P. 1
Pemikiran Kritis Dan Kreatif

Pemikiran Kritis Dan Kreatif

|Views: 303|Likes:
Dipublikasikan oleh Cheong Cm

More info:

Published by: Cheong Cm on Jun 06, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2014

pdf

text

original

PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF

Literasi dalam milenium baru
Dua jenis literasi yang diperlukan dalam milenium baru iaitu:iaitu:Kemahiran berfikir, dan Kemahiran teknologi maklumat & komunikasi (ICT) 

Kategori Kemahiran Berfikir
Penjelasan & Kefahaman Pemikiran Kreatif Pemikiran Kritis

Menganalisis idea Menganalisis alasan

Menjana alternatif Kombinasi idea

Menilai maklumat Menilai inferensi

1. MEMBENTUK KONSEP 2. MEMBUAT KEPUTUSAN 3. MENYELESAIKAN MASALAH

Pemikiran kritis Berasal daripada perkataan Yunani kritikos yang bermaksud menyoal. memahami. menolak atau menangguh-kan penerimaan / menangguhpenolakan sesuatu perkara. Bermaksud pertimbangan yang dibuat dengan teliti sama ada menerima.  . Tahap keyakinan menerima atau menolak perkara tersebut. dan menganalisis.

& maklumat. membuat urutan. menganalisis & membuat kesimpulan. yang melibatkan perlakuan seperti: mengumpul& mengelas. membanding & membeza.Kemahiran pemikiran kritis Membaca & mendengar dengan teliti Menilai hujah Mencari & kenal pasti andaian tersirat Mengesan akibat sesuatu dakwaan Menganalisis dan menilai idea. . data. menerangkan sebab & akibat.

6 unsur pemikiran kritis (Ennis. Focus: Fokus ± memfokus kepada masalah atau persoalan utama. 1996) FRISCO ± Focus. bukti dll. Reasons: Sebab/alasan ± mencari sebab atau alasan yang menyokong sebelum membuat keputusan. Situation. Reasons. Clarity dan Overview. Inference: Inferens ± membuat kesimpulan berasaskan alasan. . Inference.

pengetahuan. perasaan. Overview: Gambaran menyeluruh ± melihat sesuatu dari pelbagai aspek secara menyeluruh. sikap. tujuan. agama. keluarga. Situation: Situasi ± Persekitaran sosial dan fizikal ± individu yang terlibat. latar belakang.  . Clarity: Kejelasan ± Komunikasi bertulis atau lisan yang jelas dan tepat. institusi dll.

Torrance (1963) membahagikan 4 ciri µcreativity¶ sebagai kebolehan menjana idea.Pemikiran kreatif Bloom (1959) menghuraikan aras µsintensis¶ sebagai µkebolehan menganalisis dan membentuk semula maklumat menjadi idea yang unik¶. menghuraikan idea dan mewujudkan idea yang asli. . menghasilkan idea.

risiko kegagalan diterima sebagai normal.  . menilai. dan sedia mengubah pendekatan. 1984. Perubahan ± dari abstrak kepada konkrit. Standard tinggi ± tetapi ketidakpastian. memahami masalah dan penyelesaiannya.Pemikiran kreatif (Perkins. Matlamat ± meneroka matlamat dan pendekatan alternatif. 1985) Usaha mendapatkan sesuatu yang asli dan praktikal yang memberi kesan besar. guna analogi. umum kepada khusus dan sebaliknya.

1993) Manusia tidak berfikir secara linear tetapi mengikut sistem penyusunannya sendiri. bergerak.Pemikiran Lateral (De Bono. Pemikiran lateral menggunakan Logik Air ± Logik persepsi ± yang lebih mudah berubah. Pemikiran lateral bertujuan menjana idea dan menggunakan pendekatan alternatif baru.  . berubah ± tidak linear. Pemikiran kreatif boleh dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang.

9.Kemahiran pemikiran kritis 1. Mencirikan Membanding dan membeza Mengumpul dan mengelas Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecenderongan Menilai Membuat kesimpulan . 4. 7. 2. 8. 6. 3. 5.

menaik menurun. menyenaraikan. sepadan dan tak sepadan. abjad. mengumpul atau menyenaraikan mengikut ciri-ciri. saiz. corak. kronologi. mengenal pasti.  . cirimenyusun mengikut kriteria atau kumpulan. menyenaraikan. Membuat urutan ± menyusun mengikut tertib nombor. cirisifat dan unsur. persamaan dan perbezaan. Mencirikan ± menyatakan. menyebut ciri-ciri. Mengumpul dan mengelas ± mengelas mengikut ciriciriciri sepunya. masa. mengumpul mengikut kategori. serupa dan tak serupa. Membanding dan membeza ± menyatakan. menunjukkan. menyusun.

memihak dll. menghuraikan mengikut ciri.  . prejudis. mengolah idea. masalah besar kepada masalah kecil dsb. mengesan penyebab. Menyenarai mengikut hierarki matlamat. segera kepada kurang segera. menghuraikan faktor penyebab. komponen atau bahagian. membuat andaian berasaskan maklumat. mengkaji kesan. Menyusun mengikut keutamaan ± Mengatur atau menyusun daripada penting kepada kurang penting. Menganalisis ± mencerakin maklumat.] Mengesan kecenderungan ± menentukan pendirian berat sebelah.

membuat pemilihan. membuat resolusi. memberi alasan menerima atau menolak. Membuat kesimpulan ± merumus isu. menyusun alasan. menimbangkan kesan dan akibat. cadangan. menyatakan rasional. Menilai ± membuat taksiran maklumat. . membuat pertimbangan pendapat. membuat wajaran. menggulung hujah. menyatakan hasil selepas analisis. membahaskan isu dan kenyataan. membuat keputusan yang muktamad.

10. 3. 5.Kemahiran pemikiran kreatif 1. 4. 7. 8. 2. 6. Menjana idea Menghubung kait Membuat inferens Meramal Membuat hipothesis Membuat sintesis Mengitlak Membuat gambaran mental Membuat analogi Mereka cipta . 9.

menyumbang pendapat. rumusan. mencadangkan alternatif. menghasilkan. tanggapan awal daripada pemerhatian. Menghubung kait ± menerangkan sebab dan akibat. Membuat inferens ± membuat kesimpulan. menyatakan pertalian. menyatakan cara alternatif. sebab. menyenaraikan idea. Menjana idea ± mengemuka idea. menyatakan implikasi. menyatakan kemungkinan. maklumat atau data. mencetuskan idea.  . membuat perhubungan. membuat penyataan atau menyatakan pendirian awal. mengaitkan idea. menyatakan perkaitan.

membuat kenyataan atau pandangan yang perlu diuji. membuat jangkaan. membuat rumusan daripada keseluruhan idea.  . membuat pelunjuran. menyatukan. membuat generalisasi. menyepadukan idea. membuat andaian yang perlu dibuktikan. Meramal ± menyatakan. Mengitlak ± membuat kenyataan umum berdasarkan pola tertentu. Membuat hipothesis ± menyatakan cadangan yang perlu diuji kebenarannya. menggubal semula idea. menganggarkan apa akan berlaku. menyatakan kemungkinankemungkinankemungkinan. Mensintesis ± menggabung idea.

membuat inovasi kepada sesuatu yang sedia ada. ciriMembuat gambaran mental ± mengimaginasi. Menganalogi ± membuat metafora. melakar peta minda. perlambangan. kiasan.  . membuat sindiran. Mereka cipta ± mencadangkan idea asli. mencipta sesuatu yang baru. menghasilkan gubahan asli. mereka bentuk. membayangkan dalam minda. membuat simulasi. membuat perbandingan pada ciri-ciri persamaan.

di luar kurikulum .Mengajar Kemahiran Berfikir Mengajar menggunakan kaedah yang menggalakkan berfikir dalam konteks kurikulum Pendekatan Mengajar KB Penyebatian ± menyusun semula pengajaran untuk mengajar KB secara eksplisit Mengajar berfikir dalam konteks secara langsung.

Pemikiran pada aras pengetahuan dan kefahaman dibahagikan kepada pemikiran aras rendah. sintesis dan penilaian pada pemikiran aras tinggi.Taksonomi Bloom Berasaskan kepada Taksonomi Bloom. kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada aras tinggi dan aras rendah. Pemikiran pada aras aplikasi.  . analisis.

Taksonomi Bloom & Kemahiran Berfikir Taksonomi Bloom Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Aras Rendah Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .

Aras Pengetahuan Proses Berfikir Aktiviti Soalan Apakah yang anda tahu tentang arasaras dalam taksonomi objektif pendidikan? Aras Pengetahuan Tuliskan apa yang sedia diketahui tentang topik. .

Aras Kefahaman .Aras Kefahaman Proses Berfikir Aktiviti Menerangkan maksud setiap satu aras dalam taksonomi objektif pendidikan (kognitif) Soalan Tanpa merujuk buku. terangkan maksud setiap aras dalam taksonomi objektif pendidikan domain kognitif seperti yang dianjurkan oleh Bloom dan Jknya.

Aras Aplikasi Proses Berfikir Aktiviti Soalan Berdasarkan kepada Taksonomi Bloom. bina 3 soalan aneka pilihan daripada 3 aras yang berlainan yang terdapat dalam Taksonomi Bloom. Aras Aplikasi Pilih 3 daripada 6 aras dalam Taksonomi objektif pendidikan Bloom. Bina 3 soalan aneka pilihan mengikut arasaras tersebut. .

Aras Analisis Tonton video ( 15 minit) yang menunjukkan guru sedang mengajar satu mata pelajaran.Aras Analisis Proses Berfikir Aktiviti Soalan Dengan menggunakan borang yang diberi. tandakan (¥ ) setiap kali guru mengemukakan soalan mengikut 6 aras Taksonomi objektif pendidikan. .

Aras Sintesis Proses Berfikir Aktiviti Soalan Sediakan sebuah laporan yang menyeluruh tentang pengajaran guru yang dicerap. Berikan cadangan anda untuk menambahbaikkan pengajaran tersebut. Aras Sintesis Menyediakan sebuah laporan pemerhatian tentang pengajaran guru yang telah dicerap. .

. Aras Penilaian Perbincangan tentang pengajaran yang telah dibuat pencerapan.Aras Penilaian Proses Berfikir Aktiviti Soalan Berasaskan garis panduan yang diberi. bincangkan dalam kumpulan kekuatan dan kelemahan pengajaran yang dicerap.

Soalan 1: proses berikut menggalakkan penguasaan kemahiran berfikir secara«   Menilai alasan Menganalisis unsur Membezakan fakta daripada andaian Menganalisis hubungan. D. C. . B. kaitan dan interaksi Kreatif Kritis Analitis Praktikal A.

II. Mengurus giliran perbincangan dalam kumpulan. C. B. dan IV A. III. D.Soalan 2: Guru membantu pelajar menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dengan melakukan perkara berikut ::I. Menggunakan teknik µsoal ± respons ± maklum balas¶. III. I dan II I dan III I. . II. II dan III I. Menggalakkan pelajar menyertai perbincangan Memberi tugasan yang fleksibel untuk diterjemahkan oleh pelajar. IV.

R. (1993). Language curriculum and instruction in multicultural sosieties. London: Harper Collins. Edited by Willy A. E. Dlm. .Rujukan De Bono. Singa. Renandya & Nilda R. Singapore: SEAMEO Regional Language Centre. Language teaching and the enhancement of higher order thinking skills. Serious creativity. (2001). Nagappan.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->