Fail Kokurikulum Sk Kapit Fail Kokurikulum ( S/U KK ) 1) Fail Induk ( SKK( KK )/153/01/01 a) Carta Organisasi b) Notis Mesyuarat c) Minit Mesyuarat

d) Takwim e) Laporan f) Pelan Strategik dan Pelan Tektikal 2) Fail Penyelaras 3 penyelaras a) Tugas b) Pemantauan c) Perancangan d) Mesyuarat unit e) Laporan f) Carta Organisasi 3) Fail Kelab dan Persatuan a) Senarai Unit b) Senarai Penasihat c) Jadual Perjumpaan d) Takwim e) Surat lantikandan penubuhan 4) Fail Badan Beruniform a) Senarai unit b) Senarai Penasihat c) Jadual Perjumpaan d) Surat lantikan dan penubuhan e) Bidang Tugas 5) Fail Kalab Sukan dan Permainan a) Senarai Unit b) Senarai Penasihat c) Jadual Perjumpaan d) Bidang tugas e) Surat Lantikan dan penubuhan

6) Fail Keceriaan dan Keceriaan a) Carta organisasi b) Perancangan dan takwim c) Minit mesyuarat d) Surat penubuhan dan lantikan e) Laporan 7) Fail J/K Alam Sekitar a) Carta organisasi b) Perancangan dan takwim c) Minit mesyuarat d) Surat lantikan dan penubuhan e) Laporan 8) Fail Stor Kokkurikulum 9) Fail Surat surat KK 10) Fail Penolong Kanan Kokurikulum

Fail Sukan ( S/ U Sukan ) 1) Fail Induk a) Carta Organisasi b) Notis Mesyuarat c) Minit Mesyuarat d) Takwim e) Laporan f) Pelan Strategik dan Pelan Tektikal 2) Fail Sukan Tahunan a) Kertas kerja b) Jawatankuasa sukan Tahunan 3) Fail Rumah Sukan a) Senarai ahli Rumah b) Senarai Guru Rumah Sukan c) Minit Mesyuarat d) Perancangan Tahunan Rumah Sukan

4) Fail Latihan Sukan Sekolah a) Senarai Jurulatih b) Senarai Pasukan/ pemain c) Laporan Latihan d) Jadual latihan 5) Fail MSSD/ Zon a) Senarai Guru Pengiring/Jurulatih b) Senarai pemain c) Analisis penglibatan dan pencapaian d) Laporan 6) Fail MSSB/MSSN/MSSM a) Senarai guru pengiring/jurulatih b) Senarai pemain c) Analisis penglibatan dan pencapaian d) Laporan 7) Fail Stor Sukan a) Buku Inventori b) Hapus kira c) Barang baru 8) Fail Data Sukan Murid a) Senarai nama murid dan sukan ikut tahun 9) Fail Kewangan dan Bajet a) Agihan Peruntukan b) Rekod Perbelanjaan c) Buku stok