BORANG PENILAIAN PEKERJA

Nama Calon Jawatan Tandatangan

: : :

Nama Pegawai/Penyelia : Bahagian Tarikh : :

Sila tandakan ( x ) pada kotak yang disediakan.

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PERKARA YANG DINILAI 1 Keterampilan diri Disiplin dan Pengurusan Masa Sikap dan kerja berpasukan Komunikasi/ interaksi dengan anggota bawahan dan rakan sejawat Hubungan/interaksi dengan pegawai atasan Maklumat organisasi Fungsi Jabatan Peranan dan tanggungjawab Spesifikasi tugas asas Tahap kemahiran dan pengetahuan 2

MARKAH PENILAIAN 3 4 5 6 7 8 9

10

Skala Pemarkahan
1–2 3–4 5–6 7–8 9 – 10 Sangat Tidak Memuaskan Tidak memuaskan Memuaskan Baik Cemerlang

Peratus Markah : (

/ 100 )