Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENILAIAN PEKERJA

Nama Calon : Nama Pegawai/Penyelia :

Jawatan : Bahagian :

Tandatangan : Tarikh :

Sila tandakan ( x ) pada kotak yang disediakan.

BIL PERKARA YANG DINILAI MARKAH PENILAIAN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Keterampilan diri

2 Disiplin dan Pengurusan Masa

3 Sikap dan kerja berpasukan

4 Komunikasi/ interaksi dengan anggota bawahan


dan rakan sejawat
5 Hubungan/interaksi dengan pegawai atasan

6 Maklumat organisasi

7 Fungsi Jabatan

8 Peranan dan tanggungjawab

9 Spesifikasi tugas asas

10 Tahap kemahiran dan pengetahuan

Skala Pemarkahan Peratus Markah : ( / 100 )

1–2 Sangat Tidak Memuaskan

3–4 Tidak memuaskan

5–6 Memuaskan

7–8 Baik

9 – 10 Cemerlang