PENJODOH BILANGAN

 Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi

menyatakan bilangan sesuatu benda, orang dan binatang. Penjodoh bilangan 1 berkas 2 kawan 3 kumpulan 4 jambak 5 longgok 6 sisir 7 ruas 8 rumpun Kegunaan Untuk benda yang diikat dalam satu ikatan Cth: kayu, lidi, ranting, rotan Untuk kumpulan haiwan Cth: burung, gajah, ikan, kambing Untuk kumpulan manusia atau haiwan Cth: murid, pekerja, rusa, peladang Untuk benda yang digubah atau berangkai-rangkai Cth: bunga, kunci Untuk benda yang dilonggokkan Cth: batu, buah-buahan, ikan, sampah Untuk buah pisang yang masih melekat pada sikatnya Cth: pisang Untuk benda yang beruas-ruas Cth: buluh, rotan, tebu Untuk kumpulan pokok yang tumbuh berkelompok Cth: buluh, lalang, padi, serai, tebu

PENJODOH BILANGAN
 Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bagi

menyatakan bilangan sesuatu benda, orang dan binatang. Penjodoh bilangan 1 berkas 2 kawan 3 kumpulan 4 jambak 5 longgok 6 sisir 7 ruas 8 rumpun Kegunaan Untuk benda yang diikat dalam satu ikatan Cth: kayu, lidi, ranting, rotan Untuk kumpulan haiwan Cth: burung, gajah, ikan, kambing Untuk kumpulan manusia atau haiwan Cth: murid, pekerja, rusa, peladang Untuk benda yang digubah atau berangkai-rangkai Cth: bunga, kunci Untuk benda yang dilonggokkan Cth: batu, buah-buahan, ikan, sampah Untuk buah pisang yang masih melekat pada sikatnya Cth: pisang Untuk benda yang beruas-ruas Cth: buluh, rotan, tebu Untuk kumpulan pokok yang tumbuh berkelompok Cth: buluh, lalang, padi, serai, tebu

rua s

rumpu n

sisir rua s rumpu n sisir