Anda di halaman 1dari 1

Doa Umat

1. Sudilah melimpahkan berkat-Mu atas keluarga ini dalam wujud :kesehatan, kegembiraan,
Kerukunan dan cinta kasuh yang tulus ikhlas. Hiasilah rumah tangga ini dengan suasana
Penuh kedamaian,seperti keluarga kudus di Nazaret, supaya semua yang tinggal disini
Merasa damai dan tenteram .Kami mohon:
U:Kabulkanlah doa kami,ya Tuhan.

2. Jauhkanlah rumah ini dari salah paham, pertengkaran, perselisihan ataupun iri dan dengki
Sesama manusia.Dampingilah keluarga ini bila sekali waktu mengalami di fitnah, dan
Jauhkanlah segala yang dapat mengguncangkan ketenteraman serta keutuhahan keluarga.
Kami mohon:

3. Hiasilah keluarga ini dengan sikap lemah lembut serta ramah tamah kepada sesama,dan
Hormat bakti kepada Allah, sehingga di dalam rumah ini orang dapat melihat pengalaman
Ajaran-Mu yang utama, yakni:cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama.
Kami mohon:

4. Anugrahilah keluarga ini bagian dari kebikjasanaan-Mu yang suci,agar mereka dapat
Mendidik anak-anak seturut ajaran-Mu supaya anak-anak dalam keluarga ini pandai berbakti
Kepada Allah,penuh hormat kepada orang tua,dan berguna bagi Negara serta sesama.
Kami mohon:

5. Restuilah pekerjaan dan segala usaha keluarga ini.Agar mendatangkan hasil yang memuaskan
Bagi kelestarian dan kesejahteraan keluarga ini.
Kami mohon:

6. Dampingilah Bapak Ibu Y.Suminto yang meminpin keluarga ini. Semoga mereka saling
Menunjukan kesetiaan dan keterbukaan satu sama lain. Semoga cinta kasih mereka dari hari
Ke hari makin berkembang,dan memadu mereka menjadi sehati sejiwa dalam memimpin
Keluarga ini bersama-Mu.
Kami mohon:

7. Berkatilah pula anak-anak yang lahir dirumah ini. Anugrahilah mereka badan serta jiwa yang
Sehat, dan budi yang cerdas. Semoga mereka berkembang menjadi kebanggaan keluarga,
Dan sungguh menyemarakkan suasana di rumah ini.
Kami mohon:

Anda mungkin juga menyukai