Anda di halaman 1dari 1

Bihamyafah.. Bijammah.. Yaghfir.. Mayhaqar.. Masiil.. Syahuun.. Syahuun..

Bijaah
uun.. Maliihuun..

Dengan Nama Allah Yang Maha Kuat lagi Maha Agung...


(golongan) yang pertama kali Ta'at (pada Allah) adalah para Malaikat Hamalat Al-
Arsy [malaikat pemikul Singgasana Allah]. Dan mereka ta'at melalui kalimat berik
ut:
Bihamyafah.. Bijammah.. Yaghfir.. Mayhaqar.. Masiil.. Syahuun.. Syahuun.. Bijaah
uun.. Maliihuun..
Tafsir kalimat diatas didalam bahasa arab adalah:
Yaa Allah.. Engkaulah Maha Tunggal Engkaulah Maha Dibutuhkan.. Engkaulah Maha Ku
at.. Engkaulah Sang Maha Hidup Maha Mandiri.. Pemilik segala sesuatu.. Tuhan seg
ala sesuatu.. Maha mengetahui setiap segala sesuatu.. Maha Penentu atas segala s
esuatu... Tidak ada sesuatu (walau) sebesar atom-pun yang luput dari pengetahuan
-Mu.. Maha Tinggi Engkau hingga tak terlihat..
Ketahuilah!
Semoga Allah membantumu, bahwa nama-nama tersebut, jika engkau mengucapkannya de
ngan bersih badan, pakaian, dan sekeliling serta hati yang ikhlas, akan turun ke
padamu Malaikat dari cahaya,.. akan bergetar langit dan bumi serta apa-apa yang
ada didalamnya dan apa-apa yang ada diantaranya..
Anda dapat menggunakan nama-nama tersebut untuk mengendalikan arwah, bertemu den
gan para Sulthan, diterima oleh siapapun, mengunci lisan-lisan, pernikahan (menc
ari jodoh), qabul hajat, menghadirkan ruhaniyyah tingkat tinggi, proteksi, penye
mbuhan, mengembalikan sesuatu/seseorang dalam lingkup ridla Allah Ta'Ala..
Quote:
diambil dari kitab mistik arab: Al-Ajnas (hal 8 & 9)
yang di-nisbat-kan kepada Ashif bin Barkhiya
seorang waliyullah kepercayaan Nabi Sulaiman AS yang memindahkan kerajaan Ratu S
aba' dalam sekejap mata

BISMILLAAHI ROBBIYALLOOH, HASBIYALLOOHU TAWAKKALTU ALALLOOH, Iâ TASHOMTU BILLAAH, FAW


WADHTU AMRII ILALLOOH, MAASYAA ALLOOH, LAA QUWWATA ILLAA BILLAAH.
ARTINYA: â DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH, TUHANKU ADALAH ALLAH, YANG MENCUKUPIKU ADALAH
ALLAH, AKU BERPASRAH DIRI KEPADA ALLAH, AKU BERLINDUNG DIRI KEPADA ALLAH, AKU PA
SRAHKAN URUSANKU KEPADA ALLAH, APA YANG ALLAH KEHENDAKI PASTI AKAN TERJADI, TIAD
A KEKUATAN KECUALI DENGAN PERTOLONGAN ALLAH.â