1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0

A TEKN0L0C| HEKAN|KAL
1 Perve|erdda(aar lrdusl(|
2 Peres|rar La(||
3 Peres|rar K|sa(
1 Peres|rar CNC
5 Peroualar Acuar & Pe(|a|asar |Acuar P|asl||)
ê Peroualar Acuar & Pe(|a|asar |A|al Te|ar)
Z Pe(e|aoerlu| Acuar dar Pe(|a|asar
8 K|rpa|ar A(|a
9 K|rpa|ar 0as |Turdsler)
10 Te|ro|od| Tuardar Lodar |3ard Casl|rd)
11 Te|ro|od| Tuardar Lodar |0|e Casl|rd)
12 Te|ro|od| Tuardar Lodar |3re|| Casl|rd)
13 Te|ro|od| Ve|ar||a| |Perv. lrdusl(|)
11 Te|ro|od| Peroualar |CA0 / CAV)
15 Te|ro|od| Ve|ar||a| |Feo(||as|)
1ê Te|ro|od| Ve|ar||a| Acuar & Pe(|a|asar 0T
1Z Te|ro|od| Ve|ar||a| |Pe(a|alar)
18 Te|ro|od| Ve|ar||a| |Acuar P|asl||)
ß TEKN0L0C| KEJ. AwAH
1 8|raar 8ardurar
2 Peroualar Pe(aool dar l|asar 0a|arar
3 Lu||sar 3er|o|ra
1 Perasardar Pa|p
5 Lars|ap Pero|raar
ê Pe(arcar |Tuou|a()
Z Pe(arcar |P(eFao)
8 Perdeda||ar K(er Vera(a
6 TEKN0L0C| KEJ. AUT0H0T|F
1 Perve|erdda(aar Ke(ela
2 Perve|erdda(aar Jerle(a 8e(al
3 Perve|erdda(aar Kerde(aar Pe(dadardar
1 Perve|erdda(aar Volo(s||a|
5 Perdelu|ar Pare|
ê 3erou(ar Cal
Z Te|ro|od| Keju(ule(aar Aulorol|l
8 Te|ro|od| Aulorol|l |Peroualar)
9 Te|ro|od| Aulorol|l |Re|aoerlu| P(odu|)
10 Te|ro|od| Aulorol|l |Perve|erdda(aar)
0 TEKN0L0C| KEJ. HAR|N
1 Te|ro|od| Perve|erdda(aar Va(|r
E TEKN0L0C| KEJ. ELEKTR|KAL
1 PerdaWa|ar E|e|l(|| Fasa Turdda| |Pw2)
2 PerdaWa|ar E|e|l(|| T|da Fasa |Pw1)
3 Perjada Jerle(a E|e|l(|| A1
1 Perjada Jerle(a E|e|l(|| A0
5 Perjada Jerle(a E|e|l(|| A1
ê Ju(ule|r|| E|e|l(||
Z Perv. 8e|uar & Perv. uda(a |0oresl||)
8 Perv. 8e|uar & Perv. uda(a |Kore(s|a|)
F TEKN0L0C| KEJ. ELEKTR0N|K
1 E|e|l(or|| Aud|o & \|deo
2 E|e|l(or|| lrdusl(| 0T
3 Te|ro|od| E|e|l(or|| |lrdusl(|)
C TEKN0L0C| HAKANAN
1 Perved|aar Va|arar
2 Perve||aar Va|arar & V|rurar
3 Perved|aar Pasl(|
1 Perved|aar Rol|
5 Te|ro|od| Va|arar |Va|arar & V|rurar)
ê Te|ro|od| Va|arar |lrdusl(|)
Z Te|ro|od| Perourd|usar
h TEKN0L0C| TEK8T|L & APPERAL
1 Jar|lar Pa|a|ar war|la
2 Jar|lar Pa|a|ar Le|a||
3 Re|aoerlu| 8al||
| PERKh|0HATAN PER80NAL
1 Te(ap| Kecarl||ar
2 Pe(e|a 0ava Raroul
J TEKN0L0C| F0T0CRAF|
1 Folod(al|
TEKN0L0C| HAKLUHAT
Pe(e|aoerlu| Vu|l|red|a - Perda(ardar
3lJlL 3T
3lJlL lK8N
3lJlL lK8N
3lJlL lK8N
3lJlL lK8N
3lJlL lK8N
3lJlL 3T
3lJlL 3T
3lJlL 3T
3lJlL lK8N
3lJlL 3T
3lJlL lK8N
3lJlL 3T
3lJlL 3T
3lJlL 3T
3lJlL 3T
3lJlL 3T
3lJlL 3T
3lJlL 3T
3lJlL 3T
3lJlL 3T
3lJlL 3T
3lJlL 3T
3lJlL 3T 3lJlL 3T
TAhAP 8KH TAhAP 8KH
SENARAI BIDANG KEMAHIRAN YANG DITAWARKAN OLEH IKBN / IKTBN DI BAWAH KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN, MALAYSIA
TAhAP 8KH TAhAP 8KH TAhAP 8KH TAhAP 8KH TAhAP 8KH TAhAP 8KH TAhAP 8KH
A.CAJAh TEHERL0h
3lJlL JKKP 3lJlL JKKP
ß|0ANC KEHAh|RAN ß|L
TAhAP 8KH
K.PERL|8 K|NARUT H|R|
TAhAP 8KH TAhAP 8KH
P0NT|AN
TAhAP 8KH TAhAP 8KH TAhAP 8KH
J|TRA
TAhAP 8KH
3lJlL lKT8N
0U8UN TUA PERETAK wAKAF TAPA| 8EPANC 8.|8KAN0AR PAC0h 6hEHß0NC ßA6h0K ßKT. HERTAJAH

2 $..893 %03440.9. !03 3/:897 %0344!02-:.9.3.8.2 $0.3.:.8 %:38903 %0344%:.893 %0344%:.38.9.89 !02-:...:.893 %0344%:.3!07.3 .:.8.3 !07.9%0.7 !02083.3 25.3 .3!.3/.3.34.%%#$& $ $! # %!$                                      %  !03003.37..34.3/.3..3 !070.3.2 0.7.3.:..3.33/:897 !02083.8.3.34.3 !07.7 !02083. 25.3 !02-:.3 .-039:.

3!..89 %  3.9...3.3...%:3.-039:. ! !03.3!.897 !030/..8.3$03-3. %03440.8.8..3 !03003.50.3.#.1 % &% !070.3097.3!.3#49 %0344.3.9.7.3.3 %0344. .9. !70.3 %03440. !07...3.-49/.7 !07.!030/.... !02.5 .3 .3 !030/.30 $02-:7.3097%.3!07/.7..3.7.3 !030.8 %03440..03907.3:3.3 3:2.3 !03 &/.3 3:2..9 !#%!#$ %07..349478.7.3:942491 %0344:942491 !02-:....9 %03440:7:907.9 !03003.8..3 !07. 42078.3. ! !03/.3..3 !02-:.2-:9 %  % # 4947.9.8.097 !03.03907.-039::920/....3 !03 &/. %  &% % !03003.07.3!.2.:.7.7.03907..3 !07.3 $ $ % $$% $$% $$% $$% $$% $$% $$% $$% $$% $$% $$% $$% $$% $$% $$% $$% $$% $$% $ $ $ $! $! % $ $ $%   %!$   %!$   %!$   %!$   %!$   %!$   %!$   %!$   %!$   %!$   %!$   %!$   %!$   %!$   %!$  !   % #%  !#$ #&% # &$&%& !#% %! $ $# %# %# ! % .3..3 %03440.097 :7:903097 !03 0:...3.3 3/:897 %0344!02-:3:8...73 %  %# !03/.3 %0344:942491 #0.3.303/07.38..3.3.3 %  # %0344!03003.3!... .303907.. !0309:.7.3..3.3. %  %# 09743:/4 '/04 097433/:897 %034409743 3/:897 %  !030/..39.7.7.:.-039:!74/: %0344:942491 !03003.5!02-3.30709.. !03.39.30. %:-:..3 !070. #0..3.370303. 42089 !03 0:. !03003.7..3.3. 0-7..3!07.3.3.097 !03.3 % %$% !!# .9..3!.3 :8.