PENYATA TUNTUTAN UNTUK BAYARAN ELAUN LEBIH MASA BAGI BULAN TAHUN 2009 (Baucer Berasingan Hendaklah Dikemukakan

Dalam 2 Salinan) Nama: Jawatan: Pusat Pembayaran: Bank & No. Akaun : K/P No: Gaji Pokok Sebulan: Kadar Sejam: No. Gaji:
Masa Hari Biasa Cuti Am Hari Kelepasan Dari Hingga Siang Malam Siang Malam Siang Malam Cata tan

RM RM

Tarikh

Jenis-Jenis Tugas

Jumlah Jam Lebih Masa: 0 Tarikh:

0

0

0

0

0

(Tandatangan Pegawai Yang Menuntut) Tarikh Jenis-Jenis Tugas Masa Hari Biasa Cuti Am Hari Kelepasan Dari Hingga Siang Malam Siang Malam Siang Malam Cata tan .

Jumlah Jam Lebih Masa: 0 0 0 0 0 0 Tarikh: (Tandatangan Pegawai Yang Menuntut) Tarikh Jenis-Jenis Tugas Masa Hari Biasa Cuti Am Hari Kelepasan Dari Hingga Siang Malam Siang Malam Siang Malam Cata tan Jumlah Jam Lebih Masa: 0 0 0 0 0 0 .

Tarikh: (Tandatangan Pegawai Yang Menuntut) .

p Ketua Setiausaha/ .-2Adalah diakui bahawa pembayaran tuntutan lebih masa dibuat mengikut Perintah-Perintah Am Bab C dan Arahan seperti yang terkandung dalam Pekeliling Perkhidmatan No. Tarikh: (Tandatangan Ketua Jabatan) Nama: Jawatan: b. Oleh kerana kepentingan perkhidmatan kelulusan adalah diberi kepada pegawai tersebut untuk menuntut lebih 1/3 daripada gaji beliau. 21/1977 dan 2/1970. 21/1977 dan 2 /1970. Tarikh: (Disahkan betul oleh) Nama: Jawatan: Ketua Penolong Pengarah (Perkiraan Kadar Sejam RM (a) Hari Biasa (i) (ii) Siang Malam 0 0 jam X RM jam X RM X X 1 1/8 1 1/4 = RM = RM ) (b) Cuti Am (i) (ii) Siang Malam 0 0 jam X RM jam X RM X X 1 1/4 1 1/2 = RM = RM - (c) Hari Kelepasan (i) (ii) Siang Malam 0 0 jam X RM jam X RM X X 1 3/4 2 = RM = RM RM - Jumlah: (Ringgit: ) Disahkan betul: Adalah diakui bahawa pembayaran tuntutan lebih masa dibuat mengikut Perintah-Perintah Am Bab C dan Arahan seperti yang terkandung dalam Pekeliling Perkhidmatan No.

Pegawai Pengawal .