Anda di halaman 1dari 16

KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG PAGBASA

(Sa iba t ibang Pananaw at Pakahulugan)

Pagkilala at pagkuha ng mga kaisipan mula sa mga nakalimbag na sagisag o simbulo. PagPag-unawa sa wika ng author Paraan ng pagkilala, pagpapahalaga at pagtataya sa mga simbulong nakalimba (Austero et al. 199)

Bahagi ng pakikipagtalastasan kaugnay sa pakikinig, pagsasalita at pagsulat (Bernales et al. 2001) Ayon kay Goodman ito ay isang Psycholinguistic guessing game na bumubuo ng mga kaisipang panibago mula sa binasa. May diin sa paghuhula, paghahaka, paghihinuha at paggawa ng predeksyon sa binasa (sa Badayos 2000)

Isang prosesong pangkaisipan ayon kay William Gray (sa Bernales et al. 2000 Kaya ito ay may apat na proseso
1. persepsyon-pagtingin sa nakalimbag na persepsyonsimbulo at maging sa pagbigkas. 2. Komprehensyon-pag-unawa sa mga Komprehensyon-pagimpormasyon sa binabasa.

3. Reaksyon- paghatol kung tama o hindi ang Reaksyonbinabasa, binabasa, paghbibigay kumento. kumento. 4. Asimilasyon- pag-uuganay sa mga dating Asimilasyon- pagkaalaman at karanasan sa binasa. binasa.

Ang pagbasa ay isang sikolohikal o extension ng ating utak


*kinapapalooban ito ng 3 salik:
 Pamilyar

sa materyal na binabasa  Antas ng kahirapan ng binabasa  Layunin sa pagbasa

* Ayon kay Roldan, may 2 salik sa mabisang pagbasa: ang nakikita (katawan) at di nakikita (pag-iisip)

MGA TEORYA SA PAGBASA


BottomBottom-up
Ikatlong Antas: pokus sa malalim na kahulugan ng Pangungusap at istruktura nito. Ikalawang antas: pokus kahulugan ng mga salita

Unang antas: pokus sa tunog at letra

(Tradisyunal itong paraan at ang dulog ay nagsisimula sa texto tungo sa Mambabasa o reader)

TopTop-Down
Unang antas

Ikalawang antas

Ikatlong antas

(Pokus sa paggamit ng nakaimbak na kaalaman habang bumabasa (inside-out or Conceptually driven) kasi nagsisimula sa bumabasa tungo sa teksto ang dulog).

Interaktib - pagsasama ng bottom-up at bottomtoptop-down

Iskima Mahalaga ang dating kaalaman


 Para

maikumpara sa binabasa  Kung makitang mali ang unang alam, papalitan ng panibago  Kailangan magdesisyon ang mambabasa kung dapat dagdagan , bawasan o hindi ang kanyang naunang kaalaman.

MGA URI NG PAGBASA


SkimmingSkimming-pamagat, pantulong na pangungusap, simula at wakas ng talata ScanningScanning- pagtingin sa mga detalye o partikular o tiyak na impormasyon Pagbasa para Mag-aral-pag-uulit-ulit para Mag-aral-pag-uulitmatutuhan Magaan na Pagbasa-paglilibang sa pagbabasa PagbasaSalita-sa-SalitaSalita-sa-Salita- ito ay pagbabasa sa mga tekstong teknikal tulad sa sikolohiya, siyensya at iba pa.

MGA KASANAYAN SA PAGBASA


Paghihinuha Pagkuha ng tiyak na detalye Pagkuha ng kaisipan Pagtukoy sa layunin ng akda Pagbubuod o lagom Pagtukoy sa katotohanan at opinyon Pagtukoy sa istilo ng may-akda may-

5 DIMENSYON SA PAGBASA
1. Literal (unang Dimensyon)

2. Interpretasyon (ikalawang dimensyon)

3. Kritikal (ikatlong dimensyon)

4. Aplikasyon (ikaapat na dimensyon)

5. Pagpapahalaga (ikalimang dimensyon)

3 YUGTO SA ESTRATEHIYA NG MASINING NA PAGBASA


BAGO BUMASA HABANG BUMABASA (Pinatnubayang Pagbasa) PAGKATAPOS BUMASA

Payo: Alamin ang inyong mga Tiyak na layunin sa Pagbabasa para ito matugunan ng angkop na estratehiya.
Daghang salamat kaninyong Tanan!!! Maligayang Pagbabasa sa mga susunod na Yugto ng ating pag-aaral!!!!! pag-