Anda di halaman 1dari 3

Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 1 Bab 8 Perakaunan untuk Tunai 8.

1 Kawalan Tunai

Tujuan Kawalan Tunai 8.2 Mengelakkan berlakunya kehilangan tunai Memastikan terdapat tunai yang cukup untuk belanja operasi perniagaan Mengelakkan berlakunya kehilangan hasil akibat tunai yang terbiar Penyata Penyesuaian Bank

Penyata Bank Ringkasan urus niaga antara pihak bank dengan pelanggan Akaun Semasa dalam satu tempoh satu bulan Fungsi: o menyemak ketepatan catatan dalam Buku Tunai o mengetahui penerimaan dan pembayaran yang telah dilakukan o mengetahui baki wang tunai dalam Akaun Bank

Penyata Penyesuaian Bank suatu memorandum yang disediakan setelah Buku Tunai diimbangkan pada setiap hujung bulan Tujuan: o Menyelaraskan baki di Buku Tunai dengan baki di Penyata Bank o Mengenalpasti sebab perbezaan baki di Buku Tunai dan di Penyata Bank o Memastikan ketepatan dan kesahihan rekod dalam Buku Tunai Perbezaan berlaku kerana o butir direkodkan dalam Buku Tunai tetapi belum direkodkan dalam Penyata Bank (cek belum dikemukakan, deposit belum dikreditkan, kesilapan dalam buku tunai) o butir direkodkan dalam Penyata Bank tetapi belum direkodkan dalam Buku Tunai (penerimaan oleh bank, pembayaran oleh bank, cek tak laku)

* Sebab-sebab Cek Tak Laku Jumlah wang tunai dalam akaun semasa tidak cukup untuk membayar jumlah dalam cek Jumlah dalam perkataan tidak sama dengan jumlah dalam angka Tandatangan pada cek tidak sama dengan tandatangan pada kad contoh yang disimpan oleh bank Tempoh laku cek telah tamat Cek terlaku kotor atau rosak

Kaedah Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank Mengemaskini Buku Tunai Buku Tunai (dikemaskinikan) (Item yang menyebabkan Buku Baki b/b xx Tunai berkurang) (Item yang menyebabkan Buku Tunai xx Baki h/b bertambah)

xx xx

Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 2 Bab 8 Perakaunan untuk Tunai Penyata Penyesuaian Bank pada Baki debit di Buku Tunai (dikemaskinikan) Tambah: Cek belum dikemukakan Tolak: Deposit belum dikreditkan Baki kredit di Penyata Bank

xx xx xx xx xx

Tanpa Mengemaskinikan Buku Tunai (bermula dengan baki di Buku Tunai) Penyata Penyesuaian Bank pada Baki debit di Buku Tunai Tambah: Cek belum dikemukakan Dividen Faedah atas simpanan Pindahan kredit Kesilapan (bayaran terlebih nilai dalam Buku Tunai/ Penerimaan terkurang nilai dalam Buku Tunai)

xx xx xx xx xx xx xx xx

Tolak:

Deposit belum dikreditkan Cek tak laku Caj bank Buku cek Faedah atas overdraf Perintah sedia ada Kesilapan (Bayaran terkurang nilai dalam Buku Tunai/ Penerimaan terlebih nilai dalam Buku Tunai)

xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Baki kredit di Penyata Bank

8.3 Balanjawan Tunai dan Varian Belanjawan Tunai Suatu penyata yang merekodkan anggaran penerimaan dan pembayaran tunai perniagaan secara sistematik bagi sesuatu tempoh tertentu Fungsi: o Menyediakan maklumat tentang penerimaan, pembayaran, dan baki tunai bagi tempoh tertentu o Membolehkan perbandingan dibuat antara pendapatan dan perbelanjaan sebenar dengan yang dianggarkan o Membantu perniagaan mengawal aliran masuk dan aliran keluar wang mengikut keutamaan serta berjimat cermat o Membantu perniagaan merancang pendapatan dan perbelanjaan o Menjadi panduan kepada institusi kewangan untuk mempertimbangkan permohonan pinjaman kewangan o Mengukur keupayaan tunai perniagaan, sama ada mampu atau tidak mampu membayar perbelanjaan dan hutang perniagaan

Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 3 Bab 8 Perakaunan untuk Tunai Format Belanjawan Tunai Belanjawan Tunai bagi Butir Jan RM Baki b/b Penerimaan xxx xxx Pembayaran xxx xxx Baki h/b berakhir ... Feb Mac RM RM Belanjawan Tunai bagi berakhir ... Butir Jan Feb Mac RM RM RM Baki awal Penerimaan xxx xxx Jumlah Penerimaan Pembayaran xxx xxx Jumlah Pembayaran Lebihan/(Kurangan) Baki h/b

Menghitung Varian Varian = Penerimaan dan pembayaran sebenar Penerimaan dan pembayaran dalam belanjawan = Angka Varian/ Angka Belanjawan x 100

Item Penerimaan tunai Pembayaran Lebihan Baki akhir

Kesan Varian Memuaskan (+) Penerimaan sebenar > Penerimaan dalam belanjawan Pembayaran dalam belanjawan > Pembayaran sebenar Lebihan sebenar > Lebihan dalam belanjawan Baki akhir sebenar > Baki akhir dalam belanjawan

Tidak memuaskan (-) sebaliknya

Belanjawan Tunai dan Varian bagi berakhir ... Varian Belanjawan Sebenar Butir (RM) (RM) (RM) (%) Baki awal Penerimaan xxx xxx Jumlah Penerimaan Pembayaran xxx xxx Jumlah Pembayaran Lebihan/(Kurangan) Baki akhir

Catatan