Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN AKHIR DIAGNOSA WAN

KUMPULAN LAPORAN PRAKTEK

DISUSUN OLEH : NAMA TINGKAT PROGRAM KEAHLIAN : Ira Rubiyanti : III ( TIGA ) : TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN BIDANG KEAHLIAN : TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CIMAHI 2011

KATA PENGANTAR

Segala Puja dan Puji hanya milik ALLAH SWT. Yang telah memberikan rahmat dan izin pada saya untuk menyelesaikan laporan akhir diagnose ini. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih pada Bapak guru yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada kami. Laporan akhir diagnosa ini di ajukkan untuk memenuhi tugas yang telah di berikan oleh Bpk Rudi H dan Bu Neti Amalia selaku guru mata pelajaran Diagnosa WAN kami. Kumpulan Laporan akhir diagnose ini pula di ajukkan untuk memenuhi nilai mata pelajaran Diagnosa WAN kami. Semoga laporan tugas akhir ini dapat di terima dan di maklumi oleh ibu bapak guru sekalian. Terima kasih atas perhatian Bapak, akhir kata kami ucapkan, Wassalamualaikum wr. wb

Cimahi, Juni 2011

Penyusun

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.... ................................................................................ i DAFTAR ISI................................................................................................... ii Laporan 1 : Laporan Dedicater Router http://tinyurl.com/dedicate-router Laporan 2 : Laporan PPP (PAP) http://tinyurl.com/laporan-pap Laporan 3 : Laporan PPP (CHAP) http://tinyurl.com/laporan-chap Laporan 4 : Laporan PPP (CHAP-PAP) http://tinyurl.com/laporan-chap-pap Laporan 5 : Laporan PPP (PAP-CHAP-PAP) http://tinyurl.com/laporan-ppp-kom1 Laporan 6 : Laporan PPP (CHAP-PAP-CHAP) http://tinyurl.com/laporan-ppp-kom2 Laporan 7 : Laporan Authentikasi PPP menggunakan Cisco 2500 http://tinyurl.com/pppauthentikasi Laporan 8 : Laporan Frame Relay menggunakan packet tracer http://tinyurl.com/framerelay08 Laporan 9 : Laporan Frame Relay pada Topologi Real PT. HYPERNET INDODATA http://tinyurl.com/framerelay-real09 Laporan 10 : Laporan VPN http://tinyurl.com/laporan-vpn

Laporan ini dapat dilihat di : http://irarubiyanti.blogspot.com/2011/06/laporan-akhir-diagnosa-semester-2.html

iii