PANDUAN ULANGKAJI SAINS UPSR 1. Bahan yang dibekalkan ialah : a. Peta Minda b.

Soalan topikal UPSR tahun-tahun lepas c. Soalan Topikal PEWAJAM 2. Langkah 1: Analisis Topik Sukar berdasarkan UPTL atau Ujian Mac yang tidak boleh dikuasai oleh murid Langkah 2: Bincang Soalan Topikal UPSR tahun-tahun lepas satu demi satu soalan dengan PETA MINDA Langkah 3: Ujian kefahaman murid dengan Soalan Topikal PEWAJAM Langkah 4: Lengkapkan Laporan Penggunaan Modul PEWAJAM kepada JPN melalui online bulan Jun, Julai dan Ogos.