Anda di halaman 1dari 20

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

UNIT 3 (Part 3 of 4) PERUBAHAN PANDANG DARAT FIZIKAL: Tindakan Air Mengalir

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

TINDAKAN AIR MENGALIR


MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

 

Akibat titisan air hujan dan sungai. sungai. Sungai menjalankan proses: proses: 1. Hakisan 2. Pengangkutan 3. Pemendapan

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

PROFIL SUNGAI

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

HULU

TENGAH

HILIR

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

1. Hakisan Sungai

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Sungai menghakis dengan: dengan: 1. Tindakan hidraul (air deras menghakis batuan dlm sungai) 2. Geseran/Lelasan (beban sungai mengikis batuan dlm sungai) 3. Larutan (pelarutan bahan semasa air mengalir) 4. Lagaan (beban sungai berlaga sesama sendiri)

2. Pengangkutan Sungai
MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

1. 2. 3. 4.

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Dilakukan dengan: Seretan (batu berat diseret di dasar sungai) Ampaian (kumin halus terapung ke hilir sungai) Loncatan (batu melompat di dasar sungai) Larutan (bahan terlarut dalam sungai)

BMB HAKISAN SUNGAI


MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Hulu sungai: 1. Luruh V 2. Gaung 3. Air terjun 4. Lubuk tunjam 5. Jeram 6. Susuh bukit berpanca

Lurah Berbentuk V

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Gaung

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Air terjun

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

Lubuk tunjam

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Jeram
MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Tengah Sungai: 1. Liku sungai 2. susuh bukit terpenggal


MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

Likuan sungai

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

3. Pemendapan Sungai
MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

1. 2. 3. 4. 5. 6.

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

7.

Ia berlaku apabila: Cerun sungai berkurangan Halaju sungai berkurangan Ada halangan batu Dasar alur semakin lebar Beban sungai berlebihan Berlaku pembekuan Sungai mengalir ke tasik

BMB PEMENDAPAN SUNGAI


MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

Hilir sungai: 1. Dataran banjir 2. Tetambak 3. Tasik ladam 4. Delta

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

tetambak
MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

Dataran banjir

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Pembentukan tasik ladam


MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Delta
MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Cara atasi masalah tindakan air mengalir:


MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

Tanaman tutup bumi  Cerun berteres  Tutup cerun terdedah dengan benteng  Bina parit dan longkang untuk kawal banjir kilat


LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

WEB LINK
MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

Tindakan Air Mengalir: http://www.nationalgeographic.com/geographyaction/rive rs/ga01.html (animasi)

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR