UNIT 7

PENGUAT KENDALIAN OPERATIONAL AMPLIFIER (OP AMP)

PENGENALAN
Penguat kendalian Operational amplifier Op Amp ialah mpy amplifier bergandaan tinggi menggandakan isyarat. Terdiri komponen perintang dan transistor di dlm satu cip silikon. Berkendali antara 0 1Mhz. 1Mhz. Menggandakan isyarat dari 0 ke 1 MHz

SAMBUNGAN
Terdiri 2 punca masukan - masukan alikan dan masukan bukan alikan dan 1 punca keluaran. Digunakan sbg Used as a) fungsi linear, mencampur, mengkamil dan mengkerbeda. b) sebagai penguat, pengayun, penapis, penjana gelombang, pembanding, pengatur voltan dan penguat kerbedaan. penguat kerbedaan.

Binaan dan prinsip asas Construction and basic principle

1 2 3 4 5 6 7 8

Off null Masukan alikan Masukan bukan alikan Vcc (negatif) Offset null Voltan keluaran Vcc ( positif) N/C (tidak bersambung)

Jenis Penguat Kendalian dan kegunaannya Type of Op Amp and the application
a) Kegunaan Umum - Mempunyai bidang ruang dari 0Hz 1Mhz - Contoh: 709, 101, 741, 301 b) Kegunaan DC dan prestasi rendah - Mempunyai galangan masukan yang sangat tinggi - Voltan offset masukan rendah - Contoh: H0052, 108

Sambungan
c) Kegunaan AC dan prestasi tinggi - Mempunyai bidang ruang yang lebar - Contoh: H0063 d) Untuk kuasa dan voltan tinggi - Menggunakan satu talian bekalan kuasa dan boleh memacu beban secara terus. - Contoh: H0004, H0021, M124 e) Boleh diprogram - Penguat kendalian khas yang boleh diprogram - Contoh: 4250

Kegunaan / Aplikasi Penguat Kendalian Application of Op Amp
a) Sebagai litar senilai matematik dalam kalkulator Pencampur, pendarab, pembahagi, pengkamil dan pengkerbedaan. b) Penjana gelombang Diguna dalam Wein Bridge Oscillator bagi menjana gelombang sinus. Mengguna litar-litar pengkamil dan litarpengkerbedaan untuk menghasilkan gelombang berbentuk segiempat dan segitiga.

Sambungan
c) Penapis aktif RC Menapis isyarat - membenarkan isyarat pd frekuensi tertentu saja melaluinya. d) Penganda kepada isyarat-isyarat isyaratMenguatkan isyarat audio/video/radio frekuensi Menguatkan isyarat digit yang dihantar melalui jarak jauh.

Litar penguat kerbezaan jenis BJT dan FET Differential amplifier circuit for BJT and FET type

-

Litar penguat kerbezaan Memberi galangan tinggi terhadap isyarat masukan. Untuk masukan sama, penguat memberi gandaan yang terlalu kecil = 0. Untuk masukan berbeza, penguat memberi gandaan yang tinggi. Keluaran yang dihasilkan adalah perbezaan antara 2 masukan

UNIT 8
Sambungan « PENGUAT KENDALIAN µOPERATIONAL AMPLIFIER¶

PENGENALAN
4 konfigurasi µ4 configuration: a) Masukan duaan, keluaran seimbang b) Masukan duaan, keluaran tak seimbang c) Masukan tunggal, keluaran seimbang d) Masukan tunggal, keluaran tak seimbang

Prinsip Kendalian Litar
1. Bil masukan
1 masukan = masukan tunggal 2 masukan = masukan duaan

2. Voltan keluaran
Keluaran seimbang = diukur antr 2 kaki collector. Keluaran tak seimbang = salah satu diukur pada bumi.

Rajah blok dalaman penguat kendalian µInternal block diagram of an op amp µ
Terdiri daripada 3 peringkat µconsists of 3 stage¶ : Peringkat I ± Peringkat masukan µinput stage¶ Peringkat II ± Peringkat pertengahan µintermediate stage¶ Peringkat III ± Peringkat keluaran µoutput stage¶
Inverting input Keluaran Output

Non Inverting input

1) Peringkat masukan µinput stage¶ 
Penguat pembezaan jenis masukan duaan, satu keluaran. Galangan masukan tinggi pd isyarat masukan. Gandaan rendah pd isyarat mod sepunya seperti humming dan noise / hingar. Memberikan gandaan tinggi kepada isyarat yang berguna. Voltan offset masukan dikurangkan. Mengurangkan µdrift¶ (isyarat yang tidak diingini digandakan bersama isyarat yang berguna)

2) Peringkat pertengahan µintermediate stage¶ 

Merupakan peringkat Amplifier pertengahan. Memberi gandaan voltan tinggi. Memberi gandaan kepada arus picuan/drive current utk memicu peringkat keluaran tanpa membebankan peringkat masukan.

3) Peringkat keluaran µoutput stage¶ 

Mempunyai masukan tunggalkeluaran imbang. Bertindak sebagai µbuffer¶ menghubungkan peringkat kedua dengan keluaran amplifier penyambung. Menyediakan arus cukup untuk memicu beban di bahagian keluaran. Galangan keluaran yang rendah.

Rupa Bentuk Litar Sepadu Penguat Kendalian

UNIT 9
KEUPAYAAN PENGUAT KENDALIAN DAN PEMASA 555

¶CAPACITY OF OP AMP AND 555 TIMER·

ISTILAHISTILAH-ISTILAH
1. Gandaan Gelung Terbuka ¶Open Loop Gain· o Gandaan amplifier tanpa suap balik o Nilainya biasanya infiniti

2. Gandaan Mod Sepunya ( Common Mode Gain ) Untuk mengukur kecenderungan op amp untuk menolak isyarat masukan sama yang dikenakan di kedua-dua terminal masukan. Closed Loop Gain AV CMRR ! Common Mode Gain ACM bila Vid = 0, Vo = 0 tp ada sedikit nilai Vo dan Acm.
dinyatakan dalam nisbah tolakan mod sepunya ( Common Mode Rejection Radio - CMRR ) Dinyatakan dalam unit dB. 

3) Voltan Offset pembezaan voltan DC diperlukan antara terminal masukan penguat. isyarat kecil tidak diingini. Dijana oleh amplifier walaupun kedua-dua terminal dibekalkan 0V.

4) Arus Offset Perbezaan antara arus-arus pincang diperlukan oleh kedua-dua transistor masukan dalam amplifier kendalian . Disebabkan oleh ketidakseimbangan B (beta) bagi transistor-transistor.

5) Bumi Maya ¶Virtual ground· Satu titik pada litar di mana voltan rujukan dikekalkan tanpa bersambung dengan sumber voltan. ‡ Berlaku kerana :-- Arus selalunya sangat rendah -- Voltan di antara terminal masukan sangat rendah dibandingkan dengan voltan di bahagian lain apabila op amp tanpa suapbalik diguna.

Kadaran maksimum untuk Op Amp.
Op Amp rosak sekiranya kadaran maksima berikut dilepasi (exceeded) a) Kuasa pelepasan maksima 310mw b) Julat suhu kendalian 0 - 70 C c) Bekalan Voltan maksima + 18 volt d) Voltan masukan pembezaan maksima iaitu antara terminal + dan ² ialah 30V. e) Voltan masukan mod sepunya maks 12V pada bekalan kuasa 15V. f) Julat suhu simpanan ²55C hingga 125C

Perbandingan ciri unggul dan ciri-ciri cirisebenar bagi penguat kendalian ¶Comparison between ideal and reality characteristics· characteristics·
CIRI-CIRI UNGGUL Av tidak terbatas (infiniti) CIRI-CIRI SEBENAR Av yang tinggi = 200000-500000

Galangan masukan infiniti Zi Galangan masukan tinggi Zi = infiniti = 2 M; - 5 M; Galangan Rout = 0 keluaran sifar Galangan keluaran rendah Rout = 75ohm yang BQ1 = BQ2 Voltan offset minima = 2 mV

Imbangan sifar sempurna Q1=Q2

Voltan offset masukan sifar

Sambungan«
CIRI-CIRI UNGGUL Arus offset sifar Ciri yang tidak dengan suhu Bidang ruang infiniti CIRI-CIRI SEBENAR Arus offset minima = 100 nA hanyut Beta transistor berubah.

Bidang ruang yang lebar = 1 Mhz

Kebaikan penguat kendalian ¶Benefits of op amp· amp· 
   

 

Saiz kecil Keboleharapan tinggi Harga murah Boleh bekerja pada julat suhu yang rendah Voltan dan arus offset rendah. Mengganda dan menguatkan isyarat Sebagai litar senilai untuk komputer analog contoh:pencampur, pembahagi, pengkamil, pengkerbeda. Penjana gelombang isyarat Sebagai penapis aktif Pembanding (comparator )

Kendalian dan kegunaan pemasa 555 ¶Operation and application of 555 timer· timer· ‡ Digunakan sebagai
  Monostabil Multivibrator  Astable Multivibrator  penjana isyarat gelombang segiempat  analog frekuensi meter  achometer

Sambungan«
‡ Pada asasnya beroperasi dalam 2 mod iaitu : 1. Monostabil 2. Astabil Multivibrator

1 2 3 4 5 6
Susunan pemasa 555

² pin bumi (ground ) - pin picu ( trigger ) - pin keluaran - pin reset - pin kawalan voltan - pin threshold voltage 7 ² pin buang cas 8 ² pin bekalan (vcc)

FUNGSI SETIAP PIN BAGI MONOSTABIL MULTIVIBRATOR ¶Functions of each pin in monostabil multivibrator· multivibrator·

PIN

FUNGSI

PIN 1 Pin ground - semua voltan diukur mestilah dirujuk pada pin ini

PIN 2 Pin picu - keluaran pemasa bergantung kepada amplitud denyut picu yang dibekal.

PIN PIN 3

FUNGSI

Pin keluaran - keluaran boleh disambungkan pada 2 keluaran iaitu pada antara pin 3 dan pin 1 atau pin 3 dan pin 8 .

PIN PIN 4

FUNGSI Pin reset dgn mengenakan denyut negatif.

PIN 5

Pin Kawalan voltan -disambung ke bumi melalui kapasitor 0.01µF. Jika voltan keluaran disambungkan pada pin ini , lebar denyut gelombang keluaran boleh diubah . Kapasitor 0.01 µF juga boleh menghindar masalah hingar.

PIN PIN 6

FUNGSI

Pin Threshold voltage ( voltan ambang ) -masukan badan alikan pembanding 1. Pin discharge - disambungkan secara dalaman kepada collector transisitor Q1. Pin bekalan + Vcc ( +5v hingga 18 v)

PIN 7

PIN 8

TH = 0.69 (RA+RB)C
dimana RA dan RB adalah rangkaian kapasitor masa mengecas.

TL=0.69 (RB)C
dimana perintang RB merupakan rangkaian kapasitor C membuang cas.

Tempoh = TH + TL = 0.69 (RA +2RB)C

1 1.44 ! Frekuensi! TH TL ( RA 2RB) C TH v100 %Kitaran Kerja ! TH TL RA RB ! v100 RA 2RB

SEKIAN