Anda di halaman 1dari 6

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK KURSUS SIJIL KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (SKE)

SEMESTER 1
KOD MODUL A1001 A1u02 A1003 R1001 B1001 B1003 B1 004 E1001 E1002 E1003 NAMA MODUL Pendidikan Islam 1 Pendidikan Moral 1 English For Technical Purposes 1 Ko-Kurikulum 1 Matematik Kejuruteraan 1 Apiikasi Komputer Sains Juruteknik Teknologi Elektrik 1 Siistem Elektronik 1 Amali Kejuruteraan 1 Jumlah Jam Kredit JAM KREDIT
1.5 1,5 1.5 1 2 1 2 3 2 3

SEMESTER 2
KOD MODUL A2001 A2002 A2003 R2001 B2001 E2001 E2002 E2003 E2004 NAMA MODUL Pendidikan Islam 2 Pendidikan Moral 2 English For Technical Purposes 2 Ko-Kurikulum 2 Matematik Kejuruteraan 2 Teknologi Elektrik 2 Sistem Elektronik 2 Amali Kejuruteraan 2 Rekabentuk Terbantu Komputer JAM KREDIT
1.5 1.5 1.5 1 2 3 3 3 1.5

17.0

Jumlah Jam Kredit

16.5

SEMESTER 3
KOD MODUL NAMA MODUL Latihan Industri JAM KREDIT 10 KOD MODUL A3005 A3007 E3005 E3006 E3007 E3042

SEMESTER 4
NAMA MODUL English For Technical Purposes 3 Tamadun Islam Baikpulih Alatan Elektronik Projek Pengurusan Instrumentasi 2 Modul Elektif ( min. 4 jam kredit) JAM KREDIT
1.5 2 3 2 1 3

4.0 16.5

Jumlah Jam Kredit

10

Jumlah Jam Kredit

MODUL ELEKTIF E3106 E3125 B3001 Mesin Elektrik Dan Kawalan Telekomunikasi Matematik Kejuruteraan 3
2 2 2

E3145 E3165

Asas Sistem Kawalan Sistem Elektronik Berdigit

2 2

Nota : 1. Pendidikan Islam 1 & 2 untuk pelajar muslim dan Pendidikan Moral 1 & 2 untuk pelajar bukan muslim. 2. Pelajar dikehendaki mengambil sekurang-kurangnya 4 jam kredit daripada modul elektif dan ianya bergantung kepada modul yang ditawarkan oleh jabatan.

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (DKE) PENGAMBILAN TERUS


SEMESTER 1
KOD MODUL A1001 A1002 A1003 R1001 B1001 B1003 B1004 E1001 E1002 E1003 NAMA MODUL Pendidikan Islam 1 Pendidikan Moral 1 English For Technical Purposes 1 Ko-Kurikulum 1 Matematik Kejuruteraan 1 Aplikasi Komputer Sains Juruteknik Teknologi Elektrik 1 Sistem Elektronik 1 Amali Kejuruteraan 1 Jumlah Jam Kredit JAM KREDIT 1.5 1,5 1.5 1 2 1 2 3 2 3 17.0 KOD MODUL A2001 A2002 A2003 R2001 B2001 E2001 E2002 E2003 E2004

SEMESTER 2
NAMA MODUL Pendidikan Islam 2 Pendidikan Moral 2 English For Technical Purposes 2 Ko-Kurikulum 2 Matematik Kejuruteraan 2 Teknologi Elektrik 2 Sistem Elektronik 2 Amali Kejuruteraan 2 Rekabentuk Terbantu Komputer 1 JAM KREDIT 1.5 1.5 1.5 1 2 3 3 3 1.5

Jumlah Jam Kredit

16.5

SEMESTER 3
KOD MODUL A3003 A3007 B3001 E3004 E3005 E3007 E3042 E3062 E3125 NAMA MODUL English For Technical Purposes 3 Tamadun Islam Matematik Kejuruteraan 3 Rekabentuk Terbantu Komputer 2 Baikpulih Alatan Elektronik Pengurusan Instrumentasi Pengaturcaraan Telekomunikasi Jumlah Jam Kredit JAM KREDIT 1.5 2 2 1.5 3 1 3 2 2 18.0 KOD MODUL

SEMESTER 4
NAMA MODUL Latihan Industri JAM KREDIT 10

Jumlah Jam Kredit

10

SEMESTER 5
KOD MODUL A4003 B4001 E4006 E4008 E4120 E4121 E4160 E4801 E4802 E4820 E4821 NAMA MODUL English For Technical Purposes 4 Matematik Kejuruteraan 4 Projek 1 Keselamatan Industri Penyenggaraan & Baikpulih Alatan Elektronik Sistem Audio Visual Sistem Mikropemproses & Pengawal Mikro MODUL ELEKTIF Mesin Elektrik Elektronik Kuasa Sistem Multimedia Analisis Litar Jumlah Jam Kredit JAM KREDIT 1.5 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 16.5 E5143 E5144 E5163 E5822 E5823 KOD MODUL A5003 B5001 E5006 E5122 E5123 E5124

SEMESTER 6
NAMA MODUL English For Technical Purposes 5 Matematik Kejuruteraan 5 Projek 2 Sistem Komunikasi Sistem Kawalan Automatik Komunikasi Data JAM KREDIT 1.5 2 1.5 3 3 2

MODUL ELEKTIF Kawalan Motor Sistem Mikrokomputer Rekabentuk Litar Bersepadu Gelombang Mikro Isyarat & Sistem Jumlah Jam Kredit

3 3 3 2 2 15.0

Nota : 1. Pendidikan Islam 1 & 2 untuk pelajar muslim dan Pendidikan Moral 1 & 2 untuk pelajar bukan muslim. 2. Pelajar dikehendaki mengambil sekurang-kurangnya 4 jam kredit daripada modul elektif dan ianya bergantung kepada modul yang ditawarkan oleh jabatan.

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (DKE) INTEGRASI


SEMESTER 5
KOD MODUL A4003 B4001 E4006 E4008 E4120 E4121 E4160 NAMA MODUL English For Technical Purposes 4 Matematik Kejuruteraan 4 Projek 1 Keselamatan Industri Penyenggaraan & Baikpulih Alatan Elektronik Sistem Audio Visual Sistem Mikropemproses & Pengawal Mikro JAM KREDIT 1.5 2 1 1 3 3 3 KOD MODUL A5003 B5001 E5006 E5122 E5123 E5124

SEMESTER 6
NAMA MODUL English For Technical Purposes 5 Matematik Kejuruteraan 5 Projek 2 Sistem Komunikasi Sistem Kawalan Automatik Komunikasi Data JAM KREDIT 1.5 2 1.5 3 3 2

MODUL TAHAP 3 (TAMBAHAN) B3001 Matematik Kejuruteraan 3 2 E3062 Pengaturcaraan 2

E3004

Rekabentuk Terbantu Komputer 2 MODUL ELEKTIF

E3125

Telekomunikasi

MODUL ELEKTIF 2 2 2 2 E5143 E5144 E5163 E5822 E5823 Kawalan Motor Sistem Mikrokomputer Rekabentuk Litar Bersepadu Gelombang Mikro Isyarat & Sistem Jumlah Jam Kredit 3 3 3 2 2 19.0

E4801 E4802 E4820 E4821

Mesin Elektrik Elektronik Kuasa Sistem Multimedia Analisis Litar

Jumlah Jam Kredit

20.0

Nota: 1. Pendidikan Islam 1 & 2 untuk pelajar muslim dan Pendidikan Moral 1 & 2 untuk pelajar bukan muslim 2. Pelajar dikehendaki mengambil sekurang-kurangnya 4 jam kredit daripada modul elektif dan ianya bergantung kepada modul yang ditawarkan oleh jabatan. 3. Pelajar yang belum mengambil Modul Tahap 3 (Tambahan) pada peringkat sijil mesti mengambil pada semester 5 atau 6 seperti mana yang ditetapkan oleh jabatan.

SENARAI MODUL YANG PERLU DIAMBIL OLEH LULUSAN KURSUS SKE DAN STK BAGI MENGIKUTI KURSUS DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (DKE)
Kod SKE J/K Kod TAHAP 2
E2004

STK

J/K

Rekabentuk Terbantu Komputer 1* Rekabentuk Terbantu Komputer 2 Pengaturcaraan 1 Baikpulih Alatan Elektronik Pengurusan Telekomunikasi English For Technical Purpose 4 Matematik Kejuruteraan 4 Projek 2 Keselamatan Industri Penyenggaraan & Baikpulih Alatan Elektronik Sistem Audio Visual Sistem Mikropemproses & Pengawal Mikro English For Technical Purpose 5 Matematik Kejuruteraan 5 Projek 3 Sistem Komunikasi Sistem Kawalan Automatik Komunikasi Data Elektif 1 Elektif 2 Jumlah Jam Kredit 1.5 2 3 1 2 1.5 2 1 1 3 3 3 1.5 2 1.5 3 3 2 2 2 41

TAHAP 3
B3001 E3004 E3062 E3125 Matematik Kejuruteraan 3** Rekabentuk Terbantu Komputer 2 Pengaturcaraan 1 Telekomunikasi** 2 1.5 2 2

TAHAP 3
E3004 E3062 E3005 E3007 E3125

TAHAP 4
A4003 B4001 E4006 E4008 E4120 E4121 E4160 A5003 B5001 E5006 E5122 E5123 E5124 English For Technical Purpose 4 Matematik Kejuruteraan 4 Projek 2 Keselamatan Industri Penyenggaraan & Baikpulih Alatan Elektronik Sistem Audio Visual Sistem Mikropemproses & Pengawal Mikro English For Technical Purpose 5 Matematik Kejuruteraan 5 Projek 3 Sistem Komunikasi Sistem Kawalan Automatik Komunikasi Data Elektif 1 Elektif 2 Jumlah Jam Kredit 1.5 2 1 1 3 3 3 1.5 2 1.5 3 3 2 2 2 39

TAHAP 4
A4003 B4001 E4006 E4008 E4120 E4121 E4160

TAHAP 5

TAHAP 5
A5003 B5001 E5006 E5122 E5123 E5124

MODUL BOLEH PINDAH KREDIT Kod


A3001 A3007 E3005 E3007 E3042

SKE
Semua Modul Tahap 1 Semua Modul Tahap 2 English For Technical Purpose 3 Tamadun Islam Baikpulih Alatan Elektronik Pengurusan Instrumentasi Latihan Industri

J/K
17 16.5 1.5 2 3 1 3 10

Kod
A3001 A3007 E3042 B3001

SKE
Semua Modul Tahap 1 Semua Modul Tahap 2 English For Technical Purpose 3 Tamadun Islam Instrumentasi Matematik Kejuruteraan 3 Latihan Industri

J/K
17 16.5 1.5 2 3 2 10

SENARAI MODUL YANG PERLU DIAMBIL OLEH LULUSAN KURSUS SEK DAN SEP BAGI MENGIKUTI KURSUS DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (DKE)
Kod TAHAP 2
E2004 E3004 E3062 E3005 E3007 E3125 A4003 B4001 E4006 E4008 E4120 E4121 E4160 A5003 B5001 E5006 E5122 E5123 E5124

SEK

J/K

Kod TAHAP 2
E2004

SEP

J/K

Rekabentuk Terbantu Komputer 1* Rekabentuk Terbantu Komputer 2 Pengaturcaraan 1 Baikpulih Alatan Elektronik Pengurusan Telekomunikasi English For Technical Purpose 4 Matematik Kejuruteraan 4 Projek 2 Keselamatan Industri Penyenggaraan & Baikpulih Alatan Elektronik Sistem Audio Visual Sistem Mikropemproses & Pengawal Mikro English For Technical Purpose 5 Matematik Kejuruteraan 5 Projek 3 Sistem Komunikasi Sistem Kawalan Automatik Komunikasi Data Elektif 1 Elektif 2 Jumlah Jam Kredit 1.5 2 3 1 2 1.5 2 1 1 3 3 3 1.5 2 1.5 3 3 2 2 2 41

Rekabentuk Terbantu Komputer 1* Rekabentuk Terbantu Komputer 2 Pengaturcaraan 1 Pengurusan 1.5 2 1

TAHAP 3

TAHAP 3
E3004 E3062 E3007

TAHAP 4

TAHAP 4
A4003 B4001 E4006 E4008 E4120 E4121 E4160 A5003 B5001 E5006 E5122 E5123 E5124 English For Technical Purpose 4 Matematik Kejuruteraan 4 Projek 2 Keselamatan Industri Penyenggaraan & Baikpulih Alatan Elektronik Sistem Audio Visual Sistem Mikropemproses & Pengawal Mikro English For Technical Purpose 5 Matematik Kejuruteraan 5 Projek 3 Sistem Komunikasi Sistem Kawalan Automatik Komunikasi Data Elektif 1 Elektif 2 Jumlah Jam Kredit 1.5 2 1 1 3 3 3 1.5 2 1.5 3 3 2 2 2 36

TAHAP 5

TAHAP 5

MODUL BOLEH PINDAH KREDIT Kod SEK


Semua Modul Tahap 1 Semua Modul Tahap 2 A3001 A3007 E3042 B3001 English For Technical Purpose 3 Tamadun Islam Instrumentasi Matematik Kejuruteraan 3 Latihan Industri

J/K
17 16. 5 1.5 2 3 2 10

Kod

SEP
Semua Modul Tahap 1 Semua Modul Tahap 2

J/K
17 16.5 1.5 2 3 2 3 2 10

A3001 A3007 E3005 E3125 E3042 B3001

English For Technical Purpose 3 Tamadun Islam Baikpulih Alatan Elektronik Telekomunikasi Instrumentasi Matematik Kejuruteraan 3 Latihan Industri

Beri Nilai