Anda di halaman 1dari 18

REKABENTUK SKRIN

Layout di dalam skrin komputer. Secara umumnya terdapat 6 elemen penting dalam prinsip rekabentuk skrin: 1. Teks 2. Warna 3. Grafik 4. Animasi 5. Video 6. Audio

Teks Saiz teks perlu bersesuaian Panjang baris teks juga perlu pendek di antara 8 hingga 12 perkataan. Terapkan ciri-ciri seperti "bold", "Italics" dan "Underline" Alignment teks sebaik-baiknya "left justified" Teks seharusnya dipaparkan mengabungkan "Upper case" dan "Lower case".
Flush left You would expect an area commonly reffered to as Bloody Basin to be devoid human life. However, the towns of Mordor (how fitting), Dead Crow Pass, and Clay Crossing all lay within its bound.

Warna - pengguna lebih gemar kepada bahan berwarna daripada hitam putih. - dapat digunakan untuk menarik perhatian pengguna dalam bahan P&P. Penggunaan warna perlu sesuai dan berhati-hati kerana pengguna akan memberikan respon negatif jika digunakan secara rambang. Hanya 5 hingga 9 warna sahaja yang dapat disimpan dalam memori jangka pendek.

Warna Background colour dan foreground colour perlu ada kontra. Selain itu juga, Warna perlu konsisten kerana warna yang berlebihan akan mengganggu penglihatan serta memeningkan pengguna.

Grafik Perlukan kontra antara imej dengan background dengan tujuan untuk meningkatkan penglihatan. Grafik juga dapat digunakan sebagi bahan maklumat untuk menggantikan perkataan. Anda juga boleh mempelbagaikan 'format' penggunaan grafik yang digunakan bersama teks supaya ianya kelihatan menarik dan menggalakkan pengguna melihatnya.

Animasi Penggunaan animasi yang bertepatan dapat membantu meningkatkan pretasi pelajar. Animasi sesuai untuk menunjukkan bahan maklumat melalui pergerakan grafik. Bina animasi yang ringkas dan pendek beserta audio untuk menunjukkan simulasi sesuatu proses (Gunakan animasi berbentuk 3D).

Video Berbanding dengan animasi, penggunaan video penting untuk menunjukkan sesuatu proses atau keadaan secara sebenar dan realistik. Video juga penting untuk menunjukkan suatu aksi dan simulasi. Gunakan kawalan video yang sesuai Video yang digunakan perlu berkualiti. Jika tidak, lebih elok jika video tersebut tidak ditayangkan.

Audio Audio digunakan untuk menarik mood. Penggunaan audio realistik mampu menarik perhatian pengguna. Perlu diberi kebebasan kepada pengguna untuk menutup audio jika tidak diperlukan. Gandingkan audio dengan persembahan video adalah lebih baik daripada video atau audio yang digunakan berasingan.

Cuba lakarkan antaramuka permulaan perisian anda

Anda perlu membuat storyboard yang lengkap Bawa storyboard anda di perjumpaan akan datang Perbincangan akan dilakukan Dan storyboard tersebut perlu dihantar seminggu selepas perbincangan itu.

Anda mungkin juga menyukai