Anda di halaman 1dari 23

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENGGUBALAN DASARDASAR BAGI NEGARA MALAYSIA.

DEFINISI DASAR NEGARA Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang.

TUJUAN DASAR
MEMBANTU NEGARA MENCAPAI 1. Matlamat keselamatan negara.
2.

Perpaduan dan kestabilan negara. Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat.

3.

DASAR LUAR MALAYSIA


Sejarah

Demografi

Ekonomi

Faktor

Geografi

Politik

FAKTOR SEJARAH
Zaman KMM - hubungan dgn China, India, Arab, Siam dan lain-lain lagi (hubungan perdagangan) Setelah merdeka Pertubuhan Komanwel dan hubungan diplomatik - Britain, Australia dan New Zeland. Malaysia diancam oleh fahaman komunis yang disebarkan oleh Parti Komunis Malaya (PKM) - menggugat keselamatan negara bentuk Dasar Luar dan menjalin hubungan dengan negara-negara pro barat dan anti komunis.

FAKTOR EKONOMI

Malaysia -pasaran bebas dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain didunia memajukan dan meningkatkan ekonomi dalam negara. zaman penjajahan - pengeluar bijih timah, dan hasil getah yang utama dalam dunia. hubungan perdagangan antara Malaysia dengan negara maju seperti Amerika Syarikat dan Britain kemerdekaan - mengharapkan pasaran dan modal dari negara-negara tersebut - meningkatkan ekonomi negara dan menyediakan peluang pekerjaan. hubungan dengan negara yang sedang membangun dan negara islam bagi meningkatkan pasaran bagi produk keluaran Malaysia.

FAKTOR POLITIK

Malaysia - demokrasi berparlimen, dan berhak menentukan hala tuju masa depan negaranya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat. Sebagai contoh, Malaysia menyokong negara Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau asia barat. Malaysia dengan tegasnya menyokong semua resolusi yang diambil PBB untuk mencapai dan mengekalkan keamanan dunia.

FAKTOR GEOGRAFI

kedudukan yang strategik di Asia Tenggara dan bersempadanan dengan hampir kebanyakan negara di rantau ini seperti Singapura, Thailand, Brunei dan banyak lagi. Perairan Malaysia - laluan utama kapalkapal perdagangan didunia..

FAKTOR DEMOGRAFI

hubungan baik - negara-negara islam selari dengan penduduk negara yang majoritinya beragama islam. Malaysia tidak menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel kerana penindasan negara tersebut terhadap negara Palestin. Amalan perpaduan dan komited terhadap hak-hak asasi manusia menyebabkan Malaysia menolak amalan apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan sehinggalah dasar tersebut dihapuskan oleh kerajaan Afrika Selatan.

DASAR PENDIDIKAN Perpaduan


Jurang perbezaan Pendidikan antara kaum

Mutu pelajaran

FAKTOR PERPADUAN

TM merdeka - tugas utama pemimpin negara adalah untuk menyatupadukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum supaya dapat membina sebuah negara yang aman, maju dan bebas dari ancaman konflik antara kaum

FAKTOR JURANG PERBEZAAN ANTARA KAUM

memberikan peluang pelajaran yang samarata di antara kawasan-kawasan dan antara kaum pembinaan sekolah dan kemudahan baru di sekolah luar bandar serta melakukan pendemokrasian pendidikan.

MUTU PELAJARAN

mengurangkan bilangan pelajar yang terkandas dalam peperiksaan awam, membuat penilaian sistematik, memperbaiki sukatan pelajaran serta memastikan adanya keseimbangan antara mata pelajaran teras dan elektif.

DASAR PERINDUSTRIAN
1. Mutu keluaran juga tidak memuaskan teknologi yang masih rendah - Apabila mutu keluaran sesuatu produk rendah, amat sukar untuk sesuatu produk bersaing dengan produk-produk luar negara

2. Kurangnya kemahiran rakyat tempatan - Rakyat yang kurang mahir dalam sesuatu bidang tidak dapat menghasilkan produk yang berprestasi tinggi serta berdaya saing dalam pasaran ada.

DASAR KEBUDAYAAN
-

Penduduk Malaysia yang pelbagai kaum dan etnik Dasar ini diharap dapat mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara. Dasar ini dapat menjadi garis panduan dalam membentuk perpaduan antara bangsa dan etnik serta dapat mengekalkan identiti negara dipersada antarabangsa.

DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM PENTADBIRAN Islam merupakan agama rasmi - Ia merupakan salah satu usaha untuk memelihara maruah warganegara agar mempunyai satu identiti yang kukuh. - Nilai-nilai dalam islam merupakan nilai yang universal. Tanpa nilai yang universal, rakyat akan menyanjung dan menerima nilai-nilai yang asing bagi negara Malaysia

DASAR WANITA
Mempertahankan hak-hak wanita - pelbagai peranan wanita dalam ekonomi, politik dan masyarakat, kerajaan mengakui bahawa perlunya strategi khas untuk melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan

DASAR PANDANG KE TIMUR

Faktor pembentukan dasar ini adalah untuk membentuk pekerja dibidang teknikal agar lebih cekap dan dapat menerapkan nilai kerja yang positif dalam meningkatkan mutu hasil kerja

DASAR EKONOMI BARU


1. Faktor perpaduan kaum - Malaysia - 3 kaum utama di Malaysia tinggal dikawasan yang berlainan dan menjalankan aktiviti ekonomi yang berbeza. Kegiatan ekonomi yang berbeza menyebabkan kurang pergaulan antara kaum untuk mewujudkan perpaduan.

2. FAKTOR KEMISKINAN

Kemiskinan juga merupakan faktor pembentukan DEB. Bagi membasmi kemiskinan tumpuan diberikan terhadap usaha meningkatkan peluang pekerjaan dan meningkatkan produktiviti untuk golongan miskin

3. FAKTOR JURANG PENDAPATAN YANG BERBEZA

Jurang pendapatan antara kaum di Malaysia amat ketara. Terdapat kaum yang mempunyai pendapatan yang sangat rendah, ada juga berkeadaan yang selesa. Justeru kerana itulah dasar ini di bentuk

Penutup - menjadi garis panduan untuk membentuk dan mewujudkan satu bangsa yang bersatu-padu serta mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa