Anda di halaman 1dari 2

Kvlstofkredslbet, Abc en s.

43-46

Kvlstof NH4+ Frit kvlstof Ammoniak NO2Nitrat NH2

N2 Aminogruppe NO3Nitrogen Nitrit NH3 Ammonium

1. Luk bogen. Forbind ordene parvis mellem de to kasser herover. Tjek med bogen. 2. I dag er det mlet at forst figur 4.5. Gr flgende: a. Udfyld kasserne i nedenstende skema. Brug gerne bogen. b. v klasse fremlggelse af figuren. I skal kunne fremlgge uden noter. Proces nr. (jf. figur 4.5) Beskrivelse. Kom ind p: hvor, N-forbindelse start og slut, organismer og proces navn involveret, 1. 2 typer kvlstoffiksering Kvlstoffiksering y Kemisk atmosfrisk o N2 gr i forbindelse med ilt o -> danner NO o ->NO2 o -> binder sig med vand (H2O) o -> danner HNO3 (salpetersyre) o -> gr i forbindelse med vand o -> der dannes nitrat o Alt dette sker isr i forbindelse med lyn, ved kraftvrk eller under hje temperaturer. y Biologisk fiksering o Symbiotisk  Bakterier og strlesvampe i symbiose med en plante.  B og S fr glukose fra planten og planten fr aminosyre og kvlstof fra B og S. o Ikke symbiotisk  Forskellige typer af blgrnne alger. Alle kvlstoffikserende organismer er aerobe men processen skal forlbe anaerobt. 2. Ammonifikation
y y y y

Nedbrydning af dde planter og dyr. Forskellige nedbrydningsformer= AMMONIFIKATION Under nedbrydning af kvlstofholdige forbindelser (fx protein) dannes der NH3 (affaldsprodukt). Dette kan enten fordampe eller g i forbindelse med H2O og danne

Kvlstofkredslbet, Abc en s. 43-46

ammonium (NH4+) 3. Nitrifikation


y y y

De kemiske bindinger i NH3 og NH4+ indeholder energi som bakterierne nsker at udnytte Bakterierne kan ikke bruge denne form s de omdanner det til NO2 og NO3I denne proces frigives ATP Planterne optager nitrat (NO3-) op gennem rdderne Dette omdanner de til NH 3 (ammoniak) Det bliver som aminogrupper brugt i proteinernes aminosyre

4. Planteoptagelse

y y y

5. Denitrifikation
y y y y

Nogen bakterier kan bruge NH3- i stedet for ilt for at gennemfre respiration = anaerob respiration = denitrifikation. Affaldsstoffet = frit kvlstof (i stedet for kulstof som er affaldsstof ved alm. respiration) Vi er alts tilbage ved starten nemlig frit kvlstof. Denne proces bruges fx ved rensningsanlg for at skille NO3- fra vandet.