Borang pemarkahan Kreativiti (30%) Rumah Biru (Kenyalang) Kebersihan (30%) Kriteria Keceriaan (20%) Kerjasama (20%) Jumlah

Rumah Kuning (Enggang)

Rumah Merah (Helang)

Rumah Hijau (Rajawali)

Spesifikasi Pemarkahan
Kreativiti (30%) Kebersihan (30%) keceriaan (20%) kerjasama (20%) y y y y y y y y y y Hiasan yang dibina menggunakan kreativiti yang pelbagai Terdapat kesinambungan antara kreativiti dan tema bagi rumah sukan Hiasan yang menggunakan warna-warna yang pelbagai Kepelbagaian sumber untuk hiasan Tidak melebihi had atau kawasan yang telah ditetapkan Tiada sebarang sampah sepanjang kejohanan. Kedudukan kerusi dan peralatan yang teratur di dalam khemah rumah sukan masing-masing. Semangat berpasukan yang tinggi Memberi sokongan kepada pasukan Tiada unsur - unsur provokasi dan sentuhan nilai sensitiviti kaum