Anda di halaman 1dari 14

Kaedah Pengajaran

Pendidikan Jasmani Kesihatan

Prinsip & Strategi Pengajaran & Terdapat pelbagai strategi Pembelajaran pengajaran & pembelajaran PJK.
Atasi masalah yg dijangkakan atau tidak dijangkakan dlm pengajaran pendidikan jasmani. Dijalankan luar & dlm bilik dgn pelbagai situasi rangsangan. Ikut kesesuaian kemahiran dan bilangan pelajar. Menarik
Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK.

Prinsip & Strategi Pengajaran & Oleh itu, kaedah pengajaran yg Pembelajaran menekankan prinsip-prinsip
pengajaran berikut perlu diguna pakai sebagai panduan:
Adakan tujuan khas yg biasanya ditulis dlm bentuk objektif pengajaran yg berteraskan kpd psikomotor, kognitif & afektif. Domain psikomotor ditulis dlm secara eksplisit
Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK.

Prinsip & Strategi Pengajaran & Objektif psikomotor ditulis dlm Pembelajaran bentuk SMART
kemahiran yg khusus (Specific) boleh diukur boleh dicapai munasabah masa mencukupi (Measurable) (Attainable) (Rational) (Time)

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK.

Prinsip & Strategi Pengajaran & Pembelajaran


Masa

Dedahkan SATU kemahiran baru bagi satu sesi pangajaran.


cukup utk sesuatu gerak kerja yg dijalankan.

dihadkan bagi setiap gerak kerja perlu utk kawal perjalanan kelas.

Beri peluang kpd murid yg berlatih atau latih tubi atau mengambil sepenuhnya dlm satu sesi pengajaran.

Latih tubi secara ansur maju dgn mempelbagaikan gerak kerja & bentuk latihannya perlu ada kesinambungan atau berhubung kait.

Adakan pertandingan bersyarat/permainan kecil yg boleh menimbulkan motivasi murid atau perangsang.

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK.

Prinsip & Strategi Pengajaran & Langkah mengajar perlu Pembelajaran5P: mengandungi aspek
1P 2P 3P 4P 5P - Penerangan (semasa, maklum balas) Praktik (pengelolaan) berulangan) - Permainan/pertandingan - Penyeliaan/pembetulan
Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK.

- Pelakuan (tunjuk cara, tepat &

Prinsip & Strategi Pengajaran & Guru perlu Pembelajaran G berada di tempat
yg strategik semasa beri arahan agar mudah dilihat oleh murid-murid.
G
Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK.

Prinsip & Strategi Pengajaran & Elakkan bercakap/ beri arahan selagi Pembelajaran pelajar tidak menumpukan atau beri
perhatian. Penilaian/ refleksi perlu dijalankan utk kesan keberkesanan pengajaran pembelajaran.

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK.

Takrif Pendekatan, Kaedah, Teknik & Pendekatan Strategi


Cara bagaimana sesuatu mata pel. diajarkan berdasarkan kpd objektif (Edward M. Anthony, 1963). Ianya merupakan satu set andaian yg saling berkaitan dgn proses pengajaran & pembelajaran serta mempunyai unsur-unsur aksiomatik (kenyataan yg dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK. alasan).

Takrif Pendekatan, Kaedah, Teknik & Pendekatan Strategi


konkrit ke abstrak mudah ke kompleks

Pendekatan ini berteraskan kpd prinsip atau teori pembelajaran:

keseluruhan ke sebahagian (W P W) sebahagian ke keseluruhan (P W P) umun ke spesisifik


Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK.

Takrif Pendekatan, Kaedah, Teknik & Kaedah Strategi

Siri tindakan guru yg sistematik utk capai objektif pembelajaran khusus dlm jangka pendek. Ianya juga adalah sebagai cara dekati sesuatu objektif pel. & langkahlangkah penyampaian yg tersusun. Merujuk kpd satu ikhtiar keseluruhan yg dikehendaki dlm satu set prosedor yg tersususn berdasarkan kpd sesuatu pendekatan yg dipilih(Edward M. Anthony)

Contohnya ialah Kaedah Inkuiri (Penemuan) 5 prosedur :

Pro 1 Pro 2 Pro 3 Pro 4 Pro 5

kenalpasti masalah rancang penyelesaian kumpul maklumat buat tafsiran buat kesimpulan

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK.

Takrif Pendekatan, Kaedah, Teknik & Teknik Strategi


Kemahiran guru dlm pengelolaan & pelaksanaan kaedah mengajar bagi sesuatu aktiviti pengajaran & pembelajaran. Contoh teknik bercerita, bersyarah, perbincangan, demonstrasi, latih tubi, main peranan, simulasi, sumbangsaran & lain-lain
Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK. Bagi tentukan keberkesanan

Takrif Pendekatan, Kaedah, Teknik & Strategi Strategi

Satu penentuan & perancangan kaedah & teknik utk mencapai objektif jangka panjang.

Konsepnya adalah berteraskan :


kebijaksanaan memilih pendekatan kecekapan merancang kaedah & teknik berdasarkan objektifnya
Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK.

S T K P t a e r k e n a n d t a e i e h k g a t i a n

Rumusan

Ahmad Rodzli Bin Hashim, PJK.