Anda di halaman 1dari 2

Bilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

VDS Perabot Enterprise Imbangan Duga Terselaras pada 31 Januari 2011 Butir Modal Premis Stok Kenderaan Lengkapan Pinjaman 6% Pinjaman 4% Peruntukan Hutang Ragu Susut Nilai Terkumpul Kenderaan Susut Nilai Terkumpul Lengkapan Deposit Sewa Belian Pulangan Belian Jualan Pulangan Jualan Sewa Ruang Niaga Komisen Ambilan Insurans Komputer Kadar Bayaran Angkutan Masuk Promosi Alat Tulis Pengiklanan Belanja Am Derma Faedah Atas Pinjaman Gaji Upah Pembantu Kedai Hutang Ragu Siva Enterprise Lim Furniture Sdn.Bhd. Pelangi Resort Bhd. Hotel Seri Kota Diskaun Diberi Diskaun Diterima Tunai Bank Gaji Terakru Promosi Terakru Belanja Am Terdahulu Komisen Terakru Belanja Susut Nilai Kenderaan Belanja Susut Nilai Lengkapan

Debit RM 135 000 56 500 40 000 15 720

Kredit RM 218 320

21 200 2 600 1 420 12 667 2 957 2 400 30 670 4 900 58 100 5 700 300 600 1 710 600 2 800 280 450 1 000 650 450 100 120 1 100 1 040 1 050 4 550 1 780 6 500 11 000 1 055 556 450 17 781 100 200 50 100 667 107

JUMLAH

332 650

332 650

Anda mungkin juga menyukai