Anda di halaman 1dari 2
M/S 1. Pengenalan Perniagaan 2. Profil Perniagaan 3. Catatan dalam Lejar 4. Imbangan Duga 5. Senarai Pelarasan pada Tarikh Imbangan 6. Catatan Pelarasan dalam Jurnal 7. Catatan Pelarasan dalam Lejar 8. Akaun Kawalan 9. Imbangan Duga terlaras 10. Penyata Pendapatan 11. Kunci Kira-Kira 12. Pengiraan Nisbah 13. Tafsiran Nisbah 14. Belanjawan Tunai untuk Empat Tahun 15. Cadangan untuk Meningkatkan Prestasi Semasa dan Jangka Panjang Perniagaan 16. Rumusan