Anda di halaman 1dari 4

VDS Perabot Enterprise Kunci Kira-Kira pada 31 Januari 2011 RM Aset Bukan Semasa Premis Kenderaan - Susut nilai

terkumpul kenderaan Lengkapan - Susut nilai terkumpul lengkapan Komputer Aset Semasa Stok Akhir Penghutang : Pelangi Resort Bhd. Hotel Seri Kota - Peruntukan hutang ragu Komisen Terakru Belanja Am Terdahulu Bank Tunai Tolak : Liabiliti Semasa Pemiutang : Siva Enterprise Lim Furniture Sdn. Bhd. Promosi terakru Gaji terakru Deposit sewa RM 135 000 40 000 12 667 27 333 15 720 2 957 12 768 2 800

46 800 6 500 11 000 17 500 1 420

16 080 100 50 17 781 450 81 261

4 550 1 780 6 330 200 100 2 400 9 030

Dibiayai oleh : Ekuiti Pemilik Modal + untung bersih - ambilan Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman 6% Pinjaman 4%

218 320 9717 228 037 1 710 226 327 21 200 2 600

23 800

RM

177 896

72 231 250 127

250 127