Anda di halaman 1dari 3

LEJAR TERSELARAS Akaun Susut Nilai Kenderaan RM 2011 Susut nilai terkumpul 667 Jan-31 Baki kenderaan 667

Baki b/b 667 Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan RM 2011 h/b 12 667 Jan-1 Baki 12 667 Feb-1 Baki b/b

2011 Jan-31

h/b

RM 667 667 667

Feb-1

2011 Jan-31

Baki

b/b

RM 12 000 667 12 667 12 667

2011 Jan-31

Feb-1

Akaun Susut Nilai Lengkapan RM 2011 Susut nilai terkumpul 107 Jan-31 Baki lengkapan 107 Baki b/b 107

h/b

RM 107 107

2011 Jan-31

Baki

Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan RM 2011 h/b 2 957 Jan-1 Baki b/b Jan-31 Susut nilai lengkapan 2 957 Feb-1

RM 2 850 107 2 957 2 957

2011 Jan-31

Baki

Akaun Peruntukan Hutang Ragu RM 2011 h/b 1 420 Jan-1 Baki b/b Jan-31 Hutang ragu 1 420 Feb-1 Baki b/b Akaun Gaji RM 2011 1 000 Jan-31 100 1 100 1 100

RM 370 1 050 1 420 1 420

2011 Jan-31

Bank Gaji terakru Baki b/b

Baki

h/b

RM 1 100 1 100

Feb-1

2011 Jan-31

Peruntukan hutang ragu

Akaun Hutang Ragu RM 2011 1 050 Jan-31 1 050 1 050 Akaun Gaji Terakru RM 2011 100 Jan-31 100 Feb-1 Akaun Promosi RM 2011 500 Jan-31 200 300 1 000 1 000

Baki

h/b

RM 1 050 1 050

Feb-1

2011 Jan-31

Baki

h/b

Gaji Baki b/b

RM 100 100 100

2011 Jan-18 Jan-31

Bank Promosi terdahulu Pengiklanan Baki b/b

Baki

h/b

RM 1 000

1 000

Feb-1

2011 Jan-11

Baki

h/b

Akaun Promosi Terakru RM 2011 200 Jan-31 Promosi 200 Feb-1 Baki Akaun Pengiklanan RM 2011 200 Jan-31

b/b

RM 200 200 200

2011 Jan-31

Baki

b/b

Promosi

RM 200

2011 Jan-24

Bank

Akaun Belanja Am RM 2011 500 Jan-31 500 450

Belanja am terdahulu Baki h/b

RM 50 450 500

Feb-1

Baki

b/b

2011 Jan-24 Feb-1

Belanja am Baki

Akaun Belanja Am Terdahulu RM 2011 50 Jan-31 Baki 50 b/b 50

h/b

RM 50 50

2011 Jan-31

Baki

h/b

2011 Jan-31 Feb-1 Baki b/b

Akaun Komisen RM 2011 600 Jan-8 Tunai Jan-31 Komisen terakru 600 Feb-1 Baki b/b Akaun Komisen Terakru RM 2011 100 Jan-31 Baki h/b 100 100 Akaun Pinjaman 4% RM 2011 400 Jan-31 2 600 3 000 Feb-1 Akaun Bank RM 2011 18 181 18 181 17 781

RM 500 100 600 600 RM 100 100

2011 Jan-31

Bank Baki

Baki

b/b

RM 3 000 3 000 2 600

h/b

Baki

b/b

2011 Jan-1

Baki

b/b

Pinjaman 4% Baki h/b

RM 400 17 781 18 181

Feb-1

Baki

b/b