Anda di halaman 1dari 3

PENGIRAAN NISBAH

i) Keberuntungan a) Peratus Untung Kasar Atas Kos Jualan (Tokokan) Formula = Untung kasar x 100 Kos jualan = 14 941 x 100 36 405 = 41.04 % b) Peratus Untung Kasar Atas Jualan (Margin) Formula = Untung kasar x 100 Jualan bersih = 14 941 x 100 51 345 = 29.10 % c) Peratus Untung Bersih Atas Jualan Formula = Untung bersih x 100 Jualan bersih = 9 717 x 100 51 345 = 18.92 % d) Pulangan Atas Modal Formula = Untung bersih x 100 Modal awal = 9 717 218 320 = 4.45 % x 100

ii)

Kecairan

a) Nisbah Semasa Formula = Aset semasa Liabiliti semasa = 81 261 9 030 = 8.99 : 1 b) Nisbah Ujian Asid ( Nisbah Ujian Cepat ) Formula = Aset semasa Stok akhir Liabiliti semasa = 81 261 46 800 9 030 = 3.82 : 1 c) Nisbah Ujian Mampu Formula = Jumlah liabiliti Jumlah aset = Liabiliti Semasa + Liabiliti Bukan Semasa Aset Semasa + Aset Bukan Semasa = 32 830 259 157 = 0.12 : 1

iii)

Kecekapan a) Kadar Pusing Ganti Stok Formula = Kos jualan Stok purata = 36 404 51 650 = 0.70 kali. b) Tempoh Kutipan Hutang Formula = Penghutang x 365 hari Jualan kredit = 16 080 x 365 51 345 = 114 hari c) Tempoh Bayaran Hutang Formula = Pemiutang x 365 hari Belian kredit = 6 330 x 365 25 214 = 92 hari