Anda di halaman 1dari 1

RUMUSAN

Perniagaan yang saya jalankan telah melibatkan beberapa konsep dan prinsip asas perakaunan. Antara konsep yang digunakan termasuklah :-

1. Kos Sejarah Konsep ini digunakan dalam merekod Aset Bukan Semasa dalam Kunci Kira-kira.

2. Wang sebagai ukuran Semua urus niaga direkodkan dalam nilai Ringgit Malaysia (RM) di mana selaras dengan prinsip wang sebagai ukuran.

3. Konservatisme Stok akhir dinilaikan pada harga terendah antara harga kos dan harga pasaran.

4. Catatan Bergu Semua perekodan urus niaga ke dalam lejar menggunakan prinsip Sistem Catatan Bergu.