Rumusan Dasar-dasar DasarPendidikan Sebelum Merdeka

1. Rancangan Cheeseman 1946  

Pendidikan asas dlm semua bhs pengantar percuma BI, BM, BC dan BT bhs Pengantar di SM BI wajib di sekolah vernakular

4 tahun kemudian (1946 1950)

2. Laporan Barnes 1950  

Sek. dwibhs BM & BI sbg bhs pengantar Sek. Melayu, Sek. Cina dan Sek Tamil ditukarkan kepada Sekolah Kebangsaaan (SK) Ganti pelajaran jawi dgn. pelajaran agama

1 tahun kemudian (1950 1951)

3. Laporan Fenn-Wu 1951 Fenn

BM, BC dan BI vernakular

Bhs pengantar di sek.

1 tahun kemudian (1951 1952)

4. Ordinan Pelajaran 1952
5 sistem persekolahan 1. Sek. Inggeris BI 2. Sek. Melayu BM 3. Sek. Cina BC 4. Sek. Tamil BT 5. Sek. Agama Kurikulum tersendiri

4 tahun kemudian (1952 1956)

Penyata Razak 1956
Satu jenis sistem persekolahan yang sama untuk semua BM sbg bhs pengantar bagi semua peringkat persekolahan Satu jenis kurikulum dan peperiksaan yang sama, berpusat dan bercorak kebangsaan

Matlamat Penyata Razak (1956)

PERPADUAN RAKYAT Memenuhi syarat kerajaan Inggeris untuk memberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu

DasarDasar-dasar Pendidikan Selepas Merdeka

4 tahun kemudian (1956 1960)

Penyata Rahman Talib 1960 
   

Semak semula Penyata Razak Pendidikan percuma di SR Kenaikan darjah secara automatik sehingga tingkatan 3 (15 tahun) Wujud peperiksaan darjah 5 Pendidikan vokasional & teknikal Pendidikan Islam (15 orang) Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan Latihan Perguruan diutamakan

AKTA PELAJARAN 1961

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN (1970)

PERPADUAN RAKYAT

19 tahun kemudian (1960 1979) KLSR & KLSM Penambahbaikan 1

Kelemahan KLSR/KLSM 
 

Kurang penerapan nilai murni Terlalu memberatkan aspek ilmu (domain kognitif) Kurang menekankan aspek kewarganegaraan/semangat patriotik Kurang tumpuan terhadap perkembangan watak dan sahsiah pelajar (afektif)

Laporan JK Kabinet 1979 
 

 

Tumpuan kpd 3M BM bhs ilmu, bhs komunikasi dan bhs menyatupadukan rakyat BI sbg bhs kedua Penerapan nilai murni SM akademik + vokasional Pendidikan sehingga tingkatan 5

LAPORAN JAWATANKUASA KABINET (1979)

KBSR (1982) KBSM (1988)

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (1988)
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

FPK (Sambungan)
Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

17 tahun kemudian (1979 1996) KBSR & KBSM Penambahbaikan 2

Akta Pendidikan 1996 

 

PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA Pusat Kecemerlangan Pendidikan UNIVERSITI KORPORAT KOLEJ SWASTA TENAGA MAHIR/PAKAR MENJIMATKAN PERBELANJAAN MENGURUS

Akta Pendidikan 1996 
 

Prasekolah hingga pendidikan tinggi Sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta BM bhs pengantar utama

Akta Pendidikan 1996 

 

Prasekolah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan kebangsaan SR & SM Teknik & vokasional Latihan perguruan sijil, diploma, ijazah, program berkembar Pendidikan tinggi

6 tahun kemudian (1996 2002) PPSMI (2003 2009) Penambahbaikan 3

Akta Pendidikan 1996: Pindaan 2002 

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2002: Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003 Seksyen 29A Setiap ibu bapa warganegara Malaysia WAJIB mendaftarkan anak mereka yang telah mencapai umur 6 tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan.

Berkuat kuasa mulai 1 Januari 2003 

Perkara 29A(4): Ibu bapa yang tidak mendaftar anak mereka boleh didenda tidak lebih daripada RM5 ribu atau penjara tidak lebih dari 6 bulan atau kedua-duanya. kedua-

Prasekolah 

Akta 1996: Pindaan 2002 Semua prasekolah wajib patuh dan melaksanakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (4 6 tahun)

8 tahun kemudian (2002 2010) KSPK + KSSR Penambahbaikan 4

PIPP

2006 hingga 2010

PIPP

Dasar Pelajaran Terkini 
 1 Sukan 1 Murid 10% markah kokurikulum untuk kelayakan masuk ke IPTA KSPK (4M) - 2010 KSSR (Murid tahun 1 mulai Januari 2011)
NKRA

MATLAMAT PENDIDIKAN DI MALAYSIA 
 PERPADUAN RAKYAT PELBAGAI KAUM PENYEDIAAN TENAGA KERJA MAHIR WARGANEGARA YANG BERILMU, BERAKHLAK DAN BERIMAN SERTA TAAT SETIA KEPADA NEGARA PROSES MOBILITI SOSIAL MENCAPAI MATLAMAT WAWASAN 2020