Anda di halaman 1dari 13

PANDUAN UNTUK EKSTRAK DATA ONLINE

Data yang diekstrak adalah bergantung kepada peringkat login . Jika anda login sebagai JPN, data JPN akan diekstrak, begitu juga dengan PPD dan peringkat sekolah. Masa yang diambil untuk proses eksport ini adalah bergantung kepada peringkat login, kelajuan talian dan jumlah data.

Sebelum membuat ekstrak data, kita perlu wujudkan satu folder baru di root C: iaitu C:\DATAONLINE

Setelah folder wujud, pergi ke menu bahagian atas aplikasi EmisOnline iaitu Fungsi Lain dan pilih Muat Turun Data Sekolah.

Anda perlu menunggu seketika bergantung kepada saiz data dan kelajuan talian. Pada waktu ini background process sedang dilakukan dan data sebenarnya belum dieksport lagi. Anda perlu klik pada Eksport Data Terkini seperti rajah di bawah:

Setelah klik butang Eksport Data Terkini, mesej dibawah akan dipaparkan dan pop-up window akan muncul seperti paparan di bawah.

Klik Muat Turun.

Pop up window di bawah akan dipaparkan, klik Save untuk simpan.

Secara defaultnya, nama fail untuk disimpan adalah emis5.zip, tetapi anda boleh memberikan nama yang lain jika perlu. Simpan fail tersebut ke folder C:\DATAONLINE

Klik kanan dan pilih Extract Here. Contoh ini menggunakan WinRAR untuk unzip, jika menggunakan WinZip, proses yang sama juga perlu dibuat.

32 fail txt akan diekstrak.

Sila semak kandungan beberapa fail text secara rawak untuk memastikan terdapat kandungan di dalamnya. Contohnya : Fail text EkspSekolah

Muat turun juga boleh dilakukan dengan klik muat turun data yang telah dieksport sebelum ini seperti di bawah. Proses ini mengambil masa yang lebih singkat berbanding eksport data terkini kerana data telah diproses sebelum ini. Setelah klik pada keterangan di bawah, pop up window akan muncul dan fail boleh disimpan di folder C:\DATAONLINE..

Proses selanjutnya sila rujuk seperti di m/s 4 dan 5.

PANDUAN MENGGUNAKAN UTILITI 2010

Klik ikon

untuk buka Utiliti 2010.

Klik butang Import Dari Txt File, semua fail text dari folder C:\DATAONLINE akan diimport terus ke dalam Utiliti 2010. Tunggu sehingga pop up window di bawah muncul menandakan 31 jadual telah berjaya di import. Klik OK.

Kemudian, semakan boleh dibuat sama ada mengikut item ralat ( klik butang Semak Ikut Item Ralat) atau mengikut sekolah ( klik butang Semak Ralat Ikut Sekolah).

CONTOH : Laporan Semak Ralat Ikut Sekolah

Soalan-soalan lazim mengenai Utiliti 2010: UTILITI 2009 VERSI ACCESS 2007: Sekiranya setelah butang Import dari Txt File diklik dan sebuah kotak mesej seperti bawah ini keluar, jangan panik. Kita hanya perlu mengubah beberapa perkara dalam setting Access untuk menghilangkan mesej tersebut untuk kegunaan Utiliti 2010 pada masa akan datang.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghilangkan warning tersebut 1

Untick

10

UTILITI 2010 VERSI ACCESS 2003: Security Warning setiap kali loading dilakukan

Dalam Access 2003, window tersebut mungkin akan muncul setelah fail Utiliti 2010 VERSI 2003 ditekan. Menu ini akan sentiasa keluar untuk memastikan Access sentiasa selamat digunakan. Tetapi sekiranya pengguna ingin menghilangkan mesej tersebut untuk kegunaan kemudian hari anda boleh mengikut langkah-langkah berikut:

2 3

11

6 Access perlu dimulakan semula selepas semua proses selesai dilakukan dan mesej security tidak akan muncul lagi.

12

Action Queries

Masalah ini adalah sama seperti yang wujud dalam Access 2007 setelah butang Import Dari Txt File diklik, namun kaedah untuk menyelesaikannya adalah sedikit berbeza dalam Access 2003.

Untick

5 13