PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

WARISAN KEPELBAGAIAN KAUM (MAKANAN TRADISIONAL) -Kuih Lapis -Angkoh Kuih

Nama: DING CHEE CHUN NO I/C: 960913-08-5183 TINGKATAN: 3M NAMA GURU: TARIKH:

ISI KANDUNGAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tajuk Pengenalan Penghargaan Tarikh/Tempoh Perlaksanaan Guru Pemantau Objektif Projek Perancangan Projek Pelaksanaan Projek Refleksi Masalah Cadangan Rujukan Muka Surat .

Makanan Tradisional yang kami pilih ialah Kuih Lapis dan Angkoh Kuih. Stephanie Chong Lee Hui. Teoh Wei Wei. Teo Siew Hui. . Rachel Cheong Yun Xuan. Chin Chee Seng. Peng Kien Wei. Siriyaporn Siaowing. Kami menjalankan projek ini dalam kumpulan. Lau Xin Yi.PENGENALAN Saya Ding Chee Chun murid Tingkatan 3M bersama tujuh belas lagi ahli kumpulan saya. Diong Qi Shun. Siaw Shu Ying dan telah memilih tajuk ³Warisan Kepelbagaian Kaum(Makanan Tradisional)´. Gary Teoh Soo Wei. Guru yang memantau projek kami ialah . Soo Liang Xhe. Lim Wei Ni. iaitu Shu Zhi Ngor. Thuang Huah Cheng. Tee Jing Rui Jessica. Kami telah membincang dan mencari rujukan di perpustakaan untuk menyempurnakan projek ini. Ng Chin Chi.

PENGHARGAAN Bersyukur ke hadrat illahi kerana telah dapat menyiapkan Kerja Kursus Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 3(2011) iaitu Warisan Kepelbagaian Kaum(Makanan Tradisional). En. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada guru mata pelajaran Sivik saya iaitu kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan beliau dalam menjalankan Kerja Kursus Sivik ini. Sitiawan. kepada mereka yang telah banyak membantu secara langsung mahupun secara tidak langsung. saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan kelas 3M yang telah membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Terima kasih juga kepada mereka kerana telah menjawab segala pertanyaan saya dengan jujur dan ikhlas. Selain itu. Saya telah menjalankan kerja kursus ini selama 1 bulan dari 6 Mei 2011 hingga 7 Jun 2011. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Pengetua Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Nan Hwa. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu saya Ting Lai Nguk dan bapa saya Ding Kah Cheng yang telah banyak membantu dan sentiasa memberi dorongan. . Akhir sekali. sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. galakan dan bantuan kewangan sepanjang saya menjalankan tugas ini. Lau Koon Hing yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai.

.TARIKH/TEMPOH PERLAKSANAAN Kami telah diberi tugas ini pada 6 Mei 2011 hingga 7 Jun 2011. akhirnya saya telah melaksanakan projek ini dengan bantuan rakan-rakan dan keluarga serta guru saya dengan sempurnanya. Projek ini diberi tempoh selama sebulan untuk disiapkan. Projek ini telah disiap pada tempoh masa yang ditetapkan iaitu 7 Jun 2011.Saya telah membuat jadual kerja untuk melaksanakan projek ini dengan sempurna. Saya melaksanakan projek ini selama 3 minggu. Alhamdullilah.

telah memantau projek ini.GURU PEMANTAU Guru Sivik saya iaitu Pn. . Setiap minggu. Saya juga meminta beliau tunjuk ajar dan idea supaya projek ini siap pada masa yang ditetapkan dan sempurna. beliau akan memantau projek ini supaya projek ini siap.

OBJEKTIF PROJEK Kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif yang berikut: ‡ ‡ ‡ Mengenal pasti makanan tradisional di Malaysia Mengetahui asal-usul Kuih Lapis dan Angkoh Kuih Mempelajari bagaimana cara membuat Kuih Lapis .

Stephanie Chong Lee Hui. Tujuan kami merancang supaya projek ini selesai pada masa yang ditetapkan. Tee Jing Rui Jessica. Peng Kien Wei.PERANCANGAN PROJEK Saya dan kumpulan saya iaitu Shu Zhi Ngor. Teoh Wei Wei. Teo Siew Hui. Lim Wei Ni. Soo Liang Xhe. Diong Qi Shun. . Siriyaporn Siaowing. Thuang Huah Cheng. Chin Chee Seng. Rachel Cheong Yun Xuan. Siaw Shu Ying telah merancang membuat projek ini. Gary Teoh Soo Wei. Ng Chin Chi. Lau Xin Yi.

6 Mei 2011 Mencari maklumat dan memberi idea Membuat laporan Menyiapkan projek -Pendahluan -Penghargaan -Tarikh/tempoh Perlaksanaan -Guru pemantau 16 Mei 2011 18 Mei 2011 20 Mei 2011 Menyiapkan projek -Objektif Kajian -Perlaksanaan Projek Menyiapkan projek -Refleksi -Masalah -Cadangan -Rujukan .