PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

WARISAN KEPELBAGAIAN KAUM (MAKANAN TRADISIONAL) -Kuih Lapis -Angkoh Kuih

Nama: DING CHEE CHUN NO I/C: 960913-08-5183 TINGKATAN: 3M NAMA GURU: TARIKH:

ISI KANDUNGAN Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tajuk Pengenalan Penghargaan Tarikh/Tempoh Perlaksanaan Guru Pemantau Objektif Projek Perancangan Projek Pelaksanaan Projek Refleksi Masalah Cadangan Rujukan Muka Surat .

PENGENALAN Saya Ding Chee Chun murid Tingkatan 3M bersama tujuh belas lagi ahli kumpulan saya. Makanan Tradisional yang kami pilih ialah Kuih Lapis dan Angkoh Kuih. Teoh Wei Wei. Stephanie Chong Lee Hui. Thuang Huah Cheng. . Soo Liang Xhe. Peng Kien Wei. Lau Xin Yi. Lim Wei Ni. Kami menjalankan projek ini dalam kumpulan. Diong Qi Shun. Tee Jing Rui Jessica. Rachel Cheong Yun Xuan. Ng Chin Chi. Gary Teoh Soo Wei. Kami telah membincang dan mencari rujukan di perpustakaan untuk menyempurnakan projek ini. Chin Chee Seng. Guru yang memantau projek kami ialah . Siriyaporn Siaowing. Teo Siew Hui. Siaw Shu Ying dan telah memilih tajuk ³Warisan Kepelbagaian Kaum(Makanan Tradisional)´. iaitu Shu Zhi Ngor.

galakan dan bantuan kewangan sepanjang saya menjalankan tugas ini. En. saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan kelas 3M yang telah membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. kepada mereka yang telah banyak membantu secara langsung mahupun secara tidak langsung. Sitiawan. Akhir sekali. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada guru mata pelajaran Sivik saya iaitu kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan beliau dalam menjalankan Kerja Kursus Sivik ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu saya Ting Lai Nguk dan bapa saya Ding Kah Cheng yang telah banyak membantu dan sentiasa memberi dorongan.PENGHARGAAN Bersyukur ke hadrat illahi kerana telah dapat menyiapkan Kerja Kursus Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 3(2011) iaitu Warisan Kepelbagaian Kaum(Makanan Tradisional). Terima kasih juga kepada mereka kerana telah menjawab segala pertanyaan saya dengan jujur dan ikhlas. Saya telah menjalankan kerja kursus ini selama 1 bulan dari 6 Mei 2011 hingga 7 Jun 2011. Selain itu. Lau Koon Hing yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai. sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. . Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Pengetua Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Nan Hwa.

TARIKH/TEMPOH PERLAKSANAAN Kami telah diberi tugas ini pada 6 Mei 2011 hingga 7 Jun 2011.Saya telah membuat jadual kerja untuk melaksanakan projek ini dengan sempurna. akhirnya saya telah melaksanakan projek ini dengan bantuan rakan-rakan dan keluarga serta guru saya dengan sempurnanya. . Saya melaksanakan projek ini selama 3 minggu. Projek ini telah disiap pada tempoh masa yang ditetapkan iaitu 7 Jun 2011. Projek ini diberi tempoh selama sebulan untuk disiapkan. Alhamdullilah.

. Saya juga meminta beliau tunjuk ajar dan idea supaya projek ini siap pada masa yang ditetapkan dan sempurna. Setiap minggu. beliau akan memantau projek ini supaya projek ini siap.GURU PEMANTAU Guru Sivik saya iaitu Pn. telah memantau projek ini.

OBJEKTIF PROJEK Kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif yang berikut: ‡ ‡ ‡ Mengenal pasti makanan tradisional di Malaysia Mengetahui asal-usul Kuih Lapis dan Angkoh Kuih Mempelajari bagaimana cara membuat Kuih Lapis .

Thuang Huah Cheng. . Rachel Cheong Yun Xuan. Stephanie Chong Lee Hui. Siriyaporn Siaowing. Gary Teoh Soo Wei. Tujuan kami merancang supaya projek ini selesai pada masa yang ditetapkan. Ng Chin Chi. Teoh Wei Wei. Teo Siew Hui. Chin Chee Seng. Peng Kien Wei.PERANCANGAN PROJEK Saya dan kumpulan saya iaitu Shu Zhi Ngor. Siaw Shu Ying telah merancang membuat projek ini. Lim Wei Ni. Diong Qi Shun. Soo Liang Xhe. Tee Jing Rui Jessica. Lau Xin Yi.

6 Mei 2011 Mencari maklumat dan memberi idea Membuat laporan Menyiapkan projek -Pendahluan -Penghargaan -Tarikh/tempoh Perlaksanaan -Guru pemantau 16 Mei 2011 18 Mei 2011 20 Mei 2011 Menyiapkan projek -Objektif Kajian -Perlaksanaan Projek Menyiapkan projek -Refleksi -Masalah -Cadangan -Rujukan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful