Pendidikan Sivik Dan

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 3

WARISAN KEPELBAGAIAN KAUM (MAKANAN TRADISIONAL) -Kuih Lapis -Angkoh Kuih

Nama: DING CHEE CHUN NO I/C: 960913-08-5183 TINGKATAN: 3M NAMA GURU: TARIKH:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tajuk Pengenalan Penghargaan Tarikh/Tempoh Perlaksanaan Guru Pemantau Objektif Projek Perancangan Projek Pelaksanaan Projek Refleksi Masalah Cadangan Rujukan Muka Surat .ISI KANDUNGAN Bil.

Siriyaporn Siaowing. Stephanie Chong Lee Hui. Guru yang memantau projek kami ialah . . Rachel Cheong Yun Xuan. Lau Xin Yi. Kami telah membincang dan mencari rujukan di perpustakaan untuk menyempurnakan projek ini. Kami menjalankan projek ini dalam kumpulan.PENGENALAN Saya Ding Chee Chun murid Tingkatan 3M bersama tujuh belas lagi ahli kumpulan saya. Ng Chin Chi. Tee Jing Rui Jessica. Makanan Tradisional yang kami pilih ialah Kuih Lapis dan Angkoh Kuih. Lim Wei Ni. iaitu Shu Zhi Ngor. Teoh Wei Wei. Thuang Huah Cheng. Diong Qi Shun. Siaw Shu Ying dan telah memilih tajuk ³Warisan Kepelbagaian Kaum(Makanan Tradisional)´. Gary Teoh Soo Wei. Teo Siew Hui. Soo Liang Xhe. Peng Kien Wei. Chin Chee Seng.

Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu saya Ting Lai Nguk dan bapa saya Ding Kah Cheng yang telah banyak membantu dan sentiasa memberi dorongan. galakan dan bantuan kewangan sepanjang saya menjalankan tugas ini. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Pengetua Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Nan Hwa. Selain itu. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada guru mata pelajaran Sivik saya iaitu kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan beliau dalam menjalankan Kerja Kursus Sivik ini. Sitiawan. Lau Koon Hing yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai.PENGHARGAAN Bersyukur ke hadrat illahi kerana telah dapat menyiapkan Kerja Kursus Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 3(2011) iaitu Warisan Kepelbagaian Kaum(Makanan Tradisional). Terima kasih juga kepada mereka kerana telah menjawab segala pertanyaan saya dengan jujur dan ikhlas. Akhir sekali. kepada mereka yang telah banyak membantu secara langsung mahupun secara tidak langsung. saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan kelas 3M yang telah membantu saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Saya telah menjalankan kerja kursus ini selama 1 bulan dari 6 Mei 2011 hingga 7 Jun 2011. sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. En. .

Projek ini diberi tempoh selama sebulan untuk disiapkan.TARIKH/TEMPOH PERLAKSANAAN Kami telah diberi tugas ini pada 6 Mei 2011 hingga 7 Jun 2011.Saya telah membuat jadual kerja untuk melaksanakan projek ini dengan sempurna. Projek ini telah disiap pada tempoh masa yang ditetapkan iaitu 7 Jun 2011. Saya melaksanakan projek ini selama 3 minggu. akhirnya saya telah melaksanakan projek ini dengan bantuan rakan-rakan dan keluarga serta guru saya dengan sempurnanya. . Alhamdullilah.

Setiap minggu. .GURU PEMANTAU Guru Sivik saya iaitu Pn. beliau akan memantau projek ini supaya projek ini siap. Saya juga meminta beliau tunjuk ajar dan idea supaya projek ini siap pada masa yang ditetapkan dan sempurna. telah memantau projek ini.

OBJEKTIF PROJEK Kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif yang berikut: ‡ ‡ ‡ Mengenal pasti makanan tradisional di Malaysia Mengetahui asal-usul Kuih Lapis dan Angkoh Kuih Mempelajari bagaimana cara membuat Kuih Lapis .

PERANCANGAN PROJEK Saya dan kumpulan saya iaitu Shu Zhi Ngor. Lau Xin Yi. Gary Teoh Soo Wei. Peng Kien Wei. Siriyaporn Siaowing. Ng Chin Chi. . Tujuan kami merancang supaya projek ini selesai pada masa yang ditetapkan. Stephanie Chong Lee Hui. Thuang Huah Cheng. Teo Siew Hui. Soo Liang Xhe. Diong Qi Shun. Siaw Shu Ying telah merancang membuat projek ini. Chin Chee Seng. Tee Jing Rui Jessica. Teoh Wei Wei. Lim Wei Ni. Rachel Cheong Yun Xuan.

6 Mei 2011 Mencari maklumat dan memberi idea Membuat laporan Menyiapkan projek -Pendahluan -Penghargaan -Tarikh/tempoh Perlaksanaan -Guru pemantau 16 Mei 2011 18 Mei 2011 20 Mei 2011 Menyiapkan projek -Objektif Kajian -Perlaksanaan Projek Menyiapkan projek -Refleksi -Masalah -Cadangan -Rujukan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful