Pendekatan Induktif

o Khusus kepada umum o Pengajaran mendapatkan hukum o Banyak menggunakan contoh Kaedah : 1. Terus atau semulajadi 2. Oral-aural 3. Linguistik 4. Fonetik Teknik : 1.Berbincang 2.Brainstorming 3.Soal jawab

Pendekatan Deduktif
o Umum kepada khusus o Pengajaran berdasarkan hukum o Kemukakan genelisasi Kaedah : 1.Linguistik 2.Semulajadi 3.Terus

Pendekatan Eklektik
o Gabungan induktif dan deduktif o Pengajaran mengikut kebolehan dan kemampuan kanak-kanak Kaedah : 1.Linguistik 2.Oral-aural 3.Semulajadi 4.Terus Teknik : 1.Penyelesaian masalah 1.Tunjuk cara 2.Latih tubi 3.Soal jawab

Pendekatan Komunikatif
o Bahasa sebagai satu komunikasi o Pengajaran lebih kepada dialog o Situasi yang menyerupai keadaan sebenar Kaedah : 1. Linguistik 2. Oral-aural 3. Terus

Teknik : 1.Main peranan 2.Bercerita 3.Lakonan/ drama 4.Tunjuk cara

Teknik : 1.Bercerita 2.Brainstorming 3.Soal jawab 4.Berbincang 5.Permainan bahasa

Kamaruddin Hj. Husin, 1993 (cetakan keenam), Pedagogi Bahasa, Selangor: Longman Malaysia Sdn. Bhd