MODUL PENGURUSAN TATATERTIB DAN CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU TATATERTIB

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG JALAN BUKIT GAMBIR, 11700 PULAU PINANG

i

KANDUNGAN
* PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH * Tidak Hadir Bertugas Kesalahan Kerana Menagih Dadah Jenayah Khalwat Datang Lewat Balik Cepat Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum Tidak Melengkap Dan Tidak Menghantar Buku Persediaan Mengajar Lawan Ketua Menghasut Bergiat Cergas Dalam Politik Dera Pelajar Gangguan Seksual Memuat Kerja Luar Semasa Bertugas Pekerjaan Luar Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran 1 8 16 21 26 31 37 40 46 52 58 64 69 75 81

ii. * CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN * 1. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu 2. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran dan tidak dapat dikesan (Pewartaan). 3. Kes datang lewat, balik awal dan ponteng sewaktu bertugas 4. Kes lewat memaklumkan atau menyerahkan sijil sakit kepada Ketua Jabatan 5. Kes kebankrapan 6. Perakuan tindakan tatatertib/surcaj 7. Perakuan tindakan surcaj kehilangan peralatan PPSMI 8. Perakuan tahan kerja 9. Perakuan tidak digantung kerja 10. Perakuan gantung kerja 11. Kes keluar Negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan 12. Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 1~3 4~7 8 ~ 11 12 ~ 15 16 ~ 18 19 ~ 20 21 ~ 24 25 ~ 26 27 ~ 28 29 ~ 30 31 ~ 33 34 ~ 38

MODUL PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH .iii.

( 1 ) Adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dalam tiap-tiap hal perlanggaran mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini. ( 2 ) Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya. dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib.PENDAHULUAN BAHAGIAN III TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB 24. atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melakukan perlanggaran tatatertib. . hendaklah disifatkan cuai dalam dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab.

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 9 Kelakuan dan Tatatertib) 1990 telah menggariskan ketidakhadiran bertugas seperti berikut : 1. “ketidakhadiran” termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pun pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Proses Menelefon pegawai sekiranya tidak hadir bertugas 1 – 3 hari berturutturut tanpa sebab. mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. Guru Besar/GPK Catatan . melaporkan fakta itu kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan beserta dengan tarikh-tarikh dan hal keadaan ketidakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutkan yang mungkin dikehendaki berkenaan dengan pegawai itu. Ketua Jabatan hendaklah dengan seberapa segera. 3. Jika seseorang pegawai tidak hadir daripada bertugas. Bagi maksud peraturan ini. 1. Proses Kerja ( Kes Dapat Dihubungi ) Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pentadbir sekiranya pegawai yang tidak hadir bertugas masih boleh dihubungi : Bil. Tindakan Pengetua. Pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. TIDAK HADIR BERTUGAS Definisi Peraturan 23. 1. Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. 2. 4.iv. setelah menimbangkan laporan dalam subperaturan (2).

Sekiranyan pegawai hadir semula. Hantar surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Pengetua terima Kad Akuan Terima dan semak tandatangan sama ada oleh : Penerima b. Sekiranya pegawai tersebut masih tidak hadir bertugas. 3. Guru Besar Direkod dalam Fail Displin Guru. 6. Simpan Resit dan Kad Akuan Terima. Beri Nasihat Pegawai masih tidak hadir bertugas a. 4. Kemaskini buku kedatangan. Guru Besar/GPK a. b. Guru Besar a. Semak tandatangan / ‘initial’ staf terlibat. Bukan penerima a. Pengetua.5 dan m.2.s.s 6. Register) Pengetua. ( pastikan setiap hari pegawai tidak hadir di tandatangan oleh Pengetua / Guru Besar.2 Ulang proses 3(a) dan 4(b). Direkod dalam Fail Displin Guru. staf perlu serahkan surat jawapan tunjuk sebab/sijil sakit b.R. pentadbir hendaklah menghantar surat arahan kembali bertugas dengan serta-merta secara Berdaftar Akuan Terima (A. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke. Guru Besar . Ambil tindakan Tahan Gaji pegawai dan keluarkan nama daripada payroll.) c. Pengetua. Pengetua. Guru Besar Simpan resit dan Kad Akuan Terima. 1. Contoh surat Arahan Kembali Bertugas dan Kad Berdaftar Akuan Terima pada Lampiran m. b. 5. Pengetua.

Pegawai tidak hadir secara berterusan a. c. Jika perkara (a) dan (b) tidak dapat dilakukan bawa kembali surat berkenaan. Diserahkan kepada penghuni di alamat pegawai disertakan. Guru Besar dan 2 orang wakil. Guru Besar. Direkod dalam fail Displin Guru. Contoh Borang Akuan di Lampiran m. Ketiga-tiga surat Arahan Kembali Bertugas yang tidak terserah perlu di simpan tanpa dibuka. Sekiranya pegawai hadir.s. 9. Guru Besar. a. Kalau tiada penghuni letakkan dalam peti surat. Hantar surat dengan tangan ( 2 orang wakil ) dan dapatkan Akuan Terima. Guru Besar Pengetua.s. 11. Pegawai masih tidak hadir bertugas. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke-3 Ulang proses 3(a) dan (b) Pegawai berteruskan tidak hadir bertugas a. 10. Pengetua. Pegawai masih tidak hadir bertugas berterusan. Pengetua. b.7. Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat/ c. 6. 5 dan m. 2. ulang proses 4(a) dan 4(b). . Guru Besar Direkod dalam fail Displin Guru. a. Pengetua. 8. b. laporkan ke JPN untuk Tindakan Tatatertib dengan Buang Kerja. Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Pengetua.

. 2. Pegawai tidak hadir bertugas secara berterusan dan dapat dikesan. Tindakan Pengetua. Proses 1. laporkan ke JPN untuk di “wartakan”. Guru Besar. Catatan Sekiranya ketiga-tiga surat arahan kembali bertugas dikembalikan tidak terserah bersama kad berdaftar akuan terima. Pengetua.3. Guru Besar. Hantar surat arahan kembali bertugas dengan serta merta mengikut alamat terakhir pegawai yang disimpan dalam rekod sekolah dengan Pos Berdaftar Akuan Terima sebanyak tiga kali. Proses kerja ( Kes Tidak Dapat Dikesan) Sekiranya pegawai yang tidak hadir itu tidak dapat dikesan berikut adalah proses kerja yang perlu diambil : Bil. surat tersebut hendaklah disimpan tanpa dibuka dan kad berdaftar akuan terima yang tidak di tandatangan terima oleh pihak sekolah.

4. Carta Aliran Mula Pegawai tidak hadir Bertugas (3 hari pertama) Hubungi Pegawai di Rumah Jawab Tidak Jawab Arah untuk kembali Bertugas (secara Lisan) Masih tidak hadir Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas II Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas III Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan cara serahan tangan .

Dengan ini. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh : Berdaftar Akuan Terima ( Nama Pegawai ) ……………………………………… …………………………………. Dimaklukan bahawa tuan didapati telah tidak hadir bertugas sejak ……………………. 2. Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. 3.. Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………… hingga sekarang.. Sekian... terima kasih. hingga sekarang tanpa cuti. ……………………………………… Tuan.Pegawai diminta Menjawab surat Tunjuk sebab Pengetua beri Teguran setelah membaca surat penjelasan Hadir Tidak Hadir Laporkan Ke JPN untuk tindakan tatatertib Pegawai bertugas seperti biasa Tamat 5..

Tuan. Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………hingga sekarang. : . tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah tidak hadir sejak ……………hingga sekarang tanpa cuti. 2. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan.. Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh Berdaftar Akuan Terima. setelah tempoh Cuti Tanpa Gaji tamat pada ………………. 3..Saya yang menurut perintah. Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Setelah Tamat Tempoh Cuti Tanpa Gaji Pada ……………… Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. ( Surat Kelulusan Cuti Tanpa Gaji dilampirkan ). Sekian. terima kasih. ………………………………. ……………………………….. Dengan ini.. ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 6. ( Nama Pegawai ) ……………………………….

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2. Rekodkan dalam Fail Displin Guru. (2) Perkhidmatan seorang pegawai yang diperakui oleh Pegawai Perubatan Kerajaan sebagai menggunakan. Guru Besar . Daripada pelajar. Guru Besar Catatan Direkodkan dan difailkan. KESALAHAN KERANA MENAGIH DADAH Peraturan Mengikut Peraturan 7 – Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. mengambil ( selain daripada maksud perubatan). Panggil pegawai untuk mendapat penjelasan dan beri nasihat Pengetua. ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 7. dadah berbahaya berlanggaran dengan subperaturan (1) boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. Proses Kerja ( Bukan Kes Polis ) Sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah tetapi bukan kes polis berikut adalah proses yang perlu diambil : Bil 1. seseorang penjawat awam boleh dikenakan tindakan tataertib atas kesalahan dadah apabila : 7. (1) Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan atau mengambil (kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971) atau menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya. Proses Terima aduan dan jalankan pemerhatian serta siasatan Tindakan Pengetua. 2. Daripada kawankawan. menyalahgunakan atau menagih.

Penampilan diri. lapor ke PPD/JPN Kes selesai Tamat . Dll.3. Tugasan. 8. jika positif lapor kepada PPD dan JPN Tindakan JPN Pengetua. 4. Pemantauan dan menjalankan ujian air kecing.nasihat Tidak Ya Pemantauan Jika positif. Carta Aliran Mula Terima aduan dan jalankan Pemerhatian serta siasatan Panggil pegawai untuk Memberi penjelasan. Guru Besar dan pihak berkuasa Kehadiran.

Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. e) Syarat Bon Berkenaan Dengan Penagih Yang Di Perintah Diletakkan Bawah Pengawasan Pemulihan.9. Guru Besar Laporan melalui surat rasmi. Pengetua. 2. Guru Besar 4. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan seperti : a) Laporan doktor mengenai ujian air kencing: b) Laporan Pegawai Pemulihan Dadah Daerah: c) Perintah Pengawasan Di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1993 Seksyen 6(1) (b): d) Bon Berkenaan Dengan Perintah Pengawasan dan. Guru Besar Catatan Kes ini perlu diambil tindakan segera. 3. Guru Besar Pengetua. Pengetua. Proses Kerja ( Kes Polis ) Jika terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah dan menjadi kes polis berikut adalah proses yang perlu diikuti : Bil 1. Semua dokumen mahkamah yang diperlukan hendaklah diminta melalui surat rasmi. Proses Terima laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. Kemukakan laporan lengkap berserta dokumen sokongan ke Bahagian Tindakan Pengetua. dan Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. . Bon adalah surat jaminan/perjanjian yang dikeluarkan oleh mahkamah.

13 dan 14. Unit Naik Pangkat dan tatatertib. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. Tamat . 12. Proses Tindakan Tatatertib oleh Jabatan.Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Contoh laporan seperti pada halaman 11. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan. Carta Aliran Mula Menerima/mendapatkan laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. 10. 5.

2. kad pengenalan 740503-07-6688 Pegawai. Kami: Bil( 1 ) dlm SKBT/SULIT/T0088 Tarikh : 28 Sept 2006 Pengarah. Tuan : Ruj. Contoh Laporan Yang perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Kes Dadah. Ruj.K/P: 740503-07-6688 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai.3 Nama No.1974 ( 32 + tahun ) . Pulau Pinang. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No. 3. No.2 3. Dimaklumkan bahawa Encik RST.05. 11700 Pulau Pinang Tuan. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Seberang Jaya. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Kad pengenalan Tarikh Lahir/Umur : Encik RST : 740503-07-6688 .11. 03. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.1 3.

79 12.2005 : Belum disahkan Tempat bertugas sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai.. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang dan Pegawai Pelajaran Pencegahan Dadah. Hasil ujian adalah positif dan terbukti pegawai ini telah mengambil dadah jenis heroin.2004 disertakan ) 4. Pulau Pinang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji Sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan Daerah Utara/Tengah. 4. Pulau Pinang. Sebelum ini pegawai ini telah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Angsana.2005 : 05.9 ( ITKA + ) ( ITP ) Jumlah 4.2005 hingga 03.5 3. Seberang Jaya. Bukit Mertajam.00 RM 180.11. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya.4 Kes Encik RST seterusnya dirujuk kepada Pegawai Khas Dadah.3 Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah.1 Encik RST.4 3. : RM 1535. bertarikh 25. 05.6 3. .07.3.2005 bertempat Di Hospital Pulau Pinang. Pegawai-pegawai berkenaan telah membawa pegawai ini untuk menjalani ujian air kencing di Hospital Pulau Pinang.7 3. 3. Latar belakang kes 4.08. Seberang Jaya. ( Salinan surat arahan pertukaran pegawai bil. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 telah melapor di sekolah ini pada 5 Januari 2005.01. ( Salinan sijil sakit disertakan ) 4.00 RM 1875.2 Pihak sekolah telah mendapat tahu kes penagihan Encik RST adalah hasil pengakuan pegawai ini kepada Guru Besar pada 15 Jun 2005 setelah melihat keadaan fizikal beliau tidak sihat.79 RM 160.( ) dlm……….01. Pegawai berkenaan mengesyorkan agar pegawai ini menjalani rawatan ( detoxity ) selama 2 minggu dari tarikh 20. Kedah Darul Aman. Pulau Pinang selepas menamatkan latihan perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim.8 Tarikh Lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan .

. Ibu Pejabat Polis Seberang Jaya pada 08 Mac 2006 di rumah pegawai ini beralamat 10 Jalan ABC. bahawa pegawai ini tidak pernah menjalani ujian air dan telah memberi amaran kepada pegawai ini bahawa tindakan boleh di ambil sekiranya pegawai ini dicurigai masih menagih. anjuran Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya. keadaan pegawai semakin baik.( Salinan sijil sakit disertakan ) 4. Ujian air kencing yang dijalankan oleh pihak sekolah menunjukan negatif. Pihak sekolah telah dimaklumkan oleh pihak Agensi Dadah Kebangsaan. Pegawai ini telah diperintahkan oleh Majistret XXXX untuk menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan Sungai Petani. 4. Arahan ini dilaksanakan kerana pegawai tidak mematuhi perjanjian di antara pegawai dengan Bahagian Agensi Dadah Kebangsaan. Seberang Jaya.2005. Kedah selama dua ( 2 ) tahun berkuatkuasa mulai 22 Mac 2006.08.5 Pada 05. 4. Pulau Pinang. Ibu Pejabat Seberang Jaya disertakan ) 4.8 Pada 09 Mac 2006.9 Pegawai ini telah direman selama 14 hari dan dihadapkan ke Mahkamah Majistret. Seterusnya pegawai ini diselia oleh pihak Guru Besar dengan cara menguji air kencing pada tempoh tertentu. Encik RST telah menandatangani Bon Jaminan dihadapan Encik VVI selaku Pegawai Khas Dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan dengan dijamin oleh abang pegawai ini.1 Selepas menjalani rawatan singkat di Hospital Pulau Pinang. 4. ( Salinan laporan ujian air kencing disertakan dan Salinan Perintah Mahkamah untuk pegawai menjalani rawatan pemulihan di Pusat Sungai Petani disertakan ) 5. Pihak sekolah meminta penjelasan pegawai ini tentang penagihan semula tetapi pegawai ini menafikannya. yang mengkehendaki pegawai ini menjalani ujian air kencing setiap bulan. Pegawai ini wajib menjalani ujian dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan setiap bulan. 13. Seberang Jaya pada 22 Mac 2006. Pejabat Pelajaran Utara/Tengah bahawa Encik RST telah ditangkap oleh pihak Narkotik. Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah.6 Pada 5 Oktober 2005 hingga 8 Oktober 2005 pegawai ini menjalani Kursus Belia Berwawasan bertempat di Kem Bina Insan Kepala Batas. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. pihak sekolah telah dimaklumkan oleh Penyelia Dadah.7 Selepas cuti antara semester Bahagian 1 dan 2 berakhir ( 16 Januari hingga 24 Januari 2006 dan 13 Februari 2006 hingga 21 Februari 2006 ) keadaan fizikal Encik RST semakin teruk. ( Salinan surat dari Ketua Narkotik Daerah.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 5. Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai.2 Keadan fizikal dan perwatakan pegawai ini mulai berubah ke arah penagihan semula selepas beliau pulang bercuti Penggal Kedua ( akhir tahun ) dan cuti pertengahan Penggal Satu 2006 ( Bahagian 1 dan 2 ). Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.k Pegawai Pelajaran Daerah. . Seberang Jaya. terima kasih.3 Pegawai ini sebenarnya telah melakukan kesalahan di bawah peraturan 4(2) (d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.5. Seberang Jaya. 14. s. Pulau Pinang. 5. ( AWANG BIN DOLLAH ) Guru Besar. Pejabat Pelajaran Daerah.4 Memandangkan pegawai ini telah mengulangi lagi perbuatan iaitu menagih dadah maka saya selaku Guru Besar mengesyorkan agar pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. Pulau Pinang.

15. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai yang mengandungi maklumat berikut : a. b. tarikh dan waktu pegawai itu di tangkap c. membocorkan kertas soalan peperiksaan. bergaduh. Contoh surat laporan dilampirkan pada halaman 18 dan halaman 19. Contoh kes : Mencuri. Jika ditangkap. dll Proses Kerja Tindakan Kes Jenayah. Sama ada pegawai itu dalam jaminan atau tidak dan d. Salinan Kertas Pertuduhan atau pertuduhan –pertuduhan terhadap pegawai itu. Guru Besar Permohonan secara bersurat . Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes jenayah seperti contoh di atas : Bil. kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Tindakan Pengetua. membunuh. Apa-apa maklumat lain berkaitan. Proses 1. Dapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR. 2. 3. Guru Besar Catatan Kes ini perlu di segerakan untuk perakuan di tahan kerja. pecah amanah. Pengetua. JENAYAH Definisi Apabila seseorang pegawai awam disaman atau ditangkap oleh pihak Polis atau Badan Pencegah Rasuah untuk siasatan dan pegawai berkenaan dituduh di Mahkamah.

Menerima keputusan perbicaraan dari Mahkamah dan didapati pegawai disabitkan dan dijatuhkan hukuman. Guru Besar Pengetua/Guru Besar dengan serta merta hendaklah memberhentikan bayaran emolumen pegawai sebaik sahaja menerima surat arahan di gantung kerja dari pihak Kementerian. -Bayar setengah emolumen kepada pegawai terlibat mengikut tarikh kuatkuasa yang dinyatakan dalam surat Kementerian sehingga Keputusan Mahkamah. Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. Guru Besar Sebaik sahaja surat arahan di tahan kerja diterima dari Kementerian. 4. ATAU b. ATAU Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. a.8 untuk membayar balik setengah emolumen yang ditahan semasa pegawai di tahan kerja sebaik sahaja menerima arahan . Pengetua. 3.Mahkamah. Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai itu di tahan kerja. Pengetua.8 16. Kemukakan laporan keputusan mahkamah ke Jabatan untuk penarikan balik arahan di tahan kerja. Menerima keputusan perbicaraan dari mahkamah dan didapati pegawai dibebaskan. Kemukakan laporan keputusan Mahkamah ke Jabatan dengan memperakukan pegawai di gantung kerja.

Carta Aliran Mula 17. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai. Kemukakan laporan ke Jabatan untuk perakuan tarik balik Ya . Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai di tahan kerja Tidak Pegawai dituduh di Mahkamah dan didapati bersalah.dari pihak Kementerian. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR dan kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Mahkamah.

5 No.Pulau Pinang.2002 ( 38 + tahun ) . Tuan.2002 : 1. 2. Butir-butir mengenai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik MNO No. 11700 Pulau Pinang.68 : 1. K/P: 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.4 3. Dimaklumkan bahawa Encik MNO.9. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Bagi Kes Jenayah Ruj. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Bukit Mertajam. Kami : Bil( 3 ) dlm KSM/PP/SULIT/T0089 Tarikh : 28 Mac 2006 Pengarah. No.arahan di tahan kerja Kemuka laporan ke Jabatan untuk perakuan di gantung kerja Tamat 18. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 3. Jalan Bukit Gambir.10. kad pengenalan 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Tuan : Ruj.1 Nama : Encik MNO 3.2 3.3 3.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan ke Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang : 681012-07-4567 : 12.9.

saya mengesyorkan supaya pegawai ini ditahan kerja mengikut Peraturan 44(1) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dengan dibayar tidak kurang daripada separuh emolumennya mengikut 44(3) peraturan yang sama.7 3.00 beserta seorang penjamin. ( Salinan surat pertuduhan dari mahkamah Majistret Bukit Mertajam disertakan ) 4.500.6 3.2006. Ulasan dan Syor Ketua Jabatan 5. terima kasih. Bukit Mertajam pada 20.79 ( ITKA + ) ( ITP ) 19. Bukit Mertajam.00 RM 1875. Bukit Mertajam.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini.9. Pulau Pinang. Pulau Pinang.3.2006 kerana terdapat bukti-bukti di bawah Seksyen 380 kanun keseksaan.2 Beliau telah dituduh di Mahkamah Majistret Bukit Mertajam pada 20. Pulau Pinang.3.3. . Latar belakang kes 4.1 Encik MNO.00 RM 180.1. ( Salinan surat Laporan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Dituduh Melakukan Kes Jenayah – Pendakwa Raya – lwn –MNO disertakan ) 4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang kini sedang di Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. ( Salinan Surat Bon Jaminan Disertakan ) 4. 5. Pulau Pinang telah ditangkap oleh polis Bukit Mertajam pada 8.4 Kini beliau telah bertugas semula di sekolah ini sementara menunggu perbicaraan Mahkamah Majistret. : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.00 di sebuah rumah kepunyaan Pengurus bank Rakyat di Bukit Mertajam.2006 atas kesalahan jenayah mencuri barang kemas yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM4.9 Gaji sekarang : RM 1535. Jumlah 5. 3.3 Encik MNO telah dijamin oleh isterinya dengan mengemukakan wang jaminan sebanyak RM 5.8 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : 1. Kes untuk fakta dan hukuman telah ditetapkan pada 8.1.000.2005 : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Bukit Mertajam. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.2006.79 RM 160.

k. 4. 9 Tahun 1995 Bahagian IV – Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan iaitu di bawah Seksyen 29. (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Pulau Pinang 20. definisi khalwat adalah berbunyi seperti berikut : “Mana-mana – (a) Orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Bukit Mertajam. Pejabat Pelajaran Daerah. Perlanggaran Tata Kelakuan 4. (b) Orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya. KHALWAT Peraturan Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) No. ( BUJANG BIN SELAMAT) Guru Besar. Proses Kerja Proses kerja mengambil tindakan tatatertib bagi kes khalwat adalah seperti berikut : Bil Proses Tindakan Catatan . Pegawai Pelajaran Daerah. Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Bukit Mertajam. Pulau Pinang s. “Di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya”.

Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Jabatan Pelajaran Pulau . Laporan hanya akan diterima oleh Pengetua/Guru Besar dari Mahkamah Syariah sekiranya pegawai terlibat memberi pengakuan bertugas sebagai “guru“/kakitangan sekolah. Guru Besar Pengetua. Guru Besar 2. 3. a. Guru Besar JAIS 21. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan serta salinan surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah yang berkenaan Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak mengenai laporan yang diterima. memberi amaran secara bertulis dan dilaporkan kepada pihak berwajib Pengetua. Pengetua. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran.1. 7. 4. Pengetua. Menerima Aduan b. Menerima/mendapatkan laporan dari Pengetua. Guru Besar 5. Mahkamah Syariah mengenai Guru Besar penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai terlibat. Memanggil pegawai yang terlibat untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian c. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 23 dan 24 6. Mengemukakan laporan lengkap beserta dokumen sokongan ke Bahagian Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Tindakan Tatatertib oleh Jabatan Pengetua. Memberi nasihat Sekiranya berulang.

Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan/surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah. 22. Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak laporan yang diterima. menyiasat dan memberi penjelasan dan nasihat Kes berulang. .Pinang. secara bertulis diberi amaran keras dan lapor kepada berwajib. Menerima/mendapatkan laporan dari Mahkamah Syariah mengenai penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai. Carta Aliran Mula Menerima aduan.

kad pengenalan 3.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : 601005-07-8877 : 05. 3.10.Mengemukakan laporan lengkap berserta dengan sokongan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib Jabatan.1 Nama : Encik RST 3.4 Tarikh lantikan 3. Tuan.60 ( 45 + tahun ) : 1. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Kad pengenalan 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 11700 Pulau Pinang.2 No.10. 2. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Jabatan Bagi Kes Khalwat Ruj. No. Bayan Lepas. Jalan Bukit Gambir. Pulau Pinang. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Tamat 23.3 Tarikh lahir/umur 3. Kami : Bil( 1 )dlm SKBC/PP/SULIT Tarikh : 29 Mac 2005 Pengarah. Dimaklumkan bahawa Encik RST.2000 : 1.10. Tuan : Ruj.K/P : 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.2000 .

2005 disertakan. Pulau Pinang.3. Pulau Pinang.2005. Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih Bayan Lepas.3.2.Jenayah bil.(18) dlm.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini. Bayan Lepas.7 Tempat bertugas sekarang 3. Bayan Lepas. Latar belakang kes : 4. beliau telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum Seksyen 29(1)(a) EJSS No. Kes ini telah selesai dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah di Klang.MTS.000. 6. 7. 8. saya berpendapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai ini adalah serius kerana telah menjatuhkan reputasi perkhidmatan awam dan mencemarkan profession perguruan. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DG29 yang kini sedang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.79 RM 160.6 Tarikh sah jawatan 3. Aduan 28/20/05 bertarikh 28. Pulau Pinang telah ditangkap berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan isteri. 10 & 11/96 bertarikh 20. 10 Jalan 3/5. 9/95 (Khalwat).1 Encik RST. 4.9 Gaji sekarang : 1.00 RM 180. Pengawai ini telahpun membayar denda tersebut.3 Memandangkan kesalahan yang dilakukan.30 tengah malam di dalam rumah beralamat No.00 Jumlah RM 1875.PP.2003 : : Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih. Selangor pada 20.10.3. Mahkamah telah membuat keputusan dengan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 1. ( Salinan surat dari Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pulau Pinang bil. .2. Salinan Kertas Pertuduhan Surat Dalam Mahkamah Negeri Pulau Pinang disertakan (ii) Salinan laporan Pegawai Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang No. Pada 28. Pulau Pinang di Daerah Pulau.8 Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan 3. ( ITKA + ) ( ITP ) : RM 1535. Sehubungan dengan itu. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. Taman Putra Jaya. Pulau Pinang. pegawai ini boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4(2)(d) yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berlakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidnatab awan.2005 jam lebih kurang 12.79 24.00 @ penjara 4 bulan terhadap beliau.Kes.2005 disertakan ) 4.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. Pulau Pinang s. Sekolah Kebangsan Bunga Cengkih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.2 Saya mengesyorkan supaya pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya.5. . Bayan Lepas. Bayan Lepas. Seseorang penjawat awam yang hendak meninggalkan sekolah/ pejabatnya di waktu bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari Ketua Jabatan yang menjaganya sebelum berbuat demikian. DATANG LEWAT/ BALIK CEPAT TANPA SEBAB YANG MUNASABAH Denifisi Mengikut Perintah Am Bab G 1(5) “ Semua penjawat awam termasuk Ketua Jabatan sendiri hendaklah mematuhi waktuwaktu bekerja dan hadir di sekolah / pejabat dalam masa yang ditetapkan. ( SERI BIN ABU ) Guru Besar.” Perlanggaran Tata Kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. 4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --a) tidak bertanggungjawab b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. 5. Pejabat Pelajaran Daerah. terima kasih.k Pegawai Pelajaran Daerah. Pulau Pinang 25.

Mengenalpasti staf yang datang lewat/balik cepat melalui rekod kehadiran dan balik seperti .Amaran lisan Pengetua.Ulangi proses 2 (a) (b) Guru Besar. Catatan Setiap staf wajib mencatat nama waktu dating dan balik. Penyelia Petang.Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Pengetua. Semak rekod kehadiran 2 kali sehari Direkodkan dalam Fail Displin Guru. Guru Besar. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja bagi tindakan tatatertib kes dating lewat/balik cepat tanpa sebab munasabah Bil Proses 1.Ulangi proses 2 (a) (b) . Penyelia Petang. . Memanggil staf yang datang lewat/balik cepat kali pertama. . Guru Penolong Kanan.kedua dan ketiga a. PPD/JPN 4. .kad perakam waktu 2.Keluarkan surat tunjuk sebab . Guru Besar.26.computer .k.buku kehadiran .Minta penjelasan b. Kes Berulang kali keempat Pengetua.Sesi kaunseling PPD/JPN Kes Berulang kali ke lima . 3. Beri nasihat c. Tindakan Pengetua. Guru Besar s.

29 dan 30 s. PPD 27. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 28.5.k. Kes Berulang kali keenam Laporkan ke JPN dan cadangan tindakan tatatertib Pengetua. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang datang lewat/ balik cepat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil staf yang datang lewat/balik (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Kes berulang kali ke-4 Tamat Tidak Tamat Ya lewat/balik (a) Panggil staf yang datang cepat Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN .

3.. ( UP: Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Laporan Tentang Tata Kelakuan En./Puan/Cik ………………………………………. ... di Sekolah …………………………………………… Saya dengan hormatnya Encik/Puan/Cik ……………………………………………… berjawatan …………………………. Tamat Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. Jawatan …………………………………………….Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 28. Gred ………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Jalan Bukit Gambir. 11700 Pulau Pinang.( ) dlm………… Tarikh (Bagi Kes-Kes Datang Lewat Balik Cepat) SULIT Pengarah. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti yang berikut : : ……………………. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.

5. Teguran-teguran yang dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. 4.4 3.2 4.6 3.2 5.3.3 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas kerana datang lewat dan balik cepat Kesan kesalahan pegawai terhadap pretasi sekolah Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2) (g) dan (i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan danTatatertib) 1993. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.3.7 3.8 3. 4.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.1 3.3 3.3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.2 Amaran bertilis dan surat tunjuk sebab. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas.1 4. Tempat bertugas sekarang : 4. Latar belakang kes : Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh -(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) ( ITP ) 29. Sekian.5 Laporan ke JPS.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.1 5. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” .4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4.3.3.3.9 Nama No.2 3.5 3.

(b) Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak. ……………………………… ( ) Pengetua/Guru Besar s. amaran 2 dan amaran 3..Saya yang menurut perintah. (d) Salinan jawapan/surat tunjuk sebab (e) Salinan pengakuan/perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar. (c) Salinan teguran/amaran 1. 6. 30. Pulau Pinang Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan buku kedatangan.k Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ………. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tataertib) 1993 : 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab (i) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang bolrh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah . GURU TIDAK MASUK KELAS/TIDAK HADIR KOKURIKULUM Definisi “ Seseorang guru yang tidak masuk kelas untuk mengajar atau tidak menghadiri kokurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan di dalam jadual / takwim adalah dianggap telah melanggar Peraturan Sekolah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib.

Pengawasan/rondaan Panggil staf yang terlibat jika berulang kali kedua dan ketiga a. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru tidak masuk kelas/tidak hadir kokurikulum Bil 1. Pengetua. Memberi nasihat c. Ulangi perkara 2a. Penyelia Petang Direkod dalam Fail Displin Guru 5. Pemerhatian d. Penyelia Petang Catatan 2. GPK. Guru Besar. Memberi amaran lisan Kes berulang kali keempat a. Jadual waktu b. Mengeluarkan surat tunjuk sebab c. Ulangi proses 2a. Mendapatkan penjelasan b. Guru Besar. Direkod dalam Fail . Mengeluarkan surat Amaran Pentadbiran Kes berulang kali keenam Tindakan Pengetua. Pengetua. 2b b. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Diplin Guru dan jawab dalam masa 7 hari 4 Pengetua.31. Guru Besar. Guru Besar. 2b b. Proses Mengenalpasti guru yang terlibat melalui a. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Displin Guru 3. Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali kelima a. Pengetua. Buku kawalan kelas c. Guru Besar.

35 dan 36 32.Hantar laporan ke JPN dan dicadangkan tindakan tatatertib Penyelia Petang Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 34. Carta Aliran Mula Mengenalpasti guru yang terlibat Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (c) Beri nasihat (d) Memberi amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil guru yang terlibat Tamat Tidak Kes berulang kali ke-4 Tamat Ya Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses di atas (b) Keluarkan Surat Tunjuk Sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN .

. Di Sekolah ……………………………………………………. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. ( ) dlm ……. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………… berjawatan ………………………… Gred …………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 11700 Pulau Pinang. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Jalan Bukit Gambir. 2. ( Jawatan) …………………………………………………….. . Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Tarikh : …………………… (Bagi Kes-kes Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum) SULIT Pengarah.. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/Puan/Cik ………………………………………………….Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Tamat Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 33.

1 4.3 4.3 4.3.8 Nama No.1 4.4 4.5 3.3.6 3. Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD) Laporan ke JPS Ulasan dan syor ketua jabatan Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi :- 5. kad pengenalan Tarikh lahir / umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : : : : : : : : 34.1 3.3 3.2 3.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah. 5.3. Latar belakang kes Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat tidak masuk kelas dan tidak hadir kokurikulum.2 4. 4.5 5. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) Tidak bertanggungjawab (h) Ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah . 3.7 3.3. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan: 3.3.4 3. Nasihat secara lisan (direkodkan) Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.3. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.2 4.9 Gaji sekarang : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) (ITP) 4.3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (g) dan (i) Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 5.

Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Salinan jadual waktu Salinan takwim sekolah Salinan takwim kokurikulum Salinan senarai tugas guru Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak Salinan teguran/amaran 1.amaran 2 dan amaran 3 Salinan jawapan /surat tunjuk sebab Salinan pengakuan / perjanjian antara pegawai dengan pengetua /Guru Besar. . Sekian.Maka adalah wajar Pengetua/Guru selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Lampiran .k ) Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ………. terima kasih. ( Pengetua/ Guru Besar s. 35. Pulau Pinang.

36.

6. TIDAK MELENGKAP DAN MENGHANTAR BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR
Definisi “Peraturan Perkhidmatan (Kurikulum Keb. 1997) berkuatkuasa pada 1 Januari 1998 Rujukan Warta Kerajaan P. U. (A) 531 bertarikh 31 Disember 1997 Fasal (B) menyatakan: “Seseorang guru dalam sesebuah sekolah …………… hendaklah menyimpan dan menyelenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat pada hari akhir persekolahan setiap minggu …………… yang akan diajar pada minggu berikutnya ……………… dan buku rekod hendaklah dengan serta merta diadakan untuk pemeriksaan ………………….” Perkara 135. Seseorang yang melakukan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 510) yang baginya tiada penalty diperuntukan dengan nyata boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993, 5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

37.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes guru tidak melengkap dan tidak menghantar buku rekod persediaan mengajar Bil 1. Proses Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali pertama a. Memanggil staf dan dapatkan penjelasan b. Memberi teguran dan nasihat lisan c. Merujuk Akta Persediaan Buku rekod mengajar Tindakan Pengetua, Guru Besar Catatan Semak senarai penghantaran Buku Rekod persediaan mengajar. Direkod dalam fail Diplin Guru.

2.

Tidak Menghantar Buku Rekod Pengetua, Persediaan Mengajar kali kedua Guru Besar a. Ulangi proses 1a,1b,1c b. Keluarkan surat tunjuk sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Menghantar Buk Rekod Persediaan Mengajar kali ketiga a. Ulangi proses 1a, 1b, 1c b. Surat Amaran Pentadbiran c. Sesi Kaunseling Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali keempat laporkan ke JPN dan cadangkantindakan tatatertib Pengetua, Guru Besar

Direkod dalam Fail Diplin Guru

3.

4.

Pengetua, Guru Besar

Pengetua boleh merujuk kepada pegawai di PPD,Unit Sekolah atau Unt

Kurikulum JPN

38.

Carta Aliran Mula

Tidak menghantar Buku Rekod Mengajar Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (b) Beri teguran (c) Merujuk Akta Persediaan Buku Rekod Mengajar Kes berulang kali kedua Ya (a) Ulangi proses a,b, dan c diatas (b) Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Kes berulang kali ketiga Ya (a) Ulangi proses a,b dan c

Tidak

menghentak. menghina atau perkataan yang berunsurkan emosi marah atau dendam secara langsung dan tidak langsung. Sebarang tingkahlaku sama ada perlakuan atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan seperti memukul. 3. 8. menjerit. Apa sahaja bentuk pertuturan yang tidak dikehendaki dalam bebagai bentuk seperti berbahasa kasar. 2. menumbuk yang boleh mendatangkan kemudaratan.(b) Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali keempat Ya Menghantar laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 39. menengking. mencemuh. MELAWAN KETUA/ MAJIKAN DI TEMPAT KERJA Definisi Melawan ketua di tempat kerja didefinisi sebagai : 1. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam . marah. Sebarang penyataan berbentuk tulisan atau surat yang membuat tuduhan dan tohmahan yang tidak berasas semata-mata dengan niat memburuk-burukkan atau menjatuh reputasi seorang ketua.

Guru Besar. Guru Besar .40. GPK Catatan Sekiranya kes serius 1. Memantau tugas-tugas rasmi pegawai yang terlibat di sekolah Jika kes berulang kali kedua a. 3. Kes Berulang Kali ketiga Melaporkan ke JPN untuk cadangan tindakan tatatertib. Contoh surat tunjuk sebab seperti pada halaman 43 Contoh laporan seperti pada halaman 44 dan 45 4. Ulangi proses 1 dan keluarkan surat tunjuk sebab Pengetua. Guru Besar. Pengetua. GPK Dapatkan saksi dan direkod dalam fail. Meminta penjelasan perlakuan tersebut b. Berbincang dan memberi nasihat Tindakan Pengetua. Proses Kerja Berikut adalah proses keja mengambil tidakan tatatertib bagi kes melawan ketua/majikan di tempat kerja : Bil Proses 1. Pastikan STS diterima oleh pegawai sendiri. Lapor kepada polis 2. a. Guru Besar Pengetua. Lapor kepada PPD/ JPS 2.

Memberi nasihat Ya Tidak Kes berulang kali kedua Tamat Ulangi proses a. Meminta penjelasan b.b dan c Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Tidak Kes berulang kali ketiga .41. Carta Aliran Mula Memanggil pegawai yang terlibat a. Berbincang c.

Ya Tamat Melaporkan ke JPN untuk cadangan Tindakan tataertib Tamat 42. Surat Tunjuk Sebab Adalah saya diarah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. Tuan juga telah membuat surat tohmahan yang tidak berasas dengan niat memburuk-burukkan kewibawaan seorang ketua. 2. terima kasih . Contoh Surat Tunjuk Sebab Rujukan: Tarikh : Kepada : Tuan. 3. Dengan ini. tuan adalah diarah untuk memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tuan melakukan perbuatan tersebut dan mengapa tindakan tatatertib tidak boleh diambil terhadap tuan dalam tempoh (7) tujuh hari dari tarikh surat ini. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah melawan Ketua Jabatan dengan nada marah dan mengeluarkan kata-kata kesat. Sekian.

berjawatan …………………………. (Bagi Kes-Kes Melawan Ketua) SULIT Pengarah. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/ Puan/ Cik ………………………………………………… Jawatan ………………………………. 11700 Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir. (Pengetua/ Guru Besar) 43. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Contoh Laporan Tentang Tatakelakuan Rujukan : Bil. 2. Dimaklumkan bahawa Encik/ Puan/ Cik ………………………………………….( ) dlm …………… Tarikh : …………………………. Gred yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau... .Gred ………………… di Sekolah ……………………………………………………… Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang..“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

3 3.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.1 3.3.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat melawan ketua 5. beliau dianggap telah :4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --(d) Berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.3.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.3. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi : 4.5 3.4 3. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.3. (P T) ( ITKA + ) (ITP) 44. Kad Pengenalan (L) (B) Tarikh lahir/Umur Tarikh Lantikan Tarikh Lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh bertugas sekarang Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : : : RM RM RM 4. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. 4.6 3.9 Nama No.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 4.7 3. Sekian.3 Laporan ke JPS 5.2 3.8 3. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah (NAMA PENGETUA/GURU BESAR) .2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas 4.3 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2)(d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab 4.

Antara lain :(a) Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dalam hal ini “tindakan tatatertib” adalah diertikan sebagai langkah-langkah yang diikuti bagi menghukum mereka yang didapati yang didapati melanggar peraturan (tata kelakuan) yang berkenaan.. Sebarang perlanggaran terhadap mana-mana tata kelakuan itu oleh seseorang pegawai awam akan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.(2) (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan teguran yang telah dikeluarkan (b) Salinan surat tunjuk sebab 45. Pejabat Pelajaran Daerah ………. MENGHASUT Definisi Kes ini adalah antara perbuatan yang melanggar Tata Kelakuan di bawah Peraturan 4(2) (g) Peraturan-Peraturan Pegawai Awan (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Tata kelakuan bagi pegawai dalam perkhidmatan awam adalah seperti yang dihuraikan dalam Peraturan 4. Tata kelakuan yang dimaksudkan itu dan contoh perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai melanggar atau menyalahi tata kelakuan yang berkenaan adalah seperti peraturan berikut: 4. dengan tujuan untuk memperbaiki tingkahlakunya yang tidak diingi di samping menjadi pedoman dan teladan kepadanya dan pegawai lain di masa hadapan. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 . Pulau Pinang.. 9.k Pegawai Pelajaran Daerah. Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tata kelakuan ini jika beliau.Nama Sekolah s.

GPK 4. Proses Menerima aduan/laporan daripada mangsa hasutan Tindakan Pengetua. dua dan tiga Mengeluarkan surat tunjuk sebab. Kes berulang Kali Kedua Ulangi proses satu. GPK Catatan Dapatkan laporan secara bertulis Direkod di dalam Fail Displin Guru Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang Telah diberikan) Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang telah diberikan) Direkod di dalam Fail Displin Guru (s. dua dan tiga Pengetua. (PPD/JPN) 2. Mendapatkan keterangan daripada pegawai yang menghasut dan memberikan nasihat secara lisan Pengetua. Pengetua. 46. Guru Besar. GPK Staf berkenaan 5. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes menghasut Bil 1. Merujuk kepada sesi kaunseling PPD/ JPN Kes berulang kali ketiga Ulangi proses satu. Guru Besar. GPK 3. Guru Besar.k. Guru Besar Direkod di dalam Buku Perkhidmatan . Mendapat keterangan daripada saksi (Orang yang mendengar hasutan) Pengetua. Guru Besar.4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) tidak bertanggungjawab.

k. 47. Kes Berulang Kali Keempat Melaporkan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib JPN s. 50 dan 51. Carta Aliran Mula Terima aduan/ laporan mangsa Dapatkan laporan secara bertulis a. Memberi nasihat secara lisan Kes berulang kali kedua Ulangi proses a. (PPD/JPN) Direkod di dalam Fail Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 49. Mendapatkan keterangan c.Keluarkan surat Amaran Pentadbiran. b dan c di atas Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Rujuk kepada sesi kaunseling di PPD/ JPN . Memanggil staf yang terlibat b. 6.

11700 Pulau Pinang. Siswazah Gred DGA32 SMK Angsana. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.AA/34567 Julai 2007 Pegarah.Kes berulang kali ketiga Ulangi proses a. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahad Bin Sabtu (Kp: 1234561) PPP. Tuan. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. PPD/JPN) Kes berulang kali keempat Menghantar laporan ke JPN Cadangan tindakan tatatertib Tamat 48. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahad Bin Sabtu yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DGA32 di SMK Angsana.b dan c Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran (s. Jalan Bukit Gambir.sk.k. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut : . Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 3.( )dlm. Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. Pulau Pinang .

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu melakukan perbuatan menghasut. Pulau Pinang semenjak 1. 4. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik.1 Encik Ahad bin Sabtu. 4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DGA32 telah mula berkhidmat di SMK Angsana. 6. Latar belakang kes 4. Untuk menjelaskan perlanggaranPeraturan 4. 4. 5.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ………. Pegawai tersebut telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran perturan ini yang mana boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya. 8. saya telah memanggil pegawai berkenaan pada ……….3 Sebelum tindakan selanjutnya diambil. 5.2000 hingga sekarang. 4. 7.1. 4. 2. Nama pegawai No. 4.4 Selaku Ketua Jabatan. 3. 9. pengesahan daripada beberapa orang guru telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya telah melakukan perbuatan menghasut.5 Memandangkan pegawai ini masih melakukan menghasut setelah di nasihat maka selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk diambil tindakan selanjutnya. tentang penglibatan Encik Ahad bin Sabtu yang dilaporkan menghasut beberapa orang guru di sekolah ini supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas. kad pengenalan Tarikh lahir dan Umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : 49.3.1 Butir-butir pegawai 1. Cadangan dan syor ketua jabatan .

Pulau Pinang.. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pejabat Pelajaran Daerah. Sekian dimaklumkan. (c) ……………………………………………………. Sehubungan dengan ini mencadangkan dan mengesyorkan supaya Pegawai ini diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya kerana melanggar Peraturan 4. Perturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Pulau Pinang s.Selaku Ketua Jabatannya. (a) Salinan surat aduan bertarikh ………………. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang supaya tidak mengulangi perbuatan menghasut. SMK Angsana. . (b) Surat pengesahan daripada beberapa orang guru. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan untuk rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. ( SITI BINTI SAAD ) Pengetua. 50. 6.k Pegawai Pelajaran Daerah.

10. pilihanraya kecil atau apa pilihanraya untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik Bertindak sebagai agen pilihanraya Masuk pertandingan untuk apa-apa jawatan. .51. makalah atau risalah dengan mana-mana parti politik Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada waktu pilihanraya umum. dan khususnya tidak boleh: i) ii) iii) iv) v) vi) Membuat penyataan umum Menerbit atau mengeliling (mengedar) buku. BERGIAT CERGAS DALAM POLITIK Peraturan Mengikut peraturan 21 (a) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah) adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik. dan Memegang apa-apa jawatan dalam parti politik (b) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Sokongan (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah) boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke dalam apa-apa jawatan dalam parti politik setelah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis dari Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan.

Guru Besar. 1) Bagi Pegawai Kumpulan A. Menyiasat aduan/laporan terhadap pegawai yang dilaporkan bergiat cergas dalam politik. arahkan Pegawai memohon kebenaran untuk bergiat dalam politik. 4. jika terbukti terlibat. GPK Catatan Laporan Lisan atau bertulis 3. Pengetua. Dapatkan bukti-bukti daripada Pendaftar Pertubuhan/ Parti Politik berkenaan bagi membuktikan kesahihannya. 2) Bagi Kumpulan B. Guru Besar. Contoh laporan seperti pada halaman 55. . GPK Direkod dam Fail Displin Guru. pegawai ini hendaklah diberi penjelasan bahawa beliau tidak dibenarkan untuk bergiat cergas dalam politik. Terangkan Peraturan-peraturan Pegawai Awam yang perlu dipatuhi. GPK Pengetua. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes bergiat cergas dalam politik Bil Proses 1. Guru Besar. Sekiranya pegawai masih tidak mematuhi peraturan laporan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib.52. 56 dan 57 Tindakan Pengetua. 2.

53.Kumpulan Sokongan) -PPPBS Tidak Ada kes. Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. (Kumpulan A-Pengurusan dan Profesional) . dilarang sama sekali bergiat cergas dalam politik Tidak Melaporkan ke JPN dan mencadangkan Selesai . Ya Memanggil Pegawai terlibat dan memberi Penjelasan tentang peraturan yang perlu Selesai Ya Mengarahkan pegawai memohon kebenaran bagi Kumpulan Sokongan.PPPS (Kumpulan B. Carta Aliran Mula Menyiasat aduan dan kenal pasti pegawai yang terlibat samaada dari kumpulan A atau B.

Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahmad Bin Abu yang bertugas sebagai PPP. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: a) b) Nama pegawai No.1234571) PPP. Jalan Bukit Gambir. 3. Tuan. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahmad Bin Abu (KP. Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya. ( ) dlm. Pulau Pinang Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. SK. Pelajaran Pulau Pinang. 11700 Pulau Pinang.tindakan tatatertib Tamat 54. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. TT / 45678 Februari 2007 Pengarah. Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. kad pengenalan : : . Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

saya telah memanggil pegawai pada ………. surat pengesahan dari parti XYZ telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya bergiat cergas dalam politik. Cawangan Bunga Raya pada pemilihan pucuk pimpinan Parti XYZ baru-baru ini.. Selaku Ketua Jabatannya.2 4. Mengikut surat yang diterima dari parti XYZ bertarikh ……………. 4. Cawangan Bunga Raya. Pulau Pinang pada pemilihan pucuk pimpinan parti baru-baru ini.1 Encik Ahmad Bin Abu. dalam Parti Politik XYZ.. adalah terbukti pegawai telah dilantik sebagai Ketua Cawangan Parti XYZ. Sebelum tindakan selanjutnya dapat diambil.tentang penglibatan Encik Ahmad Bin Abu yang dilaporkan bergiat cergas.. untuk menjelaskan perlanggaran Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu bergiat cergas dalam politik. Mengikut aduan yang diterima. Latar belakang kes 4.3 4. Pulau Pinang semenjak 1.1. Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……………………….4 . beliau telah dilantik sebagai Ketua Cawangan parti XYZ.2002 hingga sekarang.c) d) e) f) g) h) i) Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan Jawatan sekarang dan gred Tempat bertugas sekarang Gaji Sekarang : : : : : : : 55. Pegawai telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran peraturan ini yang boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya.. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmat di SMK Bunga Raya. 4.

s.. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang untuk kegiatan politiknya.. 56.. selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang untuk diambil tindakan selanjutnya. Pulau Pinang. saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 21..4.k.. . terima kasih ( Dolah Bin Don) Pengetua. PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya.5 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dalam politik... Pegawai Pelajaran Daerah..……………………….. 6. SMK Bunga Raya. Cadangan dan Syor Ketua Jabatan Selaku Ketua Jabatannya. 5.. Pejabat Pelajaran Daerah ………………………… …………………………………………………… …………………………………………………. Sekian.. Sehubungan dengan itu. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh …………………………………… Surat pengesahan dari Parti XYZ ……………………………….

Proses Menerima aduan/laporan berlaku kes penderaan pelajar (a) Buat Siasatan Tindakan Pengetua. Perlanggaran Tata Kelakuan Di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 : 4. DERA PELAJAR Definisi Sesuatu tindakan atau pelakuan yang melibatkan anggota fizikal tubuh badan. GPK HEM Catatan . mental dan emosi yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecederaan fizikal.57. 11.(2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. GPK. Guru Besar. ditakrifkan sebagai suatu penderaan. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes dera pelajar Bil 1. gangguan mental atau tekanan perasaan.

Pengetua.k.k. Diplin Guru GPK HEM (a) Kes berat. Pengetua. PPD 3. 4. JPS Direkod dalam Buku Perkhidmatan. pertimbangan antara pentadbir dengan ibubapa dan beri surat amaran. 62 dan 63. Guru Besar. s. PPD/JPS Direkod dalam fail Displin Guru 5. (a) Ulangi proses di atas Guru Besar (b) pegawai dipanggil memberi keterangan dan membuat surat tunjuk sebab (c) Surat Amaran Pentadbiran 1 diberi. . Contoh laporan seperti pada halaman 61. (a) Dapatkan laporan pihak terlibat bersama saksi (b) Menemubual mangsa yang terlibat (c) Panggil pegawai terlibat untuk beri keterangan (d) Beri nasihat dan surat tunjuk sebab.2. (d) Rujuk kepa sesi kaunseling di PPD/JPS. lapor pada polis. Kes Berulang Kali Ketiga (a) Staf dipanggil beri penjelasan (b) Mesyuarat Lembaga Tatatertib Sekolah membincangkan tindakan samaada i) Surat Amaran Pentadbiran II ii) Tindakan Tatatertib iii) Menghantar laporan/minit mesyuarat ke PPD Kes Berulang Kali Keempat (a) Laporkan ke Jabatan (b) Dicadangkan untuk tindakan tatatertib Pengetua. direkod dan disahkan oleh staf berkenaan. Kes Berulang Kali Ke-2 Pengetua. GPK. Guru Besar. 58. salinan ke PPD/JPN. Direkod dalam Fail Guru Besar. J/Kuasa terlibat s. (b) Kes ringan.

Carta Aliran Mula Terima laporan/aduan a) b) c) d) Ya Tidak Siasatan dijalankan Dapatkan laporan pihak terlibat Temubual pihak terlibat dan saksi Staf terlibat dipanggil beri keterangan Sekiranya kes polis.59. 3b. 3c dan 3d) Tindakan polis Selesai .hantar laporan ke Jabatan bersama laporan pihak polis dan laporan doktor a) Beri nasihat lisan b) Beri peringatan keras c) Direkod dalam Fail Diplin Guru Tidak Ya Kes Berulang kali ke-2 (Ulangi proses 3a.

. Jalan Bukit Gambir..Gred …………………. Selesai Kes berulang kali ke-3 (Ulangi proses 3a. 11700 Pulau Pinang. Jawatan ………………. Laporan Tentang Tata Kelakuan En./Puan/Cik ……………………………………. 3c dan 3d) a) Laporan ke Jabatan b) Cadangan tindakan tatatertib Tamat 60. 3b. Tarikh : …………………………… (Bagi Kes-Kes Mendera Pelajar) SULIT Pengarah.. . di Sekolah ………………………………………. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.a) Minta surat tunjuk sebab b) Surat amaran perkhidmatan I diberi dan direkodkan c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Ya a) Mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah membincangkan tindakan sama ada i) Surat Amaran Pentadbiran II ATAU ii) Tindakan tatatertib (kes serius) Tidak Selesai k b) Hantar laporan /minit mesyuarat ke PPD Kes berulang kali ke-4 (Ulangi proses 3a.( ) dlm …………….. 3b. 3b dan 3d) Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil. (U.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.

6.Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. tempat. 2.5 Keterangan yang diambil oleh pihak sekolah 4.yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.8 Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan 3.2 Surat tunjuk sebab .1 Nama 3.6 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/ Guru Besar 4. 3.4 Tarikh lantikan (L) (B) : : : : : 61. 4.2 Insiden yang berlaku.9 Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA + ) ( ITP ) 4. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………… berjawatan ……………………Gred ……. 3.3 Tarikh lahir/umur 3.4 Keterangan pegawai yang terlibat 4.2 No. guru dan saksi 4.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang 3.6.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.6 Tarikh sah jawatan 3.3 Keterangan pelajar. tarikh. berapa orang yang terlibat dan apa yang berlaku 4.7 Tempat bertugas sekarang 3.kad pengenalan 3. masa.. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.

4. 62. Pulau Pinang Dokumen-Dokumen Sokongan] a) Salinan keterangan saksi. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. ( ALI BIN ABU ) Guru Besar. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakuan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. beliau dianggap telah :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. .2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. c) Salinan keterangan pegawai. b) Salinan surat tujuk sebab.3 Memandangkan pegawi ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. terima kasih.1 Pandangan terhadap pegawai 5. Pejabat Pelajaran Daerah. s. Sekolah Kebangsaan Bunga Ros. Sekian. Pulau Pinang.k Pegawai Pelajaran Daerah.

63. . ucapan atau penyataan yang berunsurkan seks dan undangan/permintaan seksual sama ada secara langsung atau tidak. jenaka-jenaka lucah. b) Sebarang tingkah laku sama ada secara gerak isyarat atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan dengan sengaja seperti menyentuh punggung. buah dada dan sebagainya. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. GANGGUAN SEKSUAL Definisi Gangguan seksual boleh didefinisikan a) Apa jua pertuturan yang tidak dikehendaki di dalam pelbagai bentuk seperti bahasabahasa –bahasa licah. 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. 12.

Carta Aliran Mula Terima laporan/ aduan kes Tidak Siasatan dijalankan Kes Selesai Ya a) Temu bual pihak terlibat b) Dapatkan keterangan saksi c) Memberi nasihat lisan d) Memberi amaran lisan e) Direkod dan Fail Displin Guru Tidak Kes Berulang Kali Ke-2 Kes Selesai Ya .64.

. . Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil.. Jawatan …………………………………………./Puan/Cik ……………………………………. (Bagi Kes-Kes Gangguan Seksual) SULIT Pengarah. Jalan Bukit Gambir.Surat Amaran Pentadbiran I Diberi dan direkodkan a) Ulang proses di atas b) Minta Surat Tunjuk Sebab c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Kes Selesai Ya Laporkan ke JPN Cadangkan tindakan Tatatertib Kes Berulang Kali Ke-3 Tamat 65. : ………………….. (U. 11700 Pulau Pinang.( Tarikh ) dlm …….P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. Pelajaran Pulau Pinang.

Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.3.2 4.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD). Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. 3. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 66.5 Nama No. 3.2 3.3.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab..3 3. berjawatan ……………………………… Gred ……….3.6 3. Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ……………………………….4 3. 4. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 4.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. 4.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.1 3. Ulasan dan syor ketua jabatan . 2.1 4. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas .5 Laporan ke JPS 5. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.8 3.Di Sekolah ……………………………………….7 3.3.

3 Pandangan terhadap prestasi kerja pegawai terjejas Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. salinan surat tunjuk sebab. Pejabat Pelajaran Daerah. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.k. 67. salinan perakuan/perjanjian pegawai.5. Pulau Pinang. beliau dianggap telah :(a) Berkelakuan dengan sedemikian sehingga sedemikian sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. ) Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) salinan laporan/aduan mangsa gangguan seksual. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pegawai Pelajaran Daerah.1 5. Sekian.2 5. ( Pengetua/ Guru Besar s. terima kasih. .

MEMBUAT KERJA LUAR SEMASA BERTUGAS Definisi Mengikut Peraturan 5 (3) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 5 (3) Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa perkerjaan luar itu (a) tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. 13. Waktu Bertugas : Kakitangan Guru Kakitangan Bukan Guru _ Waktu persekolahan mengikut sesi Waktu-waktu yang diarahkan oleh pentadbir Waktu pejabat Perlanggaran Tatakelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---- .68.

PPD Rekod dalam fail disiplin guru .(a) membelakangkan tugas awamnya demi demi kepentingan peribadi 69. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru membuat kerja luar semasa bertugas : Bil Proses 1. (b) dan (c) (b) Staf dipanggil untuk memberi keterangan (c) Mengeluarkan surat tunjuk sebab. Kes Berulang Kali ke-2 (a) Ulangi proses (a). GPK s. Guru Besar. (d) Sesi kaunseling di PPD/JPS Tindakan Pengetua.k. GPK Catatan Pemantauan tugasan kehadiran tingkahlaku direkod dalam fail displin guru Pengetua. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan Membuat kerja luar semasa bertugas (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan tentang etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan 2. Guru Besar.

Pengetua. Kes Berulang Kali ke-3 (a) Staf dipanggil untuk memberi penjelasan (b) Surat amaran pentadbiran Kes Berulang Kali ke-4 (a) Menghantar laporan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib Pengetua.k. PPD/JPN Direkod dalam fail disiplin guru Rekod dalam fail disiplin guru. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 Tamat Ya (a) Ulangi proses (a). Contoh laporan seperti pada halaman 73.(b) dan (c) di atas (b) Mengeluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali ke-3 . dan 75 4. Guru Besar.3. 74. Guru Besar s. JPN 70.

P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.Tamat Ya (a) Ulangi proses (a).. (b) dan (c) (b) Mengeluarkan surat amaran pentadbiran Kes Berulang kali ke-4 Tamat Ya Membuat laporan ke JPN untuk Tindakan tatatertib Membuat laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 71..( Tarikh ) dlm ……. : …………………. (Bagi Kes-Kes membuat kerja luar semasa bertugas) SULIT Pengarah. (U./Puan/Cik ……………………………………. Pelajaran Pulau Pinang. 11700 Pulau Pinang.. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. Jalan Bukit Gambir. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. .

2.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. 4.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD). Di Sekolah ………………………………………. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.2 3. 3.3 3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.5 Laporan ke JPS .Jawatan ………………………………………….3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.3.. 4.3. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ……………………………….1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. berjawatan ……………………………… Gred ………. 4.4 3..3.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. 3.8 3.3.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas . 4.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 72. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4. 4.5 Nama No.6 3.7 3.1 3.

3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 5 Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.. ( ) Pengetua/ Guru Besar s. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. . amaran 2 dan amaran 3. 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. 2 salinan jawapan/surat tunjuk sebab.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat menjalankan kerja luar Semasa waktu bertugas 5.k. Pegawai Pelajarn Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……………… Pulau Pinang. beliau boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4 (2) dan (g) peraturan yang sama iaitu . (b) tidak bertanggungjawab. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) 2 salinan maklumat/butir-butir perkerjaan yang dilakukan. Maka adalah wajar Pengetua/ Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Terima Kasih 73. ………………………………. 2 salinan teguran/amaran 1.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. 2 salinan laporan yang diterima daripada mana-mana pihak.5.

Telah menggariskan 5 (1) kecuali setakat yang ia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya Atau Diberi kuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian seseorang pegawai tidak boleh (a) (b) (c) Mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersial. pertanian atau perindustrian.(e) 2 salinan pengakuan/ perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar. syarikat. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. PERKERJAAN LUAR Definisi Peraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. Mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi. firma atau individu persendirian. 14. 74. Sebagai seorang pakar. Atau . sama ada dengan percuma atau dengan mandapat upah.

Mengarahkan supaya pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta. Pengetua.Direkod dalam fail displin guru. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil bagi kes membuat pekerjaa luar tanpa kebenaran Bil Proses 1. 2. Guru Besar. Tindakan Pengetua. Guru Besar Pastikan pekerjaan luar yang dilakukan bukan daripada jenis-jenis pekerjaan .tugasan kehadiran tingkahlaku . GPK Catatan Pemantauan . 75. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan membuat kerja luar (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan.(d) Bertugas sebagai seorang pentadbir atau penerima Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 :5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi.

Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Mengarahkan pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta Ya Tidak Tidak .yang dilarang. 3. 76. Pengetua. laporkan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib. Sekiranya pegawai ingkar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Guru Besar Laporan yang dikemukan berserta dengan dokumen sokongan.

. . 11700 Pulau Pinang.Sokong Sokong Membuat laporan ke JPN Untuk tindakan tatatertib Tamat Kemukakan Boring ke JPN Tamat 77. Tuan.Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. Jalan Bukit Gambir. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Man Bin Mat (KP: 1234561) PPP.SK.( )dlm. Pulau Pinang. Saya dengan hormatnyamerujuk kepada perkara tersebut di atas. Pelajaran Pulau Pinang.TT/35352 Februari 2006 Pengarah. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil.

1 Butir-butir pegawai (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Nama pegawai No. Pihak Insuran Jati melalui suratnya bertarikh ………….4 Pada ……………. Pulau Pinang semenjak 2000 hingga sekarang. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmatn di SMK Bunga Raya.1 Encik Man bin Mat. 4. 4. 4. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: 3. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993. pegawai berkenaan telah dimaklumkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi pegawai awam melakukan pekerjaan luar sebagai agen .2. Sepanjang perkhidmatan di sekolah ini. untuk mendapatkan pengesahan sama ada aduan yang diterima adalah benar atau sebaliknya.kad pengenalan Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : : : : 78. saya telah berhubung dengan Syarikat Insuran Jati melalui surat bertarikh …………. 4. prestasi beliau adalah baik. 3. Latar belakang kes 4. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Man bin Mat yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya. telah mengesahkan bahawa pegawai ini sememangnya telah dilantik sebagi Agen Insuran Syarikat Jati hingga sekarang. Syarikat Insuran Jati..3 Selaku Ketua Jabatannya.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……………………… tentang penglibatan Encik Man bin Mat yang dilaporkan melakukan pekerjaan sebagai agen insuran.

terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 79. Cadangan dan syor ketua jabatan 5. Sekian. Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Pernah Diluluskan Oleh Kementerian.k. Sehubungan dengan ini.insuran dan boleh diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 5. SMK Bunga Raya.1 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dengan keputusannya. Pulau Pinang s. mendapati pegawai ini ingkar untuk mematuhi Peraturan 5. Pejabat Pelajaran Daerah ………………… Pulau Pinang. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh ……………… Surat pengesahan dari syarikat Insuran …………. Pegawai Pelajaran Daerah. Saya yang menurut perintah. Saya selaku Ketua Jabatannya. …………………. 2.. 5. 5. 4. 1. Guru tuisyen Pensyarah sambilan Tutor sambilan Penulis buku . Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2 6. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. ( ALI BIN ABU ) Pengetua.5 Pegawai telah diberi nasihat supaya memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar. 4. saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib dengan hukuman yang sewajarnya. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Walau bagaimanapun pegawai ingkar untuk mematuhi arahan yang diberi. 3.

wang pos dan kiriman wang) melebihi RM 2000. pada hari kerja yang berikutnya dengan syarat bahawa tiap-tiap cek mestikan dibankkan dalam tempoh seminggu selepas diterima. KEGAGALAN MENYERAHKAN WANG KUTIPAN YURAN Definisi Mengikut Arahan Perbendaharaan 78 (a) – Bila Pungutan mesti dibayar di Perbendaharaan “ Semua pemungut …… yang menerima wang awam sama ada wang itu kena diperakui sebagai hasil atau tidak adalah dikehendaki jika : (i) (ii) Pungutan wang kertas dan duit syiling RM 500. 2. 10.00 Atau apa-apa jumlah yang lebih kecil dibankkan kesemua pungutan yang ada dalam tangan sama pada hari itu juga atau jika lewat diterima. 15.00 DAN Jumlah pungutan (termasuk wang kertas. 8. 13. 5. 15. 9. 14. 6. 12. Penterjemaah kamus Penceramah Jurulatih teater/sukan Jurulatih senamrobik Pembantu teknik sambilan Warden lalu lintas Penolong pendaftar perkahwinan Penulis skrip audir sambilan Jurulatih renang Pemandu pelancong Pendemonstrasi sambilan Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Dilarang 1. Wartawan sambilan Berniaga Jurujual jualan langsung Agen insuran Ahli lembaga pengarah syarikat Ketua kampong Pelakon iklan 80. duit syiling. cek.5. 11. . 7. 7. 3. 6. 4.

Penyelia Petang Catatan . Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan yang perlu diambil bagi kes kegagalan menyerahkan kutipan yuran Bil Proses 1. Guru Besar. Mengenalpasti staf yang terlibat melalui semakan a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan Tindakan Pengetua.Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) (b) tidak jujur atau tidak amanah tidak bertanggungjawab 81.

4. Pastikan staf menandatangi surat akuan terima. Guru Besar. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang terlibat Melalui semakan. Membuat siasatan Memanggil staf yang terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjukkan butiran menunjukkan kutipan yuran yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam 14 hari. Sekiranya ingkar a) Melaporkan ke JPN b) Membuat laporan Polis Pengetua. 82. Penyelia Petang Rekod dalam fail diri guru. 3. 86 dan 87. Contoh laporan Seperti pada halaman 85. a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan .2.

.Membuat siasatan memanggil Pegawai terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjuk butiran menunjukkan kutipan yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil. ( ) dlm ……… Tarikh : ……………………… (Bagi Kes-kes Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran) SULIT Pengarah. Sekiranya ingkar . a) Melaporkan ke JPN b) Membuat Laporan polis Tamat 83.

. 11700 Pulau Pinang.9 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) .6 3.1 3. Gred ………. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 2. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 3./ Puan/ Cik ………………………………………….7 3. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ……………………………………………….Pelajaran Pulau Pinang.5 3.3 3.2 3. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan : : : : 84.P. 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.. berjawatan ……………………………. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.4 Nama No. (U. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………….8 3. Jalan Bukit Gambir.

k.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. Pegawai Pelajaran Daerah.2. ( Pengetua/ Guru Besar s.1 Nasihat secara lisan (direkodkan).2.2. Ulasan dan syor ketua jabatan 4. 4. Pejabat Pelajaran Daerah. 4.2. Sekian. 85. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4. 4.2 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.4.2.1 Kesan kesalahan pegawai terhadap akuan/ audit sekolah. (b) tidak bertanggungjawab Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. ) .1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.5 Laporan ke JPS 5.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. terima kasih.2 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (f) dan (g) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi:4. iaitu :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak jujur dan tidak amanah. 4. 4.

.Pulau Pinang. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. Pelajaran Pulau Pinang. salinan perakuan/perjanjian pegawai. 86. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. Rujukan: Bil.( Tarikh (Bagi Kes-kes Kebankrapan) SULIT Pengarah. salinan surat tunjuk sebab. ) dlm ………… : ……………………. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (f) (g) (h) (i) (j) salinan laporan/aduan kegagalan menyerahkan kutipan yuran.

Laporan Tentang Tata Kelakuan En. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas 2.4 3. 3.. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ……………………………………………….8 3. (U.2 3. Gred ……….9 Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. berjawatan ……………………………. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 87.6 3. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik …………………………………………. 11700 Pulau Pinang. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.3 3..P.6 Nama No.1 3. 3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Latar belakang kes .7 3./ Puan/ Cik ………………………………………….Jalan Bukit Gambir.

Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh bertarikh (Nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D. iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. 4.6 Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut: (a) (Nyatakan alasan pegawai) (b) (c) 88. Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta Mulai (Nyatakan tarikh pembayaran) 4. 4. 4.8 (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai).5 Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut. 4. jawatan.3 Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap).4. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (Nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) 4. Dikepilkan salinan surat tersebut sebagai Lampiran C. 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai. Dikepilkan laporan Pegawai Pemegang Harta sebagai Lampiran B.4 Pegawai Pemegang Harta juga (Nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan lagi).7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya. .2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta Jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar).

5. Pegawai Pelajaran Daerah. ( Pengetua/ Guru Besar s. Dikemukan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya. Sekian. ) .k. Pejabat Pelajaran Daerah. Pulau Pinang. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. terima kasih.

2). 11700 Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir.CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN CONTOH SULIT Ruj. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Bagi Kumpulan Sokongan (No. : : .

4 3.2 3. dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadap beliau.10 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Butir-butir pegawai 3.2007 hingga sekarang.13 3.5 3. KP. 2. Gred dan Tempat Bertugas] telah hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran mulai dari 28. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.1 3. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA. Tuan.8 3.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : . Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.14 Nama : No. Latar belakang 4. Dikepilkan salinan jadual kedatangan bagi tarikh-tarikh tersebut. -1Bersama-sama ini disertakan sesalinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. . 3.09.1 Adalah dimaklukan bahawa [Nama Pegawai.3 3. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai. NO.11 3.7 3.12 3.9 3. Jawatan. Jawatan.6 3.

11. Pegawai berkenaan ada di rumah ketika itu.10. Walaupun begitu pegawai berkenaan masih juga kembali bertugas. Berikutan itu beliau menjadi buntu.2007.11. 4. sedih.2007 sebagai Lampiran G.1 hingga 4. Senaraikan masalah beliau sepertimana di para 4. Pada 1. Bil(03)dlm.2 Berikutan itu selaku Ketua Jabatan saya telah pergi ke rumah pegawai.10.7 Pihak sekolah juga ada menerima salinan surat daripada sekolah lama beliau yang dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang memaklumkan .07.5. Surat tersebut dikemukakan secara berdaftar biasa. Dikepilkan salinan surat Bil(22)SKPP/02/12/003 bertarikh 4.SKPP/02/12/003 bertarikh 5.10. Berikutan itu saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas bagi mengarahkan beliau kembali bertugas serta mengemukakan penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Bil i.4 Surat peribadi saya selaku Ketua Jabatan bertarikh 23. jam 8. Secara lisan pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah kewangan.4. Surat tersebut dikemukakan secara serahan tangan melalui PRA sekolah.6 -2Beliau juga memaklumkan menghadapi masalah kewangan yang serius seperti berikut : i.5 4.2007 sebagai Lampiran E. iii.30 pagi pegawai berkenaan ada hadir ke sekolah.SKSA/09/06/009 bertarikh 11. pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah sejak bertugas di SMK Beliau bertukar ke sekolah ini mulai dari 1.5.3 ii. 4.2007.2007 sebagai Lampiran D. Rujukan Bil(23)dlm. Dikepilkan salinan surat pertukaran sebagai Lampiran H. Walaupun begitu beliau hanya hadir sekejap sahaja dan memberitahu hendak pergi ke Pejabat Pelajaran berjumpa dengan Pegawai Eksekutif.10. Saya telah mengemukakan surat arahan panggil balik bertugas di samping mengarahkan beliau secara lisan supaya kembali bertugas semula dengan serta merta. kecewa serta runsing hingga menyebabkan tidak dapat berfikir dan bertindak dengan rasional. 4. Surat tersebut telah dikemukakan secara berdaftar biasa. Namun begitu difahamkan beliau tidak pergi ke Pejabat Pelajaran Daerah . Ketika hadir ke sekolah pada 1. 4.2007 sebagai Lampiran C.8 dalam perakuan tuan.2007.

T. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.SKPP/02/12/005 sebagai Lampiran J. memandangkan pegawai berkenaan masih juga tidak kembali bertugas sekarang maka saya mengesyorkan supaya beliau dikenakan hukuman yang setimpal kesalahannya.10 Sehubungan dengan itu.pegawai telah tidak hadir bertugas selama 20 hari dan tempoh tersebut diperakukan pemotongan emolumen.9 Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripada hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat pegawai sebenarnya menghadapi masalah kewangan dan peribadi yang agak berat.TPG. sebagai Lampiran K dan salinan akuan terima serahan tangan sebagai Lampiran L. SMKBT. : : .. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. iaitu tidak bertanggungjawab. salinan kad A.(P) bertarikh 20.1). Pulau Pinang . Dikepilkan salinan surat Pengetua. Kedua-dua surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai.8 Memandangkan beliau masih juga tidak hadir maka saya selaku Ketua Jabatan telah mengeluarkan sekali lagi surat arahan panggil balik bertugas kepada pegawai berkenaan secara A. 4. Berdaftar serta secara serahan tangan yang dikemukakan melalui PRA sekolah. terima kasih. Bagi Kumpulan Sokongan (No. Walaupun begitu tanggungjawab beliau sebagai seorang kakitangan kerajaan tidak harus diabaikan dan beliau perlu menjalankan tugas dengan dedikasi. SMK . 4.2007 sebagai Lampiran I 4.12 Sekian. perbuatan pegawai berkenaan yang tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran adalah melanggar Peraturan 4(2)(g).11 4. 4. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) -3CONTOH SULIT Ruj. Salinan surat Bil(17)dlm. T. Sehubungan itu. ………………………………. Saya juga telah berusaha menasihati beliau tetapi tidak berkesan. Kementerian Pelajaran Malaysia.11. Bahagian Sumber Manusia.

Kompleks Kerajaan Parcel E. .5 3. gred dan tempat bertugas) telah didapati tidak bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah mulai dari (tarikh sebenar pegawai mula tidak hadir bertugas) hingga sekarang. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir.8 3. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Oleh yang deminian tata kelakuan pegawai berkenaan adalah melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. jawatan.Aras 1-5.7 3. Tuan. 2. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : .3 3. TERHADAP [NAMA DAN NO. Butir-butir pegawai 3. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.1 3.2 3. Blok E12.6 3. Adalah dimaklumkan bahawa (nama pegawai. -43. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.4 3. PERAKUAN PERWARTAAN BUANG KERJA MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993. 11700 Pulau Pinang.9 Nama : No.

4 Nyatakan sama ada surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai berkenaan ataupun sebaliknya dan kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan jika ada. -54. 4.11 3. Dikepilkan surat yang berkaitan. [nama pegawai] telah meninggalkan tugasnya. .10 3. jawatan. Dikepilkan surat-surat yang berkaitan. gred dan tempat bertugas] ada mengemukakan permohonan utuk penangguhan sementara kontrak perkhidmatan pendidikan guru/cuti belajar separuh gaji ke Kementerian Pelajaran Malaysia melalui surat [rujukan surat-surat yang berkaitan dan tarikh] kerana ingin melanjutkan pelajaran di [tempat menyambung belajar] selama [jumlah] tahun mulai dari [tarikh] hingga [tarikh]. Latar Belakang Kes 4. 4.12 3. Catatan : Sila pastikan nama pegawai dan catatan ‘tidak hadir’ bertugas tanpa cuti dan kenaran Ketua Jabatan dicatatkan pada setiap hari bekerja di jadual kedatangan berkaitan iaitu mulai dari tarikh sebenar pegawai tidak hadir bertugas hingga sekarang.2 Walau bagaimanapun sebelum kelulusan permohonan diketahui. saya telah mengemukakan surat kepada [nama pegawai] melalui surat [rujukan dan tarikh] bagi mengarahkan beliau untuk kembali bertugas dengan serta merta memandangkan masih tiada sebarang jawapan dan kelulusan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. 4.13 3.3 Selaku Ketua Jabatan. Rekod jadual kedatangan haruslah dipastikan ada tandatangan haruslah dipastikan ada tandatangan pengesahan oleh Ketua Jabatan.1 Adalah dimaklumkan bahawa [Nama pegawai.3. Dikepil salinan Jadual Kedatangan [nama sekolah] mulai dari [nyatakan tarikh sebenar pegawai telah meninggalkan tugasnya tanpa cuti atau tanpa kebenaran] hingga sekarang.14 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : Dikepilkan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai sebagai Lampiran A. [nama pegawai] masih juga tidak kembali bertugas.

5 Saya sekali lagi telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A. Berdaftar dengan catatan ‘HANYA DITERIMA OLEH PENAMA SAHAJA’ di luar sampul surat terhadap pegawai berkenaan melalui surat [rujukan dan tarikh). T. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Dikepilkan salinan borang Pos (nyatakan nombor rujukan) 4. -67. 5. Dikepilkan salinan surat tersebut. Dikepilkan salinan surat tersebut. 4.7 Menurut Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] satu siasatan sedang dijalankan bagi mengesan surat tersebut. Pergi ke alamat rumahnya di (tempat) Bertanya hal ehwal pegawai dengan saudara mara beliau Bertanya dengan kawan-kawan rapat pegawi ATAU Apa juga usaha yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai 6. Contoh : i. Oleh yang demikian tata kelakuan [nyatakan nama pegawai] adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). ii.4. Nyatakan juga inisiatif lain yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab. memandangkan surat-surat yang dikemukakan kepada pegawai telah dikembalikan semula kerana tidak terserah serta tidak dapat dikesan maka adalah diperakukan kes pegawai berkenaan bagi tujuan pewartaan buang kerja. Nyatakan ulasan dan syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai. 8.6 Pertanyaan secara bertulis telah dibuat oleh pihak sekolah kepada Pos Malaysia Berhad pada [tarikh] bagi mengetahui kedudukan surat tersebut sama ada telah diakui terima oleh pegawai ataupun sebaliknya. Sehubungan itu. Sekian.8 Kemudiannya Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] memaklumkan pihak [Negara berkaitan] tidak memberi sebarang jawapan atas pertanyaan yang telah dibuat oleh pihak pos. Dikepilkan salinan surat tersebut. iii. Namun tiada sebarang maklumbalas yang diterima. 4. terima kasih. iv.

………………………………….. KETUA JABATAN/ PEGAWAI PELAPOR DAN COP RASMI JAWATAN

-7CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. : :

Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, 3. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Nama dan No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : ,

Bersama-sama ini disertakan Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. -84. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993, seperti berikut: 4.1.1 Tidak Hadir bertugas Tanpa Cuti Dan Kebenaran 4.1.1.1 [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang]

Telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tarikh-tarikh ketidakhadiran Tahun 2003 Jumlah hari

Tahun 2004

JUMLAH Salinan jadual kedatangan bagi tempoh ketidakhadiran tersebut sebagai Lampiran . 4.1.1.2 Berikutan itu, selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A.T. Berdaftar kepada pegawai berkenaan bagi mengarahkan beliau kembali bertugas dengan serta merta mengemukakan penjelasan berhubung ketidakhadirannya melalui surat-surat berikut : 3.1.1.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] s sebagai Lampiran . dan salinan kad A. T. sebagai Lampiran .

4.1.1.3

Pegawai berkenaan telah hadir untuk bertugas semula pada [tarikh] Memandangkan beliau telah hadir bertugas semula saya telah mengadakan perjumpaan dengannya untuk mengetahui sebab-sebab ketidakhadirannya di samping turut mengemukakan surat kepadanya meminta penjelasan. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran .

4.1.1.4

-9Pegawai ada mengemukakan surat penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Salinan surat penjelasan pegawai sebagai Lampiran .

4.1.1.5

Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah tidak hadir bertugas tanpa kebenaran terlebih dahulu atau sebab yang munasabah adalah melanggar Peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab.

gred dan tempat bertugas sekarang] juga telah didapati keluar awal dari waktu yang telah ditetapkan iaitu 8.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] Sebagai Lampiran .1.00 petang Jumaat .1.1. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan secara lisan Pegawai memaklumkan seperti berikut : Salinan peraturan sekolah sebagai Lampiran . 4.1. Selain itu.2 Datang Lewat Dan Keluar Awal Ketika Bertugas 4. 5.2. selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat meminta penjelasan pegawai berhubung perkara tersebut melalui surat-surat berikut : 3.00pagi hingga 5.2.2.2 Berikutan itu.12. . sepanjang pegawai bertugas di [nama sekolah] saya tidak pernah menerima sebarang rekod perubatan dari mana-mana hospital kerajaan atau swasta yang menyatakan bahawa pegawai berkenaan ada mengalami masalah mental atau jiwa.3 Saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai berkenaan bagi mendapatkan penjelasannya.45 petang Salinan jadual kedatangan seperti mana di Lampiran .2.4. .1.4 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah didapati datang lewat serta keluar awal adalah melanggar Peraturan 4(2)(i).10 4.15 tengahari – 2. jawatan.1.00 tengahari – 2. 4.00 petang bagi hari Isnin hingga Jumaat tarikh berikut : Tarikh Waktu Hadir Waktu Keluar Jumlah JUMLAH Tidak termasuk waktu rehat : Isnin – Sabtu (Kecuali Jumaat) – 1.1 [nama pegawai.2.

Jalan Bukit Gambir.] 8. [sila berikan ulasan tuan terhadap prestasi menyeluruh pegawai termasuklah prestasi kerja semasa.6.] 7. Bagi Kumpulan Sokongan (No.11 CONTOH SULIT Ruj.] Sekian. [tandatangan Pengetua dan cop rasmi] . Memandangkan pegawai sering melakukan kesalahan-kesalahan tersebut walaupun telah dinasihat supaya berubah maka selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya pegawai diambil tindakan tatatertib dan dikenakan hukuman [nyatakan hukuman yang disyorkan. Selain itu. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. penglibatan dalam aktiviti luar atau sumbangannya. : : . 11700 Pulau Pinang. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. perubahan sikap serta tingkah laku dan sebagainya. kesungguhan kerja. pegawai berkenaan juga sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pembantu Tadbir seperti [kata-kata yang diucap oleh pegawai kepada Pembantu Tadbir. terima kasih.2).

13 3.[KP:………………………] PPP LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. PPP Lepasan Diploma Gred DGA29 di SK…………………………. Tuan..12 Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A.9 3. Dimaklumkan bahawa Encik …………………….1 3.10 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Sepanjang tempoh beliau bertugas di Sekolah ini. yang membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. . PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ENCIK…………………………….5 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : . 2. 3. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Butir-butir pegawai 3..3 3.6 3. Latar Belakang Kes 4. 4.8 3.1 Dimaklumkan bahasa Encik ………….4 3.7 3.14 Nama : No. beliau telah yang didapati melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan-peraturan penjawat awam berikut :.2 3.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah..11 3.12 3. PPP Bukan Siswazah Gred DGA29 telah ditukarkan ke sekolah ini dari SK ………………………… Mulai ……………………………….

Tarikh-Tarikh yang terlibat adalah seperti berikut :- Tarikh 03.Pulau Pinang Klinik Kesihatan Azhar. Gelugor.1.2007 25.3 Perbuatan pegawai tersebut gagal atau lewat menyerahkan sijil sakit atau gagal memaklumkan perkara tersebut kepada Ketua Jabatan boleh disifatkan sebagai kurang cekap atau kurang berusaha dan tidak bertanggungjawab iaitu melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. . Tarikh Diserah 12. Klinik Kesihatan.1.11. Pulau Pinang.2007 Jumlah Hari 2 2 1 2 1 2 1 No.2007 12.2007 11.2007 12. Klinik Kesihatan.Pulau Pinang. Klinik Kesihatan.1 Dimaklumkan bahawa Encik ………………………… dilaporkan melakukan kesalahan tidak hadir bertugas dengan mengambil Sijil Sakit daripada merata-rata Klinik Kerajaan dan lewat memaklumkan Ketua Jabatannya.11.2007 Salinan sijil-sijil sakit berkaitan disertakan di Lampiran G. Bukit Jambul.2007 12.11.11.2007 – 04.2007 12.1 Lambat Mengemukakan Sijil Sakit Klinik Kerajaan 4.4.13 4.1.2007 05.11. Balik Pulau.2007 – 06. Balik Pulau.10.2007 12.1.2007 07.11.2 (Nyatakan apakah tindakan pihak sekolah usaha bagi mencegah perbuatan tersebut berulang seperti memberi teguran secara lisan atau bertulis atau dalam mesyuarat guru dan salinan dokumen yang berkaitan) 4.2007 12.11.11.11. .1. Klinik Kesihatan.11.11.Sijil Sakit MCPP 456364 MCPP 578997 MCPP 555141 MCPP 234567 MCPP 875633 MCPP 975864 MCPP 567248 Nama Klinik Klinik Kesihatan Bersatu.09.2007 20.11.2007 17.11.11.2007 – 21.11.1. Pulau Pinang.1.2007 – 12. Klinik Kesihatan Bersatu.11. Pulau Pinang.

6.4.3 Perbuatan beliau ini dapatlah diifatkan sebagai tidak bertanggungjawab iaitu melanggar Peraturan 4(2)(g) Peraturan –Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2 Selaku Ketua Jabtan saya telah beberapa kali memberi teguran secara lisan supaya beliau lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan terhadapnya.telah didapati tidak masuk Kelas mengajar di kelas-kelas yang sepatutnya mengajar pada tarikh-tarikh dan waktu sepeti berikut :Tarikh Kelas Kelas Waktu Subjek Dokumen Bukti Salinan Jadual Waktu Peribadi Pegawai dikepilkan sebagai Lampiran H.2.1.2.1. 4. Sekian.1. 4. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini. Terima Kasih.2 Tidak masuk kelas mengajar 4.2.1 Encik …………………………. Walau bagaimana tidak diendahkan.14 – 5. (nyatakan ulasan serta syor pelanggaran tatatertib yang dilakukan pegawai berkenaan). .1. saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada saripada Hospital Kerajaan atau Swasta yang mengesahkan bahawa beliau mengidap masalah mental atau jiwa. malah sering mengulangi perbuatan tersebut. .

.. Bagi Kumpulan Sokongan (No....15 CONTOH KES BANKRAP SULIT Ruj..………………….. : : ... Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.. Jalan Bukit Gambir.2). (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) . Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran..

.2 No. 2. Latar belakang kes 4.16 4. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.8 Taraf Jawatan : 3.7 Jawatan Sekarang : 3. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya.3 Tarikh Lahir/Umur : 3.14 Rekod Tindakan Tatatertib : Salinan kenyataan perkhidmatan pegawi berkenaan yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3.1 Nama : 3. Tuan. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.11700 Pulau Pinang. 3. . . jawatan. Dimaklumkan bahawa (Nyatakan.13 Jabatan Sekarang : 3. jawatan.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai. nama pegawai. NO. JAWATAN. Kad Pengenalan : 3. GRED DAN TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.KP.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3. PERAKUAN TINDAKAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA. Gred dan tempat bertugas) telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan pegawai awam dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. Butir-Butir Pegawai 3.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.

Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut : (a) (b) (c) (Nyatakan alas an pegawai) 4. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.4. .2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar) Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta mulai (nyatakan tarikh pembayaran).) 4. (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai. Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap).17 5. Sekian.4 4. Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut. 4. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) Pegawai Pemegang Harta juga (nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil Harta sebagai Lampiran B.5 4.3 4. Selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai.6 Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh (nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D. Terima Kasih. Dikepilkan salinan surat sebagai Lampiran C.8 . Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.

.18 CONTOH SULIT Ruj.2). : : . ………………………………… ) . Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.……………………………… (Nama: Guru Besar SK ……………………………. Bagi Kumpulan Sokongan (No.

3.Jalan Bukit Gambir.8 3.13 3.2 3. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Butir-butir pegawai 3.6 3. 4. 2.7 3.5 3. KP.10 3.4 3.12 3. Tuan. tempat bertugas) telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Dimaklumkan bahawa (nama. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA.9 3.3 3. jawatan. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : . .19 – Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kii sebagai Lampiran A. jawatan.11 3. Latar Belakang Kes 4. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 11700 Pulau Pinang. gred.14 Nama : No. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai.1 3. . gred dan tempat bertugas sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. NO.

terima kasih. Bagi Kumpulan Pengurusan (No.] 4.3 [Nyatakan akibat daripada kejadian tersebut. masa dan tarikh berlaku.2 [Nyatakan salah laku pegawai seperti apakah bentuk salah laku tersebut terutama punca kejadian itu berlaku. tempat berlaku.] 4.5 [Nyatakan penjelasan pegawai jika ada. …………………………. Aras 1 – 5 . Kompleks Kerajaan Parcel E.4 [Nyatakan apakah tuntutan kecuaian oleh plaintif terhadap pegawai.2). Bahagian Sumber Manusia. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripad hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa. Blok E12.6 [Nyatakan peraturan-peraturan yang telah dilanggar] 5.4. : : 20 – . Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat [nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian.] 4. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia.] 4. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] CONTOH Ruj. Kami Tarikh Pengerusi.. Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.

Latar belakang Kes 4.2 3.12 3. PPP Siswazah Gred DG41. Butir-butir pegawai 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : . SMK telah dibekalkan dengan 1 unit Computer Note Book jenama Dell C640 untuk program pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).3 3.1 Dimaklumkan bahawa Puan .1 3. 2.8 3.21 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini di Lampiran 1.14 Nama : No.9 3.5 3. PPP Siswazah Gred DG41 di SMK . Beliau telah ditugaskan untuk mengajar subjek Matematik bagi Tingkatan 1 .11 3. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Tuan.7 3.6 3.13 3. PERAKUAN TINDAKAN SURCAJ TERHADAP PUAN KP: PPP SISWAZAH GRED DG41 SMK Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.4 3.10 3. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan salinan. 3. telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan membolehkan tindakan diambil terhadap beliau. 4. Dimaklukan bahawa Puan .

3 Pada 27.12. Kecurian tersebut telah dilaporkan oleh suami Puan Pada 28.09. Semua peralatan PPSMI mestilah disimpan di sekolah semasa cuti ataupun jika guru sedang bercuti.4 4. 22. 4.2003. 4.00 petang beliau balik semula ke rumahnya beralamat di No. Anggaran nilai semasa komputer berkenaan ialah RM5000.dan 2.06.22 Pegawai Pelajaran Daerah telah menyiasat kes kehilangan tersebut ( di lampiran K) pada 28.00. Hasil rumusan akibat kehilangan tersebut bahawa pihak sekolah sewajarnya mengambil inisiatif supaya perkara yang sama tidak berulang lagi.2004 di Lampiran 5. Pintu kayu rumah beliau dikopak dan Komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH3715 (38038412656) berharga RM 5800.10. Ketika itu beliau sedang menjalani Kursus Kesedaran Keselamatan Fasa 2 di Langkawi. 4. Pegawai telah membuat aku janji penerimaan komputer tersebut pada 20. Pegawai yang dipertanggungjawabkan mestilah sentiasa menjaga keselamatan peralatan dengan lebih berwaspada.00 yang dismpan dalam bilik tidur beliau telah dicuri.2003 di Lampiran 3.6. Salinan laporan awal bertarikh 16.12.2003 dengan disahkan oleh Pengetua SMK . Salinan surat kebenaran oleh Pengetua. Salinan report polis 1345/2003 di Lampiran 4. pihak sekolah telah mengamanahkan agar pegawai menjaga dan menyimpan komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656).09.2003 jam lebih kurang jam malam 8.6 .2004.2003 di Lampiran 2 dan Salinan surat aku janji rujukan 78458 bertarikh 20. .2 Bagi tujuan tersebut. Seterusnya pada 28. 4.30 malam Puan menerima panggilan dari jiran beliau mengatakan rumahnya telah pecah masuk.5 Laporan awal mengenai kehilangan tersebut telah dikemukakan oleh pihak sekolah sekolah kepada Pengarah Pelajaran Pulau Pinang melalui surat bertarikh 16. SMK Bil( ) Bertarikh 20.12. jam 7. Salinan laporan siasatan Lampiran K di Lampiran 6.2004.

2 (sk5) (2) bertarikh 29. pegawai mempunyai hubungan yang baik dengan pentadbir. rakan sekerja serta pelajar. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi serta menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan sempurna. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan memuaskan.00. Markah prestasi 3 tahun terakhir adalah seperti berikut : .23 Pengetua SMK mengesahkan bahawa prestasi kerja semasa pegawai amat memuaskan.9 .03.2006 di Lampiran 7. pihak perbendaharaan melalui suratnya KK/BKP 12/291/20 Jld (sk5) (2) bertarikh 29.4. Salinan surat Kementerian Kewangan KK/BKP 12/291/20 Jld. Kerajaan Malaysia terpaksa menanggung kerugian wang bernilai RM5800. Selain itu. Setelah kes ini disemak dan diteliti ternyata terdapat elemen-elemen kecuaian dari segi penyimpanan dan keselamatan Note Book tersebut. Akibat kehilangan tersebut. Sepatutnya pegawai lebih bertanggungjawab dalam menyimpan serta menjaga keselamatan barang awam untuk mengelak dari kecurian. Beliau telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2003.8 4.2006 memutuskan bahawa Puan dikenakan tindakan surcaj kerana kecuaiannya hingga menyebabkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656).03. 4.7 Sehubungan itu.

5.00.i) ii) iii) Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 95.24 CONTOH SULIT Ruj. Walaupun kehilangan tersebut tidak disengajakan. Saya yang menurut perintah. Kementerian Pelajaran Malaysia. Seterusnya. Bagi Kumpulan Sokongan (No. tetapi adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk menjaga Note Book yang diamanahkan kepadanya untuk disimpan dengan sebaik Kewangan 1957 (Pindaan 1972). saya berpendapat bahawa kehilangan Note Book berkenaan adalah disebabkan oleh kecuaian pegawai terhadap penyimpanan dan keselamatan barang tersebut.6 Bil ( ) Salinan pengesahan Pengetua SMK bertarikh 16. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.1).2006 di Lampiran 8.4 90. (Nama: Pengetua SMK ) . saya bersetuju dengan syor perbendaharaan supaya pegawai dikenakan tindakan surcaj kerana mengakibatkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernilai RM5800.5. Sekian. terima kasih. Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya. : : . Sehubungan itu.4 95.

PERAKUAN PERINTAH TAHAN KERJA TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO.KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Seterusnya beliau telah dihadapkan di mahkamah [nama mahkamah] pada [tarikh] atas pertubuhan berikut: Nyatakan pertuduhan/ pertuduhan-pertuduhan Yang dihadapkan ke atas pegawai berkenaan. 11700 Pulau Pinang. .Bahagian Sumber Manusia. Kompleks Kerajaan Parcel E. Aras 1-5. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] dikenakan Perintah Tahan Kerja berkuatkuasa mulai dari tarikh beliau ditangkap iaitu [tarikh] dengan dibayar separuh daripada emolumen bulanannya. 2. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Ini adalah kerana [ NYATAKAN ALASAN-ALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN PERINTAH TAHAN KERJA SELARAS DENGAN PERATURAN 44)2). Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 3. Jalan Bukit Gambir. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ] ATAU . Blok E12. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Tuan.25 Berdasarkan Peraturan 32(3). Beliau telah dibebaskan pada [tarikh] oleh mahkamah dengan ikat jamin sebanyak RM [jumlah]. gred dan tempat bertugas] telah ditangkap polis pada [tarikh pegawai ditangkap] dan ditahan reman selama [jumlah] hari mulai dari [tarikh] hingga [tarikh]. Dimaklumkan bahawa Encik [nama pegawai. . jawatan.

2 5.1). : : . Ini adalah kerana [NYATAKAN ALASANALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH TAHAN KERJA] Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti berikut : 5. Terima Kasih ………………………….4. Bagi Kumpulan Sokongan (No. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) . Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Sekian. Berdasarkan Peraturan 32(3)..3 5.26 – CONTOH SULIT Ruj.4 Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang kemas kini. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] tidak dikenakan Perintah Tahan Kerja. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.1 5. Salinan surat pertuduhan mahkamah Salinan surat mahkamah [ Lain-lain maklumat yang berkaitan] 5.

Jawatan. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Bahagian Sumber Manusia. Namun begitu pertuduhan di bawah Seksyen 41 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) dipinda kepada Seksyen 46 Akta . setelah mengambil perhatian tentang segala hal keadaan jalan itu (termasuk jenis keadaan dan berada di atas jalan itu) adalah berbahaya kepada orang awam dan telah . 3. kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 41(1) Akta pengangkutan jalan 1987 (Pindaan 1999). Blok E12. KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 11700 Pulau Pinang.3 GL (A) di atas jalan tersebut dengan melulu. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. PERAKUAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. Jalan Bukit Gambir. Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) di Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 18. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 25. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. jenis Proton 1.00 tidak bayar penjara 21 hari. Aras 1-5.2003 lebih kurang 2.04. 2. Adalah difahamkan pegawai berkenaan telah membayar denda tersebut. oleh yang demikian itu.2004 atas pertuduhan berikut : Bahawa kamupada 9.2005 telah membuat keputusan pegawai dikenakan denda RM900. Kompleks Kerajaan Parcel E. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai.Kementerian Pelajaran Malaysia.27 Menyebabkan kematian kepada seorang bernama RF/78743. Tuan.1.10.00 petang bertempat di KM 102 Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang. telah memandu kenderaan motokar No. .

Pengangkutan Jalan 1987 dan telah dibaca dan diterangkan kepada pegawai oleh pihak mahkamah seperti berikut : Bahawa kamu 9.1.2003 lebih kurang jam 2.00 petang bertempat di KM 102, Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan , di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang, telah didapati memandu motokar No. di dalam keadaan yang tidak normal dan di dapati tidak mempunyai keupayaan fizikal untuk memandu kenderaan tersebut dalam keadaan tersebut dalam keadaan mengidap penyakit kencing manis (kekurangan gula dalam darah), oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 46 Akta Pengangkutan Jalan 1986 (Akta 333/87). 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] tidak dikenakan Perintah Gantung Kerja. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat walaupun pegawai telah melakukan kesalahan jalan raya namun ianya bukan melibatkan bidang tugas beliau. Selain itu, kemalangan tersebut juga adalah di luar jangkaan pegawai serta sudah pasti beliau juga cuba mengelak dari ianya berlaku. Oleh yang demikian, saya mengesyorkan agar pegawai tidak dikenakan hukuman tatatertib. Bersama-sama ini, disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan selanjutnya.

5.

6. 6.1 6.2 6.3 6.4

Salinan laporan polis Cawangan Trafik Balai Polis Pulau Pinang Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2004 Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2005 Salinan laporan (LAMPIRAN A) dan keputusan mahkamah (LAMPIRAN B) Sekian, terima kasih. ……………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) - 28 – CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, : :

Bagi Kumpulan Sokongan (No.1), Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. KP JAWATAN, GRED DAN TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh melakukan kesalahan [Nyatakan Kesalahan] di bawah Seksyen [kod Seksyen] Enakmen Jenayah Syariah Pulau Pinang 1992 di Mahkamah Rendah Syariah ……………….. atas pertuduhan berikut : Nyatakan pertuduhan Mahkamah Rendah Syariah tersebut. Disertakan salinan surat pertuduhan tersebut. ,

- 29 3. Dalam perbicaraan yang telah diadakan pada [tarikh], Mahkamah Rendah Syariah …….. berkeputusan [nama pegawai] telah disabitkan atas kesalahan tersebut dan didenda [nyatakan keputusan mahkamah]. Disertakan salinan surat keputusan mahkamah. 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan 45, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] dikenakan Perintah Gantung Kerja berkuat kuasa mulai dari tarikh beliau disabitkan kesalahan iaitu pada [tarikh keputusan mahkamah].

5. Selain itu, selaku Ketua Jabatan [nyatakan ulasan tuan terhadap keseriusan kesalahan yang telah dilakukan berbanding dengan disabitkan itu telah memburukkan nama perkhidmatan awam] Sekian, terima kasih. ……………………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan)

- 30 -

CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi, Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Kumpulan Pengurusan (No.2), Kementerian Pelajaran Malaysia, : :

Aras 1 – 5.1 Nama : 3. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO.3 Tarikh Lahir/Umur : 3.2005 seperti mana di Lampiran B berkaitan dengan tindakan .1 Adalah dimaklumkan bahawa satu laporan telah diterima daripada Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang melalui surat BPR/PK:30/5/11. 4. 3. Dimaklumkan bahawa [nama. jawatan.14 Rekod Tindakan Tatatertib .6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3. Melalui dan Salinan : Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3. 62604 PUTRAJAYA.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3.13 Jabatan Sekarang 3. Kad Pengenalan : 3.10. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.8 Taraf Jawatan : 3.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3.31 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini sebagai Lampiran A.2 No.7 Jawatan Sekarang : 3. 2. Kompleks Kerajaan Parcel E. gred. Butir-Butir Pegawai 3. 11700 Pulau Pinang. tempat bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993. Blok E12. Jalan Bukit Gambir.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. Tuan.9 bertarikh 7. Latar Belakang Kes 4.

Pihak Imigresen melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh] telah memaklumkan bahawa ……………… [nyatakan perkara yang terdapat dalam surat Imigresen] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran D.2001 19.[nyatakan penjelasan yang diberikan pegawai.07.12.2005 hingga 5. Nyatakan sama ada penjelasan tersebut secara lisan/betulis] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran F dan salinan passport bertulis Lampiran G. Beliau memaklumkan …………….[nama.12.11. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran E. 3. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan berhubung perkara tersebut. 1 Tahun 1984.12. Berikutan itu pada [nyatakan tarikh] selaku Ketua Jabatan saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai. 4.07.3 4.5 4. tempat bertugas] yang telah didapati keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu seperti berikut : Bil 1. Thailand Taipie Virtnam Saya telah mengemukakan surat kepada pihak Imigresen bagi mendapatkan pengesahan jabatan tersebut berkaitan dengan tarikh-tarikh serta negara yang dilawati oleh pegawai melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh].2002 7.4 4. Salinan surat tersebut sebagi Lampiran C.2002 hingga 18. 4.2001 hingga 24.6 . Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. jawatan. 4.32 Oleh yang demikian tindakan pegawai berkenaan yang keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu adalah tidak mematuhi Surat Pekeliling Am Bil. .2002 hingga 20.12..2002 13. serta mengemukan surat bagi mendapatkan penjelasan beliau secara bertulis berhubung perkara tersebut melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh].2 Tarikh 17. 2. gred.2005 Negara Korea Sadao.Perbuatan beliau itu telah melanggar Peraturan 4(2)(i).12.

[Nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian. 11700 Pulau Pinang. terima kasih. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] s. Pengarah. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat …………………. ……………………….. : : . Pelajaran Pulau Pinang.k Pengarah. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Jalan Bukit Gambir.5. Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang. Jalan …………………………… 11700 Pulau Pinang. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang .33 CONTOH SURAT PERAKUAN PENAMATAN PERKHIDMATAN Ruj. Kami Tarikh Ketua Pengarah Pelajaran Awam.

4 Nama dan No Kad Pengenalan Tarikh Lahir dan Umur Jawatan/ Gred Tarikh mula dilantik dalam Perkhidmatan Kerajaan : : : : . Dimaklumkan bahawa En ………………………. Abdul Samat) Melalui: Pengarah Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Selain dari itu. Dengan hormatnya saya diarah perhatian tuan mengenai di atas. 11700 Pulau Pinang. 62510 Putrajaya Melalui: Ketua Setiausaha.KP:……………………… Pekerja Rendah Awam Gred R1 SMK ………………………………………………….2 3. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Cadangan Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Terhadap EN ……………………… No.Bahagian Perkhidmatan. Kompleks Kerajaan Persekutuan. merupakan seorang pegawai yang bermasalah.34 3. Tuan. 3 Blik C2. Aras 6 – 7. Butir-Butir Diri Pegawai 3. 2. 62604 Putrajaya (U. Blok E12.P: Puan Himedah Bt. Bahagian Sumber Manusia. beliau juga sering kali tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tempoh tertentu mulai thun 1982 hingga sekarang. Parcel C.. Aras 1-5.. . Pekerja Rendah Awam Gred R1 di SMK ……………………….3 3. Jalan Bukit Gambir. Kementerian Pelajaran Malaysia.1 3.

telah dilantik sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1 1. En …………………juga lebuh suka duduk bersendirian dan kadangkala tersenyum seorang diri.Tempoh yang dikenal pasti beliau menhidapi penyakit tersebut ialah pada Mei 1982 hingga sekarang.1980 beliau telah disahkan dalam jawatan sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1. telah menunjukkan prestasi kerja yang merosot sejak tahun 1982.telah berkhidmat di SMK ………………………. En…………………. Pada 1.11 3.2.3. .35 Semasa datang bertugas beliau tidak mengenakan pakaian yang sesuai. Keadaan En…………………… semakin merosot apabila beliau mula meninggalkan tugas.5 3.10 3. Beliau telah menerima rawatan di Hospital Daerah dan juga Hospital Bahagia.1979. Bagaimanapun ciri kelakuan yang membimbangkan pihak sekolah.6. Beliau tidak menjalankan tugas-tugas yang diarahkan malah akan bersikap agresif dan marah-marah apabila ditegur oleh pihak pentadbir.7 3.3 . 4.2 4.6.8 3. 4. namun beliau masih mampu untuk menjalankan tugastugas minimum di bawah pengawasan pentadbiran sekolah.1 Masalah Kesihatan En……………………… didapati menghidap penyakit psikiatrik (schizophrania). pada 1.2. Beliau tidak mengikut peraturan waktu 4.1 Dimaklumkan bahawa En..12 Jawatan Sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Taraf perkhidmatan pegawai Memilih KWSP/ Pencen Jawatan semasa pelanggaran Tatatertib dilakukan Gaji sekarang dan mata gaji Tarikh Pergerakan Gaji : : : : : : : : Bersama-sama ini dikemukan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai yang kemas kini seperti di Lampiran A. 4. ………………………….6. Beliau juga pernah datang ke sekolah dengan memakai kain sarung dan seluar pendek.6 3. Tanjong Rambutan.2.1979 hingga sekarang. Biasanya walaupun pekerja ini tidak menunjukkan prestasi kerja yang tinggi. Beliau datang ke sekolah dengan rupa diri yang tidak terurus.2 Prestasi Kerja Merosot 4.. Latar Belakang Kes En ………………………….9 3.

bekerja dan datang ke sekolah secara ‘otomatik’ termasuk hari Ahad dan Kelepasan Am. 28/6. 23/6. 4. 19/6.36 Pengetua SMK…………………telah berusaha menangani masalah ketidakhadiran pegawai tersebut dengan pelbagai cara seperti memberikan nasihat serta teguran supaya pegawai lebih bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai seorang kakitangan Kerajaan. 30/6 1/7 hingga 31/7 (1 bulan) 1/8 hingga 31/8 (1 bulan) 2/9. ...3.2003 pegawai telah kembali bertugas ke sekolah tetapi hanya duduk di atas tangga bangunan sekolah tanpa membuat kerja. 26/6..3. Dikepilkan surat-surat amaran dan teguran yang telah dikeluarkan kepada Beliau berkenaan sebagai Lampiran B.3.T Berdaftar telah dikemukakan beliau: I) II) Ruj. 3/9. 12/9 Disertakan salinan fotostat Rekod Jadual Kedatangan Pekerja Sekolah SMK ………………………. Bil……. 27/6. 20/6.yang bertarikh ……sebagai Lampiran E 4. Mulai dari 13. yang bertarikh . 25/6..1 Dimaklumkan bahawa En ………………… telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tahun 2003 Bulan Jun Julai Ogos September : : : : Tarikh 16/6. 5/9. 11/9.10. 24/6. Bagi tahun 2003 sebagai Lampiran C. En……………… berada di kawasan sekolah hanya beberapa jam sahaja dan biasanya beliau akan balik awal. 4/9.2 Sehubungan itu.sebagai Lampiran D Ruj.3 . dua pucuk surat arahan panggil balik bertugas secara A... Beberapa surat amaran dan peringatan telah dikeluarkan kepada En………………. 4.. Mengenai perkara di atas tetapi keadaan beliau masih tidak berubah. 18/6. 10/9. 17/6. 9/9. 8/9.3 Tidak Hadir Bertugas Pada Tahun 2003 4.. Bil…….

Tahun 1987 Bulan April November Bulan Jan/Feb Mac : : Tahun 1997 Bulan Mei : Tahun 2002 Bulan Jun/Julai : Tarikh 3/6 hingga 3/7 (30 hari) Tarikh 19/5 hingga 10/6 (23 hari) : : Tarikh 23/4 hingga 14/5 (22 hari) Sijil Sakit Kerajaan 13/11 hingga 30/11 (18 hari) S.4. Surat temujanji juga telah di keluarkan sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan ke atas En………………..tetapi pegawai .1 Selain itu kesihatan pegawai adalah di dalam keadaan yang tidak memuaskan.K Tarikh 31/1 hingga 14/2 (15 hari) 15/2 hingga 25/2 (17 hari) 26/2 hingga 8/3 (10 hari) 9/3 hingga 16/3 (8 hari) Tahun 1988 Tahun 2003 Bulan September : Tarikh 13/9 hingga 29/9 (13 hari) . tetapi pihak sekolah menghadapi kesukaran untuk membawa En…………… untuk menjalani pemeriksaan perubatan bagi tujuan di atas.37 5. telah mengambil cuti sakit panjang kerana mendapat rawatan di Hospital Daerah dan Hospital Bahagian Tanjung Rambutan. Dalam tahun-tahun tertentu En…………. Akta Pencen 1980 (Akta 227). melalui surat ………… yang bertarikh …………….4 Kesihatan Yang Tidak Memuaskan 4. Pihak sekolah telah merujuk ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang supaya Lembaga Perubatan untuk memeriksa kesihatan bagi Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Sekyen 10(5).4.S.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian. dikemukakan untuk pertimbangan tuan sewajarnya. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.38 - . Sehubungan itu. (Nama: ) Pengetua SMK………………………………… . berdasarkan kuasa di baeah Peraturan 49.ini gagal untuk ke hospital berkenaan. Dikemukan salinan surat berkaitan sebagai Lampiran F. kes En……………………. 6. Pertimbangan dan kelulusan tuan didahului dengan ucapan terima kasih.. saya dengan ini memperakukan supaya En……………………… ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam. 7. Dengan yang demikian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful