MODUL PENGURUSAN TATATERTIB DAN CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU TATATERTIB

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG JALAN BUKIT GAMBIR, 11700 PULAU PINANG

i

KANDUNGAN
* PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH * Tidak Hadir Bertugas Kesalahan Kerana Menagih Dadah Jenayah Khalwat Datang Lewat Balik Cepat Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum Tidak Melengkap Dan Tidak Menghantar Buku Persediaan Mengajar Lawan Ketua Menghasut Bergiat Cergas Dalam Politik Dera Pelajar Gangguan Seksual Memuat Kerja Luar Semasa Bertugas Pekerjaan Luar Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran 1 8 16 21 26 31 37 40 46 52 58 64 69 75 81

ii. * CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN * 1. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu 2. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran dan tidak dapat dikesan (Pewartaan). 3. Kes datang lewat, balik awal dan ponteng sewaktu bertugas 4. Kes lewat memaklumkan atau menyerahkan sijil sakit kepada Ketua Jabatan 5. Kes kebankrapan 6. Perakuan tindakan tatatertib/surcaj 7. Perakuan tindakan surcaj kehilangan peralatan PPSMI 8. Perakuan tahan kerja 9. Perakuan tidak digantung kerja 10. Perakuan gantung kerja 11. Kes keluar Negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan 12. Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 1~3 4~7 8 ~ 11 12 ~ 15 16 ~ 18 19 ~ 20 21 ~ 24 25 ~ 26 27 ~ 28 29 ~ 30 31 ~ 33 34 ~ 38

MODUL PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH .iii.

atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melakukan perlanggaran tatatertib. ( 1 ) Adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dalam tiap-tiap hal perlanggaran mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini. ( 2 ) Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya.PENDAHULUAN BAHAGIAN III TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB 24. dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. hendaklah disifatkan cuai dalam dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab. .

Proses Menelefon pegawai sekiranya tidak hadir bertugas 1 – 3 hari berturutturut tanpa sebab.iv. Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. Pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. 1. Jika seseorang pegawai tidak hadir daripada bertugas. melaporkan fakta itu kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan beserta dengan tarikh-tarikh dan hal keadaan ketidakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutkan yang mungkin dikehendaki berkenaan dengan pegawai itu. 3. Ketua Jabatan hendaklah dengan seberapa segera. TIDAK HADIR BERTUGAS Definisi Peraturan 23. mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. 4. Guru Besar/GPK Catatan . setelah menimbangkan laporan dalam subperaturan (2). 2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 9 Kelakuan dan Tatatertib) 1990 telah menggariskan ketidakhadiran bertugas seperti berikut : 1. Tindakan Pengetua. 1. Proses Kerja ( Kes Dapat Dihubungi ) Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pentadbir sekiranya pegawai yang tidak hadir bertugas masih boleh dihubungi : Bil. Bagi maksud peraturan ini. “ketidakhadiran” termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pun pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya.

s 6.R. Bukan penerima a. Sekiranyan pegawai hadir semula. Guru Besar a. Hantar surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Pengetua.s. Pengetua terima Kad Akuan Terima dan semak tandatangan sama ada oleh : Penerima b. Kemaskini buku kedatangan. 1. Ambil tindakan Tahan Gaji pegawai dan keluarkan nama daripada payroll. Semak tandatangan / ‘initial’ staf terlibat. 4. Sekiranya pegawai tersebut masih tidak hadir bertugas. Contoh surat Arahan Kembali Bertugas dan Kad Berdaftar Akuan Terima pada Lampiran m. Pengetua.2 Ulang proses 3(a) dan 4(b). Guru Besar Simpan resit dan Kad Akuan Terima. 5. Direkod dalam Fail Displin Guru. ( pastikan setiap hari pegawai tidak hadir di tandatangan oleh Pengetua / Guru Besar. Guru Besar/GPK a. b. Beri Nasihat Pegawai masih tidak hadir bertugas a. 6.5 dan m. 3. Pengetua. Simpan Resit dan Kad Akuan Terima. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke. Guru Besar Direkod dalam Fail Displin Guru.2.) c. staf perlu serahkan surat jawapan tunjuk sebab/sijil sakit b. Register) Pengetua. pentadbir hendaklah menghantar surat arahan kembali bertugas dengan serta-merta secara Berdaftar Akuan Terima (A. Pengetua. Guru Besar . b.

Contoh Borang Akuan di Lampiran m. b.7. Pengetua. 6. Pengetua. ulang proses 4(a) dan 4(b). 9. 8.s. Ketiga-tiga surat Arahan Kembali Bertugas yang tidak terserah perlu di simpan tanpa dibuka. Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Sekiranya pegawai hadir. a. a. Pegawai masih tidak hadir bertugas berterusan. 2. Pengetua. Guru Besar. b. Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat/ c. Guru Besar Pengetua. laporkan ke JPN untuk Tindakan Tatatertib dengan Buang Kerja. Guru Besar Direkod dalam fail Displin Guru. Jika perkara (a) dan (b) tidak dapat dilakukan bawa kembali surat berkenaan. Pegawai masih tidak hadir bertugas. Pengetua. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke-3 Ulang proses 3(a) dan (b) Pegawai berteruskan tidak hadir bertugas a. Direkod dalam fail Displin Guru.s. Kalau tiada penghuni letakkan dalam peti surat. . Diserahkan kepada penghuni di alamat pegawai disertakan. Pegawai tidak hadir secara berterusan a. Guru Besar. Hantar surat dengan tangan ( 2 orang wakil ) dan dapatkan Akuan Terima. c. 11. 10. Guru Besar dan 2 orang wakil. 5 dan m.

Proses kerja ( Kes Tidak Dapat Dikesan) Sekiranya pegawai yang tidak hadir itu tidak dapat dikesan berikut adalah proses kerja yang perlu diambil : Bil. surat tersebut hendaklah disimpan tanpa dibuka dan kad berdaftar akuan terima yang tidak di tandatangan terima oleh pihak sekolah. Proses 1. Hantar surat arahan kembali bertugas dengan serta merta mengikut alamat terakhir pegawai yang disimpan dalam rekod sekolah dengan Pos Berdaftar Akuan Terima sebanyak tiga kali. Pegawai tidak hadir bertugas secara berterusan dan dapat dikesan.3. laporkan ke JPN untuk di “wartakan”. Guru Besar. Catatan Sekiranya ketiga-tiga surat arahan kembali bertugas dikembalikan tidak terserah bersama kad berdaftar akuan terima. Guru Besar. Pengetua. . 2. Tindakan Pengetua.

4. Carta Aliran Mula Pegawai tidak hadir Bertugas (3 hari pertama) Hubungi Pegawai di Rumah Jawab Tidak Jawab Arah untuk kembali Bertugas (secara Lisan) Masih tidak hadir Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas II Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas III Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan cara serahan tangan .

.. terima kasih.. 3. Dengan ini. Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………… hingga sekarang. 2. Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh : Berdaftar Akuan Terima ( Nama Pegawai ) ……………………………………… ………………………………….Pegawai diminta Menjawab surat Tunjuk sebab Pengetua beri Teguran setelah membaca surat penjelasan Hadir Tidak Hadir Laporkan Ke JPN untuk tindakan tatatertib Pegawai bertugas seperti biasa Tamat 5.. ……………………………………… Tuan.. Sekian. Dimaklukan bahawa tuan didapati telah tidak hadir bertugas sejak ……………………. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah.. hingga sekarang tanpa cuti.

Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah tidak hadir sejak ……………hingga sekarang tanpa cuti. 3. ……………………………….. Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh Berdaftar Akuan Terima. ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 6. ( Surat Kelulusan Cuti Tanpa Gaji dilampirkan ).. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah. terima kasih.. Dengan ini. : . ………………………………. setelah tempoh Cuti Tanpa Gaji tamat pada ………………. Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………hingga sekarang. ( Nama Pegawai ) ………………………………. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan. Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Setelah Tamat Tempoh Cuti Tanpa Gaji Pada ……………… Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. Tuan. Sekian.. 2.Saya yang menurut perintah.

dadah berbahaya berlanggaran dengan subperaturan (1) boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. Guru Besar Catatan Direkodkan dan difailkan. Panggil pegawai untuk mendapat penjelasan dan beri nasihat Pengetua. Daripada kawankawan. (1) Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan atau mengambil (kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971) atau menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. menyalahgunakan atau menagih. 2. Rekodkan dalam Fail Displin Guru. (2) Perkhidmatan seorang pegawai yang diperakui oleh Pegawai Perubatan Kerajaan sebagai menggunakan. mengambil ( selain daripada maksud perubatan). ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 7. seseorang penjawat awam boleh dikenakan tindakan tataertib atas kesalahan dadah apabila : 7. Daripada pelajar. Proses Terima aduan dan jalankan pemerhatian serta siasatan Tindakan Pengetua. 2. Proses Kerja ( Bukan Kes Polis ) Sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah tetapi bukan kes polis berikut adalah proses yang perlu diambil : Bil 1. KESALAHAN KERANA MENAGIH DADAH Peraturan Mengikut Peraturan 7 – Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. Guru Besar .

Carta Aliran Mula Terima aduan dan jalankan Pemerhatian serta siasatan Panggil pegawai untuk Memberi penjelasan. 8. Pemantauan dan menjalankan ujian air kecing.nasihat Tidak Ya Pemantauan Jika positif. jika positif lapor kepada PPD dan JPN Tindakan JPN Pengetua. lapor ke PPD/JPN Kes selesai Tamat . Tugasan.3. Guru Besar dan pihak berkuasa Kehadiran. Penampilan diri. Dll. 4.

Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan seperti : a) Laporan doktor mengenai ujian air kencing: b) Laporan Pegawai Pemulihan Dadah Daerah: c) Perintah Pengawasan Di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1993 Seksyen 6(1) (b): d) Bon Berkenaan Dengan Perintah Pengawasan dan. Semua dokumen mahkamah yang diperlukan hendaklah diminta melalui surat rasmi. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. dan Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. Guru Besar Catatan Kes ini perlu diambil tindakan segera. . Guru Besar Pengetua. Pengetua. e) Syarat Bon Berkenaan Dengan Penagih Yang Di Perintah Diletakkan Bawah Pengawasan Pemulihan. Guru Besar 4. 2. Pengetua. Proses Terima laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat.9. Bon adalah surat jaminan/perjanjian yang dikeluarkan oleh mahkamah. 3. Kemukakan laporan lengkap berserta dokumen sokongan ke Bahagian Tindakan Pengetua. Proses Kerja ( Kes Polis ) Jika terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah dan menjadi kes polis berikut adalah proses yang perlu diikuti : Bil 1. Guru Besar Laporan melalui surat rasmi.

Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Contoh laporan seperti pada halaman 11. Unit Naik Pangkat dan tatatertib. 10. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan. 13 dan 14. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. Tamat .Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Proses Tindakan Tatatertib oleh Jabatan. 12. 5. Carta Aliran Mula Menerima/mendapatkan laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan.

Dimaklumkan bahawa Encik RST.1974 ( 32 + tahun ) . 03.05.11.3 Nama No.K/P: 740503-07-6688 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. Seberang Jaya. Tuan : Ruj.2 3. Ruj. Contoh Laporan Yang perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Kes Dadah. kad pengenalan 740503-07-6688 Pegawai. Pulau Pinang. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 11700 Pulau Pinang Tuan. Kad pengenalan Tarikh Lahir/Umur : Encik RST : 740503-07-6688 .1 3. 3. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No. Kami: Bil( 1 ) dlm SKBT/SULIT/T0088 Tarikh : 28 Sept 2006 Pengarah. No. 2. Jalan Bukit Gambir. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.

3. Bukit Mertajam. Sebelum ini pegawai ini telah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Angsana.2005 hingga 03.11. 4.79 12.07. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang dan Pegawai Pelajaran Pencegahan Dadah. Pegawai berkenaan mengesyorkan agar pegawai ini menjalani rawatan ( detoxity ) selama 2 minggu dari tarikh 20.( ) dlm………. 3.6 3.8 Tarikh Lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan . Pegawai-pegawai berkenaan telah membawa pegawai ini untuk menjalani ujian air kencing di Hospital Pulau Pinang.9 ( ITKA + ) ( ITP ) Jumlah 4. Kedah Darul Aman.2005 bertempat Di Hospital Pulau Pinang. Hasil ujian adalah positif dan terbukti pegawai ini telah mengambil dadah jenis heroin. Seberang Jaya.2005 : Belum disahkan Tempat bertugas sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. ( Salinan surat arahan pertukaran pegawai bil.00 RM 1875. .1 Encik RST.01. Latar belakang kes 4.7 3. Pulau Pinang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji Sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. 05.00 RM 180.5 3.2 Pihak sekolah telah mendapat tahu kes penagihan Encik RST adalah hasil pengakuan pegawai ini kepada Guru Besar pada 15 Jun 2005 setelah melihat keadaan fizikal beliau tidak sihat. Pulau Pinang. : RM 1535.79 RM 160. Seberang Jaya.08. bertarikh 25. ( Salinan sijil sakit disertakan ) 4. Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan Daerah Utara/Tengah.01.2004 disertakan ) 4..4 3. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 telah melapor di sekolah ini pada 5 Januari 2005.2005 : 05.3 Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah.4 Kes Encik RST seterusnya dirujuk kepada Pegawai Khas Dadah. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya. Pulau Pinang selepas menamatkan latihan perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim.

Pejabat Pelajaran Utara/Tengah bahawa Encik RST telah ditangkap oleh pihak Narkotik. Arahan ini dilaksanakan kerana pegawai tidak mematuhi perjanjian di antara pegawai dengan Bahagian Agensi Dadah Kebangsaan. Ibu Pejabat Polis Seberang Jaya pada 08 Mac 2006 di rumah pegawai ini beralamat 10 Jalan ABC. Seberang Jaya. Pihak sekolah meminta penjelasan pegawai ini tentang penagihan semula tetapi pegawai ini menafikannya.7 Selepas cuti antara semester Bahagian 1 dan 2 berakhir ( 16 Januari hingga 24 Januari 2006 dan 13 Februari 2006 hingga 21 Februari 2006 ) keadaan fizikal Encik RST semakin teruk. anjuran Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang.08. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. Pegawai ini telah diperintahkan oleh Majistret XXXX untuk menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan Sungai Petani. 4. Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah. Kedah selama dua ( 2 ) tahun berkuatkuasa mulai 22 Mac 2006. Encik RST telah menandatangani Bon Jaminan dihadapan Encik VVI selaku Pegawai Khas Dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan dengan dijamin oleh abang pegawai ini.2005. 4. yang mengkehendaki pegawai ini menjalani ujian air kencing setiap bulan. Pihak sekolah telah dimaklumkan oleh pihak Agensi Dadah Kebangsaan. Ibu Pejabat Seberang Jaya disertakan ) 4. ( Salinan surat dari Ketua Narkotik Daerah. Pulau Pinang.1 Selepas menjalani rawatan singkat di Hospital Pulau Pinang.5 Pada 05.9 Pegawai ini telah direman selama 14 hari dan dihadapkan ke Mahkamah Majistret.8 Pada 09 Mac 2006. Seterusnya pegawai ini diselia oleh pihak Guru Besar dengan cara menguji air kencing pada tempoh tertentu. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya. ( Salinan laporan ujian air kencing disertakan dan Salinan Perintah Mahkamah untuk pegawai menjalani rawatan pemulihan di Pusat Sungai Petani disertakan ) 5. Seberang Jaya pada 22 Mac 2006.6 Pada 5 Oktober 2005 hingga 8 Oktober 2005 pegawai ini menjalani Kursus Belia Berwawasan bertempat di Kem Bina Insan Kepala Batas. Pegawai ini wajib menjalani ujian dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan setiap bulan. .( Salinan sijil sakit disertakan ) 4. 4. Ujian air kencing yang dijalankan oleh pihak sekolah menunjukan negatif. bahawa pegawai ini tidak pernah menjalani ujian air dan telah memberi amaran kepada pegawai ini bahawa tindakan boleh di ambil sekiranya pegawai ini dicurigai masih menagih. keadaan pegawai semakin baik. pihak sekolah telah dimaklumkan oleh Penyelia Dadah. 13.

4 Memandangkan pegawai ini telah mengulangi lagi perbuatan iaitu menagih dadah maka saya selaku Guru Besar mengesyorkan agar pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. 5. Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai.5. ( AWANG BIN DOLLAH ) Guru Besar.k Pegawai Pelajaran Daerah.3 Pegawai ini sebenarnya telah melakukan kesalahan di bawah peraturan 4(2) (d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Seberang Jaya. terima kasih.2 Keadan fizikal dan perwatakan pegawai ini mulai berubah ke arah penagihan semula selepas beliau pulang bercuti Penggal Kedua ( akhir tahun ) dan cuti pertengahan Penggal Satu 2006 ( Bahagian 1 dan 2 ). 5. s. 14. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. Pejabat Pelajaran Daerah. . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pulau Pinang. Seberang Jaya. Pulau Pinang.

b. Guru Besar Permohonan secara bersurat . Contoh kes : Mencuri. Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes jenayah seperti contoh di atas : Bil. Salinan Kertas Pertuduhan atau pertuduhan –pertuduhan terhadap pegawai itu. 3. Guru Besar Catatan Kes ini perlu di segerakan untuk perakuan di tahan kerja. Proses 1. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai yang mengandungi maklumat berikut : a. tarikh dan waktu pegawai itu di tangkap c. pecah amanah. Sama ada pegawai itu dalam jaminan atau tidak dan d. dll Proses Kerja Tindakan Kes Jenayah. membunuh. membocorkan kertas soalan peperiksaan. JENAYAH Definisi Apabila seseorang pegawai awam disaman atau ditangkap oleh pihak Polis atau Badan Pencegah Rasuah untuk siasatan dan pegawai berkenaan dituduh di Mahkamah. Jika ditangkap. Contoh surat laporan dilampirkan pada halaman 18 dan halaman 19. kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Tindakan Pengetua. bergaduh.15. Dapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR. Apa-apa maklumat lain berkaitan. Pengetua. 2.

Menerima keputusan perbicaraan dari Mahkamah dan didapati pegawai disabitkan dan dijatuhkan hukuman. ATAU b.Mahkamah.8 16. 4. Kemukakan laporan keputusan Mahkamah ke Jabatan dengan memperakukan pegawai di gantung kerja. Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai itu di tahan kerja. Guru Besar Sebaik sahaja surat arahan di tahan kerja diterima dari Kementerian. a. Guru Besar Pengetua/Guru Besar dengan serta merta hendaklah memberhentikan bayaran emolumen pegawai sebaik sahaja menerima surat arahan di gantung kerja dari pihak Kementerian. Menerima keputusan perbicaraan dari mahkamah dan didapati pegawai dibebaskan. -Bayar setengah emolumen kepada pegawai terlibat mengikut tarikh kuatkuasa yang dinyatakan dalam surat Kementerian sehingga Keputusan Mahkamah. Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. Kemukakan laporan keputusan mahkamah ke Jabatan untuk penarikan balik arahan di tahan kerja. ATAU Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. Pengetua. Pengetua.8 untuk membayar balik setengah emolumen yang ditahan semasa pegawai di tahan kerja sebaik sahaja menerima arahan . 3.

dari pihak Kementerian. Carta Aliran Mula 17. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai. Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai di tahan kerja Tidak Pegawai dituduh di Mahkamah dan didapati bersalah. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR dan kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Mahkamah. Kemukakan laporan ke Jabatan untuk perakuan tarik balik Ya .

9. Tuan. Bukit Mertajam.3 3. Tuan : Ruj. 2.68 : 1. 11700 Pulau Pinang.1 Nama : Encik MNO 3. Kami : Bil( 3 ) dlm KSM/PP/SULIT/T0089 Tarikh : 28 Mac 2006 Pengarah.2 3. 3. Jalan Bukit Gambir.arahan di tahan kerja Kemuka laporan ke Jabatan untuk perakuan di gantung kerja Tamat 18. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Bagi Kes Jenayah Ruj.2002 : 1.Pulau Pinang.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan ke Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang : 681012-07-4567 : 12. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik MNO No.9. K/P: 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.2002 ( 38 + tahun ) .5 No.10. kad pengenalan 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Butir-butir mengenai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.4 3. No. Dimaklumkan bahawa Encik MNO.

3. ( Salinan surat pertuduhan dari mahkamah Majistret Bukit Mertajam disertakan ) 4.1.00 di sebuah rumah kepunyaan Pengurus bank Rakyat di Bukit Mertajam.2 Beliau telah dituduh di Mahkamah Majistret Bukit Mertajam pada 20. ( Salinan Surat Bon Jaminan Disertakan ) 4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang kini sedang di Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.500. Ulasan dan Syor Ketua Jabatan 5.00 beserta seorang penjamin. terima kasih.79 ( ITKA + ) ( ITP ) 19.00 RM 180.3.4 Kini beliau telah bertugas semula di sekolah ini sementara menunggu perbicaraan Mahkamah Majistret. .9 Gaji sekarang : RM 1535.79 RM 160. Pulau Pinang. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.1.000. : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. ( Salinan surat Laporan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Dituduh Melakukan Kes Jenayah – Pendakwa Raya – lwn –MNO disertakan ) 4. 3.2006 kerana terdapat bukti-bukti di bawah Seksyen 380 kanun keseksaan. Bukit Mertajam pada 20.3 Encik MNO telah dijamin oleh isterinya dengan mengemukakan wang jaminan sebanyak RM 5. Pulau Pinang telah ditangkap oleh polis Bukit Mertajam pada 8.2006 atas kesalahan jenayah mencuri barang kemas yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM4.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini. Pulau Pinang.9. Jumlah 5. Latar belakang kes 4. Bukit Mertajam.3. Bukit Mertajam.2006.1 Encik MNO.2005 : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. saya mengesyorkan supaya pegawai ini ditahan kerja mengikut Peraturan 44(1) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dengan dibayar tidak kurang daripada separuh emolumennya mengikut 44(3) peraturan yang sama.6 3.8 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : 1. Bukit Mertajam.7 3. 5. Pulau Pinang.00 RM 1875. Kes untuk fakta dan hukuman telah ditetapkan pada 8.2006.

Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. definisi khalwat adalah berbunyi seperti berikut : “Mana-mana – (a) Orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pejabat Pelajaran Daerah. ( BUJANG BIN SELAMAT) Guru Besar. Pulau Pinang s. KHALWAT Peraturan Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) No. Perlanggaran Tata Kelakuan 4. Proses Kerja Proses kerja mengambil tindakan tatatertib bagi kes khalwat adalah seperti berikut : Bil Proses Tindakan Catatan . 9 Tahun 1995 Bahagian IV – Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan iaitu di bawah Seksyen 29. “Di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya”.k. Pulau Pinang 20. Bukit Mertajam. (b) Orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya. (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Bukit Mertajam. Pegawai Pelajaran Daerah. 4.

Menerima/mendapatkan laporan dari Pengetua. Menerima Aduan b. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran.1. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Guru Besar 2. Guru Besar Pengetua. 4. Memberi nasihat Sekiranya berulang. Jabatan Pelajaran Pulau . Mahkamah Syariah mengenai Guru Besar penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai terlibat. memberi amaran secara bertulis dan dilaporkan kepada pihak berwajib Pengetua. Memanggil pegawai yang terlibat untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian c. 3. Pengetua. Laporan hanya akan diterima oleh Pengetua/Guru Besar dari Mahkamah Syariah sekiranya pegawai terlibat memberi pengakuan bertugas sebagai “guru“/kakitangan sekolah. 7. Pengetua. Mengemukakan laporan lengkap beserta dokumen sokongan ke Bahagian Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Tindakan Tatatertib oleh Jabatan Pengetua. Guru Besar JAIS 21. Guru Besar 5. a. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan serta salinan surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah yang berkenaan Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak mengenai laporan yang diterima. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 23 dan 24 6.

Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan/surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah. .Pinang. 22. Menerima/mendapatkan laporan dari Mahkamah Syariah mengenai penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai. menyiasat dan memberi penjelasan dan nasihat Kes berulang. Carta Aliran Mula Menerima aduan. secara bertulis diberi amaran keras dan lapor kepada berwajib. Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak laporan yang diterima.

60 ( 45 + tahun ) : 1.10. 11700 Pulau Pinang.4 Tarikh lantikan 3. 3. 2. Kami : Bil( 1 )dlm SKBC/PP/SULIT Tarikh : 29 Mac 2005 Pengarah. Pulau Pinang. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Tamat 23. Dimaklumkan bahawa Encik RST.3 Tarikh lahir/umur 3. Tuan.10.10.K/P : 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih. Tuan : Ruj.Mengemukakan laporan lengkap berserta dengan sokongan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib Jabatan. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Jalan Bukit Gambir. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Jabatan Bagi Kes Khalwat Ruj. kad pengenalan 3.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : 601005-07-8877 : 05. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Bayan Lepas. Kad pengenalan 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.2000 : 1.2000 .1 Nama : Encik RST 3. No.2 No.

Pengawai ini telahpun membayar denda tersebut. 9/95 (Khalwat).(18) dlm.30 tengah malam di dalam rumah beralamat No. Salinan Kertas Pertuduhan Surat Dalam Mahkamah Negeri Pulau Pinang disertakan (ii) Salinan laporan Pegawai Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang No.2005 disertakan.2005.2005 jam lebih kurang 12.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini. Bayan Lepas.MTS.1 Encik RST. Taman Putra Jaya. beliau telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum Seksyen 29(1)(a) EJSS No.79 24. Aduan 28/20/05 bertarikh 28. Latar belakang kes : 4.7 Tempat bertugas sekarang 3. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DG29 yang kini sedang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.6 Tarikh sah jawatan 3.79 RM 160. Pada 28. ( ITKA + ) ( ITP ) : RM 1535.00 @ penjara 4 bulan terhadap beliau. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. Kes ini telah selesai dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah di Klang. Pulau Pinang. 8. pegawai ini boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4(2)(d) yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berlakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidnatab awan.3. 10 Jalan 3/5. Pulau Pinang. Pulau Pinang di Daerah Pulau. 10 & 11/96 bertarikh 20. Sehubungan dengan itu.2005 disertakan ) 4. Pulau Pinang. 6.000.00 Jumlah RM 1875. .PP. 4.2003 : : Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih. Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih Bayan Lepas. Pulau Pinang telah ditangkap berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan isteri.10. Selangor pada 20.8 Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan 3.2.Jenayah bil. saya berpendapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai ini adalah serius kerana telah menjatuhkan reputasi perkhidmatan awam dan mencemarkan profession perguruan. Mahkamah telah membuat keputusan dengan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 1.Kes.2.3. Bayan Lepas. 7.3.9 Gaji sekarang : 1.3 Memandangkan kesalahan yang dilakukan. ( Salinan surat dari Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pulau Pinang bil.00 RM 180.

Seseorang penjawat awam yang hendak meninggalkan sekolah/ pejabatnya di waktu bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari Ketua Jabatan yang menjaganya sebelum berbuat demikian. Bayan Lepas. .5. ( SERI BIN ABU ) Guru Besar.k Pegawai Pelajaran Daerah. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. 4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --a) tidak bertanggungjawab b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. Pulau Pinang 25.2 Saya mengesyorkan supaya pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. Bayan Lepas. Pulau Pinang s. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pejabat Pelajaran Daerah. Sekolah Kebangsan Bunga Cengkih. DATANG LEWAT/ BALIK CEPAT TANPA SEBAB YANG MUNASABAH Denifisi Mengikut Perintah Am Bab G 1(5) “ Semua penjawat awam termasuk Ketua Jabatan sendiri hendaklah mematuhi waktuwaktu bekerja dan hadir di sekolah / pejabat dalam masa yang ditetapkan. 5.” Perlanggaran Tata Kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. terima kasih.

Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Pengetua. .k.Ulangi proses 2 (a) (b) Guru Besar. .Amaran lisan Pengetua.Ulangi proses 2 (a) (b) . Guru Penolong Kanan. 3. . Tindakan Pengetua. Memanggil staf yang datang lewat/balik cepat kali pertama.buku kehadiran .Minta penjelasan b. Semak rekod kehadiran 2 kali sehari Direkodkan dalam Fail Displin Guru. Guru Besar.Keluarkan surat tunjuk sebab . Guru Besar.kad perakam waktu 2. Kes Berulang kali keempat Pengetua. Catatan Setiap staf wajib mencatat nama waktu dating dan balik.kedua dan ketiga a. Penyelia Petang. Beri nasihat c. PPD/JPN 4.Sesi kaunseling PPD/JPN Kes Berulang kali ke lima . Guru Besar s. Mengenalpasti staf yang datang lewat/balik cepat melalui rekod kehadiran dan balik seperti . Penyelia Petang.26.computer . Proses Kerja Berikut adalah proses kerja bagi tindakan tatatertib kes dating lewat/balik cepat tanpa sebab munasabah Bil Proses 1.

5. 29 dan 30 s. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang datang lewat/ balik cepat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil staf yang datang lewat/balik (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Kes berulang kali ke-4 Tamat Tidak Tamat Ya lewat/balik (a) Panggil staf yang datang cepat Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN .k. Kes Berulang kali keenam Laporkan ke JPN dan cadangan tindakan tatatertib Pengetua. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 28. PPD 27.

.( ) dlm………… Tarikh (Bagi Kes-Kes Datang Lewat Balik Cepat) SULIT Pengarah. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 28. Jalan Bukit Gambir. Tamat Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti yang berikut : : ……………………. 3.. ( UP: Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.. 11700 Pulau Pinang. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Jawatan ……………………………………………./Puan/Cik ………………………………………. di Sekolah …………………………………………… Saya dengan hormatnya Encik/Puan/Cik ……………………………………………… berjawatan …………………………. . Gred ………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.

3.3 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas kerana datang lewat dan balik cepat Kesan kesalahan pegawai terhadap pretasi sekolah Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2) (g) dan (i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan danTatatertib) 1993.8 3. 4. 4.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4.4 3. Sekian.7 3.5 Laporan ke JPS.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.9 Nama No. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh -(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas.1 5.3. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.5 3. Tempat bertugas sekarang : 4. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” .3 3.2 3.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) ( ITP ) 29.2 4.3.1 3. 5. Latar belakang kes : Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.2 5.1 4.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.6 3.3.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3. Teguran-teguran yang dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.2 Amaran bertilis dan surat tunjuk sebab.3.

amaran 2 dan amaran 3. (d) Salinan jawapan/surat tunjuk sebab (e) Salinan pengakuan/perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar. (b) Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak. ……………………………… ( ) Pengetua/Guru Besar s.. 30.k Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……….Saya yang menurut perintah. 6. Pulau Pinang Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan buku kedatangan. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tataertib) 1993 : 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab (i) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang bolrh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah . (c) Salinan teguran/amaran 1. GURU TIDAK MASUK KELAS/TIDAK HADIR KOKURIKULUM Definisi “ Seseorang guru yang tidak masuk kelas untuk mengajar atau tidak menghadiri kokurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan di dalam jadual / takwim adalah dianggap telah melanggar Peraturan Sekolah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru tidak masuk kelas/tidak hadir kokurikulum Bil 1. 2b b. Penyelia Petang Catatan 2. Memberi amaran lisan Kes berulang kali keempat a. Guru Besar. Guru Besar. Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali kelima a. Guru Besar. Direkod dalam Fail . Ulangi perkara 2a. Mendapatkan penjelasan b. Mengeluarkan surat Amaran Pentadbiran Kes berulang kali keenam Tindakan Pengetua. Guru Besar. Jadual waktu b. Pengetua. Guru Besar. Ulangi proses 2a. Penyelia Petang Direkod dalam Fail Displin Guru 5. Pengetua. Proses Mengenalpasti guru yang terlibat melalui a. Buku kawalan kelas c. Pengetua. Pemerhatian d. GPK.31. Mengeluarkan surat tunjuk sebab c. Memberi nasihat c. 2b b. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Displin Guru 3. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Diplin Guru dan jawab dalam masa 7 hari 4 Pengetua. Pengawasan/rondaan Panggil staf yang terlibat jika berulang kali kedua dan ketiga a.

Carta Aliran Mula Mengenalpasti guru yang terlibat Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (c) Beri nasihat (d) Memberi amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil guru yang terlibat Tamat Tidak Kes berulang kali ke-4 Tamat Ya Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses di atas (b) Keluarkan Surat Tunjuk Sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN .Hantar laporan ke JPN dan dicadangkan tindakan tatatertib Penyelia Petang Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 34. 35 dan 36 32.

Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Tamat Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 33. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil.. Tarikh : …………………… (Bagi Kes-kes Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum) SULIT Pengarah. ( Jawatan) ……………………………………………………. 11700 Pulau Pinang. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………… berjawatan ………………………… Gred …………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Jalan Bukit Gambir. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/Puan/Cik …………………………………………………. 2.. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Di Sekolah …………………………………………………….. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. ( ) dlm ……. .

1 4.3 3. 3. Nasihat secara lisan (direkodkan) Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.3.2 4. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) Tidak bertanggungjawab (h) Ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah .7 3.9 Gaji sekarang : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) (ITP) 4.2 4.2 3.1 3.3 4. 4.4 4. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan: 3.4 3.5 5.3.3. 5. Latar belakang kes Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3 4.5 3. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.3.3.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat tidak masuk kelas dan tidak hadir kokurikulum.3. kad pengenalan Tarikh lahir / umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : : : : : : : : 34.8 Nama No.6 3.3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (g) dan (i) Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.1 4. Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD) Laporan ke JPS Ulasan dan syor ketua jabatan Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi :- 5. 5.

Lampiran .amaran 2 dan amaran 3 Salinan jawapan /surat tunjuk sebab Salinan pengakuan / perjanjian antara pegawai dengan pengetua /Guru Besar.Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Salinan jadual waktu Salinan takwim sekolah Salinan takwim kokurikulum Salinan senarai tugas guru Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak Salinan teguran/amaran 1. ( Pengetua/ Guru Besar s. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.Maka adalah wajar Pengetua/Guru selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. 35. terima kasih. . Sekian. Pulau Pinang.k ) Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……….

36.

6. TIDAK MELENGKAP DAN MENGHANTAR BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR
Definisi “Peraturan Perkhidmatan (Kurikulum Keb. 1997) berkuatkuasa pada 1 Januari 1998 Rujukan Warta Kerajaan P. U. (A) 531 bertarikh 31 Disember 1997 Fasal (B) menyatakan: “Seseorang guru dalam sesebuah sekolah …………… hendaklah menyimpan dan menyelenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat pada hari akhir persekolahan setiap minggu …………… yang akan diajar pada minggu berikutnya ……………… dan buku rekod hendaklah dengan serta merta diadakan untuk pemeriksaan ………………….” Perkara 135. Seseorang yang melakukan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 510) yang baginya tiada penalty diperuntukan dengan nyata boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993, 5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

37.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes guru tidak melengkap dan tidak menghantar buku rekod persediaan mengajar Bil 1. Proses Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali pertama a. Memanggil staf dan dapatkan penjelasan b. Memberi teguran dan nasihat lisan c. Merujuk Akta Persediaan Buku rekod mengajar Tindakan Pengetua, Guru Besar Catatan Semak senarai penghantaran Buku Rekod persediaan mengajar. Direkod dalam fail Diplin Guru.

2.

Tidak Menghantar Buku Rekod Pengetua, Persediaan Mengajar kali kedua Guru Besar a. Ulangi proses 1a,1b,1c b. Keluarkan surat tunjuk sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Menghantar Buk Rekod Persediaan Mengajar kali ketiga a. Ulangi proses 1a, 1b, 1c b. Surat Amaran Pentadbiran c. Sesi Kaunseling Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali keempat laporkan ke JPN dan cadangkantindakan tatatertib Pengetua, Guru Besar

Direkod dalam Fail Diplin Guru

3.

4.

Pengetua, Guru Besar

Pengetua boleh merujuk kepada pegawai di PPD,Unit Sekolah atau Unt

Kurikulum JPN

38.

Carta Aliran Mula

Tidak menghantar Buku Rekod Mengajar Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (b) Beri teguran (c) Merujuk Akta Persediaan Buku Rekod Mengajar Kes berulang kali kedua Ya (a) Ulangi proses a,b, dan c diatas (b) Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Kes berulang kali ketiga Ya (a) Ulangi proses a,b dan c

Tidak

mencemuh.(b) Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali keempat Ya Menghantar laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 39. menghina atau perkataan yang berunsurkan emosi marah atau dendam secara langsung dan tidak langsung. menjerit. Sebarang tingkahlaku sama ada perlakuan atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan seperti memukul. Sebarang penyataan berbentuk tulisan atau surat yang membuat tuduhan dan tohmahan yang tidak berasas semata-mata dengan niat memburuk-burukkan atau menjatuh reputasi seorang ketua. marah. 8. menengking. 3. menghentak. MELAWAN KETUA/ MAJIKAN DI TEMPAT KERJA Definisi Melawan ketua di tempat kerja didefinisi sebagai : 1. Apa sahaja bentuk pertuturan yang tidak dikehendaki dalam bebagai bentuk seperti berbahasa kasar. 2. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam . menumbuk yang boleh mendatangkan kemudaratan.

GPK Dapatkan saksi dan direkod dalam fail. Guru Besar . 3. Meminta penjelasan perlakuan tersebut b. Guru Besar Pengetua.40. Proses Kerja Berikut adalah proses keja mengambil tidakan tatatertib bagi kes melawan ketua/majikan di tempat kerja : Bil Proses 1. Ulangi proses 1 dan keluarkan surat tunjuk sebab Pengetua. Pengetua. Pastikan STS diterima oleh pegawai sendiri. Lapor kepada PPD/ JPS 2. Berbincang dan memberi nasihat Tindakan Pengetua. GPK Catatan Sekiranya kes serius 1. Guru Besar. Guru Besar. Contoh surat tunjuk sebab seperti pada halaman 43 Contoh laporan seperti pada halaman 44 dan 45 4. Memantau tugas-tugas rasmi pegawai yang terlibat di sekolah Jika kes berulang kali kedua a. Kes Berulang Kali ketiga Melaporkan ke JPN untuk cadangan tindakan tatatertib. a. Lapor kepada polis 2.

b dan c Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Tidak Kes berulang kali ketiga . Carta Aliran Mula Memanggil pegawai yang terlibat a.41. Memberi nasihat Ya Tidak Kes berulang kali kedua Tamat Ulangi proses a. Meminta penjelasan b. Berbincang c.

terima kasih . 3.Ya Tamat Melaporkan ke JPN untuk cadangan Tindakan tataertib Tamat 42. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah melawan Ketua Jabatan dengan nada marah dan mengeluarkan kata-kata kesat. Tuan juga telah membuat surat tohmahan yang tidak berasas dengan niat memburuk-burukkan kewibawaan seorang ketua. Dengan ini. 2. Contoh Surat Tunjuk Sebab Rujukan: Tarikh : Kepada : Tuan. tuan adalah diarah untuk memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tuan melakukan perbuatan tersebut dan mengapa tindakan tatatertib tidak boleh diambil terhadap tuan dalam tempoh (7) tujuh hari dari tarikh surat ini. Sekian. Surat Tunjuk Sebab Adalah saya diarah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas.

.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. 2. Jalan Bukit Gambir.. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/ Puan/ Cik ………………………………………………… Jawatan ………………………………. 11700 Pulau Pinang. Dimaklumkan bahawa Encik/ Puan/ Cik …………………………………………. Contoh Laporan Tentang Tatakelakuan Rujukan : Bil..( ) dlm …………… Tarikh : …………………………. Gred yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. berjawatan ………………………….Gred ………………… di Sekolah ……………………………………………………… Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. (Bagi Kes-Kes Melawan Ketua) SULIT Pengarah. . (Pengetua/ Guru Besar) 43.

3.3 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2)(d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas 4.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3 Laporan ke JPS 5.4 3. 4.5 3.8 3.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab 4. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi : 4.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat melawan ketua 5. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah (NAMA PENGETUA/GURU BESAR) .1 3.3.3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.3. Kad Pengenalan (L) (B) Tarikh lahir/Umur Tarikh Lantikan Tarikh Lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh bertugas sekarang Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : : : RM RM RM 4. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.7 3.3 3. 4. Sekian.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.9 Nama No.2 3. beliau dianggap telah :4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --(d) Berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. (P T) ( ITKA + ) (ITP) 44.6 3.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.

Pulau Pinang. Pejabat Pelajaran Daerah ………. MENGHASUT Definisi Kes ini adalah antara perbuatan yang melanggar Tata Kelakuan di bawah Peraturan 4(2) (g) Peraturan-Peraturan Pegawai Awan (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Tata kelakuan bagi pegawai dalam perkhidmatan awam adalah seperti yang dihuraikan dalam Peraturan 4. Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tata kelakuan ini jika beliau.k Pegawai Pelajaran Daerah. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 . dengan tujuan untuk memperbaiki tingkahlakunya yang tidak diingi di samping menjadi pedoman dan teladan kepadanya dan pegawai lain di masa hadapan. Dalam hal ini “tindakan tatatertib” adalah diertikan sebagai langkah-langkah yang diikuti bagi menghukum mereka yang didapati yang didapati melanggar peraturan (tata kelakuan) yang berkenaan. Sebarang perlanggaran terhadap mana-mana tata kelakuan itu oleh seseorang pegawai awam akan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. Tata kelakuan yang dimaksudkan itu dan contoh perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai melanggar atau menyalahi tata kelakuan yang berkenaan adalah seperti peraturan berikut: 4.Nama Sekolah s.. Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan teguran yang telah dikeluarkan (b) Salinan surat tunjuk sebab 45. 9.. Antara lain :(a) Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.(2) (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab.

k. GPK 4. GPK Staf berkenaan 5. Guru Besar. Guru Besar. Merujuk kepada sesi kaunseling PPD/ JPN Kes berulang kali ketiga Ulangi proses satu. Pengetua. Guru Besar Direkod di dalam Buku Perkhidmatan . dua dan tiga Pengetua. Guru Besar. 46.4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) tidak bertanggungjawab. Mendapat keterangan daripada saksi (Orang yang mendengar hasutan) Pengetua. Proses Menerima aduan/laporan daripada mangsa hasutan Tindakan Pengetua. dua dan tiga Mengeluarkan surat tunjuk sebab. (PPD/JPN) 2. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes menghasut Bil 1. Kes berulang Kali Kedua Ulangi proses satu. GPK Catatan Dapatkan laporan secara bertulis Direkod di dalam Fail Displin Guru Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang Telah diberikan) Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang telah diberikan) Direkod di dalam Fail Displin Guru (s. Guru Besar. GPK 3. Mendapatkan keterangan daripada pegawai yang menghasut dan memberikan nasihat secara lisan Pengetua.

(PPD/JPN) Direkod di dalam Fail Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 49. 6. 50 dan 51.k. Memanggil staf yang terlibat b.Keluarkan surat Amaran Pentadbiran. Memberi nasihat secara lisan Kes berulang kali kedua Ulangi proses a. 47. Mendapatkan keterangan c. Kes Berulang Kali Keempat Melaporkan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib JPN s. b dan c di atas Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Rujuk kepada sesi kaunseling di PPD/ JPN . Carta Aliran Mula Terima aduan/ laporan mangsa Dapatkan laporan secara bertulis a.

11700 Pulau Pinang.sk. PPD/JPN) Kes berulang kali keempat Menghantar laporan ke JPN Cadangan tindakan tatatertib Tamat 48.Kes berulang kali ketiga Ulangi proses a. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut : . Pulau Pinang . Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahad Bin Sabtu yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DGA32 di SMK Angsana. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 3. Jalan Bukit Gambir. Tuan.b dan c Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran (s.AA/34567 Julai 2007 Pegarah.( )dlm. Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Siswazah Gred DGA32 SMK Angsana.k. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahad Bin Sabtu (Kp: 1234561) PPP.

4. 9. saya telah memanggil pegawai berkenaan pada ………. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik.5 Memandangkan pegawai ini masih melakukan menghasut setelah di nasihat maka selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk diambil tindakan selanjutnya. Pegawai tersebut telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran perturan ini yang mana boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya. kad pengenalan Tarikh lahir dan Umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : 49. Untuk menjelaskan perlanggaranPeraturan 4. Latar belakang kes 4. Pulau Pinang semenjak 1.3. 6.3 Sebelum tindakan selanjutnya diambil.1 Butir-butir pegawai 1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DGA32 telah mula berkhidmat di SMK Angsana. 4. 4.1 Encik Ahad bin Sabtu. pengesahan daripada beberapa orang guru telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya telah melakukan perbuatan menghasut. 7.1. 2.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……….2000 hingga sekarang. 4. 5. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu melakukan perbuatan menghasut. 4.4 Selaku Ketua Jabatan. 5. tentang penglibatan Encik Ahad bin Sabtu yang dilaporkan menghasut beberapa orang guru di sekolah ini supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas. 4. 8. Cadangan dan syor ketua jabatan . Nama pegawai No. 3.

k Pegawai Pelajaran Daerah. Perturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sehubungan dengan ini mencadangkan dan mengesyorkan supaya Pegawai ini diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya kerana melanggar Peraturan 4. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pulau Pinang. Pejabat Pelajaran Daerah.. 6. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan untuk rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang supaya tidak mengulangi perbuatan menghasut. Pulau Pinang s.Selaku Ketua Jabatannya. (c) ……………………………………………………. (b) Surat pengesahan daripada beberapa orang guru. ( SITI BINTI SAAD ) Pengetua. . 50. Sekian dimaklumkan. (a) Salinan surat aduan bertarikh ………………. SMK Angsana.

. BERGIAT CERGAS DALAM POLITIK Peraturan Mengikut peraturan 21 (a) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah) adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik. makalah atau risalah dengan mana-mana parti politik Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada waktu pilihanraya umum.51. 10. pilihanraya kecil atau apa pilihanraya untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik Bertindak sebagai agen pilihanraya Masuk pertandingan untuk apa-apa jawatan. dan khususnya tidak boleh: i) ii) iii) iv) v) vi) Membuat penyataan umum Menerbit atau mengeliling (mengedar) buku. dan Memegang apa-apa jawatan dalam parti politik (b) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Sokongan (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah) boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke dalam apa-apa jawatan dalam parti politik setelah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis dari Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan.

GPK Pengetua. 2. Pengetua.52. Dapatkan bukti-bukti daripada Pendaftar Pertubuhan/ Parti Politik berkenaan bagi membuktikan kesahihannya. Menyiasat aduan/laporan terhadap pegawai yang dilaporkan bergiat cergas dalam politik. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes bergiat cergas dalam politik Bil Proses 1. jika terbukti terlibat. arahkan Pegawai memohon kebenaran untuk bergiat dalam politik. pegawai ini hendaklah diberi penjelasan bahawa beliau tidak dibenarkan untuk bergiat cergas dalam politik. 4. GPK Catatan Laporan Lisan atau bertulis 3. 2) Bagi Kumpulan B. . 56 dan 57 Tindakan Pengetua. Terangkan Peraturan-peraturan Pegawai Awam yang perlu dipatuhi. Guru Besar. Sekiranya pegawai masih tidak mematuhi peraturan laporan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib. Guru Besar. GPK Direkod dam Fail Displin Guru. 1) Bagi Pegawai Kumpulan A. Contoh laporan seperti pada halaman 55. Guru Besar.

Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.PPPS (Kumpulan B. Carta Aliran Mula Menyiasat aduan dan kenal pasti pegawai yang terlibat samaada dari kumpulan A atau B.53. Ya Memanggil Pegawai terlibat dan memberi Penjelasan tentang peraturan yang perlu Selesai Ya Mengarahkan pegawai memohon kebenaran bagi Kumpulan Sokongan. (Kumpulan A-Pengurusan dan Profesional) .Kumpulan Sokongan) -PPPBS Tidak Ada kes. dilarang sama sekali bergiat cergas dalam politik Tidak Melaporkan ke JPN dan mencadangkan Selesai .

( ) dlm. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahmad Bin Abu yang bertugas sebagai PPP. SK. Tuan.tindakan tatatertib Tamat 54. 11700 Pulau Pinang. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahmad Bin Abu (KP. Jalan Bukit Gambir. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. Pulau Pinang Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 3. TT / 45678 Februari 2007 Pengarah. Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. Pelajaran Pulau Pinang. Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya.1234571) PPP. kad pengenalan : : . Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: a) b) Nama pegawai No.

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmat di SMK Bunga Raya. 4. saya telah memanggil pegawai pada ………. Cawangan Bunga Raya pada pemilihan pucuk pimpinan Parti XYZ baru-baru ini.. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik. Selaku Ketua Jabatannya. Pegawai telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran peraturan ini yang boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya. Mengikut surat yang diterima dari parti XYZ bertarikh ……………. Latar belakang kes 4.1 Encik Ahmad Bin Abu. 4.c) d) e) f) g) h) i) Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan Jawatan sekarang dan gred Tempat bertugas sekarang Gaji Sekarang : : : : : : : 55.3 4.4 . dalam Parti Politik XYZ. Pulau Pinang pada pemilihan pucuk pimpinan parti baru-baru ini. Mengikut aduan yang diterima. Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ………………………. Sebelum tindakan selanjutnya dapat diambil. beliau telah dilantik sebagai Ketua Cawangan parti XYZ.1.2 4..2002 hingga sekarang.. Pulau Pinang semenjak 1. Cawangan Bunga Raya.. adalah terbukti pegawai telah dilantik sebagai Ketua Cawangan Parti XYZ. surat pengesahan dari parti XYZ telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya bergiat cergas dalam politik.tentang penglibatan Encik Ahmad Bin Abu yang dilaporkan bergiat cergas. untuk menjelaskan perlanggaran Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu bergiat cergas dalam politik.

SMK Bunga Raya. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang untuk kegiatan politiknya..... Pegawai Pelajaran Daerah.5 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dalam politik.. Pejabat Pelajaran Daerah ………………………… …………………………………………………… …………………………………………………. PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya.. saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 21. Pulau Pinang. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh …………………………………… Surat pengesahan dari Parti XYZ ………………………………. selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang untuk diambil tindakan selanjutnya. 6.k.………………………. Sehubungan dengan itu. 5. terima kasih ( Dolah Bin Don) Pengetua. s.. Cadangan dan Syor Ketua Jabatan Selaku Ketua Jabatannya. 56. Sekian.4.... ..

gangguan mental atau tekanan perasaan. Guru Besar. GPK HEM Catatan . 11. Perlanggaran Tata Kelakuan Di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 : 4. DERA PELAJAR Definisi Sesuatu tindakan atau pelakuan yang melibatkan anggota fizikal tubuh badan. ditakrifkan sebagai suatu penderaan.(2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Proses Menerima aduan/laporan berlaku kes penderaan pelajar (a) Buat Siasatan Tindakan Pengetua. mental dan emosi yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecederaan fizikal. GPK. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes dera pelajar Bil 1.57.

J/Kuasa terlibat s. GPK. . 4. JPS Direkod dalam Buku Perkhidmatan. (b) Kes ringan. (a) Dapatkan laporan pihak terlibat bersama saksi (b) Menemubual mangsa yang terlibat (c) Panggil pegawai terlibat untuk beri keterangan (d) Beri nasihat dan surat tunjuk sebab. pertimbangan antara pentadbir dengan ibubapa dan beri surat amaran. Kes Berulang Kali Ketiga (a) Staf dipanggil beri penjelasan (b) Mesyuarat Lembaga Tatatertib Sekolah membincangkan tindakan samaada i) Surat Amaran Pentadbiran II ii) Tindakan Tatatertib iii) Menghantar laporan/minit mesyuarat ke PPD Kes Berulang Kali Keempat (a) Laporkan ke Jabatan (b) Dicadangkan untuk tindakan tatatertib Pengetua. Diplin Guru GPK HEM (a) Kes berat. PPD/JPS Direkod dalam fail Displin Guru 5. Pengetua. (a) Ulangi proses di atas Guru Besar (b) pegawai dipanggil memberi keterangan dan membuat surat tunjuk sebab (c) Surat Amaran Pentadbiran 1 diberi. PPD 3. 58. Pengetua. Direkod dalam Fail Guru Besar. Contoh laporan seperti pada halaman 61. 62 dan 63. Kes Berulang Kali Ke-2 Pengetua. direkod dan disahkan oleh staf berkenaan. (d) Rujuk kepa sesi kaunseling di PPD/JPS.k.k. lapor pada polis.2. salinan ke PPD/JPN. Guru Besar. Guru Besar. s.

59. 3c dan 3d) Tindakan polis Selesai . Carta Aliran Mula Terima laporan/aduan a) b) c) d) Ya Tidak Siasatan dijalankan Dapatkan laporan pihak terlibat Temubual pihak terlibat dan saksi Staf terlibat dipanggil beri keterangan Sekiranya kes polis. 3b.hantar laporan ke Jabatan bersama laporan pihak polis dan laporan doktor a) Beri nasihat lisan b) Beri peringatan keras c) Direkod dalam Fail Diplin Guru Tidak Ya Kes Berulang kali ke-2 (Ulangi proses 3a.

di Sekolah ………………………………………. 3b.. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. 3c dan 3d) a) Laporan ke Jabatan b) Cadangan tindakan tatatertib Tamat 60. Jawatan ……………….. (U. . 3b...P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.( ) dlm ……………. Jalan Bukit Gambir./Puan/Cik ……………………………………. 3b dan 3d) Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil. Tarikh : …………………………… (Bagi Kes-Kes Mendera Pelajar) SULIT Pengarah.Gred …………………. Selesai Kes berulang kali ke-3 (Ulangi proses 3a. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 11700 Pulau Pinang.a) Minta surat tunjuk sebab b) Surat amaran perkhidmatan I diberi dan direkodkan c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Ya a) Mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah membincangkan tindakan sama ada i) Surat Amaran Pentadbiran II ATAU ii) Tindakan tatatertib (kes serius) Tidak Selesai k b) Hantar laporan /minit mesyuarat ke PPD Kes berulang kali ke-4 (Ulangi proses 3a.

tarikh.6.4 Keterangan pegawai yang terlibat 4.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang 3.5 Keterangan yang diambil oleh pihak sekolah 4. guru dan saksi 4.9 Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA + ) ( ITP ) 4. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………… berjawatan ……………………Gred …….2 Surat tunjuk sebab .kad pengenalan 3.3 Keterangan pelajar.yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.8 Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan 3.4 Tarikh lantikan (L) (B) : : : : : 61.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 4. 2. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4. tempat. berapa orang yang terlibat dan apa yang berlaku 4. 3.3 Tarikh lahir/umur 3.6. 3.7 Tempat bertugas sekarang 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.2 Insiden yang berlaku.1 Nama 3. masa.6 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/ Guru Besar 4.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.2 No..6 Tarikh sah jawatan 3.

beliau dianggap telah :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. b) Salinan surat tujuk sebab. Pulau Pinang Dokumen-Dokumen Sokongan] a) Salinan keterangan saksi.k Pegawai Pelajaran Daerah. Sekian. Pulau Pinang. Pejabat Pelajaran Daerah. terima kasih.4.3 Memandangkan pegawi ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. s. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. c) Salinan keterangan pegawai.1 Pandangan terhadap pegawai 5. Sekolah Kebangsaan Bunga Ros.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. ( ALI BIN ABU ) Guru Besar. 62. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakuan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. .

buah dada dan sebagainya. jenaka-jenaka lucah. 12. GANGGUAN SEKSUAL Definisi Gangguan seksual boleh didefinisikan a) Apa jua pertuturan yang tidak dikehendaki di dalam pelbagai bentuk seperti bahasabahasa –bahasa licah. b) Sebarang tingkah laku sama ada secara gerak isyarat atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan dengan sengaja seperti menyentuh punggung.63. ucapan atau penyataan yang berunsurkan seks dan undangan/permintaan seksual sama ada secara langsung atau tidak. . Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.

64. Carta Aliran Mula Terima laporan/ aduan kes Tidak Siasatan dijalankan Kes Selesai Ya a) Temu bual pihak terlibat b) Dapatkan keterangan saksi c) Memberi nasihat lisan d) Memberi amaran lisan e) Direkod dan Fail Displin Guru Tidak Kes Berulang Kali Ke-2 Kes Selesai Ya .

Pelajaran Pulau Pinang.. Jawatan …………………………………………. : ………………….P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.. . Jalan Bukit Gambir. 11700 Pulau Pinang. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil../Puan/Cik …………………………………….Surat Amaran Pentadbiran I Diberi dan direkodkan a) Ulang proses di atas b) Minta Surat Tunjuk Sebab c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Kes Selesai Ya Laporkan ke JPN Cadangkan tindakan Tatatertib Kes Berulang Kali Ke-3 Tamat 65..( Tarikh ) dlm ……. (U. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. (Bagi Kes-Kes Gangguan Seksual) SULIT Pengarah.

3.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3. 4. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.2 3. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ……………………………….3 3.3.4 3.6 3.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.1 4. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.7 3.3. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas . 4.5 Laporan ke JPS 5. 4. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Ulasan dan syor ketua jabatan .4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD)..Di Sekolah ………………………………………. Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.1 3. 2.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. berjawatan ……………………………… Gred ……….8 3. 3.5 Nama No. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 66.3.3.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.2 4.

k.2 5. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. . terima kasih. salinan surat tunjuk sebab. Pulau Pinang. Sekian. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. 67. ) Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) salinan laporan/aduan mangsa gangguan seksual.5. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. salinan perakuan/perjanjian pegawai.3 Pandangan terhadap prestasi kerja pegawai terjejas Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. beliau dianggap telah :(a) Berkelakuan dengan sedemikian sehingga sedemikian sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Pegawai Pelajaran Daerah. Pejabat Pelajaran Daerah.1 5. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. ( Pengetua/ Guru Besar s.

13.68. Waktu Bertugas : Kakitangan Guru Kakitangan Bukan Guru _ Waktu persekolahan mengikut sesi Waktu-waktu yang diarahkan oleh pentadbir Waktu pejabat Perlanggaran Tatakelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---- . MEMBUAT KERJA LUAR SEMASA BERTUGAS Definisi Mengikut Peraturan 5 (3) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 5 (3) Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa perkerjaan luar itu (a) tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru membuat kerja luar semasa bertugas : Bil Proses 1. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan Membuat kerja luar semasa bertugas (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan tentang etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan 2. (d) Sesi kaunseling di PPD/JPS Tindakan Pengetua. PPD Rekod dalam fail disiplin guru . GPK s.(a) membelakangkan tugas awamnya demi demi kepentingan peribadi 69. (b) dan (c) (b) Staf dipanggil untuk memberi keterangan (c) Mengeluarkan surat tunjuk sebab.k. GPK Catatan Pemantauan tugasan kehadiran tingkahlaku direkod dalam fail displin guru Pengetua. Guru Besar. Guru Besar. Kes Berulang Kali ke-2 (a) Ulangi proses (a).

k. Guru Besar s. Guru Besar. Kes Berulang Kali ke-3 (a) Staf dipanggil untuk memberi penjelasan (b) Surat amaran pentadbiran Kes Berulang Kali ke-4 (a) Menghantar laporan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib Pengetua. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 Tamat Ya (a) Ulangi proses (a). Pengetua.(b) dan (c) di atas (b) Mengeluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali ke-3 . 74. JPN 70.3. PPD/JPN Direkod dalam fail disiplin guru Rekod dalam fail disiplin guru. Contoh laporan seperti pada halaman 73. dan 75 4.

(Bagi Kes-Kes membuat kerja luar semasa bertugas) SULIT Pengarah. Pelajaran Pulau Pinang./Puan/Cik ……………………………………. . : ………………….( Tarikh ) dlm …….Tamat Ya (a) Ulangi proses (a). Jalan Bukit Gambir.. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. (b) dan (c) (b) Mengeluarkan surat amaran pentadbiran Kes Berulang kali ke-4 Tamat Ya Membuat laporan ke JPN untuk Tindakan tatatertib Membuat laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 71.. 11700 Pulau Pinang.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. (U.. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil.

8 3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.6 3. 4. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ……………………………….3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. 4. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. berjawatan ……………………………… Gred ……….2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.3.5 Nama No.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4... 4.3 3. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.3.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.7 3. 4. 3.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD). kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 72.3. 4.4 3.1 3.3.3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. 3.5 Laporan ke JPS .2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas .1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. Di Sekolah ……………………………………….2 3.Jawatan ………………………………………….

Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) 2 salinan maklumat/butir-butir perkerjaan yang dilakukan. Pegawai Pelajarn Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……………… Pulau Pinang. Terima Kasih 73. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2 salinan teguran/amaran 1. ………………………………. ( ) Pengetua/ Guru Besar s. 2 salinan jawapan/surat tunjuk sebab.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. beliau boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4 (2) dan (g) peraturan yang sama iaitu . (b) tidak bertanggungjawab. amaran 2 dan amaran 3.k. Maka adalah wajar Pengetua/ Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sekian. . 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat menjalankan kerja luar Semasa waktu bertugas 5.5..3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 5 Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 2 salinan laporan yang diterima daripada mana-mana pihak.

memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. sama ada dengan percuma atau dengan mandapat upah. Sebagai seorang pakar. PERKERJAAN LUAR Definisi Peraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. firma atau individu persendirian. 14. pertanian atau perindustrian. syarikat. Atau . Mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi.(e) 2 salinan pengakuan/ perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar. 74. Telah menggariskan 5 (1) kecuali setakat yang ia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya Atau Diberi kuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian seseorang pegawai tidak boleh (a) (b) (c) Mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersial.

Tindakan Pengetua. GPK Catatan Pemantauan . Guru Besar Pastikan pekerjaan luar yang dilakukan bukan daripada jenis-jenis pekerjaan . Pengetua. 2. Mengarahkan supaya pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta.tugasan kehadiran tingkahlaku .(d) Bertugas sebagai seorang pentadbir atau penerima Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 :5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil bagi kes membuat pekerjaa luar tanpa kebenaran Bil Proses 1.Direkod dalam fail displin guru. 75. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan membuat kerja luar (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan. Guru Besar.

Sekiranya pegawai ingkar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 3. 76.yang dilarang. laporkan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib. Guru Besar Laporan yang dikemukan berserta dengan dokumen sokongan. Pengetua. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Mengarahkan pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta Ya Tidak Tidak .

Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. Tuan. Jalan Bukit Gambir.( )dlm. Saya dengan hormatnyamerujuk kepada perkara tersebut di atas. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Man Bin Mat (KP: 1234561) PPP. 11700 Pulau Pinang.Sokong Sokong Membuat laporan ke JPN Untuk tindakan tatatertib Tamat Kemukakan Boring ke JPN Tamat 77.TT/35352 Februari 2006 Pengarah. Pelajaran Pulau Pinang. . Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. Pulau Pinang. .SK.

Pihak Insuran Jati melalui suratnya bertarikh …………. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Man bin Mat yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya.3 Selaku Ketua Jabatannya. saya telah berhubung dengan Syarikat Insuran Jati melalui surat bertarikh …………. 4. prestasi beliau adalah baik. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 4. Latar belakang kes 4. Syarikat Insuran Jati. 3.. 4. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmatn di SMK Bunga Raya.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……………………… tentang penglibatan Encik Man bin Mat yang dilaporkan melakukan pekerjaan sebagai agen insuran. pegawai berkenaan telah dimaklumkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi pegawai awam melakukan pekerjaan luar sebagai agen .1 Butir-butir pegawai (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Nama pegawai No. Pulau Pinang semenjak 2000 hingga sekarang. Sepanjang perkhidmatan di sekolah ini.kad pengenalan Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : : : : 78. telah mengesahkan bahawa pegawai ini sememangnya telah dilantik sebagi Agen Insuran Syarikat Jati hingga sekarang. untuk mendapatkan pengesahan sama ada aduan yang diterima adalah benar atau sebaliknya.2.1 Encik Man bin Mat. 4. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: 3.4 Pada …………….

saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib dengan hukuman yang sewajarnya.1 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dengan keputusannya. Cadangan dan syor ketua jabatan 5. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 4. 2. Guru tuisyen Pensyarah sambilan Tutor sambilan Penulis buku . Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. …………………. 5. ( ALI BIN ABU ) Pengetua. Saya yang menurut perintah.k.insuran dan boleh diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 5. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh ……………… Surat pengesahan dari syarikat Insuran …………. Pulau Pinang s. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 79. SMK Bunga Raya. Sehubungan dengan ini.2 6. 1. Walau bagaimanapun pegawai ingkar untuk mematuhi arahan yang diberi. mendapati pegawai ini ingkar untuk mematuhi Peraturan 5. 3. 4. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya.5 Pegawai telah diberi nasihat supaya memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar.. Sekian. Pejabat Pelajaran Daerah ………………… Pulau Pinang. Pegawai Pelajaran Daerah. Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Pernah Diluluskan Oleh Kementerian. Saya selaku Ketua Jabatannya. 5.

Wartawan sambilan Berniaga Jurujual jualan langsung Agen insuran Ahli lembaga pengarah syarikat Ketua kampong Pelakon iklan 80. cek. 7. 7. 15. 2. 11. wang pos dan kiriman wang) melebihi RM 2000. 6. 13. 3.5. pada hari kerja yang berikutnya dengan syarat bahawa tiap-tiap cek mestikan dibankkan dalam tempoh seminggu selepas diterima. duit syiling. 10. 5. . 8. 6.00 Atau apa-apa jumlah yang lebih kecil dibankkan kesemua pungutan yang ada dalam tangan sama pada hari itu juga atau jika lewat diterima. 4.00 DAN Jumlah pungutan (termasuk wang kertas. 14. 12. 15. 9. KEGAGALAN MENYERAHKAN WANG KUTIPAN YURAN Definisi Mengikut Arahan Perbendaharaan 78 (a) – Bila Pungutan mesti dibayar di Perbendaharaan “ Semua pemungut …… yang menerima wang awam sama ada wang itu kena diperakui sebagai hasil atau tidak adalah dikehendaki jika : (i) (ii) Pungutan wang kertas dan duit syiling RM 500. Penterjemaah kamus Penceramah Jurulatih teater/sukan Jurulatih senamrobik Pembantu teknik sambilan Warden lalu lintas Penolong pendaftar perkahwinan Penulis skrip audir sambilan Jurulatih renang Pemandu pelancong Pendemonstrasi sambilan Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Dilarang 1.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan yang perlu diambil bagi kes kegagalan menyerahkan kutipan yuran Bil Proses 1.Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) (b) tidak jujur atau tidak amanah tidak bertanggungjawab 81. Guru Besar. Mengenalpasti staf yang terlibat melalui semakan a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan Tindakan Pengetua. Penyelia Petang Catatan .

2. a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan . 3. Penyelia Petang Rekod dalam fail diri guru. 82. 4. Contoh laporan Seperti pada halaman 85. Guru Besar. Pastikan staf menandatangi surat akuan terima. 86 dan 87. Membuat siasatan Memanggil staf yang terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjukkan butiran menunjukkan kutipan yuran yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam 14 hari. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang terlibat Melalui semakan. Sekiranya ingkar a) Melaporkan ke JPN b) Membuat laporan Polis Pengetua.

a) Melaporkan ke JPN b) Membuat Laporan polis Tamat 83. . Sekiranya ingkar .Membuat siasatan memanggil Pegawai terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjuk butiran menunjukkan kutipan yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari. ( ) dlm ……… Tarikh : ……………………… (Bagi Kes-kes Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran) SULIT Pengarah. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil.

11700 Pulau Pinang.6 3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.5 3.2 3.7 3. 2. Jalan Bukit Gambir.Pelajaran Pulau Pinang.. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ………………………………………………./ Puan/ Cik ………………………………………….1 3. 3. 3.8 3. Gred ………. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.9 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) . (U.4 Nama No.3 3. berjawatan …………………………….P. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan : : : : 84. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik …………………………………………. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.

2. Pegawai Pelajaran Daerah.1 Nasihat secara lisan (direkodkan).4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 4. Pejabat Pelajaran Daerah. 4.2.5 Laporan ke JPS 5. Ulasan dan syor ketua jabatan 4. iaitu :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak jujur dan tidak amanah. (b) tidak bertanggungjawab Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. ) .4.1 Kesan kesalahan pegawai terhadap akuan/ audit sekolah. 85.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. 4.k.2 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. 4. terima kasih. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi:4.2. ( Pengetua/ Guru Besar s.2.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 4. Sekian.2 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (f) dan (g) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.2.

Pelajaran Pulau Pinang. Rujukan: Bil. salinan surat tunjuk sebab.( Tarikh (Bagi Kes-kes Kebankrapan) SULIT Pengarah. ) dlm ………… : ……………………. salinan perakuan/perjanjian pegawai. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (f) (g) (h) (i) (j) salinan laporan/aduan kegagalan menyerahkan kutipan yuran.Pulau Pinang. 86. .

11700 Pulau Pinang.9 Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4.Jalan Bukit Gambir. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas 2. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 87.8 3. 3.3 3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.4 3. Gred ………. Latar belakang kes . (U.2 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3..1 3.6 Nama No.. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………….6 3. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.7 3. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.P. 3./ Puan/ Cik …………………………………………. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ………………………………………………. berjawatan …………………………….

4 Pegawai Pemegang Harta juga (Nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan lagi). Dikepilkan laporan Pegawai Pemegang Harta sebagai Lampiran B. jawatan. Dikepilkan salinan surat tersebut sebagai Lampiran C.4.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta Jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar). gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya. Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta Mulai (Nyatakan tarikh pembayaran) 4. Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh bertarikh (Nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D. 4. 4.3 Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap).8 (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai). 4. 4.5 Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut.6 Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut: (a) (Nyatakan alasan pegawai) (b) (c) 88. 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai. . iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (Nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) 4.

Pulau Pinang. terima kasih.5. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pejabat Pelajaran Daerah.k. Sekian. Pegawai Pelajaran Daerah. Dikemukan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya. ) . ( Pengetua/ Guru Besar s.

Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. : : . Jalan Bukit Gambir. Bagi Kumpulan Sokongan (No.2). 11700 Pulau Pinang.CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.

Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : .1 3. Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Dikepilkan salinan jadual kedatangan bagi tarikh-tarikh tersebut. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai.12 3.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadap beliau. Latar belakang 4.3 3.8 3. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA. Gred dan Tempat Bertugas] telah hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran mulai dari 28. KP. Jawatan. Butir-butir pegawai 3. -1Bersama-sama ini disertakan sesalinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. NO.6 3.13 3.5 3. 3.11 3.4 3.2007 hingga sekarang. .7 3. Tuan. Jawatan.14 Nama : No. 2.1 Adalah dimaklukan bahawa [Nama Pegawai. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.2 3.9 3.09. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.10 3.

Dikepilkan salinan surat pertukaran sebagai Lampiran H.10.SKSA/09/06/009 bertarikh 11. Surat tersebut dikemukakan secara serahan tangan melalui PRA sekolah.11. 4.2007 sebagai Lampiran D. 4.5 4.2 Berikutan itu selaku Ketua Jabatan saya telah pergi ke rumah pegawai.11. Pegawai berkenaan ada di rumah ketika itu.10. Saya telah mengemukakan surat arahan panggil balik bertugas di samping mengarahkan beliau secara lisan supaya kembali bertugas semula dengan serta merta. kecewa serta runsing hingga menyebabkan tidak dapat berfikir dan bertindak dengan rasional. Ketika hadir ke sekolah pada 1.1 hingga 4.2007. Surat tersebut dikemukakan secara berdaftar biasa. 4. Rujukan Bil(23)dlm. jam 8.2007.SKPP/02/12/003 bertarikh 5.3 ii. pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah sejak bertugas di SMK Beliau bertukar ke sekolah ini mulai dari 1. Walaupun begitu beliau hanya hadir sekejap sahaja dan memberitahu hendak pergi ke Pejabat Pelajaran berjumpa dengan Pegawai Eksekutif. Dikepilkan salinan surat Bil(22)SKPP/02/12/003 bertarikh 4. Berikutan itu saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas bagi mengarahkan beliau kembali bertugas serta mengemukakan penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Bil i.5. Surat tersebut telah dikemukakan secara berdaftar biasa. Namun begitu difahamkan beliau tidak pergi ke Pejabat Pelajaran Daerah . Pada 1.2007.30 pagi pegawai berkenaan ada hadir ke sekolah.2007 sebagai Lampiran E. Senaraikan masalah beliau sepertimana di para 4.7 Pihak sekolah juga ada menerima salinan surat daripada sekolah lama beliau yang dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang memaklumkan .10.5. 4.8 dalam perakuan tuan. iii. sedih.07. Bil(03)dlm.10.6 -2Beliau juga memaklumkan menghadapi masalah kewangan yang serius seperti berikut : i.2007 sebagai Lampiran C.4 Surat peribadi saya selaku Ketua Jabatan bertarikh 23. Walaupun begitu pegawai berkenaan masih juga kembali bertugas.2007 sebagai Lampiran G. Berikutan itu beliau menjadi buntu.4. Secara lisan pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah kewangan.

: : . 4.2007 sebagai Lampiran I 4. SMK .11 4. iaitu tidak bertanggungjawab.9 Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripada hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa. T. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Walaupun begitu tanggungjawab beliau sebagai seorang kakitangan kerajaan tidak harus diabaikan dan beliau perlu menjalankan tugas dengan dedikasi.1). Sehubungan itu.(P) bertarikh 20.TPG. Salinan surat Bil(17)dlm. T. 4.11. salinan kad A.. Kementerian Pelajaran Malaysia. SMKBT.8 Memandangkan beliau masih juga tidak hadir maka saya selaku Ketua Jabatan telah mengeluarkan sekali lagi surat arahan panggil balik bertugas kepada pegawai berkenaan secara A. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat pegawai sebenarnya menghadapi masalah kewangan dan peribadi yang agak berat. Saya juga telah berusaha menasihati beliau tetapi tidak berkesan. Dikepilkan salinan surat Pengetua. ………………………………. Bagi Kumpulan Sokongan (No. Bahagian Sumber Manusia.pegawai telah tidak hadir bertugas selama 20 hari dan tempoh tersebut diperakukan pemotongan emolumen. terima kasih. 4.10 Sehubungan dengan itu. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Kedua-dua surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai. sebagai Lampiran K dan salinan akuan terima serahan tangan sebagai Lampiran L. Berdaftar serta secara serahan tangan yang dikemukakan melalui PRA sekolah. memandangkan pegawai berkenaan masih juga tidak kembali bertugas sekarang maka saya mengesyorkan supaya beliau dikenakan hukuman yang setimpal kesalahannya. Pulau Pinang . perbuatan pegawai berkenaan yang tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) -3CONTOH SULIT Ruj.SKPP/02/12/005 sebagai Lampiran J.12 Sekian.

Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. 2. . Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : . Blok E12. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Tuan. Kompleks Kerajaan Parcel E. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.1 3. gred dan tempat bertugas) telah didapati tidak bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah mulai dari (tarikh sebenar pegawai mula tidak hadir bertugas) hingga sekarang.9 Nama : No.3 3.8 3. PERAKUAN PERWARTAAN BUANG KERJA MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993.2 3. 11700 Pulau Pinang. Adalah dimaklumkan bahawa (nama pegawai. -43. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.7 3.Aras 1-5. Jalan Bukit Gambir.6 3.4 3. jawatan. Oleh yang deminian tata kelakuan pegawai berkenaan adalah melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.5 3. Butir-butir pegawai 3. TERHADAP [NAMA DAN NO.

Catatan : Sila pastikan nama pegawai dan catatan ‘tidak hadir’ bertugas tanpa cuti dan kenaran Ketua Jabatan dicatatkan pada setiap hari bekerja di jadual kedatangan berkaitan iaitu mulai dari tarikh sebenar pegawai tidak hadir bertugas hingga sekarang. Dikepilkan surat yang berkaitan. .14 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : Dikepilkan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai sebagai Lampiran A.11 3. -54. [nama pegawai] telah meninggalkan tugasnya.10 3. gred dan tempat bertugas] ada mengemukakan permohonan utuk penangguhan sementara kontrak perkhidmatan pendidikan guru/cuti belajar separuh gaji ke Kementerian Pelajaran Malaysia melalui surat [rujukan surat-surat yang berkaitan dan tarikh] kerana ingin melanjutkan pelajaran di [tempat menyambung belajar] selama [jumlah] tahun mulai dari [tarikh] hingga [tarikh].3 Selaku Ketua Jabatan.13 3. [nama pegawai] masih juga tidak kembali bertugas. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [Nama pegawai. 4. saya telah mengemukakan surat kepada [nama pegawai] melalui surat [rujukan dan tarikh] bagi mengarahkan beliau untuk kembali bertugas dengan serta merta memandangkan masih tiada sebarang jawapan dan kelulusan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia.12 3. 4. Dikepil salinan Jadual Kedatangan [nama sekolah] mulai dari [nyatakan tarikh sebenar pegawai telah meninggalkan tugasnya tanpa cuti atau tanpa kebenaran] hingga sekarang. Dikepilkan surat-surat yang berkaitan. Rekod jadual kedatangan haruslah dipastikan ada tandatangan haruslah dipastikan ada tandatangan pengesahan oleh Ketua Jabatan.4 Nyatakan sama ada surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai berkenaan ataupun sebaliknya dan kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan jika ada. 4.2 Walau bagaimanapun sebelum kelulusan permohonan diketahui. jawatan.3.

5.8 Kemudiannya Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] memaklumkan pihak [Negara berkaitan] tidak memberi sebarang jawapan atas pertanyaan yang telah dibuat oleh pihak pos. Dikepilkan salinan surat tersebut. Dikepilkan salinan surat tersebut.5 Saya sekali lagi telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A. Sehubungan itu. Berdaftar dengan catatan ‘HANYA DITERIMA OLEH PENAMA SAHAJA’ di luar sampul surat terhadap pegawai berkenaan melalui surat [rujukan dan tarikh). Sekian. memandangkan surat-surat yang dikemukakan kepada pegawai telah dikembalikan semula kerana tidak terserah serta tidak dapat dikesan maka adalah diperakukan kes pegawai berkenaan bagi tujuan pewartaan buang kerja. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . iv. T.6 Pertanyaan secara bertulis telah dibuat oleh pihak sekolah kepada Pos Malaysia Berhad pada [tarikh] bagi mengetahui kedudukan surat tersebut sama ada telah diakui terima oleh pegawai ataupun sebaliknya. Nyatakan ulasan dan syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai.4. Dikepilkan salinan surat tersebut. 4. Dikepilkan salinan borang Pos (nyatakan nombor rujukan) 4. -67.7 Menurut Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] satu siasatan sedang dijalankan bagi mengesan surat tersebut. iii. Oleh yang demikian tata kelakuan [nyatakan nama pegawai] adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). Namun tiada sebarang maklumbalas yang diterima. 8. Pergi ke alamat rumahnya di (tempat) Bertanya hal ehwal pegawai dengan saudara mara beliau Bertanya dengan kawan-kawan rapat pegawi ATAU Apa juga usaha yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai 6. ii. 4. Contoh : i. terima kasih. Nyatakan juga inisiatif lain yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab.

………………………………….. KETUA JABATAN/ PEGAWAI PELAPOR DAN COP RASMI JAWATAN

-7CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. : :

Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, 3. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Nama dan No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : ,

Bersama-sama ini disertakan Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. -84. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993, seperti berikut: 4.1.1 Tidak Hadir bertugas Tanpa Cuti Dan Kebenaran 4.1.1.1 [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang]

Telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tarikh-tarikh ketidakhadiran Tahun 2003 Jumlah hari

Tahun 2004

JUMLAH Salinan jadual kedatangan bagi tempoh ketidakhadiran tersebut sebagai Lampiran . 4.1.1.2 Berikutan itu, selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A.T. Berdaftar kepada pegawai berkenaan bagi mengarahkan beliau kembali bertugas dengan serta merta mengemukakan penjelasan berhubung ketidakhadirannya melalui surat-surat berikut : 3.1.1.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] s sebagai Lampiran . dan salinan kad A. T. sebagai Lampiran .

4.1.1.3

Pegawai berkenaan telah hadir untuk bertugas semula pada [tarikh] Memandangkan beliau telah hadir bertugas semula saya telah mengadakan perjumpaan dengannya untuk mengetahui sebab-sebab ketidakhadirannya di samping turut mengemukakan surat kepadanya meminta penjelasan. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran .

4.1.1.4

-9Pegawai ada mengemukakan surat penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Salinan surat penjelasan pegawai sebagai Lampiran .

4.1.1.5

Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah tidak hadir bertugas tanpa kebenaran terlebih dahulu atau sebab yang munasabah adalah melanggar Peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab.

1 [nama pegawai.00 petang bagi hari Isnin hingga Jumaat tarikh berikut : Tarikh Waktu Hadir Waktu Keluar Jumlah JUMLAH Tidak termasuk waktu rehat : Isnin – Sabtu (Kecuali Jumaat) – 1.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] Sebagai Lampiran .2.00 tengahari – 2.1.45 petang Salinan jadual kedatangan seperti mana di Lampiran . selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat meminta penjelasan pegawai berhubung perkara tersebut melalui surat-surat berikut : 3. .10 4.4 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah didapati datang lewat serta keluar awal adalah melanggar Peraturan 4(2)(i).2 Berikutan itu. 4. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan secara lisan Pegawai memaklumkan seperti berikut : Salinan peraturan sekolah sebagai Lampiran . 4.2.2. Selain itu.2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. gred dan tempat bertugas sekarang] juga telah didapati keluar awal dari waktu yang telah ditetapkan iaitu 8.3 Saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai berkenaan bagi mendapatkan penjelasannya.15 tengahari – 2.1.4.2 Datang Lewat Dan Keluar Awal Ketika Bertugas 4.1. sepanjang pegawai bertugas di [nama sekolah] saya tidak pernah menerima sebarang rekod perubatan dari mana-mana hospital kerajaan atau swasta yang menyatakan bahawa pegawai berkenaan ada mengalami masalah mental atau jiwa.12.1.1.2. jawatan. .2. 5.00pagi hingga 5.00 petang Jumaat .1.

pegawai berkenaan juga sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pembantu Tadbir seperti [kata-kata yang diucap oleh pegawai kepada Pembantu Tadbir. [tandatangan Pengetua dan cop rasmi] . Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Jalan Bukit Gambir. perubahan sikap serta tingkah laku dan sebagainya. Bagi Kumpulan Sokongan (No. Selain itu. Memandangkan pegawai sering melakukan kesalahan-kesalahan tersebut walaupun telah dinasihat supaya berubah maka selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya pegawai diambil tindakan tatatertib dan dikenakan hukuman [nyatakan hukuman yang disyorkan. kesungguhan kerja.] Sekian. terima kasih.] 7. 11700 Pulau Pinang.] 8. : : .2). penglibatan dalam aktiviti luar atau sumbangannya.11 CONTOH SULIT Ruj. [sila berikan ulasan tuan terhadap prestasi menyeluruh pegawai termasuklah prestasi kerja semasa.6. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.

Pulau Pinang telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.9 3.. .11 3. 2.2 3.1 Dimaklumkan bahasa Encik …………. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. 3.5 3. Sepanjang tempoh beliau bertugas di Sekolah ini. yang membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. Latar Belakang Kes 4.3 3.6 3.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.8 3.4 3. Butir-butir pegawai 3. beliau telah yang didapati melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan-peraturan penjawat awam berikut :. PPP Lepasan Diploma Gred DGA29 di SK………………………….12 3...13 3.1 3.[KP:………………………] PPP LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ENCIK…………………………….7 3. Dimaklumkan bahawa Encik ……………………. PPP Bukan Siswazah Gred DGA29 telah ditukarkan ke sekolah ini dari SK ………………………… Mulai ……………………………….14 Nama : No.10 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : . 4. Tuan.12 Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A.

11. .1. Klinik Kesihatan.1.11. Klinik Kesihatan.11. Gelugor.2007 Jumlah Hari 2 2 1 2 1 2 1 No. Klinik Kesihatan Bersatu.4.2007 25. Klinik Kesihatan.1. Bukit Jambul.11. Klinik Kesihatan.11.2007 – 12.11.2007 – 06.1 Dimaklumkan bahawa Encik ………………………… dilaporkan melakukan kesalahan tidak hadir bertugas dengan mengambil Sijil Sakit daripada merata-rata Klinik Kerajaan dan lewat memaklumkan Ketua Jabatannya.11.3 Perbuatan pegawai tersebut gagal atau lewat menyerahkan sijil sakit atau gagal memaklumkan perkara tersebut kepada Ketua Jabatan boleh disifatkan sebagai kurang cekap atau kurang berusaha dan tidak bertanggungjawab iaitu melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2007 11.2 (Nyatakan apakah tindakan pihak sekolah usaha bagi mencegah perbuatan tersebut berulang seperti memberi teguran secara lisan atau bertulis atau dalam mesyuarat guru dan salinan dokumen yang berkaitan) 4.2007 12.11.2007 – 21.11.11.1.Sijil Sakit MCPP 456364 MCPP 578997 MCPP 555141 MCPP 234567 MCPP 875633 MCPP 975864 MCPP 567248 Nama Klinik Klinik Kesihatan Bersatu.2007 05.11.1.1. Balik Pulau.2007 Salinan sijil-sijil sakit berkaitan disertakan di Lampiran G. Tarikh-Tarikh yang terlibat adalah seperti berikut :- Tarikh 03.11.13 4.11.11.1 Lambat Mengemukakan Sijil Sakit Klinik Kerajaan 4.10.11.Pulau Pinang Klinik Kesihatan Azhar. . Balik Pulau. Pulau Pinang. Tarikh Diserah 12.2007 12.2007 20. Pulau Pinang.09.2007 12.2007 12.2007 – 04.2007 17.2007 07.2007 12. Pulau Pinang.1.11.2007 12.Pulau Pinang.

3 Perbuatan beliau ini dapatlah diifatkan sebagai tidak bertanggungjawab iaitu melanggar Peraturan 4(2)(g) Peraturan –Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.1. malah sering mengulangi perbuatan tersebut. .1. (nyatakan ulasan serta syor pelanggaran tatatertib yang dilakukan pegawai berkenaan).4. Walau bagaimana tidak diendahkan. .2 Selaku Ketua Jabtan saya telah beberapa kali memberi teguran secara lisan supaya beliau lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan terhadapnya. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini.telah didapati tidak masuk Kelas mengajar di kelas-kelas yang sepatutnya mengajar pada tarikh-tarikh dan waktu sepeti berikut :Tarikh Kelas Kelas Waktu Subjek Dokumen Bukti Salinan Jadual Waktu Peribadi Pegawai dikepilkan sebagai Lampiran H.1.14 – 5. 4.1 Encik …………………………. 4. Sekian. Terima Kasih. 6.2.2. saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada saripada Hospital Kerajaan atau Swasta yang mengesahkan bahawa beliau mengidap masalah mental atau jiwa.2 Tidak masuk kelas mengajar 4.2.1.

.. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Bagi Kumpulan Sokongan (No.. Jalan Bukit Gambir..…………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) . : : .... Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.....2).15 CONTOH KES BANKRAP SULIT Ruj.

1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai. 3.7 Jawatan Sekarang : 3. jawatan.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3. 2.3 Tarikh Lahir/Umur : 3.1 Nama : 3. GRED DAN TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.16 4. jawatan. .14 Rekod Tindakan Tatatertib : Salinan kenyataan perkhidmatan pegawi berkenaan yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. Tuan.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. NO. Latar belakang kes 4. Kad Pengenalan : 3. JAWATAN. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3. Butir-Butir Pegawai 3.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3.11700 Pulau Pinang.13 Jabatan Sekarang : 3.2 No. .KP. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3. Gred dan tempat bertugas) telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan pegawai awam dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. . Dimaklumkan bahawa (Nyatakan. PERAKUAN TINDAKAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA. nama pegawai.8 Taraf Jawatan : 3.

(Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai. Dikepilkan salinan surat sebagai Lampiran C.17 5. Sekian.3 4.4.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar) Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta mulai (nyatakan tarikh pembayaran). “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.5 4. .8 . Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut : (a) (b) (c) (Nyatakan alas an pegawai) 4. Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut. Terima Kasih. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) Pegawai Pemegang Harta juga (nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil Harta sebagai Lampiran B. Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap).4 4. Selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai.) 4.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. 4.6 Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh (nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D. Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.

. Bagi Kumpulan Sokongan (No.18 CONTOH SULIT Ruj. ………………………………… ) .……………………………… (Nama: Guru Besar SK …………………………….2). Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. : : .

JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.3 3. Tuan.1 3.9 3. gred dan tempat bertugas sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 2. . 3.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai. tempat bertugas) telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.5 3.8 3. gred.2 3. Dimaklumkan bahawa (nama. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.13 3.Jalan Bukit Gambir. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. jawatan. . Butir-butir pegawai 3.6 3.12 3. KP.14 Nama : No.4 3. jawatan. 11700 Pulau Pinang.11 3. 4.10 3.19 – Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kii sebagai Lampiran A. NO.7 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : . PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA. Latar Belakang Kes 4.

4. terima kasih. Bagi Kumpulan Pengurusan (No. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] CONTOH Ruj.6 [Nyatakan peraturan-peraturan yang telah dilanggar] 5. masa dan tarikh berlaku.] 4. Blok E12.] 4.5 [Nyatakan penjelasan pegawai jika ada.. tempat berlaku. Kompleks Kerajaan Parcel E. Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Aras 1 – 5 .2 [Nyatakan salah laku pegawai seperti apakah bentuk salah laku tersebut terutama punca kejadian itu berlaku.2). 6. Kementerian Pelajaran Malaysia.] 4.] 4. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat [nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian. Kami Tarikh Pengerusi.4 [Nyatakan apakah tuntutan kecuaian oleh plaintif terhadap pegawai. ………………………….3 [Nyatakan akibat daripada kejadian tersebut. Bahagian Sumber Manusia. : : 20 – . Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripad hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa.

3 3.Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. 4. Beliau telah ditugaskan untuk mengajar subjek Matematik bagi Tingkatan 1 .9 3. 2. Dimaklukan bahawa Puan . SMK telah dibekalkan dengan 1 unit Computer Note Book jenama Dell C640 untuk program pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).7 3.14 Nama : No.1 3. telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan membolehkan tindakan diambil terhadap beliau.2 3.5 3.21 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini di Lampiran 1. Butir-butir pegawai 3.10 3.12 3. PERAKUAN TINDAKAN SURCAJ TERHADAP PUAN KP: PPP SISWAZAH GRED DG41 SMK Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : . 62604 PUTRAJAYA Melalui dan salinan. PPP Siswazah Gred DG41.11 3. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Tuan.13 3. Latar belakang Kes 4. 3. PPP Siswazah Gred DG41 di SMK .6 3.1 Dimaklumkan bahawa Puan .4 3.8 3.

pihak sekolah telah mengamanahkan agar pegawai menjaga dan menyimpan komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656).2004. Semua peralatan PPSMI mestilah disimpan di sekolah semasa cuti ataupun jika guru sedang bercuti.00 petang beliau balik semula ke rumahnya beralamat di No.00. Ketika itu beliau sedang menjalani Kursus Kesedaran Keselamatan Fasa 2 di Langkawi.09. 4.09.2003 di Lampiran 3. Anggaran nilai semasa komputer berkenaan ialah RM5000. jam 7.3 Pada 27. SMK Bil( ) Bertarikh 20.2003 di Lampiran 2 dan Salinan surat aku janji rujukan 78458 bertarikh 20. Pegawai telah membuat aku janji penerimaan komputer tersebut pada 20.4 4. Pintu kayu rumah beliau dikopak dan Komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH3715 (38038412656) berharga RM 5800.2003.30 malam Puan menerima panggilan dari jiran beliau mengatakan rumahnya telah pecah masuk.5 Laporan awal mengenai kehilangan tersebut telah dikemukakan oleh pihak sekolah sekolah kepada Pengarah Pelajaran Pulau Pinang melalui surat bertarikh 16. 4. 22.06. Pegawai yang dipertanggungjawabkan mestilah sentiasa menjaga keselamatan peralatan dengan lebih berwaspada.00 yang dismpan dalam bilik tidur beliau telah dicuri. Salinan laporan awal bertarikh 16. 4. Salinan report polis 1345/2003 di Lampiran 4.22 Pegawai Pelajaran Daerah telah menyiasat kes kehilangan tersebut ( di lampiran K) pada 28.2003 dengan disahkan oleh Pengetua SMK .2004 di Lampiran 5. Seterusnya pada 28.6 .10. Kecurian tersebut telah dilaporkan oleh suami Puan Pada 28. 4.6.2003 jam lebih kurang jam malam 8.2004.12. Salinan laporan siasatan Lampiran K di Lampiran 6. Hasil rumusan akibat kehilangan tersebut bahawa pihak sekolah sewajarnya mengambil inisiatif supaya perkara yang sama tidak berulang lagi. Salinan surat kebenaran oleh Pengetua.2 Bagi tujuan tersebut.12.dan 2. .12.

Selain itu. rakan sekerja serta pelajar.9 . Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan memuaskan. Kerajaan Malaysia terpaksa menanggung kerugian wang bernilai RM5800. Sepatutnya pegawai lebih bertanggungjawab dalam menyimpan serta menjaga keselamatan barang awam untuk mengelak dari kecurian. Salinan surat Kementerian Kewangan KK/BKP 12/291/20 Jld.03. Beliau telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2003. pegawai mempunyai hubungan yang baik dengan pentadbir. pihak perbendaharaan melalui suratnya KK/BKP 12/291/20 Jld (sk5) (2) bertarikh 29. Akibat kehilangan tersebut.03. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi serta menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan sempurna.8 4.4. Markah prestasi 3 tahun terakhir adalah seperti berikut : .2 (sk5) (2) bertarikh 29.2006 memutuskan bahawa Puan dikenakan tindakan surcaj kerana kecuaiannya hingga menyebabkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656).2006 di Lampiran 7.23 Pengetua SMK mengesahkan bahawa prestasi kerja semasa pegawai amat memuaskan.00. 4. Setelah kes ini disemak dan diteliti ternyata terdapat elemen-elemen kecuaian dari segi penyimpanan dan keselamatan Note Book tersebut.7 Sehubungan itu.

i) ii) iii) Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 95. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. terima kasih. Sehubungan itu.4 95. Kementerian Pelajaran Malaysia. Seterusnya.4 90.24 CONTOH SULIT Ruj. saya berpendapat bahawa kehilangan Note Book berkenaan adalah disebabkan oleh kecuaian pegawai terhadap penyimpanan dan keselamatan barang tersebut. Saya yang menurut perintah. 5.1).6 Bil ( ) Salinan pengesahan Pengetua SMK bertarikh 16. Walaupun kehilangan tersebut tidak disengajakan. : : . Sekian.00. (Nama: Pengetua SMK ) . saya bersetuju dengan syor perbendaharaan supaya pegawai dikenakan tindakan surcaj kerana mengakibatkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernilai RM5800. tetapi adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk menjaga Note Book yang diamanahkan kepadanya untuk disimpan dengan sebaik Kewangan 1957 (Pindaan 1972). Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.5. Bagi Kumpulan Sokongan (No.2006 di Lampiran 8.

Tuan. 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok E12.KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. . 2. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ] ATAU . Dimaklumkan bahawa Encik [nama pegawai.25 Berdasarkan Peraturan 32(3). Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Aras 1-5. Kompleks Kerajaan Parcel E.Bahagian Sumber Manusia. Seterusnya beliau telah dihadapkan di mahkamah [nama mahkamah] pada [tarikh] atas pertubuhan berikut: Nyatakan pertuduhan/ pertuduhan-pertuduhan Yang dihadapkan ke atas pegawai berkenaan. gred dan tempat bertugas] telah ditangkap polis pada [tarikh pegawai ditangkap] dan ditahan reman selama [jumlah] hari mulai dari [tarikh] hingga [tarikh]. PERAKUAN PERINTAH TAHAN KERJA TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. Jalan Bukit Gambir. 3. jawatan. . 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Beliau telah dibebaskan pada [tarikh] oleh mahkamah dengan ikat jamin sebanyak RM [jumlah]. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Ini adalah kerana [ NYATAKAN ALASAN-ALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN PERINTAH TAHAN KERJA SELARAS DENGAN PERATURAN 44)2). selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] dikenakan Perintah Tahan Kerja berkuatkuasa mulai dari tarikh beliau ditangkap iaitu [tarikh] dengan dibayar separuh daripada emolumen bulanannya.

: : . Sekian. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] tidak dikenakan Perintah Tahan Kerja. Bagi Kumpulan Sokongan (No. Salinan surat pertuduhan mahkamah Salinan surat mahkamah [ Lain-lain maklumat yang berkaitan] 5. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) .4. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.1).26 – CONTOH SULIT Ruj. Ini adalah kerana [NYATAKAN ALASANALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH TAHAN KERJA] Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti berikut : 5. Berdasarkan Peraturan 32(3)..2 5. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Terima Kasih ………………………….4 Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang kemas kini.3 5.1 5.

Namun begitu pertuduhan di bawah Seksyen 41 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) dipinda kepada Seksyen 46 Akta .10. Bahagian Sumber Manusia. Blok E12.27 Menyebabkan kematian kepada seorang bernama RF/78743. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.2003 lebih kurang 2. 3. Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 25. Kompleks Kerajaan Parcel E.3 GL (A) di atas jalan tersebut dengan melulu. Adalah difahamkan pegawai berkenaan telah membayar denda tersebut.Kementerian Pelajaran Malaysia. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai.2004 atas pertuduhan berikut : Bahawa kamupada 9. Jawatan. kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 41(1) Akta pengangkutan jalan 1987 (Pindaan 1999). Aras 1-5.2005 telah membuat keputusan pegawai dikenakan denda RM900. 2. Jalan Bukit Gambir. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. oleh yang demikian itu. PERAKUAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO.00 tidak bayar penjara 21 hari. setelah mengambil perhatian tentang segala hal keadaan jalan itu (termasuk jenis keadaan dan berada di atas jalan itu) adalah berbahaya kepada orang awam dan telah . telah memandu kenderaan motokar No. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) di Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 18. 11700 Pulau Pinang. Tuan. .04. jenis Proton 1.00 petang bertempat di KM 102 Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang.1.

Pengangkutan Jalan 1987 dan telah dibaca dan diterangkan kepada pegawai oleh pihak mahkamah seperti berikut : Bahawa kamu 9.1.2003 lebih kurang jam 2.00 petang bertempat di KM 102, Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan , di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang, telah didapati memandu motokar No. di dalam keadaan yang tidak normal dan di dapati tidak mempunyai keupayaan fizikal untuk memandu kenderaan tersebut dalam keadaan tersebut dalam keadaan mengidap penyakit kencing manis (kekurangan gula dalam darah), oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 46 Akta Pengangkutan Jalan 1986 (Akta 333/87). 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] tidak dikenakan Perintah Gantung Kerja. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat walaupun pegawai telah melakukan kesalahan jalan raya namun ianya bukan melibatkan bidang tugas beliau. Selain itu, kemalangan tersebut juga adalah di luar jangkaan pegawai serta sudah pasti beliau juga cuba mengelak dari ianya berlaku. Oleh yang demikian, saya mengesyorkan agar pegawai tidak dikenakan hukuman tatatertib. Bersama-sama ini, disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan selanjutnya.

5.

6. 6.1 6.2 6.3 6.4

Salinan laporan polis Cawangan Trafik Balai Polis Pulau Pinang Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2004 Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2005 Salinan laporan (LAMPIRAN A) dan keputusan mahkamah (LAMPIRAN B) Sekian, terima kasih. ……………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) - 28 – CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, : :

Bagi Kumpulan Sokongan (No.1), Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. KP JAWATAN, GRED DAN TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh melakukan kesalahan [Nyatakan Kesalahan] di bawah Seksyen [kod Seksyen] Enakmen Jenayah Syariah Pulau Pinang 1992 di Mahkamah Rendah Syariah ……………….. atas pertuduhan berikut : Nyatakan pertuduhan Mahkamah Rendah Syariah tersebut. Disertakan salinan surat pertuduhan tersebut. ,

- 29 3. Dalam perbicaraan yang telah diadakan pada [tarikh], Mahkamah Rendah Syariah …….. berkeputusan [nama pegawai] telah disabitkan atas kesalahan tersebut dan didenda [nyatakan keputusan mahkamah]. Disertakan salinan surat keputusan mahkamah. 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan 45, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] dikenakan Perintah Gantung Kerja berkuat kuasa mulai dari tarikh beliau disabitkan kesalahan iaitu pada [tarikh keputusan mahkamah].

5. Selain itu, selaku Ketua Jabatan [nyatakan ulasan tuan terhadap keseriusan kesalahan yang telah dilakukan berbanding dengan disabitkan itu telah memburukkan nama perkhidmatan awam] Sekian, terima kasih. ……………………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan)

- 30 -

CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi, Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Kumpulan Pengurusan (No.2), Kementerian Pelajaran Malaysia, : :

62604 PUTRAJAYA.2 No.3 Tarikh Lahir/Umur : 3. Butir-Butir Pegawai 3.9 bertarikh 7.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. Tuan. Jalan Bukit Gambir. 3.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3. jawatan.7 Jawatan Sekarang : 3. tempat bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO. 11700 Pulau Pinang.8 Taraf Jawatan : 3.14 Rekod Tindakan Tatatertib . Kad Pengenalan : 3.Aras 1 – 5.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Dimaklumkan bahawa [nama.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3.31 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini sebagai Lampiran A. 2.KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.1 Adalah dimaklumkan bahawa satu laporan telah diterima daripada Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang melalui surat BPR/PK:30/5/11. Latar Belakang Kes 4.1 Nama : 3. Melalui dan Salinan : Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Blok E12. 4. gred.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3.2005 seperti mana di Lampiran B berkaitan dengan tindakan .13 Jabatan Sekarang 3.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3.10. Kompleks Kerajaan Parcel E.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.

tempat bertugas] yang telah didapati keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu seperti berikut : Bil 1.2002 7. Nyatakan sama ada penjelasan tersebut secara lisan/betulis] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran F dan salinan passport bertulis Lampiran G.12. Thailand Taipie Virtnam Saya telah mengemukakan surat kepada pihak Imigresen bagi mendapatkan pengesahan jabatan tersebut berkaitan dengan tarikh-tarikh serta negara yang dilawati oleh pegawai melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh]. 4.4 4.2002 hingga 18. Pihak Imigresen melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh] telah memaklumkan bahawa ……………… [nyatakan perkara yang terdapat dalam surat Imigresen] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran D. 3.12. 4. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran E. Berikutan itu pada [nyatakan tarikh] selaku Ketua Jabatan saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai.32 Oleh yang demikian tindakan pegawai berkenaan yang keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu adalah tidak mematuhi Surat Pekeliling Am Bil.12. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.5 4. 2. serta mengemukan surat bagi mendapatkan penjelasan beliau secara bertulis berhubung perkara tersebut melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh]. 4.2005 Negara Korea Sadao.3 4.2002 hingga 20. 1 Tahun 1984.2001 hingga 24.[nama. .12.2001 19. jawatan.11.Perbuatan beliau itu telah melanggar Peraturan 4(2)(i).2005 hingga 5.12.6 .[nyatakan penjelasan yang diberikan pegawai. Salinan surat tersebut sebagi Lampiran C..07.2002 13.2 Tarikh 17. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan berhubung perkara tersebut.07. gred. Beliau memaklumkan …………….

Jalan Bukit Gambir. : : .k Pengarah. Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang. terima kasih. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang . Kami Tarikh Ketua Pengarah Pelajaran Awam. ……………………….5. Pengarah.[Nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian. Jalan …………………………… 11700 Pulau Pinang. 11700 Pulau Pinang. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] s.33 CONTOH SURAT PERAKUAN PENAMATAN PERKHIDMATAN Ruj.. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat …………………. Pelajaran Pulau Pinang. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

Selain dari itu. Jalan Bukit Gambir.34 3..KP:……………………… Pekerja Rendah Awam Gred R1 SMK …………………………………………………. Blok E12. Abdul Samat) Melalui: Pengarah Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. beliau juga sering kali tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tempoh tertentu mulai thun 1982 hingga sekarang. Kompleks Kerajaan Persekutuan.P: Puan Himedah Bt.. 62604 Putrajaya (U. 11700 Pulau Pinang. Parcel C. merupakan seorang pegawai yang bermasalah. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Aras 6 – 7. Cadangan Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Terhadap EN ……………………… No.1 3.Bahagian Perkhidmatan. 2. Bahagian Sumber Manusia. Dengan hormatnya saya diarah perhatian tuan mengenai di atas.2 3. Butir-Butir Diri Pegawai 3. Kementerian Pelajaran Malaysia. Tuan.4 Nama dan No Kad Pengenalan Tarikh Lahir dan Umur Jawatan/ Gred Tarikh mula dilantik dalam Perkhidmatan Kerajaan : : : : . Pekerja Rendah Awam Gred R1 di SMK ………………………. 3 Blik C2. . Aras 1-5. Dimaklumkan bahawa En ………………………. 62510 Putrajaya Melalui: Ketua Setiausaha.3 3.

2 4. Keadaan En…………………… semakin merosot apabila beliau mula meninggalkan tugas. Pada 1.11 3.6.2 Prestasi Kerja Merosot 4. En…………………. pada 1.1979.. telah menunjukkan prestasi kerja yang merosot sejak tahun 1982. Beliau tidak menjalankan tugas-tugas yang diarahkan malah akan bersikap agresif dan marah-marah apabila ditegur oleh pihak pentadbir.10 3. 4. Beliau datang ke sekolah dengan rupa diri yang tidak terurus.5 3.35 Semasa datang bertugas beliau tidak mengenakan pakaian yang sesuai.6.6 3. Beliau juga pernah datang ke sekolah dengan memakai kain sarung dan seluar pendek.1 Masalah Kesihatan En……………………… didapati menghidap penyakit psikiatrik (schizophrania).3.2. Biasanya walaupun pekerja ini tidak menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.9 3. 4.telah berkhidmat di SMK ………………………. En …………………juga lebuh suka duduk bersendirian dan kadangkala tersenyum seorang diri.8 3. Bagaimanapun ciri kelakuan yang membimbangkan pihak sekolah.3 . Beliau tidak mengikut peraturan waktu 4. ………………………….1979 hingga sekarang.7 3.1 Dimaklumkan bahawa En.12 Jawatan Sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Taraf perkhidmatan pegawai Memilih KWSP/ Pencen Jawatan semasa pelanggaran Tatatertib dilakukan Gaji sekarang dan mata gaji Tarikh Pergerakan Gaji : : : : : : : : Bersama-sama ini dikemukan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai yang kemas kini seperti di Lampiran A. . telah dilantik sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1 1. Latar Belakang Kes En ………………………….6.2.1980 beliau telah disahkan dalam jawatan sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1..2. Tanjong Rambutan. 4. Beliau telah menerima rawatan di Hospital Daerah dan juga Hospital Bahagia. namun beliau masih mampu untuk menjalankan tugastugas minimum di bawah pengawasan pentadbiran sekolah.Tempoh yang dikenal pasti beliau menhidapi penyakit tersebut ialah pada Mei 1982 hingga sekarang.

3 . Bagi tahun 2003 sebagai Lampiran C. 28/6.yang bertarikh ……sebagai Lampiran E 4. 11/9. 4. 17/6.T Berdaftar telah dikemukakan beliau: I) II) Ruj. 30/6 1/7 hingga 31/7 (1 bulan) 1/8 hingga 31/8 (1 bulan) 2/9. 19/6.. 20/6. 27/6. 10/9.. 5/9.bekerja dan datang ke sekolah secara ‘otomatik’ termasuk hari Ahad dan Kelepasan Am.2 Sehubungan itu. 25/6. Bil……. Bil…….. Mulai dari 13. 26/6. 8/9. Beberapa surat amaran dan peringatan telah dikeluarkan kepada En………………. 9/9.3 Tidak Hadir Bertugas Pada Tahun 2003 4.36 Pengetua SMK…………………telah berusaha menangani masalah ketidakhadiran pegawai tersebut dengan pelbagai cara seperti memberikan nasihat serta teguran supaya pegawai lebih bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai seorang kakitangan Kerajaan. 18/6.. dua pucuk surat arahan panggil balik bertugas secara A.3. 24/6. En……………… berada di kawasan sekolah hanya beberapa jam sahaja dan biasanya beliau akan balik awal.2003 pegawai telah kembali bertugas ke sekolah tetapi hanya duduk di atas tangga bangunan sekolah tanpa membuat kerja.sebagai Lampiran D Ruj.. 4/9...10. . 3/9.3. Dikepilkan surat-surat amaran dan teguran yang telah dikeluarkan kepada Beliau berkenaan sebagai Lampiran B. yang bertarikh ..1 Dimaklumkan bahawa En ………………… telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tahun 2003 Bulan Jun Julai Ogos September : : : : Tarikh 16/6. Mengenai perkara di atas tetapi keadaan beliau masih tidak berubah.3. 23/6. 4. 12/9 Disertakan salinan fotostat Rekod Jadual Kedatangan Pekerja Sekolah SMK ……………………….

Dalam tahun-tahun tertentu En………….4. Surat temujanji juga telah di keluarkan sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan ke atas En……………….K Tarikh 31/1 hingga 14/2 (15 hari) 15/2 hingga 25/2 (17 hari) 26/2 hingga 8/3 (10 hari) 9/3 hingga 16/3 (8 hari) Tahun 1988 Tahun 2003 Bulan September : Tarikh 13/9 hingga 29/9 (13 hari) .37 5. Pihak sekolah telah merujuk ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang supaya Lembaga Perubatan untuk memeriksa kesihatan bagi Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Sekyen 10(5). melalui surat ………… yang bertarikh ……………. Akta Pencen 1980 (Akta 227).1 Selain itu kesihatan pegawai adalah di dalam keadaan yang tidak memuaskan. Tahun 1987 Bulan April November Bulan Jan/Feb Mac : : Tahun 1997 Bulan Mei : Tahun 2002 Bulan Jun/Julai : Tarikh 3/6 hingga 3/7 (30 hari) Tarikh 19/5 hingga 10/6 (23 hari) : : Tarikh 23/4 hingga 14/5 (22 hari) Sijil Sakit Kerajaan 13/11 hingga 30/11 (18 hari) S.tetapi pegawai . telah mengambil cuti sakit panjang kerana mendapat rawatan di Hospital Daerah dan Hospital Bahagian Tanjung Rambutan. tetapi pihak sekolah menghadapi kesukaran untuk membawa En…………… untuk menjalani pemeriksaan perubatan bagi tujuan di atas..4 Kesihatan Yang Tidak Memuaskan 4.4.S.

Dengan yang demikian. 7. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.38 - .. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Pertimbangan dan kelulusan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Dikemukan salinan surat berkaitan sebagai Lampiran F.ini gagal untuk ke hospital berkenaan. Sehubungan itu. (Nama: ) Pengetua SMK………………………………… . 6. dikemukakan untuk pertimbangan tuan sewajarnya. Sekian. berdasarkan kuasa di baeah Peraturan 49. kes En……………………. saya dengan ini memperakukan supaya En……………………… ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful