P. 1
MODUL PENGURUSAN TATATERTIB

MODUL PENGURUSAN TATATERTIB

|Views: 7,135|Likes:
Dipublikasikan oleh Monster Energy

More info:

Published by: Monster Energy on Jun 14, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

MODUL PENGURUSAN TATATERTIB DAN CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU TATATERTIB

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG JALAN BUKIT GAMBIR, 11700 PULAU PINANG

i

KANDUNGAN
* PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH * Tidak Hadir Bertugas Kesalahan Kerana Menagih Dadah Jenayah Khalwat Datang Lewat Balik Cepat Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum Tidak Melengkap Dan Tidak Menghantar Buku Persediaan Mengajar Lawan Ketua Menghasut Bergiat Cergas Dalam Politik Dera Pelajar Gangguan Seksual Memuat Kerja Luar Semasa Bertugas Pekerjaan Luar Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran 1 8 16 21 26 31 37 40 46 52 58 64 69 75 81

ii. * CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN * 1. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu 2. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran dan tidak dapat dikesan (Pewartaan). 3. Kes datang lewat, balik awal dan ponteng sewaktu bertugas 4. Kes lewat memaklumkan atau menyerahkan sijil sakit kepada Ketua Jabatan 5. Kes kebankrapan 6. Perakuan tindakan tatatertib/surcaj 7. Perakuan tindakan surcaj kehilangan peralatan PPSMI 8. Perakuan tahan kerja 9. Perakuan tidak digantung kerja 10. Perakuan gantung kerja 11. Kes keluar Negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan 12. Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 1~3 4~7 8 ~ 11 12 ~ 15 16 ~ 18 19 ~ 20 21 ~ 24 25 ~ 26 27 ~ 28 29 ~ 30 31 ~ 33 34 ~ 38

iii. MODUL PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH .

( 1 ) Adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dalam tiap-tiap hal perlanggaran mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini. atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melakukan perlanggaran tatatertib. . dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. ( 2 ) Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya.PENDAHULUAN BAHAGIAN III TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB 24. hendaklah disifatkan cuai dalam dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab.

Guru Besar/GPK Catatan . Tindakan Pengetua. Ketua Jabatan hendaklah dengan seberapa segera. Pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. TIDAK HADIR BERTUGAS Definisi Peraturan 23. 2. Proses Kerja ( Kes Dapat Dihubungi ) Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pentadbir sekiranya pegawai yang tidak hadir bertugas masih boleh dihubungi : Bil.iv. mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 9 Kelakuan dan Tatatertib) 1990 telah menggariskan ketidakhadiran bertugas seperti berikut : 1. Jika seseorang pegawai tidak hadir daripada bertugas. Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. “ketidakhadiran” termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pun pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. setelah menimbangkan laporan dalam subperaturan (2). 1. 1. 3. melaporkan fakta itu kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan beserta dengan tarikh-tarikh dan hal keadaan ketidakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutkan yang mungkin dikehendaki berkenaan dengan pegawai itu. Proses Menelefon pegawai sekiranya tidak hadir bertugas 1 – 3 hari berturutturut tanpa sebab. 4. Bagi maksud peraturan ini.

Guru Besar . 1. Semak tandatangan / ‘initial’ staf terlibat. Guru Besar Simpan resit dan Kad Akuan Terima. Guru Besar a. 6.s 6. Contoh surat Arahan Kembali Bertugas dan Kad Berdaftar Akuan Terima pada Lampiran m. 3. Simpan Resit dan Kad Akuan Terima.) c. Pengetua. Beri Nasihat Pegawai masih tidak hadir bertugas a. pentadbir hendaklah menghantar surat arahan kembali bertugas dengan serta-merta secara Berdaftar Akuan Terima (A. b. Pengetua. Direkod dalam Fail Displin Guru.5 dan m. 5. Bukan penerima a. Guru Besar/GPK a. 4. Pengetua terima Kad Akuan Terima dan semak tandatangan sama ada oleh : Penerima b.R. Kemaskini buku kedatangan.2 Ulang proses 3(a) dan 4(b). Pengetua. Guru Besar Direkod dalam Fail Displin Guru. Register) Pengetua. ( pastikan setiap hari pegawai tidak hadir di tandatangan oleh Pengetua / Guru Besar. Hantar surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Sekiranyan pegawai hadir semula. b. Pengetua. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke.2. Sekiranya pegawai tersebut masih tidak hadir bertugas. Ambil tindakan Tahan Gaji pegawai dan keluarkan nama daripada payroll. staf perlu serahkan surat jawapan tunjuk sebab/sijil sakit b.s.

Kalau tiada penghuni letakkan dalam peti surat. laporkan ke JPN untuk Tindakan Tatatertib dengan Buang Kerja. 6. a.7. Direkod dalam fail Displin Guru. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke-3 Ulang proses 3(a) dan (b) Pegawai berteruskan tidak hadir bertugas a. Contoh Borang Akuan di Lampiran m.s. Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Pengetua. b. Pegawai masih tidak hadir bertugas berterusan. Guru Besar dan 2 orang wakil. Sekiranya pegawai hadir.s. Guru Besar. Guru Besar Pengetua. Guru Besar Direkod dalam fail Displin Guru. 10. Diserahkan kepada penghuni di alamat pegawai disertakan. a. Pengetua. ulang proses 4(a) dan 4(b). Jika perkara (a) dan (b) tidak dapat dilakukan bawa kembali surat berkenaan. 5 dan m. Guru Besar. c. 9. . Ketiga-tiga surat Arahan Kembali Bertugas yang tidak terserah perlu di simpan tanpa dibuka. Hantar surat dengan tangan ( 2 orang wakil ) dan dapatkan Akuan Terima. b. 2. Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat/ c. Pegawai tidak hadir secara berterusan a. Pengetua. 11. Pegawai masih tidak hadir bertugas. 8. Pengetua.

Proses 1.3. laporkan ke JPN untuk di “wartakan”. Pegawai tidak hadir bertugas secara berterusan dan dapat dikesan. surat tersebut hendaklah disimpan tanpa dibuka dan kad berdaftar akuan terima yang tidak di tandatangan terima oleh pihak sekolah. Hantar surat arahan kembali bertugas dengan serta merta mengikut alamat terakhir pegawai yang disimpan dalam rekod sekolah dengan Pos Berdaftar Akuan Terima sebanyak tiga kali. Catatan Sekiranya ketiga-tiga surat arahan kembali bertugas dikembalikan tidak terserah bersama kad berdaftar akuan terima. . Guru Besar. Tindakan Pengetua. Pengetua. Proses kerja ( Kes Tidak Dapat Dikesan) Sekiranya pegawai yang tidak hadir itu tidak dapat dikesan berikut adalah proses kerja yang perlu diambil : Bil. 2. Guru Besar.

Carta Aliran Mula Pegawai tidak hadir Bertugas (3 hari pertama) Hubungi Pegawai di Rumah Jawab Tidak Jawab Arah untuk kembali Bertugas (secara Lisan) Masih tidak hadir Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas II Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas III Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan cara serahan tangan .4.

tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan.. 3. terima kasih. Dimaklukan bahawa tuan didapati telah tidak hadir bertugas sejak ……………………. 2. hingga sekarang tanpa cuti.Pegawai diminta Menjawab surat Tunjuk sebab Pengetua beri Teguran setelah membaca surat penjelasan Hadir Tidak Hadir Laporkan Ke JPN untuk tindakan tatatertib Pegawai bertugas seperti biasa Tamat 5.. ……………………………………… Tuan. Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh : Berdaftar Akuan Terima ( Nama Pegawai ) ……………………………………… ………………………………….. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah.. Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………… hingga sekarang. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. Sekian... Dengan ini.

Tuan. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah tidak hadir sejak ……………hingga sekarang tanpa cuti. ( Surat Kelulusan Cuti Tanpa Gaji dilampirkan ). Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh Berdaftar Akuan Terima. ( Nama Pegawai ) ………………………………. ………………………………. setelah tempoh Cuti Tanpa Gaji tamat pada ………………. ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 6... tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan. : . Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Setelah Tamat Tempoh Cuti Tanpa Gaji Pada ……………… Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. terima kasih. Dengan ini. ………………………………. Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………hingga sekarang.. 3.Saya yang menurut perintah. Sekian.. 2. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah.

2. Rekodkan dalam Fail Displin Guru. KESALAHAN KERANA MENAGIH DADAH Peraturan Mengikut Peraturan 7 – Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. Guru Besar Catatan Direkodkan dan difailkan. seseorang penjawat awam boleh dikenakan tindakan tataertib atas kesalahan dadah apabila : 7. Daripada kawankawan. ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 7. menyalahgunakan atau menagih. Proses Kerja ( Bukan Kes Polis ) Sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah tetapi bukan kes polis berikut adalah proses yang perlu diambil : Bil 1. Panggil pegawai untuk mendapat penjelasan dan beri nasihat Pengetua. (2) Perkhidmatan seorang pegawai yang diperakui oleh Pegawai Perubatan Kerajaan sebagai menggunakan. dadah berbahaya berlanggaran dengan subperaturan (1) boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. mengambil ( selain daripada maksud perubatan). Proses Terima aduan dan jalankan pemerhatian serta siasatan Tindakan Pengetua. 2. Guru Besar . (1) Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan atau mengambil (kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971) atau menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Daripada pelajar.

8.nasihat Tidak Ya Pemantauan Jika positif. Dll. Carta Aliran Mula Terima aduan dan jalankan Pemerhatian serta siasatan Panggil pegawai untuk Memberi penjelasan. Tugasan. Pemantauan dan menjalankan ujian air kecing. jika positif lapor kepada PPD dan JPN Tindakan JPN Pengetua. Guru Besar dan pihak berkuasa Kehadiran.3. lapor ke PPD/JPN Kes selesai Tamat . Penampilan diri. 4.

Kemukakan laporan lengkap berserta dokumen sokongan ke Bahagian Tindakan Pengetua. Guru Besar Laporan melalui surat rasmi. Proses Terima laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. Guru Besar 4. Pengetua. Guru Besar Catatan Kes ini perlu diambil tindakan segera. e) Syarat Bon Berkenaan Dengan Penagih Yang Di Perintah Diletakkan Bawah Pengawasan Pemulihan. dan Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret.9. Guru Besar Pengetua. 3. Proses Kerja ( Kes Polis ) Jika terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah dan menjadi kes polis berikut adalah proses yang perlu diikuti : Bil 1. 2. . Semua dokumen mahkamah yang diperlukan hendaklah diminta melalui surat rasmi. Bon adalah surat jaminan/perjanjian yang dikeluarkan oleh mahkamah. Pengetua. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan seperti : a) Laporan doktor mengenai ujian air kencing: b) Laporan Pegawai Pemulihan Dadah Daerah: c) Perintah Pengawasan Di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1993 Seksyen 6(1) (b): d) Bon Berkenaan Dengan Perintah Pengawasan dan.

Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. 5. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. 10. Carta Aliran Mula Menerima/mendapatkan laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. 13 dan 14.Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan. 12. Proses Tindakan Tatatertib oleh Jabatan. Unit Naik Pangkat dan tatatertib. Tamat . Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Contoh laporan seperti pada halaman 11.

3.2 3.05. Pulau Pinang. Tuan : Ruj.K/P: 740503-07-6688 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. Kami: Bil( 1 ) dlm SKBT/SULIT/T0088 Tarikh : 28 Sept 2006 Pengarah. Seberang Jaya. Jalan Bukit Gambir. Kad pengenalan Tarikh Lahir/Umur : Encik RST : 740503-07-6688 . 2. Contoh Laporan Yang perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Kes Dadah. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. 11700 Pulau Pinang Tuan. kad pengenalan 740503-07-6688 Pegawai.1974 ( 32 + tahun ) . No.1 3.11. Ruj. 03. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No.3 Nama No. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Dimaklumkan bahawa Encik RST. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.

4 Kes Encik RST seterusnya dirujuk kepada Pegawai Khas Dadah. Pulau Pinang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji Sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai.7 3.3. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 telah melapor di sekolah ini pada 5 Januari 2005.01. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya.4 3.6 3.2005 : 05. 3.1 Encik RST.08. Pulau Pinang selepas menamatkan latihan perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim. bertarikh 25.3 Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah.2005 : Belum disahkan Tempat bertugas sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang dan Pegawai Pelajaran Pencegahan Dadah.9 ( ITKA + ) ( ITP ) Jumlah 4. Sebelum ini pegawai ini telah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Angsana.2004 disertakan ) 4. 05. Pegawai-pegawai berkenaan telah membawa pegawai ini untuk menjalani ujian air kencing di Hospital Pulau Pinang.79 RM 160. : RM 1535. Latar belakang kes 4. 4.00 RM 180. Bukit Mertajam..( ) dlm………. Kedah Darul Aman.11. Pulau Pinang. Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan Daerah Utara/Tengah.07.00 RM 1875.2 Pihak sekolah telah mendapat tahu kes penagihan Encik RST adalah hasil pengakuan pegawai ini kepada Guru Besar pada 15 Jun 2005 setelah melihat keadaan fizikal beliau tidak sihat. Seberang Jaya.2005 bertempat Di Hospital Pulau Pinang.5 3. ( Salinan surat arahan pertukaran pegawai bil. . Pegawai berkenaan mengesyorkan agar pegawai ini menjalani rawatan ( detoxity ) selama 2 minggu dari tarikh 20.01.2005 hingga 03. ( Salinan sijil sakit disertakan ) 4.8 Tarikh Lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan .79 12. Seberang Jaya. Hasil ujian adalah positif dan terbukti pegawai ini telah mengambil dadah jenis heroin.

8 Pada 09 Mac 2006. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya. 4. Arahan ini dilaksanakan kerana pegawai tidak mematuhi perjanjian di antara pegawai dengan Bahagian Agensi Dadah Kebangsaan. Pegawai ini wajib menjalani ujian dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan setiap bulan. pihak sekolah telah dimaklumkan oleh Penyelia Dadah. 4.08.( Salinan sijil sakit disertakan ) 4.2005.7 Selepas cuti antara semester Bahagian 1 dan 2 berakhir ( 16 Januari hingga 24 Januari 2006 dan 13 Februari 2006 hingga 21 Februari 2006 ) keadaan fizikal Encik RST semakin teruk. Pulau Pinang.9 Pegawai ini telah direman selama 14 hari dan dihadapkan ke Mahkamah Majistret. . Pegawai ini telah diperintahkan oleh Majistret XXXX untuk menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan Sungai Petani. Ibu Pejabat Seberang Jaya disertakan ) 4.6 Pada 5 Oktober 2005 hingga 8 Oktober 2005 pegawai ini menjalani Kursus Belia Berwawasan bertempat di Kem Bina Insan Kepala Batas.5 Pada 05. Pihak sekolah telah dimaklumkan oleh pihak Agensi Dadah Kebangsaan. Kedah selama dua ( 2 ) tahun berkuatkuasa mulai 22 Mac 2006. keadaan pegawai semakin baik. bahawa pegawai ini tidak pernah menjalani ujian air dan telah memberi amaran kepada pegawai ini bahawa tindakan boleh di ambil sekiranya pegawai ini dicurigai masih menagih. Ujian air kencing yang dijalankan oleh pihak sekolah menunjukan negatif. 4. Seberang Jaya pada 22 Mac 2006. yang mengkehendaki pegawai ini menjalani ujian air kencing setiap bulan. Seberang Jaya. ( Salinan laporan ujian air kencing disertakan dan Salinan Perintah Mahkamah untuk pegawai menjalani rawatan pemulihan di Pusat Sungai Petani disertakan ) 5. Ibu Pejabat Polis Seberang Jaya pada 08 Mac 2006 di rumah pegawai ini beralamat 10 Jalan ABC. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. Pejabat Pelajaran Utara/Tengah bahawa Encik RST telah ditangkap oleh pihak Narkotik. Encik RST telah menandatangani Bon Jaminan dihadapan Encik VVI selaku Pegawai Khas Dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan dengan dijamin oleh abang pegawai ini. Seterusnya pegawai ini diselia oleh pihak Guru Besar dengan cara menguji air kencing pada tempoh tertentu.1 Selepas menjalani rawatan singkat di Hospital Pulau Pinang. anjuran Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang. 13. ( Salinan surat dari Ketua Narkotik Daerah. Pihak sekolah meminta penjelasan pegawai ini tentang penagihan semula tetapi pegawai ini menafikannya. Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah.

Pulau Pinang. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. terima kasih. s.3 Pegawai ini sebenarnya telah melakukan kesalahan di bawah peraturan 4(2) (d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Seberang Jaya.4 Memandangkan pegawai ini telah mengulangi lagi perbuatan iaitu menagih dadah maka saya selaku Guru Besar mengesyorkan agar pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya.k Pegawai Pelajaran Daerah.2 Keadan fizikal dan perwatakan pegawai ini mulai berubah ke arah penagihan semula selepas beliau pulang bercuti Penggal Kedua ( akhir tahun ) dan cuti pertengahan Penggal Satu 2006 ( Bahagian 1 dan 2 ). Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 14. Seberang Jaya. ( AWANG BIN DOLLAH ) Guru Besar.5. Pulau Pinang. 5. Pejabat Pelajaran Daerah. 5.

Apa-apa maklumat lain berkaitan.15. Guru Besar Permohonan secara bersurat . Proses 1. dll Proses Kerja Tindakan Kes Jenayah. Contoh surat laporan dilampirkan pada halaman 18 dan halaman 19. pecah amanah. Guru Besar Catatan Kes ini perlu di segerakan untuk perakuan di tahan kerja. 3. Pengetua. Sama ada pegawai itu dalam jaminan atau tidak dan d. tarikh dan waktu pegawai itu di tangkap c. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai yang mengandungi maklumat berikut : a. Jika ditangkap. membunuh. bergaduh. kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Tindakan Pengetua. membocorkan kertas soalan peperiksaan. Dapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR. Contoh kes : Mencuri. Salinan Kertas Pertuduhan atau pertuduhan –pertuduhan terhadap pegawai itu. Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes jenayah seperti contoh di atas : Bil. JENAYAH Definisi Apabila seseorang pegawai awam disaman atau ditangkap oleh pihak Polis atau Badan Pencegah Rasuah untuk siasatan dan pegawai berkenaan dituduh di Mahkamah. 2. b.

Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai itu di tahan kerja. 4. a. Kemukakan laporan keputusan mahkamah ke Jabatan untuk penarikan balik arahan di tahan kerja. Menerima keputusan perbicaraan dari Mahkamah dan didapati pegawai disabitkan dan dijatuhkan hukuman. Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. Menerima keputusan perbicaraan dari mahkamah dan didapati pegawai dibebaskan. ATAU Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew.8 untuk membayar balik setengah emolumen yang ditahan semasa pegawai di tahan kerja sebaik sahaja menerima arahan . 3. Pengetua. Guru Besar Pengetua/Guru Besar dengan serta merta hendaklah memberhentikan bayaran emolumen pegawai sebaik sahaja menerima surat arahan di gantung kerja dari pihak Kementerian. Guru Besar Sebaik sahaja surat arahan di tahan kerja diterima dari Kementerian.8 16.Mahkamah. -Bayar setengah emolumen kepada pegawai terlibat mengikut tarikh kuatkuasa yang dinyatakan dalam surat Kementerian sehingga Keputusan Mahkamah. Kemukakan laporan keputusan Mahkamah ke Jabatan dengan memperakukan pegawai di gantung kerja. ATAU b. Pengetua.

Kemukakan laporan ke Jabatan untuk perakuan tarik balik Ya . Carta Aliran Mula 17. Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai di tahan kerja Tidak Pegawai dituduh di Mahkamah dan didapati bersalah. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR dan kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Mahkamah. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai.dari pihak Kementerian.

9. Dimaklumkan bahawa Encik MNO.10. K/P: 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Bagi Kes Jenayah Ruj. Tuan : Ruj. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik MNO No. kad pengenalan 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. No. Kami : Bil( 3 ) dlm KSM/PP/SULIT/T0089 Tarikh : 28 Mac 2006 Pengarah. 2.arahan di tahan kerja Kemuka laporan ke Jabatan untuk perakuan di gantung kerja Tamat 18.3 3. 3. Butir-butir mengenai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.5 No. Bukit Mertajam.4 3.2 3.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan ke Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang : 681012-07-4567 : 12.1 Nama : Encik MNO 3.9. 11700 Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir.68 : 1.2002 : 1.Pulau Pinang. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.2002 ( 38 + tahun ) . Tuan.

9.79 ( ITKA + ) ( ITP ) 19.1 Encik MNO. Pulau Pinang. terima kasih. Bukit Mertajam. Ulasan dan Syor Ketua Jabatan 5.9 Gaji sekarang : RM 1535. Pulau Pinang telah ditangkap oleh polis Bukit Mertajam pada 8.2 Beliau telah dituduh di Mahkamah Majistret Bukit Mertajam pada 20.2005 : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.00 di sebuah rumah kepunyaan Pengurus bank Rakyat di Bukit Mertajam. Bukit Mertajam.79 RM 160.000.3.3 Encik MNO telah dijamin oleh isterinya dengan mengemukakan wang jaminan sebanyak RM 5.2006. ( Salinan surat pertuduhan dari mahkamah Majistret Bukit Mertajam disertakan ) 4. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. Pulau Pinang.1.7 3. Jumlah 5. ( Salinan Surat Bon Jaminan Disertakan ) 4. 3. Bukit Mertajam pada 20.00 beserta seorang penjamin. : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Pulau Pinang.6 3.2006 kerana terdapat bukti-bukti di bawah Seksyen 380 kanun keseksaan.500.1. Kes untuk fakta dan hukuman telah ditetapkan pada 8. ( Salinan surat Laporan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Dituduh Melakukan Kes Jenayah – Pendakwa Raya – lwn –MNO disertakan ) 4.4 Kini beliau telah bertugas semula di sekolah ini sementara menunggu perbicaraan Mahkamah Majistret.00 RM 180. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang kini sedang di Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.2006 atas kesalahan jenayah mencuri barang kemas yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM4. Latar belakang kes 4.3. .1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini. Bukit Mertajam. saya mengesyorkan supaya pegawai ini ditahan kerja mengikut Peraturan 44(1) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dengan dibayar tidak kurang daripada separuh emolumennya mengikut 44(3) peraturan yang sama. 5.8 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : 1.3.00 RM 1875.2006.

k. 4. 9 Tahun 1995 Bahagian IV – Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan iaitu di bawah Seksyen 29.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ( BUJANG BIN SELAMAT) Guru Besar. “Di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya”. Bukit Mertajam. Pulau Pinang 20. Pejabat Pelajaran Daerah. KHALWAT Peraturan Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) No. Proses Kerja Proses kerja mengambil tindakan tatatertib bagi kes khalwat adalah seperti berikut : Bil Proses Tindakan Catatan . Bukit Mertajam. Perlanggaran Tata Kelakuan 4. (b) Orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya. Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Pegawai Pelajaran Daerah. Pulau Pinang s. (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. definisi khalwat adalah berbunyi seperti berikut : “Mana-mana – (a) Orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya.

Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 23 dan 24 6. 3. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. 7. Mahkamah Syariah mengenai Guru Besar penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai terlibat. Guru Besar Pengetua. Menerima Aduan b. Memanggil pegawai yang terlibat untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian c. Pengetua. Guru Besar JAIS 21. Mengemukakan laporan lengkap beserta dokumen sokongan ke Bahagian Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Tindakan Tatatertib oleh Jabatan Pengetua. Memberi nasihat Sekiranya berulang. 4. Laporan hanya akan diterima oleh Pengetua/Guru Besar dari Mahkamah Syariah sekiranya pegawai terlibat memberi pengakuan bertugas sebagai “guru“/kakitangan sekolah. Guru Besar 2. Guru Besar 5. Pengetua. memberi amaran secara bertulis dan dilaporkan kepada pihak berwajib Pengetua. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Menerima/mendapatkan laporan dari Pengetua. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan serta salinan surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah yang berkenaan Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak mengenai laporan yang diterima. a.1. Jabatan Pelajaran Pulau .

Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak laporan yang diterima. menyiasat dan memberi penjelasan dan nasihat Kes berulang.Pinang. secara bertulis diberi amaran keras dan lapor kepada berwajib. . Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan/surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah. Menerima/mendapatkan laporan dari Mahkamah Syariah mengenai penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai. 22. Carta Aliran Mula Menerima aduan.

Bayan Lepas.2000 .60 ( 45 + tahun ) : 1. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.10. Tuan. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 3. Dimaklumkan bahawa Encik RST. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No. 11700 Pulau Pinang. No. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Kami : Bil( 1 )dlm SKBC/PP/SULIT Tarikh : 29 Mac 2005 Pengarah. Kad pengenalan 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.10. Tuan : Ruj. Jalan Bukit Gambir. Pulau Pinang.3 Tarikh lahir/umur 3.2 No. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Jabatan Bagi Kes Khalwat Ruj.K/P : 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.Mengemukakan laporan lengkap berserta dengan sokongan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib Jabatan. kad pengenalan 3.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : 601005-07-8877 : 05.2000 : 1. 2.1 Nama : Encik RST 3. Tamat 23.10.4 Tarikh lantikan 3.

10 & 11/96 bertarikh 20. pegawai ini boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4(2)(d) yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berlakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidnatab awan.7 Tempat bertugas sekarang 3.00 @ penjara 4 bulan terhadap beliau. 10 Jalan 3/5.79 RM 160.1 Encik RST. Bayan Lepas. Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih Bayan Lepas.2005.(18) dlm. Bayan Lepas.2005 disertakan ) 4.2005 jam lebih kurang 12.6 Tarikh sah jawatan 3. Pulau Pinang di Daerah Pulau.2005 disertakan. ( Salinan surat dari Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pulau Pinang bil. Pengawai ini telahpun membayar denda tersebut. Taman Putra Jaya. Latar belakang kes : 4.2. Kes ini telah selesai dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah di Klang.30 tengah malam di dalam rumah beralamat No. Pulau Pinang. Salinan Kertas Pertuduhan Surat Dalam Mahkamah Negeri Pulau Pinang disertakan (ii) Salinan laporan Pegawai Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang No.3.3. 7. 6.3. Mahkamah telah membuat keputusan dengan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 1.10.PP. Selangor pada 20.9 Gaji sekarang : 1. Pada 28. Pulau Pinang.2003 : : Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini. Pulau Pinang telah ditangkap berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan isteri. beliau telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum Seksyen 29(1)(a) EJSS No. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DG29 yang kini sedang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.3 Memandangkan kesalahan yang dilakukan. ( ITKA + ) ( ITP ) : RM 1535.00 RM 180.2.00 Jumlah RM 1875.MTS. Pulau Pinang.Jenayah bil.Kes.79 24. 9/95 (Khalwat). Ulasan dan syor ketua jabatan 5. Sehubungan dengan itu. . Aduan 28/20/05 bertarikh 28. saya berpendapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai ini adalah serius kerana telah menjatuhkan reputasi perkhidmatan awam dan mencemarkan profession perguruan.000. 8.8 Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan 3. 4.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --a) tidak bertanggungjawab b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.2 Saya mengesyorkan supaya pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. Sekolah Kebangsan Bunga Cengkih. DATANG LEWAT/ BALIK CEPAT TANPA SEBAB YANG MUNASABAH Denifisi Mengikut Perintah Am Bab G 1(5) “ Semua penjawat awam termasuk Ketua Jabatan sendiri hendaklah mematuhi waktuwaktu bekerja dan hadir di sekolah / pejabat dalam masa yang ditetapkan.k Pegawai Pelajaran Daerah. Bayan Lepas.” Perlanggaran Tata Kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. Pulau Pinang s. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. 5. Seseorang penjawat awam yang hendak meninggalkan sekolah/ pejabatnya di waktu bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari Ketua Jabatan yang menjaganya sebelum berbuat demikian.5. Pulau Pinang 25. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Bayan Lepas. . ( SERI BIN ABU ) Guru Besar. terima kasih. Pejabat Pelajaran Daerah.

Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Pengetua. Semak rekod kehadiran 2 kali sehari Direkodkan dalam Fail Displin Guru.kedua dan ketiga a. Guru Penolong Kanan. Guru Besar. Catatan Setiap staf wajib mencatat nama waktu dating dan balik. . PPD/JPN 4.Keluarkan surat tunjuk sebab . . 3. Beri nasihat c. Guru Besar s.kad perakam waktu 2.k. Mengenalpasti staf yang datang lewat/balik cepat melalui rekod kehadiran dan balik seperti . . Tindakan Pengetua.Ulangi proses 2 (a) (b) . Penyelia Petang.Minta penjelasan b.26.computer . Memanggil staf yang datang lewat/balik cepat kali pertama. Kes Berulang kali keempat Pengetua. Guru Besar.Amaran lisan Pengetua. Penyelia Petang.Sesi kaunseling PPD/JPN Kes Berulang kali ke lima . Proses Kerja Berikut adalah proses kerja bagi tindakan tatatertib kes dating lewat/balik cepat tanpa sebab munasabah Bil Proses 1.Ulangi proses 2 (a) (b) Guru Besar.buku kehadiran .

29 dan 30 s. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 28. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang datang lewat/ balik cepat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil staf yang datang lewat/balik (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Kes berulang kali ke-4 Tamat Tidak Tamat Ya lewat/balik (a) Panggil staf yang datang cepat Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN . Kes Berulang kali keenam Laporkan ke JPN dan cadangan tindakan tatatertib Pengetua. PPD 27.5.k.

Jalan Bukit Gambir. . Tamat Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil./Puan/Cik ………………………………………. 11700 Pulau Pinang. ( UP: Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan... di Sekolah …………………………………………… Saya dengan hormatnya Encik/Puan/Cik ……………………………………………… berjawatan …………………………. Jawatan ……………………………………………. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 3..( ) dlm………… Tarikh (Bagi Kes-Kes Datang Lewat Balik Cepat) SULIT Pengarah. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 28. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti yang berikut : : ……………………. Gred ………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.

Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas.3.3 3.3.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) ( ITP ) 29.7 3. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Teguran-teguran yang dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.3. 4.3 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas kerana datang lewat dan balik cepat Kesan kesalahan pegawai terhadap pretasi sekolah Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2) (g) dan (i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan danTatatertib) 1993.5 3. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.9 Nama No. 5.4 3.1 3. Sekian.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. Tempat bertugas sekarang : 4.2 5.8 3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3.2 Amaran bertilis dan surat tunjuk sebab.6 3.3.1 4.2 3. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh -(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.2 4.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3. Latar belakang kes : Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.5 Laporan ke JPS.1 5. 4.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4.

……………………………… ( ) Pengetua/Guru Besar s.Saya yang menurut perintah. (d) Salinan jawapan/surat tunjuk sebab (e) Salinan pengakuan/perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar. Pulau Pinang Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan buku kedatangan. amaran 2 dan amaran 3.k Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ………. 30. GURU TIDAK MASUK KELAS/TIDAK HADIR KOKURIKULUM Definisi “ Seseorang guru yang tidak masuk kelas untuk mengajar atau tidak menghadiri kokurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan di dalam jadual / takwim adalah dianggap telah melanggar Peraturan Sekolah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. 6. (c) Salinan teguran/amaran 1.. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tataertib) 1993 : 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab (i) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang bolrh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah . (b) Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak.

Penyelia Petang Direkod dalam Fail Displin Guru 5.31. Guru Besar. 2b b. Mengeluarkan surat Amaran Pentadbiran Kes berulang kali keenam Tindakan Pengetua. GPK. Penyelia Petang Catatan 2. Memberi nasihat c. Guru Besar. Pengawasan/rondaan Panggil staf yang terlibat jika berulang kali kedua dan ketiga a. Direkod dalam Fail . Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru tidak masuk kelas/tidak hadir kokurikulum Bil 1. Guru Besar. Pemerhatian d. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Displin Guru 3. 2b b. Mengeluarkan surat tunjuk sebab c. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Diplin Guru dan jawab dalam masa 7 hari 4 Pengetua. Ulangi proses 2a. Ulangi perkara 2a. Pengetua. Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali kelima a. Mendapatkan penjelasan b. Jadual waktu b. Memberi amaran lisan Kes berulang kali keempat a. Guru Besar. Buku kawalan kelas c. Pengetua. Proses Mengenalpasti guru yang terlibat melalui a. Guru Besar. Pengetua.

Carta Aliran Mula Mengenalpasti guru yang terlibat Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (c) Beri nasihat (d) Memberi amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil guru yang terlibat Tamat Tidak Kes berulang kali ke-4 Tamat Ya Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses di atas (b) Keluarkan Surat Tunjuk Sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN . 35 dan 36 32.Hantar laporan ke JPN dan dicadangkan tindakan tatatertib Penyelia Petang Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 34.

Tarikh : …………………… (Bagi Kes-kes Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum) SULIT Pengarah. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/Puan/Cik …………………………………………………. Di Sekolah …………………………………………………….Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Tamat Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 33. ( Jawatan) ……………………………………………………. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.. 2. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………… berjawatan ………………………… Gred …………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. . Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Jalan Bukit Gambir. ( ) dlm ……... 11700 Pulau Pinang.

2 3. 4.3.2 4.1 4. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan: 3. Latar belakang kes Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 3.6 3. 5. Nasihat secara lisan (direkodkan) Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.5 5.3 3.3 4. Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD) Laporan ke JPS Ulasan dan syor ketua jabatan Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi :- 5.3 4.1 3.9 Gaji sekarang : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) (ITP) 4.1 4.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat tidak masuk kelas dan tidak hadir kokurikulum.3.8 Nama No. kad pengenalan Tarikh lahir / umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : : : : : : : : 34. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.3.5 3. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) Tidak bertanggungjawab (h) Ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah .3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (g) dan (i) Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah.7 3. 5.4 4.3.3.4 3.3.2 4.

( Pengetua/ Guru Besar s. . 35. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pulau Pinang.Maka adalah wajar Pengetua/Guru selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sekian. terima kasih.amaran 2 dan amaran 3 Salinan jawapan /surat tunjuk sebab Salinan pengakuan / perjanjian antara pegawai dengan pengetua /Guru Besar. Lampiran .Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Salinan jadual waktu Salinan takwim sekolah Salinan takwim kokurikulum Salinan senarai tugas guru Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak Salinan teguran/amaran 1.k ) Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……….

36.

6. TIDAK MELENGKAP DAN MENGHANTAR BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR
Definisi “Peraturan Perkhidmatan (Kurikulum Keb. 1997) berkuatkuasa pada 1 Januari 1998 Rujukan Warta Kerajaan P. U. (A) 531 bertarikh 31 Disember 1997 Fasal (B) menyatakan: “Seseorang guru dalam sesebuah sekolah …………… hendaklah menyimpan dan menyelenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat pada hari akhir persekolahan setiap minggu …………… yang akan diajar pada minggu berikutnya ……………… dan buku rekod hendaklah dengan serta merta diadakan untuk pemeriksaan ………………….” Perkara 135. Seseorang yang melakukan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 510) yang baginya tiada penalty diperuntukan dengan nyata boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993, 5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

37.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes guru tidak melengkap dan tidak menghantar buku rekod persediaan mengajar Bil 1. Proses Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali pertama a. Memanggil staf dan dapatkan penjelasan b. Memberi teguran dan nasihat lisan c. Merujuk Akta Persediaan Buku rekod mengajar Tindakan Pengetua, Guru Besar Catatan Semak senarai penghantaran Buku Rekod persediaan mengajar. Direkod dalam fail Diplin Guru.

2.

Tidak Menghantar Buku Rekod Pengetua, Persediaan Mengajar kali kedua Guru Besar a. Ulangi proses 1a,1b,1c b. Keluarkan surat tunjuk sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Menghantar Buk Rekod Persediaan Mengajar kali ketiga a. Ulangi proses 1a, 1b, 1c b. Surat Amaran Pentadbiran c. Sesi Kaunseling Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali keempat laporkan ke JPN dan cadangkantindakan tatatertib Pengetua, Guru Besar

Direkod dalam Fail Diplin Guru

3.

4.

Pengetua, Guru Besar

Pengetua boleh merujuk kepada pegawai di PPD,Unit Sekolah atau Unt

Kurikulum JPN

38.

Carta Aliran Mula

Tidak menghantar Buku Rekod Mengajar Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (b) Beri teguran (c) Merujuk Akta Persediaan Buku Rekod Mengajar Kes berulang kali kedua Ya (a) Ulangi proses a,b, dan c diatas (b) Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Kes berulang kali ketiga Ya (a) Ulangi proses a,b dan c

Tidak

menumbuk yang boleh mendatangkan kemudaratan. 8. marah.(b) Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali keempat Ya Menghantar laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 39. Sebarang tingkahlaku sama ada perlakuan atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan seperti memukul. Apa sahaja bentuk pertuturan yang tidak dikehendaki dalam bebagai bentuk seperti berbahasa kasar. 3. menghentak. menjerit. MELAWAN KETUA/ MAJIKAN DI TEMPAT KERJA Definisi Melawan ketua di tempat kerja didefinisi sebagai : 1. mencemuh. 2. menengking. menghina atau perkataan yang berunsurkan emosi marah atau dendam secara langsung dan tidak langsung. Sebarang penyataan berbentuk tulisan atau surat yang membuat tuduhan dan tohmahan yang tidak berasas semata-mata dengan niat memburuk-burukkan atau menjatuh reputasi seorang ketua. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam .

Guru Besar. Lapor kepada PPD/ JPS 2. 3.40. Pastikan STS diterima oleh pegawai sendiri. Ulangi proses 1 dan keluarkan surat tunjuk sebab Pengetua. Guru Besar. Guru Besar Pengetua. Proses Kerja Berikut adalah proses keja mengambil tidakan tatatertib bagi kes melawan ketua/majikan di tempat kerja : Bil Proses 1. GPK Catatan Sekiranya kes serius 1. Meminta penjelasan perlakuan tersebut b. Contoh surat tunjuk sebab seperti pada halaman 43 Contoh laporan seperti pada halaman 44 dan 45 4. Berbincang dan memberi nasihat Tindakan Pengetua. a. Lapor kepada polis 2. Pengetua. Memantau tugas-tugas rasmi pegawai yang terlibat di sekolah Jika kes berulang kali kedua a. Guru Besar . GPK Dapatkan saksi dan direkod dalam fail. Kes Berulang Kali ketiga Melaporkan ke JPN untuk cadangan tindakan tatatertib.

Berbincang c. Carta Aliran Mula Memanggil pegawai yang terlibat a.41. Meminta penjelasan b. Memberi nasihat Ya Tidak Kes berulang kali kedua Tamat Ulangi proses a.b dan c Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Tidak Kes berulang kali ketiga .

Tuan juga telah membuat surat tohmahan yang tidak berasas dengan niat memburuk-burukkan kewibawaan seorang ketua. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah melawan Ketua Jabatan dengan nada marah dan mengeluarkan kata-kata kesat. 2. tuan adalah diarah untuk memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tuan melakukan perbuatan tersebut dan mengapa tindakan tatatertib tidak boleh diambil terhadap tuan dalam tempoh (7) tujuh hari dari tarikh surat ini. Dengan ini.Ya Tamat Melaporkan ke JPN untuk cadangan Tindakan tataertib Tamat 42. Surat Tunjuk Sebab Adalah saya diarah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. terima kasih . 3. Sekian. Contoh Surat Tunjuk Sebab Rujukan: Tarikh : Kepada : Tuan.

Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Dimaklumkan bahawa Encik/ Puan/ Cik ………………………………………….. berjawatan …………………………. 2. 11700 Pulau Pinang.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Gred yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Contoh Laporan Tentang Tatakelakuan Rujukan : Bil. (Bagi Kes-Kes Melawan Ketua) SULIT Pengarah. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/ Puan/ Cik ………………………………………………… Jawatan ………………………………..Gred ………………… di Sekolah ……………………………………………………… Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Jalan Bukit Gambir.. (Pengetua/ Guru Besar) 43. .( ) dlm …………… Tarikh : ………………………….

1 3. Sekian. beliau dianggap telah :4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --(d) Berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.8 3.6 3.4 3.3.3. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah (NAMA PENGETUA/GURU BESAR) .1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat melawan ketua 5.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab 4.7 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.2 3.9 Nama No.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3 Laporan ke JPS 5. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.5 3.3 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2)(d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.3. (P T) ( ITKA + ) (ITP) 44.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.3 3.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas 4.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4. 4.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. Kad Pengenalan (L) (B) Tarikh lahir/Umur Tarikh Lantikan Tarikh Lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh bertugas sekarang Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : : : RM RM RM 4.3. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi : 4. 4.

. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 . Tata kelakuan yang dimaksudkan itu dan contoh perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai melanggar atau menyalahi tata kelakuan yang berkenaan adalah seperti peraturan berikut: 4. Dalam hal ini “tindakan tatatertib” adalah diertikan sebagai langkah-langkah yang diikuti bagi menghukum mereka yang didapati yang didapati melanggar peraturan (tata kelakuan) yang berkenaan. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sebarang perlanggaran terhadap mana-mana tata kelakuan itu oleh seseorang pegawai awam akan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tata kelakuan ini jika beliau. dengan tujuan untuk memperbaiki tingkahlakunya yang tidak diingi di samping menjadi pedoman dan teladan kepadanya dan pegawai lain di masa hadapan. Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan teguran yang telah dikeluarkan (b) Salinan surat tunjuk sebab 45.Nama Sekolah s. Antara lain :(a) Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas-tugas mereka.(2) (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab. 9.k Pegawai Pelajaran Daerah. Pulau Pinang.. Pejabat Pelajaran Daerah ………. MENGHASUT Definisi Kes ini adalah antara perbuatan yang melanggar Tata Kelakuan di bawah Peraturan 4(2) (g) Peraturan-Peraturan Pegawai Awan (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Tata kelakuan bagi pegawai dalam perkhidmatan awam adalah seperti yang dihuraikan dalam Peraturan 4.

Guru Besar. GPK Staf berkenaan 5. GPK 3. GPK 4. Kes berulang Kali Kedua Ulangi proses satu. Merujuk kepada sesi kaunseling PPD/ JPN Kes berulang kali ketiga Ulangi proses satu. dua dan tiga Pengetua. (PPD/JPN) 2. 46. Pengetua. Mendapatkan keterangan daripada pegawai yang menghasut dan memberikan nasihat secara lisan Pengetua. Proses Menerima aduan/laporan daripada mangsa hasutan Tindakan Pengetua. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes menghasut Bil 1. Mendapat keterangan daripada saksi (Orang yang mendengar hasutan) Pengetua. Guru Besar. Guru Besar Direkod di dalam Buku Perkhidmatan .k. Guru Besar. Guru Besar.4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) tidak bertanggungjawab. GPK Catatan Dapatkan laporan secara bertulis Direkod di dalam Fail Displin Guru Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang Telah diberikan) Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang telah diberikan) Direkod di dalam Fail Displin Guru (s. dua dan tiga Mengeluarkan surat tunjuk sebab.

Memanggil staf yang terlibat b. (PPD/JPN) Direkod di dalam Fail Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 49. Carta Aliran Mula Terima aduan/ laporan mangsa Dapatkan laporan secara bertulis a. Kes Berulang Kali Keempat Melaporkan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib JPN s. 50 dan 51. 47. Memberi nasihat secara lisan Kes berulang kali kedua Ulangi proses a. b dan c di atas Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Rujuk kepada sesi kaunseling di PPD/ JPN . 6.Keluarkan surat Amaran Pentadbiran.k. Mendapatkan keterangan c.

11700 Pulau Pinang.Kes berulang kali ketiga Ulangi proses a. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut : . Pulau Pinang . Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Tuan. PPD/JPN) Kes berulang kali keempat Menghantar laporan ke JPN Cadangan tindakan tatatertib Tamat 48.sk. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 3. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahad Bin Sabtu (Kp: 1234561) PPP. Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. Siswazah Gred DGA32 SMK Angsana. Jalan Bukit Gambir.AA/34567 Julai 2007 Pegarah.k.b dan c Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran (s. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahad Bin Sabtu yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DGA32 di SMK Angsana.( )dlm.

7.1 Butir-butir pegawai 1. Latar belakang kes 4.5 Memandangkan pegawai ini masih melakukan menghasut setelah di nasihat maka selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk diambil tindakan selanjutnya.2000 hingga sekarang. 9.3 Sebelum tindakan selanjutnya diambil. 2.3. pengesahan daripada beberapa orang guru telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya telah melakukan perbuatan menghasut. 4. Cadangan dan syor ketua jabatan . saya telah memanggil pegawai berkenaan pada ………. 4. Pegawai tersebut telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran perturan ini yang mana boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya. Pulau Pinang semenjak 1.1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DGA32 telah mula berkhidmat di SMK Angsana. 5. 6.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ………. kad pengenalan Tarikh lahir dan Umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : 49.1 Encik Ahad bin Sabtu. 4. 4. 4. 4. Untuk menjelaskan perlanggaranPeraturan 4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu melakukan perbuatan menghasut. Nama pegawai No. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik. 5.4 Selaku Ketua Jabatan. tentang penglibatan Encik Ahad bin Sabtu yang dilaporkan menghasut beberapa orang guru di sekolah ini supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas. 8. 3.

saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang supaya tidak mengulangi perbuatan menghasut. SMK Angsana. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan untuk rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. (a) Salinan surat aduan bertarikh ……………….Selaku Ketua Jabatannya. Sekian dimaklumkan. (b) Surat pengesahan daripada beberapa orang guru. 6. ( SITI BINTI SAAD ) Pengetua. (c) ……………………………………………………. .. Perturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.k Pegawai Pelajaran Daerah. 50. Pulau Pinang. Pulau Pinang s. Pejabat Pelajaran Daerah. Sehubungan dengan ini mencadangkan dan mengesyorkan supaya Pegawai ini diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya kerana melanggar Peraturan 4.

. dan Memegang apa-apa jawatan dalam parti politik (b) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Sokongan (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah) boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke dalam apa-apa jawatan dalam parti politik setelah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis dari Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. pilihanraya kecil atau apa pilihanraya untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik Bertindak sebagai agen pilihanraya Masuk pertandingan untuk apa-apa jawatan. makalah atau risalah dengan mana-mana parti politik Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada waktu pilihanraya umum.51. BERGIAT CERGAS DALAM POLITIK Peraturan Mengikut peraturan 21 (a) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah) adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik. 10. dan khususnya tidak boleh: i) ii) iii) iv) v) vi) Membuat penyataan umum Menerbit atau mengeliling (mengedar) buku.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes bergiat cergas dalam politik Bil Proses 1. Guru Besar. Contoh laporan seperti pada halaman 55. Guru Besar. 4. 2. Pengetua. Guru Besar. Menyiasat aduan/laporan terhadap pegawai yang dilaporkan bergiat cergas dalam politik.52. . GPK Pengetua. GPK Catatan Laporan Lisan atau bertulis 3. 56 dan 57 Tindakan Pengetua. 2) Bagi Kumpulan B. pegawai ini hendaklah diberi penjelasan bahawa beliau tidak dibenarkan untuk bergiat cergas dalam politik. Dapatkan bukti-bukti daripada Pendaftar Pertubuhan/ Parti Politik berkenaan bagi membuktikan kesahihannya. arahkan Pegawai memohon kebenaran untuk bergiat dalam politik. 1) Bagi Pegawai Kumpulan A. GPK Direkod dam Fail Displin Guru. Sekiranya pegawai masih tidak mematuhi peraturan laporan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib. jika terbukti terlibat. Terangkan Peraturan-peraturan Pegawai Awam yang perlu dipatuhi.

Ya Memanggil Pegawai terlibat dan memberi Penjelasan tentang peraturan yang perlu Selesai Ya Mengarahkan pegawai memohon kebenaran bagi Kumpulan Sokongan.Kumpulan Sokongan) -PPPBS Tidak Ada kes.53. (Kumpulan A-Pengurusan dan Profesional) . Carta Aliran Mula Menyiasat aduan dan kenal pasti pegawai yang terlibat samaada dari kumpulan A atau B. dilarang sama sekali bergiat cergas dalam politik Tidak Melaporkan ke JPN dan mencadangkan Selesai .PPPS (Kumpulan B. Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahmad Bin Abu yang bertugas sebagai PPP. Pelajaran Pulau Pinang. TT / 45678 Februari 2007 Pengarah. 3. Pulau Pinang Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. Jalan Bukit Gambir. Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahmad Bin Abu (KP. kad pengenalan : : . Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil.1234571) PPP. Tuan. ( ) dlm. SK. 11700 Pulau Pinang. Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya.tindakan tatatertib Tamat 54. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: a) b) Nama pegawai No. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

. Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ………………………. 4..2 4. 4.. Cawangan Bunga Raya pada pemilihan pucuk pimpinan Parti XYZ baru-baru ini. untuk menjelaskan perlanggaran Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu bergiat cergas dalam politik.1 Encik Ahmad Bin Abu. Latar belakang kes 4.3 4. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik.tentang penglibatan Encik Ahmad Bin Abu yang dilaporkan bergiat cergas.c) d) e) f) g) h) i) Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan Jawatan sekarang dan gred Tempat bertugas sekarang Gaji Sekarang : : : : : : : 55. saya telah memanggil pegawai pada ………. Pulau Pinang pada pemilihan pucuk pimpinan parti baru-baru ini.1. Pegawai telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran peraturan ini yang boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya. Cawangan Bunga Raya.2002 hingga sekarang. dalam Parti Politik XYZ. Sebelum tindakan selanjutnya dapat diambil. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmat di SMK Bunga Raya..4 . Selaku Ketua Jabatannya. beliau telah dilantik sebagai Ketua Cawangan parti XYZ. Mengikut surat yang diterima dari parti XYZ bertarikh ……………. Mengikut aduan yang diterima. Pulau Pinang semenjak 1. adalah terbukti pegawai telah dilantik sebagai Ketua Cawangan Parti XYZ. surat pengesahan dari parti XYZ telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya bergiat cergas dalam politik.

... Pejabat Pelajaran Daerah ………………………… …………………………………………………… ………………………………………………….. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang untuk kegiatan politiknya. terima kasih ( Dolah Bin Don) Pengetua.. Cadangan dan Syor Ketua Jabatan Selaku Ketua Jabatannya... saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 21.5 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dalam politik. 6.. PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. s. .... Pulau Pinang. Sekian. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh …………………………………… Surat pengesahan dari Parti XYZ ………………………………. Pegawai Pelajaran Daerah. SMK Bunga Raya. Sehubungan dengan itu. selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang untuk diambil tindakan selanjutnya.………………………. 56.4. 5.k.

Perlanggaran Tata Kelakuan Di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 : 4. ditakrifkan sebagai suatu penderaan. mental dan emosi yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecederaan fizikal. 11. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes dera pelajar Bil 1. gangguan mental atau tekanan perasaan.(2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. DERA PELAJAR Definisi Sesuatu tindakan atau pelakuan yang melibatkan anggota fizikal tubuh badan. GPK.57. Guru Besar. GPK HEM Catatan . Proses Menerima aduan/laporan berlaku kes penderaan pelajar (a) Buat Siasatan Tindakan Pengetua.

Kes Berulang Kali Ketiga (a) Staf dipanggil beri penjelasan (b) Mesyuarat Lembaga Tatatertib Sekolah membincangkan tindakan samaada i) Surat Amaran Pentadbiran II ii) Tindakan Tatatertib iii) Menghantar laporan/minit mesyuarat ke PPD Kes Berulang Kali Keempat (a) Laporkan ke Jabatan (b) Dicadangkan untuk tindakan tatatertib Pengetua. Contoh laporan seperti pada halaman 61.k. Pengetua. J/Kuasa terlibat s.k. (d) Rujuk kepa sesi kaunseling di PPD/JPS. Guru Besar. lapor pada polis.2. GPK. PPD/JPS Direkod dalam fail Displin Guru 5. (b) Kes ringan. 4. Kes Berulang Kali Ke-2 Pengetua. Guru Besar. 58. direkod dan disahkan oleh staf berkenaan. (a) Dapatkan laporan pihak terlibat bersama saksi (b) Menemubual mangsa yang terlibat (c) Panggil pegawai terlibat untuk beri keterangan (d) Beri nasihat dan surat tunjuk sebab. Diplin Guru GPK HEM (a) Kes berat. JPS Direkod dalam Buku Perkhidmatan. Direkod dalam Fail Guru Besar. . pertimbangan antara pentadbir dengan ibubapa dan beri surat amaran. s. PPD 3. salinan ke PPD/JPN. 62 dan 63. (a) Ulangi proses di atas Guru Besar (b) pegawai dipanggil memberi keterangan dan membuat surat tunjuk sebab (c) Surat Amaran Pentadbiran 1 diberi. Pengetua.

3c dan 3d) Tindakan polis Selesai .59. 3b. Carta Aliran Mula Terima laporan/aduan a) b) c) d) Ya Tidak Siasatan dijalankan Dapatkan laporan pihak terlibat Temubual pihak terlibat dan saksi Staf terlibat dipanggil beri keterangan Sekiranya kes polis.hantar laporan ke Jabatan bersama laporan pihak polis dan laporan doktor a) Beri nasihat lisan b) Beri peringatan keras c) Direkod dalam Fail Diplin Guru Tidak Ya Kes Berulang kali ke-2 (Ulangi proses 3a.

. di Sekolah ……………………………………….Gred …………………. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang./Puan/Cik ……………………………………. 3b. Selesai Kes berulang kali ke-3 (Ulangi proses 3a. 3c dan 3d) a) Laporan ke Jabatan b) Cadangan tindakan tatatertib Tamat 60.a) Minta surat tunjuk sebab b) Surat amaran perkhidmatan I diberi dan direkodkan c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Ya a) Mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah membincangkan tindakan sama ada i) Surat Amaran Pentadbiran II ATAU ii) Tindakan tatatertib (kes serius) Tidak Selesai k b) Hantar laporan /minit mesyuarat ke PPD Kes berulang kali ke-4 (Ulangi proses 3a. Tarikh : …………………………… (Bagi Kes-Kes Mendera Pelajar) SULIT Pengarah.. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. Jalan Bukit Gambir.. (U. 3b. .( ) dlm ……………. Jawatan ………………. 11700 Pulau Pinang.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.. 3b dan 3d) Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil.

tarikh.6. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………… berjawatan ……………………Gred …….3 Keterangan pelajar.3 Tarikh lahir/umur 3.8 Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan 3. guru dan saksi 4.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang 3. 4.6. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.2 No.4 Keterangan pegawai yang terlibat 4.7 Tempat bertugas sekarang 3. masa.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 2.kad pengenalan 3..yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.6 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/ Guru Besar 4.4 Tarikh lantikan (L) (B) : : : : : 61.2 Insiden yang berlaku. 3. tempat.9 Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA + ) ( ITP ) 4.Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.5 Keterangan yang diambil oleh pihak sekolah 4.1 Nama 3. berapa orang yang terlibat dan apa yang berlaku 4. 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.6 Tarikh sah jawatan 3.2 Surat tunjuk sebab .1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.

Sekian. Pejabat Pelajaran Daerah. Pulau Pinang Dokumen-Dokumen Sokongan] a) Salinan keterangan saksi. b) Salinan surat tujuk sebab. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.1 Pandangan terhadap pegawai 5. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakuan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.3 Memandangkan pegawi ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. ( ALI BIN ABU ) Guru Besar. 62. . Pulau Pinang. Sekolah Kebangsaan Bunga Ros.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.4. c) Salinan keterangan pegawai.k Pegawai Pelajaran Daerah. beliau dianggap telah :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. terima kasih. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. s.

4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.63. GANGGUAN SEKSUAL Definisi Gangguan seksual boleh didefinisikan a) Apa jua pertuturan yang tidak dikehendaki di dalam pelbagai bentuk seperti bahasabahasa –bahasa licah. jenaka-jenaka lucah. b) Sebarang tingkah laku sama ada secara gerak isyarat atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan dengan sengaja seperti menyentuh punggung. buah dada dan sebagainya. ucapan atau penyataan yang berunsurkan seks dan undangan/permintaan seksual sama ada secara langsung atau tidak. . 12.

64. Carta Aliran Mula Terima laporan/ aduan kes Tidak Siasatan dijalankan Kes Selesai Ya a) Temu bual pihak terlibat b) Dapatkan keterangan saksi c) Memberi nasihat lisan d) Memberi amaran lisan e) Direkod dan Fail Displin Guru Tidak Kes Berulang Kali Ke-2 Kes Selesai Ya .

Jawatan …………………………………………../Puan/Cik ……………………………………. . 11700 Pulau Pinang.( Tarikh ) dlm ……. : …………………. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil...P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Pelajaran Pulau Pinang. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. (U. Jalan Bukit Gambir.. (Bagi Kes-Kes Gangguan Seksual) SULIT Pengarah.Surat Amaran Pentadbiran I Diberi dan direkodkan a) Ulang proses di atas b) Minta Surat Tunjuk Sebab c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Kes Selesai Ya Laporkan ke JPN Cadangkan tindakan Tatatertib Kes Berulang Kali Ke-3 Tamat 65.

2. 4.3.6 3.3.2 4.1 4.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas . Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. 3. 3.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD).4 3.. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.5 Nama No. 4.2 3.1 3. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………. 4. Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. Ulasan dan syor ketua jabatan .3. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 66.3 3.8 3.3.Di Sekolah ……………………………………….3.7 3.5 Laporan ke JPS 5.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. berjawatan ……………………………… Gred ……….

( Pengetua/ Guru Besar s. . salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. Pegawai Pelajaran Daerah.1 5. Pejabat Pelajaran Daerah.5. salinan surat tunjuk sebab. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.3 Pandangan terhadap prestasi kerja pegawai terjejas Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.k. ) Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) salinan laporan/aduan mangsa gangguan seksual. salinan perakuan/perjanjian pegawai. Pulau Pinang. Sekian. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. beliau dianggap telah :(a) Berkelakuan dengan sedemikian sehingga sedemikian sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.2 5. 67.

68. MEMBUAT KERJA LUAR SEMASA BERTUGAS Definisi Mengikut Peraturan 5 (3) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 5 (3) Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa perkerjaan luar itu (a) tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. Waktu Bertugas : Kakitangan Guru Kakitangan Bukan Guru _ Waktu persekolahan mengikut sesi Waktu-waktu yang diarahkan oleh pentadbir Waktu pejabat Perlanggaran Tatakelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---- . 13.

PPD Rekod dalam fail disiplin guru . GPK Catatan Pemantauan tugasan kehadiran tingkahlaku direkod dalam fail displin guru Pengetua. Guru Besar. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan Membuat kerja luar semasa bertugas (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan tentang etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan 2. Kes Berulang Kali ke-2 (a) Ulangi proses (a). (b) dan (c) (b) Staf dipanggil untuk memberi keterangan (c) Mengeluarkan surat tunjuk sebab. Guru Besar.k. GPK s. (d) Sesi kaunseling di PPD/JPS Tindakan Pengetua.(a) membelakangkan tugas awamnya demi demi kepentingan peribadi 69. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru membuat kerja luar semasa bertugas : Bil Proses 1.

Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 Tamat Ya (a) Ulangi proses (a).k.(b) dan (c) di atas (b) Mengeluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali ke-3 . Guru Besar s. PPD/JPN Direkod dalam fail disiplin guru Rekod dalam fail disiplin guru. 74. Kes Berulang Kali ke-3 (a) Staf dipanggil untuk memberi penjelasan (b) Surat amaran pentadbiran Kes Berulang Kali ke-4 (a) Menghantar laporan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib Pengetua. JPN 70. Pengetua. dan 75 4.3. Guru Besar. Contoh laporan seperti pada halaman 73.

(U./Puan/Cik ……………………………………. 11700 Pulau Pinang.. Pelajaran Pulau Pinang. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. Jalan Bukit Gambir. : …………………. (b) dan (c) (b) Mengeluarkan surat amaran pentadbiran Kes Berulang kali ke-4 Tamat Ya Membuat laporan ke JPN untuk Tindakan tatatertib Membuat laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 71. (Bagi Kes-Kes membuat kerja luar semasa bertugas) SULIT Pengarah.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.( Tarikh ) dlm ……. ... Laporan Tentang Tata Kelakuan En.Tamat Ya (a) Ulangi proses (a).

2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. Di Sekolah ………………………………………. 4.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.8 3..2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas . Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.3. 4. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 72.3. 4.. 4.5 Laporan ke JPS .3 3. 2.5 Nama No.1 3.4 3.3.3.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD). 3.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.6 3. 3. berjawatan ……………………………… Gred ……….Jawatan ………………………………………….7 3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 4.3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ……………………………….1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.2 3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.

Pegawai Pelajarn Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……………… Pulau Pinang.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. beliau boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4 (2) dan (g) peraturan yang sama iaitu . 2 salinan jawapan/surat tunjuk sebab. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ……………………………….1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat menjalankan kerja luar Semasa waktu bertugas 5. Sekian.. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.k. ( ) Pengetua/ Guru Besar s. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) 2 salinan maklumat/butir-butir perkerjaan yang dilakukan. amaran 2 dan amaran 3. Maka adalah wajar Pengetua/ Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.5. . (b) tidak bertanggungjawab. 2 salinan laporan yang diterima daripada mana-mana pihak.3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 5 Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Terima Kasih 73. 2 salinan teguran/amaran 1. 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi.

memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. Telah menggariskan 5 (1) kecuali setakat yang ia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya Atau Diberi kuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian seseorang pegawai tidak boleh (a) (b) (c) Mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersial. Sebagai seorang pakar. PERKERJAAN LUAR Definisi Peraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. sama ada dengan percuma atau dengan mandapat upah. 14. syarikat. 74. Atau . Mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi. pertanian atau perindustrian.(e) 2 salinan pengakuan/ perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar. firma atau individu persendirian.

Guru Besar. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan membuat kerja luar (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan.Direkod dalam fail displin guru.tugasan kehadiran tingkahlaku . GPK Catatan Pemantauan . 2. 75.(d) Bertugas sebagai seorang pentadbir atau penerima Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 :5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. Mengarahkan supaya pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta. Guru Besar Pastikan pekerjaan luar yang dilakukan bukan daripada jenis-jenis pekerjaan . Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil bagi kes membuat pekerjaa luar tanpa kebenaran Bil Proses 1. Pengetua. Tindakan Pengetua.

76.yang dilarang. Pengetua. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Mengarahkan pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta Ya Tidak Tidak . Sekiranya pegawai ingkar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. laporkan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib. 3. Guru Besar Laporan yang dikemukan berserta dengan dokumen sokongan.

Jalan Bukit Gambir. Pulau Pinang. .Sokong Sokong Membuat laporan ke JPN Untuk tindakan tatatertib Tamat Kemukakan Boring ke JPN Tamat 77.SK. Tuan.TT/35352 Februari 2006 Pengarah. 11700 Pulau Pinang. Saya dengan hormatnyamerujuk kepada perkara tersebut di atas. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Man Bin Mat (KP: 1234561) PPP.Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. . Pelajaran Pulau Pinang. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil.( )dlm.

2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……………………… tentang penglibatan Encik Man bin Mat yang dilaporkan melakukan pekerjaan sebagai agen insuran.1 Encik Man bin Mat. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmatn di SMK Bunga Raya. 3. prestasi beliau adalah baik. telah mengesahkan bahawa pegawai ini sememangnya telah dilantik sebagi Agen Insuran Syarikat Jati hingga sekarang.3 Selaku Ketua Jabatannya.4 Pada ……………. 4. Pihak Insuran Jati melalui suratnya bertarikh …………. pegawai berkenaan telah dimaklumkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi pegawai awam melakukan pekerjaan luar sebagai agen . 4. Latar belakang kes 4.1 Butir-butir pegawai (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Nama pegawai No. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: 3. 4. saya telah berhubung dengan Syarikat Insuran Jati melalui surat bertarikh …………. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Man bin Mat yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya. 4.2. Syarikat Insuran Jati.kad pengenalan Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : : : : 78. Sepanjang perkhidmatan di sekolah ini.. Pulau Pinang semenjak 2000 hingga sekarang. untuk mendapatkan pengesahan sama ada aduan yang diterima adalah benar atau sebaliknya. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

1 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dengan keputusannya. Pegawai Pelajaran Daerah. 1. Pejabat Pelajaran Daerah ………………… Pulau Pinang. Cadangan dan syor ketua jabatan 5.. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.insuran dan boleh diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 5. Walau bagaimanapun pegawai ingkar untuk mematuhi arahan yang diberi. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 79. 4. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya.5 Pegawai telah diberi nasihat supaya memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar. 5. 5. ( ALI BIN ABU ) Pengetua. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh ……………… Surat pengesahan dari syarikat Insuran …………. SMK Bunga Raya. Saya selaku Ketua Jabatannya. Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Pernah Diluluskan Oleh Kementerian. Sekian. 3. Sehubungan dengan ini. Pulau Pinang s. 4. 2. Guru tuisyen Pensyarah sambilan Tutor sambilan Penulis buku . saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib dengan hukuman yang sewajarnya. mendapati pegawai ini ingkar untuk mematuhi Peraturan 5.k.2 6. Saya yang menurut perintah. ………………….

Wartawan sambilan Berniaga Jurujual jualan langsung Agen insuran Ahli lembaga pengarah syarikat Ketua kampong Pelakon iklan 80. 12. 15. 10. 15. 8. duit syiling. 7.5. .00 Atau apa-apa jumlah yang lebih kecil dibankkan kesemua pungutan yang ada dalam tangan sama pada hari itu juga atau jika lewat diterima. 4. Penterjemaah kamus Penceramah Jurulatih teater/sukan Jurulatih senamrobik Pembantu teknik sambilan Warden lalu lintas Penolong pendaftar perkahwinan Penulis skrip audir sambilan Jurulatih renang Pemandu pelancong Pendemonstrasi sambilan Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Dilarang 1. 11. 14. pada hari kerja yang berikutnya dengan syarat bahawa tiap-tiap cek mestikan dibankkan dalam tempoh seminggu selepas diterima. 6. 13.00 DAN Jumlah pungutan (termasuk wang kertas. KEGAGALAN MENYERAHKAN WANG KUTIPAN YURAN Definisi Mengikut Arahan Perbendaharaan 78 (a) – Bila Pungutan mesti dibayar di Perbendaharaan “ Semua pemungut …… yang menerima wang awam sama ada wang itu kena diperakui sebagai hasil atau tidak adalah dikehendaki jika : (i) (ii) Pungutan wang kertas dan duit syiling RM 500. 9. 5. 2. 3. 6. cek. 7. wang pos dan kiriman wang) melebihi RM 2000.

Guru Besar. Penyelia Petang Catatan . Mengenalpasti staf yang terlibat melalui semakan a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan Tindakan Pengetua.Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) (b) tidak jujur atau tidak amanah tidak bertanggungjawab 81. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan yang perlu diambil bagi kes kegagalan menyerahkan kutipan yuran Bil Proses 1.

a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan .2. 3. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang terlibat Melalui semakan. Contoh laporan Seperti pada halaman 85. Pastikan staf menandatangi surat akuan terima. Guru Besar. 86 dan 87. 4. Membuat siasatan Memanggil staf yang terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjukkan butiran menunjukkan kutipan yuran yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam 14 hari. Penyelia Petang Rekod dalam fail diri guru. Sekiranya ingkar a) Melaporkan ke JPN b) Membuat laporan Polis Pengetua. 82.

Sekiranya ingkar . . ( ) dlm ……… Tarikh : ……………………… (Bagi Kes-kes Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran) SULIT Pengarah. a) Melaporkan ke JPN b) Membuat Laporan polis Tamat 83. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil.Membuat siasatan memanggil Pegawai terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjuk butiran menunjukkan kutipan yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari.

Jalan Bukit Gambir. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan : : : : 84. 11700 Pulau Pinang. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ………………………………………………. 3./ Puan/ Cik …………………………………………. Gred ……….. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.6 3.5 3.3 3.. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………….Pelajaran Pulau Pinang.1 3.4 Nama No.9 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) . yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.7 3. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.2 3. (U.P. berjawatan ……………………………. 3.8 3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.

4.2.2.2 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.k.4.1 Nasihat secara lisan (direkodkan). Pejabat Pelajaran Daerah. Ulasan dan syor ketua jabatan 4.2.2. ) . ( Pengetua/ Guru Besar s. 4.5 Laporan ke JPS 5.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.2.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. 85. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi:4. 4. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian. iaitu :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak jujur dan tidak amanah.2 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (f) dan (g) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. terima kasih.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. (b) tidak bertanggungjawab Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. 4.1 Kesan kesalahan pegawai terhadap akuan/ audit sekolah. Pegawai Pelajaran Daerah. 4.

salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. salinan surat tunjuk sebab.Pulau Pinang. salinan perakuan/perjanjian pegawai. 86. Rujukan: Bil.( Tarikh (Bagi Kes-kes Kebankrapan) SULIT Pengarah. ) dlm ………… : ……………………. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (f) (g) (h) (i) (j) salinan laporan/aduan kegagalan menyerahkan kutipan yuran. Pelajaran Pulau Pinang. . salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan.

Jalan Bukit Gambir... yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 3.1 3.P. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 87.3 3.2 3. Latar belakang kes . Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik …………………………………………. (U. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas 2. berjawatan …………………………….6 Nama No.7 3. 11700 Pulau Pinang. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. 3.6 3.4 3./ Puan/ Cik ………………………………………….8 3.9 Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ………………………………………………. Gred ……….

. 4. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (Nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) 4. Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta Mulai (Nyatakan tarikh pembayaran) 4. Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh bertarikh (Nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D.8 (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai). 4.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta Jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar).4 Pegawai Pemegang Harta juga (Nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan lagi).6 Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut: (a) (Nyatakan alasan pegawai) (b) (c) 88. iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 4. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya.3 Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap).5 Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut.4. 4. 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai. Dikepilkan salinan surat tersebut sebagai Lampiran C. jawatan. Dikepilkan laporan Pegawai Pemegang Harta sebagai Lampiran B.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian.k. Pejabat Pelajaran Daerah. terima kasih. ) . ( Pengetua/ Guru Besar s. Pulau Pinang. Dikemukan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.5. Pegawai Pelajaran Daerah.

11700 Pulau Pinang.CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN CONTOH SULIT Ruj. : : . Bagi Kumpulan Sokongan (No. Jalan Bukit Gambir. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.2).

09.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Dikepilkan salinan jadual kedatangan bagi tarikh-tarikh tersebut. NO. . PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA.6 3.13 3. Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadap beliau.12 3.9 3. Gred dan Tempat Bertugas] telah hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran mulai dari 28. Latar belakang 4.5 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.2007 hingga sekarang.10 3.2 3. 2. -1Bersama-sama ini disertakan sesalinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A.11 3.7 3. 3.4 3. Tuan. Jawatan. KP. Jawatan. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.1 Adalah dimaklukan bahawa [Nama Pegawai.8 3.3 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : .1 3.14 Nama : No. Butir-butir pegawai 3.

30 pagi pegawai berkenaan ada hadir ke sekolah.SKSA/09/06/009 bertarikh 11. Saya telah mengemukakan surat arahan panggil balik bertugas di samping mengarahkan beliau secara lisan supaya kembali bertugas semula dengan serta merta. Rujukan Bil(23)dlm.3 ii.1 hingga 4. Berikutan itu beliau menjadi buntu.2007 sebagai Lampiran G. Ketika hadir ke sekolah pada 1. Pegawai berkenaan ada di rumah ketika itu.10. sedih.2007. Surat tersebut telah dikemukakan secara berdaftar biasa. Berikutan itu saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas bagi mengarahkan beliau kembali bertugas serta mengemukakan penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Bil i.7 Pihak sekolah juga ada menerima salinan surat daripada sekolah lama beliau yang dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang memaklumkan .2007 sebagai Lampiran E. Dikepilkan salinan surat Bil(22)SKPP/02/12/003 bertarikh 4.6 -2Beliau juga memaklumkan menghadapi masalah kewangan yang serius seperti berikut : i.SKPP/02/12/003 bertarikh 5. kecewa serta runsing hingga menyebabkan tidak dapat berfikir dan bertindak dengan rasional. Senaraikan masalah beliau sepertimana di para 4. Surat tersebut dikemukakan secara berdaftar biasa.10.8 dalam perakuan tuan.11. Pada 1.5 4.11.5. Secara lisan pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah kewangan.4 Surat peribadi saya selaku Ketua Jabatan bertarikh 23. iii.4.10.2007 sebagai Lampiran D.5.2007.10.2007 sebagai Lampiran C. Bil(03)dlm. 4. pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah sejak bertugas di SMK Beliau bertukar ke sekolah ini mulai dari 1. Dikepilkan salinan surat pertukaran sebagai Lampiran H.07. 4. Walaupun begitu beliau hanya hadir sekejap sahaja dan memberitahu hendak pergi ke Pejabat Pelajaran berjumpa dengan Pegawai Eksekutif. Namun begitu difahamkan beliau tidak pergi ke Pejabat Pelajaran Daerah . 4. jam 8.2007. 4.2 Berikutan itu selaku Ketua Jabatan saya telah pergi ke rumah pegawai. Surat tersebut dikemukakan secara serahan tangan melalui PRA sekolah. Walaupun begitu pegawai berkenaan masih juga kembali bertugas.

10 Sehubungan dengan itu. perbuatan pegawai berkenaan yang tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran adalah melanggar Peraturan 4(2)(g).. memandangkan pegawai berkenaan masih juga tidak kembali bertugas sekarang maka saya mengesyorkan supaya beliau dikenakan hukuman yang setimpal kesalahannya. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat pegawai sebenarnya menghadapi masalah kewangan dan peribadi yang agak berat.1). T. Sehubungan itu. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. : : . 4.12 Sekian. Kementerian Pelajaran Malaysia. Salinan surat Bil(17)dlm.SKPP/02/12/005 sebagai Lampiran J. salinan kad A. Walaupun begitu tanggungjawab beliau sebagai seorang kakitangan kerajaan tidak harus diabaikan dan beliau perlu menjalankan tugas dengan dedikasi. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Berdaftar serta secara serahan tangan yang dikemukakan melalui PRA sekolah. iaitu tidak bertanggungjawab. 4. Bahagian Sumber Manusia. 4. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) -3CONTOH SULIT Ruj. Dikepilkan salinan surat Pengetua.11 4. Kedua-dua surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai. SMKBT. terima kasih.pegawai telah tidak hadir bertugas selama 20 hari dan tempoh tersebut diperakukan pemotongan emolumen.11. SMK .9 Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripada hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa.2007 sebagai Lampiran I 4.8 Memandangkan beliau masih juga tidak hadir maka saya selaku Ketua Jabatan telah mengeluarkan sekali lagi surat arahan panggil balik bertugas kepada pegawai berkenaan secara A. T. Bagi Kumpulan Sokongan (No. ………………………………. sebagai Lampiran K dan salinan akuan terima serahan tangan sebagai Lampiran L. Saya juga telah berusaha menasihati beliau tetapi tidak berkesan. Pulau Pinang .TPG.(P) bertarikh 20.

. jawatan. Jalan Bukit Gambir. PERAKUAN PERWARTAAN BUANG KERJA MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993. Oleh yang deminian tata kelakuan pegawai berkenaan adalah melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Kompleks Kerajaan Parcel E. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.8 3.7 3.1 3. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.4 3. TERHADAP [NAMA DAN NO.5 3. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.3 3.6 3. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 11700 Pulau Pinang. -43.Aras 1-5. Adalah dimaklumkan bahawa (nama pegawai. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : . Tuan.2 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. gred dan tempat bertugas) telah didapati tidak bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah mulai dari (tarikh sebenar pegawai mula tidak hadir bertugas) hingga sekarang. Blok E12.9 Nama : No. 2. Butir-butir pegawai 3.

3 Selaku Ketua Jabatan.2 Walau bagaimanapun sebelum kelulusan permohonan diketahui.11 3.14 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : Dikepilkan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai sebagai Lampiran A.3. [nama pegawai] masih juga tidak kembali bertugas. saya telah mengemukakan surat kepada [nama pegawai] melalui surat [rujukan dan tarikh] bagi mengarahkan beliau untuk kembali bertugas dengan serta merta memandangkan masih tiada sebarang jawapan dan kelulusan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. .10 3. Dikepilkan surat-surat yang berkaitan. 4. Latar Belakang Kes 4. jawatan.4 Nyatakan sama ada surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai berkenaan ataupun sebaliknya dan kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan jika ada.13 3. 4. Rekod jadual kedatangan haruslah dipastikan ada tandatangan haruslah dipastikan ada tandatangan pengesahan oleh Ketua Jabatan. -54. gred dan tempat bertugas] ada mengemukakan permohonan utuk penangguhan sementara kontrak perkhidmatan pendidikan guru/cuti belajar separuh gaji ke Kementerian Pelajaran Malaysia melalui surat [rujukan surat-surat yang berkaitan dan tarikh] kerana ingin melanjutkan pelajaran di [tempat menyambung belajar] selama [jumlah] tahun mulai dari [tarikh] hingga [tarikh]. Dikepilkan surat yang berkaitan. [nama pegawai] telah meninggalkan tugasnya. Catatan : Sila pastikan nama pegawai dan catatan ‘tidak hadir’ bertugas tanpa cuti dan kenaran Ketua Jabatan dicatatkan pada setiap hari bekerja di jadual kedatangan berkaitan iaitu mulai dari tarikh sebenar pegawai tidak hadir bertugas hingga sekarang. 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [Nama pegawai.12 3. Dikepil salinan Jadual Kedatangan [nama sekolah] mulai dari [nyatakan tarikh sebenar pegawai telah meninggalkan tugasnya tanpa cuti atau tanpa kebenaran] hingga sekarang.

8. terima kasih. 4. -67. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab. Pergi ke alamat rumahnya di (tempat) Bertanya hal ehwal pegawai dengan saudara mara beliau Bertanya dengan kawan-kawan rapat pegawi ATAU Apa juga usaha yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai 6. 4. Dikepilkan salinan surat tersebut. Namun tiada sebarang maklumbalas yang diterima. Contoh : i. Nyatakan ulasan dan syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai. Sehubungan itu. Berdaftar dengan catatan ‘HANYA DITERIMA OLEH PENAMA SAHAJA’ di luar sampul surat terhadap pegawai berkenaan melalui surat [rujukan dan tarikh). Oleh yang demikian tata kelakuan [nyatakan nama pegawai] adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). Dikepilkan salinan borang Pos (nyatakan nombor rujukan) 4.5 Saya sekali lagi telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A. Sekian. iii. Dikepilkan salinan surat tersebut. ii. iv. Nyatakan juga inisiatif lain yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai. Dikepilkan salinan surat tersebut. memandangkan surat-surat yang dikemukakan kepada pegawai telah dikembalikan semula kerana tidak terserah serta tidak dapat dikesan maka adalah diperakukan kes pegawai berkenaan bagi tujuan pewartaan buang kerja.4. T.6 Pertanyaan secara bertulis telah dibuat oleh pihak sekolah kepada Pos Malaysia Berhad pada [tarikh] bagi mengetahui kedudukan surat tersebut sama ada telah diakui terima oleh pegawai ataupun sebaliknya.8 Kemudiannya Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] memaklumkan pihak [Negara berkaitan] tidak memberi sebarang jawapan atas pertanyaan yang telah dibuat oleh pihak pos. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . 5.7 Menurut Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] satu siasatan sedang dijalankan bagi mengesan surat tersebut.

………………………………….. KETUA JABATAN/ PEGAWAI PELAPOR DAN COP RASMI JAWATAN

-7CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. : :

Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, 3. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Nama dan No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : ,

Bersama-sama ini disertakan Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. -84. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993, seperti berikut: 4.1.1 Tidak Hadir bertugas Tanpa Cuti Dan Kebenaran 4.1.1.1 [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang]

Telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tarikh-tarikh ketidakhadiran Tahun 2003 Jumlah hari

Tahun 2004

JUMLAH Salinan jadual kedatangan bagi tempoh ketidakhadiran tersebut sebagai Lampiran . 4.1.1.2 Berikutan itu, selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A.T. Berdaftar kepada pegawai berkenaan bagi mengarahkan beliau kembali bertugas dengan serta merta mengemukakan penjelasan berhubung ketidakhadirannya melalui surat-surat berikut : 3.1.1.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] s sebagai Lampiran . dan salinan kad A. T. sebagai Lampiran .

4.1.1.3

Pegawai berkenaan telah hadir untuk bertugas semula pada [tarikh] Memandangkan beliau telah hadir bertugas semula saya telah mengadakan perjumpaan dengannya untuk mengetahui sebab-sebab ketidakhadirannya di samping turut mengemukakan surat kepadanya meminta penjelasan. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran .

4.1.1.4

-9Pegawai ada mengemukakan surat penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Salinan surat penjelasan pegawai sebagai Lampiran .

4.1.1.5

Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah tidak hadir bertugas tanpa kebenaran terlebih dahulu atau sebab yang munasabah adalah melanggar Peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab.

4.45 petang Salinan jadual kedatangan seperti mana di Lampiran .1. gred dan tempat bertugas sekarang] juga telah didapati keluar awal dari waktu yang telah ditetapkan iaitu 8.4.00 tengahari – 2.10 4.00 petang Jumaat .1. 4. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan secara lisan Pegawai memaklumkan seperti berikut : Salinan peraturan sekolah sebagai Lampiran .00pagi hingga 5.2. 5.2. .2. selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat meminta penjelasan pegawai berhubung perkara tersebut melalui surat-surat berikut : 3.3 Saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai berkenaan bagi mendapatkan penjelasannya. jawatan.4 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah didapati datang lewat serta keluar awal adalah melanggar Peraturan 4(2)(i). Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.1. .2.1.2.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] Sebagai Lampiran .12.2 Berikutan itu. Selain itu. sepanjang pegawai bertugas di [nama sekolah] saya tidak pernah menerima sebarang rekod perubatan dari mana-mana hospital kerajaan atau swasta yang menyatakan bahawa pegawai berkenaan ada mengalami masalah mental atau jiwa.00 petang bagi hari Isnin hingga Jumaat tarikh berikut : Tarikh Waktu Hadir Waktu Keluar Jumlah JUMLAH Tidak termasuk waktu rehat : Isnin – Sabtu (Kecuali Jumaat) – 1.2 Datang Lewat Dan Keluar Awal Ketika Bertugas 4.1.1.1 [nama pegawai.15 tengahari – 2.

[tandatangan Pengetua dan cop rasmi] . Selain itu. Bagi Kumpulan Sokongan (No. penglibatan dalam aktiviti luar atau sumbangannya. pegawai berkenaan juga sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pembantu Tadbir seperti [kata-kata yang diucap oleh pegawai kepada Pembantu Tadbir.11 CONTOH SULIT Ruj. Memandangkan pegawai sering melakukan kesalahan-kesalahan tersebut walaupun telah dinasihat supaya berubah maka selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya pegawai diambil tindakan tatatertib dan dikenakan hukuman [nyatakan hukuman yang disyorkan. 11700 Pulau Pinang. [sila berikan ulasan tuan terhadap prestasi menyeluruh pegawai termasuklah prestasi kerja semasa. terima kasih.2).] Sekian. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Jalan Bukit Gambir. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. kesungguhan kerja. : : . perubahan sikap serta tingkah laku dan sebagainya.6.] 7.] 8.

.9 3.12 Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A. Latar Belakang Kes 4.4 3. 3. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.10 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.8 3. yang membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. PPP Bukan Siswazah Gred DGA29 telah ditukarkan ke sekolah ini dari SK ………………………… Mulai ……………………………….11 3.. 4.12 3. beliau telah yang didapati melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan-peraturan penjawat awam berikut :.7 3. Butir-butir pegawai 3.5 3.14 Nama : No. Tuan. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : . 2. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ENCIK……………………………. PPP Lepasan Diploma Gred DGA29 di SK………………………….3 3. Sepanjang tempoh beliau bertugas di Sekolah ini. .2 3.1 3.6 3. Dimaklumkan bahawa Encik …………………….Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.13 3.[KP:………………………] PPP LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas..1 Dimaklumkan bahasa Encik ………….

10.2007 – 12.Sijil Sakit MCPP 456364 MCPP 578997 MCPP 555141 MCPP 234567 MCPP 875633 MCPP 975864 MCPP 567248 Nama Klinik Klinik Kesihatan Bersatu. Gelugor.1.4.2007 12.11.Pulau Pinang Klinik Kesihatan Azhar.11. Klinik Kesihatan Bersatu.2007 12.2007 05.2007 11.1 Dimaklumkan bahawa Encik ………………………… dilaporkan melakukan kesalahan tidak hadir bertugas dengan mengambil Sijil Sakit daripada merata-rata Klinik Kerajaan dan lewat memaklumkan Ketua Jabatannya.11.11.11. Tarikh-Tarikh yang terlibat adalah seperti berikut :- Tarikh 03. Tarikh Diserah 12.2007 07.1.11.11.11.2007 17.2007 12.3 Perbuatan pegawai tersebut gagal atau lewat menyerahkan sijil sakit atau gagal memaklumkan perkara tersebut kepada Ketua Jabatan boleh disifatkan sebagai kurang cekap atau kurang berusaha dan tidak bertanggungjawab iaitu melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.1. Klinik Kesihatan. Pulau Pinang.09.11.11.11.2007 12.1.11.1 Lambat Mengemukakan Sijil Sakit Klinik Kerajaan 4.2007 20.2007 12. Klinik Kesihatan.1.2007 25. Bukit Jambul.2007 – 06.11. Klinik Kesihatan. Klinik Kesihatan.2007 – 04.11.2007 12.13 4.1. Pulau Pinang.2 (Nyatakan apakah tindakan pihak sekolah usaha bagi mencegah perbuatan tersebut berulang seperti memberi teguran secara lisan atau bertulis atau dalam mesyuarat guru dan salinan dokumen yang berkaitan) 4. Balik Pulau. . .11.2007 Jumlah Hari 2 2 1 2 1 2 1 No.2007 Salinan sijil-sijil sakit berkaitan disertakan di Lampiran G. Balik Pulau.1.2007 – 21.Pulau Pinang. Pulau Pinang.11.

1 Encik ………………………….4. (nyatakan ulasan serta syor pelanggaran tatatertib yang dilakukan pegawai berkenaan).2. 6.1.3 Perbuatan beliau ini dapatlah diifatkan sebagai tidak bertanggungjawab iaitu melanggar Peraturan 4(2)(g) Peraturan –Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2 Tidak masuk kelas mengajar 4. .2. saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada saripada Hospital Kerajaan atau Swasta yang mengesahkan bahawa beliau mengidap masalah mental atau jiwa.1.1.telah didapati tidak masuk Kelas mengajar di kelas-kelas yang sepatutnya mengajar pada tarikh-tarikh dan waktu sepeti berikut :Tarikh Kelas Kelas Waktu Subjek Dokumen Bukti Salinan Jadual Waktu Peribadi Pegawai dikepilkan sebagai Lampiran H.1. 4. 4. . malah sering mengulangi perbuatan tersebut.14 – 5. Sekian.2.2 Selaku Ketua Jabtan saya telah beberapa kali memberi teguran secara lisan supaya beliau lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan terhadapnya. Walau bagaimana tidak diendahkan. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini. Terima Kasih.

(Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) ..…………………. Bagi Kumpulan Sokongan (No..2). : : .15 CONTOH KES BANKRAP SULIT Ruj.. Jalan Bukit Gambir. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran...... Jabatan Pelajaran Pulau Pinang....

jawatan. jawatan.2 No.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. nama pegawai. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3.14 Rekod Tindakan Tatatertib : Salinan kenyataan perkhidmatan pegawi berkenaan yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A. NO. .10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya. 2. Kad Pengenalan : 3.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3.8 Taraf Jawatan : 3.KP.16 4. 3. Latar belakang kes 4.13 Jabatan Sekarang : 3. GRED DAN TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Dimaklumkan bahawa (Nyatakan.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. Gred dan tempat bertugas) telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan pegawai awam dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.11700 Pulau Pinang. .7 Jawatan Sekarang : 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3.3 Tarikh Lahir/Umur : 3. PERAKUAN TINDAKAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3. Tuan. . JAWATAN.1 Nama : 3. Butir-Butir Pegawai 3.

Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) Pegawai Pemegang Harta juga (nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil Harta sebagai Lampiran B.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar) Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta mulai (nyatakan tarikh pembayaran). Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap).8 . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.5 4. Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut : (a) (b) (c) (Nyatakan alas an pegawai) 4. Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut.4. 4. Selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai.17 5.4 4. Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Dikepilkan salinan surat sebagai Lampiran C.6 Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh (nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D.3 4. Terima Kasih. . (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai.) 4. Sekian.

Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran..18 CONTOH SULIT Ruj.……………………………… (Nama: Guru Besar SK ……………………………. ………………………………… ) .2). : : . Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Bagi Kumpulan Sokongan (No.

jawatan. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. 11700 Pulau Pinang. . Dimaklumkan bahawa (nama.14 Nama : No. 4. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA.6 3.8 3.3 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. .12 3.5 3.Jalan Bukit Gambir. gred.9 3.7 3.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai.13 3. gred dan tempat bertugas sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.11 3.2 3. 3.1 3. NO. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : . 2.19 – Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kii sebagai Lampiran A. tempat bertugas) telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.4 3. Tuan. KP. Butir-butir pegawai 3. jawatan.10 3. Latar Belakang Kes 4.

Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Bagi Kumpulan Pengurusan (No. …………………………. Kami Tarikh Pengerusi.4.6 [Nyatakan peraturan-peraturan yang telah dilanggar] 5. Aras 1 – 5 . [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] CONTOH Ruj. 6. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat [nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian. Bahagian Sumber Manusia.] 4. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripad hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa. Blok E12. tempat berlaku.4 [Nyatakan apakah tuntutan kecuaian oleh plaintif terhadap pegawai.5 [Nyatakan penjelasan pegawai jika ada..] 4.] 4.2 [Nyatakan salah laku pegawai seperti apakah bentuk salah laku tersebut terutama punca kejadian itu berlaku. terima kasih. masa dan tarikh berlaku.2). : : 20 – .3 [Nyatakan akibat daripada kejadian tersebut. Kompleks Kerajaan Parcel E.] 4. Kementerian Pelajaran Malaysia.

4.13 3.5 3. Dimaklukan bahawa Puan .21 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini di Lampiran 1.3 3.14 Nama : No.7 3. 2. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : .8 3.4 3.12 3. SMK telah dibekalkan dengan 1 unit Computer Note Book jenama Dell C640 untuk program pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). PERAKUAN TINDAKAN SURCAJ TERHADAP PUAN KP: PPP SISWAZAH GRED DG41 SMK Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Latar belakang Kes 4.Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.1 3. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Tuan.1 Dimaklumkan bahawa Puan .9 3.2 3.11 3. Butir-butir pegawai 3. PPP Siswazah Gred DG41 di SMK . 3. telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan membolehkan tindakan diambil terhadap beliau. Beliau telah ditugaskan untuk mengajar subjek Matematik bagi Tingkatan 1 .10 3. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan salinan. PPP Siswazah Gred DG41.6 3.

2004. pihak sekolah telah mengamanahkan agar pegawai menjaga dan menyimpan komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656).22 Pegawai Pelajaran Daerah telah menyiasat kes kehilangan tersebut ( di lampiran K) pada 28. Salinan laporan siasatan Lampiran K di Lampiran 6. Salinan laporan awal bertarikh 16.5 Laporan awal mengenai kehilangan tersebut telah dikemukakan oleh pihak sekolah sekolah kepada Pengarah Pelajaran Pulau Pinang melalui surat bertarikh 16.12.2003 di Lampiran 3. 4. Anggaran nilai semasa komputer berkenaan ialah RM5000. 4. Salinan report polis 1345/2003 di Lampiran 4. 22.12. .10. SMK Bil( ) Bertarikh 20.2003.4 4. Kecurian tersebut telah dilaporkan oleh suami Puan Pada 28.09.09.00.06. Pegawai telah membuat aku janji penerimaan komputer tersebut pada 20. jam 7.00 yang dismpan dalam bilik tidur beliau telah dicuri.dan 2.12. Seterusnya pada 28.6 . Hasil rumusan akibat kehilangan tersebut bahawa pihak sekolah sewajarnya mengambil inisiatif supaya perkara yang sama tidak berulang lagi. 4.30 malam Puan menerima panggilan dari jiran beliau mengatakan rumahnya telah pecah masuk. Pintu kayu rumah beliau dikopak dan Komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH3715 (38038412656) berharga RM 5800.6.2004 di Lampiran 5. Semua peralatan PPSMI mestilah disimpan di sekolah semasa cuti ataupun jika guru sedang bercuti. Ketika itu beliau sedang menjalani Kursus Kesedaran Keselamatan Fasa 2 di Langkawi.2004. Salinan surat kebenaran oleh Pengetua.3 Pada 27. Pegawai yang dipertanggungjawabkan mestilah sentiasa menjaga keselamatan peralatan dengan lebih berwaspada.2003 di Lampiran 2 dan Salinan surat aku janji rujukan 78458 bertarikh 20.2003 dengan disahkan oleh Pengetua SMK .2 Bagi tujuan tersebut.00 petang beliau balik semula ke rumahnya beralamat di No.2003 jam lebih kurang jam malam 8. 4.

23 Pengetua SMK mengesahkan bahawa prestasi kerja semasa pegawai amat memuaskan. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan memuaskan.03.9 . Selain itu. Markah prestasi 3 tahun terakhir adalah seperti berikut : .03. pegawai mempunyai hubungan yang baik dengan pentadbir.2006 di Lampiran 7. rakan sekerja serta pelajar.00. Akibat kehilangan tersebut. pihak perbendaharaan melalui suratnya KK/BKP 12/291/20 Jld (sk5) (2) bertarikh 29. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi serta menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan sempurna. Setelah kes ini disemak dan diteliti ternyata terdapat elemen-elemen kecuaian dari segi penyimpanan dan keselamatan Note Book tersebut.8 4. Beliau telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2003. Kerajaan Malaysia terpaksa menanggung kerugian wang bernilai RM5800. Sepatutnya pegawai lebih bertanggungjawab dalam menyimpan serta menjaga keselamatan barang awam untuk mengelak dari kecurian.4.7 Sehubungan itu.2006 memutuskan bahawa Puan dikenakan tindakan surcaj kerana kecuaiannya hingga menyebabkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656).2 (sk5) (2) bertarikh 29. Salinan surat Kementerian Kewangan KK/BKP 12/291/20 Jld. 4.

i) ii) iii) Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 95. Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya. Kementerian Pelajaran Malaysia. 5.4 95.5. Saya yang menurut perintah.4 90. terima kasih. Bagi Kumpulan Sokongan (No.24 CONTOH SULIT Ruj. Seterusnya. (Nama: Pengetua SMK ) .1). saya bersetuju dengan syor perbendaharaan supaya pegawai dikenakan tindakan surcaj kerana mengakibatkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernilai RM5800. Sehubungan itu.2006 di Lampiran 8. tetapi adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk menjaga Note Book yang diamanahkan kepadanya untuk disimpan dengan sebaik Kewangan 1957 (Pindaan 1972). Sekian. Walaupun kehilangan tersebut tidak disengajakan.00. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.6 Bil ( ) Salinan pengesahan Pengetua SMK bertarikh 16. saya berpendapat bahawa kehilangan Note Book berkenaan adalah disebabkan oleh kecuaian pegawai terhadap penyimpanan dan keselamatan barang tersebut. : : .

Aras 1-5. gred dan tempat bertugas] telah ditangkap polis pada [tarikh pegawai ditangkap] dan ditahan reman selama [jumlah] hari mulai dari [tarikh] hingga [tarikh]. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 3. jawatan. Blok E12. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Ini adalah kerana [ NYATAKAN ALASAN-ALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN PERINTAH TAHAN KERJA SELARAS DENGAN PERATURAN 44)2). Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Dimaklumkan bahawa Encik [nama pegawai. Jalan Bukit Gambir. Kompleks Kerajaan Parcel E. . PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ] ATAU .Bahagian Sumber Manusia. 2. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] dikenakan Perintah Tahan Kerja berkuatkuasa mulai dari tarikh beliau ditangkap iaitu [tarikh] dengan dibayar separuh daripada emolumen bulanannya. PERAKUAN PERINTAH TAHAN KERJA TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. . 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Seterusnya beliau telah dihadapkan di mahkamah [nama mahkamah] pada [tarikh] atas pertubuhan berikut: Nyatakan pertuduhan/ pertuduhan-pertuduhan Yang dihadapkan ke atas pegawai berkenaan. 11700 Pulau Pinang. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Beliau telah dibebaskan pada [tarikh] oleh mahkamah dengan ikat jamin sebanyak RM [jumlah].25 Berdasarkan Peraturan 32(3). Tuan.

Berdasarkan Peraturan 32(3). Terima Kasih …………………………. Bagi Kumpulan Sokongan (No.1 5.4 Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang kemas kini. Salinan surat pertuduhan mahkamah Salinan surat mahkamah [ Lain-lain maklumat yang berkaitan] 5.3 5.2 5. Sekian. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) .4.1). : : . selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] tidak dikenakan Perintah Tahan Kerja.26 – CONTOH SULIT Ruj. Ini adalah kerana [NYATAKAN ALASANALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH TAHAN KERJA] Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti berikut : 5.. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

00 tidak bayar penjara 21 hari. 3. Namun begitu pertuduhan di bawah Seksyen 41 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) dipinda kepada Seksyen 46 Akta .3 GL (A) di atas jalan tersebut dengan melulu.2004 atas pertuduhan berikut : Bahawa kamupada 9. KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Jawatan.1. Aras 1-5. . oleh yang demikian itu.27 Menyebabkan kematian kepada seorang bernama RF/78743.04. Bahagian Sumber Manusia. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai.Kementerian Pelajaran Malaysia. jenis Proton 1.10. Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 25. telah memandu kenderaan motokar No. PERAKUAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. Kompleks Kerajaan Parcel E. 11700 Pulau Pinang.2005 telah membuat keputusan pegawai dikenakan denda RM900. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.2003 lebih kurang 2. Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) di Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 18. Jalan Bukit Gambir. setelah mengambil perhatian tentang segala hal keadaan jalan itu (termasuk jenis keadaan dan berada di atas jalan itu) adalah berbahaya kepada orang awam dan telah .00 petang bertempat di KM 102 Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang. Adalah difahamkan pegawai berkenaan telah membayar denda tersebut. 2. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok E12. Tuan. kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 41(1) Akta pengangkutan jalan 1987 (Pindaan 1999). Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.

Pengangkutan Jalan 1987 dan telah dibaca dan diterangkan kepada pegawai oleh pihak mahkamah seperti berikut : Bahawa kamu 9.1.2003 lebih kurang jam 2.00 petang bertempat di KM 102, Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan , di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang, telah didapati memandu motokar No. di dalam keadaan yang tidak normal dan di dapati tidak mempunyai keupayaan fizikal untuk memandu kenderaan tersebut dalam keadaan tersebut dalam keadaan mengidap penyakit kencing manis (kekurangan gula dalam darah), oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 46 Akta Pengangkutan Jalan 1986 (Akta 333/87). 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] tidak dikenakan Perintah Gantung Kerja. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat walaupun pegawai telah melakukan kesalahan jalan raya namun ianya bukan melibatkan bidang tugas beliau. Selain itu, kemalangan tersebut juga adalah di luar jangkaan pegawai serta sudah pasti beliau juga cuba mengelak dari ianya berlaku. Oleh yang demikian, saya mengesyorkan agar pegawai tidak dikenakan hukuman tatatertib. Bersama-sama ini, disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan selanjutnya.

5.

6. 6.1 6.2 6.3 6.4

Salinan laporan polis Cawangan Trafik Balai Polis Pulau Pinang Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2004 Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2005 Salinan laporan (LAMPIRAN A) dan keputusan mahkamah (LAMPIRAN B) Sekian, terima kasih. ……………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) - 28 – CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, : :

Bagi Kumpulan Sokongan (No.1), Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. KP JAWATAN, GRED DAN TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh melakukan kesalahan [Nyatakan Kesalahan] di bawah Seksyen [kod Seksyen] Enakmen Jenayah Syariah Pulau Pinang 1992 di Mahkamah Rendah Syariah ……………….. atas pertuduhan berikut : Nyatakan pertuduhan Mahkamah Rendah Syariah tersebut. Disertakan salinan surat pertuduhan tersebut. ,

- 29 3. Dalam perbicaraan yang telah diadakan pada [tarikh], Mahkamah Rendah Syariah …….. berkeputusan [nama pegawai] telah disabitkan atas kesalahan tersebut dan didenda [nyatakan keputusan mahkamah]. Disertakan salinan surat keputusan mahkamah. 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan 45, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] dikenakan Perintah Gantung Kerja berkuat kuasa mulai dari tarikh beliau disabitkan kesalahan iaitu pada [tarikh keputusan mahkamah].

5. Selain itu, selaku Ketua Jabatan [nyatakan ulasan tuan terhadap keseriusan kesalahan yang telah dilakukan berbanding dengan disabitkan itu telah memburukkan nama perkhidmatan awam] Sekian, terima kasih. ……………………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan)

- 30 -

CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi, Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Kumpulan Pengurusan (No.2), Kementerian Pelajaran Malaysia, : :

KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.3 Tarikh Lahir/Umur : 3.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3. gred. 4. Blok E12.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.9 bertarikh 7.1 Adalah dimaklumkan bahawa satu laporan telah diterima daripada Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang melalui surat BPR/PK:30/5/11.2005 seperti mana di Lampiran B berkaitan dengan tindakan .5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3.31 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini sebagai Lampiran A.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3. 11700 Pulau Pinang.1 Nama : 3. Butir-Butir Pegawai 3.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. 3.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3. Melalui dan Salinan : Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.13 Jabatan Sekarang 3.7 Jawatan Sekarang : 3.Aras 1 – 5. Tuan. 2. Jalan Bukit Gambir. Kad Pengenalan : 3. 62604 PUTRAJAYA.10. tempat bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993. Kompleks Kerajaan Parcel E.2 No. jawatan. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO.14 Rekod Tindakan Tatatertib . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Dimaklumkan bahawa [nama. Latar Belakang Kes 4.8 Taraf Jawatan : 3.

2002 7.[nama. Nyatakan sama ada penjelasan tersebut secara lisan/betulis] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran F dan salinan passport bertulis Lampiran G. Thailand Taipie Virtnam Saya telah mengemukakan surat kepada pihak Imigresen bagi mendapatkan pengesahan jabatan tersebut berkaitan dengan tarikh-tarikh serta negara yang dilawati oleh pegawai melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh].2002 hingga 20.2001 19. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. .07.4 4. gred..2 Tarikh 17. Pihak Imigresen melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh] telah memaklumkan bahawa ……………… [nyatakan perkara yang terdapat dalam surat Imigresen] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran D.12. serta mengemukan surat bagi mendapatkan penjelasan beliau secara bertulis berhubung perkara tersebut melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh]. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran E. 4. 4.12. 3.32 Oleh yang demikian tindakan pegawai berkenaan yang keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu adalah tidak mematuhi Surat Pekeliling Am Bil.6 .2005 Negara Korea Sadao. 4.5 4. 1 Tahun 1984.3 4.2002 13.2002 hingga 18. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan berhubung perkara tersebut.11. jawatan.12.[nyatakan penjelasan yang diberikan pegawai.2005 hingga 5.2001 hingga 24. Berikutan itu pada [nyatakan tarikh] selaku Ketua Jabatan saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai.Perbuatan beliau itu telah melanggar Peraturan 4(2)(i). 2.07. Salinan surat tersebut sebagi Lampiran C.12.12. Beliau memaklumkan ……………. tempat bertugas] yang telah didapati keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu seperti berikut : Bil 1.

Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang. terima kasih. Jalan …………………………… 11700 Pulau Pinang. Kami Tarikh Ketua Pengarah Pelajaran Awam. Pengarah.5. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] s.[Nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian. ………………………. Jalan Bukit Gambir. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat ………………….k Pengarah. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang .33 CONTOH SURAT PERAKUAN PENAMATAN PERKHIDMATAN Ruj. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Pelajaran Pulau Pinang. : : . 11700 Pulau Pinang..

Butir-Butir Diri Pegawai 3.. Dengan hormatnya saya diarah perhatian tuan mengenai di atas. Pekerja Rendah Awam Gred R1 di SMK ………………………. 3 Blik C2. . Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Selain dari itu.1 3.KP:……………………… Pekerja Rendah Awam Gred R1 SMK …………………………………………………. Aras 1-5.34 3. Abdul Samat) Melalui: Pengarah Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Kompleks Kerajaan Persekutuan. 62604 Putrajaya (U. Cadangan Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Terhadap EN ……………………… No. 11700 Pulau Pinang. Bahagian Sumber Manusia.3 3. Aras 6 – 7.. Tuan. Blok E12. Parcel C. Jalan Bukit Gambir. Dimaklumkan bahawa En ………………………. 62510 Putrajaya Melalui: Ketua Setiausaha. 2.4 Nama dan No Kad Pengenalan Tarikh Lahir dan Umur Jawatan/ Gred Tarikh mula dilantik dalam Perkhidmatan Kerajaan : : : : . beliau juga sering kali tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tempoh tertentu mulai thun 1982 hingga sekarang.Bahagian Perkhidmatan.2 3. Kementerian Pelajaran Malaysia. merupakan seorang pegawai yang bermasalah.P: Puan Himedah Bt.

.2.6. 4. 4. Bagaimanapun ciri kelakuan yang membimbangkan pihak sekolah.10 3.11 3. Beliau tidak mengikut peraturan waktu 4.1 Masalah Kesihatan En……………………… didapati menghidap penyakit psikiatrik (schizophrania).6. Tanjong Rambutan..2 4. Biasanya walaupun pekerja ini tidak menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.6.3. Beliau tidak menjalankan tugas-tugas yang diarahkan malah akan bersikap agresif dan marah-marah apabila ditegur oleh pihak pentadbir. En………………….35 Semasa datang bertugas beliau tidak mengenakan pakaian yang sesuai. 4.1979.1 Dimaklumkan bahawa En.8 3.7 3. Pada 1. Beliau juga pernah datang ke sekolah dengan memakai kain sarung dan seluar pendek.12 Jawatan Sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Taraf perkhidmatan pegawai Memilih KWSP/ Pencen Jawatan semasa pelanggaran Tatatertib dilakukan Gaji sekarang dan mata gaji Tarikh Pergerakan Gaji : : : : : : : : Bersama-sama ini dikemukan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai yang kemas kini seperti di Lampiran A.Tempoh yang dikenal pasti beliau menhidapi penyakit tersebut ialah pada Mei 1982 hingga sekarang.9 3.1979 hingga sekarang.2 Prestasi Kerja Merosot 4.1980 beliau telah disahkan dalam jawatan sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1.3 . …………………………. Beliau datang ke sekolah dengan rupa diri yang tidak terurus. En …………………juga lebuh suka duduk bersendirian dan kadangkala tersenyum seorang diri. pada 1.6 3.2. telah menunjukkan prestasi kerja yang merosot sejak tahun 1982. .2. telah dilantik sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1 1. namun beliau masih mampu untuk menjalankan tugastugas minimum di bawah pengawasan pentadbiran sekolah. Keadaan En…………………… semakin merosot apabila beliau mula meninggalkan tugas. Beliau telah menerima rawatan di Hospital Daerah dan juga Hospital Bahagia.telah berkhidmat di SMK ……………………….5 3. Latar Belakang Kes En ………………………….

. 30/6 1/7 hingga 31/7 (1 bulan) 1/8 hingga 31/8 (1 bulan) 2/9.3. 8/9.. Bil……. 9/9. 3/9. 4. Beberapa surat amaran dan peringatan telah dikeluarkan kepada En………………. 19/6.. 20/6. dua pucuk surat arahan panggil balik bertugas secara A. Bagi tahun 2003 sebagai Lampiran C. 4/9. 28/6.bekerja dan datang ke sekolah secara ‘otomatik’ termasuk hari Ahad dan Kelepasan Am. 23/6. 24/6. yang bertarikh . 26/6.36 Pengetua SMK…………………telah berusaha menangani masalah ketidakhadiran pegawai tersebut dengan pelbagai cara seperti memberikan nasihat serta teguran supaya pegawai lebih bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai seorang kakitangan Kerajaan. 25/6.1 Dimaklumkan bahawa En ………………… telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tahun 2003 Bulan Jun Julai Ogos September : : : : Tarikh 16/6..10. .T Berdaftar telah dikemukakan beliau: I) II) Ruj.3.2 Sehubungan itu.2003 pegawai telah kembali bertugas ke sekolah tetapi hanya duduk di atas tangga bangunan sekolah tanpa membuat kerja.. Mengenai perkara di atas tetapi keadaan beliau masih tidak berubah.3 Tidak Hadir Bertugas Pada Tahun 2003 4. En……………… berada di kawasan sekolah hanya beberapa jam sahaja dan biasanya beliau akan balik awal. 27/6.3.sebagai Lampiran D Ruj.. 18/6. 4. Mulai dari 13. 10/9. 5/9..3 .. 17/6. 11/9. Bil……. 12/9 Disertakan salinan fotostat Rekod Jadual Kedatangan Pekerja Sekolah SMK ………………………. Dikepilkan surat-surat amaran dan teguran yang telah dikeluarkan kepada Beliau berkenaan sebagai Lampiran B.yang bertarikh ……sebagai Lampiran E 4.

Akta Pencen 1980 (Akta 227).tetapi pegawai . Surat temujanji juga telah di keluarkan sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan ke atas En……………….4. Pihak sekolah telah merujuk ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang supaya Lembaga Perubatan untuk memeriksa kesihatan bagi Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Sekyen 10(5). Tahun 1987 Bulan April November Bulan Jan/Feb Mac : : Tahun 1997 Bulan Mei : Tahun 2002 Bulan Jun/Julai : Tarikh 3/6 hingga 3/7 (30 hari) Tarikh 19/5 hingga 10/6 (23 hari) : : Tarikh 23/4 hingga 14/5 (22 hari) Sijil Sakit Kerajaan 13/11 hingga 30/11 (18 hari) S.37 5.K Tarikh 31/1 hingga 14/2 (15 hari) 15/2 hingga 25/2 (17 hari) 26/2 hingga 8/3 (10 hari) 9/3 hingga 16/3 (8 hari) Tahun 1988 Tahun 2003 Bulan September : Tarikh 13/9 hingga 29/9 (13 hari) .S.4. melalui surat ………… yang bertarikh …………….4 Kesihatan Yang Tidak Memuaskan 4. telah mengambil cuti sakit panjang kerana mendapat rawatan di Hospital Daerah dan Hospital Bahagian Tanjung Rambutan. tetapi pihak sekolah menghadapi kesukaran untuk membawa En…………… untuk menjalani pemeriksaan perubatan bagi tujuan di atas..1 Selain itu kesihatan pegawai adalah di dalam keadaan yang tidak memuaskan. Dalam tahun-tahun tertentu En………….

6. Pertimbangan dan kelulusan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. kes En……………………. (Nama: ) Pengetua SMK………………………………… . dikemukakan untuk pertimbangan tuan sewajarnya.ini gagal untuk ke hospital berkenaan. Sehubungan itu. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. berdasarkan kuasa di baeah Peraturan 49.38 - . 7. saya dengan ini memperakukan supaya En……………………… ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam. Dikemukan salinan surat berkaitan sebagai Lampiran F.. Dengan yang demikian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->