MODUL PENGURUSAN TATATERTIB DAN CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU TATATERTIB

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG JALAN BUKIT GAMBIR, 11700 PULAU PINANG

i

KANDUNGAN
* PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH * Tidak Hadir Bertugas Kesalahan Kerana Menagih Dadah Jenayah Khalwat Datang Lewat Balik Cepat Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum Tidak Melengkap Dan Tidak Menghantar Buku Persediaan Mengajar Lawan Ketua Menghasut Bergiat Cergas Dalam Politik Dera Pelajar Gangguan Seksual Memuat Kerja Luar Semasa Bertugas Pekerjaan Luar Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran 1 8 16 21 26 31 37 40 46 52 58 64 69 75 81

ii. * CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN * 1. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu 2. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran dan tidak dapat dikesan (Pewartaan). 3. Kes datang lewat, balik awal dan ponteng sewaktu bertugas 4. Kes lewat memaklumkan atau menyerahkan sijil sakit kepada Ketua Jabatan 5. Kes kebankrapan 6. Perakuan tindakan tatatertib/surcaj 7. Perakuan tindakan surcaj kehilangan peralatan PPSMI 8. Perakuan tahan kerja 9. Perakuan tidak digantung kerja 10. Perakuan gantung kerja 11. Kes keluar Negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan 12. Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 1~3 4~7 8 ~ 11 12 ~ 15 16 ~ 18 19 ~ 20 21 ~ 24 25 ~ 26 27 ~ 28 29 ~ 30 31 ~ 33 34 ~ 38

iii. MODUL PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH .

hendaklah disifatkan cuai dalam dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab. ( 1 ) Adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dalam tiap-tiap hal perlanggaran mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini.PENDAHULUAN BAHAGIAN III TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB 24. . dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melakukan perlanggaran tatatertib. ( 2 ) Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya.

1. Guru Besar/GPK Catatan . Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 9 Kelakuan dan Tatatertib) 1990 telah menggariskan ketidakhadiran bertugas seperti berikut : 1. 3. Pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. 1. Bagi maksud peraturan ini. Proses Kerja ( Kes Dapat Dihubungi ) Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pentadbir sekiranya pegawai yang tidak hadir bertugas masih boleh dihubungi : Bil. Jika seseorang pegawai tidak hadir daripada bertugas. Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. Ketua Jabatan hendaklah dengan seberapa segera. Proses Menelefon pegawai sekiranya tidak hadir bertugas 1 – 3 hari berturutturut tanpa sebab. “ketidakhadiran” termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pun pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. 2. 4. TIDAK HADIR BERTUGAS Definisi Peraturan 23. mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. Tindakan Pengetua. melaporkan fakta itu kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan beserta dengan tarikh-tarikh dan hal keadaan ketidakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutkan yang mungkin dikehendaki berkenaan dengan pegawai itu.iv. setelah menimbangkan laporan dalam subperaturan (2).

s.R. Hantar surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima.2 Ulang proses 3(a) dan 4(b). Ambil tindakan Tahan Gaji pegawai dan keluarkan nama daripada payroll. Pengetua. Sekiranya pegawai tersebut masih tidak hadir bertugas. Semak tandatangan / ‘initial’ staf terlibat.2. Guru Besar Simpan resit dan Kad Akuan Terima.) c.5 dan m. ( pastikan setiap hari pegawai tidak hadir di tandatangan oleh Pengetua / Guru Besar. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke. 4. Register) Pengetua. Guru Besar a. 1. Simpan Resit dan Kad Akuan Terima. Direkod dalam Fail Displin Guru. Kemaskini buku kedatangan. 5. Contoh surat Arahan Kembali Bertugas dan Kad Berdaftar Akuan Terima pada Lampiran m. Guru Besar Direkod dalam Fail Displin Guru. Pengetua. 3. Pengetua. pentadbir hendaklah menghantar surat arahan kembali bertugas dengan serta-merta secara Berdaftar Akuan Terima (A. staf perlu serahkan surat jawapan tunjuk sebab/sijil sakit b. Pengetua terima Kad Akuan Terima dan semak tandatangan sama ada oleh : Penerima b. Sekiranyan pegawai hadir semula. Beri Nasihat Pegawai masih tidak hadir bertugas a. Guru Besar . Bukan penerima a. 6. Guru Besar/GPK a. Pengetua.s 6. b. b.

Ketiga-tiga surat Arahan Kembali Bertugas yang tidak terserah perlu di simpan tanpa dibuka. 2. Guru Besar. 11. Sekiranya pegawai hadir. Guru Besar. Hantar surat dengan tangan ( 2 orang wakil ) dan dapatkan Akuan Terima. Guru Besar dan 2 orang wakil. 5 dan m. Pegawai masih tidak hadir bertugas berterusan. a. 8. b. Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Direkod dalam fail Displin Guru. laporkan ke JPN untuk Tindakan Tatatertib dengan Buang Kerja. Contoh Borang Akuan di Lampiran m. Guru Besar Pengetua. 10. .s. Pegawai masih tidak hadir bertugas. 6. Diserahkan kepada penghuni di alamat pegawai disertakan. Pengetua. a. 9. Guru Besar Direkod dalam fail Displin Guru. Jika perkara (a) dan (b) tidak dapat dilakukan bawa kembali surat berkenaan. Pengetua. c.s. Kalau tiada penghuni letakkan dalam peti surat. b. ulang proses 4(a) dan 4(b).7. Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat/ c. Pengetua. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke-3 Ulang proses 3(a) dan (b) Pegawai berteruskan tidak hadir bertugas a. Pegawai tidak hadir secara berterusan a. Pengetua.

Proses kerja ( Kes Tidak Dapat Dikesan) Sekiranya pegawai yang tidak hadir itu tidak dapat dikesan berikut adalah proses kerja yang perlu diambil : Bil. Proses 1. Guru Besar. Hantar surat arahan kembali bertugas dengan serta merta mengikut alamat terakhir pegawai yang disimpan dalam rekod sekolah dengan Pos Berdaftar Akuan Terima sebanyak tiga kali. Catatan Sekiranya ketiga-tiga surat arahan kembali bertugas dikembalikan tidak terserah bersama kad berdaftar akuan terima. Pegawai tidak hadir bertugas secara berterusan dan dapat dikesan. Guru Besar. laporkan ke JPN untuk di “wartakan”. Pengetua. surat tersebut hendaklah disimpan tanpa dibuka dan kad berdaftar akuan terima yang tidak di tandatangan terima oleh pihak sekolah. . Tindakan Pengetua.3. 2.

4. Carta Aliran Mula Pegawai tidak hadir Bertugas (3 hari pertama) Hubungi Pegawai di Rumah Jawab Tidak Jawab Arah untuk kembali Bertugas (secara Lisan) Masih tidak hadir Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas II Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas III Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan cara serahan tangan .

Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh : Berdaftar Akuan Terima ( Nama Pegawai ) ……………………………………… …………………………………. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan.. 3.. Dimaklukan bahawa tuan didapati telah tidak hadir bertugas sejak ……………………. Dengan ini...Pegawai diminta Menjawab surat Tunjuk sebab Pengetua beri Teguran setelah membaca surat penjelasan Hadir Tidak Hadir Laporkan Ke JPN untuk tindakan tatatertib Pegawai bertugas seperti biasa Tamat 5... hingga sekarang tanpa cuti. Sekian. 2. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………… hingga sekarang. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah. Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. ……………………………………… Tuan.

( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 6.Saya yang menurut perintah. ( Nama Pegawai ) ……………………………….. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah tidak hadir sejak ……………hingga sekarang tanpa cuti. : . 2. Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Setelah Tamat Tempoh Cuti Tanpa Gaji Pada ……………… Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas.. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan. setelah tempoh Cuti Tanpa Gaji tamat pada ………………. ( Surat Kelulusan Cuti Tanpa Gaji dilampirkan ). Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………hingga sekarang. Tuan. 3. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah. ……………………………….. Dengan ini.. ………………………………. Sekian. Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh Berdaftar Akuan Terima. terima kasih.

dadah berbahaya berlanggaran dengan subperaturan (1) boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. Daripada pelajar. Proses Kerja ( Bukan Kes Polis ) Sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah tetapi bukan kes polis berikut adalah proses yang perlu diambil : Bil 1. ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 7. Rekodkan dalam Fail Displin Guru. Proses Terima aduan dan jalankan pemerhatian serta siasatan Tindakan Pengetua. Panggil pegawai untuk mendapat penjelasan dan beri nasihat Pengetua. (1) Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan atau mengambil (kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971) atau menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya. seseorang penjawat awam boleh dikenakan tindakan tataertib atas kesalahan dadah apabila : 7. Guru Besar . Daripada kawankawan. mengambil ( selain daripada maksud perubatan).“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Guru Besar Catatan Direkodkan dan difailkan. KESALAHAN KERANA MENAGIH DADAH Peraturan Mengikut Peraturan 7 – Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. 2. (2) Perkhidmatan seorang pegawai yang diperakui oleh Pegawai Perubatan Kerajaan sebagai menggunakan. menyalahgunakan atau menagih. 2.

Tugasan. lapor ke PPD/JPN Kes selesai Tamat . Carta Aliran Mula Terima aduan dan jalankan Pemerhatian serta siasatan Panggil pegawai untuk Memberi penjelasan.nasihat Tidak Ya Pemantauan Jika positif. 4. 8.3. Penampilan diri. jika positif lapor kepada PPD dan JPN Tindakan JPN Pengetua. Dll. Pemantauan dan menjalankan ujian air kecing. Guru Besar dan pihak berkuasa Kehadiran.

. Guru Besar Pengetua. Proses Kerja ( Kes Polis ) Jika terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah dan menjadi kes polis berikut adalah proses yang perlu diikuti : Bil 1. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan seperti : a) Laporan doktor mengenai ujian air kencing: b) Laporan Pegawai Pemulihan Dadah Daerah: c) Perintah Pengawasan Di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1993 Seksyen 6(1) (b): d) Bon Berkenaan Dengan Perintah Pengawasan dan. Guru Besar Catatan Kes ini perlu diambil tindakan segera. dan Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. Proses Terima laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. Pengetua. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. 2. Guru Besar 4. Kemukakan laporan lengkap berserta dokumen sokongan ke Bahagian Tindakan Pengetua. Pengetua. Guru Besar Laporan melalui surat rasmi. 3. Semua dokumen mahkamah yang diperlukan hendaklah diminta melalui surat rasmi. Bon adalah surat jaminan/perjanjian yang dikeluarkan oleh mahkamah.9. e) Syarat Bon Berkenaan Dengan Penagih Yang Di Perintah Diletakkan Bawah Pengawasan Pemulihan.

Carta Aliran Mula Menerima/mendapatkan laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. Unit Naik Pangkat dan tatatertib. 10. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Contoh laporan seperti pada halaman 11.Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 12. Proses Tindakan Tatatertib oleh Jabatan. 13 dan 14. Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. Tamat . 5.

Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 2.05. No.K/P: 740503-07-6688 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. Kad pengenalan Tarikh Lahir/Umur : Encik RST : 740503-07-6688 .3 Nama No. Dimaklumkan bahawa Encik RST. 03.1 3. Ruj.11. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Tuan : Ruj. Kami: Bil( 1 ) dlm SKBT/SULIT/T0088 Tarikh : 28 Sept 2006 Pengarah. 3.2 3. Pulau Pinang. kad pengenalan 740503-07-6688 Pegawai. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No. Seberang Jaya.1974 ( 32 + tahun ) . Contoh Laporan Yang perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Kes Dadah. 11700 Pulau Pinang Tuan.

Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya.2 Pihak sekolah telah mendapat tahu kes penagihan Encik RST adalah hasil pengakuan pegawai ini kepada Guru Besar pada 15 Jun 2005 setelah melihat keadaan fizikal beliau tidak sihat.3 Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah. 4. ( Salinan surat arahan pertukaran pegawai bil.00 RM 180.1 Encik RST.4 3. Seberang Jaya. Kedah Darul Aman.( ) dlm……….01. Hasil ujian adalah positif dan terbukti pegawai ini telah mengambil dadah jenis heroin. Pegawai berkenaan mengesyorkan agar pegawai ini menjalani rawatan ( detoxity ) selama 2 minggu dari tarikh 20. Pegawai-pegawai berkenaan telah membawa pegawai ini untuk menjalani ujian air kencing di Hospital Pulau Pinang. Bukit Mertajam..5 3.4 Kes Encik RST seterusnya dirujuk kepada Pegawai Khas Dadah. ( Salinan sijil sakit disertakan ) 4. 05. .79 RM 160. Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan Daerah Utara/Tengah.9 ( ITKA + ) ( ITP ) Jumlah 4. 3. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang dan Pegawai Pelajaran Pencegahan Dadah. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 telah melapor di sekolah ini pada 5 Januari 2005.7 3.11.01.8 Tarikh Lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan .08.00 RM 1875.2004 disertakan ) 4.2005 : 05. Pulau Pinang.2005 hingga 03.07.2005 : Belum disahkan Tempat bertugas sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. : RM 1535. Latar belakang kes 4. Sebelum ini pegawai ini telah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Angsana. Pulau Pinang selepas menamatkan latihan perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim.79 12. bertarikh 25.3. Seberang Jaya. Pulau Pinang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji Sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai.2005 bertempat Di Hospital Pulau Pinang.6 3.

4. Ibu Pejabat Seberang Jaya disertakan ) 4. 4. 13.2005. Pihak sekolah telah dimaklumkan oleh pihak Agensi Dadah Kebangsaan. Pulau Pinang.( Salinan sijil sakit disertakan ) 4. Seterusnya pegawai ini diselia oleh pihak Guru Besar dengan cara menguji air kencing pada tempoh tertentu.1 Selepas menjalani rawatan singkat di Hospital Pulau Pinang. Encik RST telah menandatangani Bon Jaminan dihadapan Encik VVI selaku Pegawai Khas Dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan dengan dijamin oleh abang pegawai ini. Ujian air kencing yang dijalankan oleh pihak sekolah menunjukan negatif. bahawa pegawai ini tidak pernah menjalani ujian air dan telah memberi amaran kepada pegawai ini bahawa tindakan boleh di ambil sekiranya pegawai ini dicurigai masih menagih. keadaan pegawai semakin baik. Ibu Pejabat Polis Seberang Jaya pada 08 Mac 2006 di rumah pegawai ini beralamat 10 Jalan ABC. Pegawai ini wajib menjalani ujian dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan setiap bulan.8 Pada 09 Mac 2006.08. Kedah selama dua ( 2 ) tahun berkuatkuasa mulai 22 Mac 2006.9 Pegawai ini telah direman selama 14 hari dan dihadapkan ke Mahkamah Majistret. Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah. pihak sekolah telah dimaklumkan oleh Penyelia Dadah. Seberang Jaya. Arahan ini dilaksanakan kerana pegawai tidak mematuhi perjanjian di antara pegawai dengan Bahagian Agensi Dadah Kebangsaan. Pegawai ini telah diperintahkan oleh Majistret XXXX untuk menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan Sungai Petani. yang mengkehendaki pegawai ini menjalani ujian air kencing setiap bulan. Seberang Jaya pada 22 Mac 2006. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. anjuran Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang. 4. ( Salinan surat dari Ketua Narkotik Daerah. Pihak sekolah meminta penjelasan pegawai ini tentang penagihan semula tetapi pegawai ini menafikannya.6 Pada 5 Oktober 2005 hingga 8 Oktober 2005 pegawai ini menjalani Kursus Belia Berwawasan bertempat di Kem Bina Insan Kepala Batas. ( Salinan laporan ujian air kencing disertakan dan Salinan Perintah Mahkamah untuk pegawai menjalani rawatan pemulihan di Pusat Sungai Petani disertakan ) 5. Pejabat Pelajaran Utara/Tengah bahawa Encik RST telah ditangkap oleh pihak Narkotik. .7 Selepas cuti antara semester Bahagian 1 dan 2 berakhir ( 16 Januari hingga 24 Januari 2006 dan 13 Februari 2006 hingga 21 Februari 2006 ) keadaan fizikal Encik RST semakin teruk.5 Pada 05.

Seberang Jaya. . 5. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. s.3 Pegawai ini sebenarnya telah melakukan kesalahan di bawah peraturan 4(2) (d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.k Pegawai Pelajaran Daerah.2 Keadan fizikal dan perwatakan pegawai ini mulai berubah ke arah penagihan semula selepas beliau pulang bercuti Penggal Kedua ( akhir tahun ) dan cuti pertengahan Penggal Satu 2006 ( Bahagian 1 dan 2 ). Seberang Jaya. terima kasih. Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.4 Memandangkan pegawai ini telah mengulangi lagi perbuatan iaitu menagih dadah maka saya selaku Guru Besar mengesyorkan agar pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. 5. 14. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Pejabat Pelajaran Daerah. ( AWANG BIN DOLLAH ) Guru Besar.5.

2. Apa-apa maklumat lain berkaitan. bergaduh. membocorkan kertas soalan peperiksaan. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai yang mengandungi maklumat berikut : a. Guru Besar Permohonan secara bersurat . Sama ada pegawai itu dalam jaminan atau tidak dan d. Proses 1. dll Proses Kerja Tindakan Kes Jenayah. tarikh dan waktu pegawai itu di tangkap c. kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Tindakan Pengetua. Pengetua. Guru Besar Catatan Kes ini perlu di segerakan untuk perakuan di tahan kerja. JENAYAH Definisi Apabila seseorang pegawai awam disaman atau ditangkap oleh pihak Polis atau Badan Pencegah Rasuah untuk siasatan dan pegawai berkenaan dituduh di Mahkamah. b. Jika ditangkap. Dapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR. Salinan Kertas Pertuduhan atau pertuduhan –pertuduhan terhadap pegawai itu.15. Contoh surat laporan dilampirkan pada halaman 18 dan halaman 19. membunuh. Contoh kes : Mencuri. pecah amanah. 3. Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes jenayah seperti contoh di atas : Bil.

Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai itu di tahan kerja. ATAU Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. a. Guru Besar Sebaik sahaja surat arahan di tahan kerja diterima dari Kementerian. 4. Kemukakan laporan keputusan mahkamah ke Jabatan untuk penarikan balik arahan di tahan kerja. Menerima keputusan perbicaraan dari mahkamah dan didapati pegawai dibebaskan. Pengetua. Guru Besar Pengetua/Guru Besar dengan serta merta hendaklah memberhentikan bayaran emolumen pegawai sebaik sahaja menerima surat arahan di gantung kerja dari pihak Kementerian. Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. 3.8 untuk membayar balik setengah emolumen yang ditahan semasa pegawai di tahan kerja sebaik sahaja menerima arahan . -Bayar setengah emolumen kepada pegawai terlibat mengikut tarikh kuatkuasa yang dinyatakan dalam surat Kementerian sehingga Keputusan Mahkamah. Kemukakan laporan keputusan Mahkamah ke Jabatan dengan memperakukan pegawai di gantung kerja. ATAU b. Menerima keputusan perbicaraan dari Mahkamah dan didapati pegawai disabitkan dan dijatuhkan hukuman. Pengetua.Mahkamah.8 16.

Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR dan kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Mahkamah. Kemukakan laporan ke Jabatan untuk perakuan tarik balik Ya .dari pihak Kementerian. Carta Aliran Mula 17. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai. Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai di tahan kerja Tidak Pegawai dituduh di Mahkamah dan didapati bersalah.

2002 : 1. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik MNO No.4 3. Tuan.5 No. kad pengenalan 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 2. Jalan Bukit Gambir. Butir-butir mengenai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Bukit Mertajam.3 3. No.10. 3. Tuan : Ruj. 11700 Pulau Pinang.68 : 1.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan ke Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang : 681012-07-4567 : 12. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.9.arahan di tahan kerja Kemuka laporan ke Jabatan untuk perakuan di gantung kerja Tamat 18.9.2 3.2002 ( 38 + tahun ) . Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Kami : Bil( 3 ) dlm KSM/PP/SULIT/T0089 Tarikh : 28 Mac 2006 Pengarah. Dimaklumkan bahawa Encik MNO.Pulau Pinang. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Bagi Kes Jenayah Ruj. K/P: 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.1 Nama : Encik MNO 3.

00 beserta seorang penjamin.3.00 RM 180. Ulasan dan Syor Ketua Jabatan 5. Bukit Mertajam.3 Encik MNO telah dijamin oleh isterinya dengan mengemukakan wang jaminan sebanyak RM 5. Pulau Pinang. Pulau Pinang telah ditangkap oleh polis Bukit Mertajam pada 8.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini.6 3.2006. Latar belakang kes 4.79 RM 160.500. 3.2006.2005 : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Bukit Mertajam.1. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.2006 kerana terdapat bukti-bukti di bawah Seksyen 380 kanun keseksaan.79 ( ITKA + ) ( ITP ) 19.00 RM 1875.1. Kes untuk fakta dan hukuman telah ditetapkan pada 8.4 Kini beliau telah bertugas semula di sekolah ini sementara menunggu perbicaraan Mahkamah Majistret.3. saya mengesyorkan supaya pegawai ini ditahan kerja mengikut Peraturan 44(1) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dengan dibayar tidak kurang daripada separuh emolumennya mengikut 44(3) peraturan yang sama.2006 atas kesalahan jenayah mencuri barang kemas yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM4. Pulau Pinang. ( Salinan Surat Bon Jaminan Disertakan ) 4. Bukit Mertajam pada 20. .9 Gaji sekarang : RM 1535. Jumlah 5. terima kasih. Bukit Mertajam.8 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : 1.3.1 Encik MNO. ( Salinan surat Laporan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Dituduh Melakukan Kes Jenayah – Pendakwa Raya – lwn –MNO disertakan ) 4. Pulau Pinang. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang kini sedang di Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.00 di sebuah rumah kepunyaan Pengurus bank Rakyat di Bukit Mertajam.2 Beliau telah dituduh di Mahkamah Majistret Bukit Mertajam pada 20. ( Salinan surat pertuduhan dari mahkamah Majistret Bukit Mertajam disertakan ) 4.9.000.7 3. 5.

9 Tahun 1995 Bahagian IV – Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan iaitu di bawah Seksyen 29. Pegawai Pelajaran Daerah. ( BUJANG BIN SELAMAT) Guru Besar. (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Perlanggaran Tata Kelakuan 4. Bukit Mertajam. “Di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya”. Pulau Pinang 20. Proses Kerja Proses kerja mengambil tindakan tatatertib bagi kes khalwat adalah seperti berikut : Bil Proses Tindakan Catatan .k. Bukit Mertajam. 4. Pejabat Pelajaran Daerah. Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. KHALWAT Peraturan Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) No. definisi khalwat adalah berbunyi seperti berikut : “Mana-mana – (a) Orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya. Pulau Pinang s. (b) Orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

Guru Besar 2. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. 3. Guru Besar JAIS 21. Pengetua. Menerima/mendapatkan laporan dari Pengetua. memberi amaran secara bertulis dan dilaporkan kepada pihak berwajib Pengetua. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. Memanggil pegawai yang terlibat untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian c. Mahkamah Syariah mengenai Guru Besar penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai terlibat. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 23 dan 24 6. Menerima Aduan b.1. 4. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan serta salinan surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah yang berkenaan Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak mengenai laporan yang diterima. Guru Besar 5. Jabatan Pelajaran Pulau . Guru Besar Pengetua. Pengetua. Laporan hanya akan diterima oleh Pengetua/Guru Besar dari Mahkamah Syariah sekiranya pegawai terlibat memberi pengakuan bertugas sebagai “guru“/kakitangan sekolah. 7. Mengemukakan laporan lengkap beserta dokumen sokongan ke Bahagian Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Tindakan Tatatertib oleh Jabatan Pengetua. a. Memberi nasihat Sekiranya berulang.

menyiasat dan memberi penjelasan dan nasihat Kes berulang. . 22. Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak laporan yang diterima. secara bertulis diberi amaran keras dan lapor kepada berwajib. Menerima/mendapatkan laporan dari Mahkamah Syariah mengenai penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan/surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah.Pinang. Carta Aliran Mula Menerima aduan.

2000 . Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Tamat 23. 2. Dimaklumkan bahawa Encik RST.K/P : 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.10.2000 : 1.1 Nama : Encik RST 3.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : 601005-07-8877 : 05. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No. Kami : Bil( 1 )dlm SKBC/PP/SULIT Tarikh : 29 Mac 2005 Pengarah.2 No.4 Tarikh lantikan 3.10.60 ( 45 + tahun ) : 1. No. 11700 Pulau Pinang. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Bayan Lepas.10. Kad pengenalan 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Pulau Pinang. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Tuan : Ruj. 3. Jalan Bukit Gambir. Tuan.3 Tarikh lahir/umur 3. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Jabatan Bagi Kes Khalwat Ruj. kad pengenalan 3.Mengemukakan laporan lengkap berserta dengan sokongan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib Jabatan.

9 Gaji sekarang : 1. saya berpendapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai ini adalah serius kerana telah menjatuhkan reputasi perkhidmatan awam dan mencemarkan profession perguruan.6 Tarikh sah jawatan 3.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini.2. Taman Putra Jaya. Pulau Pinang.2. . Bayan Lepas.3.Jenayah bil. beliau telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum Seksyen 29(1)(a) EJSS No. Pulau Pinang.(18) dlm. 8. 10 & 11/96 bertarikh 20.7 Tempat bertugas sekarang 3. Pulau Pinang di Daerah Pulau.00 @ penjara 4 bulan terhadap beliau.2005 disertakan ) 4. Salinan Kertas Pertuduhan Surat Dalam Mahkamah Negeri Pulau Pinang disertakan (ii) Salinan laporan Pegawai Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang No. 7.8 Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan 3.000. Pada 28.2005. Pulau Pinang telah ditangkap berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan isteri. Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih Bayan Lepas.00 Jumlah RM 1875.PP.30 tengah malam di dalam rumah beralamat No.79 RM 160. Pengawai ini telahpun membayar denda tersebut. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.Kes.3.3.10.2005 disertakan. ( Salinan surat dari Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pulau Pinang bil.2003 : : Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.1 Encik RST.79 24. Kes ini telah selesai dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah di Klang. Pulau Pinang. Aduan 28/20/05 bertarikh 28. Bayan Lepas. ( ITKA + ) ( ITP ) : RM 1535. 9/95 (Khalwat).MTS.3 Memandangkan kesalahan yang dilakukan. pegawai ini boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4(2)(d) yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berlakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidnatab awan. Sehubungan dengan itu. 4. Mahkamah telah membuat keputusan dengan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 1. Latar belakang kes : 4. Selangor pada 20. 6. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DG29 yang kini sedang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.2005 jam lebih kurang 12.00 RM 180. 10 Jalan 3/5.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.k Pegawai Pelajaran Daerah. Pejabat Pelajaran Daerah. Pulau Pinang 25. Pulau Pinang s. Bayan Lepas. terima kasih.” Perlanggaran Tata Kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. DATANG LEWAT/ BALIK CEPAT TANPA SEBAB YANG MUNASABAH Denifisi Mengikut Perintah Am Bab G 1(5) “ Semua penjawat awam termasuk Ketua Jabatan sendiri hendaklah mematuhi waktuwaktu bekerja dan hadir di sekolah / pejabat dalam masa yang ditetapkan. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 5. ( SERI BIN ABU ) Guru Besar. . Seseorang penjawat awam yang hendak meninggalkan sekolah/ pejabatnya di waktu bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari Ketua Jabatan yang menjaganya sebelum berbuat demikian. Sekolah Kebangsan Bunga Cengkih. Bayan Lepas.5.2 Saya mengesyorkan supaya pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. 4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --a) tidak bertanggungjawab b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.

kedua dan ketiga a.computer . PPD/JPN 4.Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Pengetua.k. Catatan Setiap staf wajib mencatat nama waktu dating dan balik. Penyelia Petang. Memanggil staf yang datang lewat/balik cepat kali pertama.Ulangi proses 2 (a) (b) .kad perakam waktu 2. Kes Berulang kali keempat Pengetua.Amaran lisan Pengetua. Guru Penolong Kanan. Guru Besar. Guru Besar.26.Ulangi proses 2 (a) (b) Guru Besar. Beri nasihat c. Guru Besar s. Tindakan Pengetua. .Sesi kaunseling PPD/JPN Kes Berulang kali ke lima .Keluarkan surat tunjuk sebab . . Penyelia Petang. Mengenalpasti staf yang datang lewat/balik cepat melalui rekod kehadiran dan balik seperti . 3. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja bagi tindakan tatatertib kes dating lewat/balik cepat tanpa sebab munasabah Bil Proses 1. Semak rekod kehadiran 2 kali sehari Direkodkan dalam Fail Displin Guru.buku kehadiran .Minta penjelasan b. .

Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 28. PPD 27. 29 dan 30 s. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang datang lewat/ balik cepat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil staf yang datang lewat/balik (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Kes berulang kali ke-4 Tamat Tidak Tamat Ya lewat/balik (a) Panggil staf yang datang cepat Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN .k. Kes Berulang kali keenam Laporkan ke JPN dan cadangan tindakan tatatertib Pengetua.5.

3. Gred ………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.. .. di Sekolah …………………………………………… Saya dengan hormatnya Encik/Puan/Cik ……………………………………………… berjawatan …………………………. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti yang berikut : : ……………………. ( UP: Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. 11700 Pulau Pinang. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. Tamat Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil./Puan/Cik ……………………………………….Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 28. Jawatan ……………………………………………. Jalan Bukit Gambir..( ) dlm………… Tarikh (Bagi Kes-Kes Datang Lewat Balik Cepat) SULIT Pengarah.

1 4.2 3.5 3.3 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas kerana datang lewat dan balik cepat Kesan kesalahan pegawai terhadap pretasi sekolah Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2) (g) dan (i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan danTatatertib) 1993. Sekian.7 3.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4.3.8 3.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) ( ITP ) 29. Latar belakang kes : Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4. 5. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh -(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas.3.9 Nama No. 4.1 3.4 3. Tempat bertugas sekarang : 4.3.2 4. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” .3 3. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.2 Amaran bertilis dan surat tunjuk sebab.6 3.3.2 5.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3.5 Laporan ke JPS.1 5. 4.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. Teguran-teguran yang dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.

Saya yang menurut perintah. 6.. (c) Salinan teguran/amaran 1. amaran 2 dan amaran 3. (b) Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak. ……………………………… ( ) Pengetua/Guru Besar s. (d) Salinan jawapan/surat tunjuk sebab (e) Salinan pengakuan/perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar. 30.k Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ………. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tataertib) 1993 : 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab (i) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang bolrh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah . GURU TIDAK MASUK KELAS/TIDAK HADIR KOKURIKULUM Definisi “ Seseorang guru yang tidak masuk kelas untuk mengajar atau tidak menghadiri kokurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan di dalam jadual / takwim adalah dianggap telah melanggar Peraturan Sekolah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Pulau Pinang Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan buku kedatangan.

Guru Besar. Guru Besar. Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali kelima a.31. Pengetua. Proses Mengenalpasti guru yang terlibat melalui a. Ulangi perkara 2a. GPK. Jadual waktu b. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Diplin Guru dan jawab dalam masa 7 hari 4 Pengetua. Guru Besar. Pengetua. Mengeluarkan surat tunjuk sebab c. Penyelia Petang Direkod dalam Fail Displin Guru 5. Memberi nasihat c. Pengawasan/rondaan Panggil staf yang terlibat jika berulang kali kedua dan ketiga a. Buku kawalan kelas c. Guru Besar. Ulangi proses 2a. Direkod dalam Fail . Mendapatkan penjelasan b. Pengetua. 2b b. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Displin Guru 3. Penyelia Petang Catatan 2. Mengeluarkan surat Amaran Pentadbiran Kes berulang kali keenam Tindakan Pengetua. Memberi amaran lisan Kes berulang kali keempat a. Guru Besar. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru tidak masuk kelas/tidak hadir kokurikulum Bil 1. Pemerhatian d. 2b b.

35 dan 36 32. Carta Aliran Mula Mengenalpasti guru yang terlibat Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (c) Beri nasihat (d) Memberi amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil guru yang terlibat Tamat Tidak Kes berulang kali ke-4 Tamat Ya Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses di atas (b) Keluarkan Surat Tunjuk Sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN .Hantar laporan ke JPN dan dicadangkan tindakan tatatertib Penyelia Petang Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 34.

Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………… berjawatan ………………………… Gred …………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 11700 Pulau Pinang. . Tarikh : …………………… (Bagi Kes-kes Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum) SULIT Pengarah.Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Tamat Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 33. ( ) dlm ……. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.. 2. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Jalan Bukit Gambir. Di Sekolah ……………………………………………………... Laporan Tentang Tata Kelakuan En/Puan/Cik …………………………………………………. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. ( Jawatan) …………………………………………………….

3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (g) dan (i) Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah. 3.3 4.3.4 3. 5.1 4.5 5. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan: 3.9 Gaji sekarang : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) (ITP) 4.5 3.3 3.6 3.3 4.2 4.7 3.4 4.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat tidak masuk kelas dan tidak hadir kokurikulum.3. Latar belakang kes Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3.1 3.3.1 4.2 3. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. kad pengenalan Tarikh lahir / umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : : : : : : : : 34. Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD) Laporan ke JPS Ulasan dan syor ketua jabatan Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi :- 5.3. 5. Nasihat secara lisan (direkodkan) Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.2 4. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) Tidak bertanggungjawab (h) Ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah .8 Nama No. 4.3.

. Lampiran . terima kasih. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ( Pengetua/ Guru Besar s.Maka adalah wajar Pengetua/Guru selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Pulau Pinang.k ) Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……….amaran 2 dan amaran 3 Salinan jawapan /surat tunjuk sebab Salinan pengakuan / perjanjian antara pegawai dengan pengetua /Guru Besar. 35.Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Salinan jadual waktu Salinan takwim sekolah Salinan takwim kokurikulum Salinan senarai tugas guru Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak Salinan teguran/amaran 1.

36.

6. TIDAK MELENGKAP DAN MENGHANTAR BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR
Definisi “Peraturan Perkhidmatan (Kurikulum Keb. 1997) berkuatkuasa pada 1 Januari 1998 Rujukan Warta Kerajaan P. U. (A) 531 bertarikh 31 Disember 1997 Fasal (B) menyatakan: “Seseorang guru dalam sesebuah sekolah …………… hendaklah menyimpan dan menyelenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat pada hari akhir persekolahan setiap minggu …………… yang akan diajar pada minggu berikutnya ……………… dan buku rekod hendaklah dengan serta merta diadakan untuk pemeriksaan ………………….” Perkara 135. Seseorang yang melakukan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 510) yang baginya tiada penalty diperuntukan dengan nyata boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993, 5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

37.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes guru tidak melengkap dan tidak menghantar buku rekod persediaan mengajar Bil 1. Proses Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali pertama a. Memanggil staf dan dapatkan penjelasan b. Memberi teguran dan nasihat lisan c. Merujuk Akta Persediaan Buku rekod mengajar Tindakan Pengetua, Guru Besar Catatan Semak senarai penghantaran Buku Rekod persediaan mengajar. Direkod dalam fail Diplin Guru.

2.

Tidak Menghantar Buku Rekod Pengetua, Persediaan Mengajar kali kedua Guru Besar a. Ulangi proses 1a,1b,1c b. Keluarkan surat tunjuk sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Menghantar Buk Rekod Persediaan Mengajar kali ketiga a. Ulangi proses 1a, 1b, 1c b. Surat Amaran Pentadbiran c. Sesi Kaunseling Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali keempat laporkan ke JPN dan cadangkantindakan tatatertib Pengetua, Guru Besar

Direkod dalam Fail Diplin Guru

3.

4.

Pengetua, Guru Besar

Pengetua boleh merujuk kepada pegawai di PPD,Unit Sekolah atau Unt

Kurikulum JPN

38.

Carta Aliran Mula

Tidak menghantar Buku Rekod Mengajar Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (b) Beri teguran (c) Merujuk Akta Persediaan Buku Rekod Mengajar Kes berulang kali kedua Ya (a) Ulangi proses a,b, dan c diatas (b) Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Kes berulang kali ketiga Ya (a) Ulangi proses a,b dan c

Tidak

mencemuh.(b) Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali keempat Ya Menghantar laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 39. marah. Sebarang penyataan berbentuk tulisan atau surat yang membuat tuduhan dan tohmahan yang tidak berasas semata-mata dengan niat memburuk-burukkan atau menjatuh reputasi seorang ketua. Sebarang tingkahlaku sama ada perlakuan atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan seperti memukul. menghina atau perkataan yang berunsurkan emosi marah atau dendam secara langsung dan tidak langsung. menjerit. MELAWAN KETUA/ MAJIKAN DI TEMPAT KERJA Definisi Melawan ketua di tempat kerja didefinisi sebagai : 1. menengking. 3. Apa sahaja bentuk pertuturan yang tidak dikehendaki dalam bebagai bentuk seperti berbahasa kasar. menghentak. 8. menumbuk yang boleh mendatangkan kemudaratan. 2. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam .

Guru Besar Pengetua. a. Pastikan STS diterima oleh pegawai sendiri. Lapor kepada PPD/ JPS 2. Berbincang dan memberi nasihat Tindakan Pengetua. Pengetua. Proses Kerja Berikut adalah proses keja mengambil tidakan tatatertib bagi kes melawan ketua/majikan di tempat kerja : Bil Proses 1. Lapor kepada polis 2. Guru Besar . Guru Besar. Memantau tugas-tugas rasmi pegawai yang terlibat di sekolah Jika kes berulang kali kedua a. GPK Catatan Sekiranya kes serius 1. Ulangi proses 1 dan keluarkan surat tunjuk sebab Pengetua. Meminta penjelasan perlakuan tersebut b. GPK Dapatkan saksi dan direkod dalam fail. 3.40. Guru Besar. Contoh surat tunjuk sebab seperti pada halaman 43 Contoh laporan seperti pada halaman 44 dan 45 4. Kes Berulang Kali ketiga Melaporkan ke JPN untuk cadangan tindakan tatatertib.

41. Memberi nasihat Ya Tidak Kes berulang kali kedua Tamat Ulangi proses a. Carta Aliran Mula Memanggil pegawai yang terlibat a.b dan c Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Tidak Kes berulang kali ketiga . Meminta penjelasan b. Berbincang c.

Surat Tunjuk Sebab Adalah saya diarah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. terima kasih . Dengan ini. tuan adalah diarah untuk memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tuan melakukan perbuatan tersebut dan mengapa tindakan tatatertib tidak boleh diambil terhadap tuan dalam tempoh (7) tujuh hari dari tarikh surat ini. Sekian.Ya Tamat Melaporkan ke JPN untuk cadangan Tindakan tataertib Tamat 42. 3. Contoh Surat Tunjuk Sebab Rujukan: Tarikh : Kepada : Tuan. Tuan juga telah membuat surat tohmahan yang tidak berasas dengan niat memburuk-burukkan kewibawaan seorang ketua. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah melawan Ketua Jabatan dengan nada marah dan mengeluarkan kata-kata kesat. 2.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Dimaklumkan bahawa Encik/ Puan/ Cik …………………………………………. 2. berjawatan …………………………. Gred yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang..( ) dlm …………… Tarikh : …………………………. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. (Bagi Kes-Kes Melawan Ketua) SULIT Pengarah. Jalan Bukit Gambir..Gred ………………… di Sekolah ……………………………………………………… Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/ Puan/ Cik ………………………………………………… Jawatan ………………………………. . Contoh Laporan Tentang Tatakelakuan Rujukan : Bil. 11700 Pulau Pinang.. (Pengetua/ Guru Besar) 43.

6 3.3.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab 4.3 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2)(d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.9 Nama No.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.3 Laporan ke JPS 5.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat melawan ketua 5.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas 4.5 3. Sekian. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah (NAMA PENGETUA/GURU BESAR) . Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.8 3. 4.3. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi : 4. (P T) ( ITKA + ) (ITP) 44.1 3.3.3 3.2 3. beliau dianggap telah :4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --(d) Berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.7 3. 4.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.4 3.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. Kad Pengenalan (L) (B) Tarikh lahir/Umur Tarikh Lantikan Tarikh Lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh bertugas sekarang Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : : : RM RM RM 4.

k Pegawai Pelajaran Daerah. 9. Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tata kelakuan ini jika beliau. Antara lain :(a) Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Pejabat Pelajaran Daerah ………. Dalam hal ini “tindakan tatatertib” adalah diertikan sebagai langkah-langkah yang diikuti bagi menghukum mereka yang didapati yang didapati melanggar peraturan (tata kelakuan) yang berkenaan. Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan teguran yang telah dikeluarkan (b) Salinan surat tunjuk sebab 45. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 . Tata kelakuan yang dimaksudkan itu dan contoh perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai melanggar atau menyalahi tata kelakuan yang berkenaan adalah seperti peraturan berikut: 4.. MENGHASUT Definisi Kes ini adalah antara perbuatan yang melanggar Tata Kelakuan di bawah Peraturan 4(2) (g) Peraturan-Peraturan Pegawai Awan (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Tata kelakuan bagi pegawai dalam perkhidmatan awam adalah seperti yang dihuraikan dalam Peraturan 4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.(2) (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab. Pulau Pinang. Sebarang perlanggaran terhadap mana-mana tata kelakuan itu oleh seseorang pegawai awam akan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. dengan tujuan untuk memperbaiki tingkahlakunya yang tidak diingi di samping menjadi pedoman dan teladan kepadanya dan pegawai lain di masa hadapan..Nama Sekolah s.

Kes berulang Kali Kedua Ulangi proses satu. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes menghasut Bil 1. Guru Besar. Guru Besar. GPK 4. dua dan tiga Mengeluarkan surat tunjuk sebab. Mendapatkan keterangan daripada pegawai yang menghasut dan memberikan nasihat secara lisan Pengetua. (PPD/JPN) 2. Pengetua. Mendapat keterangan daripada saksi (Orang yang mendengar hasutan) Pengetua. Guru Besar. Guru Besar Direkod di dalam Buku Perkhidmatan .4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) tidak bertanggungjawab.k. dua dan tiga Pengetua. 46. Guru Besar. GPK Staf berkenaan 5. Merujuk kepada sesi kaunseling PPD/ JPN Kes berulang kali ketiga Ulangi proses satu. Proses Menerima aduan/laporan daripada mangsa hasutan Tindakan Pengetua. GPK 3. GPK Catatan Dapatkan laporan secara bertulis Direkod di dalam Fail Displin Guru Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang Telah diberikan) Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang telah diberikan) Direkod di dalam Fail Displin Guru (s.

Memberi nasihat secara lisan Kes berulang kali kedua Ulangi proses a. (PPD/JPN) Direkod di dalam Fail Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 49. 47. 50 dan 51. b dan c di atas Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Rujuk kepada sesi kaunseling di PPD/ JPN . Carta Aliran Mula Terima aduan/ laporan mangsa Dapatkan laporan secara bertulis a. Mendapatkan keterangan c. Memanggil staf yang terlibat b. 6. Kes Berulang Kali Keempat Melaporkan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib JPN s.Keluarkan surat Amaran Pentadbiran.k.

Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Tuan.Kes berulang kali ketiga Ulangi proses a. Jalan Bukit Gambir. Pulau Pinang .sk. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahad Bin Sabtu (Kp: 1234561) PPP.b dan c Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran (s. 11700 Pulau Pinang. Siswazah Gred DGA32 SMK Angsana.AA/34567 Julai 2007 Pegarah. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahad Bin Sabtu yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DGA32 di SMK Angsana.k. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. PPD/JPN) Kes berulang kali keempat Menghantar laporan ke JPN Cadangan tindakan tatatertib Tamat 48. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 3. Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut : .( )dlm.

1. tentang penglibatan Encik Ahad bin Sabtu yang dilaporkan menghasut beberapa orang guru di sekolah ini supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas. 6.3 Sebelum tindakan selanjutnya diambil.2000 hingga sekarang. Nama pegawai No. Cadangan dan syor ketua jabatan .1 Encik Ahad bin Sabtu. Pulau Pinang semenjak 1.1 Butir-butir pegawai 1. 4.4 Selaku Ketua Jabatan. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DGA32 telah mula berkhidmat di SMK Angsana. 8. kad pengenalan Tarikh lahir dan Umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : 49. 5. 2. 7.3. Untuk menjelaskan perlanggaranPeraturan 4. 3. 4. pengesahan daripada beberapa orang guru telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya telah melakukan perbuatan menghasut. Latar belakang kes 4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu melakukan perbuatan menghasut. 4. 4. 4. saya telah memanggil pegawai berkenaan pada ………. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik.5 Memandangkan pegawai ini masih melakukan menghasut setelah di nasihat maka selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk diambil tindakan selanjutnya. 9. 4. Pegawai tersebut telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran perturan ini yang mana boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya. 5.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……….

SMK Angsana. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan untuk rujukan dan tindakan tuan selanjutnya.Selaku Ketua Jabatannya. Pulau Pinang s.k Pegawai Pelajaran Daerah. . (b) Surat pengesahan daripada beberapa orang guru. Pejabat Pelajaran Daerah. (c) ……………………………………………………. 50. ( SITI BINTI SAAD ) Pengetua.. 6. Pulau Pinang. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Perturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang supaya tidak mengulangi perbuatan menghasut. Sekian dimaklumkan. (a) Salinan surat aduan bertarikh ………………. Sehubungan dengan ini mencadangkan dan mengesyorkan supaya Pegawai ini diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya kerana melanggar Peraturan 4.

. BERGIAT CERGAS DALAM POLITIK Peraturan Mengikut peraturan 21 (a) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah) adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik. dan khususnya tidak boleh: i) ii) iii) iv) v) vi) Membuat penyataan umum Menerbit atau mengeliling (mengedar) buku. 10. makalah atau risalah dengan mana-mana parti politik Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada waktu pilihanraya umum. pilihanraya kecil atau apa pilihanraya untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik Bertindak sebagai agen pilihanraya Masuk pertandingan untuk apa-apa jawatan.51. dan Memegang apa-apa jawatan dalam parti politik (b) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Sokongan (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah) boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke dalam apa-apa jawatan dalam parti politik setelah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis dari Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan.

Menyiasat aduan/laporan terhadap pegawai yang dilaporkan bergiat cergas dalam politik. 2. 1) Bagi Pegawai Kumpulan A. . pegawai ini hendaklah diberi penjelasan bahawa beliau tidak dibenarkan untuk bergiat cergas dalam politik. Sekiranya pegawai masih tidak mematuhi peraturan laporan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib.52. Guru Besar. Guru Besar. GPK Direkod dam Fail Displin Guru. Terangkan Peraturan-peraturan Pegawai Awam yang perlu dipatuhi. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes bergiat cergas dalam politik Bil Proses 1. Contoh laporan seperti pada halaman 55. GPK Pengetua. 56 dan 57 Tindakan Pengetua. jika terbukti terlibat. Pengetua. 2) Bagi Kumpulan B. 4. Dapatkan bukti-bukti daripada Pendaftar Pertubuhan/ Parti Politik berkenaan bagi membuktikan kesahihannya. Guru Besar. GPK Catatan Laporan Lisan atau bertulis 3. arahkan Pegawai memohon kebenaran untuk bergiat dalam politik.

Ya Memanggil Pegawai terlibat dan memberi Penjelasan tentang peraturan yang perlu Selesai Ya Mengarahkan pegawai memohon kebenaran bagi Kumpulan Sokongan. Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional.PPPS (Kumpulan B. Carta Aliran Mula Menyiasat aduan dan kenal pasti pegawai yang terlibat samaada dari kumpulan A atau B.Kumpulan Sokongan) -PPPBS Tidak Ada kes. (Kumpulan A-Pengurusan dan Profesional) .53. dilarang sama sekali bergiat cergas dalam politik Tidak Melaporkan ke JPN dan mencadangkan Selesai .

Pulau Pinang Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2.1234571) PPP. TT / 45678 Februari 2007 Pengarah. Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. Tuan. ( ) dlm. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: a) b) Nama pegawai No. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahmad Bin Abu (KP. kad pengenalan : : . 11700 Pulau Pinang. SK. Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya. Jalan Bukit Gambir. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahmad Bin Abu yang bertugas sebagai PPP. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. 3.tindakan tatatertib Tamat 54. Pelajaran Pulau Pinang. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Cawangan Bunga Raya.. beliau telah dilantik sebagai Ketua Cawangan parti XYZ.. Pulau Pinang semenjak 1. Selaku Ketua Jabatannya. dalam Parti Politik XYZ.1 Encik Ahmad Bin Abu. adalah terbukti pegawai telah dilantik sebagai Ketua Cawangan Parti XYZ. Sebelum tindakan selanjutnya dapat diambil. Pegawai telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran peraturan ini yang boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya.c) d) e) f) g) h) i) Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan Jawatan sekarang dan gred Tempat bertugas sekarang Gaji Sekarang : : : : : : : 55. Latar belakang kes 4.3 4. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmat di SMK Bunga Raya. 4. surat pengesahan dari parti XYZ telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya bergiat cergas dalam politik.2 4. Cawangan Bunga Raya pada pemilihan pucuk pimpinan Parti XYZ baru-baru ini. untuk menjelaskan perlanggaran Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu bergiat cergas dalam politik.4 . Mengikut aduan yang diterima. saya telah memanggil pegawai pada ……….2002 hingga sekarang.tentang penglibatan Encik Ahmad Bin Abu yang dilaporkan bergiat cergas.. 4. Mengikut surat yang diterima dari parti XYZ bertarikh ……………. Pulau Pinang pada pemilihan pucuk pimpinan parti baru-baru ini.1.. Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……………………….

6..k. Pulau Pinang. Cadangan dan Syor Ketua Jabatan Selaku Ketua Jabatannya. 5.. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh …………………………………… Surat pengesahan dari Parti XYZ ………………………………. Pejabat Pelajaran Daerah ………………………… …………………………………………………… ………………………………………………….. selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang untuk diambil tindakan selanjutnya. terima kasih ( Dolah Bin Don) Pengetua.. Pegawai Pelajaran Daerah. Sehubungan dengan itu.……………………….... ... saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang untuk kegiatan politiknya. PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya.5 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dalam politik. SMK Bunga Raya. s.4. Sekian.. 56.. saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 21.

(2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. GPK. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes dera pelajar Bil 1. GPK HEM Catatan .57. ditakrifkan sebagai suatu penderaan. mental dan emosi yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecederaan fizikal. Perlanggaran Tata Kelakuan Di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 : 4. 11. Proses Menerima aduan/laporan berlaku kes penderaan pelajar (a) Buat Siasatan Tindakan Pengetua. Guru Besar. gangguan mental atau tekanan perasaan. DERA PELAJAR Definisi Sesuatu tindakan atau pelakuan yang melibatkan anggota fizikal tubuh badan.

Direkod dalam Fail Guru Besar. (a) Dapatkan laporan pihak terlibat bersama saksi (b) Menemubual mangsa yang terlibat (c) Panggil pegawai terlibat untuk beri keterangan (d) Beri nasihat dan surat tunjuk sebab. s. Pengetua.k. (a) Ulangi proses di atas Guru Besar (b) pegawai dipanggil memberi keterangan dan membuat surat tunjuk sebab (c) Surat Amaran Pentadbiran 1 diberi. Kes Berulang Kali Ke-2 Pengetua. PPD/JPS Direkod dalam fail Displin Guru 5. Guru Besar. Pengetua. 58. direkod dan disahkan oleh staf berkenaan. (d) Rujuk kepa sesi kaunseling di PPD/JPS. J/Kuasa terlibat s. Diplin Guru GPK HEM (a) Kes berat. 62 dan 63. . salinan ke PPD/JPN. lapor pada polis.2. Kes Berulang Kali Ketiga (a) Staf dipanggil beri penjelasan (b) Mesyuarat Lembaga Tatatertib Sekolah membincangkan tindakan samaada i) Surat Amaran Pentadbiran II ii) Tindakan Tatatertib iii) Menghantar laporan/minit mesyuarat ke PPD Kes Berulang Kali Keempat (a) Laporkan ke Jabatan (b) Dicadangkan untuk tindakan tatatertib Pengetua. JPS Direkod dalam Buku Perkhidmatan. pertimbangan antara pentadbir dengan ibubapa dan beri surat amaran.k. 4. PPD 3. GPK. (b) Kes ringan. Guru Besar. Contoh laporan seperti pada halaman 61.

59.hantar laporan ke Jabatan bersama laporan pihak polis dan laporan doktor a) Beri nasihat lisan b) Beri peringatan keras c) Direkod dalam Fail Diplin Guru Tidak Ya Kes Berulang kali ke-2 (Ulangi proses 3a. 3c dan 3d) Tindakan polis Selesai . Carta Aliran Mula Terima laporan/aduan a) b) c) d) Ya Tidak Siasatan dijalankan Dapatkan laporan pihak terlibat Temubual pihak terlibat dan saksi Staf terlibat dipanggil beri keterangan Sekiranya kes polis. 3b.

Jawatan ………………... Laporan Tentang Tata Kelakuan En. di Sekolah ……………………………………….a) Minta surat tunjuk sebab b) Surat amaran perkhidmatan I diberi dan direkodkan c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Ya a) Mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah membincangkan tindakan sama ada i) Surat Amaran Pentadbiran II ATAU ii) Tindakan tatatertib (kes serius) Tidak Selesai k b) Hantar laporan /minit mesyuarat ke PPD Kes berulang kali ke-4 (Ulangi proses 3a. ./Puan/Cik ……………………………………. Tarikh : …………………………… (Bagi Kes-Kes Mendera Pelajar) SULIT Pengarah. 3b. Jalan Bukit Gambir. 3b dan 3d) Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil.Gred …………………. 11700 Pulau Pinang.. 3c dan 3d) a) Laporan ke Jabatan b) Cadangan tindakan tatatertib Tamat 60. 3b.. Selesai Kes berulang kali ke-3 (Ulangi proses 3a. (U.( ) dlm …………….P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.

7 Tempat bertugas sekarang 3.6 Tarikh sah jawatan 3.1 Nama 3.5 Keterangan yang diambil oleh pihak sekolah 4.6. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.6. 3.2 Insiden yang berlaku.4 Keterangan pegawai yang terlibat 4.4 Tarikh lantikan (L) (B) : : : : : 61.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4. masa.8 Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan 3. tempat.yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. guru dan saksi 4. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………… berjawatan ……………………Gred ……. 3. 4.2 No.3 Tarikh lahir/umur 3.9 Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA + ) ( ITP ) 4.3 Keterangan pelajar.kad pengenalan 3. 2. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.2 Surat tunjuk sebab . berapa orang yang terlibat dan apa yang berlaku 4.6 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/ Guru Besar 4.Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas..1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang 3. tarikh.

2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. beliau dianggap telah :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Sekian. terima kasih. Sekolah Kebangsaan Bunga Ros. Pulau Pinang Dokumen-Dokumen Sokongan] a) Salinan keterangan saksi. b) Salinan surat tujuk sebab.4. ( ALI BIN ABU ) Guru Besar. c) Salinan keterangan pegawai. s. Pulau Pinang. . Ulasan dan syor ketua jabatan 5.k Pegawai Pelajaran Daerah. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakuan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pejabat Pelajaran Daerah. 62.1 Pandangan terhadap pegawai 5.3 Memandangkan pegawi ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

jenaka-jenaka lucah. GANGGUAN SEKSUAL Definisi Gangguan seksual boleh didefinisikan a) Apa jua pertuturan yang tidak dikehendaki di dalam pelbagai bentuk seperti bahasabahasa –bahasa licah. ucapan atau penyataan yang berunsurkan seks dan undangan/permintaan seksual sama ada secara langsung atau tidak. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.63. . b) Sebarang tingkah laku sama ada secara gerak isyarat atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan dengan sengaja seperti menyentuh punggung. 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. 12. buah dada dan sebagainya.

64. Carta Aliran Mula Terima laporan/ aduan kes Tidak Siasatan dijalankan Kes Selesai Ya a) Temu bual pihak terlibat b) Dapatkan keterangan saksi c) Memberi nasihat lisan d) Memberi amaran lisan e) Direkod dan Fail Displin Guru Tidak Kes Berulang Kali Ke-2 Kes Selesai Ya .

(Bagi Kes-Kes Gangguan Seksual) SULIT Pengarah. 11700 Pulau Pinang. (U. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.. ..Surat Amaran Pentadbiran I Diberi dan direkodkan a) Ulang proses di atas b) Minta Surat Tunjuk Sebab c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Kes Selesai Ya Laporkan ke JPN Cadangkan tindakan Tatatertib Kes Berulang Kali Ke-3 Tamat 65.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Jalan Bukit Gambir./Puan/Cik …………………………………….. Pelajaran Pulau Pinang. : …………………. Jawatan …………………………………………. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil..( Tarikh ) dlm …….

Di Sekolah ………………………………………. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ……………………………….3. 4. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4. Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.5 Nama No. 3.3 3.3.3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. 4.2 3. 4.1 4.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. 3. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas .3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. 2. Ulasan dan syor ketua jabatan .5 Laporan ke JPS 5.1 3.3.3.7 3.6 3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.. berjawatan ……………………………… Gred ……….3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 66.2 4.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD).4 3.8 3.

Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.5. 67. Pegawai Pelajaran Daerah. beliau dianggap telah :(a) Berkelakuan dengan sedemikian sehingga sedemikian sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. salinan perakuan/perjanjian pegawai. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. Pulau Pinang. ( Pengetua/ Guru Besar s.2 5.1 5. Sekian. terima kasih.k. .3 Pandangan terhadap prestasi kerja pegawai terjejas Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. ) Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) salinan laporan/aduan mangsa gangguan seksual. Pejabat Pelajaran Daerah. salinan surat tunjuk sebab.

MEMBUAT KERJA LUAR SEMASA BERTUGAS Definisi Mengikut Peraturan 5 (3) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 5 (3) Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa perkerjaan luar itu (a) tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. Waktu Bertugas : Kakitangan Guru Kakitangan Bukan Guru _ Waktu persekolahan mengikut sesi Waktu-waktu yang diarahkan oleh pentadbir Waktu pejabat Perlanggaran Tatakelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---- . 13.68.

Guru Besar.(a) membelakangkan tugas awamnya demi demi kepentingan peribadi 69. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan Membuat kerja luar semasa bertugas (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan tentang etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan 2.k. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru membuat kerja luar semasa bertugas : Bil Proses 1. (d) Sesi kaunseling di PPD/JPS Tindakan Pengetua. (b) dan (c) (b) Staf dipanggil untuk memberi keterangan (c) Mengeluarkan surat tunjuk sebab. GPK s. PPD Rekod dalam fail disiplin guru . GPK Catatan Pemantauan tugasan kehadiran tingkahlaku direkod dalam fail displin guru Pengetua. Guru Besar. Kes Berulang Kali ke-2 (a) Ulangi proses (a).

PPD/JPN Direkod dalam fail disiplin guru Rekod dalam fail disiplin guru. Guru Besar s. Guru Besar. dan 75 4.3. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 Tamat Ya (a) Ulangi proses (a). Kes Berulang Kali ke-3 (a) Staf dipanggil untuk memberi penjelasan (b) Surat amaran pentadbiran Kes Berulang Kali ke-4 (a) Menghantar laporan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib Pengetua. JPN 70. 74.(b) dan (c) di atas (b) Mengeluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali ke-3 . Pengetua. Contoh laporan seperti pada halaman 73.k.

(U.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. (b) dan (c) (b) Mengeluarkan surat amaran pentadbiran Kes Berulang kali ke-4 Tamat Ya Membuat laporan ke JPN untuk Tindakan tatatertib Membuat laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 71. 11700 Pulau Pinang. : …………………... (Bagi Kes-Kes membuat kerja luar semasa bertugas) SULIT Pengarah. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.. Pelajaran Pulau Pinang./Puan/Cik ……………………………………. Jalan Bukit Gambir.( Tarikh ) dlm …….Tamat Ya (a) Ulangi proses (a). .

4 3. 4.3.Jawatan …………………………………………. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.3 3. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 72.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.3. 4.3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3.2 3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.3.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD).1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 2.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. 3.7 3.. 4. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………. Di Sekolah ………………………………………. 4..5 Nama No.5 Laporan ke JPS . 3.1 3.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas .8 3.6 3. berjawatan ……………………………… Gred ……….9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 4.

5.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. ………………………………. Sekian. Terima Kasih 73. Pegawai Pelajarn Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……………… Pulau Pinang. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. beliau boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4 (2) dan (g) peraturan yang sama iaitu . ( ) Pengetua/ Guru Besar s. 2 salinan laporan yang diterima daripada mana-mana pihak.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat menjalankan kerja luar Semasa waktu bertugas 5. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) 2 salinan maklumat/butir-butir perkerjaan yang dilakukan.3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 5 Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 2 salinan teguran/amaran 1. . 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. (b) tidak bertanggungjawab. Maka adalah wajar Pengetua/ Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. amaran 2 dan amaran 3..k. 2 salinan jawapan/surat tunjuk sebab. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

Mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi.(e) 2 salinan pengakuan/ perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar. 14. PERKERJAAN LUAR Definisi Peraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. firma atau individu persendirian. 74. pertanian atau perindustrian. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. Atau . sama ada dengan percuma atau dengan mandapat upah. syarikat. Telah menggariskan 5 (1) kecuali setakat yang ia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya Atau Diberi kuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian seseorang pegawai tidak boleh (a) (b) (c) Mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersial. Sebagai seorang pakar.

2. Mengarahkan supaya pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil bagi kes membuat pekerjaa luar tanpa kebenaran Bil Proses 1. 75.tugasan kehadiran tingkahlaku . Tindakan Pengetua.(d) Bertugas sebagai seorang pentadbir atau penerima Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 :5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi.Direkod dalam fail displin guru. GPK Catatan Pemantauan . Menerima aduan/laporan tentang kegiatan membuat kerja luar (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan. Pengetua. Guru Besar. Guru Besar Pastikan pekerjaan luar yang dilakukan bukan daripada jenis-jenis pekerjaan .

Pengetua. Sekiranya pegawai ingkar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 76. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Mengarahkan pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta Ya Tidak Tidak .yang dilarang. 3. Guru Besar Laporan yang dikemukan berserta dengan dokumen sokongan. laporkan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib.

( )dlm.Sokong Sokong Membuat laporan ke JPN Untuk tindakan tatatertib Tamat Kemukakan Boring ke JPN Tamat 77. Jalan Bukit Gambir. . Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. . Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Man Bin Mat (KP: 1234561) PPP.Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya.TT/35352 Februari 2006 Pengarah. Pulau Pinang. Pelajaran Pulau Pinang. Saya dengan hormatnyamerujuk kepada perkara tersebut di atas. Tuan. 11700 Pulau Pinang.SK.

telah mengesahkan bahawa pegawai ini sememangnya telah dilantik sebagi Agen Insuran Syarikat Jati hingga sekarang.1 Butir-butir pegawai (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Nama pegawai No.1 Encik Man bin Mat. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: 3.3 Selaku Ketua Jabatannya. Pihak Insuran Jati melalui suratnya bertarikh …………. 4. 4. Pulau Pinang semenjak 2000 hingga sekarang. 3. 4. untuk mendapatkan pengesahan sama ada aduan yang diterima adalah benar atau sebaliknya. 4.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……………………… tentang penglibatan Encik Man bin Mat yang dilaporkan melakukan pekerjaan sebagai agen insuran.4 Pada ……………. Syarikat Insuran Jati. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Man bin Mat yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya. Latar belakang kes 4. prestasi beliau adalah baik..kad pengenalan Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : : : : 78. pegawai berkenaan telah dimaklumkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi pegawai awam melakukan pekerjaan luar sebagai agen .2. Sepanjang perkhidmatan di sekolah ini. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmatn di SMK Bunga Raya. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993. saya telah berhubung dengan Syarikat Insuran Jati melalui surat bertarikh ………….

3. 4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Pulau Pinang s. ( ALI BIN ABU ) Pengetua.5 Pegawai telah diberi nasihat supaya memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar. 5. Sehubungan dengan ini. mendapati pegawai ini ingkar untuk mematuhi Peraturan 5.. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 5. Pegawai Pelajaran Daerah. …………………. Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Pernah Diluluskan Oleh Kementerian. Saya selaku Ketua Jabatannya. Guru tuisyen Pensyarah sambilan Tutor sambilan Penulis buku . terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 79. Pejabat Pelajaran Daerah ………………… Pulau Pinang. SMK Bunga Raya. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya.insuran dan boleh diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 5. Walau bagaimanapun pegawai ingkar untuk mematuhi arahan yang diberi. saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib dengan hukuman yang sewajarnya. 1. Saya yang menurut perintah. 2.1 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dengan keputusannya.k. 4. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh ……………… Surat pengesahan dari syarikat Insuran ………….2 6. Cadangan dan syor ketua jabatan 5. Sekian.

8. 5. 6. 4. 12. 14. 9. KEGAGALAN MENYERAHKAN WANG KUTIPAN YURAN Definisi Mengikut Arahan Perbendaharaan 78 (a) – Bila Pungutan mesti dibayar di Perbendaharaan “ Semua pemungut …… yang menerima wang awam sama ada wang itu kena diperakui sebagai hasil atau tidak adalah dikehendaki jika : (i) (ii) Pungutan wang kertas dan duit syiling RM 500.00 DAN Jumlah pungutan (termasuk wang kertas. Wartawan sambilan Berniaga Jurujual jualan langsung Agen insuran Ahli lembaga pengarah syarikat Ketua kampong Pelakon iklan 80.5. 6.00 Atau apa-apa jumlah yang lebih kecil dibankkan kesemua pungutan yang ada dalam tangan sama pada hari itu juga atau jika lewat diterima. 7. 15. 15. wang pos dan kiriman wang) melebihi RM 2000. 10. pada hari kerja yang berikutnya dengan syarat bahawa tiap-tiap cek mestikan dibankkan dalam tempoh seminggu selepas diterima. Penterjemaah kamus Penceramah Jurulatih teater/sukan Jurulatih senamrobik Pembantu teknik sambilan Warden lalu lintas Penolong pendaftar perkahwinan Penulis skrip audir sambilan Jurulatih renang Pemandu pelancong Pendemonstrasi sambilan Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Dilarang 1. 11. 2. . 7. 3. duit syiling. cek. 13.

Guru Besar. Mengenalpasti staf yang terlibat melalui semakan a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan Tindakan Pengetua. Penyelia Petang Catatan . Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan yang perlu diambil bagi kes kegagalan menyerahkan kutipan yuran Bil Proses 1.Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) (b) tidak jujur atau tidak amanah tidak bertanggungjawab 81.

Membuat siasatan Memanggil staf yang terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjukkan butiran menunjukkan kutipan yuran yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam 14 hari. Contoh laporan Seperti pada halaman 85. 3. Sekiranya ingkar a) Melaporkan ke JPN b) Membuat laporan Polis Pengetua.2. 4. Guru Besar. a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan . Penyelia Petang Rekod dalam fail diri guru. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang terlibat Melalui semakan. 86 dan 87. Pastikan staf menandatangi surat akuan terima. 82.

Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil. Sekiranya ingkar . a) Melaporkan ke JPN b) Membuat Laporan polis Tamat 83.Membuat siasatan memanggil Pegawai terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjuk butiran menunjukkan kutipan yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari. . ( ) dlm ……… Tarikh : ……………………… (Bagi Kes-kes Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran) SULIT Pengarah.

Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ……………………………………………….2 3. 3. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik …………………………………………. (U.Pelajaran Pulau Pinang. Gred ………./ Puan/ Cik …………………………………………. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan : : : : 84. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.3 3.1 3. 3. 2.4 Nama No.8 3.6 3.5 3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.P. 11700 Pulau Pinang.9 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) . berjawatan …………………………….7 3.. Jalan Bukit Gambir.. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.

2. ) .2 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. 4.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4. Pejabat Pelajaran Daerah. 4. ( Pengetua/ Guru Besar s.k. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi:4.1 Kesan kesalahan pegawai terhadap akuan/ audit sekolah.2. iaitu :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak jujur dan tidak amanah.2. Sekian. Pegawai Pelajaran Daerah. 4. 85.5 Laporan ke JPS 5.4. terima kasih.2. (b) tidak bertanggungjawab Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Ulasan dan syor ketua jabatan 4.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.1 Nasihat secara lisan (direkodkan).3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.2 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (f) dan (g) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 4. 4.

Pelajaran Pulau Pinang. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (f) (g) (h) (i) (j) salinan laporan/aduan kegagalan menyerahkan kutipan yuran. ) dlm ………… : ……………………. . salinan perakuan/perjanjian pegawai.( Tarikh (Bagi Kes-kes Kebankrapan) SULIT Pengarah. salinan surat tunjuk sebab. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. Rujukan: Bil. 86. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan.Pulau Pinang.

Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.1 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.7 3.Jalan Bukit Gambir. 11700 Pulau Pinang.2 3.6 3. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.9 Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 87. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas 2.8 3. 3. berjawatan ……………………………. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.6 Nama No. Latar belakang kes .4 3.P.3 3. Gred ………. (U. 3. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ……………………………………………….../ Puan/ Cik …………………………………………. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………….

iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. 4. jawatan.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta Jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar). 4.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Dikepilkan laporan Pegawai Pemegang Harta sebagai Lampiran B.5 Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut. Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh bertarikh (Nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai. 4. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (Nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) 4.4 Pegawai Pemegang Harta juga (Nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan lagi). .4. Dikepilkan salinan surat tersebut sebagai Lampiran C. Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta Mulai (Nyatakan tarikh pembayaran) 4. 4.6 Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut: (a) (Nyatakan alasan pegawai) (b) (c) 88. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya.3 Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap). 4.8 (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai).

k. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian. Pegawai Pelajaran Daerah. Pejabat Pelajaran Daerah. ) . terima kasih. Pulau Pinang. ( Pengetua/ Guru Besar s.5. Dikemukan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.

: : . Bagi Kumpulan Sokongan (No.2). Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir. 11700 Pulau Pinang.CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.

Dikepilkan salinan jadual kedatangan bagi tarikh-tarikh tersebut.12 3.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA.13 3. -1Bersama-sama ini disertakan sesalinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. Jawatan. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : . JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadap beliau. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. 2.14 Nama : No. NO.1 Adalah dimaklukan bahawa [Nama Pegawai. .8 3.9 3.2007 hingga sekarang.1 3.6 3. Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Butir-butir pegawai 3.09. Latar belakang 4. Jawatan.5 3. Tuan.4 3. Gred dan Tempat Bertugas] telah hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran mulai dari 28. KP.11 3. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai. 3.10 3.7 3.3 3.2 3.

4. 4. Namun begitu difahamkan beliau tidak pergi ke Pejabat Pelajaran Daerah .3 ii. iii. Surat tersebut dikemukakan secara serahan tangan melalui PRA sekolah. kecewa serta runsing hingga menyebabkan tidak dapat berfikir dan bertindak dengan rasional.10.10. Walaupun begitu pegawai berkenaan masih juga kembali bertugas.07.2007 sebagai Lampiran C.5 4.5.4. Surat tersebut telah dikemukakan secara berdaftar biasa.4 Surat peribadi saya selaku Ketua Jabatan bertarikh 23. Pada 1.2007.10. Bil(03)dlm. pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah sejak bertugas di SMK Beliau bertukar ke sekolah ini mulai dari 1.2007 sebagai Lampiran D.2007 sebagai Lampiran E. Walaupun begitu beliau hanya hadir sekejap sahaja dan memberitahu hendak pergi ke Pejabat Pelajaran berjumpa dengan Pegawai Eksekutif. Secara lisan pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah kewangan.1 hingga 4. Dikepilkan salinan surat Bil(22)SKPP/02/12/003 bertarikh 4. Saya telah mengemukakan surat arahan panggil balik bertugas di samping mengarahkan beliau secara lisan supaya kembali bertugas semula dengan serta merta. Pegawai berkenaan ada di rumah ketika itu.30 pagi pegawai berkenaan ada hadir ke sekolah. 4. Berikutan itu saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas bagi mengarahkan beliau kembali bertugas serta mengemukakan penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Bil i. Berikutan itu beliau menjadi buntu.SKSA/09/06/009 bertarikh 11.7 Pihak sekolah juga ada menerima salinan surat daripada sekolah lama beliau yang dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang memaklumkan .2007. Senaraikan masalah beliau sepertimana di para 4. Surat tersebut dikemukakan secara berdaftar biasa.5. Ketika hadir ke sekolah pada 1.6 -2Beliau juga memaklumkan menghadapi masalah kewangan yang serius seperti berikut : i.8 dalam perakuan tuan. 4.2007 sebagai Lampiran G.11.2 Berikutan itu selaku Ketua Jabatan saya telah pergi ke rumah pegawai.11. Rujukan Bil(23)dlm. Dikepilkan salinan surat pertukaran sebagai Lampiran H. jam 8. sedih.10.2007.SKPP/02/12/003 bertarikh 5.

11 4. 4. Pulau Pinang . 4.TPG. Kedua-dua surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai.8 Memandangkan beliau masih juga tidak hadir maka saya selaku Ketua Jabatan telah mengeluarkan sekali lagi surat arahan panggil balik bertugas kepada pegawai berkenaan secara A. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.(P) bertarikh 20. salinan kad A.11. 4. terima kasih. Walaupun begitu tanggungjawab beliau sebagai seorang kakitangan kerajaan tidak harus diabaikan dan beliau perlu menjalankan tugas dengan dedikasi. Salinan surat Bil(17)dlm.1).SKPP/02/12/005 sebagai Lampiran J. SMK . memandangkan pegawai berkenaan masih juga tidak kembali bertugas sekarang maka saya mengesyorkan supaya beliau dikenakan hukuman yang setimpal kesalahannya. Berdaftar serta secara serahan tangan yang dikemukakan melalui PRA sekolah. SMKBT. sebagai Lampiran K dan salinan akuan terima serahan tangan sebagai Lampiran L. Kementerian Pelajaran Malaysia. iaitu tidak bertanggungjawab. perbuatan pegawai berkenaan yang tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). Sehubungan itu.2007 sebagai Lampiran I 4. Dikepilkan salinan surat Pengetua. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) -3CONTOH SULIT Ruj. Saya juga telah berusaha menasihati beliau tetapi tidak berkesan.pegawai telah tidak hadir bertugas selama 20 hari dan tempoh tersebut diperakukan pemotongan emolumen.9 Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripada hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa.10 Sehubungan dengan itu. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat pegawai sebenarnya menghadapi masalah kewangan dan peribadi yang agak berat. ………………………………. T.12 Sekian. Bagi Kumpulan Sokongan (No. Bahagian Sumber Manusia.. : : . T. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.

62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 11700 Pulau Pinang.5 3.3 3. Adalah dimaklumkan bahawa (nama pegawai. gred dan tempat bertugas) telah didapati tidak bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah mulai dari (tarikh sebenar pegawai mula tidak hadir bertugas) hingga sekarang. TERHADAP [NAMA DAN NO. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.9 Nama : No. Oleh yang deminian tata kelakuan pegawai berkenaan adalah melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.1 3.6 3. Tuan. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : . -43. Kompleks Kerajaan Parcel E. 2. jawatan.8 3. Jalan Bukit Gambir. .Aras 1-5. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.4 3. Blok E12.2 3.7 3. Butir-butir pegawai 3. PERAKUAN PERWARTAAN BUANG KERJA MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993.

Dikepil salinan Jadual Kedatangan [nama sekolah] mulai dari [nyatakan tarikh sebenar pegawai telah meninggalkan tugasnya tanpa cuti atau tanpa kebenaran] hingga sekarang. . 4.10 3.1 Adalah dimaklumkan bahawa [Nama pegawai. jawatan. gred dan tempat bertugas] ada mengemukakan permohonan utuk penangguhan sementara kontrak perkhidmatan pendidikan guru/cuti belajar separuh gaji ke Kementerian Pelajaran Malaysia melalui surat [rujukan surat-surat yang berkaitan dan tarikh] kerana ingin melanjutkan pelajaran di [tempat menyambung belajar] selama [jumlah] tahun mulai dari [tarikh] hingga [tarikh]. [nama pegawai] masih juga tidak kembali bertugas.4 Nyatakan sama ada surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai berkenaan ataupun sebaliknya dan kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan jika ada. [nama pegawai] telah meninggalkan tugasnya.3. Catatan : Sila pastikan nama pegawai dan catatan ‘tidak hadir’ bertugas tanpa cuti dan kenaran Ketua Jabatan dicatatkan pada setiap hari bekerja di jadual kedatangan berkaitan iaitu mulai dari tarikh sebenar pegawai tidak hadir bertugas hingga sekarang. -54. 4.12 3.3 Selaku Ketua Jabatan. Latar Belakang Kes 4. 4. saya telah mengemukakan surat kepada [nama pegawai] melalui surat [rujukan dan tarikh] bagi mengarahkan beliau untuk kembali bertugas dengan serta merta memandangkan masih tiada sebarang jawapan dan kelulusan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia.2 Walau bagaimanapun sebelum kelulusan permohonan diketahui.11 3.14 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : Dikepilkan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai sebagai Lampiran A. Dikepilkan surat yang berkaitan.13 3. Dikepilkan surat-surat yang berkaitan. Rekod jadual kedatangan haruslah dipastikan ada tandatangan haruslah dipastikan ada tandatangan pengesahan oleh Ketua Jabatan.

Nyatakan ulasan dan syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai. terima kasih. -67. Nyatakan juga inisiatif lain yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai. Namun tiada sebarang maklumbalas yang diterima. Dikepilkan salinan surat tersebut.4.7 Menurut Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] satu siasatan sedang dijalankan bagi mengesan surat tersebut. T. Berdaftar dengan catatan ‘HANYA DITERIMA OLEH PENAMA SAHAJA’ di luar sampul surat terhadap pegawai berkenaan melalui surat [rujukan dan tarikh). 8. Dikepilkan salinan borang Pos (nyatakan nombor rujukan) 4. Oleh yang demikian tata kelakuan [nyatakan nama pegawai] adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). Dikepilkan salinan surat tersebut.8 Kemudiannya Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] memaklumkan pihak [Negara berkaitan] tidak memberi sebarang jawapan atas pertanyaan yang telah dibuat oleh pihak pos.5 Saya sekali lagi telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A. Contoh : i. Pergi ke alamat rumahnya di (tempat) Bertanya hal ehwal pegawai dengan saudara mara beliau Bertanya dengan kawan-kawan rapat pegawi ATAU Apa juga usaha yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai 6. ii. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . 4. Sehubungan itu. Dikepilkan salinan surat tersebut. Sekian. iv. iii.6 Pertanyaan secara bertulis telah dibuat oleh pihak sekolah kepada Pos Malaysia Berhad pada [tarikh] bagi mengetahui kedudukan surat tersebut sama ada telah diakui terima oleh pegawai ataupun sebaliknya. memandangkan surat-surat yang dikemukakan kepada pegawai telah dikembalikan semula kerana tidak terserah serta tidak dapat dikesan maka adalah diperakukan kes pegawai berkenaan bagi tujuan pewartaan buang kerja. 4. 5. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab.

………………………………….. KETUA JABATAN/ PEGAWAI PELAPOR DAN COP RASMI JAWATAN

-7CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. : :

Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, 3. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Nama dan No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : ,

Bersama-sama ini disertakan Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. -84. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993, seperti berikut: 4.1.1 Tidak Hadir bertugas Tanpa Cuti Dan Kebenaran 4.1.1.1 [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang]

Telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tarikh-tarikh ketidakhadiran Tahun 2003 Jumlah hari

Tahun 2004

JUMLAH Salinan jadual kedatangan bagi tempoh ketidakhadiran tersebut sebagai Lampiran . 4.1.1.2 Berikutan itu, selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A.T. Berdaftar kepada pegawai berkenaan bagi mengarahkan beliau kembali bertugas dengan serta merta mengemukakan penjelasan berhubung ketidakhadirannya melalui surat-surat berikut : 3.1.1.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] s sebagai Lampiran . dan salinan kad A. T. sebagai Lampiran .

4.1.1.3

Pegawai berkenaan telah hadir untuk bertugas semula pada [tarikh] Memandangkan beliau telah hadir bertugas semula saya telah mengadakan perjumpaan dengannya untuk mengetahui sebab-sebab ketidakhadirannya di samping turut mengemukakan surat kepadanya meminta penjelasan. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran .

4.1.1.4

-9Pegawai ada mengemukakan surat penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Salinan surat penjelasan pegawai sebagai Lampiran .

4.1.1.5

Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah tidak hadir bertugas tanpa kebenaran terlebih dahulu atau sebab yang munasabah adalah melanggar Peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab.

3 Saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai berkenaan bagi mendapatkan penjelasannya.45 petang Salinan jadual kedatangan seperti mana di Lampiran . Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan secara lisan Pegawai memaklumkan seperti berikut : Salinan peraturan sekolah sebagai Lampiran .10 4.4.2.1.15 tengahari – 2.2 Berikutan itu.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] Sebagai Lampiran . gred dan tempat bertugas sekarang] juga telah didapati keluar awal dari waktu yang telah ditetapkan iaitu 8. 5. 4.1.1.1.1 [nama pegawai.2. .00pagi hingga 5. 4.00 petang bagi hari Isnin hingga Jumaat tarikh berikut : Tarikh Waktu Hadir Waktu Keluar Jumlah JUMLAH Tidak termasuk waktu rehat : Isnin – Sabtu (Kecuali Jumaat) – 1.2. jawatan. Selain itu. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.12. . selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat meminta penjelasan pegawai berhubung perkara tersebut melalui surat-surat berikut : 3. sepanjang pegawai bertugas di [nama sekolah] saya tidak pernah menerima sebarang rekod perubatan dari mana-mana hospital kerajaan atau swasta yang menyatakan bahawa pegawai berkenaan ada mengalami masalah mental atau jiwa.00 tengahari – 2.2 Datang Lewat Dan Keluar Awal Ketika Bertugas 4.1.2.2.1.00 petang Jumaat .4 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah didapati datang lewat serta keluar awal adalah melanggar Peraturan 4(2)(i).

] Sekian. pegawai berkenaan juga sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pembantu Tadbir seperti [kata-kata yang diucap oleh pegawai kepada Pembantu Tadbir.] 7. penglibatan dalam aktiviti luar atau sumbangannya. perubahan sikap serta tingkah laku dan sebagainya. 11700 Pulau Pinang. [sila berikan ulasan tuan terhadap prestasi menyeluruh pegawai termasuklah prestasi kerja semasa. terima kasih. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Selain itu.] 8. Jalan Bukit Gambir. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.2).6. Memandangkan pegawai sering melakukan kesalahan-kesalahan tersebut walaupun telah dinasihat supaya berubah maka selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya pegawai diambil tindakan tatatertib dan dikenakan hukuman [nyatakan hukuman yang disyorkan. : : . [tandatangan Pengetua dan cop rasmi] .11 CONTOH SULIT Ruj. kesungguhan kerja. Bagi Kumpulan Sokongan (No.

. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : . Pulau Pinang telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 3.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.[KP:………………………] PPP LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.13 3..11 3. Dimaklumkan bahawa Encik …………………….3 3.2 3. PPP Lepasan Diploma Gred DGA29 di SK…………………………. PPP Bukan Siswazah Gred DGA29 telah ditukarkan ke sekolah ini dari SK ………………………… Mulai ………………………………. Tuan. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ENCIK…………………………….9 3.12 Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A.. Butir-butir pegawai 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.1 Dimaklumkan bahasa Encik ………….12 3. Sepanjang tempoh beliau bertugas di Sekolah ini.8 3. yang membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.10 3. Latar Belakang Kes 4.4 3. 4.14 Nama : No. 2.7 3..6 3. beliau telah yang didapati melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan-peraturan penjawat awam berikut :.1 3.5 3.

1.2007 – 12.11.11.2007 17.13 4.11.1.11.11.2007 12.11.11. .2007 – 04. Pulau Pinang.11. Balik Pulau. Klinik Kesihatan Bersatu.11.2007 07.2007 25.2007 05.11.2 (Nyatakan apakah tindakan pihak sekolah usaha bagi mencegah perbuatan tersebut berulang seperti memberi teguran secara lisan atau bertulis atau dalam mesyuarat guru dan salinan dokumen yang berkaitan) 4.1.2007 11.4.2007 – 06. Gelugor.1. Pulau Pinang.1 Lambat Mengemukakan Sijil Sakit Klinik Kerajaan 4. Tarikh Diserah 12.1.2007 12.11.2007 12.11.1.2007 12.2007 12. Tarikh-Tarikh yang terlibat adalah seperti berikut :- Tarikh 03. Klinik Kesihatan.10.1.2007 12.2007 Jumlah Hari 2 2 1 2 1 2 1 No.11.2007 20.Pulau Pinang. Balik Pulau. Klinik Kesihatan.11.Pulau Pinang Klinik Kesihatan Azhar.3 Perbuatan pegawai tersebut gagal atau lewat menyerahkan sijil sakit atau gagal memaklumkan perkara tersebut kepada Ketua Jabatan boleh disifatkan sebagai kurang cekap atau kurang berusaha dan tidak bertanggungjawab iaitu melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Bukit Jambul.2007 Salinan sijil-sijil sakit berkaitan disertakan di Lampiran G.11. Klinik Kesihatan.2007 – 21.1 Dimaklumkan bahawa Encik ………………………… dilaporkan melakukan kesalahan tidak hadir bertugas dengan mengambil Sijil Sakit daripada merata-rata Klinik Kerajaan dan lewat memaklumkan Ketua Jabatannya. .Sijil Sakit MCPP 456364 MCPP 578997 MCPP 555141 MCPP 234567 MCPP 875633 MCPP 975864 MCPP 567248 Nama Klinik Klinik Kesihatan Bersatu.11. Pulau Pinang. Klinik Kesihatan.09.

saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada saripada Hospital Kerajaan atau Swasta yang mengesahkan bahawa beliau mengidap masalah mental atau jiwa.2. (nyatakan ulasan serta syor pelanggaran tatatertib yang dilakukan pegawai berkenaan). Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini.3 Perbuatan beliau ini dapatlah diifatkan sebagai tidak bertanggungjawab iaitu melanggar Peraturan 4(2)(g) Peraturan –Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. malah sering mengulangi perbuatan tersebut.2.4. . 6. .2. Walau bagaimana tidak diendahkan.1. 4.1.1.14 – 5.2 Selaku Ketua Jabtan saya telah beberapa kali memberi teguran secara lisan supaya beliau lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan terhadapnya.telah didapati tidak masuk Kelas mengajar di kelas-kelas yang sepatutnya mengajar pada tarikh-tarikh dan waktu sepeti berikut :Tarikh Kelas Kelas Waktu Subjek Dokumen Bukti Salinan Jadual Waktu Peribadi Pegawai dikepilkan sebagai Lampiran H.1 Encik …………………………. Sekian.1.2 Tidak masuk kelas mengajar 4. Terima Kasih. 4.

. Jalan Bukit Gambir... Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.2)......15 CONTOH KES BANKRAP SULIT Ruj. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.…………………. : : .. Bagi Kumpulan Sokongan (No... (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) .

16 4.14 Rekod Tindakan Tatatertib : Salinan kenyataan perkhidmatan pegawi berkenaan yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A. NO.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3. nama pegawai. GRED DAN TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3.2 No. Latar belakang kes 4. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. jawatan. . Butir-Butir Pegawai 3.13 Jabatan Sekarang : 3.7 Jawatan Sekarang : 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. jawatan.8 Taraf Jawatan : 3. JAWATAN.3 Tarikh Lahir/Umur : 3. Dimaklumkan bahawa (Nyatakan. Kad Pengenalan : 3. 3.11700 Pulau Pinang.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3. 2. Tuan. . Gred dan tempat bertugas) telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan pegawai awam dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.1 Nama : 3. PERAKUAN TINDAKAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai.KP. .10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3.

8 . 4. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar) Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta mulai (nyatakan tarikh pembayaran). Dikepilkan salinan surat sebagai Lampiran C.6 Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh (nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D. Terima Kasih. Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap). .) 4. Selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai.17 5. Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut. Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut : (a) (b) (c) (Nyatakan alas an pegawai) 4.4 4. (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai. Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.5 4. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) Pegawai Pemegang Harta juga (nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil Harta sebagai Lampiran B.4.3 4.

Bagi Kumpulan Sokongan (No. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.18 CONTOH SULIT Ruj. ………………………………… ) .. : : . Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.……………………………… (Nama: Guru Besar SK …………………………….2).

12 3. KP.11 3.9 3.6 3.13 3.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai. jawatan.Jalan Bukit Gambir. . Latar Belakang Kes 4. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.10 3. 4. jawatan.19 – Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kii sebagai Lampiran A. Dimaklumkan bahawa (nama. 3.4 3. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Tuan.2 3. 11700 Pulau Pinang. NO.7 3.3 3. gred. tempat bertugas) telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.8 3.14 Nama : No. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. . Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : . Butir-butir pegawai 3.1 3.5 3. 2. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA. gred dan tempat bertugas sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Bahagian Sumber Manusia. Bagi Kumpulan Pengurusan (No.2 [Nyatakan salah laku pegawai seperti apakah bentuk salah laku tersebut terutama punca kejadian itu berlaku. masa dan tarikh berlaku. tempat berlaku. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripad hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa. terima kasih.5 [Nyatakan penjelasan pegawai jika ada.4.] 4. …………………………. Kami Tarikh Pengerusi.2).3 [Nyatakan akibat daripada kejadian tersebut. 6. Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. : : 20 – .. Kementerian Pelajaran Malaysia.6 [Nyatakan peraturan-peraturan yang telah dilanggar] 5.] 4.4 [Nyatakan apakah tuntutan kecuaian oleh plaintif terhadap pegawai. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat [nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian.] 4. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] CONTOH Ruj. Aras 1 – 5 . Kompleks Kerajaan Parcel E. Blok E12.] 4.

12 3.14 Nama : No.13 3. Latar belakang Kes 4. PPP Siswazah Gred DG41.11 3. Butir-butir pegawai 3. telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan membolehkan tindakan diambil terhadap beliau.4 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : . 2. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Tuan.1 Dimaklumkan bahawa Puan . PERAKUAN TINDAKAN SURCAJ TERHADAP PUAN KP: PPP SISWAZAH GRED DG41 SMK Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.7 3.1 3.10 3.5 3.6 3. PPP Siswazah Gred DG41 di SMK . 62604 PUTRAJAYA Melalui dan salinan.21 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini di Lampiran 1. Beliau telah ditugaskan untuk mengajar subjek Matematik bagi Tingkatan 1 . 3.9 3. Dimaklukan bahawa Puan .3 3. 4.8 3.Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.2 3. SMK telah dibekalkan dengan 1 unit Computer Note Book jenama Dell C640 untuk program pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).

2 Bagi tujuan tersebut.5 Laporan awal mengenai kehilangan tersebut telah dikemukakan oleh pihak sekolah sekolah kepada Pengarah Pelajaran Pulau Pinang melalui surat bertarikh 16. Seterusnya pada 28.2003.2004 di Lampiran 5.22 Pegawai Pelajaran Daerah telah menyiasat kes kehilangan tersebut ( di lampiran K) pada 28.dan 2. Pintu kayu rumah beliau dikopak dan Komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH3715 (38038412656) berharga RM 5800. 4. 4. Salinan laporan awal bertarikh 16. 22. jam 7.2004. 4.00 yang dismpan dalam bilik tidur beliau telah dicuri.2003 di Lampiran 2 dan Salinan surat aku janji rujukan 78458 bertarikh 20. . Semua peralatan PPSMI mestilah disimpan di sekolah semasa cuti ataupun jika guru sedang bercuti.06. Ketika itu beliau sedang menjalani Kursus Kesedaran Keselamatan Fasa 2 di Langkawi.12.12.6.2004. SMK Bil( ) Bertarikh 20. Salinan report polis 1345/2003 di Lampiran 4.09. Kecurian tersebut telah dilaporkan oleh suami Puan Pada 28.2003 dengan disahkan oleh Pengetua SMK . 4.6 .09.00.10. Pegawai yang dipertanggungjawabkan mestilah sentiasa menjaga keselamatan peralatan dengan lebih berwaspada.00 petang beliau balik semula ke rumahnya beralamat di No.4 4. Pegawai telah membuat aku janji penerimaan komputer tersebut pada 20. Salinan surat kebenaran oleh Pengetua.2003 di Lampiran 3.12.2003 jam lebih kurang jam malam 8.30 malam Puan menerima panggilan dari jiran beliau mengatakan rumahnya telah pecah masuk. Anggaran nilai semasa komputer berkenaan ialah RM5000. Salinan laporan siasatan Lampiran K di Lampiran 6.3 Pada 27. Hasil rumusan akibat kehilangan tersebut bahawa pihak sekolah sewajarnya mengambil inisiatif supaya perkara yang sama tidak berulang lagi. pihak sekolah telah mengamanahkan agar pegawai menjaga dan menyimpan komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656).

Salinan surat Kementerian Kewangan KK/BKP 12/291/20 Jld. Kerajaan Malaysia terpaksa menanggung kerugian wang bernilai RM5800. Selain itu. Sepatutnya pegawai lebih bertanggungjawab dalam menyimpan serta menjaga keselamatan barang awam untuk mengelak dari kecurian.03.7 Sehubungan itu.2006 di Lampiran 7. Akibat kehilangan tersebut. Setelah kes ini disemak dan diteliti ternyata terdapat elemen-elemen kecuaian dari segi penyimpanan dan keselamatan Note Book tersebut.2 (sk5) (2) bertarikh 29. Markah prestasi 3 tahun terakhir adalah seperti berikut : . pihak perbendaharaan melalui suratnya KK/BKP 12/291/20 Jld (sk5) (2) bertarikh 29. pegawai mempunyai hubungan yang baik dengan pentadbir.8 4. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan memuaskan. Beliau telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2003. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi serta menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan sempurna. rakan sekerja serta pelajar.2006 memutuskan bahawa Puan dikenakan tindakan surcaj kerana kecuaiannya hingga menyebabkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656).9 . 4.4.03.00.23 Pengetua SMK mengesahkan bahawa prestasi kerja semasa pegawai amat memuaskan.

4 90.1). Seterusnya.00. Walaupun kehilangan tersebut tidak disengajakan. Bagi Kumpulan Sokongan (No.2006 di Lampiran 8. Sekian. Sehubungan itu. terima kasih. saya bersetuju dengan syor perbendaharaan supaya pegawai dikenakan tindakan surcaj kerana mengakibatkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernilai RM5800.5. : : . saya berpendapat bahawa kehilangan Note Book berkenaan adalah disebabkan oleh kecuaian pegawai terhadap penyimpanan dan keselamatan barang tersebut. Saya yang menurut perintah.4 95.i) ii) iii) Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 95. (Nama: Pengetua SMK ) . Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.6 Bil ( ) Salinan pengesahan Pengetua SMK bertarikh 16. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. tetapi adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk menjaga Note Book yang diamanahkan kepadanya untuk disimpan dengan sebaik Kewangan 1957 (Pindaan 1972). 5.24 CONTOH SULIT Ruj.

Beliau telah dibebaskan pada [tarikh] oleh mahkamah dengan ikat jamin sebanyak RM [jumlah]. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. . Seterusnya beliau telah dihadapkan di mahkamah [nama mahkamah] pada [tarikh] atas pertubuhan berikut: Nyatakan pertuduhan/ pertuduhan-pertuduhan Yang dihadapkan ke atas pegawai berkenaan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok E12.25 Berdasarkan Peraturan 32(3).KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 11700 Pulau Pinang. Aras 1-5.Bahagian Sumber Manusia. 2. Kompleks Kerajaan Parcel E. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ] ATAU . Tuan. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Ini adalah kerana [ NYATAKAN ALASAN-ALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN PERINTAH TAHAN KERJA SELARAS DENGAN PERATURAN 44)2). jawatan. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 3. gred dan tempat bertugas] telah ditangkap polis pada [tarikh pegawai ditangkap] dan ditahan reman selama [jumlah] hari mulai dari [tarikh] hingga [tarikh]. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] dikenakan Perintah Tahan Kerja berkuatkuasa mulai dari tarikh beliau ditangkap iaitu [tarikh] dengan dibayar separuh daripada emolumen bulanannya. Jalan Bukit Gambir. Dimaklumkan bahawa Encik [nama pegawai. . PERAKUAN PERINTAH TAHAN KERJA TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO.

1 5.26 – CONTOH SULIT Ruj. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] tidak dikenakan Perintah Tahan Kerja.. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.1).3 5. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) . Salinan surat pertuduhan mahkamah Salinan surat mahkamah [ Lain-lain maklumat yang berkaitan] 5. Ini adalah kerana [NYATAKAN ALASANALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH TAHAN KERJA] Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti berikut : 5. Sekian. Berdasarkan Peraturan 32(3). Terima Kasih …………………………. : : .4.2 5.4 Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang kemas kini. Bagi Kumpulan Sokongan (No.

04. oleh yang demikian itu.00 petang bertempat di KM 102 Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang. Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 25. Tuan. Aras 1-5. kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 41(1) Akta pengangkutan jalan 1987 (Pindaan 1999).Kementerian Pelajaran Malaysia.2005 telah membuat keputusan pegawai dikenakan denda RM900. Bahagian Sumber Manusia. Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) di Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 18.27 Menyebabkan kematian kepada seorang bernama RF/78743.10. Blok E12. setelah mengambil perhatian tentang segala hal keadaan jalan itu (termasuk jenis keadaan dan berada di atas jalan itu) adalah berbahaya kepada orang awam dan telah . .2003 lebih kurang 2.2004 atas pertuduhan berikut : Bahawa kamupada 9. 3. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Kompleks Kerajaan Parcel E. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Jawatan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.3 GL (A) di atas jalan tersebut dengan melulu. 2. Jalan Bukit Gambir.1. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Namun begitu pertuduhan di bawah Seksyen 41 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) dipinda kepada Seksyen 46 Akta . Adalah difahamkan pegawai berkenaan telah membayar denda tersebut. telah memandu kenderaan motokar No. KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 11700 Pulau Pinang. PERAKUAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO.00 tidak bayar penjara 21 hari. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai. jenis Proton 1.

Pengangkutan Jalan 1987 dan telah dibaca dan diterangkan kepada pegawai oleh pihak mahkamah seperti berikut : Bahawa kamu 9.1.2003 lebih kurang jam 2.00 petang bertempat di KM 102, Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan , di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang, telah didapati memandu motokar No. di dalam keadaan yang tidak normal dan di dapati tidak mempunyai keupayaan fizikal untuk memandu kenderaan tersebut dalam keadaan tersebut dalam keadaan mengidap penyakit kencing manis (kekurangan gula dalam darah), oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 46 Akta Pengangkutan Jalan 1986 (Akta 333/87). 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] tidak dikenakan Perintah Gantung Kerja. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat walaupun pegawai telah melakukan kesalahan jalan raya namun ianya bukan melibatkan bidang tugas beliau. Selain itu, kemalangan tersebut juga adalah di luar jangkaan pegawai serta sudah pasti beliau juga cuba mengelak dari ianya berlaku. Oleh yang demikian, saya mengesyorkan agar pegawai tidak dikenakan hukuman tatatertib. Bersama-sama ini, disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan selanjutnya.

5.

6. 6.1 6.2 6.3 6.4

Salinan laporan polis Cawangan Trafik Balai Polis Pulau Pinang Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2004 Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2005 Salinan laporan (LAMPIRAN A) dan keputusan mahkamah (LAMPIRAN B) Sekian, terima kasih. ……………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) - 28 – CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, : :

Bagi Kumpulan Sokongan (No.1), Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. KP JAWATAN, GRED DAN TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh melakukan kesalahan [Nyatakan Kesalahan] di bawah Seksyen [kod Seksyen] Enakmen Jenayah Syariah Pulau Pinang 1992 di Mahkamah Rendah Syariah ……………….. atas pertuduhan berikut : Nyatakan pertuduhan Mahkamah Rendah Syariah tersebut. Disertakan salinan surat pertuduhan tersebut. ,

- 29 3. Dalam perbicaraan yang telah diadakan pada [tarikh], Mahkamah Rendah Syariah …….. berkeputusan [nama pegawai] telah disabitkan atas kesalahan tersebut dan didenda [nyatakan keputusan mahkamah]. Disertakan salinan surat keputusan mahkamah. 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan 45, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] dikenakan Perintah Gantung Kerja berkuat kuasa mulai dari tarikh beliau disabitkan kesalahan iaitu pada [tarikh keputusan mahkamah].

5. Selain itu, selaku Ketua Jabatan [nyatakan ulasan tuan terhadap keseriusan kesalahan yang telah dilakukan berbanding dengan disabitkan itu telah memburukkan nama perkhidmatan awam] Sekian, terima kasih. ……………………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan)

- 30 -

CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi, Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Kumpulan Pengurusan (No.2), Kementerian Pelajaran Malaysia, : :

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.8 Taraf Jawatan : 3.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. jawatan.14 Rekod Tindakan Tatatertib .Aras 1 – 5. Jalan Bukit Gambir. 3.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3. tempat bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3. Kompleks Kerajaan Parcel E. 62604 PUTRAJAYA.2005 seperti mana di Lampiran B berkaitan dengan tindakan .10. Dimaklumkan bahawa [nama.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. 4.13 Jabatan Sekarang 3. 11700 Pulau Pinang. Butir-Butir Pegawai 3. gred.1 Adalah dimaklumkan bahawa satu laporan telah diterima daripada Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang melalui surat BPR/PK:30/5/11. Latar Belakang Kes 4.7 Jawatan Sekarang : 3. Tuan.1 Nama : 3.3 Tarikh Lahir/Umur : 3.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.2 No. Kad Pengenalan : 3. Melalui dan Salinan : Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 2.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3. Blok E12.KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO.31 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini sebagai Lampiran A.9 bertarikh 7.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3.

4 4.2005 Negara Korea Sadao. 1 Tahun 1984. Pihak Imigresen melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh] telah memaklumkan bahawa ……………… [nyatakan perkara yang terdapat dalam surat Imigresen] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran D. Thailand Taipie Virtnam Saya telah mengemukakan surat kepada pihak Imigresen bagi mendapatkan pengesahan jabatan tersebut berkaitan dengan tarikh-tarikh serta negara yang dilawati oleh pegawai melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh].07.2002 13.12. gred.6 . 2. tempat bertugas] yang telah didapati keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu seperti berikut : Bil 1. Nyatakan sama ada penjelasan tersebut secara lisan/betulis] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran F dan salinan passport bertulis Lampiran G.. 4.12.12.3 4. 4.2001 19. 3.2002 hingga 20.11.2002 7. Beliau memaklumkan ……………. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan berhubung perkara tersebut.2001 hingga 24. .32 Oleh yang demikian tindakan pegawai berkenaan yang keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu adalah tidak mematuhi Surat Pekeliling Am Bil. Salinan surat tersebut sebagi Lampiran C.[nama.12.5 4. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran E.2002 hingga 18. serta mengemukan surat bagi mendapatkan penjelasan beliau secara bertulis berhubung perkara tersebut melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh].2 Tarikh 17. 4.07. jawatan. Berikutan itu pada [nyatakan tarikh] selaku Ketua Jabatan saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai.2005 hingga 5. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.[nyatakan penjelasan yang diberikan pegawai.12.Perbuatan beliau itu telah melanggar Peraturan 4(2)(i).

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. terima kasih. ………………………. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang . : : .33 CONTOH SURAT PERAKUAN PENAMATAN PERKHIDMATAN Ruj.. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat …………………. Pelajaran Pulau Pinang. Pengarah. Jalan Bukit Gambir. 11700 Pulau Pinang. Kami Tarikh Ketua Pengarah Pelajaran Awam. Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang.[Nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian.k Pengarah. Jalan …………………………… 11700 Pulau Pinang. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] s.5.

Butir-Butir Diri Pegawai 3. 62604 Putrajaya (U. Parcel C. Bahagian Sumber Manusia.1 3.Bahagian Perkhidmatan. Tuan. Dengan hormatnya saya diarah perhatian tuan mengenai di atas. Jalan Bukit Gambir. 3 Blik C2. Cadangan Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Terhadap EN ……………………… No. 62510 Putrajaya Melalui: Ketua Setiausaha.P: Puan Himedah Bt. Aras 1-5.. 11700 Pulau Pinang.2 3. Aras 6 – 7. Kementerian Pelajaran Malaysia. merupakan seorang pegawai yang bermasalah. .. Blok E12. Abdul Samat) Melalui: Pengarah Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Kompleks Kerajaan Persekutuan.3 3. beliau juga sering kali tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tempoh tertentu mulai thun 1982 hingga sekarang.4 Nama dan No Kad Pengenalan Tarikh Lahir dan Umur Jawatan/ Gred Tarikh mula dilantik dalam Perkhidmatan Kerajaan : : : : . Pekerja Rendah Awam Gred R1 di SMK ……………………….34 3. 2. Dimaklumkan bahawa En ………………………. Selain dari itu.KP:……………………… Pekerja Rendah Awam Gred R1 SMK ………………………………………………….

6. Beliau telah menerima rawatan di Hospital Daerah dan juga Hospital Bahagia.. 4.telah berkhidmat di SMK ……………………….10 3. En …………………juga lebuh suka duduk bersendirian dan kadangkala tersenyum seorang diri.12 Jawatan Sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Taraf perkhidmatan pegawai Memilih KWSP/ Pencen Jawatan semasa pelanggaran Tatatertib dilakukan Gaji sekarang dan mata gaji Tarikh Pergerakan Gaji : : : : : : : : Bersama-sama ini dikemukan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai yang kemas kini seperti di Lampiran A.7 3.2.1980 beliau telah disahkan dalam jawatan sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1.5 3. Tanjong Rambutan.35 Semasa datang bertugas beliau tidak mengenakan pakaian yang sesuai.9 3. telah dilantik sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1 1. Pada 1. . ………………………….1 Dimaklumkan bahawa En.1 Masalah Kesihatan En……………………… didapati menghidap penyakit psikiatrik (schizophrania).2. pada 1. Beliau tidak mengikut peraturan waktu 4.11 3. Biasanya walaupun pekerja ini tidak menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.Tempoh yang dikenal pasti beliau menhidapi penyakit tersebut ialah pada Mei 1982 hingga sekarang. telah menunjukkan prestasi kerja yang merosot sejak tahun 1982. Bagaimanapun ciri kelakuan yang membimbangkan pihak sekolah. Beliau datang ke sekolah dengan rupa diri yang tidak terurus..2 Prestasi Kerja Merosot 4.1979.2.2 4. Beliau juga pernah datang ke sekolah dengan memakai kain sarung dan seluar pendek. Beliau tidak menjalankan tugas-tugas yang diarahkan malah akan bersikap agresif dan marah-marah apabila ditegur oleh pihak pentadbir. 4.3 .1979 hingga sekarang.6. 4. En………………….3. namun beliau masih mampu untuk menjalankan tugastugas minimum di bawah pengawasan pentadbiran sekolah. Latar Belakang Kes En …………………………. Keadaan En…………………… semakin merosot apabila beliau mula meninggalkan tugas.6.8 3.6 3.

19/6.yang bertarikh ……sebagai Lampiran E 4. 11/9. Mulai dari 13. Beberapa surat amaran dan peringatan telah dikeluarkan kepada En………………. 27/6. 9/9. 26/6.3 ..T Berdaftar telah dikemukakan beliau: I) II) Ruj.bekerja dan datang ke sekolah secara ‘otomatik’ termasuk hari Ahad dan Kelepasan Am.3. 24/6.2 Sehubungan itu. 20/6.10. yang bertarikh . dua pucuk surat arahan panggil balik bertugas secara A.. Bil…….sebagai Lampiran D Ruj. 18/6.. 3/9. 25/6. 23/6. . 17/6. Dikepilkan surat-surat amaran dan teguran yang telah dikeluarkan kepada Beliau berkenaan sebagai Lampiran B. 30/6 1/7 hingga 31/7 (1 bulan) 1/8 hingga 31/8 (1 bulan) 2/9. 8/9. 28/6. En……………… berada di kawasan sekolah hanya beberapa jam sahaja dan biasanya beliau akan balik awal. 4.1 Dimaklumkan bahawa En ………………… telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tahun 2003 Bulan Jun Julai Ogos September : : : : Tarikh 16/6. 5/9.. Bagi tahun 2003 sebagai Lampiran C. 4/9.3.3.3 Tidak Hadir Bertugas Pada Tahun 2003 4. 10/9. 12/9 Disertakan salinan fotostat Rekod Jadual Kedatangan Pekerja Sekolah SMK ………………………. 4.2003 pegawai telah kembali bertugas ke sekolah tetapi hanya duduk di atas tangga bangunan sekolah tanpa membuat kerja. Bil……..36 Pengetua SMK…………………telah berusaha menangani masalah ketidakhadiran pegawai tersebut dengan pelbagai cara seperti memberikan nasihat serta teguran supaya pegawai lebih bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai seorang kakitangan Kerajaan... Mengenai perkara di atas tetapi keadaan beliau masih tidak berubah..

37 5.tetapi pegawai . Akta Pencen 1980 (Akta 227).4. telah mengambil cuti sakit panjang kerana mendapat rawatan di Hospital Daerah dan Hospital Bahagian Tanjung Rambutan.4 Kesihatan Yang Tidak Memuaskan 4. Pihak sekolah telah merujuk ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang supaya Lembaga Perubatan untuk memeriksa kesihatan bagi Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Sekyen 10(5).4. Tahun 1987 Bulan April November Bulan Jan/Feb Mac : : Tahun 1997 Bulan Mei : Tahun 2002 Bulan Jun/Julai : Tarikh 3/6 hingga 3/7 (30 hari) Tarikh 19/5 hingga 10/6 (23 hari) : : Tarikh 23/4 hingga 14/5 (22 hari) Sijil Sakit Kerajaan 13/11 hingga 30/11 (18 hari) S. Dalam tahun-tahun tertentu En…………. melalui surat ………… yang bertarikh …………….1 Selain itu kesihatan pegawai adalah di dalam keadaan yang tidak memuaskan.K Tarikh 31/1 hingga 14/2 (15 hari) 15/2 hingga 25/2 (17 hari) 26/2 hingga 8/3 (10 hari) 9/3 hingga 16/3 (8 hari) Tahun 1988 Tahun 2003 Bulan September : Tarikh 13/9 hingga 29/9 (13 hari) . tetapi pihak sekolah menghadapi kesukaran untuk membawa En…………… untuk menjalani pemeriksaan perubatan bagi tujuan di atas. Surat temujanji juga telah di keluarkan sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan ke atas En………………..S.

Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 7. 6. (Nama: ) Pengetua SMK………………………………… . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.38 - . Sehubungan itu. dikemukakan untuk pertimbangan tuan sewajarnya.. Sekian.ini gagal untuk ke hospital berkenaan. Dengan yang demikian. berdasarkan kuasa di baeah Peraturan 49. Dikemukan salinan surat berkaitan sebagai Lampiran F. saya dengan ini memperakukan supaya En……………………… ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam. Pertimbangan dan kelulusan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. kes En…………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful