MODUL PENGURUSAN TATATERTIB DAN CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU TATATERTIB

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG JALAN BUKIT GAMBIR, 11700 PULAU PINANG

i

KANDUNGAN
* PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH * Tidak Hadir Bertugas Kesalahan Kerana Menagih Dadah Jenayah Khalwat Datang Lewat Balik Cepat Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum Tidak Melengkap Dan Tidak Menghantar Buku Persediaan Mengajar Lawan Ketua Menghasut Bergiat Cergas Dalam Politik Dera Pelajar Gangguan Seksual Memuat Kerja Luar Semasa Bertugas Pekerjaan Luar Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran 1 8 16 21 26 31 37 40 46 52 58 64 69 75 81

ii. * CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN * 1. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu 2. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran dan tidak dapat dikesan (Pewartaan). 3. Kes datang lewat, balik awal dan ponteng sewaktu bertugas 4. Kes lewat memaklumkan atau menyerahkan sijil sakit kepada Ketua Jabatan 5. Kes kebankrapan 6. Perakuan tindakan tatatertib/surcaj 7. Perakuan tindakan surcaj kehilangan peralatan PPSMI 8. Perakuan tahan kerja 9. Perakuan tidak digantung kerja 10. Perakuan gantung kerja 11. Kes keluar Negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan 12. Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 1~3 4~7 8 ~ 11 12 ~ 15 16 ~ 18 19 ~ 20 21 ~ 24 25 ~ 26 27 ~ 28 29 ~ 30 31 ~ 33 34 ~ 38

MODUL PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH .iii.

atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melakukan perlanggaran tatatertib. . ( 1 ) Adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dalam tiap-tiap hal perlanggaran mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini. dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. ( 2 ) Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya. hendaklah disifatkan cuai dalam dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab.PENDAHULUAN BAHAGIAN III TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB 24.

Tindakan Pengetua. melaporkan fakta itu kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan beserta dengan tarikh-tarikh dan hal keadaan ketidakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutkan yang mungkin dikehendaki berkenaan dengan pegawai itu. setelah menimbangkan laporan dalam subperaturan (2).iv. Proses Kerja ( Kes Dapat Dihubungi ) Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pentadbir sekiranya pegawai yang tidak hadir bertugas masih boleh dihubungi : Bil. Pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. 3. Ketua Jabatan hendaklah dengan seberapa segera. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 9 Kelakuan dan Tatatertib) 1990 telah menggariskan ketidakhadiran bertugas seperti berikut : 1. Guru Besar/GPK Catatan . Bagi maksud peraturan ini. Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. Jika seseorang pegawai tidak hadir daripada bertugas. Proses Menelefon pegawai sekiranya tidak hadir bertugas 1 – 3 hari berturutturut tanpa sebab. 1. 4. “ketidakhadiran” termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pun pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. 1. TIDAK HADIR BERTUGAS Definisi Peraturan 23. 2.

( pastikan setiap hari pegawai tidak hadir di tandatangan oleh Pengetua / Guru Besar. 3.2. Ambil tindakan Tahan Gaji pegawai dan keluarkan nama daripada payroll.s. 4. 6. Register) Pengetua. pentadbir hendaklah menghantar surat arahan kembali bertugas dengan serta-merta secara Berdaftar Akuan Terima (A. Guru Besar Simpan resit dan Kad Akuan Terima. Direkod dalam Fail Displin Guru. Sekiranyan pegawai hadir semula. 1. Guru Besar . Contoh surat Arahan Kembali Bertugas dan Kad Berdaftar Akuan Terima pada Lampiran m.s 6. Pengetua.5 dan m. 5. Beri Nasihat Pegawai masih tidak hadir bertugas a. Pengetua terima Kad Akuan Terima dan semak tandatangan sama ada oleh : Penerima b. Guru Besar Direkod dalam Fail Displin Guru. Pengetua. Sekiranya pegawai tersebut masih tidak hadir bertugas.2 Ulang proses 3(a) dan 4(b). b. Bukan penerima a.) c. Guru Besar a. Pengetua. Guru Besar/GPK a. b. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke. Pengetua. staf perlu serahkan surat jawapan tunjuk sebab/sijil sakit b. Hantar surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Simpan Resit dan Kad Akuan Terima. Kemaskini buku kedatangan. Semak tandatangan / ‘initial’ staf terlibat.R.

Guru Besar. 10. 2. Diserahkan kepada penghuni di alamat pegawai disertakan. Contoh Borang Akuan di Lampiran m. b. a. .7. Ketiga-tiga surat Arahan Kembali Bertugas yang tidak terserah perlu di simpan tanpa dibuka. 11. Jika perkara (a) dan (b) tidak dapat dilakukan bawa kembali surat berkenaan. Pengetua. Pegawai masih tidak hadir bertugas. Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat/ c. b. Pegawai masih tidak hadir bertugas berterusan. Kalau tiada penghuni letakkan dalam peti surat. Pegawai tidak hadir secara berterusan a.s. 8. Guru Besar Pengetua. c. Pengetua. Pengetua. ulang proses 4(a) dan 4(b).s. 5 dan m. laporkan ke JPN untuk Tindakan Tatatertib dengan Buang Kerja. a. Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Guru Besar. Pengetua. Direkod dalam fail Displin Guru. Sekiranya pegawai hadir. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke-3 Ulang proses 3(a) dan (b) Pegawai berteruskan tidak hadir bertugas a. 6. Hantar surat dengan tangan ( 2 orang wakil ) dan dapatkan Akuan Terima. Guru Besar dan 2 orang wakil. 9. Guru Besar Direkod dalam fail Displin Guru.

Guru Besar.3. Pegawai tidak hadir bertugas secara berterusan dan dapat dikesan. laporkan ke JPN untuk di “wartakan”. Guru Besar. Proses 1. . 2. Proses kerja ( Kes Tidak Dapat Dikesan) Sekiranya pegawai yang tidak hadir itu tidak dapat dikesan berikut adalah proses kerja yang perlu diambil : Bil. Pengetua. surat tersebut hendaklah disimpan tanpa dibuka dan kad berdaftar akuan terima yang tidak di tandatangan terima oleh pihak sekolah. Hantar surat arahan kembali bertugas dengan serta merta mengikut alamat terakhir pegawai yang disimpan dalam rekod sekolah dengan Pos Berdaftar Akuan Terima sebanyak tiga kali. Catatan Sekiranya ketiga-tiga surat arahan kembali bertugas dikembalikan tidak terserah bersama kad berdaftar akuan terima. Tindakan Pengetua.

4. Carta Aliran Mula Pegawai tidak hadir Bertugas (3 hari pertama) Hubungi Pegawai di Rumah Jawab Tidak Jawab Arah untuk kembali Bertugas (secara Lisan) Masih tidak hadir Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas II Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas III Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan cara serahan tangan .

Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………… hingga sekarang. terima kasih. 2. 3. Dengan ini. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh : Berdaftar Akuan Terima ( Nama Pegawai ) ……………………………………… ………………………………….. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan.. Sekian...Pegawai diminta Menjawab surat Tunjuk sebab Pengetua beri Teguran setelah membaca surat penjelasan Hadir Tidak Hadir Laporkan Ke JPN untuk tindakan tatatertib Pegawai bertugas seperti biasa Tamat 5. Dimaklukan bahawa tuan didapati telah tidak hadir bertugas sejak …………………….. Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. ……………………………………… Tuan.. hingga sekarang tanpa cuti.

. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan.Saya yang menurut perintah. setelah tempoh Cuti Tanpa Gaji tamat pada ………………. Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………hingga sekarang. ………………………………. Dengan ini. ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 6. Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh Berdaftar Akuan Terima... 3. ( Nama Pegawai ) ……………………………….. Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Setelah Tamat Tempoh Cuti Tanpa Gaji Pada ……………… Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah. 2. Sekian. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah tidak hadir sejak ……………hingga sekarang tanpa cuti. ( Surat Kelulusan Cuti Tanpa Gaji dilampirkan ). terima kasih. Tuan. ………………………………. : .

seseorang penjawat awam boleh dikenakan tindakan tataertib atas kesalahan dadah apabila : 7. 2. (2) Perkhidmatan seorang pegawai yang diperakui oleh Pegawai Perubatan Kerajaan sebagai menggunakan. menyalahgunakan atau menagih. Rekodkan dalam Fail Displin Guru. Guru Besar Catatan Direkodkan dan difailkan. 2. Guru Besar . Daripada pelajar. Daripada kawankawan. ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 7. mengambil ( selain daripada maksud perubatan). (1) Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan atau mengambil (kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971) atau menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya. dadah berbahaya berlanggaran dengan subperaturan (1) boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. Panggil pegawai untuk mendapat penjelasan dan beri nasihat Pengetua. KESALAHAN KERANA MENAGIH DADAH Peraturan Mengikut Peraturan 7 – Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. Proses Kerja ( Bukan Kes Polis ) Sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah tetapi bukan kes polis berikut adalah proses yang perlu diambil : Bil 1.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Proses Terima aduan dan jalankan pemerhatian serta siasatan Tindakan Pengetua.

Guru Besar dan pihak berkuasa Kehadiran. Dll. 8. jika positif lapor kepada PPD dan JPN Tindakan JPN Pengetua. Penampilan diri. lapor ke PPD/JPN Kes selesai Tamat .nasihat Tidak Ya Pemantauan Jika positif. Tugasan. 4. Pemantauan dan menjalankan ujian air kecing. Carta Aliran Mula Terima aduan dan jalankan Pemerhatian serta siasatan Panggil pegawai untuk Memberi penjelasan.3.

Kemukakan laporan lengkap berserta dokumen sokongan ke Bahagian Tindakan Pengetua. Guru Besar Laporan melalui surat rasmi. Bon adalah surat jaminan/perjanjian yang dikeluarkan oleh mahkamah. . Proses Kerja ( Kes Polis ) Jika terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah dan menjadi kes polis berikut adalah proses yang perlu diikuti : Bil 1. dan Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. Semua dokumen mahkamah yang diperlukan hendaklah diminta melalui surat rasmi. Proses Terima laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. Guru Besar Pengetua. e) Syarat Bon Berkenaan Dengan Penagih Yang Di Perintah Diletakkan Bawah Pengawasan Pemulihan.9. Guru Besar 4. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan seperti : a) Laporan doktor mengenai ujian air kencing: b) Laporan Pegawai Pemulihan Dadah Daerah: c) Perintah Pengawasan Di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1993 Seksyen 6(1) (b): d) Bon Berkenaan Dengan Perintah Pengawasan dan. 3. 2. Pengetua. Pengetua. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. Guru Besar Catatan Kes ini perlu diambil tindakan segera.

Unit Naik Pangkat dan tatatertib.Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. 5. Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Contoh laporan seperti pada halaman 11. Tamat . Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. 10. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. Proses Tindakan Tatatertib oleh Jabatan. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. Carta Aliran Mula Menerima/mendapatkan laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. 12. 13 dan 14.

Pulau Pinang.1 3. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Ruj. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.11. 2. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.05. Kami: Bil( 1 ) dlm SKBT/SULIT/T0088 Tarikh : 28 Sept 2006 Pengarah. Dimaklumkan bahawa Encik RST.3 Nama No. Contoh Laporan Yang perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Kes Dadah. Tuan : Ruj. kad pengenalan 740503-07-6688 Pegawai. 3.1974 ( 32 + tahun ) . No. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Kad pengenalan Tarikh Lahir/Umur : Encik RST : 740503-07-6688 .K/P: 740503-07-6688 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. Jalan Bukit Gambir. Seberang Jaya. 03.2 3. 11700 Pulau Pinang Tuan. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No.

07.8 Tarikh Lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan . Pegawai-pegawai berkenaan telah membawa pegawai ini untuk menjalani ujian air kencing di Hospital Pulau Pinang.( ) dlm………. Pulau Pinang. Pulau Pinang selepas menamatkan latihan perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim. ( Salinan sijil sakit disertakan ) 4.9 ( ITKA + ) ( ITP ) Jumlah 4.00 RM 180.2004 disertakan ) 4. bertarikh 25. Pegawai berkenaan mengesyorkan agar pegawai ini menjalani rawatan ( detoxity ) selama 2 minggu dari tarikh 20.7 3. 05.4 Kes Encik RST seterusnya dirujuk kepada Pegawai Khas Dadah.79 12. 4.1 Encik RST. Hasil ujian adalah positif dan terbukti pegawai ini telah mengambil dadah jenis heroin. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang dan Pegawai Pelajaran Pencegahan Dadah. ( Salinan surat arahan pertukaran pegawai bil.2 Pihak sekolah telah mendapat tahu kes penagihan Encik RST adalah hasil pengakuan pegawai ini kepada Guru Besar pada 15 Jun 2005 setelah melihat keadaan fizikal beliau tidak sihat.6 3. Sebelum ini pegawai ini telah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Angsana.00 RM 1875.3.3 Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah.4 3..2005 hingga 03. Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan Daerah Utara/Tengah. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya. Pulau Pinang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji Sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. Seberang Jaya.11.01. Latar belakang kes 4.79 RM 160.2005 : 05. Seberang Jaya. Kedah Darul Aman. .2005 : Belum disahkan Tempat bertugas sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 telah melapor di sekolah ini pada 5 Januari 2005.01. : RM 1535. 3.5 3. Bukit Mertajam.2005 bertempat Di Hospital Pulau Pinang.08.

anjuran Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang. . Kedah selama dua ( 2 ) tahun berkuatkuasa mulai 22 Mac 2006. Ujian air kencing yang dijalankan oleh pihak sekolah menunjukan negatif. Arahan ini dilaksanakan kerana pegawai tidak mematuhi perjanjian di antara pegawai dengan Bahagian Agensi Dadah Kebangsaan. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya. bahawa pegawai ini tidak pernah menjalani ujian air dan telah memberi amaran kepada pegawai ini bahawa tindakan boleh di ambil sekiranya pegawai ini dicurigai masih menagih. Seberang Jaya pada 22 Mac 2006. 13. Pegawai ini telah diperintahkan oleh Majistret XXXX untuk menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan Sungai Petani. 4. Pihak sekolah meminta penjelasan pegawai ini tentang penagihan semula tetapi pegawai ini menafikannya. Ibu Pejabat Seberang Jaya disertakan ) 4. Pejabat Pelajaran Utara/Tengah bahawa Encik RST telah ditangkap oleh pihak Narkotik.9 Pegawai ini telah direman selama 14 hari dan dihadapkan ke Mahkamah Majistret. Pihak sekolah telah dimaklumkan oleh pihak Agensi Dadah Kebangsaan. pihak sekolah telah dimaklumkan oleh Penyelia Dadah.8 Pada 09 Mac 2006. Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah. 4.5 Pada 05.( Salinan sijil sakit disertakan ) 4.6 Pada 5 Oktober 2005 hingga 8 Oktober 2005 pegawai ini menjalani Kursus Belia Berwawasan bertempat di Kem Bina Insan Kepala Batas. yang mengkehendaki pegawai ini menjalani ujian air kencing setiap bulan. Pulau Pinang. Seterusnya pegawai ini diselia oleh pihak Guru Besar dengan cara menguji air kencing pada tempoh tertentu. Encik RST telah menandatangani Bon Jaminan dihadapan Encik VVI selaku Pegawai Khas Dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan dengan dijamin oleh abang pegawai ini.1 Selepas menjalani rawatan singkat di Hospital Pulau Pinang. ( Salinan laporan ujian air kencing disertakan dan Salinan Perintah Mahkamah untuk pegawai menjalani rawatan pemulihan di Pusat Sungai Petani disertakan ) 5. keadaan pegawai semakin baik. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.7 Selepas cuti antara semester Bahagian 1 dan 2 berakhir ( 16 Januari hingga 24 Januari 2006 dan 13 Februari 2006 hingga 21 Februari 2006 ) keadaan fizikal Encik RST semakin teruk. Seberang Jaya.2005. ( Salinan surat dari Ketua Narkotik Daerah. Pegawai ini wajib menjalani ujian dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan setiap bulan. 4. Ibu Pejabat Polis Seberang Jaya pada 08 Mac 2006 di rumah pegawai ini beralamat 10 Jalan ABC.08.

s.5.2 Keadan fizikal dan perwatakan pegawai ini mulai berubah ke arah penagihan semula selepas beliau pulang bercuti Penggal Kedua ( akhir tahun ) dan cuti pertengahan Penggal Satu 2006 ( Bahagian 1 dan 2 ). Seberang Jaya.3 Pegawai ini sebenarnya telah melakukan kesalahan di bawah peraturan 4(2) (d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. 5. 14. 5. Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. Pulau Pinang. Pejabat Pelajaran Daerah. ( AWANG BIN DOLLAH ) Guru Besar.4 Memandangkan pegawai ini telah mengulangi lagi perbuatan iaitu menagih dadah maka saya selaku Guru Besar mengesyorkan agar pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya.k Pegawai Pelajaran Daerah. terima kasih. . Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Seberang Jaya. Pulau Pinang.

tarikh dan waktu pegawai itu di tangkap c. dll Proses Kerja Tindakan Kes Jenayah. Sama ada pegawai itu dalam jaminan atau tidak dan d. b. JENAYAH Definisi Apabila seseorang pegawai awam disaman atau ditangkap oleh pihak Polis atau Badan Pencegah Rasuah untuk siasatan dan pegawai berkenaan dituduh di Mahkamah. membunuh. pecah amanah. 3. Dapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR. Contoh surat laporan dilampirkan pada halaman 18 dan halaman 19. Jika ditangkap. 2. Guru Besar Permohonan secara bersurat . Pengetua. Contoh kes : Mencuri.15. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai yang mengandungi maklumat berikut : a. kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Tindakan Pengetua. Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes jenayah seperti contoh di atas : Bil. Guru Besar Catatan Kes ini perlu di segerakan untuk perakuan di tahan kerja. membocorkan kertas soalan peperiksaan. Salinan Kertas Pertuduhan atau pertuduhan –pertuduhan terhadap pegawai itu. Proses 1. bergaduh. Apa-apa maklumat lain berkaitan.

ATAU b. -Bayar setengah emolumen kepada pegawai terlibat mengikut tarikh kuatkuasa yang dinyatakan dalam surat Kementerian sehingga Keputusan Mahkamah.Mahkamah.8 16. Guru Besar Sebaik sahaja surat arahan di tahan kerja diterima dari Kementerian.8 untuk membayar balik setengah emolumen yang ditahan semasa pegawai di tahan kerja sebaik sahaja menerima arahan . Menerima keputusan perbicaraan dari Mahkamah dan didapati pegawai disabitkan dan dijatuhkan hukuman. Kemukakan laporan keputusan Mahkamah ke Jabatan dengan memperakukan pegawai di gantung kerja. Guru Besar Pengetua/Guru Besar dengan serta merta hendaklah memberhentikan bayaran emolumen pegawai sebaik sahaja menerima surat arahan di gantung kerja dari pihak Kementerian. Menerima keputusan perbicaraan dari mahkamah dan didapati pegawai dibebaskan. Pengetua. 4. 3. ATAU Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. a. Pengetua. Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. Kemukakan laporan keputusan mahkamah ke Jabatan untuk penarikan balik arahan di tahan kerja. Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai itu di tahan kerja.

Carta Aliran Mula 17.dari pihak Kementerian. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai. Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai di tahan kerja Tidak Pegawai dituduh di Mahkamah dan didapati bersalah. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR dan kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Mahkamah. Kemukakan laporan ke Jabatan untuk perakuan tarik balik Ya .

9. Butir-butir mengenai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. No.2002 : 1. kad pengenalan 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.68 : 1. Jalan Bukit Gambir.Pulau Pinang. K/P: 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Tuan : Ruj. 11700 Pulau Pinang. Dimaklumkan bahawa Encik MNO. Bukit Mertajam.10. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Bagi Kes Jenayah Ruj.5 No.2 3.2002 ( 38 + tahun ) .1 Nama : Encik MNO 3.9. Kami : Bil( 3 ) dlm KSM/PP/SULIT/T0089 Tarikh : 28 Mac 2006 Pengarah.3 3.4 3. 2. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Tuan.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan ke Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang : 681012-07-4567 : 12.arahan di tahan kerja Kemuka laporan ke Jabatan untuk perakuan di gantung kerja Tamat 18. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik MNO No. 3.

00 RM 180. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang kini sedang di Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Pulau Pinang. Bukit Mertajam.2006.2006 kerana terdapat bukti-bukti di bawah Seksyen 380 kanun keseksaan.79 ( ITKA + ) ( ITP ) 19. Bukit Mertajam pada 20.3 Encik MNO telah dijamin oleh isterinya dengan mengemukakan wang jaminan sebanyak RM 5.500. 3.6 3. Pulau Pinang.1 Encik MNO. Pulau Pinang telah ditangkap oleh polis Bukit Mertajam pada 8.7 3.3.2006. Ulasan dan Syor Ketua Jabatan 5.3.2006 atas kesalahan jenayah mencuri barang kemas yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM4.00 di sebuah rumah kepunyaan Pengurus bank Rakyat di Bukit Mertajam. .2005 : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. 5.2 Beliau telah dituduh di Mahkamah Majistret Bukit Mertajam pada 20.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini.3. ( Salinan Surat Bon Jaminan Disertakan ) 4.79 RM 160. Kes untuk fakta dan hukuman telah ditetapkan pada 8. ( Salinan surat pertuduhan dari mahkamah Majistret Bukit Mertajam disertakan ) 4.00 RM 1875. saya mengesyorkan supaya pegawai ini ditahan kerja mengikut Peraturan 44(1) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dengan dibayar tidak kurang daripada separuh emolumennya mengikut 44(3) peraturan yang sama. ( Salinan surat Laporan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Dituduh Melakukan Kes Jenayah – Pendakwa Raya – lwn –MNO disertakan ) 4. Bukit Mertajam. terima kasih.8 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : 1. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. Pulau Pinang.000.9 Gaji sekarang : RM 1535. Bukit Mertajam. : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.9. Jumlah 5.1. Latar belakang kes 4.1.00 beserta seorang penjamin.4 Kini beliau telah bertugas semula di sekolah ini sementara menunggu perbicaraan Mahkamah Majistret.

k.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. “Di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya”. KHALWAT Peraturan Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) No. Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Bukit Mertajam. Pejabat Pelajaran Daerah. 9 Tahun 1995 Bahagian IV – Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan iaitu di bawah Seksyen 29. Pegawai Pelajaran Daerah. Bukit Mertajam. ( BUJANG BIN SELAMAT) Guru Besar. Pulau Pinang s. 4. (b) Orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya. Proses Kerja Proses kerja mengambil tindakan tatatertib bagi kes khalwat adalah seperti berikut : Bil Proses Tindakan Catatan . Perlanggaran Tata Kelakuan 4. (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Pulau Pinang 20. definisi khalwat adalah berbunyi seperti berikut : “Mana-mana – (a) Orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya.

Guru Besar 5. Mahkamah Syariah mengenai Guru Besar penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai terlibat. Memberi nasihat Sekiranya berulang. 7. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. Memanggil pegawai yang terlibat untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian c. Mengemukakan laporan lengkap beserta dokumen sokongan ke Bahagian Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Tindakan Tatatertib oleh Jabatan Pengetua. Pengetua. memberi amaran secara bertulis dan dilaporkan kepada pihak berwajib Pengetua. a.1. Laporan hanya akan diterima oleh Pengetua/Guru Besar dari Mahkamah Syariah sekiranya pegawai terlibat memberi pengakuan bertugas sebagai “guru“/kakitangan sekolah. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 23 dan 24 6. Menerima Aduan b. 4. Jabatan Pelajaran Pulau . Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan serta salinan surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah yang berkenaan Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak mengenai laporan yang diterima. Pengetua. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. 3. Guru Besar JAIS 21. Guru Besar Pengetua. Guru Besar 2. Menerima/mendapatkan laporan dari Pengetua.

Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak laporan yang diterima. 22.Pinang. secara bertulis diberi amaran keras dan lapor kepada berwajib. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan/surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah. menyiasat dan memberi penjelasan dan nasihat Kes berulang. . Menerima/mendapatkan laporan dari Mahkamah Syariah mengenai penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai. Carta Aliran Mula Menerima aduan.

Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No. Tuan. Pulau Pinang. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. No. 3. Dimaklumkan bahawa Encik RST.2000 . Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Jabatan Bagi Kes Khalwat Ruj. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.K/P : 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih. Kad pengenalan 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Bayan Lepas. 11700 Pulau Pinang. Tuan : Ruj. kad pengenalan 3.60 ( 45 + tahun ) : 1.1 Nama : Encik RST 3. Jalan Bukit Gambir.10.10. Tamat 23.4 Tarikh lantikan 3.10.2000 : 1.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : 601005-07-8877 : 05.Mengemukakan laporan lengkap berserta dengan sokongan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib Jabatan.2 No. 2.3 Tarikh lahir/umur 3. Kami : Bil( 1 )dlm SKBC/PP/SULIT Tarikh : 29 Mac 2005 Pengarah.

Selangor pada 20. saya berpendapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai ini adalah serius kerana telah menjatuhkan reputasi perkhidmatan awam dan mencemarkan profession perguruan.10. Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih Bayan Lepas.9 Gaji sekarang : 1. Bayan Lepas. Bayan Lepas. ( Salinan surat dari Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pulau Pinang bil. 7. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DG29 yang kini sedang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.00 @ penjara 4 bulan terhadap beliau.3. Kes ini telah selesai dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah di Klang. 6. ( ITKA + ) ( ITP ) : RM 1535.30 tengah malam di dalam rumah beralamat No. Pulau Pinang. 4.6 Tarikh sah jawatan 3. Pulau Pinang. Salinan Kertas Pertuduhan Surat Dalam Mahkamah Negeri Pulau Pinang disertakan (ii) Salinan laporan Pegawai Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang No.00 Jumlah RM 1875. 8.3 Memandangkan kesalahan yang dilakukan.2.MTS. Sehubungan dengan itu.Jenayah bil.7 Tempat bertugas sekarang 3.000.2005 disertakan ) 4.3.79 RM 160.1 Encik RST. Pulau Pinang. 9/95 (Khalwat). Pengawai ini telahpun membayar denda tersebut. Pulau Pinang telah ditangkap berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan isteri. .(18) dlm.8 Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan 3. 10 & 11/96 bertarikh 20.2003 : : Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.2. Aduan 28/20/05 bertarikh 28. Taman Putra Jaya. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.PP. Pulau Pinang di Daerah Pulau.Kes.2005 jam lebih kurang 12. Pada 28.3. Latar belakang kes : 4.2005 disertakan.2005.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini.00 RM 180. beliau telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum Seksyen 29(1)(a) EJSS No.79 24. pegawai ini boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4(2)(d) yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berlakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidnatab awan. 10 Jalan 3/5. Mahkamah telah membuat keputusan dengan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 1.

4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --a) tidak bertanggungjawab b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. Bayan Lepas. Pulau Pinang s. 5. Pejabat Pelajaran Daerah. Seseorang penjawat awam yang hendak meninggalkan sekolah/ pejabatnya di waktu bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari Ketua Jabatan yang menjaganya sebelum berbuat demikian.” Perlanggaran Tata Kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.2 Saya mengesyorkan supaya pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya.5. ( SERI BIN ABU ) Guru Besar. terima kasih. Sekolah Kebangsan Bunga Cengkih. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. DATANG LEWAT/ BALIK CEPAT TANPA SEBAB YANG MUNASABAH Denifisi Mengikut Perintah Am Bab G 1(5) “ Semua penjawat awam termasuk Ketua Jabatan sendiri hendaklah mematuhi waktuwaktu bekerja dan hadir di sekolah / pejabat dalam masa yang ditetapkan. Pulau Pinang 25. Bayan Lepas. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.k Pegawai Pelajaran Daerah. .

Keluarkan surat tunjuk sebab .kad perakam waktu 2. Guru Penolong Kanan.Minta penjelasan b.Sesi kaunseling PPD/JPN Kes Berulang kali ke lima .Amaran lisan Pengetua. Penyelia Petang.Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Pengetua.k. Catatan Setiap staf wajib mencatat nama waktu dating dan balik. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja bagi tindakan tatatertib kes dating lewat/balik cepat tanpa sebab munasabah Bil Proses 1.Ulangi proses 2 (a) (b) . Guru Besar. Guru Besar. 3. Guru Besar s.Ulangi proses 2 (a) (b) Guru Besar. Mengenalpasti staf yang datang lewat/balik cepat melalui rekod kehadiran dan balik seperti .buku kehadiran . Tindakan Pengetua. PPD/JPN 4.kedua dan ketiga a. . Memanggil staf yang datang lewat/balik cepat kali pertama.26.computer . Semak rekod kehadiran 2 kali sehari Direkodkan dalam Fail Displin Guru. . Kes Berulang kali keempat Pengetua. Beri nasihat c. Penyelia Petang. .

PPD 27. 29 dan 30 s.5. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang datang lewat/ balik cepat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil staf yang datang lewat/balik (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Kes berulang kali ke-4 Tamat Tidak Tamat Ya lewat/balik (a) Panggil staf yang datang cepat Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN . Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 28.k. Kes Berulang kali keenam Laporkan ke JPN dan cadangan tindakan tatatertib Pengetua.

Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 28. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. Tamat Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.( ) dlm………… Tarikh (Bagi Kes-Kes Datang Lewat Balik Cepat) SULIT Pengarah. Jawatan ……………………………………………. . Jalan Bukit Gambir. di Sekolah …………………………………………… Saya dengan hormatnya Encik/Puan/Cik ……………………………………………… berjawatan ………………………….. Gred ………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau../Puan/Cik ………………………………………. 11700 Pulau Pinang. 3. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti yang berikut : : …………………….. ( UP: Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.

Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” .2 3.3.1 4.6 3.3 3.9 Nama No.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4. Latar belakang kes : Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.3. Tempat bertugas sekarang : 4.5 3.7 3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.1 3. 4.3.2 4.5 Laporan ke JPS.3. 4.3.2 Amaran bertilis dan surat tunjuk sebab. 5.3 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas kerana datang lewat dan balik cepat Kesan kesalahan pegawai terhadap pretasi sekolah Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2) (g) dan (i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan danTatatertib) 1993.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh -(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.1 5.3. Teguran-teguran yang dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) ( ITP ) 29. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.8 3.2 5.4 3. Sekian.

30.Saya yang menurut perintah. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tataertib) 1993 : 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab (i) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang bolrh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah . GURU TIDAK MASUK KELAS/TIDAK HADIR KOKURIKULUM Definisi “ Seseorang guru yang tidak masuk kelas untuk mengajar atau tidak menghadiri kokurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan di dalam jadual / takwim adalah dianggap telah melanggar Peraturan Sekolah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. ……………………………… ( ) Pengetua/Guru Besar s. (b) Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak.. (c) Salinan teguran/amaran 1. 6. Pulau Pinang Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan buku kedatangan. amaran 2 dan amaran 3. (d) Salinan jawapan/surat tunjuk sebab (e) Salinan pengakuan/perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar.k Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……….

Guru Besar. Penyelia Petang Direkod dalam Fail Displin Guru 5.31. Ulangi proses 2a. 2b b. Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali kelima a. Memberi nasihat c. Proses Mengenalpasti guru yang terlibat melalui a. Pengawasan/rondaan Panggil staf yang terlibat jika berulang kali kedua dan ketiga a. Pengetua. Pengetua. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru tidak masuk kelas/tidak hadir kokurikulum Bil 1. Direkod dalam Fail . Memberi amaran lisan Kes berulang kali keempat a. Mendapatkan penjelasan b. 2b b. Pemerhatian d. Penyelia Petang Catatan 2. Guru Besar. Guru Besar. Pengetua. Ulangi perkara 2a. Buku kawalan kelas c. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Displin Guru 3. Mengeluarkan surat tunjuk sebab c. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Diplin Guru dan jawab dalam masa 7 hari 4 Pengetua. Guru Besar. GPK. Guru Besar. Jadual waktu b. Mengeluarkan surat Amaran Pentadbiran Kes berulang kali keenam Tindakan Pengetua.

35 dan 36 32. Carta Aliran Mula Mengenalpasti guru yang terlibat Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (c) Beri nasihat (d) Memberi amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil guru yang terlibat Tamat Tidak Kes berulang kali ke-4 Tamat Ya Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses di atas (b) Keluarkan Surat Tunjuk Sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN .Hantar laporan ke JPN dan dicadangkan tindakan tatatertib Penyelia Petang Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 34.

Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/Puan/Cik ………………………………………………….. ( Jawatan) ……………………………………………………. 11700 Pulau Pinang.. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil.. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………… berjawatan ………………………… Gred …………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. 2. Di Sekolah …………………………………………………….Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Tamat Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 33. Tarikh : …………………… (Bagi Kes-kes Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum) SULIT Pengarah. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Jalan Bukit Gambir. . ( ) dlm …….

4 4.8 Nama No. kad pengenalan Tarikh lahir / umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : : : : : : : : 34.2 4. 5. 5.2 3.1 4.3 3. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) Tidak bertanggungjawab (h) Ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah .1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat tidak masuk kelas dan tidak hadir kokurikulum. 3.3.3.7 3. Latar belakang kes Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD) Laporan ke JPS Ulasan dan syor ketua jabatan Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi :- 5.3 4.3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (g) dan (i) Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.5 3.3.1 3.6 3. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.3 4.5 5.1 4.9 Gaji sekarang : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) (ITP) 4.3. 4.3.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah. Nasihat secara lisan (direkodkan) Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.2 4.3. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan: 3.4 3.

k ) Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ………. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.Maka adalah wajar Pengetua/Guru selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sekian. Lampiran . ( Pengetua/ Guru Besar s. 35.Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Salinan jadual waktu Salinan takwim sekolah Salinan takwim kokurikulum Salinan senarai tugas guru Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak Salinan teguran/amaran 1. . Pulau Pinang. terima kasih.amaran 2 dan amaran 3 Salinan jawapan /surat tunjuk sebab Salinan pengakuan / perjanjian antara pegawai dengan pengetua /Guru Besar.

36.

6. TIDAK MELENGKAP DAN MENGHANTAR BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR
Definisi “Peraturan Perkhidmatan (Kurikulum Keb. 1997) berkuatkuasa pada 1 Januari 1998 Rujukan Warta Kerajaan P. U. (A) 531 bertarikh 31 Disember 1997 Fasal (B) menyatakan: “Seseorang guru dalam sesebuah sekolah …………… hendaklah menyimpan dan menyelenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat pada hari akhir persekolahan setiap minggu …………… yang akan diajar pada minggu berikutnya ……………… dan buku rekod hendaklah dengan serta merta diadakan untuk pemeriksaan ………………….” Perkara 135. Seseorang yang melakukan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 510) yang baginya tiada penalty diperuntukan dengan nyata boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993, 5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

37.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes guru tidak melengkap dan tidak menghantar buku rekod persediaan mengajar Bil 1. Proses Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali pertama a. Memanggil staf dan dapatkan penjelasan b. Memberi teguran dan nasihat lisan c. Merujuk Akta Persediaan Buku rekod mengajar Tindakan Pengetua, Guru Besar Catatan Semak senarai penghantaran Buku Rekod persediaan mengajar. Direkod dalam fail Diplin Guru.

2.

Tidak Menghantar Buku Rekod Pengetua, Persediaan Mengajar kali kedua Guru Besar a. Ulangi proses 1a,1b,1c b. Keluarkan surat tunjuk sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Menghantar Buk Rekod Persediaan Mengajar kali ketiga a. Ulangi proses 1a, 1b, 1c b. Surat Amaran Pentadbiran c. Sesi Kaunseling Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali keempat laporkan ke JPN dan cadangkantindakan tatatertib Pengetua, Guru Besar

Direkod dalam Fail Diplin Guru

3.

4.

Pengetua, Guru Besar

Pengetua boleh merujuk kepada pegawai di PPD,Unit Sekolah atau Unt

Kurikulum JPN

38.

Carta Aliran Mula

Tidak menghantar Buku Rekod Mengajar Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (b) Beri teguran (c) Merujuk Akta Persediaan Buku Rekod Mengajar Kes berulang kali kedua Ya (a) Ulangi proses a,b, dan c diatas (b) Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Kes berulang kali ketiga Ya (a) Ulangi proses a,b dan c

Tidak

2. menumbuk yang boleh mendatangkan kemudaratan. 8. menjerit. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam . Sebarang penyataan berbentuk tulisan atau surat yang membuat tuduhan dan tohmahan yang tidak berasas semata-mata dengan niat memburuk-burukkan atau menjatuh reputasi seorang ketua. 3.(b) Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali keempat Ya Menghantar laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 39. marah. Sebarang tingkahlaku sama ada perlakuan atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan seperti memukul. Apa sahaja bentuk pertuturan yang tidak dikehendaki dalam bebagai bentuk seperti berbahasa kasar. mencemuh. menghina atau perkataan yang berunsurkan emosi marah atau dendam secara langsung dan tidak langsung. MELAWAN KETUA/ MAJIKAN DI TEMPAT KERJA Definisi Melawan ketua di tempat kerja didefinisi sebagai : 1. menengking. menghentak.

Contoh surat tunjuk sebab seperti pada halaman 43 Contoh laporan seperti pada halaman 44 dan 45 4. Pengetua. Guru Besar Pengetua. 3. Ulangi proses 1 dan keluarkan surat tunjuk sebab Pengetua. Meminta penjelasan perlakuan tersebut b.40. Guru Besar. Proses Kerja Berikut adalah proses keja mengambil tidakan tatatertib bagi kes melawan ketua/majikan di tempat kerja : Bil Proses 1. Lapor kepada polis 2. Memantau tugas-tugas rasmi pegawai yang terlibat di sekolah Jika kes berulang kali kedua a. Guru Besar. GPK Catatan Sekiranya kes serius 1. Berbincang dan memberi nasihat Tindakan Pengetua. GPK Dapatkan saksi dan direkod dalam fail. Guru Besar . a. Pastikan STS diterima oleh pegawai sendiri. Kes Berulang Kali ketiga Melaporkan ke JPN untuk cadangan tindakan tatatertib. Lapor kepada PPD/ JPS 2.

Berbincang c. Meminta penjelasan b. Carta Aliran Mula Memanggil pegawai yang terlibat a.b dan c Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Tidak Kes berulang kali ketiga .41. Memberi nasihat Ya Tidak Kes berulang kali kedua Tamat Ulangi proses a.

Dengan ini.Ya Tamat Melaporkan ke JPN untuk cadangan Tindakan tataertib Tamat 42. Surat Tunjuk Sebab Adalah saya diarah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. Sekian. 2. terima kasih . Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah melawan Ketua Jabatan dengan nada marah dan mengeluarkan kata-kata kesat. Tuan juga telah membuat surat tohmahan yang tidak berasas dengan niat memburuk-burukkan kewibawaan seorang ketua. 3. tuan adalah diarah untuk memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tuan melakukan perbuatan tersebut dan mengapa tindakan tatatertib tidak boleh diambil terhadap tuan dalam tempoh (7) tujuh hari dari tarikh surat ini. Contoh Surat Tunjuk Sebab Rujukan: Tarikh : Kepada : Tuan.

.( ) dlm …………… Tarikh : …………………………. 2. Gred yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Contoh Laporan Tentang Tatakelakuan Rujukan : Bil. 11700 Pulau Pinang. (Bagi Kes-Kes Melawan Ketua) SULIT Pengarah. Jalan Bukit Gambir. Dimaklumkan bahawa Encik/ Puan/ Cik …………………………………………. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/ Puan/ Cik ………………………………………………… Jawatan ………………………………. ..Gred ………………… di Sekolah ……………………………………………………… Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. (Pengetua/ Guru Besar) 43. berjawatan …………………………..“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.

2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas 4. 4.4 3.3 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2)(d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.3 Laporan ke JPS 5. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.8 3.3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.3. Kad Pengenalan (L) (B) Tarikh lahir/Umur Tarikh Lantikan Tarikh Lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh bertugas sekarang Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : : : RM RM RM 4.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi : 4.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab 4.9 Nama No.3.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat melawan ketua 5.1 3.5 3.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah (NAMA PENGETUA/GURU BESAR) .6 3.3 3.2 3. Sekian. (P T) ( ITKA + ) (ITP) 44. beliau dianggap telah :4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --(d) Berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. 4.3.7 3.

(2) (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Tata kelakuan yang dimaksudkan itu dan contoh perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai melanggar atau menyalahi tata kelakuan yang berkenaan adalah seperti peraturan berikut: 4. Dalam hal ini “tindakan tatatertib” adalah diertikan sebagai langkah-langkah yang diikuti bagi menghukum mereka yang didapati yang didapati melanggar peraturan (tata kelakuan) yang berkenaan. 9. Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan teguran yang telah dikeluarkan (b) Salinan surat tunjuk sebab 45. dengan tujuan untuk memperbaiki tingkahlakunya yang tidak diingi di samping menjadi pedoman dan teladan kepadanya dan pegawai lain di masa hadapan.. Pulau Pinang. Antara lain :(a) Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Pejabat Pelajaran Daerah ………. Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tata kelakuan ini jika beliau. MENGHASUT Definisi Kes ini adalah antara perbuatan yang melanggar Tata Kelakuan di bawah Peraturan 4(2) (g) Peraturan-Peraturan Pegawai Awan (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Tata kelakuan bagi pegawai dalam perkhidmatan awam adalah seperti yang dihuraikan dalam Peraturan 4..k Pegawai Pelajaran Daerah. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 . Sebarang perlanggaran terhadap mana-mana tata kelakuan itu oleh seseorang pegawai awam akan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.Nama Sekolah s.

GPK 4. Guru Besar. (PPD/JPN) 2. Guru Besar. Mendapat keterangan daripada saksi (Orang yang mendengar hasutan) Pengetua. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes menghasut Bil 1. GPK 3. dua dan tiga Mengeluarkan surat tunjuk sebab. Kes berulang Kali Kedua Ulangi proses satu. Guru Besar Direkod di dalam Buku Perkhidmatan . Guru Besar.4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) tidak bertanggungjawab. GPK Catatan Dapatkan laporan secara bertulis Direkod di dalam Fail Displin Guru Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang Telah diberikan) Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang telah diberikan) Direkod di dalam Fail Displin Guru (s. Merujuk kepada sesi kaunseling PPD/ JPN Kes berulang kali ketiga Ulangi proses satu. Mendapatkan keterangan daripada pegawai yang menghasut dan memberikan nasihat secara lisan Pengetua. GPK Staf berkenaan 5. Proses Menerima aduan/laporan daripada mangsa hasutan Tindakan Pengetua.k. 46. dua dan tiga Pengetua. Guru Besar. Pengetua.

(PPD/JPN) Direkod di dalam Fail Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 49. Carta Aliran Mula Terima aduan/ laporan mangsa Dapatkan laporan secara bertulis a. b dan c di atas Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Rujuk kepada sesi kaunseling di PPD/ JPN . Memberi nasihat secara lisan Kes berulang kali kedua Ulangi proses a. 6.Keluarkan surat Amaran Pentadbiran. Memanggil staf yang terlibat b. 50 dan 51. Mendapatkan keterangan c.k. 47. Kes Berulang Kali Keempat Melaporkan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib JPN s.

sk. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Siswazah Gred DGA32 SMK Angsana. 11700 Pulau Pinang. Pulau Pinang . Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. Tuan. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut : .( )dlm.Kes berulang kali ketiga Ulangi proses a. Jalan Bukit Gambir.k. PPD/JPN) Kes berulang kali keempat Menghantar laporan ke JPN Cadangan tindakan tatatertib Tamat 48. Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2.b dan c Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran (s. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahad Bin Sabtu (Kp: 1234561) PPP. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahad Bin Sabtu yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DGA32 di SMK Angsana. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 3.AA/34567 Julai 2007 Pegarah.

5 Memandangkan pegawai ini masih melakukan menghasut setelah di nasihat maka selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk diambil tindakan selanjutnya. Pulau Pinang semenjak 1.1 Butir-butir pegawai 1. Latar belakang kes 4. 9. Untuk menjelaskan perlanggaranPeraturan 4. saya telah memanggil pegawai berkenaan pada ……….2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ………. Cadangan dan syor ketua jabatan . Nama pegawai No. 6.2000 hingga sekarang. 2. 8. 7. 4. tentang penglibatan Encik Ahad bin Sabtu yang dilaporkan menghasut beberapa orang guru di sekolah ini supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik. 5.4 Selaku Ketua Jabatan. 4.1 Encik Ahad bin Sabtu. 5. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DGA32 telah mula berkhidmat di SMK Angsana.1. 4. pengesahan daripada beberapa orang guru telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya telah melakukan perbuatan menghasut. kad pengenalan Tarikh lahir dan Umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : 49. 4. 4.3. 4. 3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu melakukan perbuatan menghasut. Pegawai tersebut telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran perturan ini yang mana boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya.3 Sebelum tindakan selanjutnya diambil.

. Perturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 50.. Pulau Pinang.Selaku Ketua Jabatannya.k Pegawai Pelajaran Daerah. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang supaya tidak mengulangi perbuatan menghasut. (a) Salinan surat aduan bertarikh ………………. Pejabat Pelajaran Daerah. (b) Surat pengesahan daripada beberapa orang guru. Sekian dimaklumkan. (c) ……………………………………………………. SMK Angsana. Pulau Pinang s. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan untuk rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. Sehubungan dengan ini mencadangkan dan mengesyorkan supaya Pegawai ini diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya kerana melanggar Peraturan 4. 6. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ( SITI BINTI SAAD ) Pengetua.

pilihanraya kecil atau apa pilihanraya untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik Bertindak sebagai agen pilihanraya Masuk pertandingan untuk apa-apa jawatan. makalah atau risalah dengan mana-mana parti politik Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada waktu pilihanraya umum. dan Memegang apa-apa jawatan dalam parti politik (b) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Sokongan (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah) boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke dalam apa-apa jawatan dalam parti politik setelah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis dari Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. 10. BERGIAT CERGAS DALAM POLITIK Peraturan Mengikut peraturan 21 (a) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah) adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik. dan khususnya tidak boleh: i) ii) iii) iv) v) vi) Membuat penyataan umum Menerbit atau mengeliling (mengedar) buku. .51.

Guru Besar. Terangkan Peraturan-peraturan Pegawai Awam yang perlu dipatuhi. GPK Direkod dam Fail Displin Guru. Pengetua. 2. jika terbukti terlibat. Menyiasat aduan/laporan terhadap pegawai yang dilaporkan bergiat cergas dalam politik. arahkan Pegawai memohon kebenaran untuk bergiat dalam politik. 56 dan 57 Tindakan Pengetua. Contoh laporan seperti pada halaman 55. 2) Bagi Kumpulan B. GPK Pengetua. . Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes bergiat cergas dalam politik Bil Proses 1. Dapatkan bukti-bukti daripada Pendaftar Pertubuhan/ Parti Politik berkenaan bagi membuktikan kesahihannya. 1) Bagi Pegawai Kumpulan A. Guru Besar. GPK Catatan Laporan Lisan atau bertulis 3. 4. pegawai ini hendaklah diberi penjelasan bahawa beliau tidak dibenarkan untuk bergiat cergas dalam politik. Sekiranya pegawai masih tidak mematuhi peraturan laporan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib.52. Guru Besar.

Ya Memanggil Pegawai terlibat dan memberi Penjelasan tentang peraturan yang perlu Selesai Ya Mengarahkan pegawai memohon kebenaran bagi Kumpulan Sokongan. dilarang sama sekali bergiat cergas dalam politik Tidak Melaporkan ke JPN dan mencadangkan Selesai . (Kumpulan A-Pengurusan dan Profesional) .53.Kumpulan Sokongan) -PPPBS Tidak Ada kes.PPPS (Kumpulan B. Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Carta Aliran Mula Menyiasat aduan dan kenal pasti pegawai yang terlibat samaada dari kumpulan A atau B.

Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: a) b) Nama pegawai No. Pulau Pinang Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. 3. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahmad Bin Abu yang bertugas sebagai PPP. Jalan Bukit Gambir. TT / 45678 Februari 2007 Pengarah.tindakan tatatertib Tamat 54. Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. SK. Pelajaran Pulau Pinang. ( ) dlm. 11700 Pulau Pinang. Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya.1234571) PPP. kad pengenalan : : . Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahmad Bin Abu (KP. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. Tuan. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik. Sebelum tindakan selanjutnya dapat diambil. Cawangan Bunga Raya. adalah terbukti pegawai telah dilantik sebagai Ketua Cawangan Parti XYZ. 4.1. untuk menjelaskan perlanggaran Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu bergiat cergas dalam politik.2 4. Mengikut surat yang diterima dari parti XYZ bertarikh ……………. dalam Parti Politik XYZ. Mengikut aduan yang diterima.. Pulau Pinang pada pemilihan pucuk pimpinan parti baru-baru ini.3 4.4 .. Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……………………….2002 hingga sekarang. 4.. Cawangan Bunga Raya pada pemilihan pucuk pimpinan Parti XYZ baru-baru ini. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmat di SMK Bunga Raya.tentang penglibatan Encik Ahmad Bin Abu yang dilaporkan bergiat cergas.1 Encik Ahmad Bin Abu. Pulau Pinang semenjak 1. surat pengesahan dari parti XYZ telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya bergiat cergas dalam politik.. Pegawai telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran peraturan ini yang boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya. Latar belakang kes 4. Selaku Ketua Jabatannya. saya telah memanggil pegawai pada ……….c) d) e) f) g) h) i) Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan Jawatan sekarang dan gred Tempat bertugas sekarang Gaji Sekarang : : : : : : : 55. beliau telah dilantik sebagai Ketua Cawangan parti XYZ.

Sekian.k. Sehubungan dengan itu..4. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang untuk kegiatan politiknya. terima kasih ( Dolah Bin Don) Pengetua. Pegawai Pelajaran Daerah.5 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dalam politik. 5. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh …………………………………… Surat pengesahan dari Parti XYZ ………………………………. .. Pejabat Pelajaran Daerah ………………………… …………………………………………………… …………………………………………………. 56.. Cadangan dan Syor Ketua Jabatan Selaku Ketua Jabatannya. Pulau Pinang... saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 21. SMK Bunga Raya. s.. 6... selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang untuk diambil tindakan selanjutnya.………………………... PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya..

DERA PELAJAR Definisi Sesuatu tindakan atau pelakuan yang melibatkan anggota fizikal tubuh badan. Proses Menerima aduan/laporan berlaku kes penderaan pelajar (a) Buat Siasatan Tindakan Pengetua. gangguan mental atau tekanan perasaan. mental dan emosi yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecederaan fizikal. ditakrifkan sebagai suatu penderaan. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes dera pelajar Bil 1. Perlanggaran Tata Kelakuan Di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 : 4. GPK HEM Catatan .(2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. GPK. Guru Besar.57. 11.

62 dan 63. . Direkod dalam Fail Guru Besar. JPS Direkod dalam Buku Perkhidmatan. 58. (b) Kes ringan. 4. (d) Rujuk kepa sesi kaunseling di PPD/JPS. Pengetua. PPD/JPS Direkod dalam fail Displin Guru 5. s. salinan ke PPD/JPN.k. (a) Ulangi proses di atas Guru Besar (b) pegawai dipanggil memberi keterangan dan membuat surat tunjuk sebab (c) Surat Amaran Pentadbiran 1 diberi. lapor pada polis. Kes Berulang Kali Ke-2 Pengetua. Contoh laporan seperti pada halaman 61.2. J/Kuasa terlibat s. Pengetua. Diplin Guru GPK HEM (a) Kes berat. direkod dan disahkan oleh staf berkenaan. Guru Besar. Kes Berulang Kali Ketiga (a) Staf dipanggil beri penjelasan (b) Mesyuarat Lembaga Tatatertib Sekolah membincangkan tindakan samaada i) Surat Amaran Pentadbiran II ii) Tindakan Tatatertib iii) Menghantar laporan/minit mesyuarat ke PPD Kes Berulang Kali Keempat (a) Laporkan ke Jabatan (b) Dicadangkan untuk tindakan tatatertib Pengetua. GPK. Guru Besar. PPD 3. pertimbangan antara pentadbir dengan ibubapa dan beri surat amaran.k. (a) Dapatkan laporan pihak terlibat bersama saksi (b) Menemubual mangsa yang terlibat (c) Panggil pegawai terlibat untuk beri keterangan (d) Beri nasihat dan surat tunjuk sebab.

3b. 3c dan 3d) Tindakan polis Selesai .59.hantar laporan ke Jabatan bersama laporan pihak polis dan laporan doktor a) Beri nasihat lisan b) Beri peringatan keras c) Direkod dalam Fail Diplin Guru Tidak Ya Kes Berulang kali ke-2 (Ulangi proses 3a. Carta Aliran Mula Terima laporan/aduan a) b) c) d) Ya Tidak Siasatan dijalankan Dapatkan laporan pihak terlibat Temubual pihak terlibat dan saksi Staf terlibat dipanggil beri keterangan Sekiranya kes polis.

3c dan 3d) a) Laporan ke Jabatan b) Cadangan tindakan tatatertib Tamat 60. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.. Jawatan ………………. 3b dan 3d) Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil.( ) dlm ……………. (U. 3b. 11700 Pulau Pinang.Gred …………………. Selesai Kes berulang kali ke-3 (Ulangi proses 3a.. di Sekolah ………………………………………. Tarikh : …………………………… (Bagi Kes-Kes Mendera Pelajar) SULIT Pengarah. Jalan Bukit Gambir. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. ..a) Minta surat tunjuk sebab b) Surat amaran perkhidmatan I diberi dan direkodkan c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Ya a) Mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah membincangkan tindakan sama ada i) Surat Amaran Pentadbiran II ATAU ii) Tindakan tatatertib (kes serius) Tidak Selesai k b) Hantar laporan /minit mesyuarat ke PPD Kes berulang kali ke-4 (Ulangi proses 3a./Puan/Cik …………………………………….P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. 3b..

Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 4.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.5 Keterangan yang diambil oleh pihak sekolah 4. tempat. 3.6 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/ Guru Besar 4. masa. tarikh.3 Keterangan pelajar. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.9 Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA + ) ( ITP ) 4.4 Tarikh lantikan (L) (B) : : : : : 61.7 Tempat bertugas sekarang 3. berapa orang yang terlibat dan apa yang berlaku 4.2 Insiden yang berlaku.. 3. 2.6 Tarikh sah jawatan 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………… berjawatan ……………………Gred …….4 Keterangan pegawai yang terlibat 4.kad pengenalan 3.2 No.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3 Tarikh lahir/umur 3.6.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang 3.1 Nama 3. guru dan saksi 4.yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.2 Surat tunjuk sebab .8 Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan 3.6.

b) Salinan surat tujuk sebab. terima kasih. 62. Sekolah Kebangsaan Bunga Ros. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakuan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ( ALI BIN ABU ) Guru Besar.3 Memandangkan pegawi ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. . Pulau Pinang Dokumen-Dokumen Sokongan] a) Salinan keterangan saksi. Pulau Pinang.1 Pandangan terhadap pegawai 5.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. Sekian. beliau dianggap telah :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.4. Pejabat Pelajaran Daerah.k Pegawai Pelajaran Daerah. s. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. c) Salinan keterangan pegawai.

jenaka-jenaka lucah. buah dada dan sebagainya. GANGGUAN SEKSUAL Definisi Gangguan seksual boleh didefinisikan a) Apa jua pertuturan yang tidak dikehendaki di dalam pelbagai bentuk seperti bahasabahasa –bahasa licah. ucapan atau penyataan yang berunsurkan seks dan undangan/permintaan seksual sama ada secara langsung atau tidak. . b) Sebarang tingkah laku sama ada secara gerak isyarat atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan dengan sengaja seperti menyentuh punggung. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.63. 12. 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.

64. Carta Aliran Mula Terima laporan/ aduan kes Tidak Siasatan dijalankan Kes Selesai Ya a) Temu bual pihak terlibat b) Dapatkan keterangan saksi c) Memberi nasihat lisan d) Memberi amaran lisan e) Direkod dan Fail Displin Guru Tidak Kes Berulang Kali Ke-2 Kes Selesai Ya .

Jawatan …………………………………………../Puan/Cik …………………………………….( Tarikh ) dlm ……... . Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. (Bagi Kes-Kes Gangguan Seksual) SULIT Pengarah.P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.Surat Amaran Pentadbiran I Diberi dan direkodkan a) Ulang proses di atas b) Minta Surat Tunjuk Sebab c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Kes Selesai Ya Laporkan ke JPN Cadangkan tindakan Tatatertib Kes Berulang Kali Ke-3 Tamat 65.. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. 11700 Pulau Pinang. Pelajaran Pulau Pinang. (U. Jalan Bukit Gambir. : ………………….

2 4.4 3.Di Sekolah ………………………………………. 3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.2 3. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas ..3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. 4.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.5 Laporan ke JPS 5. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 66.3 3. 2.3.7 3.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.1 4. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.6 3. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.1 3. 3.3. berjawatan ……………………………… Gred ………. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Ulasan dan syor ketua jabatan . Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………. Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.5 Nama No. 4.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD).3. 4.8 3.3.

terima kasih. ( Pengetua/ Guru Besar s.k. salinan surat tunjuk sebab.1 5. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. salinan perakuan/perjanjian pegawai. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. Sekian. . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. Pegawai Pelajaran Daerah. Pulau Pinang. Pejabat Pelajaran Daerah.2 5.3 Pandangan terhadap prestasi kerja pegawai terjejas Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. ) Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) salinan laporan/aduan mangsa gangguan seksual.5. 67. beliau dianggap telah :(a) Berkelakuan dengan sedemikian sehingga sedemikian sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.

13. Waktu Bertugas : Kakitangan Guru Kakitangan Bukan Guru _ Waktu persekolahan mengikut sesi Waktu-waktu yang diarahkan oleh pentadbir Waktu pejabat Perlanggaran Tatakelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---- . MEMBUAT KERJA LUAR SEMASA BERTUGAS Definisi Mengikut Peraturan 5 (3) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 5 (3) Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa perkerjaan luar itu (a) tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya.68.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru membuat kerja luar semasa bertugas : Bil Proses 1. GPK Catatan Pemantauan tugasan kehadiran tingkahlaku direkod dalam fail displin guru Pengetua. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan Membuat kerja luar semasa bertugas (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan tentang etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan 2. GPK s. Guru Besar. Guru Besar.k.(a) membelakangkan tugas awamnya demi demi kepentingan peribadi 69. PPD Rekod dalam fail disiplin guru . (d) Sesi kaunseling di PPD/JPS Tindakan Pengetua. Kes Berulang Kali ke-2 (a) Ulangi proses (a). (b) dan (c) (b) Staf dipanggil untuk memberi keterangan (c) Mengeluarkan surat tunjuk sebab.

Guru Besar.(b) dan (c) di atas (b) Mengeluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali ke-3 . JPN 70.3. Kes Berulang Kali ke-3 (a) Staf dipanggil untuk memberi penjelasan (b) Surat amaran pentadbiran Kes Berulang Kali ke-4 (a) Menghantar laporan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib Pengetua. Pengetua.k. 74. Contoh laporan seperti pada halaman 73. Guru Besar s. dan 75 4. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 Tamat Ya (a) Ulangi proses (a). PPD/JPN Direkod dalam fail disiplin guru Rekod dalam fail disiplin guru.

( Tarikh ) dlm …….P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. (U. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. Pelajaran Pulau Pinang.Tamat Ya (a) Ulangi proses (a).. Jalan Bukit Gambir. ./Puan/Cik ……………………………………. (b) dan (c) (b) Mengeluarkan surat amaran pentadbiran Kes Berulang kali ke-4 Tamat Ya Membuat laporan ke JPN untuk Tindakan tatatertib Membuat laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 71.. : ………………….. (Bagi Kes-Kes membuat kerja luar semasa bertugas) SULIT Pengarah. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. 11700 Pulau Pinang.

5 Nama No.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3.3 3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD).6 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.8 3.Jawatan …………………………………………. Di Sekolah ………………………………………. 4.7 3. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………. 4.. 4.2 3. 3.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.3. 3.4 3.3. berjawatan ……………………………… Gred ………. 2.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas . 4. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.1 3. 4.5 Laporan ke JPS .3..2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 72.

Pegawai Pelajarn Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……………… Pulau Pinang.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat menjalankan kerja luar Semasa waktu bertugas 5.5. amaran 2 dan amaran 3. 2 salinan jawapan/surat tunjuk sebab.3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 5 Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) 2 salinan maklumat/butir-butir perkerjaan yang dilakukan.k. (b) tidak bertanggungjawab. ( ) Pengetua/ Guru Besar s.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5. ………………………………. beliau boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4 (2) dan (g) peraturan yang sama iaitu . .. Maka adalah wajar Pengetua/ Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Terima Kasih 73. 2 salinan teguran/amaran 1. Sekian. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. 2 salinan laporan yang diterima daripada mana-mana pihak.

sama ada dengan percuma atau dengan mandapat upah. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. 14. Mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi.(e) 2 salinan pengakuan/ perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar. PERKERJAAN LUAR Definisi Peraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. 74. Telah menggariskan 5 (1) kecuali setakat yang ia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya Atau Diberi kuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian seseorang pegawai tidak boleh (a) (b) (c) Mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersial. Atau . syarikat. firma atau individu persendirian. pertanian atau perindustrian. Sebagai seorang pakar.

GPK Catatan Pemantauan . Guru Besar. Mengarahkan supaya pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta.tugasan kehadiran tingkahlaku . Menerima aduan/laporan tentang kegiatan membuat kerja luar (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan. Pengetua. 75. 2.(d) Bertugas sebagai seorang pentadbir atau penerima Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 :5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. Tindakan Pengetua. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil bagi kes membuat pekerjaa luar tanpa kebenaran Bil Proses 1. Guru Besar Pastikan pekerjaan luar yang dilakukan bukan daripada jenis-jenis pekerjaan .Direkod dalam fail displin guru.

laporkan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib.yang dilarang. Sekiranya pegawai ingkar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 3. 76. Guru Besar Laporan yang dikemukan berserta dengan dokumen sokongan. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Mengarahkan pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta Ya Tidak Tidak . Pengetua.

SK. . Saya dengan hormatnyamerujuk kepada perkara tersebut di atas.Sokong Sokong Membuat laporan ke JPN Untuk tindakan tatatertib Tamat Kemukakan Boring ke JPN Tamat 77. Tuan. Pulau Pinang. 11700 Pulau Pinang. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Man Bin Mat (KP: 1234561) PPP. .Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. Pelajaran Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir.( )dlm.TT/35352 Februari 2006 Pengarah.

Syarikat Insuran Jati. prestasi beliau adalah baik. Pihak Insuran Jati melalui suratnya bertarikh …………. saya telah berhubung dengan Syarikat Insuran Jati melalui surat bertarikh ………….4 Pada ……………. untuk mendapatkan pengesahan sama ada aduan yang diterima adalah benar atau sebaliknya. Pulau Pinang semenjak 2000 hingga sekarang. 4. telah mengesahkan bahawa pegawai ini sememangnya telah dilantik sebagi Agen Insuran Syarikat Jati hingga sekarang. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmatn di SMK Bunga Raya. 4. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993.1 Butir-butir pegawai (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Nama pegawai No.1 Encik Man bin Mat. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Man bin Mat yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya. Latar belakang kes 4.3 Selaku Ketua Jabatannya.kad pengenalan Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : : : : 78. 3. 4. pegawai berkenaan telah dimaklumkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi pegawai awam melakukan pekerjaan luar sebagai agen .2.. 4. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: 3. Sepanjang perkhidmatan di sekolah ini.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……………………… tentang penglibatan Encik Man bin Mat yang dilaporkan melakukan pekerjaan sebagai agen insuran.

Walau bagaimanapun pegawai ingkar untuk mematuhi arahan yang diberi. saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib dengan hukuman yang sewajarnya. 4. Pejabat Pelajaran Daerah ………………… Pulau Pinang. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh ……………… Surat pengesahan dari syarikat Insuran …………. 3.insuran dan boleh diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 5.1 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dengan keputusannya. Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Pernah Diluluskan Oleh Kementerian. …………………. Pulau Pinang s.. Saya yang menurut perintah. Saya selaku Ketua Jabatannya. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 79. mendapati pegawai ini ingkar untuk mematuhi Peraturan 5. Guru tuisyen Pensyarah sambilan Tutor sambilan Penulis buku . Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 1. Cadangan dan syor ketua jabatan 5. Pegawai Pelajaran Daerah.5 Pegawai telah diberi nasihat supaya memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sehubungan dengan ini.k. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. 2.2 6. 4. 5. Sekian. SMK Bunga Raya. ( ALI BIN ABU ) Pengetua. 5.

9. 13. 2. 11. pada hari kerja yang berikutnya dengan syarat bahawa tiap-tiap cek mestikan dibankkan dalam tempoh seminggu selepas diterima. duit syiling. 14. 15. 6. wang pos dan kiriman wang) melebihi RM 2000. 5. Penterjemaah kamus Penceramah Jurulatih teater/sukan Jurulatih senamrobik Pembantu teknik sambilan Warden lalu lintas Penolong pendaftar perkahwinan Penulis skrip audir sambilan Jurulatih renang Pemandu pelancong Pendemonstrasi sambilan Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Dilarang 1. 3. 12.5. 7. 15.00 Atau apa-apa jumlah yang lebih kecil dibankkan kesemua pungutan yang ada dalam tangan sama pada hari itu juga atau jika lewat diterima. . 10.00 DAN Jumlah pungutan (termasuk wang kertas. 4. 7. cek. KEGAGALAN MENYERAHKAN WANG KUTIPAN YURAN Definisi Mengikut Arahan Perbendaharaan 78 (a) – Bila Pungutan mesti dibayar di Perbendaharaan “ Semua pemungut …… yang menerima wang awam sama ada wang itu kena diperakui sebagai hasil atau tidak adalah dikehendaki jika : (i) (ii) Pungutan wang kertas dan duit syiling RM 500. Wartawan sambilan Berniaga Jurujual jualan langsung Agen insuran Ahli lembaga pengarah syarikat Ketua kampong Pelakon iklan 80. 8. 6.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan yang perlu diambil bagi kes kegagalan menyerahkan kutipan yuran Bil Proses 1. Mengenalpasti staf yang terlibat melalui semakan a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan Tindakan Pengetua. Guru Besar.Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) (b) tidak jujur atau tidak amanah tidak bertanggungjawab 81. Penyelia Petang Catatan .

3. Contoh laporan Seperti pada halaman 85. 82. a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan . Penyelia Petang Rekod dalam fail diri guru.2. Guru Besar. Sekiranya ingkar a) Melaporkan ke JPN b) Membuat laporan Polis Pengetua. Membuat siasatan Memanggil staf yang terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjukkan butiran menunjukkan kutipan yuran yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam 14 hari. Pastikan staf menandatangi surat akuan terima. 4. 86 dan 87. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang terlibat Melalui semakan.

( ) dlm ……… Tarikh : ……………………… (Bagi Kes-kes Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran) SULIT Pengarah.Membuat siasatan memanggil Pegawai terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjuk butiran menunjukkan kutipan yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari. Sekiranya ingkar . Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil. a) Melaporkan ke JPN b) Membuat Laporan polis Tamat 83. .

kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan : : : : 84.7 3.5 3..8 3. berjawatan ……………………………. 3.1 3.9 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) .4 Nama No./ Puan/ Cik …………………………………………. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………….P. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. Gred ………. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.3 3. 3.. 11700 Pulau Pinang.2 3.Pelajaran Pulau Pinang. (U. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ………………………………………………. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.6 3. 2. Jalan Bukit Gambir.

1 Nasihat secara lisan (direkodkan). 4.k. iaitu :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak jujur dan tidak amanah. Ulasan dan syor ketua jabatan 4. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi:4. 85.2.4.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4. ( Pengetua/ Guru Besar s.2 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. terima kasih.2. 4. 4. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.2 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (f) dan (g) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 4.1 Kesan kesalahan pegawai terhadap akuan/ audit sekolah. Sekian.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. 4.2.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.5 Laporan ke JPS 5. (b) tidak bertanggungjawab Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. ) . Pejabat Pelajaran Daerah.2.2. Pegawai Pelajaran Daerah.

. Rujukan: Bil.Pulau Pinang. Pelajaran Pulau Pinang. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan.( Tarikh (Bagi Kes-kes Kebankrapan) SULIT Pengarah. 86. salinan perakuan/perjanjian pegawai. ) dlm ………… : ……………………. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (f) (g) (h) (i) (j) salinan laporan/aduan kegagalan menyerahkan kutipan yuran. salinan surat tunjuk sebab.

Jalan Bukit Gambir. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas 2. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik …………………………………………. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ………………………………………………. (U. berjawatan ……………………………. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3./ Puan/ Cik ………………………………………….P. 3.3 3. Latar belakang kes .4 3..1 3.9 Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. 11700 Pulau Pinang. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.6 Nama No. Gred ………. 3.2 3.8 3.. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 87.7 3.6 3.

4. 4. jawatan.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta Jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar). Dikepilkan laporan Pegawai Pemegang Harta sebagai Lampiran B. .5 Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut.4 Pegawai Pemegang Harta juga (Nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan lagi). 4.6 Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut: (a) (Nyatakan alasan pegawai) (b) (c) 88. Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh bertarikh (Nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D.3 Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap).1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (Nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) 4.8 (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai). 4.4. iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya. Dikepilkan salinan surat tersebut sebagai Lampiran C. 4. Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta Mulai (Nyatakan tarikh pembayaran) 4.

5. Dikemukan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya. ( Pengetua/ Guru Besar s. Sekian. ) .k. Pejabat Pelajaran Daerah. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pulau Pinang. Pegawai Pelajaran Daerah.

Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. : : . 11700 Pulau Pinang. Bagi Kumpulan Sokongan (No.CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN CONTOH SULIT Ruj. Jalan Bukit Gambir.2). Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.

Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan. -1Bersama-sama ini disertakan sesalinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A.14 Nama : No.11 3.10 3.2 3. Jawatan.13 3.2007 hingga sekarang. Dikepilkan salinan jadual kedatangan bagi tarikh-tarikh tersebut. dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadap beliau. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.6 3.12 3.1 3. Gred dan Tempat Bertugas] telah hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran mulai dari 28.4 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : .5 3.3 3. Latar belakang 4. 2. Jawatan. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai.8 3. Butir-butir pegawai 3. NO.09.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. 3.1 Adalah dimaklukan bahawa [Nama Pegawai. KP. Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.7 3. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA. .9 3.

Pada 1.8 dalam perakuan tuan. Walaupun begitu pegawai berkenaan masih juga kembali bertugas.3 ii.10. Saya telah mengemukakan surat arahan panggil balik bertugas di samping mengarahkan beliau secara lisan supaya kembali bertugas semula dengan serta merta.7 Pihak sekolah juga ada menerima salinan surat daripada sekolah lama beliau yang dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang memaklumkan . 4.2007.5 4.2007 sebagai Lampiran D. Berikutan itu beliau menjadi buntu. iii.4 Surat peribadi saya selaku Ketua Jabatan bertarikh 23. Senaraikan masalah beliau sepertimana di para 4.2007. Ketika hadir ke sekolah pada 1.11.2007 sebagai Lampiran C.5. pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah sejak bertugas di SMK Beliau bertukar ke sekolah ini mulai dari 1. Walaupun begitu beliau hanya hadir sekejap sahaja dan memberitahu hendak pergi ke Pejabat Pelajaran berjumpa dengan Pegawai Eksekutif.11.2 Berikutan itu selaku Ketua Jabatan saya telah pergi ke rumah pegawai.10.SKSA/09/06/009 bertarikh 11.10. Namun begitu difahamkan beliau tidak pergi ke Pejabat Pelajaran Daerah .4.1 hingga 4. Surat tersebut dikemukakan secara berdaftar biasa. Rujukan Bil(23)dlm.07. sedih. Secara lisan pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah kewangan. jam 8.30 pagi pegawai berkenaan ada hadir ke sekolah. Pegawai berkenaan ada di rumah ketika itu.6 -2Beliau juga memaklumkan menghadapi masalah kewangan yang serius seperti berikut : i. 4.5.10. Surat tersebut telah dikemukakan secara berdaftar biasa. 4. Surat tersebut dikemukakan secara serahan tangan melalui PRA sekolah.2007. kecewa serta runsing hingga menyebabkan tidak dapat berfikir dan bertindak dengan rasional. Dikepilkan salinan surat pertukaran sebagai Lampiran H.2007 sebagai Lampiran G. Dikepilkan salinan surat Bil(22)SKPP/02/12/003 bertarikh 4.2007 sebagai Lampiran E. Bil(03)dlm. 4.SKPP/02/12/003 bertarikh 5. Berikutan itu saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas bagi mengarahkan beliau kembali bertugas serta mengemukakan penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Bil i.

4.. perbuatan pegawai berkenaan yang tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). sebagai Lampiran K dan salinan akuan terima serahan tangan sebagai Lampiran L.(P) bertarikh 20.11 4. SMKBT.2007 sebagai Lampiran I 4. Walaupun begitu tanggungjawab beliau sebagai seorang kakitangan kerajaan tidak harus diabaikan dan beliau perlu menjalankan tugas dengan dedikasi. Sehubungan itu. T.11. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pulau Pinang .pegawai telah tidak hadir bertugas selama 20 hari dan tempoh tersebut diperakukan pemotongan emolumen. Bahagian Sumber Manusia. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat pegawai sebenarnya menghadapi masalah kewangan dan peribadi yang agak berat. Salinan surat Bil(17)dlm.1). iaitu tidak bertanggungjawab. Dikepilkan salinan surat Pengetua. terima kasih. Saya juga telah berusaha menasihati beliau tetapi tidak berkesan. Kedua-dua surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai. salinan kad A.8 Memandangkan beliau masih juga tidak hadir maka saya selaku Ketua Jabatan telah mengeluarkan sekali lagi surat arahan panggil balik bertugas kepada pegawai berkenaan secara A. : : . Bagi Kumpulan Sokongan (No. ……………………………….TPG.10 Sehubungan dengan itu. memandangkan pegawai berkenaan masih juga tidak kembali bertugas sekarang maka saya mengesyorkan supaya beliau dikenakan hukuman yang setimpal kesalahannya. Berdaftar serta secara serahan tangan yang dikemukakan melalui PRA sekolah.9 Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripada hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa. 4. T. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) -3CONTOH SULIT Ruj.12 Sekian. 4. SMK . Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.SKPP/02/12/005 sebagai Lampiran J.

gred dan tempat bertugas) telah didapati tidak bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah mulai dari (tarikh sebenar pegawai mula tidak hadir bertugas) hingga sekarang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Kompleks Kerajaan Parcel E. Blok E12.7 3. 11700 Pulau Pinang. TERHADAP [NAMA DAN NO.Aras 1-5. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Oleh yang deminian tata kelakuan pegawai berkenaan adalah melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.5 3.6 3. . Jalan Bukit Gambir. Butir-butir pegawai 3.9 Nama : No. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.8 3. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. PERAKUAN PERWARTAAN BUANG KERJA MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993.3 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : . 2. -43.4 3. jawatan. Tuan. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Adalah dimaklumkan bahawa (nama pegawai.2 3.1 3.

10 3.3 Selaku Ketua Jabatan. Latar Belakang Kes 4.3. Dikepilkan surat yang berkaitan. . Dikepil salinan Jadual Kedatangan [nama sekolah] mulai dari [nyatakan tarikh sebenar pegawai telah meninggalkan tugasnya tanpa cuti atau tanpa kebenaran] hingga sekarang. Catatan : Sila pastikan nama pegawai dan catatan ‘tidak hadir’ bertugas tanpa cuti dan kenaran Ketua Jabatan dicatatkan pada setiap hari bekerja di jadual kedatangan berkaitan iaitu mulai dari tarikh sebenar pegawai tidak hadir bertugas hingga sekarang. Rekod jadual kedatangan haruslah dipastikan ada tandatangan haruslah dipastikan ada tandatangan pengesahan oleh Ketua Jabatan. jawatan.13 3.14 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : Dikepilkan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai sebagai Lampiran A.2 Walau bagaimanapun sebelum kelulusan permohonan diketahui.12 3.11 3. gred dan tempat bertugas] ada mengemukakan permohonan utuk penangguhan sementara kontrak perkhidmatan pendidikan guru/cuti belajar separuh gaji ke Kementerian Pelajaran Malaysia melalui surat [rujukan surat-surat yang berkaitan dan tarikh] kerana ingin melanjutkan pelajaran di [tempat menyambung belajar] selama [jumlah] tahun mulai dari [tarikh] hingga [tarikh]. saya telah mengemukakan surat kepada [nama pegawai] melalui surat [rujukan dan tarikh] bagi mengarahkan beliau untuk kembali bertugas dengan serta merta memandangkan masih tiada sebarang jawapan dan kelulusan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. [nama pegawai] masih juga tidak kembali bertugas. Dikepilkan surat-surat yang berkaitan. 4. [nama pegawai] telah meninggalkan tugasnya.4 Nyatakan sama ada surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai berkenaan ataupun sebaliknya dan kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan jika ada.1 Adalah dimaklumkan bahawa [Nama pegawai. 4. -54. 4.

Berdaftar dengan catatan ‘HANYA DITERIMA OLEH PENAMA SAHAJA’ di luar sampul surat terhadap pegawai berkenaan melalui surat [rujukan dan tarikh). 5. T. Pergi ke alamat rumahnya di (tempat) Bertanya hal ehwal pegawai dengan saudara mara beliau Bertanya dengan kawan-kawan rapat pegawi ATAU Apa juga usaha yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai 6. Dikepilkan salinan surat tersebut. -67. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab. memandangkan surat-surat yang dikemukakan kepada pegawai telah dikembalikan semula kerana tidak terserah serta tidak dapat dikesan maka adalah diperakukan kes pegawai berkenaan bagi tujuan pewartaan buang kerja. Dikepilkan salinan borang Pos (nyatakan nombor rujukan) 4. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . ii. Sekian.8 Kemudiannya Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] memaklumkan pihak [Negara berkaitan] tidak memberi sebarang jawapan atas pertanyaan yang telah dibuat oleh pihak pos. Sehubungan itu. terima kasih.6 Pertanyaan secara bertulis telah dibuat oleh pihak sekolah kepada Pos Malaysia Berhad pada [tarikh] bagi mengetahui kedudukan surat tersebut sama ada telah diakui terima oleh pegawai ataupun sebaliknya. 8. iv. Oleh yang demikian tata kelakuan [nyatakan nama pegawai] adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). Dikepilkan salinan surat tersebut. iii. Namun tiada sebarang maklumbalas yang diterima. Dikepilkan salinan surat tersebut.4. Nyatakan ulasan dan syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai.7 Menurut Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] satu siasatan sedang dijalankan bagi mengesan surat tersebut. Nyatakan juga inisiatif lain yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai. 4. 4. Contoh : i.5 Saya sekali lagi telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A.

………………………………….. KETUA JABATAN/ PEGAWAI PELAPOR DAN COP RASMI JAWATAN

-7CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. : :

Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, 3. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Nama dan No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : ,

Bersama-sama ini disertakan Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. -84. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993, seperti berikut: 4.1.1 Tidak Hadir bertugas Tanpa Cuti Dan Kebenaran 4.1.1.1 [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang]

Telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tarikh-tarikh ketidakhadiran Tahun 2003 Jumlah hari

Tahun 2004

JUMLAH Salinan jadual kedatangan bagi tempoh ketidakhadiran tersebut sebagai Lampiran . 4.1.1.2 Berikutan itu, selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A.T. Berdaftar kepada pegawai berkenaan bagi mengarahkan beliau kembali bertugas dengan serta merta mengemukakan penjelasan berhubung ketidakhadirannya melalui surat-surat berikut : 3.1.1.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] s sebagai Lampiran . dan salinan kad A. T. sebagai Lampiran .

4.1.1.3

Pegawai berkenaan telah hadir untuk bertugas semula pada [tarikh] Memandangkan beliau telah hadir bertugas semula saya telah mengadakan perjumpaan dengannya untuk mengetahui sebab-sebab ketidakhadirannya di samping turut mengemukakan surat kepadanya meminta penjelasan. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran .

4.1.1.4

-9Pegawai ada mengemukakan surat penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Salinan surat penjelasan pegawai sebagai Lampiran .

4.1.1.5

Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah tidak hadir bertugas tanpa kebenaran terlebih dahulu atau sebab yang munasabah adalah melanggar Peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab.

4.1. gred dan tempat bertugas sekarang] juga telah didapati keluar awal dari waktu yang telah ditetapkan iaitu 8.4 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah didapati datang lewat serta keluar awal adalah melanggar Peraturan 4(2)(i).2.00 petang Jumaat .1.45 petang Salinan jadual kedatangan seperti mana di Lampiran .15 tengahari – 2. Selain itu.2.2 Datang Lewat Dan Keluar Awal Ketika Bertugas 4. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan secara lisan Pegawai memaklumkan seperti berikut : Salinan peraturan sekolah sebagai Lampiran .1.00pagi hingga 5.2 Berikutan itu. jawatan.1. sepanjang pegawai bertugas di [nama sekolah] saya tidak pernah menerima sebarang rekod perubatan dari mana-mana hospital kerajaan atau swasta yang menyatakan bahawa pegawai berkenaan ada mengalami masalah mental atau jiwa.00 tengahari – 2.00 petang bagi hari Isnin hingga Jumaat tarikh berikut : Tarikh Waktu Hadir Waktu Keluar Jumlah JUMLAH Tidak termasuk waktu rehat : Isnin – Sabtu (Kecuali Jumaat) – 1.1 [nama pegawai.1.2.10 4.12. .1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] Sebagai Lampiran .3 Saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai berkenaan bagi mendapatkan penjelasannya. 5. selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat meminta penjelasan pegawai berhubung perkara tersebut melalui surat-surat berikut : 3.1.2. . 4.4.2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.2.

pegawai berkenaan juga sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pembantu Tadbir seperti [kata-kata yang diucap oleh pegawai kepada Pembantu Tadbir. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. kesungguhan kerja. [tandatangan Pengetua dan cop rasmi] . Jalan Bukit Gambir. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.] 8.] 7. perubahan sikap serta tingkah laku dan sebagainya. Memandangkan pegawai sering melakukan kesalahan-kesalahan tersebut walaupun telah dinasihat supaya berubah maka selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya pegawai diambil tindakan tatatertib dan dikenakan hukuman [nyatakan hukuman yang disyorkan. Selain itu. : : . Bagi Kumpulan Sokongan (No.6. penglibatan dalam aktiviti luar atau sumbangannya.2).] Sekian. [sila berikan ulasan tuan terhadap prestasi menyeluruh pegawai termasuklah prestasi kerja semasa.11 CONTOH SULIT Ruj. terima kasih. 11700 Pulau Pinang.

14 Nama : No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : .7 3.6 3.12 Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A. PPP Bukan Siswazah Gred DGA29 telah ditukarkan ke sekolah ini dari SK ………………………… Mulai ……………………………….9 3.3 3. Tuan. PPP Lepasan Diploma Gred DGA29 di SK………………………….12 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Butir-butir pegawai 3. 2. Sepanjang tempoh beliau bertugas di Sekolah ini.[KP:………………………] PPP LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Dimaklumkan bahawa Encik …………………….8 3. 3. beliau telah yang didapati melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan-peraturan penjawat awam berikut :.2 3.13 3.4 3. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ENCIK……………………………. 4.5 3. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.. .11 3.10 3.. yang membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. Latar Belakang Kes 4.1 Dimaklumkan bahasa Encik ………….1 3..

11. Klinik Kesihatan. Pulau Pinang.2007 11.1 Lambat Mengemukakan Sijil Sakit Klinik Kerajaan 4.2007 20.1.11.1. . Bukit Jambul.2007 12.11.2 (Nyatakan apakah tindakan pihak sekolah usaha bagi mencegah perbuatan tersebut berulang seperti memberi teguran secara lisan atau bertulis atau dalam mesyuarat guru dan salinan dokumen yang berkaitan) 4.11.2007 05.1.11.2007 07. Balik Pulau.Pulau Pinang Klinik Kesihatan Azhar. Tarikh Diserah 12.11.2007 Salinan sijil-sijil sakit berkaitan disertakan di Lampiran G.2007 17.2007 – 06.2007 – 04.11.11.11.2007 12.1 Dimaklumkan bahawa Encik ………………………… dilaporkan melakukan kesalahan tidak hadir bertugas dengan mengambil Sijil Sakit daripada merata-rata Klinik Kerajaan dan lewat memaklumkan Ketua Jabatannya.2007 12.11.Pulau Pinang.1. Klinik Kesihatan.1.1.Sijil Sakit MCPP 456364 MCPP 578997 MCPP 555141 MCPP 234567 MCPP 875633 MCPP 975864 MCPP 567248 Nama Klinik Klinik Kesihatan Bersatu.1. Balik Pulau.2007 25.2007 – 12.2007 – 21. Pulau Pinang. .11.11.2007 12.3 Perbuatan pegawai tersebut gagal atau lewat menyerahkan sijil sakit atau gagal memaklumkan perkara tersebut kepada Ketua Jabatan boleh disifatkan sebagai kurang cekap atau kurang berusaha dan tidak bertanggungjawab iaitu melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.2007 12.13 4.2007 12.10.4.2007 Jumlah Hari 2 2 1 2 1 2 1 No. Klinik Kesihatan.11.11.11. Klinik Kesihatan Bersatu. Gelugor. Tarikh-Tarikh yang terlibat adalah seperti berikut :- Tarikh 03. Pulau Pinang. Klinik Kesihatan.11.09.

2. 6. Terima Kasih. saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada saripada Hospital Kerajaan atau Swasta yang mengesahkan bahawa beliau mengidap masalah mental atau jiwa. 4.2 Selaku Ketua Jabtan saya telah beberapa kali memberi teguran secara lisan supaya beliau lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan terhadapnya.telah didapati tidak masuk Kelas mengajar di kelas-kelas yang sepatutnya mengajar pada tarikh-tarikh dan waktu sepeti berikut :Tarikh Kelas Kelas Waktu Subjek Dokumen Bukti Salinan Jadual Waktu Peribadi Pegawai dikepilkan sebagai Lampiran H.3 Perbuatan beliau ini dapatlah diifatkan sebagai tidak bertanggungjawab iaitu melanggar Peraturan 4(2)(g) Peraturan –Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.1.1.2. . malah sering mengulangi perbuatan tersebut.1 Encik …………………………. Walau bagaimana tidak diendahkan.2. .1. Sekian. (nyatakan ulasan serta syor pelanggaran tatatertib yang dilakukan pegawai berkenaan).14 – 5.1. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini.2 Tidak masuk kelas mengajar 4. 4.4.

.15 CONTOH KES BANKRAP SULIT Ruj.. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) . : : ... Jabatan Pelajaran Pulau Pinang..2)... Bagi Kumpulan Sokongan (No. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran....………………….. Jalan Bukit Gambir.

Butir-Butir Pegawai 3. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai. Latar belakang kes 4. 3.KP. jawatan.1 Nama : 3. .4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3. Tuan. nama pegawai. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Gred dan tempat bertugas) telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan pegawai awam dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.13 Jabatan Sekarang : 3.14 Rekod Tindakan Tatatertib : Salinan kenyataan perkhidmatan pegawi berkenaan yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A. .2 No.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. PERAKUAN TINDAKAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA. jawatan.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3. Kad Pengenalan : 3.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.3 Tarikh Lahir/Umur : 3.11700 Pulau Pinang. Dimaklumkan bahawa (Nyatakan.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3. JAWATAN. 2.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. NO.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3.8 Taraf Jawatan : 3.7 Jawatan Sekarang : 3.16 4. . GRED DAN TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.

4 4.17 5. Selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai. Sekian. Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut : (a) (b) (c) (Nyatakan alas an pegawai) 4.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut. . Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap).4. Terima Kasih. 4. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) Pegawai Pemegang Harta juga (nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil Harta sebagai Lampiran B. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.3 4. Dikepilkan salinan surat sebagai Lampiran C.6 Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh (nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D.) 4.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar) Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta mulai (nyatakan tarikh pembayaran).8 .5 4. (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai.

Bagi Kumpulan Sokongan (No. : : . ………………………………… ) . Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.2)..……………………………… (Nama: Guru Besar SK ……………………………. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.18 CONTOH SULIT Ruj.

jawatan. 3.8 3.Jalan Bukit Gambir.6 3.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai.13 3.14 Nama : No.9 3.3 3. 2. 11700 Pulau Pinang. Dimaklumkan bahawa (nama. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : . Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Latar Belakang Kes 4. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. . PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA. tempat bertugas) telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.19 – Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kii sebagai Lampiran A.10 3.4 3. gred dan tempat bertugas sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.11 3.1 3.5 3. NO.2 3. . KP. gred.7 3. jawatan. 4. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.12 3. Butir-butir pegawai 3. Tuan.

4 [Nyatakan apakah tuntutan kecuaian oleh plaintif terhadap pegawai. 6. Bagi Kumpulan Pengurusan (No. Aras 1 – 5 . Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat [nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian.5 [Nyatakan penjelasan pegawai jika ada. terima kasih.2 [Nyatakan salah laku pegawai seperti apakah bentuk salah laku tersebut terutama punca kejadian itu berlaku.] 4. Kompleks Kerajaan Parcel E. masa dan tarikh berlaku. tempat berlaku.3 [Nyatakan akibat daripada kejadian tersebut.] 4. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripad hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa.2). Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Bahagian Sumber Manusia.] 4. Kami Tarikh Pengerusi. Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E12. …………………………..] 4. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] CONTOH Ruj.4.6 [Nyatakan peraturan-peraturan yang telah dilanggar] 5. : : 20 – .

PERAKUAN TINDAKAN SURCAJ TERHADAP PUAN KP: PPP SISWAZAH GRED DG41 SMK Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. PPP Siswazah Gred DG41.21 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini di Lampiran 1.11 3.2 3.14 Nama : No.4 3.5 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : .9 3. 3. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan salinan. Beliau telah ditugaskan untuk mengajar subjek Matematik bagi Tingkatan 1 .1 3. 2.12 3.8 3.6 3. Dimaklukan bahawa Puan .1 Dimaklumkan bahawa Puan . Butir-butir pegawai 3. PPP Siswazah Gred DG41 di SMK .3 3.7 3. 4. Latar belakang Kes 4.Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan membolehkan tindakan diambil terhadap beliau.13 3. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Tuan.10 3. SMK telah dibekalkan dengan 1 unit Computer Note Book jenama Dell C640 untuk program pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).

jam 7. Salinan laporan siasatan Lampiran K di Lampiran 6. 4.6 . Anggaran nilai semasa komputer berkenaan ialah RM5000.6.2003 dengan disahkan oleh Pengetua SMK . Seterusnya pada 28.00 yang dismpan dalam bilik tidur beliau telah dicuri.22 Pegawai Pelajaran Daerah telah menyiasat kes kehilangan tersebut ( di lampiran K) pada 28. Salinan laporan awal bertarikh 16. Hasil rumusan akibat kehilangan tersebut bahawa pihak sekolah sewajarnya mengambil inisiatif supaya perkara yang sama tidak berulang lagi.00 petang beliau balik semula ke rumahnya beralamat di No. . 4. Pintu kayu rumah beliau dikopak dan Komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH3715 (38038412656) berharga RM 5800.06.2003 di Lampiran 2 dan Salinan surat aku janji rujukan 78458 bertarikh 20.5 Laporan awal mengenai kehilangan tersebut telah dikemukakan oleh pihak sekolah sekolah kepada Pengarah Pelajaran Pulau Pinang melalui surat bertarikh 16.00. Pegawai telah membuat aku janji penerimaan komputer tersebut pada 20.2004 di Lampiran 5.09. Pegawai yang dipertanggungjawabkan mestilah sentiasa menjaga keselamatan peralatan dengan lebih berwaspada.2003.12.2004. Ketika itu beliau sedang menjalani Kursus Kesedaran Keselamatan Fasa 2 di Langkawi. 4.09.10. 4.30 malam Puan menerima panggilan dari jiran beliau mengatakan rumahnya telah pecah masuk.4 4. Salinan report polis 1345/2003 di Lampiran 4.12. SMK Bil( ) Bertarikh 20.dan 2. 22.12. Kecurian tersebut telah dilaporkan oleh suami Puan Pada 28.2003 jam lebih kurang jam malam 8.2003 di Lampiran 3. Salinan surat kebenaran oleh Pengetua. Semua peralatan PPSMI mestilah disimpan di sekolah semasa cuti ataupun jika guru sedang bercuti.3 Pada 27.2 Bagi tujuan tersebut. pihak sekolah telah mengamanahkan agar pegawai menjaga dan menyimpan komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656).2004.

23 Pengetua SMK mengesahkan bahawa prestasi kerja semasa pegawai amat memuaskan.03.4. rakan sekerja serta pelajar. Beliau telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2003. pegawai mempunyai hubungan yang baik dengan pentadbir. Markah prestasi 3 tahun terakhir adalah seperti berikut : . Akibat kehilangan tersebut. Salinan surat Kementerian Kewangan KK/BKP 12/291/20 Jld.00.9 .2006 di Lampiran 7.03. pihak perbendaharaan melalui suratnya KK/BKP 12/291/20 Jld (sk5) (2) bertarikh 29. Setelah kes ini disemak dan diteliti ternyata terdapat elemen-elemen kecuaian dari segi penyimpanan dan keselamatan Note Book tersebut. 4.2 (sk5) (2) bertarikh 29.8 4. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan memuaskan.7 Sehubungan itu. Kerajaan Malaysia terpaksa menanggung kerugian wang bernilai RM5800.2006 memutuskan bahawa Puan dikenakan tindakan surcaj kerana kecuaiannya hingga menyebabkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656). Sepatutnya pegawai lebih bertanggungjawab dalam menyimpan serta menjaga keselamatan barang awam untuk mengelak dari kecurian. Selain itu. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi serta menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan sempurna.

Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya. saya bersetuju dengan syor perbendaharaan supaya pegawai dikenakan tindakan surcaj kerana mengakibatkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernilai RM5800. Sekian.4 90.1). tetapi adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk menjaga Note Book yang diamanahkan kepadanya untuk disimpan dengan sebaik Kewangan 1957 (Pindaan 1972). Sehubungan itu. Walaupun kehilangan tersebut tidak disengajakan. Saya yang menurut perintah. saya berpendapat bahawa kehilangan Note Book berkenaan adalah disebabkan oleh kecuaian pegawai terhadap penyimpanan dan keselamatan barang tersebut. Seterusnya.2006 di Lampiran 8. Kementerian Pelajaran Malaysia. (Nama: Pengetua SMK ) .4 95. 5.00.6 Bil ( ) Salinan pengesahan Pengetua SMK bertarikh 16. Bagi Kumpulan Sokongan (No.24 CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.5.i) ii) iii) Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 95. terima kasih. : : .

11700 Pulau Pinang. jawatan. Jalan Bukit Gambir. Dimaklumkan bahawa Encik [nama pegawai. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ] ATAU . Beliau telah dibebaskan pada [tarikh] oleh mahkamah dengan ikat jamin sebanyak RM [jumlah]. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Blok E12. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 2. Seterusnya beliau telah dihadapkan di mahkamah [nama mahkamah] pada [tarikh] atas pertubuhan berikut: Nyatakan pertuduhan/ pertuduhan-pertuduhan Yang dihadapkan ke atas pegawai berkenaan. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] dikenakan Perintah Tahan Kerja berkuatkuasa mulai dari tarikh beliau ditangkap iaitu [tarikh] dengan dibayar separuh daripada emolumen bulanannya. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.25 Berdasarkan Peraturan 32(3).KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Kompleks Kerajaan Parcel E. Tuan. gred dan tempat bertugas] telah ditangkap polis pada [tarikh pegawai ditangkap] dan ditahan reman selama [jumlah] hari mulai dari [tarikh] hingga [tarikh]. 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.Bahagian Sumber Manusia. . Aras 1-5. Ini adalah kerana [ NYATAKAN ALASAN-ALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN PERINTAH TAHAN KERJA SELARAS DENGAN PERATURAN 44)2). . PERAKUAN PERINTAH TAHAN KERJA TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.

Ini adalah kerana [NYATAKAN ALASANALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH TAHAN KERJA] Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti berikut : 5. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) . selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] tidak dikenakan Perintah Tahan Kerja.1). Bagi Kumpulan Sokongan (No..2 5.26 – CONTOH SULIT Ruj.4 Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang kemas kini. : : .3 5.4. Terima Kasih ………………………….1 5. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Salinan surat pertuduhan mahkamah Salinan surat mahkamah [ Lain-lain maklumat yang berkaitan] 5. Berdasarkan Peraturan 32(3). Sekian.

Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai. Tuan.2005 telah membuat keputusan pegawai dikenakan denda RM900.00 tidak bayar penjara 21 hari. KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.3 GL (A) di atas jalan tersebut dengan melulu. oleh yang demikian itu. Adalah difahamkan pegawai berkenaan telah membayar denda tersebut. Aras 1-5. kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 41(1) Akta pengangkutan jalan 1987 (Pindaan 1999).27 Menyebabkan kematian kepada seorang bernama RF/78743. Blok E12.04. jenis Proton 1. setelah mengambil perhatian tentang segala hal keadaan jalan itu (termasuk jenis keadaan dan berada di atas jalan itu) adalah berbahaya kepada orang awam dan telah . Jawatan. 3. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. PERAKUAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO.1. Jalan Bukit Gambir. Bahagian Sumber Manusia. Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) di Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 18.10. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.2003 lebih kurang 2. telah memandu kenderaan motokar No. Kompleks Kerajaan Parcel E. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.00 petang bertempat di KM 102 Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang. 11700 Pulau Pinang. Namun begitu pertuduhan di bawah Seksyen 41 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) dipinda kepada Seksyen 46 Akta .2004 atas pertuduhan berikut : Bahawa kamupada 9. . Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 25.

Pengangkutan Jalan 1987 dan telah dibaca dan diterangkan kepada pegawai oleh pihak mahkamah seperti berikut : Bahawa kamu 9.1.2003 lebih kurang jam 2.00 petang bertempat di KM 102, Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan , di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang, telah didapati memandu motokar No. di dalam keadaan yang tidak normal dan di dapati tidak mempunyai keupayaan fizikal untuk memandu kenderaan tersebut dalam keadaan tersebut dalam keadaan mengidap penyakit kencing manis (kekurangan gula dalam darah), oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 46 Akta Pengangkutan Jalan 1986 (Akta 333/87). 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] tidak dikenakan Perintah Gantung Kerja. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat walaupun pegawai telah melakukan kesalahan jalan raya namun ianya bukan melibatkan bidang tugas beliau. Selain itu, kemalangan tersebut juga adalah di luar jangkaan pegawai serta sudah pasti beliau juga cuba mengelak dari ianya berlaku. Oleh yang demikian, saya mengesyorkan agar pegawai tidak dikenakan hukuman tatatertib. Bersama-sama ini, disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan selanjutnya.

5.

6. 6.1 6.2 6.3 6.4

Salinan laporan polis Cawangan Trafik Balai Polis Pulau Pinang Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2004 Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2005 Salinan laporan (LAMPIRAN A) dan keputusan mahkamah (LAMPIRAN B) Sekian, terima kasih. ……………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) - 28 – CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, : :

Bagi Kumpulan Sokongan (No.1), Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. KP JAWATAN, GRED DAN TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh melakukan kesalahan [Nyatakan Kesalahan] di bawah Seksyen [kod Seksyen] Enakmen Jenayah Syariah Pulau Pinang 1992 di Mahkamah Rendah Syariah ……………….. atas pertuduhan berikut : Nyatakan pertuduhan Mahkamah Rendah Syariah tersebut. Disertakan salinan surat pertuduhan tersebut. ,

- 29 3. Dalam perbicaraan yang telah diadakan pada [tarikh], Mahkamah Rendah Syariah …….. berkeputusan [nama pegawai] telah disabitkan atas kesalahan tersebut dan didenda [nyatakan keputusan mahkamah]. Disertakan salinan surat keputusan mahkamah. 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan 45, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] dikenakan Perintah Gantung Kerja berkuat kuasa mulai dari tarikh beliau disabitkan kesalahan iaitu pada [tarikh keputusan mahkamah].

5. Selain itu, selaku Ketua Jabatan [nyatakan ulasan tuan terhadap keseriusan kesalahan yang telah dilakukan berbanding dengan disabitkan itu telah memburukkan nama perkhidmatan awam] Sekian, terima kasih. ……………………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan)

- 30 -

CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi, Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Kumpulan Pengurusan (No.2), Kementerian Pelajaran Malaysia, : :

Kompleks Kerajaan Parcel E.8 Taraf Jawatan : 3.2005 seperti mana di Lampiran B berkaitan dengan tindakan .1 Adalah dimaklumkan bahawa satu laporan telah diterima daripada Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang melalui surat BPR/PK:30/5/11.10. Melalui dan Salinan : Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3. 3. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.9 bertarikh 7.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3.KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. 62604 PUTRAJAYA. Tuan.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.Aras 1 – 5. 4.7 Jawatan Sekarang : 3. 11700 Pulau Pinang.1 Nama : 3. gred. jawatan. Dimaklumkan bahawa [nama.4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3.14 Rekod Tindakan Tatatertib .3 Tarikh Lahir/Umur : 3. 2.31 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini sebagai Lampiran A. Kad Pengenalan : 3.13 Jabatan Sekarang 3. tempat bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993. Blok E12. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO. Latar Belakang Kes 4.2 No.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3. Butir-Butir Pegawai 3.

2002 hingga 20. 3.2005 Negara Korea Sadao.07.2001 hingga 24.07. serta mengemukan surat bagi mendapatkan penjelasan beliau secara bertulis berhubung perkara tersebut melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh].Perbuatan beliau itu telah melanggar Peraturan 4(2)(i). Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. tempat bertugas] yang telah didapati keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu seperti berikut : Bil 1. Salinan surat tersebut sebagi Lampiran C.12.12.2002 13. 1 Tahun 1984.2002 hingga 18.12. Berikutan itu pada [nyatakan tarikh] selaku Ketua Jabatan saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai. .32 Oleh yang demikian tindakan pegawai berkenaan yang keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu adalah tidak mematuhi Surat Pekeliling Am Bil. Thailand Taipie Virtnam Saya telah mengemukakan surat kepada pihak Imigresen bagi mendapatkan pengesahan jabatan tersebut berkaitan dengan tarikh-tarikh serta negara yang dilawati oleh pegawai melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh].12. 4.2001 19.2005 hingga 5. gred.11. jawatan.2 Tarikh 17..5 4. 2. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan berhubung perkara tersebut. Beliau memaklumkan …………….2002 7. 4.[nama.12.[nyatakan penjelasan yang diberikan pegawai.3 4.4 4. Nyatakan sama ada penjelasan tersebut secara lisan/betulis] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran F dan salinan passport bertulis Lampiran G. 4.6 . Salinan surat tersebut sebagai Lampiran E. Pihak Imigresen melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh] telah memaklumkan bahawa ……………… [nyatakan perkara yang terdapat dalam surat Imigresen] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran D.

Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang .33 CONTOH SURAT PERAKUAN PENAMATAN PERKHIDMATAN Ruj.5. terima kasih. : : . Jalan …………………………… 11700 Pulau Pinang. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat …………………. Pelajaran Pulau Pinang. Kami Tarikh Ketua Pengarah Pelajaran Awam. Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang. Jalan Bukit Gambir.[Nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian.. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] s.k Pengarah. Pengarah. 11700 Pulau Pinang. ………………………. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

4 Nama dan No Kad Pengenalan Tarikh Lahir dan Umur Jawatan/ Gred Tarikh mula dilantik dalam Perkhidmatan Kerajaan : : : : . 62604 Putrajaya (U.KP:……………………… Pekerja Rendah Awam Gred R1 SMK ………………………………………………….34 3.3 3. Tuan. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dengan hormatnya saya diarah perhatian tuan mengenai di atas. 3 Blik C2. Kompleks Kerajaan Persekutuan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Aras 6 – 7. Bahagian Sumber Manusia. beliau juga sering kali tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tempoh tertentu mulai thun 1982 hingga sekarang. merupakan seorang pegawai yang bermasalah.P: Puan Himedah Bt. Cadangan Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Terhadap EN ……………………… No. Pekerja Rendah Awam Gred R1 di SMK ………………………. Parcel C. 11700 Pulau Pinang. Abdul Samat) Melalui: Pengarah Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Selain dari itu.2 3. Butir-Butir Diri Pegawai 3. Jalan Bukit Gambir.1 3.. Aras 1-5. 62510 Putrajaya Melalui: Ketua Setiausaha. Blok E12. .. Dimaklumkan bahawa En ……………………….Bahagian Perkhidmatan.

8 3.1 Dimaklumkan bahawa En.2. telah dilantik sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1 1. 4.5 3. 4. pada 1.6. Biasanya walaupun pekerja ini tidak menunjukkan prestasi kerja yang tinggi. Tanjong Rambutan. En…………………. . Beliau tidak menjalankan tugas-tugas yang diarahkan malah akan bersikap agresif dan marah-marah apabila ditegur oleh pihak pentadbir.3 . Latar Belakang Kes En ………………………….1980 beliau telah disahkan dalam jawatan sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1. namun beliau masih mampu untuk menjalankan tugastugas minimum di bawah pengawasan pentadbiran sekolah.1979 hingga sekarang.2.35 Semasa datang bertugas beliau tidak mengenakan pakaian yang sesuai.Tempoh yang dikenal pasti beliau menhidapi penyakit tersebut ialah pada Mei 1982 hingga sekarang.6 3. ………………………….1979..telah berkhidmat di SMK ……………………….9 3. En …………………juga lebuh suka duduk bersendirian dan kadangkala tersenyum seorang diri.3.1 Masalah Kesihatan En……………………… didapati menghidap penyakit psikiatrik (schizophrania). Beliau tidak mengikut peraturan waktu 4.6. Beliau telah menerima rawatan di Hospital Daerah dan juga Hospital Bahagia.10 3. Bagaimanapun ciri kelakuan yang membimbangkan pihak sekolah.7 3.2. Pada 1.2 Prestasi Kerja Merosot 4. Beliau juga pernah datang ke sekolah dengan memakai kain sarung dan seluar pendek.. telah menunjukkan prestasi kerja yang merosot sejak tahun 1982.6.12 Jawatan Sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Taraf perkhidmatan pegawai Memilih KWSP/ Pencen Jawatan semasa pelanggaran Tatatertib dilakukan Gaji sekarang dan mata gaji Tarikh Pergerakan Gaji : : : : : : : : Bersama-sama ini dikemukan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai yang kemas kini seperti di Lampiran A.11 3. 4.2 4. Beliau datang ke sekolah dengan rupa diri yang tidak terurus. Keadaan En…………………… semakin merosot apabila beliau mula meninggalkan tugas.

20/6.. yang bertarikh ..36 Pengetua SMK…………………telah berusaha menangani masalah ketidakhadiran pegawai tersebut dengan pelbagai cara seperti memberikan nasihat serta teguran supaya pegawai lebih bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai seorang kakitangan Kerajaan.3. 10/9. 4.2003 pegawai telah kembali bertugas ke sekolah tetapi hanya duduk di atas tangga bangunan sekolah tanpa membuat kerja. 5/9.10..2 Sehubungan itu. 26/6.3 Tidak Hadir Bertugas Pada Tahun 2003 4. 30/6 1/7 hingga 31/7 (1 bulan) 1/8 hingga 31/8 (1 bulan) 2/9. Bil……. dua pucuk surat arahan panggil balik bertugas secara A.bekerja dan datang ke sekolah secara ‘otomatik’ termasuk hari Ahad dan Kelepasan Am. 25/6.. Beberapa surat amaran dan peringatan telah dikeluarkan kepada En………………. 4/9. 23/6.3.3.sebagai Lampiran D Ruj. 11/9. 9/9.3 .. 12/9 Disertakan salinan fotostat Rekod Jadual Kedatangan Pekerja Sekolah SMK ………………………. 3/9.. 19/6. 17/6. Mulai dari 13. 27/6.1 Dimaklumkan bahawa En ………………… telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tahun 2003 Bulan Jun Julai Ogos September : : : : Tarikh 16/6. 4. Bagi tahun 2003 sebagai Lampiran C. Bil……. Dikepilkan surat-surat amaran dan teguran yang telah dikeluarkan kepada Beliau berkenaan sebagai Lampiran B.T Berdaftar telah dikemukakan beliau: I) II) Ruj. En……………… berada di kawasan sekolah hanya beberapa jam sahaja dan biasanya beliau akan balik awal. Mengenai perkara di atas tetapi keadaan beliau masih tidak berubah. 28/6. 18/6.yang bertarikh ……sebagai Lampiran E 4.. 24/6. 8/9.. .

4 Kesihatan Yang Tidak Memuaskan 4.1 Selain itu kesihatan pegawai adalah di dalam keadaan yang tidak memuaskan.K Tarikh 31/1 hingga 14/2 (15 hari) 15/2 hingga 25/2 (17 hari) 26/2 hingga 8/3 (10 hari) 9/3 hingga 16/3 (8 hari) Tahun 1988 Tahun 2003 Bulan September : Tarikh 13/9 hingga 29/9 (13 hari) .37 5.tetapi pegawai .4. Akta Pencen 1980 (Akta 227). telah mengambil cuti sakit panjang kerana mendapat rawatan di Hospital Daerah dan Hospital Bahagian Tanjung Rambutan. Tahun 1987 Bulan April November Bulan Jan/Feb Mac : : Tahun 1997 Bulan Mei : Tahun 2002 Bulan Jun/Julai : Tarikh 3/6 hingga 3/7 (30 hari) Tarikh 19/5 hingga 10/6 (23 hari) : : Tarikh 23/4 hingga 14/5 (22 hari) Sijil Sakit Kerajaan 13/11 hingga 30/11 (18 hari) S. Dalam tahun-tahun tertentu En…………. Pihak sekolah telah merujuk ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang supaya Lembaga Perubatan untuk memeriksa kesihatan bagi Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Sekyen 10(5). Surat temujanji juga telah di keluarkan sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan ke atas En………………. melalui surat ………… yang bertarikh …………….. tetapi pihak sekolah menghadapi kesukaran untuk membawa En…………… untuk menjalani pemeriksaan perubatan bagi tujuan di atas.4.S.

Dikemukan salinan surat berkaitan sebagai Lampiran F.ini gagal untuk ke hospital berkenaan. kes En……………………. 6. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian. saya dengan ini memperakukan supaya En……………………… ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam. Pertimbangan dan kelulusan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. (Nama: ) Pengetua SMK………………………………… . dikemukakan untuk pertimbangan tuan sewajarnya. Dengan yang demikian. Sehubungan itu.38 - . 7. berdasarkan kuasa di baeah Peraturan 49..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful