P. 1
MODUL PENGURUSAN TATATERTIB

MODUL PENGURUSAN TATATERTIB

|Views: 7,350|Likes:
Dipublikasikan oleh Monster Energy

More info:

Published by: Monster Energy on Jun 14, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

MODUL PENGURUSAN TATATERTIB DAN CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU TATATERTIB

JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG JALAN BUKIT GAMBIR, 11700 PULAU PINANG

i

KANDUNGAN
* PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH * Tidak Hadir Bertugas Kesalahan Kerana Menagih Dadah Jenayah Khalwat Datang Lewat Balik Cepat Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum Tidak Melengkap Dan Tidak Menghantar Buku Persediaan Mengajar Lawan Ketua Menghasut Bergiat Cergas Dalam Politik Dera Pelajar Gangguan Seksual Memuat Kerja Luar Semasa Bertugas Pekerjaan Luar Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran 1 8 16 21 26 31 37 40 46 52 58 64 69 75 81

ii. * CONTOH-CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN * 1. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu 2. Kes tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran dan tidak dapat dikesan (Pewartaan). 3. Kes datang lewat, balik awal dan ponteng sewaktu bertugas 4. Kes lewat memaklumkan atau menyerahkan sijil sakit kepada Ketua Jabatan 5. Kes kebankrapan 6. Perakuan tindakan tatatertib/surcaj 7. Perakuan tindakan surcaj kehilangan peralatan PPSMI 8. Perakuan tahan kerja 9. Perakuan tidak digantung kerja 10. Perakuan gantung kerja 11. Kes keluar Negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan 12. Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49, Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 1~3 4~7 8 ~ 11 12 ~ 15 16 ~ 18 19 ~ 20 21 ~ 24 25 ~ 26 27 ~ 28 29 ~ 30 31 ~ 33 34 ~ 38

iii. MODUL PENGURUSAN TATATERTIB SEKOLAH .

atau tidak mengambil tindakan terhadap pegawai bawahannya yang melakukan perlanggaran tatatertib. . dan dia boleh dikenakan tindakan tatatertib. ( 2 ) Seseorang pegawai yang tidak menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya. hendaklah disifatkan cuai dalam dalam melaksanakan tugasnya dan tidak bertanggungjawab. ( 1 ) Adalah menjadi tugas tiap-tiap pegawai untuk menjalankan kawalan dan pengawasan tatatertib ke atas pegawai bawahannya dan mengambil tindakan yang sesuai dalam tiap-tiap hal perlanggaran mana-mana peruntukan PeraturanPeraturan ini.PENDAHULUAN BAHAGIAN III TUGAS KAWALAN DAN PENGAWASAN TATATERTIB 24.

iv. Jika seseorang pegawai tidak hadir daripada bertugas. Tindakan Pengetua. Ketua Jabatan hendaklah dengan seberapa segera. Guru Besar/GPK Catatan . Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 9 Kelakuan dan Tatatertib) 1990 telah menggariskan ketidakhadiran bertugas seperti berikut : 1. 2. Ketidakhadiran bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah boleh menyebabkan seseorang pegawai dikenakan tindakan tatatertib. 3. Proses Kerja ( Kes Dapat Dihubungi ) Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pentadbir sekiranya pegawai yang tidak hadir bertugas masih boleh dihubungi : Bil. melaporkan fakta itu kepada pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan beserta dengan tarikh-tarikh dan hal keadaan ketidakhadiran itu dan apa-apa maklumat selanjutkan yang mungkin dikehendaki berkenaan dengan pegawai itu. “ketidakhadiran” termasuklah kegagalan untuk hadir bagi apa-apa jua tempoh masa pun pada satu-satu masa dan tempat di mana pegawai itu dikehendaki hadir bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Pihak berkuasa Tatatertib yang berkenaan boleh. 4. TIDAK HADIR BERTUGAS Definisi Peraturan 23. 1. Bagi maksud peraturan ini. mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai itu mengikut peraturan 27 atau 28. Proses Menelefon pegawai sekiranya tidak hadir bertugas 1 – 3 hari berturutturut tanpa sebab. 1. setelah menimbangkan laporan dalam subperaturan (2).

Pengetua. Pengetua terima Kad Akuan Terima dan semak tandatangan sama ada oleh : Penerima b. Sekiranyan pegawai hadir semula. pentadbir hendaklah menghantar surat arahan kembali bertugas dengan serta-merta secara Berdaftar Akuan Terima (A.s. Pengetua. Pengetua. 1. staf perlu serahkan surat jawapan tunjuk sebab/sijil sakit b. Semak tandatangan / ‘initial’ staf terlibat. 5. Guru Besar a. Register) Pengetua. 6. 3. Sekiranya pegawai tersebut masih tidak hadir bertugas. Bukan penerima a. Guru Besar Direkod dalam Fail Displin Guru. Beri Nasihat Pegawai masih tidak hadir bertugas a.R. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke. b. ( pastikan setiap hari pegawai tidak hadir di tandatangan oleh Pengetua / Guru Besar.) c. Guru Besar/GPK a.2 Ulang proses 3(a) dan 4(b). Pengetua. Ambil tindakan Tahan Gaji pegawai dan keluarkan nama daripada payroll. Guru Besar Simpan resit dan Kad Akuan Terima. 4. Hantar surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Direkod dalam Fail Displin Guru. b.5 dan m. Kemaskini buku kedatangan.s 6. Contoh surat Arahan Kembali Bertugas dan Kad Berdaftar Akuan Terima pada Lampiran m.2. Simpan Resit dan Kad Akuan Terima. Guru Besar .

s. Contoh Borang Akuan di Lampiran m. . Ketiga-tiga surat Arahan Kembali Bertugas yang tidak terserah perlu di simpan tanpa dibuka. Pengetua. Guru Besar Pengetua. 11. a. Pengetua terima Kad Akuan Terima surat ke-3 Ulang proses 3(a) dan (b) Pegawai berteruskan tidak hadir bertugas a. Jika perkara (a) dan (b) tidak dapat dilakukan bawa kembali surat berkenaan. laporkan ke JPN untuk Tindakan Tatatertib dengan Buang Kerja. Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta merta Berdaftar Akuan Terima. Guru Besar dan 2 orang wakil. Kalau tiada penghuni letakkan dalam peti surat. 9. Pegawai tidak hadir secara berterusan a.7.s. b. ulang proses 4(a) dan 4(b). 8. 5 dan m. 10. a. Pengetua. Penghantaran Surat Secara Serahan Tangan Ditinggalkan Dalam Peti Surat/ c. 2. b. Pegawai masih tidak hadir bertugas berterusan. Pegawai masih tidak hadir bertugas. Diserahkan kepada penghuni di alamat pegawai disertakan. Hantar surat dengan tangan ( 2 orang wakil ) dan dapatkan Akuan Terima. Pengetua. Guru Besar. c. Sekiranya pegawai hadir. 6. Direkod dalam fail Displin Guru. Guru Besar Direkod dalam fail Displin Guru. Pengetua. Guru Besar.

surat tersebut hendaklah disimpan tanpa dibuka dan kad berdaftar akuan terima yang tidak di tandatangan terima oleh pihak sekolah. . Proses 1. Guru Besar. Guru Besar. laporkan ke JPN untuk di “wartakan”. Tindakan Pengetua. Catatan Sekiranya ketiga-tiga surat arahan kembali bertugas dikembalikan tidak terserah bersama kad berdaftar akuan terima. Proses kerja ( Kes Tidak Dapat Dikesan) Sekiranya pegawai yang tidak hadir itu tidak dapat dikesan berikut adalah proses kerja yang perlu diambil : Bil. 2. Pegawai tidak hadir bertugas secara berterusan dan dapat dikesan. Pengetua. Hantar surat arahan kembali bertugas dengan serta merta mengikut alamat terakhir pegawai yang disimpan dalam rekod sekolah dengan Pos Berdaftar Akuan Terima sebanyak tiga kali.3.

Carta Aliran Mula Pegawai tidak hadir Bertugas (3 hari pertama) Hubungi Pegawai di Rumah Jawab Tidak Jawab Arah untuk kembali Bertugas (secara Lisan) Masih tidak hadir Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas II Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas III Hadir Tidak Hadir Hantar Surat Arahan Kembali Bertugas Dengan cara serahan tangan .4.

3. ……………………………………… Tuan. Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………… hingga sekarang. 2. Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh : Berdaftar Akuan Terima ( Nama Pegawai ) ……………………………………… ………………………………….Pegawai diminta Menjawab surat Tunjuk sebab Pengetua beri Teguran setelah membaca surat penjelasan Hadir Tidak Hadir Laporkan Ke JPN untuk tindakan tatatertib Pegawai bertugas seperti biasa Tamat 5. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah.. Sekian... Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. hingga sekarang tanpa cuti. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan. terima kasih. Dimaklukan bahawa tuan didapati telah tidak hadir bertugas sejak …………………….. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” .. Dengan ini..

………………………………. ( Nama Pegawai ) ………………………………. Tuan juga diminta memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tidak hadir bertugas sejak ………………hingga sekarang.. Tuan. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah tidak hadir sejak ……………hingga sekarang tanpa cuti.. tanpa kebenaran Ketua Jabatan atau tanpa sebab-sebab yang munasabah. Contoh Surat Arahan Kembali Bertugas Rujukan : Tarikh Berdaftar Akuan Terima. Arahan Kembali Bertugas Dengan Serta Merta Setelah Tamat Tempoh Cuti Tanpa Gaji Pada ……………… Adalah saya di arah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. tuan adalah diarah untuk kembali bertugas dengan serta-merta dan sekiranya tuan gagal berbuat demikian dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan surat ini maka tindakan tatatertib dengan tujuan buang kerja akan diambil ke atas tuan. Dengan ini. : . ( Surat Kelulusan Cuti Tanpa Gaji dilampirkan ). 3. terima kasih.Saya yang menurut perintah. Sekian. setelah tempoh Cuti Tanpa Gaji tamat pada ………………. ………………………………... ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 6. 2.

Guru Besar Catatan Direkodkan dan difailkan. Daripada pelajar. KESALAHAN KERANA MENAGIH DADAH Peraturan Mengikut Peraturan 7 – Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. (2) Perkhidmatan seorang pegawai yang diperakui oleh Pegawai Perubatan Kerajaan sebagai menggunakan. Daripada kawankawan. Guru Besar . Proses Terima aduan dan jalankan pemerhatian serta siasatan Tindakan Pengetua. 2. Proses Kerja ( Bukan Kes Polis ) Sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah tetapi bukan kes polis berikut adalah proses yang perlu diambil : Bil 1. mengambil ( selain daripada maksud perubatan). menyalahgunakan atau menagih. dadah berbahaya berlanggaran dengan subperaturan (1) boleh ditamatkan demi kepentingan awam di bawah peraturan 49. 2. Panggil pegawai untuk mendapat penjelasan dan beri nasihat Pengetua. ( Nama Penuh ) Pengetua/Guru Besar 7. (1) Seseorang pegawai tidak boleh menggunakan atau mengambil (kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971) atau menyalahgunakan atau menagih dadah berbahaya. Rekodkan dalam Fail Displin Guru. seseorang penjawat awam boleh dikenakan tindakan tataertib atas kesalahan dadah apabila : 7.

Penampilan diri. Carta Aliran Mula Terima aduan dan jalankan Pemerhatian serta siasatan Panggil pegawai untuk Memberi penjelasan. Guru Besar dan pihak berkuasa Kehadiran. Tugasan. 8.nasihat Tidak Ya Pemantauan Jika positif.3. Pemantauan dan menjalankan ujian air kecing. jika positif lapor kepada PPD dan JPN Tindakan JPN Pengetua. Dll. 4. lapor ke PPD/JPN Kes selesai Tamat .

.9. e) Syarat Bon Berkenaan Dengan Penagih Yang Di Perintah Diletakkan Bawah Pengawasan Pemulihan. 3. Proses Kerja ( Kes Polis ) Jika terdapat pegawai yang terlibat dengan kes dadah dan menjadi kes polis berikut adalah proses yang perlu diikuti : Bil 1. Guru Besar 4. Proses Terima laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. Kemukakan laporan lengkap berserta dokumen sokongan ke Bahagian Tindakan Pengetua. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan seperti : a) Laporan doktor mengenai ujian air kencing: b) Laporan Pegawai Pemulihan Dadah Daerah: c) Perintah Pengawasan Di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1993 Seksyen 6(1) (b): d) Bon Berkenaan Dengan Perintah Pengawasan dan. Pengetua. dan Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan. Guru Besar Laporan melalui surat rasmi. Guru Besar Pengetua. Pengetua. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. Semua dokumen mahkamah yang diperlukan hendaklah diminta melalui surat rasmi. Guru Besar Catatan Kes ini perlu diambil tindakan segera. 2. Bon adalah surat jaminan/perjanjian yang dikeluarkan oleh mahkamah.

Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. Mahkamah Majistret Daerah yang berkaitan.Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Dapatkan salinan surat-surat arahan Mahkamah yang mengarahkan pegawai dihantar ke Pusat Pemulihan dari Mahkamah yang berkenaan. Carta Aliran Mula Menerima/mendapatkan laporan dari Bahagian Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah mengenai penangkapan ke atas pegawai terlibat. 13 dan 14. 10. Unit Naik Pangkat dan tatatertib. Dapatkan salinan surat pertuduhan dan surat “mengenai pegawai Kerajaan yang dituduh melakukan kes jenayah” dari Majistret. 12. 5. Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Contoh laporan seperti pada halaman 11. Tamat . Proses Tindakan Tatatertib oleh Jabatan.

Seberang Jaya.2 3. Pulau Pinang. Dimaklumkan bahawa Encik RST. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Perkhidmatan Pendidikan Lepasan diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. kad pengenalan 740503-07-6688 Pegawai. Jalan Bukit Gambir. Contoh Laporan Yang perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Kes Dadah. Ruj. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No.1 3.05. Kad pengenalan Tarikh Lahir/Umur : Encik RST : 740503-07-6688 . 3. Kami: Bil( 1 ) dlm SKBT/SULIT/T0088 Tarikh : 28 Sept 2006 Pengarah. Tuan : Ruj. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. 03. 11700 Pulau Pinang Tuan. 2.11.3 Nama No. No. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.K/P: 740503-07-6688 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai.1974 ( 32 + tahun ) .

4 Kes Encik RST seterusnya dirujuk kepada Pegawai Khas Dadah.5 3.( ) dlm……….9 ( ITKA + ) ( ITP ) Jumlah 4.79 RM 160. Pegawai berkenaan mengesyorkan agar pegawai ini menjalani rawatan ( detoxity ) selama 2 minggu dari tarikh 20.79 12.1 Encik RST. ( Salinan sijil sakit disertakan ) 4. . Bukit Mertajam.00 RM 1875.01.. Pulau Pinang selepas menamatkan latihan perguruan di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim.11.7 3. 05. 3. Pulau Pinang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji Sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. 4.01.2004 disertakan ) 4.8 Tarikh Lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan . Seberang Jaya.2005 bertempat Di Hospital Pulau Pinang.2005 : 05.3 Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah. Pulau Pinang.4 3. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya. bertarikh 25. Latar belakang kes 4.08. ( Salinan surat arahan pertukaran pegawai bil. Pegawai-pegawai berkenaan telah membawa pegawai ini untuk menjalani ujian air kencing di Hospital Pulau Pinang.2005 : Belum disahkan Tempat bertugas sekarang : Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai. Hasil ujian adalah positif dan terbukti pegawai ini telah mengambil dadah jenis heroin. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 telah melapor di sekolah ini pada 5 Januari 2005.3. Seberang Jaya. Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan Daerah Utara/Tengah. Sebelum ini pegawai ini telah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Angsana. Kedah Darul Aman.00 RM 180. : RM 1535.2 Pihak sekolah telah mendapat tahu kes penagihan Encik RST adalah hasil pengakuan pegawai ini kepada Guru Besar pada 15 Jun 2005 setelah melihat keadaan fizikal beliau tidak sihat. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang dan Pegawai Pelajaran Pencegahan Dadah.07.6 3.2005 hingga 03.

Pihak sekolah telah dimaklumkan oleh pihak Agensi Dadah Kebangsaan.9 Pegawai ini telah direman selama 14 hari dan dihadapkan ke Mahkamah Majistret. 13. yang mengkehendaki pegawai ini menjalani ujian air kencing setiap bulan. ( Salinan laporan ujian air kencing disertakan dan Salinan Perintah Mahkamah untuk pegawai menjalani rawatan pemulihan di Pusat Sungai Petani disertakan ) 5.8 Pada 09 Mac 2006. . ( Salinan surat dari Ketua Narkotik Daerah. Pihak sekolah meminta penjelasan pegawai ini tentang penagihan semula tetapi pegawai ini menafikannya.2005. 4. Pegawai ini wajib menjalani ujian dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan setiap bulan. Arahan ini dilaksanakan kerana pegawai tidak mematuhi perjanjian di antara pegawai dengan Bahagian Agensi Dadah Kebangsaan. Seberang Jaya pada 22 Mac 2006. Encik RST telah menandatangani Bon Jaminan dihadapan Encik VVI selaku Pegawai Khas Dadah di Pejabat Agensi Dadah Kebangsaan dengan dijamin oleh abang pegawai ini. bahawa pegawai ini tidak pernah menjalani ujian air dan telah memberi amaran kepada pegawai ini bahawa tindakan boleh di ambil sekiranya pegawai ini dicurigai masih menagih. Pejabat Pelajaran Utara/Tengah bahawa Encik RST telah ditangkap oleh pihak Narkotik. Seberang Jaya. anjuran Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Pulau Pinang.( Salinan sijil sakit disertakan ) 4. Ibu Pejabat Polis Seberang Jaya pada 08 Mac 2006 di rumah pegawai ini beralamat 10 Jalan ABC. Ibu Pejabat Seberang Jaya disertakan ) 4. keadaan pegawai semakin baik. Kedah selama dua ( 2 ) tahun berkuatkuasa mulai 22 Mac 2006. Pulau Pinang.5 Pada 05. pihak sekolah telah dimaklumkan oleh Penyelia Dadah. Seterusnya pegawai ini diselia oleh pihak Guru Besar dengan cara menguji air kencing pada tempoh tertentu. Pejabat Pelajaran Daerah Utara/Tengah untuk tindakan selanjutnya.7 Selepas cuti antara semester Bahagian 1 dan 2 berakhir ( 16 Januari hingga 24 Januari 2006 dan 13 Februari 2006 hingga 21 Februari 2006 ) keadaan fizikal Encik RST semakin teruk. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.6 Pada 5 Oktober 2005 hingga 8 Oktober 2005 pegawai ini menjalani Kursus Belia Berwawasan bertempat di Kem Bina Insan Kepala Batas. Ujian air kencing yang dijalankan oleh pihak sekolah menunjukan negatif. 4.1 Selepas menjalani rawatan singkat di Hospital Pulau Pinang. 4. Pegawai ini telah diperintahkan oleh Majistret XXXX untuk menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Pemulihan Sungai Petani. Pihak sekolah seterusnya menghubungi Penyelia Dadah.08.

Seberang Jaya. s. Sekolah Kebangsaan Bunga Teratai.k Pegawai Pelajaran Daerah. ( AWANG BIN DOLLAH ) Guru Besar.5.4 Memandangkan pegawai ini telah mengulangi lagi perbuatan iaitu menagih dadah maka saya selaku Guru Besar mengesyorkan agar pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. Seberang Jaya. Pejabat Pelajaran Daerah. Pulau Pinang. 5. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. . Pulau Pinang.2 Keadan fizikal dan perwatakan pegawai ini mulai berubah ke arah penagihan semula selepas beliau pulang bercuti Penggal Kedua ( akhir tahun ) dan cuti pertengahan Penggal Satu 2006 ( Bahagian 1 dan 2 ).3 Pegawai ini sebenarnya telah melakukan kesalahan di bawah peraturan 4(2) (d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib ) 1993 yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. terima kasih. 14. 5.

Pengetua. Sama ada pegawai itu dalam jaminan atau tidak dan d. 2. dll Proses Kerja Tindakan Kes Jenayah. Jika ditangkap. Proses 1. pecah amanah. Apa-apa maklumat lain berkaitan. membocorkan kertas soalan peperiksaan. kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Tindakan Pengetua. 3. Dapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR.15. membunuh. Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil sekiranya terdapat pegawai yang terlibat dengan kes jenayah seperti contoh di atas : Bil. Contoh surat laporan dilampirkan pada halaman 18 dan halaman 19. JENAYAH Definisi Apabila seseorang pegawai awam disaman atau ditangkap oleh pihak Polis atau Badan Pencegah Rasuah untuk siasatan dan pegawai berkenaan dituduh di Mahkamah. Guru Besar Catatan Kes ini perlu di segerakan untuk perakuan di tahan kerja. Contoh kes : Mencuri. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai yang mengandungi maklumat berikut : a. bergaduh. Guru Besar Permohonan secara bersurat . tarikh dan waktu pegawai itu di tangkap c. Salinan Kertas Pertuduhan atau pertuduhan –pertuduhan terhadap pegawai itu. b.

ATAU b. 4. ATAU Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. Guru Besar Sebaik sahaja surat arahan di tahan kerja diterima dari Kementerian. Pengetua/Guru Besar hendaklah menyediakan Kew. Pengetua. Menerima keputusan perbicaraan dari Mahkamah dan didapati pegawai disabitkan dan dijatuhkan hukuman. Guru Besar Pengetua/Guru Besar dengan serta merta hendaklah memberhentikan bayaran emolumen pegawai sebaik sahaja menerima surat arahan di gantung kerja dari pihak Kementerian. -Bayar setengah emolumen kepada pegawai terlibat mengikut tarikh kuatkuasa yang dinyatakan dalam surat Kementerian sehingga Keputusan Mahkamah. Menerima keputusan perbicaraan dari mahkamah dan didapati pegawai dibebaskan.8 untuk membayar balik setengah emolumen yang ditahan semasa pegawai di tahan kerja sebaik sahaja menerima arahan . Kemukakan laporan keputusan Mahkamah ke Jabatan dengan memperakukan pegawai di gantung kerja. Pengetua. Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai itu di tahan kerja. Kemukakan laporan keputusan mahkamah ke Jabatan untuk penarikan balik arahan di tahan kerja. a. 3.8 16.Mahkamah.

Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Polis/BPR dan kertas pertuduhan dan surat penetapan tarikh perbicaraan dari Mahkamah. Mengemukakan laporan lengkap ke Jabatan dengan segera dan memperakukan pegawai di tahan kerja Tidak Pegawai dituduh di Mahkamah dan didapati bersalah.dari pihak Kementerian. Kemukakan laporan ke Jabatan untuk perakuan tarik balik Ya . Carta Aliran Mula 17. Menerima/mendapatkan laporan dari Pendaftar Mahkamah atau Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah yang berkenaan tentang kes tangkapan ke atas pegawai.

5 No. Jalan Bukit Gambir. 11700 Pulau Pinang. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik MNO No.9. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Butir-butir mengenai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. 2.kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan ke Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang : 681012-07-4567 : 12.2002 ( 38 + tahun ) . Kami : Bil( 3 ) dlm KSM/PP/SULIT/T0089 Tarikh : 28 Mac 2006 Pengarah.68 : 1. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Ketua Jabatan Bagi Kes Jenayah Ruj. Dimaklumkan bahawa Encik MNO.9. 3. kad pengenalan 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.2 3. Tuan : Ruj. Tuan.4 3.Pulau Pinang.3 3. K/P: 681012-07-4567 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Bukit Mertajam.1 Nama : Encik MNO 3.arahan di tahan kerja Kemuka laporan ke Jabatan untuk perakuan di gantung kerja Tamat 18.2002 : 1. No.10.

Kes untuk fakta dan hukuman telah ditetapkan pada 8. ( Salinan surat pertuduhan dari mahkamah Majistret Bukit Mertajam disertakan ) 4.7 3.3. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang kini sedang di Sekolah Kebangsaan Seri Menanti.3 Encik MNO telah dijamin oleh isterinya dengan mengemukakan wang jaminan sebanyak RM 5. ( Salinan surat Laporan Mengenai Pegawai Kerajaan Yang Dituduh Melakukan Kes Jenayah – Pendakwa Raya – lwn –MNO disertakan ) 4. terima kasih.1.2006.00 RM 180.00 RM 1875. Latar belakang kes 4.1. saya mengesyorkan supaya pegawai ini ditahan kerja mengikut Peraturan 44(1) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dengan dibayar tidak kurang daripada separuh emolumennya mengikut 44(3) peraturan yang sama. Pulau Pinang. 3.6 3.3. 5. Bukit Mertajam.79 RM 160.00 beserta seorang penjamin. Pulau Pinang. Bukit Mertajam.2 Beliau telah dituduh di Mahkamah Majistret Bukit Mertajam pada 20.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini.8 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : 1. Bukit Mertajam.500.3. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. Pulau Pinang.9 Gaji sekarang : RM 1535.2006 kerana terdapat bukti-bukti di bawah Seksyen 380 kanun keseksaan.1 Encik MNO.2005 : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Pulau Pinang telah ditangkap oleh polis Bukit Mertajam pada 8.00 di sebuah rumah kepunyaan Pengurus bank Rakyat di Bukit Mertajam. : Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. Bukit Mertajam pada 20. Jumlah 5.9.79 ( ITKA + ) ( ITP ) 19.4 Kini beliau telah bertugas semula di sekolah ini sementara menunggu perbicaraan Mahkamah Majistret.2006 atas kesalahan jenayah mencuri barang kemas yang dianggarkan bernilai lebih kurang RM4. . ( Salinan Surat Bon Jaminan Disertakan ) 4.2006.000. Ulasan dan Syor Ketua Jabatan 5.

4. (b) Orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya. Pulau Pinang s. Bukit Mertajam. definisi khalwat adalah berbunyi seperti berikut : “Mana-mana – (a) Orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya. Bukit Mertajam.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.k. (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Pulau Pinang 20. Pejabat Pelajaran Daerah. Perlanggaran Tata Kelakuan 4. Proses Kerja Proses kerja mengambil tindakan tatatertib bagi kes khalwat adalah seperti berikut : Bil Proses Tindakan Catatan . “Di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya”. ( BUJANG BIN SELAMAT) Guru Besar. Pegawai Pelajaran Daerah. KHALWAT Peraturan Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) No. Sekolah Kebangsaan Seri Menanti. 9 Tahun 1995 Bahagian IV – Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan iaitu di bawah Seksyen 29.

Guru Besar 5. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan serta salinan surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah yang berkenaan Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak mengenai laporan yang diterima. Mengemukakan laporan lengkap beserta dokumen sokongan ke Bahagian Naik Pangkat Dan Tatatertib Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Tindakan Tatatertib oleh Jabatan Pengetua. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 23 dan 24 6. 4. Menerima/mendapatkan laporan dari Pengetua. Jabatan Pelajaran Pulau . Unit Naik Pangkat dan Tatatertib. 7. Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pelajaran. Guru Besar JAIS 21. Guru Besar 2. Memberi nasihat Sekiranya berulang. Pengetua. Memanggil pegawai yang terlibat untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian c. Guru Besar Pengetua. Laporan hanya akan diterima oleh Pengetua/Guru Besar dari Mahkamah Syariah sekiranya pegawai terlibat memberi pengakuan bertugas sebagai “guru“/kakitangan sekolah. Pengetua. 3. a. memberi amaran secara bertulis dan dilaporkan kepada pihak berwajib Pengetua. Menerima Aduan b. Mahkamah Syariah mengenai Guru Besar penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai terlibat.1.

Carta Aliran Mula Menerima aduan. Menerima/mendapatkan laporan dari Mahkamah Syariah mengenai penangkapan dan hukuman yang dikenakan ke atas pegawai. Memanggil pegawai terlibat untuk pengesahan benar atau tidak laporan yang diterima. . 22. secara bertulis diberi amaran keras dan lapor kepada berwajib. Mendapatkan salinan surat tangkapan dari Bahagian Penguatkuasaan JAIS dan salinan surat pertuduhan/surat jatuh hukum dari Mahkamah Syariah. menyiasat dan memberi penjelasan dan nasihat Kes berulang.Pinang.

2000 : 1.10.1 Nama : Encik RST 3.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : 601005-07-8877 : 05.10. Kami : Bil( 1 )dlm SKBC/PP/SULIT Tarikh : 29 Mac 2005 Pengarah.10. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. 2. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.2000 . kad pengenalan 3.2 No.Mengemukakan laporan lengkap berserta dengan sokongan ke Unit Naik Pangkat dan Tatatertib Jabatan.4 Tarikh lantikan 3. Contoh Laporan Yang Perlu Disediakan Oleh Jabatan Bagi Kes Khalwat Ruj. Jalan Bukit Gambir. 11700 Pulau Pinang.3 Tarikh lahir/umur 3. No. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik RST No. Kad pengenalan 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. 3. Tuan. Bayan Lepas. Tamat 23. Pulau Pinang.K/P : 601005-07-8877 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Diploma Gred DGA29 Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.60 ( 45 + tahun ) : 1. Dimaklumkan bahawa Encik RST. Tuan : Ruj.

7 Tempat bertugas sekarang 3.PP. Pulau Pinang di Daerah Pulau. 6. 7.2005 disertakan.00 Jumlah RM 1875. Salinan Kertas Pertuduhan Surat Dalam Mahkamah Negeri Pulau Pinang disertakan (ii) Salinan laporan Pegawai Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Pulau Pinang No.00 @ penjara 4 bulan terhadap beliau. Latar belakang kes : 4.30 tengah malam di dalam rumah beralamat No. 10 Jalan 3/5. Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih Bayan Lepas. Selangor pada 20.1 Encik RST.2003 : : Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih.00 RM 180. Taman Putra Jaya.79 24.9 Gaji sekarang : 1. Pulau Pinang.6 Tarikh sah jawatan 3.(18) dlm. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. Kes ini telah selesai dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah di Klang.2005.3. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DG29 yang kini sedang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bunga Cengkih. Pulau Pinang.Jenayah bil.000.Kes.3 Memandangkan kesalahan yang dilakukan. Pada 28. Pulau Pinang telah ditangkap berada bersama dengan seorang perempuan yang bukan isteri. 10 & 11/96 bertarikh 20. .MTS. saya berpendapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai ini adalah serius kerana telah menjatuhkan reputasi perkhidmatan awam dan mencemarkan profession perguruan. Pulau Pinang. Pengawai ini telahpun membayar denda tersebut.8 Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan 3. 8.3. 9/95 (Khalwat).79 RM 160. Aduan 28/20/05 bertarikh 28. beliau telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum Seksyen 29(1)(a) EJSS No.3. 4. pegawai ini boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4(2)(d) yang bermaksud seseorang pegawai tidak boleh berlakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidnatab awan. Bayan Lepas. ( Salinan surat dari Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pulau Pinang bil.2005 jam lebih kurang 12. Bayan Lepas. ( ITKA + ) ( ITP ) : RM 1535. Mahkamah telah membuat keputusan dengan menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 1. Sehubungan dengan itu.2.1 Selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini.2005 disertakan ) 4.2.10.

Pulau Pinang s.” Perlanggaran Tata Kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan Dan Tatatertib) 1993. ( SERI BIN ABU ) Guru Besar. 5. 4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --a) tidak bertanggungjawab b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. Seseorang penjawat awam yang hendak meninggalkan sekolah/ pejabatnya di waktu bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari Ketua Jabatan yang menjaganya sebelum berbuat demikian. “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. DATANG LEWAT/ BALIK CEPAT TANPA SEBAB YANG MUNASABAH Denifisi Mengikut Perintah Am Bab G 1(5) “ Semua penjawat awam termasuk Ketua Jabatan sendiri hendaklah mematuhi waktuwaktu bekerja dan hadir di sekolah / pejabat dalam masa yang ditetapkan. . Sekolah Kebangsan Bunga Cengkih. Bayan Lepas. terima kasih. Pejabat Pelajaran Daerah.2 Saya mengesyorkan supaya pegawai ini dikenakan tindakan tatatertib yang sewajarnya. Pulau Pinang 25. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. Bayan Lepas.k Pegawai Pelajaran Daerah.5.

Amaran lisan Pengetua. Tindakan Pengetua.Keluarkan surat tunjuk sebab . 3. Semak rekod kehadiran 2 kali sehari Direkodkan dalam Fail Displin Guru.Minta penjelasan b. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja bagi tindakan tatatertib kes dating lewat/balik cepat tanpa sebab munasabah Bil Proses 1. Penyelia Petang.Ulangi proses 2 (a) (b) Guru Besar. Kes Berulang kali keempat Pengetua.computer . Guru Besar s. Penyelia Petang. Guru Besar. .26.Sesi kaunseling PPD/JPN Kes Berulang kali ke lima .kad perakam waktu 2. Catatan Setiap staf wajib mencatat nama waktu dating dan balik. Guru Besar.Ulangi proses 2 (a) (b) . Beri nasihat c. Memanggil staf yang datang lewat/balik cepat kali pertama. . PPD/JPN 4.buku kehadiran . . Guru Penolong Kanan.k.Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Pengetua. Mengenalpasti staf yang datang lewat/balik cepat melalui rekod kehadiran dan balik seperti .kedua dan ketiga a.

5. Guru Besar Contoh laporan seperti pada halaman 28. 29 dan 30 s.k. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang datang lewat/ balik cepat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil staf yang datang lewat/balik (a) Minta penjelasan (b) Beri nasihat (c) Amaran lisan Kes berulang kali ke-4 Tamat Tidak Tamat Ya lewat/balik (a) Panggil staf yang datang cepat Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN . PPD 27. Kes Berulang kali keenam Laporkan ke JPN dan cadangan tindakan tatatertib Pengetua.

( UP: Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. 11700 Pulau Pinang. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan adalah seperti yang berikut : : ……………………. Jawatan ……………………………………………../Puan/Cik ……………………………………….( ) dlm………… Tarikh (Bagi Kes-Kes Datang Lewat Balik Cepat) SULIT Pengarah. 3. . Gred ………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. di Sekolah …………………………………………… Saya dengan hormatnya Encik/Puan/Cik ……………………………………………… berjawatan …………………………. Tamat Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil... Jalan Bukit Gambir.Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil staf yang datang lewat/balik cepat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 28.

3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3.3.1 5. 5.2 4.3. Tempat bertugas sekarang : 4.7 3.2 Amaran bertilis dan surat tunjuk sebab.5 Laporan ke JPS. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” .kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) ( ITP ) 29.1 3.3 3.8 3. Sekian. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh -(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas.4 3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.1 4. Latar belakang kes : Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.2 5. 4.3.3. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.3 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas kerana datang lewat dan balik cepat Kesan kesalahan pegawai terhadap pretasi sekolah Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2) (g) dan (i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan danTatatertib) 1993. 4.2 3. Teguran-teguran yang dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.9 Nama No.5 3.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4.6 3.

(b) Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak.Saya yang menurut perintah. Pulau Pinang Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan buku kedatangan. amaran 2 dan amaran 3. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tataertib) 1993 : 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) tidak bertanggungjawab (i) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang bolrh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah .. 30. 6. (d) Salinan jawapan/surat tunjuk sebab (e) Salinan pengakuan/perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar. (c) Salinan teguran/amaran 1.k Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ………. ……………………………… ( ) Pengetua/Guru Besar s. GURU TIDAK MASUK KELAS/TIDAK HADIR KOKURIKULUM Definisi “ Seseorang guru yang tidak masuk kelas untuk mengajar atau tidak menghadiri kokurikulum sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan di dalam jadual / takwim adalah dianggap telah melanggar Peraturan Sekolah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib.

Guru Besar. Mendapatkan penjelasan b. Guru Besar. Pengetua. Ulangi proses 2a. Pemerhatian d. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru tidak masuk kelas/tidak hadir kokurikulum Bil 1. Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali kelima a. Buku kawalan kelas c. Jadual waktu b. Guru Besar. Penyelia Petang Catatan 2. Proses Mengenalpasti guru yang terlibat melalui a. Mengeluarkan surat tunjuk sebab c. 2b b. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Diplin Guru dan jawab dalam masa 7 hari 4 Pengetua. Mengeluarkan surat Amaran Pentadbiran Kes berulang kali keenam Tindakan Pengetua. Memberi nasihat c. Pengetua. GPK. Pengawasan/rondaan Panggil staf yang terlibat jika berulang kali kedua dan ketiga a. Memberi amaran lisan Kes berulang kali keempat a. Pengetua. Guru Besar. Penyelia Petang Direkod dalam Fail Displin Guru 5. Penyelia Petang Direkodkan dalam Fail Displin Guru 3. Ulangi perkara 2a. 2b b. Guru Besar.31. Direkod dalam Fail .

Carta Aliran Mula Mengenalpasti guru yang terlibat Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (c) Beri nasihat (d) Memberi amaran lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 dan ke-3 Ya Memanggil guru yang terlibat Tamat Tidak Kes berulang kali ke-4 Tamat Ya Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses di atas (b) Keluarkan Surat Tunjuk Sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN .Hantar laporan ke JPN dan dicadangkan tindakan tatatertib Penyelia Petang Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 34. 35 dan 36 32.

Laporan Tentang Tata Kelakuan En/Puan/Cik …………………………………………………. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. 2. .. Tarikh : …………………… (Bagi Kes-kes Tidak Masuk Kelas/ Tidak Hadir Kokurikulum) SULIT Pengarah. ( ) dlm ……. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Di Sekolah ……………………………………………………. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. ( Jawatan) …………………………………………………….Tidak Kes berulang kali ke-5 Ya Tamat Panggil guru yang terlibat (a) Ulangi proses (a) dan (b) di atas (b) Keluarkan surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali ke-6 Ya Tamat Hantar laporan ke JPN dan cadangan Tindakan tatatertib Tamat 33. 11700 Pulau Pinang. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang Jalan Bukit Gambir.. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………… berjawatan ………………………… Gred …………yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau..

2 3.3.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah. iaitu 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh (g) Tidak bertanggungjawab (h) Ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah . 5.4 3.3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (g) dan (i) Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.7 3.3 3.3.3. Nasihat secara lisan (direkodkan) Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.5 5.4 4.9 Gaji sekarang : RM RM RM (P T ) ( ITKA ) (ITP) 4.3.8 Nama No.3 4.3 4. Butir-butir mengenai pegawai yang dilaporkan: 3. Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD) Laporan ke JPS Ulasan dan syor ketua jabatan Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi :- 5. Latar belakang kes Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.3. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.6 3. 5. 4.1 4.1 3.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat tidak masuk kelas dan tidak hadir kokurikulum. kad pengenalan Tarikh lahir / umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan : : : : : : : : 34. 3.1 4.2 4.5 3.3.2 4.

Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Salinan jadual waktu Salinan takwim sekolah Salinan takwim kokurikulum Salinan senarai tugas guru Salinan laporan yang diterima dari mana-mana pihak Salinan teguran/amaran 1.amaran 2 dan amaran 3 Salinan jawapan /surat tunjuk sebab Salinan pengakuan / perjanjian antara pegawai dengan pengetua /Guru Besar.Maka adalah wajar Pengetua/Guru selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Pulau Pinang. ( Pengetua/ Guru Besar s. 35. Sekian.k ) Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ………. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Lampiran . . terima kasih.

36.

6. TIDAK MELENGKAP DAN MENGHANTAR BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR
Definisi “Peraturan Perkhidmatan (Kurikulum Keb. 1997) berkuatkuasa pada 1 Januari 1998 Rujukan Warta Kerajaan P. U. (A) 531 bertarikh 31 Disember 1997 Fasal (B) menyatakan: “Seseorang guru dalam sesebuah sekolah …………… hendaklah menyimpan dan menyelenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat pada hari akhir persekolahan setiap minggu …………… yang akan diajar pada minggu berikutnya ……………… dan buku rekod hendaklah dengan serta merta diadakan untuk pemeriksaan ………………….” Perkara 135. Seseorang yang melakukan di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 510) yang baginya tiada penalty diperuntukan dengan nyata boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993, 5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak bertanggungjawab (b) ingkar perintah atau kelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah

37.

Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes guru tidak melengkap dan tidak menghantar buku rekod persediaan mengajar Bil 1. Proses Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali pertama a. Memanggil staf dan dapatkan penjelasan b. Memberi teguran dan nasihat lisan c. Merujuk Akta Persediaan Buku rekod mengajar Tindakan Pengetua, Guru Besar Catatan Semak senarai penghantaran Buku Rekod persediaan mengajar. Direkod dalam fail Diplin Guru.

2.

Tidak Menghantar Buku Rekod Pengetua, Persediaan Mengajar kali kedua Guru Besar a. Ulangi proses 1a,1b,1c b. Keluarkan surat tunjuk sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Menghantar Buk Rekod Persediaan Mengajar kali ketiga a. Ulangi proses 1a, 1b, 1c b. Surat Amaran Pentadbiran c. Sesi Kaunseling Tidak Menghantar Buku Rekod Persediaan Mengajar kali keempat laporkan ke JPN dan cadangkantindakan tatatertib Pengetua, Guru Besar

Direkod dalam Fail Diplin Guru

3.

4.

Pengetua, Guru Besar

Pengetua boleh merujuk kepada pegawai di PPD,Unit Sekolah atau Unt

Kurikulum JPN

38.

Carta Aliran Mula

Tidak menghantar Buku Rekod Mengajar Memanggil guru yang terlibat kali pertama (a) Minta penjelasan (b) Beri teguran (c) Merujuk Akta Persediaan Buku Rekod Mengajar Kes berulang kali kedua Ya (a) Ulangi proses a,b, dan c diatas (b) Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab dalam tempoh 7 hari Tidak Kes berulang kali ketiga Ya (a) Ulangi proses a,b dan c

Tidak

menghina atau perkataan yang berunsurkan emosi marah atau dendam secara langsung dan tidak langsung. Sebarang penyataan berbentuk tulisan atau surat yang membuat tuduhan dan tohmahan yang tidak berasas semata-mata dengan niat memburuk-burukkan atau menjatuh reputasi seorang ketua. mencemuh. 3. menjerit. Sebarang tingkahlaku sama ada perlakuan atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan seperti memukul. 8.(b) Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran Tidak Kes berulang kali keempat Ya Menghantar laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 39. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam . 2. menumbuk yang boleh mendatangkan kemudaratan. menengking. MELAWAN KETUA/ MAJIKAN DI TEMPAT KERJA Definisi Melawan ketua di tempat kerja didefinisi sebagai : 1. Apa sahaja bentuk pertuturan yang tidak dikehendaki dalam bebagai bentuk seperti berbahasa kasar. menghentak. marah.

GPK Catatan Sekiranya kes serius 1.40. Pastikan STS diterima oleh pegawai sendiri. Guru Besar . GPK Dapatkan saksi dan direkod dalam fail. Lapor kepada PPD/ JPS 2. Proses Kerja Berikut adalah proses keja mengambil tidakan tatatertib bagi kes melawan ketua/majikan di tempat kerja : Bil Proses 1. Meminta penjelasan perlakuan tersebut b. Memantau tugas-tugas rasmi pegawai yang terlibat di sekolah Jika kes berulang kali kedua a. Guru Besar. Lapor kepada polis 2. Berbincang dan memberi nasihat Tindakan Pengetua. Contoh surat tunjuk sebab seperti pada halaman 43 Contoh laporan seperti pada halaman 44 dan 45 4. Guru Besar Pengetua. Ulangi proses 1 dan keluarkan surat tunjuk sebab Pengetua. Pengetua. Kes Berulang Kali ketiga Melaporkan ke JPN untuk cadangan tindakan tatatertib. 3. Guru Besar. a.

b dan c Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Tidak Kes berulang kali ketiga . Memberi nasihat Ya Tidak Kes berulang kali kedua Tamat Ulangi proses a.41. Meminta penjelasan b. Berbincang c. Carta Aliran Mula Memanggil pegawai yang terlibat a.

Tuan juga telah membuat surat tohmahan yang tidak berasas dengan niat memburuk-burukkan kewibawaan seorang ketua. Dengan ini.Ya Tamat Melaporkan ke JPN untuk cadangan Tindakan tataertib Tamat 42. Sekian. Dimaklumkan bahawa tuan didapati telah melawan Ketua Jabatan dengan nada marah dan mengeluarkan kata-kata kesat. tuan adalah diarah untuk memberi sebab-sebab secara bertulis mengapa tuan melakukan perbuatan tersebut dan mengapa tindakan tatatertib tidak boleh diambil terhadap tuan dalam tempoh (7) tujuh hari dari tarikh surat ini. 3. Surat Tunjuk Sebab Adalah saya diarah menarik perhatian tuan tentang perkara tersebut di atas. 2. Contoh Surat Tunjuk Sebab Rujukan: Tarikh : Kepada : Tuan. terima kasih .

( ) dlm …………… Tarikh : ………………………….. Contoh Laporan Tentang Tatakelakuan Rujukan : Bil. 2. Laporan Tentang Tata Kelakuan En/ Puan/ Cik ………………………………………………… Jawatan ……………………………….. berjawatan ………………………….Gred ………………… di Sekolah ……………………………………………………… Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. (Bagi Kes-Kes Melawan Ketua) SULIT Pengarah. . Dimaklumkan bahawa Encik/ Puan/ Cik …………………………………………. 11700 Pulau Pinang.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. Jalan Bukit Gambir. Gred yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. (UP : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. (Pengetua/ Guru Besar) 43.

1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.9 Nama No.5 3.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab 4.6 3.3 Laporan ke JPS 5. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah (NAMA PENGETUA/GURU BESAR) . Ulasan dan syor ketua jabatan 5. 4.3.4 3.8 3.1 3.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas 4.1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat melawan ketua 5.3.2 3. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/ kelakuan meliputi : 4. beliau dianggap telah :4(2) Seseorang pegawai tidak boleh --(d) Berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Kad Pengenalan (L) (B) Tarikh lahir/Umur Tarikh Lantikan Tarikh Lantikan ke Jawatan sekarang Tarikh bertugas sekarang Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : : : : : : RM RM RM 4. (P T) ( ITKA + ) (ITP) 44.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar.3. 4.3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.7 3.3 3. Sekian.3 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4(2)(d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Sebarang perlanggaran terhadap mana-mana tata kelakuan itu oleh seseorang pegawai awam akan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.Nama Sekolah s.k Pegawai Pelajaran Daerah. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. MENGHASUT Definisi Kes ini adalah antara perbuatan yang melanggar Tata Kelakuan di bawah Peraturan 4(2) (g) Peraturan-Peraturan Pegawai Awan (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 Tata kelakuan bagi pegawai dalam perkhidmatan awam adalah seperti yang dihuraikan dalam Peraturan 4. Antara lain :(a) Menghasut kakitangan Kerajaan supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas-tugas mereka.(2) (g) Seseorang pegawai tidak boleh tidak bertanggungjawab. 9. Pejabat Pelajaran Daerah ………. Dalam hal ini “tindakan tatatertib” adalah diertikan sebagai langkah-langkah yang diikuti bagi menghukum mereka yang didapati yang didapati melanggar peraturan (tata kelakuan) yang berkenaan. Pulau Pinang.. dengan tujuan untuk memperbaiki tingkahlakunya yang tidak diingi di samping menjadi pedoman dan teladan kepadanya dan pegawai lain di masa hadapan.. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 . Dokumen-Dokumen Sokongan (a) Salinan teguran yang telah dikeluarkan (b) Salinan surat tunjuk sebab 45. Tata kelakuan yang dimaksudkan itu dan contoh perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai melanggar atau menyalahi tata kelakuan yang berkenaan adalah seperti peraturan berikut: 4. Seseorang pegawai dianggap sebagai telah melanggar tata kelakuan ini jika beliau.

GPK Catatan Dapatkan laporan secara bertulis Direkod di dalam Fail Displin Guru Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang Telah diberikan) Direkod di dalam Fail (Tertuduh menandatangani nasihat lisan yang telah diberikan) Direkod di dalam Fail Displin Guru (s. GPK 4. Guru Besar. Mendapat keterangan daripada saksi (Orang yang mendengar hasutan) Pengetua. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes menghasut Bil 1. Proses Menerima aduan/laporan daripada mangsa hasutan Tindakan Pengetua. dua dan tiga Pengetua. (PPD/JPN) 2. Merujuk kepada sesi kaunseling PPD/ JPN Kes berulang kali ketiga Ulangi proses satu. Pengetua. Guru Besar. GPK 3. Kes berulang Kali Kedua Ulangi proses satu.4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) tidak bertanggungjawab. dua dan tiga Mengeluarkan surat tunjuk sebab. 46.k. Guru Besar. Guru Besar Direkod di dalam Buku Perkhidmatan . Mendapatkan keterangan daripada pegawai yang menghasut dan memberikan nasihat secara lisan Pengetua. Guru Besar. GPK Staf berkenaan 5.

Carta Aliran Mula Terima aduan/ laporan mangsa Dapatkan laporan secara bertulis a. 50 dan 51. Memanggil staf yang terlibat b. (PPD/JPN) Direkod di dalam Fail Diplin Guru Contoh laporan seperti pada halaman 49. Mendapatkan keterangan c. 47.Keluarkan surat Amaran Pentadbiran. 6. b dan c di atas Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab Rujuk kepada sesi kaunseling di PPD/ JPN . Memberi nasihat secara lisan Kes berulang kali kedua Ulangi proses a.k. Kes Berulang Kali Keempat Melaporkan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib JPN s.

sk. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 3. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut : . Jalan Bukit Gambir.( )dlm. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahad Bin Sabtu (Kp: 1234561) PPP.Kes berulang kali ketiga Ulangi proses a.b dan c Mengeluarkan Surat Amaran Pentadbiran (s. Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. 11700 Pulau Pinang. PPD/JPN) Kes berulang kali keempat Menghantar laporan ke JPN Cadangan tindakan tatatertib Tamat 48. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil.k. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahad Bin Sabtu yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DGA32 di SMK Angsana. Pulau Pinang . Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Tuan. Siswazah Gred DGA32 SMK Angsana.AA/34567 Julai 2007 Pegarah.

9. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik. tentang penglibatan Encik Ahad bin Sabtu yang dilaporkan menghasut beberapa orang guru di sekolah ini supaya jangan terlalu berusaha dalam menjalankan tugas.2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ………. Pulau Pinang semenjak 1. Latar belakang kes 4. Cadangan dan syor ketua jabatan .1 Butir-butir pegawai 1. Nama pegawai No. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DGA32 telah mula berkhidmat di SMK Angsana. 4. 2.3 Sebelum tindakan selanjutnya diambil. 4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu melakukan perbuatan menghasut. 4.3. 7. 3. 4. pengesahan daripada beberapa orang guru telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya telah melakukan perbuatan menghasut. 8. saya telah memanggil pegawai berkenaan pada ………. Pegawai tersebut telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran perturan ini yang mana boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya.2000 hingga sekarang. 4. Untuk menjelaskan perlanggaranPeraturan 4. kad pengenalan Tarikh lahir dan Umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : 49.5 Memandangkan pegawai ini masih melakukan menghasut setelah di nasihat maka selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri untuk diambil tindakan selanjutnya.4 Selaku Ketua Jabatan. 4.1 Encik Ahad bin Sabtu. 5. 6. 5.1.

k Pegawai Pelajaran Daerah. Sekian dimaklumkan. Pulau Pinang. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan untuk rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. SMK Angsana. (b) Surat pengesahan daripada beberapa orang guru. (c) ……………………………………………………. Pulau Pinang s. Sehubungan dengan ini mencadangkan dan mengesyorkan supaya Pegawai ini diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya kerana melanggar Peraturan 4. Perturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang supaya tidak mengulangi perbuatan menghasut. 50. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. .Selaku Ketua Jabatannya. (a) Salinan surat aduan bertarikh ………………. Pejabat Pelajaran Daerah. 6. ( SITI BINTI SAAD ) Pengetua.

makalah atau risalah dengan mana-mana parti politik Terlibat dalam merayu undi bagi menyokong mana-mana calon pada waktu pilihanraya umum. pilihanraya kecil atau apa pilihanraya untuk apa-apa jawatan dalam mana-mana parti politik Bertindak sebagai agen pilihanraya Masuk pertandingan untuk apa-apa jawatan. dan khususnya tidak boleh: i) ii) iii) iv) v) vi) Membuat penyataan umum Menerbit atau mengeliling (mengedar) buku. dan Memegang apa-apa jawatan dalam parti politik (b) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Sokongan (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah) boleh bertanding atau memegang jawatan atau dilantik ke dalam apa-apa jawatan dalam parti politik setelah terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis dari Ketua Setiausaha Kementerian yang berkenaan. 10. BERGIAT CERGAS DALAM POLITIK Peraturan Mengikut peraturan 21 (a) Seseorang pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan Profesional (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah) adalah dilarang mengambil bahagian aktif dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik. .51.

1) Bagi Pegawai Kumpulan A. 4. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib bagi kes bergiat cergas dalam politik Bil Proses 1. GPK Catatan Laporan Lisan atau bertulis 3. Terangkan Peraturan-peraturan Pegawai Awam yang perlu dipatuhi. Pengetua. 56 dan 57 Tindakan Pengetua. Contoh laporan seperti pada halaman 55. jika terbukti terlibat. Guru Besar. Menyiasat aduan/laporan terhadap pegawai yang dilaporkan bergiat cergas dalam politik. pegawai ini hendaklah diberi penjelasan bahawa beliau tidak dibenarkan untuk bergiat cergas dalam politik. 2. . GPK Pengetua. 2) Bagi Kumpulan B. arahkan Pegawai memohon kebenaran untuk bergiat dalam politik. Dapatkan bukti-bukti daripada Pendaftar Pertubuhan/ Parti Politik berkenaan bagi membuktikan kesahihannya. Guru Besar. GPK Direkod dam Fail Displin Guru.52. Guru Besar. Sekiranya pegawai masih tidak mematuhi peraturan laporan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib.

Kumpulan Sokongan) -PPPBS Tidak Ada kes. Bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Carta Aliran Mula Menyiasat aduan dan kenal pasti pegawai yang terlibat samaada dari kumpulan A atau B.53.PPPS (Kumpulan B. dilarang sama sekali bergiat cergas dalam politik Tidak Melaporkan ke JPN dan mencadangkan Selesai . Ya Memanggil Pegawai terlibat dan memberi Penjelasan tentang peraturan yang perlu Selesai Ya Mengarahkan pegawai memohon kebenaran bagi Kumpulan Sokongan. (Kumpulan A-Pengurusan dan Profesional) .

3.1234571) PPP. Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Tuan.tindakan tatatertib Tamat 54. Jalan Bukit Gambir. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Ahmad Bin Abu yang bertugas sebagai PPP. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. SK. Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya. kad pengenalan : : . ( ) dlm. Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Ahmad Bin Abu (KP. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: a) b) Nama pegawai No. TT / 45678 Februari 2007 Pengarah. Pelajaran Pulau Pinang. Pulau Pinang Saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara tersebut di atas 2. 11700 Pulau Pinang.

. Latar belakang kes 4. Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ………………………. Mengikut aduan yang diterima. Cawangan Bunga Raya pada pemilihan pucuk pimpinan Parti XYZ baru-baru ini. Selaku Ketua Jabatannya. dalam Parti Politik XYZ. Pegawai telah diberi penjelasan akibat dari perlanggaran peraturan ini yang boleh mengakibatkan pegawai diambil tindakan tatatertib yang sewajarnya.2002 hingga sekarang.. Pulau Pinang semenjak 1. beliau telah dilantik sebagai Ketua Cawangan parti XYZ.4 .1 Encik Ahmad Bin Abu.2 4. 4. Pulau Pinang pada pemilihan pucuk pimpinan parti baru-baru ini.tentang penglibatan Encik Ahmad Bin Abu yang dilaporkan bergiat cergas. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmat di SMK Bunga Raya..c) d) e) f) g) h) i) Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan Jawatan sekarang dan gred Tempat bertugas sekarang Gaji Sekarang : : : : : : : 55. Mengikut surat yang diterima dari parti XYZ bertarikh ……………. adalah terbukti pegawai telah dilantik sebagai Ketua Cawangan Parti XYZ. surat pengesahan dari parti XYZ telah diminta bagi membuktikan sama ada pegawai ini sememangnya bergiat cergas dalam politik. saya telah memanggil pegawai pada ………. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah ini adalah baik.. untuk menjelaskan perlanggaran Peraturan 21 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu bergiat cergas dalam politik.1. 4.3 4. Sebelum tindakan selanjutnya dapat diambil. Cawangan Bunga Raya.

.5 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dalam politik. saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 21. 56.. s. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh …………………………………… Surat pengesahan dari Parti XYZ ………………………………. Pulau Pinang. terima kasih ( Dolah Bin Don) Pengetua.. . selaku Ketua Jabatannya satu laporan wajar dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang untuk diambil tindakan selanjutnya.. Cadangan dan Syor Ketua Jabatan Selaku Ketua Jabatannya. saya mendapati pegawai ini masih ingkar untuk mematuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang ditetapkan dan beliau telah diberi peluang untuk kegiatan politiknya. PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Bersama-sama ini dikemukakan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya..... Sekian. 6... SMK Bunga Raya.4.k. 5. Pejabat Pelajaran Daerah ………………………… …………………………………………………… ………………………………………………….. Pegawai Pelajaran Daerah. Sehubungan dengan itu.……………………….

mental dan emosi yang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecederaan fizikal. Perlanggaran Tata Kelakuan Di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 : 4.57. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes dera pelajar Bil 1. gangguan mental atau tekanan perasaan. GPK. GPK HEM Catatan . DERA PELAJAR Definisi Sesuatu tindakan atau pelakuan yang melibatkan anggota fizikal tubuh badan. ditakrifkan sebagai suatu penderaan. 11. Guru Besar.(2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Proses Menerima aduan/laporan berlaku kes penderaan pelajar (a) Buat Siasatan Tindakan Pengetua.

Pengetua. JPS Direkod dalam Buku Perkhidmatan. 62 dan 63. J/Kuasa terlibat s. (d) Rujuk kepa sesi kaunseling di PPD/JPS. 4. . (a) Ulangi proses di atas Guru Besar (b) pegawai dipanggil memberi keterangan dan membuat surat tunjuk sebab (c) Surat Amaran Pentadbiran 1 diberi. 58. Diplin Guru GPK HEM (a) Kes berat. (a) Dapatkan laporan pihak terlibat bersama saksi (b) Menemubual mangsa yang terlibat (c) Panggil pegawai terlibat untuk beri keterangan (d) Beri nasihat dan surat tunjuk sebab. pertimbangan antara pentadbir dengan ibubapa dan beri surat amaran. Direkod dalam Fail Guru Besar. s. PPD 3. salinan ke PPD/JPN. GPK. Kes Berulang Kali Ke-2 Pengetua.k. Pengetua. Kes Berulang Kali Ketiga (a) Staf dipanggil beri penjelasan (b) Mesyuarat Lembaga Tatatertib Sekolah membincangkan tindakan samaada i) Surat Amaran Pentadbiran II ii) Tindakan Tatatertib iii) Menghantar laporan/minit mesyuarat ke PPD Kes Berulang Kali Keempat (a) Laporkan ke Jabatan (b) Dicadangkan untuk tindakan tatatertib Pengetua. direkod dan disahkan oleh staf berkenaan.2. Contoh laporan seperti pada halaman 61. (b) Kes ringan. PPD/JPS Direkod dalam fail Displin Guru 5. Guru Besar. lapor pada polis.k. Guru Besar.

3c dan 3d) Tindakan polis Selesai . Carta Aliran Mula Terima laporan/aduan a) b) c) d) Ya Tidak Siasatan dijalankan Dapatkan laporan pihak terlibat Temubual pihak terlibat dan saksi Staf terlibat dipanggil beri keterangan Sekiranya kes polis.hantar laporan ke Jabatan bersama laporan pihak polis dan laporan doktor a) Beri nasihat lisan b) Beri peringatan keras c) Direkod dalam Fail Diplin Guru Tidak Ya Kes Berulang kali ke-2 (Ulangi proses 3a.59. 3b.

Jalan Bukit Gambir. (U. 3b dan 3d) Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil. Tarikh : …………………………… (Bagi Kes-Kes Mendera Pelajar) SULIT Pengarah...a) Minta surat tunjuk sebab b) Surat amaran perkhidmatan I diberi dan direkodkan c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Ya a) Mesyuarat Lembaga Tatatertib sekolah membincangkan tindakan sama ada i) Surat Amaran Pentadbiran II ATAU ii) Tindakan tatatertib (kes serius) Tidak Selesai k b) Hantar laporan /minit mesyuarat ke PPD Kes berulang kali ke-4 (Ulangi proses 3a. di Sekolah ………………………………………./Puan/Cik ……………………………………. .P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. 11700 Pulau Pinang.. 3b.. 3c dan 3d) a) Laporan ke Jabatan b) Cadangan tindakan tatatertib Tamat 60.Gred …………………. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. 3b. Jawatan ……………….( ) dlm ……………. Selesai Kes berulang kali ke-3 (Ulangi proses 3a. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.

Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.6.Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas.6.3 Keterangan pelajar.4 Tarikh lantikan (L) (B) : : : : : 61.7 Tempat bertugas sekarang 3.9 Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T ) ( ITKA + ) ( ITP ) 4.6 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/ Guru Besar 4. 3.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan.1 Nama 3.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.8 Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan 3.2 Surat tunjuk sebab .3 Tarikh lahir/umur 3. 3.5 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang 3. masa. 2.5 Keterangan yang diambil oleh pihak sekolah 4. berapa orang yang terlibat dan apa yang berlaku 4. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………… berjawatan ……………………Gred ……. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.kad pengenalan 3. tarikh. 4..6 Tarikh sah jawatan 3.2 Insiden yang berlaku.4 Keterangan pegawai yang terlibat 4. guru dan saksi 4.yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.2 No. tempat.

( ALI BIN ABU ) Guru Besar. c) Salinan keterangan pegawai. terima kasih. Ulasan dan syor ketua jabatan 5. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. beliau dianggap telah :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) berkelakuan dengan sedemikian hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Pejabat Pelajaran Daerah. .2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.k Pegawai Pelajaran Daerah. Pulau Pinang. b) Salinan surat tujuk sebab. Sekolah Kebangsaan Bunga Ros.1 Pandangan terhadap pegawai 5. s. 62. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai ini mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakuan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.4.3 Memandangkan pegawi ini telah melanggar Peraturan 4 (2) (d) (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Pulau Pinang Dokumen-Dokumen Sokongan] a) Salinan keterangan saksi. Sekian.

4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(d) berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. 12. buah dada dan sebagainya. jenaka-jenaka lucah. . b) Sebarang tingkah laku sama ada secara gerak isyarat atau sentuhan fizikal ke atas tubuh badan dengan sengaja seperti menyentuh punggung. ucapan atau penyataan yang berunsurkan seks dan undangan/permintaan seksual sama ada secara langsung atau tidak. GANGGUAN SEKSUAL Definisi Gangguan seksual boleh didefinisikan a) Apa jua pertuturan yang tidak dikehendaki di dalam pelbagai bentuk seperti bahasabahasa –bahasa licah. Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.63.

Carta Aliran Mula Terima laporan/ aduan kes Tidak Siasatan dijalankan Kes Selesai Ya a) Temu bual pihak terlibat b) Dapatkan keterangan saksi c) Memberi nasihat lisan d) Memberi amaran lisan e) Direkod dan Fail Displin Guru Tidak Kes Berulang Kali Ke-2 Kes Selesai Ya .64.

(U.. Pelajaran Pulau Pinang. .( Tarikh ) dlm …….. (Bagi Kes-Kes Gangguan Seksual) SULIT Pengarah. Jalan Bukit Gambir. Jawatan ………………………………………….Surat Amaran Pentadbiran I Diberi dan direkodkan a) Ulang proses di atas b) Minta Surat Tunjuk Sebab c) Rujuk sesi kaunseling Tidak Kes Selesai Ya Laporkan ke JPN Cadangkan tindakan Tatatertib Kes Berulang Kali Ke-3 Tamat 65. 11700 Pulau Pinang. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil..P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan../Puan/Cik ……………………………………. : …………………. Laporan Tentang Tata Kelakuan En.

yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.2 3.2 4. 4. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. Ulasan dan syor ketua jabatan . 3. 4.6 3..1 3.3. 2.3 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. 4.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4. berjawatan ……………………………… Gred ……….Di Sekolah ……………………………………….1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3. Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas . kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 66.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD).3.3.4 3. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ……………………………….5 Laporan ke JPS 5.8 3.7 3.5 Nama No.3. 3.1 4.3 3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.3.

( Pengetua/ Guru Besar s. salinan surat tunjuk sebab. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. Pulau Pinang. Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sekian.k. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN.5. beliau dianggap telah :(a) Berkelakuan dengan sedemikian sehingga sedemikian sehingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. 67.2 5. Pegawai Pelajaran Daerah. ) Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) (e) salinan laporan/aduan mangsa gangguan seksual. salinan perakuan/perjanjian pegawai.3 Pandangan terhadap prestasi kerja pegawai terjejas Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (2) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. . Pejabat Pelajaran Daerah. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.1 5. terima kasih.

Waktu Bertugas : Kakitangan Guru Kakitangan Bukan Guru _ Waktu persekolahan mengikut sesi Waktu-waktu yang diarahkan oleh pentadbir Waktu pejabat Perlanggaran Tatakelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---- .68. MEMBUAT KERJA LUAR SEMASA BERTUGAS Definisi Mengikut Peraturan 5 (3) (a) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 5 (3) Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa perkerjaan luar itu (a) tidak dilakukan semasa waktu pejabat dan semasa pegawai itu dikehendaki menjalankan tugas rasminya. 13.

GPK Catatan Pemantauan tugasan kehadiran tingkahlaku direkod dalam fail displin guru Pengetua. Kes Berulang Kali ke-2 (a) Ulangi proses (a). PPD Rekod dalam fail disiplin guru .k. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan Membuat kerja luar semasa bertugas (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan tentang etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan 2. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tataertib bagi kes guru membuat kerja luar semasa bertugas : Bil Proses 1. Guru Besar. GPK s. (b) dan (c) (b) Staf dipanggil untuk memberi keterangan (c) Mengeluarkan surat tunjuk sebab. (d) Sesi kaunseling di PPD/JPS Tindakan Pengetua. Guru Besar.(a) membelakangkan tugas awamnya demi demi kepentingan peribadi 69.

dan 75 4. Kes Berulang Kali ke-3 (a) Staf dipanggil untuk memberi penjelasan (b) Surat amaran pentadbiran Kes Berulang Kali ke-4 (a) Menghantar laporan ke JPN dan mencadangkan tindakan tatatertib Pengetua. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Tidak Kes berulang kali ke-2 Tamat Ya (a) Ulangi proses (a). Guru Besar. Guru Besar s.3. PPD/JPN Direkod dalam fail disiplin guru Rekod dalam fail disiplin guru.k. JPN 70. Pengetua. 74.(b) dan (c) di atas (b) Mengeluarkan surat tunjuk sebab (c) Sesi kaunseling di PPD/JPN Kes berulang kali ke-3 . Contoh laporan seperti pada halaman 73.

Jalan Bukit Gambir.( Tarikh ) dlm …….P : Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan./Puan/Cik ……………………………………. (Bagi Kes-Kes membuat kerja luar semasa bertugas) SULIT Pengarah.Tamat Ya (a) Ulangi proses (a). 11700 Pulau Pinang. . Laporan Tentang Tata Kelakuan En.. Pelajaran Pulau Pinang. (b) dan (c) (b) Mengeluarkan surat amaran pentadbiran Kes Berulang kali ke-4 Tamat Ya Membuat laporan ke JPN untuk Tindakan tatatertib Membuat laporan ke JPN untuk tindakan tatatertib Tamat 71. (U. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan: Bil. : …………………...

1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. Di Sekolah ……………………………………….5 Nama No.6 3.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4.3.. Latar Belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi :4.3 3.3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. 4.9 Tarikh sah jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa Kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab.Jawatan ………………………………………….4 3. berjawatan ……………………………… Gred ………..8 3. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 72.2 3.3. 3. 4. 2. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau.1 Nasihat secara lisan (direkodkan) 4.3 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. 4. 4. 3. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.1 3.2 Prestasi kerja dan kehadiran di peringkat awal bertugas .7 3.5 Laporan ke JPS . 4.4 Amaran terakhir dan menandatangani surat perjanjian (salinan ke PPD).3.3.

3 Pegawai ini telah melanggar Peraturan 5 Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. . Terima Kasih 73. (b) tidak bertanggungjawab. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (a) (b) (c) (d) 2 salinan maklumat/butir-butir perkerjaan yang dilakukan. amaran 2 dan amaran 3. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Ulasan dan syor ketua jabatan 5.2 Kesan kesalahan pegawai terhadap prestasi sekolah 5.5. Pegawai Pelajarn Daerah Pejabat Pelajaran Daerah ……………… Pulau Pinang. Sekian. ( ) Pengetua/ Guru Besar s. Maka adalah wajar Pengetua/ Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan.. 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. 2 salinan laporan yang diterima daripada mana-mana pihak. 2 salinan jawapan/surat tunjuk sebab. 2 salinan teguran/amaran 1. beliau boleh dianggap telah melanggar Peraturan 4 (2) dan (g) peraturan yang sama iaitu .1 Pandangan terhadap prestasi kerja yang terjejas akibat menjalankan kerja luar Semasa waktu bertugas 5.k. ……………………………….

Atau . firma atau individu persendirian. Sebagai seorang pakar. memberi apa-apa laporan atau keterangan pakar. sama ada dengan percuma atau dengan mandapat upah. syarikat. 14. Telah menggariskan 5 (1) kecuali setakat yang ia dikehendaki dalam perjalanan tugasnya Atau Diberi kuasa dengan nyata oleh Ketua Jabatannya untuk berbuat demikian seseorang pegawai tidak boleh (a) (b) (c) Mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pengurusan atau perjalanan apa-apa perusahaan komersial. 74. pertanian atau perindustrian. Mengusahakan bagi mendapatkan upah apa-apa kerja bagi mana-mana institusi. PERKERJAAN LUAR Definisi Peraturan 5 (1) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993.(e) 2 salinan pengakuan/ perjanjian antara pegawai dengan Pengetua/Guru Besar.

75. GPK Catatan Pemantauan . 2. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan tatatertib yang perlu diambil bagi kes membuat pekerjaa luar tanpa kebenaran Bil Proses 1. Guru Besar Pastikan pekerjaan luar yang dilakukan bukan daripada jenis-jenis pekerjaan . Tindakan Pengetua.Direkod dalam fail displin guru.(d) Bertugas sebagai seorang pentadbir atau penerima Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 :5 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadi. Mengarahkan supaya pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta. Guru Besar. Menerima aduan/laporan tentang kegiatan membuat kerja luar (a) Membuat siasatan (b) Memantau dan menyelia tugas rasmi staf berkenaan di sekolah (c) Staf dipanggil untuk membuat penjelasan (d) Memberi nasihat dan peringatan etika kerja dan peraturan perkhidmatan secara lisan tetapi direkodkan. Pengetua.tugasan kehadiran tingkahlaku .

yang dilarang. Sekiranya pegawai ingkar mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. 76. laporkan ke JPN dan cadangkan tindakan tatatertib. 3. Carta Aliran Mula Menerima aduan/ Laporan kes (a) Menyiasat/ Staf dipanggil untuk memberi keterangan (b) Memantau (c) Menasihat secara lisan Mengarahkan pegawai memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar dengan serta merta Ya Tidak Tidak . Guru Besar Laporan yang dikemukan berserta dengan dokumen sokongan. Pengetua.

. Tuan. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Bil. . Laporan Tentang Tata Kelakuan Encik Man Bin Mat (KP: 1234561) PPP.Siswazah Gred DG41 SMK Bunga Raya.SK.( )dlm.Sokong Sokong Membuat laporan ke JPN Untuk tindakan tatatertib Tamat Kemukakan Boring ke JPN Tamat 77. Pelajaran Pulau Pinang. 11700 Pulau Pinang.TT/35352 Februari 2006 Pengarah. Pulau Pinang. Saya dengan hormatnyamerujuk kepada perkara tersebut di atas. Jalan Bukit Gambir.

Latar belakang kes 4. telah mengesahkan bahawa pegawai ini sememangnya telah dilantik sebagi Agen Insuran Syarikat Jati hingga sekarang. Keterangan lanjut tentang pegawai berkenaan adalah seperti berikut: 3. Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Encik Man bin Mat yang bertugas sebagai PPP Siswazah Gred DG41 di SMK Bunga Raya.1 Encik Man bin Mat. untuk mendapatkan pengesahan sama ada aduan yang diterima adalah benar atau sebaliknya..kad pengenalan Tarikh lahir dan umur Tarikh mula dilantik dalam perkhidmatan kerajaan Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Jawatan sekarang dan Gred Tempat bertugas sekarang Gaji dan tangga gaji sekarang : : : : : Tarikh disahkan dalam jawatan : : : : 78. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 telah mula berkhidmatn di SMK Bunga Raya.4 Pada …………….2. prestasi beliau adalah baik. 4. Sepanjang perkhidmatan di sekolah ini.3 Selaku Ketua Jabatannya.1 Butir-butir pegawai (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Nama pegawai No. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam ( Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 4. Syarikat Insuran Jati. Pihak Insuran Jati melalui suratnya bertarikh …………. Pulau Pinang semenjak 2000 hingga sekarang. 4. pegawai berkenaan telah dimaklumkan bahawa adalah menjadi satu kesalahan bagi pegawai awam melakukan pekerjaan luar sebagai agen . 4. 3. saya telah berhubung dengan Syarikat Insuran Jati melalui surat bertarikh ………….2 Pihak sekolah telah menerima aduan bertarikh ……………………… tentang penglibatan Encik Man bin Mat yang dilaporkan melakukan pekerjaan sebagai agen insuran.

Pejabat Pelajaran Daerah ………………… Pulau Pinang. 2. 4. ( ALI BIN ABU ) Pengetua. Saya yang menurut perintah. Sekian. Pegawai Pelajaran Daerah. …………………. saya dengan ini mencadang dan mengesyorkan supaya pegawai ini diambil tindakan tatatertib dengan hukuman yang sewajarnya. Walau bagaimanapun pegawai ingkar untuk mematuhi arahan yang diberi. Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Pernah Diluluskan Oleh Kementerian. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. mendapati pegawai ini ingkar untuk mematuhi Peraturan 5. (a) (b) (c) Salinan surat aduan bertarikh ……………… Surat pengesahan dari syarikat Insuran ………….5 Pegawai telah diberi nasihat supaya memohon kebenaran untuk melakukan pekerjaan luar.1 Memandangkan pegawai ini masih tidak mahu berganjak dengan keputusannya.insuran dan boleh diambil tindakan tatatertib kerana melanggar Peraturan 5. Cadangan dan syor ketua jabatan 5. 3. 5. Pulau Pinang s. Bersama-sama ini dikemukan dokumen-dokumen berkaitan bagi rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. SMK Bunga Raya.k. 5. 4.. Guru tuisyen Pensyarah sambilan Tutor sambilan Penulis buku . 1. Sehubungan dengan ini. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. terima kasih “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 79.2 6. Saya selaku Ketua Jabatannya.

2. 7. duit syiling. 5.00 DAN Jumlah pungutan (termasuk wang kertas. 13. 3. 15. 6. 11. 15. 8. 10. 4. pada hari kerja yang berikutnya dengan syarat bahawa tiap-tiap cek mestikan dibankkan dalam tempoh seminggu selepas diterima. 7.00 Atau apa-apa jumlah yang lebih kecil dibankkan kesemua pungutan yang ada dalam tangan sama pada hari itu juga atau jika lewat diterima. Penterjemaah kamus Penceramah Jurulatih teater/sukan Jurulatih senamrobik Pembantu teknik sambilan Warden lalu lintas Penolong pendaftar perkahwinan Penulis skrip audir sambilan Jurulatih renang Pemandu pelancong Pendemonstrasi sambilan Jenis-jenis Pekerjaan Luar Yang Dilarang 1.5. 12. 14. cek. 9. wang pos dan kiriman wang) melebihi RM 2000. . Wartawan sambilan Berniaga Jurujual jualan langsung Agen insuran Ahli lembaga pengarah syarikat Ketua kampong Pelakon iklan 80. 6. KEGAGALAN MENYERAHKAN WANG KUTIPAN YURAN Definisi Mengikut Arahan Perbendaharaan 78 (a) – Bila Pungutan mesti dibayar di Perbendaharaan “ Semua pemungut …… yang menerima wang awam sama ada wang itu kena diperakui sebagai hasil atau tidak adalah dikehendaki jika : (i) (ii) Pungutan wang kertas dan duit syiling RM 500.

Mengenalpasti staf yang terlibat melalui semakan a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan Tindakan Pengetua. Penyelia Petang Catatan .Perlanggaran Tata Kelakuan Di Bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh ---(a) (b) tidak jujur atau tidak amanah tidak bertanggungjawab 81. Proses Kerja Berikut adalah proses kerja tindakan yang perlu diambil bagi kes kegagalan menyerahkan kutipan yuran Bil Proses 1. Guru Besar.

Contoh laporan Seperti pada halaman 85. 82. Pastikan staf menandatangi surat akuan terima. Carta Aliran Mula Mengenalpasti staf yang terlibat Melalui semakan. 4. a) Laporan audit b) Buku tunai c) Buku resit d) Daftar kutipan kelas e) Aduan . 3. 86 dan 87. Penyelia Petang Rekod dalam fail diri guru. Sekiranya ingkar a) Melaporkan ke JPN b) Membuat laporan Polis Pengetua. Membuat siasatan Memanggil staf yang terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjukkan butiran menunjukkan kutipan yuran yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam 14 hari. Guru Besar.2.

a) Melaporkan ke JPN b) Membuat Laporan polis Tamat 83. Sekiranya ingkar . ( ) dlm ……… Tarikh : ……………………… (Bagi Kes-kes Kegagalan Menyerahkan Kutipan Yuran) SULIT Pengarah. .Membuat siasatan memanggil Pegawai terlibat a) Dapatkan penjelasan b) Tunjuk butiran menunjukkan kutipan yang tidak diserahkan Mengeluarkan arahan bersurat membayar semula kutipan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari. Contoh Laporan Tentang Tata Kelakuan Rujukan : Bil.

2. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.3 3. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ………………………………………………. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik ………………………………………….1 3.9 Tarikh lantikan ke jawatan sekarang Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) .4 Nama No.. 3.P. berjawatan ……………………………./ Puan/ Cik ………………………………………….6 3.7 3. Gred ……….5 3. Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan : : : : 84. 3. 11700 Pulau Pinang. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Jalan Bukit Gambir..8 3. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas. (U.2 3.Pelajaran Pulau Pinang.

85.1 Nasihat secara lisan (direkodkan). ) .k.2 Amaran bertulis dan surat tunjuk sebab. 4.5 Laporan ke JPS 5.3 Amaran bertulis kedua dan kaunseling (salinan ke PPD) 4. (b) tidak bertanggungjawab Maka adalah wajar Pengetua/Guru Besar selaku Ketua Jabatan kepada pegawai mengesyorkan agar pegawai tersebut diperakukan untuk dikenakan tindakan tatatertib yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. 4. terima kasih.1 Kesan kesalahan pegawai terhadap akuan/ audit sekolah.2 Memandangkan pegawai ini telah melanggar Peraturan 4 (f) dan (g) PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Ulasan dan syor ketua jabatan 4.2. ( Pengetua/ Guru Besar s.1 Latar belakang pegawai – tarikh mula berkhidmat di sekolah berkenaan. Pegawai Pelajaran Daerah. Pejabat Pelajaran Daerah. Latar belakang kes Dihuraikan rentetan/kronologi kesalahan/kelakuan meliputi:4.4 Amaran terakhir dan menandatangi surat perjanjian (salinan ke PPD) 4.2. 4.2. iaitu :4 (2) Seseorang pegawai tidak boleh --(a) tidak jujur dan tidak amanah.2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.2 Teguran-teguran yang telah dilakukan oleh Pengetua/Guru Besar. Sekian. 4. 4.2.4.

Pelajaran Pulau Pinang.( Tarikh (Bagi Kes-kes Kebankrapan) SULIT Pengarah. Rujukan: Bil. salinan laporan teguran bertulis yang telah dikeluarkan. Lampiran – Dokumen-Dokumen Sokongan (f) (g) (h) (i) (j) salinan laporan/aduan kegagalan menyerahkan kutipan yuran. ) dlm ………… : ……………………. . salinan perakuan/perjanjian pegawai. 86. salinan laporan yang telah dihantar ke PPD/JPN. salinan surat tunjuk sebab.Pulau Pinang.

Unit Naik Pangkat dan Tatatertib) Tuan.9 Tarikh san jawatan Tempat bertugas sekarang Tempat bertugas semasa kesalahan dilakukan Gaji sekarang : : : : RM RM RM (P T) (ITKA +) (ITP) 4..7 3.2 3.Jalan Bukit Gambir.6 3. (U. 11700 Pulau Pinang..4 3.8 3. berjawatan ……………………………./ Puan/ Cik …………………………………………. Gred ………. Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan tentang perkara di atas 2. Laporan Tentang Tata Kelakuan En. 3. yang bertugas di sekolah ini telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil ke atas beliau. Dimaklumkan bahawa Encik/Puan/Cik …………………………………………. kad pengenalan Tarikh lahir/umur Tarikh lantikan Tarikh lantikan ke jawatan sekarang : : : : : 87. Latar belakang kes .3 3.6 Nama No.1 3. 3. Butir-butir tentang pegawai yang dilaporkan adalah seperti berikut : 3.P. Jawatan ………………………………………………… Di Sekolah ……………………………………………….

4.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai. 4. Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (Nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) 4. Dikepilkan salinan surat tersebut sebagai Lampiran C. jawatan.5 Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut. .8 (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai). 4.6 Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut: (a) (Nyatakan alasan pegawai) (b) (c) 88. Dikepilkan laporan Pegawai Pemegang Harta sebagai Lampiran B. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya. 4. 4.3 Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap). Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh bertarikh (Nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D. iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta Jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar). 4.4 Pegawai Pemegang Harta juga (Nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil apa-apa tindakan lagi). Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta Mulai (Nyatakan tarikh pembayaran) 4.

Pejabat Pelajaran Daerah. Pulau Pinang.k. terima kasih. Dikemukan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.5. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ( Pengetua/ Guru Besar s. ) . Sekian. Pegawai Pelajaran Daerah.

11700 Pulau Pinang. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Bagi Kumpulan Sokongan (No.CONTOH LAPORAN SALAH LAKU OLEH KETUA JABATAN CONTOH SULIT Ruj. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. : : .2). Jalan Bukit Gambir.

3 3. Tuan. dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadap beliau.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.9 3. 3.1 3.10 3. Dikepilkan salinan jadual kedatangan bagi tarikh-tarikh tersebut.5 3. Jawatan. -1Bersama-sama ini disertakan sesalinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. Jawatan. KP. Latar belakang 4. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA.13 3.4 3.7 3.12 3.2 3. Butir-butir pegawai 3.2007 hingga sekarang. Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.8 3. NO. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.14 Nama : No. 2. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : .1 Adalah dimaklukan bahawa [Nama Pegawai. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai.6 3. .09. Gred dan Tempat Bertugas] telah hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran mulai dari 28.11 3.

3 ii.4 Surat peribadi saya selaku Ketua Jabatan bertarikh 23.10.5 4.2007 sebagai Lampiran C. Ketika hadir ke sekolah pada 1. 4.10. Saya telah mengemukakan surat arahan panggil balik bertugas di samping mengarahkan beliau secara lisan supaya kembali bertugas semula dengan serta merta.8 dalam perakuan tuan.2007.SKSA/09/06/009 bertarikh 11. 4. Surat tersebut dikemukakan secara berdaftar biasa. pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah sejak bertugas di SMK Beliau bertukar ke sekolah ini mulai dari 1.2007 sebagai Lampiran G. 4. Dikepilkan salinan surat Bil(22)SKPP/02/12/003 bertarikh 4. Surat tersebut dikemukakan secara serahan tangan melalui PRA sekolah. sedih.2007. iii. Pada 1.11. Senaraikan masalah beliau sepertimana di para 4.2007 sebagai Lampiran D. Secara lisan pegawai berkenaan ada memaklumkan beliau menghadapi masalah kewangan. Pegawai berkenaan ada di rumah ketika itu.2007 sebagai Lampiran E. Surat tersebut telah dikemukakan secara berdaftar biasa. Dikepilkan salinan surat pertukaran sebagai Lampiran H.7 Pihak sekolah juga ada menerima salinan surat daripada sekolah lama beliau yang dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang memaklumkan .2007. kecewa serta runsing hingga menyebabkan tidak dapat berfikir dan bertindak dengan rasional. Walaupun begitu pegawai berkenaan masih juga kembali bertugas. Walaupun begitu beliau hanya hadir sekejap sahaja dan memberitahu hendak pergi ke Pejabat Pelajaran berjumpa dengan Pegawai Eksekutif. Rujukan Bil(23)dlm. Namun begitu difahamkan beliau tidak pergi ke Pejabat Pelajaran Daerah . Bil(03)dlm.07.10.5.11.6 -2Beliau juga memaklumkan menghadapi masalah kewangan yang serius seperti berikut : i.30 pagi pegawai berkenaan ada hadir ke sekolah.10.5. Berikutan itu saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas bagi mengarahkan beliau kembali bertugas serta mengemukakan penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Bil i.1 hingga 4.2 Berikutan itu selaku Ketua Jabatan saya telah pergi ke rumah pegawai. 4.SKPP/02/12/003 bertarikh 5. Berikutan itu beliau menjadi buntu.4. jam 8.

sebagai Lampiran K dan salinan akuan terima serahan tangan sebagai Lampiran L. Saya juga telah berusaha menasihati beliau tetapi tidak berkesan. T.1). Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. perbuatan pegawai berkenaan yang tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran adalah melanggar Peraturan 4(2)(g).11. ………………………………. 4. SMKBT.(P) bertarikh 20. memandangkan pegawai berkenaan masih juga tidak kembali bertugas sekarang maka saya mengesyorkan supaya beliau dikenakan hukuman yang setimpal kesalahannya. 4.11 4. T. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) -3CONTOH SULIT Ruj.TPG. Berdaftar serta secara serahan tangan yang dikemukakan melalui PRA sekolah. Bagi Kumpulan Sokongan (No. 4. Walaupun begitu tanggungjawab beliau sebagai seorang kakitangan kerajaan tidak harus diabaikan dan beliau perlu menjalankan tugas dengan dedikasi.2007 sebagai Lampiran I 4. terima kasih.10 Sehubungan dengan itu.12 Sekian..SKPP/02/12/005 sebagai Lampiran J. Kedua-dua surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai. Sehubungan itu. : : . salinan kad A.8 Memandangkan beliau masih juga tidak hadir maka saya selaku Ketua Jabatan telah mengeluarkan sekali lagi surat arahan panggil balik bertugas kepada pegawai berkenaan secara A. Kementerian Pelajaran Malaysia. SMK . Bahagian Sumber Manusia. iaitu tidak bertanggungjawab. Pulau Pinang .pegawai telah tidak hadir bertugas selama 20 hari dan tempoh tersebut diperakukan pemotongan emolumen. Salinan surat Bil(17)dlm.9 Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripada hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa. Dikepilkan salinan surat Pengetua. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat pegawai sebenarnya menghadapi masalah kewangan dan peribadi yang agak berat. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : . 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.9 Nama : No.8 3.7 3.4 3. 11700 Pulau Pinang. PERAKUAN PERWARTAAN BUANG KERJA MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993.3 3.2 3. gred dan tempat bertugas) telah didapati tidak bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah mulai dari (tarikh sebenar pegawai mula tidak hadir bertugas) hingga sekarang. -43. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.5 3.1 3. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Oleh yang deminian tata kelakuan pegawai berkenaan adalah melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. jawatan. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.Aras 1-5. Blok E12. Tuan. 2. . Kompleks Kerajaan Parcel E. TERHADAP [NAMA DAN NO. Adalah dimaklumkan bahawa (nama pegawai. Jalan Bukit Gambir. Butir-butir pegawai 3.6 3.

4 Nyatakan sama ada surat tersebut telah diakui terima oleh pegawai berkenaan ataupun sebaliknya dan kepilkan dokumen sokongan yang berkaitan jika ada. saya telah mengemukakan surat kepada [nama pegawai] melalui surat [rujukan dan tarikh] bagi mengarahkan beliau untuk kembali bertugas dengan serta merta memandangkan masih tiada sebarang jawapan dan kelulusan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Rekod jadual kedatangan haruslah dipastikan ada tandatangan haruslah dipastikan ada tandatangan pengesahan oleh Ketua Jabatan. Catatan : Sila pastikan nama pegawai dan catatan ‘tidak hadir’ bertugas tanpa cuti dan kenaran Ketua Jabatan dicatatkan pada setiap hari bekerja di jadual kedatangan berkaitan iaitu mulai dari tarikh sebenar pegawai tidak hadir bertugas hingga sekarang.1 Adalah dimaklumkan bahawa [Nama pegawai. -54.13 3.12 3. Latar Belakang Kes 4. [nama pegawai] masih juga tidak kembali bertugas. 4.11 3. 4.3. Dikepilkan surat-surat yang berkaitan.14 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : Dikepilkan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai sebagai Lampiran A. Dikepil salinan Jadual Kedatangan [nama sekolah] mulai dari [nyatakan tarikh sebenar pegawai telah meninggalkan tugasnya tanpa cuti atau tanpa kebenaran] hingga sekarang. [nama pegawai] telah meninggalkan tugasnya.10 3. .2 Walau bagaimanapun sebelum kelulusan permohonan diketahui.3 Selaku Ketua Jabatan. jawatan. Dikepilkan surat yang berkaitan. 4. gred dan tempat bertugas] ada mengemukakan permohonan utuk penangguhan sementara kontrak perkhidmatan pendidikan guru/cuti belajar separuh gaji ke Kementerian Pelajaran Malaysia melalui surat [rujukan surat-surat yang berkaitan dan tarikh] kerana ingin melanjutkan pelajaran di [tempat menyambung belajar] selama [jumlah] tahun mulai dari [tarikh] hingga [tarikh].

8.4. Sehubungan itu. 5. iv. iii. -67. Oleh yang demikian tata kelakuan [nyatakan nama pegawai] adalah melanggar Peraturan 4(2)(g). ii. Dikepilkan salinan surat tersebut. Dikepilkan salinan surat tersebut. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” . Pergi ke alamat rumahnya di (tempat) Bertanya hal ehwal pegawai dengan saudara mara beliau Bertanya dengan kawan-kawan rapat pegawi ATAU Apa juga usaha yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai 6. Nyatakan ulasan dan syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai. Namun tiada sebarang maklumbalas yang diterima.5 Saya sekali lagi telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A. T.8 Kemudiannya Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] memaklumkan pihak [Negara berkaitan] tidak memberi sebarang jawapan atas pertanyaan yang telah dibuat oleh pihak pos. terima kasih. 4.6 Pertanyaan secara bertulis telah dibuat oleh pihak sekolah kepada Pos Malaysia Berhad pada [tarikh] bagi mengetahui kedudukan surat tersebut sama ada telah diakui terima oleh pegawai ataupun sebaliknya. Berdaftar dengan catatan ‘HANYA DITERIMA OLEH PENAMA SAHAJA’ di luar sampul surat terhadap pegawai berkenaan melalui surat [rujukan dan tarikh). Sekian.7 Menurut Pos Malaysia melalui surat [rujukan dan tarikh] satu siasatan sedang dijalankan bagi mengesan surat tersebut. Contoh : i. Dikepilkan salinan surat tersebut. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab. memandangkan surat-surat yang dikemukakan kepada pegawai telah dikembalikan semula kerana tidak terserah serta tidak dapat dikesan maka adalah diperakukan kes pegawai berkenaan bagi tujuan pewartaan buang kerja. Nyatakan juga inisiatif lain yang telah dilakukan untuk mengesan pegawai. Dikepilkan salinan borang Pos (nyatakan nombor rujukan) 4. 4.

………………………………….. KETUA JABATAN/ PEGAWAI PELAPOR DAN COP RASMI JAWATAN

-7CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Bagi Kumpulan Sokongan (No.2), Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. : :

Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO. KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, 3. Butir-butir pegawai 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Nama dan No. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : ,

Bersama-sama ini disertakan Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini sebagai Lampiran A. -84. Latar Belakang Kes 4.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993, seperti berikut: 4.1.1 Tidak Hadir bertugas Tanpa Cuti Dan Kebenaran 4.1.1.1 [nama pegawai, jawatan, gred dan tempat bertugas sekarang]

Telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tarikh-tarikh ketidakhadiran Tahun 2003 Jumlah hari

Tahun 2004

JUMLAH Salinan jadual kedatangan bagi tempoh ketidakhadiran tersebut sebagai Lampiran . 4.1.1.2 Berikutan itu, selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugas secara A.T. Berdaftar kepada pegawai berkenaan bagi mengarahkan beliau kembali bertugas dengan serta merta mengemukakan penjelasan berhubung ketidakhadirannya melalui surat-surat berikut : 3.1.1.2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] s sebagai Lampiran . dan salinan kad A. T. sebagai Lampiran .

4.1.1.3

Pegawai berkenaan telah hadir untuk bertugas semula pada [tarikh] Memandangkan beliau telah hadir bertugas semula saya telah mengadakan perjumpaan dengannya untuk mengetahui sebab-sebab ketidakhadirannya di samping turut mengemukakan surat kepadanya meminta penjelasan. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran .

4.1.1.4

-9Pegawai ada mengemukakan surat penjelasan berhubung dengan ketidakhadirannya seperti berikut : Salinan surat penjelasan pegawai sebagai Lampiran .

4.1.1.5

Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah tidak hadir bertugas tanpa kebenaran terlebih dahulu atau sebab yang munasabah adalah melanggar Peraturan 4(2)(g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu tidak bertanggungjawab.

4.1.2.3 Saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai berkenaan bagi mendapatkan penjelasannya. jawatan.2 Datang Lewat Dan Keluar Awal Ketika Bertugas 4. 5.2.1.1.00 petang Jumaat . . 4. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.2 Berikutan itu.45 petang Salinan jadual kedatangan seperti mana di Lampiran .1 [nama pegawai. .2.1.15 tengahari – 2.1 Salinan surat [rujukan surat] bertarikh [tarikh] Sebagai Lampiran .1. sepanjang pegawai bertugas di [nama sekolah] saya tidak pernah menerima sebarang rekod perubatan dari mana-mana hospital kerajaan atau swasta yang menyatakan bahawa pegawai berkenaan ada mengalami masalah mental atau jiwa.2.2. gred dan tempat bertugas sekarang] juga telah didapati keluar awal dari waktu yang telah ditetapkan iaitu 8. Selain itu.00 tengahari – 2. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan secara lisan Pegawai memaklumkan seperti berikut : Salinan peraturan sekolah sebagai Lampiran .10 4.00 petang bagi hari Isnin hingga Jumaat tarikh berikut : Tarikh Waktu Hadir Waktu Keluar Jumlah JUMLAH Tidak termasuk waktu rehat : Isnin – Sabtu (Kecuali Jumaat) – 1.12. 4.00pagi hingga 5.2.4 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai berkenaan yang telah didapati datang lewat serta keluar awal adalah melanggar Peraturan 4(2)(i). selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat meminta penjelasan pegawai berhubung perkara tersebut melalui surat-surat berikut : 3.1.

] 7. Jalan Bukit Gambir. Selain itu. 11700 Pulau Pinang. kesungguhan kerja. perubahan sikap serta tingkah laku dan sebagainya.11 CONTOH SULIT Ruj. terima kasih. [sila berikan ulasan tuan terhadap prestasi menyeluruh pegawai termasuklah prestasi kerja semasa.] Sekian. Memandangkan pegawai sering melakukan kesalahan-kesalahan tersebut walaupun telah dinasihat supaya berubah maka selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya pegawai diambil tindakan tatatertib dan dikenakan hukuman [nyatakan hukuman yang disyorkan. Bagi Kumpulan Sokongan (No.] 8. : : . pegawai berkenaan juga sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pembantu Tadbir seperti [kata-kata yang diucap oleh pegawai kepada Pembantu Tadbir. penglibatan dalam aktiviti luar atau sumbangannya.6. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.2). [tandatangan Pengetua dan cop rasmi] .

. 4. beliau telah yang didapati melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan-peraturan penjawat awam berikut :. Butir-butir pegawai 3. 3. Tuan. yang membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya. . Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji :RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Pernah/Tidak Pernah Dikenakan Tindakan Tatatertib : . Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.10 3.[KP:………………………] PPP LEPASAN DIPLOMA GRED DGA29 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.1 3.7 3.12 Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A..4 3.9 3. PPP Lepasan Diploma Gred DGA29 di SK………………………….2 3.. Dimaklumkan bahawa Encik …………………….14 Nama : No. Pulau Pinang telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Latar Belakang Kes 4.5 3.11 3.12 3.6 3.8 3.13 3. Sepanjang tempoh beliau bertugas di Sekolah ini. PPP Bukan Siswazah Gred DGA29 telah ditukarkan ke sekolah ini dari SK ………………………… Mulai ……………………………….3 3.1 Dimaklumkan bahasa Encik …………. 2. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ENCIK…………………………….

11.11.1.11. . Balik Pulau.11.2007 Salinan sijil-sijil sakit berkaitan disertakan di Lampiran G.2007 25.09. Balik Pulau.2007 12.11. Klinik Kesihatan Bersatu.2007 – 06.2007 – 21. Klinik Kesihatan. Gelugor.11. Pulau Pinang.2007 12.11.11.Sijil Sakit MCPP 456364 MCPP 578997 MCPP 555141 MCPP 234567 MCPP 875633 MCPP 975864 MCPP 567248 Nama Klinik Klinik Kesihatan Bersatu.1.2007 07.1 Lambat Mengemukakan Sijil Sakit Klinik Kerajaan 4.2007 12.3 Perbuatan pegawai tersebut gagal atau lewat menyerahkan sijil sakit atau gagal memaklumkan perkara tersebut kepada Ketua Jabatan boleh disifatkan sebagai kurang cekap atau kurang berusaha dan tidak bertanggungjawab iaitu melanggar tata kelakuan di bawah Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Klinik Kesihatan. Klinik Kesihatan.2007 Jumlah Hari 2 2 1 2 1 2 1 No.2007 11.2007 – 04. Tarikh Diserah 12.2007 05.1 Dimaklumkan bahawa Encik ………………………… dilaporkan melakukan kesalahan tidak hadir bertugas dengan mengambil Sijil Sakit daripada merata-rata Klinik Kerajaan dan lewat memaklumkan Ketua Jabatannya. Tarikh-Tarikh yang terlibat adalah seperti berikut :- Tarikh 03. Pulau Pinang.Pulau Pinang Klinik Kesihatan Azhar. Bukit Jambul.2 (Nyatakan apakah tindakan pihak sekolah usaha bagi mencegah perbuatan tersebut berulang seperti memberi teguran secara lisan atau bertulis atau dalam mesyuarat guru dan salinan dokumen yang berkaitan) 4. Klinik Kesihatan.2007 – 12.2007 12.2007 12. Pulau Pinang.11.13 4.4.1.1.10.Pulau Pinang.1.11.11.2007 12. .11.11.11.2007 20.1.2007 17.11.11.1.

Sekian. . saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada saripada Hospital Kerajaan atau Swasta yang mengesahkan bahawa beliau mengidap masalah mental atau jiwa.2 Tidak masuk kelas mengajar 4. . (nyatakan ulasan serta syor pelanggaran tatatertib yang dilakukan pegawai berkenaan). Walau bagaimana tidak diendahkan.3 Perbuatan beliau ini dapatlah diifatkan sebagai tidak bertanggungjawab iaitu melanggar Peraturan 4(2)(g) Peraturan –Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Terima Kasih. 4. 4.telah didapati tidak masuk Kelas mengajar di kelas-kelas yang sepatutnya mengajar pada tarikh-tarikh dan waktu sepeti berikut :Tarikh Kelas Kelas Waktu Subjek Dokumen Bukti Salinan Jadual Waktu Peribadi Pegawai dikepilkan sebagai Lampiran H.1. malah sering mengulangi perbuatan tersebut.1 Encik ………………………….2. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini.1.2.4.14 – 5.2.1.1. 6.2 Selaku Ketua Jabtan saya telah beberapa kali memberi teguran secara lisan supaya beliau lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan terhadapnya.

: : ... Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.. Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.………………….. Bagi Kumpulan Sokongan (No. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) ..2).... Jalan Bukit Gambir....15 CONTOH KES BANKRAP SULIT Ruj.

GRED DAN TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.16 4. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.3 Tarikh Lahir/Umur : 3.8 Taraf Jawatan : 3.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3. Tuan.11700 Pulau Pinang. 2. . jawatan. gred dan tempat bertugas sekarang) telah diisytiharkan bankrap oleh Mahkamah (nyatakan Mahkamah) pada (nyatakan tarikh berkaitan) Perintah Penerimaan Perintah Penghukuman tersebut telah dibuat atas permohonan (nyatakan syarikat kewangan berkenaan) dan Pegawai Pemegang Harta Malaysia adalah pentadbir bagi perihal harta dan tanggungannya.1 Nama : 3. nama pegawai. Latar belakang kes 4. 3.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. Dimaklumkan bahawa (Nyatakan.7 Jawatan Sekarang : 3. Butir-Butir Pegawai 3.14 Rekod Tindakan Tatatertib : Salinan kenyataan perkhidmatan pegawi berkenaan yang lengkap dan kemas kini seperti di Lampiran A. .4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3. JAWATAN. NO.2 No. Gred dan tempat bertugas) telah didapati berkelakuan yang melanggar tata kelakuan pegawai awam dan membolehkan tindakan tatatertib diambil terhadapnya.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3.KP. PERAKUAN TINDAKAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURANPERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA. . Kad Pengenalan : 3.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3.13 Jabatan Sekarang : 3. jawatan.1 Adalah dimaklumkan bahawa (nyatakan nama pegawai.

Selain itu menurut pendapat Pegawai Pemegang Harta (nyatakan pendapat Pegawai Pemegang Harta sekiranya terdapat dalam laporan) Pegawai Pemegang Harta juga (nyatakan sama ada Pegawai Pemegang Harta bercadang untuk atau tidak bercadang untuk mengambil Harta sebagai Lampiran B. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.4 4. Penjelasan pegawai terhadap perkara tersebut adalah seperti berikut : (a) (b) (c) (Nyatakan alas an pegawai) 4.2 Berdasarkan laporan Pegawai Pemegang Harta jumlah tanggungan hutang pegawai berkenaan adalah sebanyak RM (Nyatakan jumlahnya) kepada (nyatakan juga sama ada hutang tersebut bercagar atau tidak bercagar) Pegawai tersebut telah diarah membayar RM (Nyatakan jumlah) sebulan kepada pegawai Pemegang Harta mulai (nyatakan tarikh pembayaran).5 4.17 5. Saya selaku Ketua Jabatan telah mengemukakan surat meminta penjelasan Encik (Nyatakan nama pegawai melalui surat (Rujukan surat) berhubung dengan perkara tersebut.4. . Sekian. Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.7 Oleh yang demikian tata kelakuan pegawai tersebut telah melanggar Peraturan 4(2)(d) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu berkelakuan dengan sedemikian cara hingga memburukkan nama atau mencemarkan nama perkhidmatan awam. Terima Kasih. 4. Dikepilkan salinan surat sebagai Lampiran C. Selain daripada itu nyatakan juga prestasi semasa pegawai.) 4. Laporan tersebut juga menyatakan sebab utama beliau dijatuhkan bankrap kerana (Nyatakan sebab pegawai dihukum bankrap).3 4.8 . (Nyatakan ulasan serta syor tuan selaku Ketua Jabatan terhadap salah laku pegawai.6 Salinan surat penjelasan pegawai bertarikh (nyatakan tarikh) disertakan sebagai Lampiran D.

2). Bagi Kumpulan Sokongan (No. ………………………………… ) . Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. : : .. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran.……………………………… (Nama: Guru Besar SK …………………………….18 CONTOH SULIT Ruj.

Dimaklumkan bahawa (nama. KP.11 3.8 3. jawatan. 2. Latar Belakang Kes 4.3 3. Butir-butir pegawai 3.19 – Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kii sebagai Lampiran A. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah.Jalan Bukit Gambir. Tuan. JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.5 3. tempat bertugas) telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.1 Adalah dimaklumkan bahawa [nama pegawai. 3. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : .9 3. gred.10 3.14 Nama : No.12 3. .6 3.1 3. 4.13 3.7 3. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. NO. 11700 Pulau Pinang.2 3.4 3. jawatan. gred dan tempat bertugas sekarang] telah didapati melakukan kesalahan yang bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. .

] 4.2).2 [Nyatakan salah laku pegawai seperti apakah bentuk salah laku tersebut terutama punca kejadian itu berlaku. Kementerian Pelajaran Malaysia. : : 20 – . tempat berlaku. …………………………. Kompleks Kerajaan Parcel E. Sepanjang beliau bertugas di sekolah ini saya tidak pernah menerima apa-apa rekod perubatan sama ada daripad hospital kerajaan ataupun swasta yang mengesahkan bahawa beliau menghidap masalah mental atau jiwa.5 [Nyatakan penjelasan pegawai jika ada. Kami Tarikh Pengerusi.] 4. [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] CONTOH Ruj.6 [Nyatakan peraturan-peraturan yang telah dilanggar] 5.4 [Nyatakan apakah tuntutan kecuaian oleh plaintif terhadap pegawai. terima kasih. Aras 1 – 5 . Bagi Kumpulan Pengurusan (No.] 4.. Bahagian Sumber Manusia. Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Blok E12.] 4.4. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat [nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian. masa dan tarikh berlaku. 6.3 [Nyatakan akibat daripada kejadian tersebut.

13 3. Dimaklukan bahawa Puan . PERAKUAN TINDAKAN SURCAJ TERHADAP PUAN KP: PPP SISWAZAH GRED DG41 SMK Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.7 3. Kad Pengenalan : Tarikh Lahir/Umur : Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : Jawatan Sekarang : Taraf Jawatan : Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM Tarikh Pergerakan Gaji : Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : Jabatan Sekarang : Rekod Tindakan Tatatertib : .1 Dimaklumkan bahawa Puan .11 3.6 3. telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan membolehkan tindakan diambil terhadap beliau.12 3. PPP Siswazah Gred DG41. Beliau telah ditugaskan untuk mengajar subjek Matematik bagi Tingkatan 1 .1 3.2 3. 4. PPP Siswazah Gred DG41 di SMK . Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Tuan. 2.10 3.Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. SMK telah dibekalkan dengan 1 unit Computer Note Book jenama Dell C640 untuk program pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI).3 3.14 Nama : No.8 3. Latar belakang Kes 4. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan salinan. 3.5 3.4 3.9 3.21 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemaskini di Lampiran 1. Butir-butir pegawai 3.

jam 7. Anggaran nilai semasa komputer berkenaan ialah RM5000.12. Ketika itu beliau sedang menjalani Kursus Kesedaran Keselamatan Fasa 2 di Langkawi.00 petang beliau balik semula ke rumahnya beralamat di No. Pegawai yang dipertanggungjawabkan mestilah sentiasa menjaga keselamatan peralatan dengan lebih berwaspada.2003 dengan disahkan oleh Pengetua SMK . 4.2004.2003 di Lampiran 3.6 . Salinan report polis 1345/2003 di Lampiran 4. Pintu kayu rumah beliau dikopak dan Komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH3715 (38038412656) berharga RM 5800.12.22 Pegawai Pelajaran Daerah telah menyiasat kes kehilangan tersebut ( di lampiran K) pada 28. 4.30 malam Puan menerima panggilan dari jiran beliau mengatakan rumahnya telah pecah masuk. 22. Salinan laporan awal bertarikh 16.00 yang dismpan dalam bilik tidur beliau telah dicuri.09. Salinan surat kebenaran oleh Pengetua.10. . Seterusnya pada 28.2004.4 4. pihak sekolah telah mengamanahkan agar pegawai menjaga dan menyimpan komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656). Kecurian tersebut telah dilaporkan oleh suami Puan Pada 28.6.5 Laporan awal mengenai kehilangan tersebut telah dikemukakan oleh pihak sekolah sekolah kepada Pengarah Pelajaran Pulau Pinang melalui surat bertarikh 16.09. Salinan laporan siasatan Lampiran K di Lampiran 6.00.2003 jam lebih kurang jam malam 8.3 Pada 27. 4. Hasil rumusan akibat kehilangan tersebut bahawa pihak sekolah sewajarnya mengambil inisiatif supaya perkara yang sama tidak berulang lagi. SMK Bil( ) Bertarikh 20. Pegawai telah membuat aku janji penerimaan komputer tersebut pada 20.12.06.2003 di Lampiran 2 dan Salinan surat aku janji rujukan 78458 bertarikh 20.2 Bagi tujuan tersebut.2004 di Lampiran 5. Semua peralatan PPSMI mestilah disimpan di sekolah semasa cuti ataupun jika guru sedang bercuti.dan 2.2003. 4.

2 (sk5) (2) bertarikh 29. Selain itu. Beliau telah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2003. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi serta menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan sempurna.2006 di Lampiran 7.03. Akibat kehilangan tersebut.23 Pengetua SMK mengesahkan bahawa prestasi kerja semasa pegawai amat memuaskan.9 .4. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab dengan memuaskan. pegawai mempunyai hubungan yang baik dengan pentadbir. Markah prestasi 3 tahun terakhir adalah seperti berikut : . Kerajaan Malaysia terpaksa menanggung kerugian wang bernilai RM5800. pihak perbendaharaan melalui suratnya KK/BKP 12/291/20 Jld (sk5) (2) bertarikh 29.8 4.03.2006 memutuskan bahawa Puan dikenakan tindakan surcaj kerana kecuaiannya hingga menyebabkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernombor siri HH371S (38038412656). Salinan surat Kementerian Kewangan KK/BKP 12/291/20 Jld. Setelah kes ini disemak dan diteliti ternyata terdapat elemen-elemen kecuaian dari segi penyimpanan dan keselamatan Note Book tersebut.00. 4. rakan sekerja serta pelajar.7 Sehubungan itu. Sepatutnya pegawai lebih bertanggungjawab dalam menyimpan serta menjaga keselamatan barang awam untuk mengelak dari kecurian.

5. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Bagi Kumpulan Sokongan (No. saya berpendapat bahawa kehilangan Note Book berkenaan adalah disebabkan oleh kecuaian pegawai terhadap penyimpanan dan keselamatan barang tersebut. 5. terima kasih.4 95. Walaupun kehilangan tersebut tidak disengajakan.i) ii) iii) Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 95.24 CONTOH SULIT Ruj.6 Bil ( ) Salinan pengesahan Pengetua SMK bertarikh 16. tetapi adalah menjadi tanggungjawab pegawai untuk menjaga Note Book yang diamanahkan kepadanya untuk disimpan dengan sebaik Kewangan 1957 (Pindaan 1972). Saya yang menurut perintah. : : . Sehubungan itu.00. Sekian. saya bersetuju dengan syor perbendaharaan supaya pegawai dikenakan tindakan surcaj kerana mengakibatkan kehilangan sebuah komputer Note Book jenama DELL bernilai RM5800.2006 di Lampiran 8. Kementerian Pelajaran Malaysia.1). Dikemukakan kes ini untuk pertimbangan tuan sewajarnya.4 90. (Nama: Pengetua SMK ) . Seterusnya.

Ini adalah kerana [ NYATAKAN ALASAN-ALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN PERINTAH TAHAN KERJA SELARAS DENGAN PERATURAN 44)2). Tuan. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. . 2. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] dikenakan Perintah Tahan Kerja berkuatkuasa mulai dari tarikh beliau ditangkap iaitu [tarikh] dengan dibayar separuh daripada emolumen bulanannya.KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS SEKARANG Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 ] ATAU .Bahagian Sumber Manusia. . Kompleks Kerajaan Parcel E. gred dan tempat bertugas] telah ditangkap polis pada [tarikh pegawai ditangkap] dan ditahan reman selama [jumlah] hari mulai dari [tarikh] hingga [tarikh].25 Berdasarkan Peraturan 32(3). Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. 3. Aras 1-5. 11700 Pulau Pinang. Beliau telah dibebaskan pada [tarikh] oleh mahkamah dengan ikat jamin sebanyak RM [jumlah]. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. PERAKUAN PERINTAH TAHAN KERJA TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Seterusnya beliau telah dihadapkan di mahkamah [nama mahkamah] pada [tarikh] atas pertubuhan berikut: Nyatakan pertuduhan/ pertuduhan-pertuduhan Yang dihadapkan ke atas pegawai berkenaan. Jalan Bukit Gambir. Dimaklumkan bahawa Encik [nama pegawai. Blok E12. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. jawatan.

Terima Kasih …………………………. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran. Berdasarkan Peraturan 32(3).1).4.4 Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang kemas kini. Ini adalah kerana [NYATAKAN ALASANALASAN TUAN MENGAPA PEGAWAI BERKENAAN DISYORKAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH TAHAN KERJA] Bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti berikut : 5. Bagi Kumpulan Sokongan (No. Peraturan-Peraturan Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya Encik [nama] tidak dikenakan Perintah Tahan Kerja. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) . : : .1 5.2 5. Salinan surat pertuduhan mahkamah Salinan surat mahkamah [ Lain-lain maklumat yang berkaitan] 5.26 – CONTOH SULIT Ruj.3 5. Sekian..

2. PERAKUAN TIDAK DIKENAKAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO.00 petang bertempat di KM 102 Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang. 11700 Pulau Pinang.10.1.27 Menyebabkan kematian kepada seorang bernama RF/78743. jenis Proton 1. kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 41(1) Akta pengangkutan jalan 1987 (Pindaan 1999).04.00 tidak bayar penjara 21 hari. setelah mengambil perhatian tentang segala hal keadaan jalan itu (termasuk jenis keadaan dan berada di atas jalan itu) adalah berbahaya kepada orang awam dan telah . Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 25. . Blok E12.3 GL (A) di atas jalan tersebut dengan melulu. Aras 1-5. KP JAWATAN DAN GRED TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. oleh yang demikian itu. Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh di bawah Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) di Mahkamah Majistret Pulau Pinang pada 18. Jalan Bukit Gambir.2005 telah membuat keputusan pegawai dikenakan denda RM900. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah. Namun begitu pertuduhan di bawah Seksyen 41 (1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Pin 1999) dipinda kepada Seksyen 46 Akta .2004 atas pertuduhan berikut : Bahawa kamupada 9. Adalah difahamkan pegawai berkenaan telah membayar denda tersebut. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai. 3. Jawatan.Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Kerajaan Parcel E.2003 lebih kurang 2. 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. telah memandu kenderaan motokar No. Bahagian Sumber Manusia. Tuan.

Pengangkutan Jalan 1987 dan telah dibaca dan diterangkan kepada pegawai oleh pihak mahkamah seperti berikut : Bahawa kamu 9.1.2003 lebih kurang jam 2.00 petang bertempat di KM 102, Jalan Perak – Pulau Pinang kawasan , di dalam daerah Di dalam negeri Pulau Pinang, telah didapati memandu motokar No. di dalam keadaan yang tidak normal dan di dapati tidak mempunyai keupayaan fizikal untuk memandu kenderaan tersebut dalam keadaan tersebut dalam keadaan mengidap penyakit kencing manis (kekurangan gula dalam darah), oleh yang demikian, kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 46 Akta Pengangkutan Jalan 1986 (Akta 333/87). 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] tidak dikenakan Perintah Gantung Kerja. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat walaupun pegawai telah melakukan kesalahan jalan raya namun ianya bukan melibatkan bidang tugas beliau. Selain itu, kemalangan tersebut juga adalah di luar jangkaan pegawai serta sudah pasti beliau juga cuba mengelak dari ianya berlaku. Oleh yang demikian, saya mengesyorkan agar pegawai tidak dikenakan hukuman tatatertib. Bersama-sama ini, disertakan dokumen-dokumen berikut untuk tindakan tuan selanjutnya.

5.

6. 6.1 6.2 6.3 6.4

Salinan laporan polis Cawangan Trafik Balai Polis Pulau Pinang Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2004 Salinan surat pertuduhan mahkamah SMT:82-1-2005 Salinan laporan (LAMPIRAN A) dan keputusan mahkamah (LAMPIRAN B) Sekian, terima kasih. ……………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan) - 28 – CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, : :

Bagi Kumpulan Sokongan (No.1), Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Sumber Manusia, Aras 1-5, Blok E12, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA Melalui dan Salinan: Jabatan Pelajaran Pulau Pinang, Jalan Bukit Gambir, 11700 Pulau Pinang. Melalui dan Salinan: Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang. Tuan, PERAKUAN PERINTAH GANTUNG KERJA MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993, TERHADAP NAMA PEGAWAI DAN NO. KP JAWATAN, GRED DAN TEMPAT BERTUGAS Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Dimaklumkan bahawa [Nama Pegawai, Jawatan, Gred dan Tempat Bertugas] telah dituduh melakukan kesalahan [Nyatakan Kesalahan] di bawah Seksyen [kod Seksyen] Enakmen Jenayah Syariah Pulau Pinang 1992 di Mahkamah Rendah Syariah ……………….. atas pertuduhan berikut : Nyatakan pertuduhan Mahkamah Rendah Syariah tersebut. Disertakan salinan surat pertuduhan tersebut. ,

- 29 3. Dalam perbicaraan yang telah diadakan pada [tarikh], Mahkamah Rendah Syariah …….. berkeputusan [nama pegawai] telah disabitkan atas kesalahan tersebut dan didenda [nyatakan keputusan mahkamah]. Disertakan salinan surat keputusan mahkamah. 4. Sehubungan itu, selaras dengan Peraturan 45, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, selaku Ketua Jabatan saya mengesyorkan supaya [nama pegawai] dikenakan Perintah Gantung Kerja berkuat kuasa mulai dari tarikh beliau disabitkan kesalahan iaitu pada [tarikh keputusan mahkamah].

5. Selain itu, selaku Ketua Jabatan [nyatakan ulasan tuan terhadap keseriusan kesalahan yang telah dilakukan berbanding dengan disabitkan itu telah memburukkan nama perkhidmatan awam] Sekian, terima kasih. ……………………………. (Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan)

- 30 -

CONTOH SULIT Ruj. Kami Tarikh Pengerusi, Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pelajaran, Kumpulan Pengurusan (No.2), Kementerian Pelajaran Malaysia, : :

Kad Pengenalan : 3.10. Tuan.2005 seperti mana di Lampiran B berkaitan dengan tindakan .4 Tarikh Mula Dilantik Dalam Perkhidmatan Kerajaan : 3. 62604 PUTRAJAYA.6 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan Sekarang : 3.12 Jabatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.14 Rekod Tindakan Tatatertib . Latar Belakang Kes 4.8 Taraf Jawatan : 3.11 Tarikh Pergerakan Gaji : 3. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.9 Jawatan Semasa Pelanggaran Tatatertib : 3.KP] [JAWATAN DAN GRED] [TEMPAT BERTUGAS] Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 4.Aras 1 – 5. tempat bertugas] telah didapati melakukan kesalahan yang melanggar Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)1993. 11700 Pulau Pinang. jawatan. 3.13 Jabatan Sekarang 3. 2.1 Nama : 3.7 Jawatan Sekarang : 3. PERAKUAN TATATERTIB MENGIKUT PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1993 TERHADAP [NAMA DAN NO.9 bertarikh 7.1 Adalah dimaklumkan bahawa satu laporan telah diterima daripada Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang melalui surat BPR/PK:30/5/11. Jalan Bukit Gambir. Blok E12. Melalui dan Salinan : Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Pulau Pinang. Butir-Butir Pegawai 3.10 Gaji Sekarang/Tangga gaji : RM 3.3 Tarikh Lahir/Umur : 3. gred. Kompleks Kerajaan Parcel E. Dimaklumkan bahawa [nama.2 No.31 Bersama-sama ini disertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang lengkap dan kemas kini sebagai Lampiran A.5 Tarikh Dilantik Dalam Jawatan Sekarang : 3.

Pihak Imigresen melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh] telah memaklumkan bahawa ……………… [nyatakan perkara yang terdapat dalam surat Imigresen] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran D. Salinan surat tersebut sebagi Lampiran C.2005 Negara Korea Sadao. 4.2002 hingga 20.12. 4.[nyatakan penjelasan yang diberikan pegawai.11.Perbuatan beliau itu telah melanggar Peraturan 4(2)(i). tempat bertugas] yang telah didapati keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu seperti berikut : Bil 1.2002 13. 2.2002 7.2001 19.12.[nama. Salinan surat tersebut sebagai Lampiran E.12. 3..2 Tarikh 17. .4 4.32 Oleh yang demikian tindakan pegawai berkenaan yang keluar negara tanpa mendapat kebenaran Ketua Jabatan terlebih dahulu adalah tidak mematuhi Surat Pekeliling Am Bil.5 4. 1 Tahun 1984. Beliau memaklumkan …………….07.07.12.3 4. Pegawai berkenaan ada mengemukakan penjelasan berhubung perkara tersebut.6 . Nyatakan sama ada penjelasan tersebut secara lisan/betulis] Salinan surat tersebut sebagai Lampiran F dan salinan passport bertulis Lampiran G.2002 hingga 18.2005 hingga 5.12. gred. Berikutan itu pada [nyatakan tarikh] selaku Ketua Jabatan saya telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai.2001 hingga 24. jawatan. Thailand Taipie Virtnam Saya telah mengemukakan surat kepada pihak Imigresen bagi mendapatkan pengesahan jabatan tersebut berkaitan dengan tarikh-tarikh serta negara yang dilawati oleh pegawai melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh]. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 iaitu ingkar perintah atau kelakuan dengan apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah. 4. serta mengemukan surat bagi mendapatkan penjelasan beliau secara bertulis berhubung perkara tersebut melalui surat [nyatakan rujukan surat dan tarikh].

Jalan Bukit Gambir. Selaku Ketua Jabatan saya berpendapat …………………. 11700 Pulau Pinang. Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Pegawai Pelajaran Daerah Pejabat Pelajaran Daerah Pulau Pinang . [Pegawai Pelapor dan Cop Rasmi Jawatan] s.[Nyatakan ulasan serta syor tuan terhadap pelanggaran tatatertib yang dilakukan oleh pegawai berkenaan] Sekian. Pengarah.33 CONTOH SURAT PERAKUAN PENAMATAN PERKHIDMATAN Ruj. Pelajaran Pulau Pinang.5. Badan Pencegah Rasuah Pulau Pinang. ………………………. Jalan …………………………… 11700 Pulau Pinang. terima kasih. : : .. Kami Tarikh Ketua Pengarah Pelajaran Awam.k Pengarah.

Bahagian Sumber Manusia. 62510 Putrajaya Melalui: Ketua Setiausaha. .Bahagian Perkhidmatan. Dimaklumkan bahawa En ………………………. Aras 1-5..1 3.P: Puan Himedah Bt. 62604 Putrajaya (U. Tuan. Dengan hormatnya saya diarah perhatian tuan mengenai di atas. 2.4 Nama dan No Kad Pengenalan Tarikh Lahir dan Umur Jawatan/ Gred Tarikh mula dilantik dalam Perkhidmatan Kerajaan : : : : .34 3. Abdul Samat) Melalui: Pengarah Jabatan Pelajaran Pulau Pinang.3 3. Parcel C. Aras 6 – 7.2 3. Pekerja Rendah Awam Gred R1 di SMK ………………………. 11700 Pulau Pinang. Kompleks Kerajaan Persekutuan. Jalan Bukit Gambir. 3 Blik C2. beliau juga sering kali tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tempoh tertentu mulai thun 1982 hingga sekarang. Butir-Butir Diri Pegawai 3.KP:……………………… Pekerja Rendah Awam Gred R1 SMK …………………………………………………. Kementerian Pelajaran Malaysia. Blok E12. Cadangan Perakuan Penamatan Perkhidmatan Demi Kepentingan Awam Di Bawah Peraturan 49 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Terhadap EN ……………………… No.. Selain dari itu. merupakan seorang pegawai yang bermasalah. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.

11 3.7 3. Beliau tidak menjalankan tugas-tugas yang diarahkan malah akan bersikap agresif dan marah-marah apabila ditegur oleh pihak pentadbir.35 Semasa datang bertugas beliau tidak mengenakan pakaian yang sesuai.. 4. En …………………juga lebuh suka duduk bersendirian dan kadangkala tersenyum seorang diri.1 Dimaklumkan bahawa En. Beliau juga pernah datang ke sekolah dengan memakai kain sarung dan seluar pendek.2..2 4.6.3. telah menunjukkan prestasi kerja yang merosot sejak tahun 1982. telah dilantik sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1 1.6 3.1 Masalah Kesihatan En……………………… didapati menghidap penyakit psikiatrik (schizophrania).2 Prestasi Kerja Merosot 4. Bagaimanapun ciri kelakuan yang membimbangkan pihak sekolah. ………………………….Tempoh yang dikenal pasti beliau menhidapi penyakit tersebut ialah pada Mei 1982 hingga sekarang. Pada 1.1979.5 3. Keadaan En…………………… semakin merosot apabila beliau mula meninggalkan tugas.3 .2.1980 beliau telah disahkan dalam jawatan sebagai Pekerja Rendah Awam Gred R1. 4. Latar Belakang Kes En ………………………….8 3. Beliau tidak mengikut peraturan waktu 4. Beliau telah menerima rawatan di Hospital Daerah dan juga Hospital Bahagia.telah berkhidmat di SMK ……………………….6. Biasanya walaupun pekerja ini tidak menunjukkan prestasi kerja yang tinggi.6.10 3. namun beliau masih mampu untuk menjalankan tugastugas minimum di bawah pengawasan pentadbiran sekolah.2.1979 hingga sekarang. Tanjong Rambutan. 4.12 Jawatan Sekarang Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Taraf perkhidmatan pegawai Memilih KWSP/ Pencen Jawatan semasa pelanggaran Tatatertib dilakukan Gaji sekarang dan mata gaji Tarikh Pergerakan Gaji : : : : : : : : Bersama-sama ini dikemukan salinan kenyataan perkhidmatan pegawai yang kemas kini seperti di Lampiran A. En…………………. Beliau datang ke sekolah dengan rupa diri yang tidak terurus.9 3. pada 1. .

Mulai dari 13. 9/9..2003 pegawai telah kembali bertugas ke sekolah tetapi hanya duduk di atas tangga bangunan sekolah tanpa membuat kerja. 8/9..3.10.T Berdaftar telah dikemukakan beliau: I) II) Ruj. 19/6. 25/6. Beberapa surat amaran dan peringatan telah dikeluarkan kepada En……………….. 4. 10/9. 12/9 Disertakan salinan fotostat Rekod Jadual Kedatangan Pekerja Sekolah SMK ……………………….3. 30/6 1/7 hingga 31/7 (1 bulan) 1/8 hingga 31/8 (1 bulan) 2/9. Dikepilkan surat-surat amaran dan teguran yang telah dikeluarkan kepada Beliau berkenaan sebagai Lampiran B. Bagi tahun 2003 sebagai Lampiran C. En……………… berada di kawasan sekolah hanya beberapa jam sahaja dan biasanya beliau akan balik awal. Bil……. 28/6.36 Pengetua SMK…………………telah berusaha menangani masalah ketidakhadiran pegawai tersebut dengan pelbagai cara seperti memberikan nasihat serta teguran supaya pegawai lebih bertanggungjawab terhadap tugasnya sebagai seorang kakitangan Kerajaan.yang bertarikh ……sebagai Lampiran E 4. . 4.. 3/9.3 .. 23/6. 26/6. 20/6.2 Sehubungan itu. 24/6. 11/9. 17/6.bekerja dan datang ke sekolah secara ‘otomatik’ termasuk hari Ahad dan Kelepasan Am. 18/6.3 Tidak Hadir Bertugas Pada Tahun 2003 4. dua pucuk surat arahan panggil balik bertugas secara A. Bil……. Mengenai perkara di atas tetapi keadaan beliau masih tidak berubah.. 5/9. 4/9. 27/6...sebagai Lampiran D Ruj. yang bertarikh .3.1 Dimaklumkan bahawa En ………………… telah didapati tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab-sebab yang munasabah pada tarikh-tarikh berikut : Tahun 2003 Bulan Jun Julai Ogos September : : : : Tarikh 16/6.

telah mengambil cuti sakit panjang kerana mendapat rawatan di Hospital Daerah dan Hospital Bahagian Tanjung Rambutan. Akta Pencen 1980 (Akta 227).K Tarikh 31/1 hingga 14/2 (15 hari) 15/2 hingga 25/2 (17 hari) 26/2 hingga 8/3 (10 hari) 9/3 hingga 16/3 (8 hari) Tahun 1988 Tahun 2003 Bulan September : Tarikh 13/9 hingga 29/9 (13 hari) . Pihak sekolah telah merujuk ke Jabatan Pelajaran Pulau Pinang supaya Lembaga Perubatan untuk memeriksa kesihatan bagi Persaraan Atas Sebab Kesihatan Di Bawah Sekyen 10(5).4.4 Kesihatan Yang Tidak Memuaskan 4.tetapi pegawai .1 Selain itu kesihatan pegawai adalah di dalam keadaan yang tidak memuaskan. Dalam tahun-tahun tertentu En………….S. Tahun 1987 Bulan April November Bulan Jan/Feb Mac : : Tahun 1997 Bulan Mei : Tahun 2002 Bulan Jun/Julai : Tarikh 3/6 hingga 3/7 (30 hari) Tarikh 19/5 hingga 10/6 (23 hari) : : Tarikh 23/4 hingga 14/5 (22 hari) Sijil Sakit Kerajaan 13/11 hingga 30/11 (18 hari) S.4.. melalui surat ………… yang bertarikh …………….37 5. Surat temujanji juga telah di keluarkan sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan ke atas En………………. tetapi pihak sekolah menghadapi kesukaran untuk membawa En…………… untuk menjalani pemeriksaan perubatan bagi tujuan di atas.

Dengan yang demikian. kes En…………………….ini gagal untuk ke hospital berkenaan. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 7. Sehubungan itu. saya dengan ini memperakukan supaya En……………………… ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam. berdasarkan kuasa di baeah Peraturan 49. 6. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Pertimbangan dan kelulusan tuan didahului dengan ucapan terima kasih.. dikemukakan untuk pertimbangan tuan sewajarnya. Dikemukan salinan surat berkaitan sebagai Lampiran F. (Nama: ) Pengetua SMK………………………………… . Sekian.38 - .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->