Anda di halaman 1dari 1

Teks Pembuka Kuliah Subuh

Assalamualaikum.Wr.Wb. Sumonggo sakderengipun pengaosan wonten ing enjang menika kawiwitan, monggo kito dungo sesarengan kulo derekaken.

Angudhubillahi minasyaitonirrojim bismillahirrohman nirohim, ilahailallah astagfirullah asalukal jannata wa audubika minannar Allahumma innaka ngafuwun tukhibul afwa fafungani

Asyhadu

ala

Allahumma bika asbakhna wabika amsaina wa bika nahya wa bika namuutu wa ilaihinnusuur Radhitubillahi robba wa bil islamidiina wabi muhammadinabii ya warosula robbi zidni ilma warzukni fahma . Amiiin Mbok bilih mekaten ingkang saged kulo aturaken kathah kalepatan kulo nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum. Wr. Wb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saklajengipun dhumateng Bapak...................kito sumanggakaken