Anda di halaman 1dari 3

Seperti Yang Kau Ingini

1=F

4/4

Lagu: Ni-Q-Ta
Arr. Vokal: A. Henri Yulianto

__ __ __
0 0 5< 1 5 2 3 3

INTRO:

__
. 12 3

5<
____
So. 5< 5<

____
5< 5<

__ __==
__
. 12 3 21 2 52 .

__
4 31 .

____
5< 6<

____
6< 2

____
7< 6<

5<

__==
. 6< 7< 1

Bukan dengan barang fa - na


____
6< 6<

____
6< 6<

____
6< 1

____ ==__
. 7< 7< 6< 5<

Dengan darah yg ma -

____
So. 5< 5<

S
A
T
B

____
5< 5<

____
5< 6<

____ ==___
7< 7< 7< 6< 5<

____
So. 6< 6<

____
6< 6<

uuu..
____
6< 1

O-leh se-ge-nap
S

6<

uu

____
1 2

____
4< 3<

ka - sih
____
3 3
.
____
7< 7<
.
____
5 5
.
____
7< 6<
.

____
4< 4<

____
2 1

____
5 5
____
3 2
____
5 3
____
7< 7<

____
3 2
____
1 7<
____
5 5
____
5< 3<

____
1 2

.
____
3 3
____
1 7<
____
5 5
____
5< 3<

O - leh kasih

.
.
.
.

Kau me - ne - bus
____
____
7< 1
1 2
1
____
____
5< 6<
6< 7<
6<
____
2 3
3
3
____
3< 6<
6<
6<

____
0 5<
dan
____
0 2
____
0 7<
____
0 5
____
0 3<
dan

6<

____ ==__
7< 1 1 7< 6<

do - sa ____
0 5<

tia -da no-da

Bukan dengan emas pe - rak


____ ==___
1 7< 7< 6< 5<

Kau memba - yar

hal

Bukan dengan emas pe - rak


____
3 4
3
.
4
3
____
7< 2
2
.
1
.
____
5
.
.
.
5 6
____
1
.
.
.
7< 1<
Hu

__ __
__
__
__ __ __
1 1 2 3 2 2 . 7< . 5< 6< 6< . 6< 6< 7< 11

5<

6<

1/

6<

ku

__==
5< 6< 6<

dan

ce la

____
5< 6<

di - ri - ku
3

7<

5<

3<

4<

Kau

te

____
6< 3

____
3 4

- bus - ku
____
4 3

pe - ngor -ban - an - Mu
____ ____
3 4 . 2
1
1
____ ____
1 2 . 7<
6<
6<
____ ____
4
5 6 . 5
4
____ ____
4<
6< 1 . 5<
4<
pe - ngor - ban an

____
6 5
____
4 3
____
1> 7
____
6< 7<

Huu u

2
7<
5
5<

- Mu

Halaman 1

( Refren )
Solis tetap bernyanyi, nada mirip dengan sopran, tetapi improv ya (solis emang tukang improv!)
____ ____ ____
____ ____
____ ____ ____ ____
3
0
5
.
.
0
S
0 1 1 2 3 3
3 2 1 5
1 1 1 1 1 2 3 3
Ku te-lah ma - ti
____ ____
0 1 1 7<
0
0
____ ____
0 5 5 5
0
0
____ ____
0
0
0 3< 3< 5<

A
T
B

____
6< 5<
____
4 3
____
2 1

dan tinggal - kan


____
.
7< 7<
.
____
2 2
.
.
____
.
.
5< 5<

Ku te-lah ma ti
S

A
T
B

____
7< 7<
____
3 3
____
5< 5<

____
7< 7<
____
3 3
____
5< 5<

____
3 7<
____
5 3
____
7< 5<

____
2 1
____
5 4
____
7< 6<

____
6< 6<

____
1 2

____
3 3

Hidup i -

gi
A

7<

5<

A
T
B

____
6< 7<

____ ==___ ____


1 1 1 6< 5< 0 5<
si -

6<

6<

4<

3<

ni
____
1 7<
____
5 5
____
3< 5<

Haa
____
3 2

0
____
6< 5<
____
4 3
____
2 1

____
1 5

____
1 7<
____
6 5
____
3< 3<

Oh Tu han

Ja- di
____
6< 6<
____
6< 6<
____
6< 6<

lah pa____
6< 6<
____
6< 6<
____
6< 6<

dan
____
0 5<
____
0 5<
____
0 5<

Haa
____
1 2

dan tak ber-ar - ti

.
____
1 7<
____
3 2
____
6< 5<

da-ku
____
6< 7<
____
6< 7<
____
6< 7<

____
1 5<

se - per - ti
____ ____
1 1 1 5<
____ ____
1 1 1 5<
____ ____
1 1 1 5<

Ja- di lah pa- da-ku se - per - ti

____
0 5<

____ ==___
0 3 21 1
____ ____
0 5 4 3
____ ____
0 1 7 6<

ku - le tak kan

____
1 1

____
3 3

tak ber-ar - ti
____ ____
1 2 3 3
____ ____
1 2 3 3
____ ____
1 2 3 3

Haa

ca - ra hidup-ku yg lama
1

6<

la ____
4 3
____
6 5

____
2 1
____
4 3

6<

aa

ku - le tak - kan
____
.
.
7< 7<
____
.
.
2 2
____
5< 5<
.
.

Refren pertama - masuk choir interlude


____ ____ ____
6< 6< 6< 6< 6< 7<
3
.
.
0
____
0 7<
____
0 5
____
0 3<

Hidup i - ni

gi
1

____
6< 6<

____ ==___
0 3 21 1
____ ____
0 5 4 3
____ ____
0 1 7 6<

dan tinggalkan

se-mu- a nya si - a

ca - ra hidup-ku yg la - ma

____
1 7<
____
3 2
____
6< 5<

la ____
1 1

____
1 2

____
3 3

Pa da mezbahMu ya Tuhan
1

6<

aa

__== ____
3 21 2 1

yang
Kau ingin - i
____
____
5<
7<
0 5<
7< 6<
____
____
5
3
0 5<
5 4
____
____
3
1
0 5<
2 1
yang Kau

____
1 1

i - ngin - i

____
. 0

interlude
____ ____
1 2 3 2

____
. 0

Huu.. Huu..
____ ____
1 7< 6< 7<

Huu.. Huu..

Halaman 2

7<

____
2 5
____
7< 1

____
6 5
____
2 7<

T
B

____
2 5
____
7< 1

____
2 3
____
2 1

Huu.. Huu..
.

Huu.. Huu..
____
So. 1 5<
S
A

ku
1

5<

aa
T

3<

aa
2
S

A
T
B

____
1 2
____
6< 7<

____
3 5
____
1 7<

____
7 6
____
5< 6<

____
3 2
____
1 2

2
2

Huu.. Huu..
.

Huu.. Huu..
____
1 2

____
3 5

kehen-dak ____ ____


1 2 3 4
____ ____
6< 7< 1 1

____
5 4
____
5< 6<

____
0 7<
____
0 7<

Huu..
____ ____
3 3 0 3
____ ____
7< 7< 0 1

____
3 2

Oh

Tu - han
____
____
0 2
2
3 2
____
____
7<
0 7<
7< 1
Oh

Tu ____
0 4
____
0 5<

Refren kedua - masuk coda (coda-cola apa coda-gembira pake es ??!?)


____ ____ ____ ____ ____ ____
3
.
.
0
6< 6< 6< 6< 6< 7< 1 1 1 5< 0 5<
____
1 7<
____
6 5
____
3< 3<

Coda
____
So. 6< 6<

____
6< 6<

____
6< 7<

____
1 1

Ja- di
____
6< 6<
____
6< 6<
____
6< 6<

se - per - ti
____ ____
1 1 1 5<
____ ____
1 1 1 5<
____ ____
1 1 1 5<
1
Ja- di lah pa- da-ku se - per - ti
____
1 5<

Ja- di lah pa- da-ku se - per - ti

lah pa____
6< 6<
____
6< 6<
____
6< 6<

da-ku
____
6< 7<
____
6< 7<
____
6< 7<

____
0 5<

yang

i
__==
1 11
__==
5</ 5</ 5</

.
=====
.1 .1
=====
.5 .5

.
=====
.1 .1
=====
.5 .5

0
==__
.1 .
==__
.5 .

__==
2 22
__==
7<\ 7<\ 7<\

=====
.2 .2
=====
.7 .7

Ja di pada -ku seper- ti


yg Kau
__== ===== ==__
__==
T
2/ 2/ 2/ . 2/ . 2/ . 2 . 4 4 4
0
__== ===== ==__
__==
B
0
5</ 5</ 2</ . 2 . 2 . 5 . 7<\ 7<\ 4<

ingin-i
=====
.5 .4
=====
.4 .7

Ja dilah pada -ku

yg Kau ingin-i

6<

____
4 3

aa
.

7<

7<

han
____
4
4 5
____
5<
6< 7<

D.S Al
Fine

Tu - han

__== ____
3 21 2 1

yang
Kau ingin
____
____
0 5<
7<
7< 6<
____
____
5
0 5<
5 4
____
____
2
0 5<
2 1
yang Kau

5<

-i

i - ngin - i

__==
3 21
Kau ingin rit.

So.

Oh

____
2 1

Haa.. aa
____
5 5
5
____
4<
5< 4<

Haa..

kehen-dak - Mu

____
0 7<
____
0 5
____
0 3<

____
6< 7<

Ja - di- lah pa- da

____
2 1
____
5< 6<

Huu.. Huu..

____
3 1

Mu

kehen-dak - Mu
____ ____
3 4 5 6
6
____ ____
2
6< 7< 1< 2

Oh Tu han

____
0 6<

So.

Fine
3

Huu..u
2

7<\

7<\

Huu..u
4
7<\

7<\

Huu..u

Halaman 3

Anda mungkin juga menyukai