Analisis Lambung N o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . Lambung ikan I KR ∑ (%) 586 1 10 78 4 6 1 1 1 85 0 0,01 11 0,005 0.

008 0 0 0 Lambung ikan II KR ∑ (%) 354 4 77 14 18 75 0,86 16 2 3 Lambung ikan III ∑ 467 15 63 5 1 5 KR(%) 84,55 2,60 10,94 0,87 0,017 0,87

Genera Serasah Nabati Serasah Hewani Navicula Sp. Synendra Sp. Flagilaria Sp. Nitzschia Sp. Euglena Sp. Oscillatoria Sp. Ulothrix Sp. Cymbella Sp.

Indeks selektivitas (E) Lambung ikan 1 : Serasah Nabati E = = = 1 (+) Navicula E = = = 0,818 (+) Synendra E = = = - 0,78 (-) Serasah Hewani E = = =0 flagilaria E= = = 0,66 (+)

Lambung ikan 2 : Serasah E = = = 1 (+) Synedra E = = = - 0,69 (-)

Navicula E = = = - 0,16 (-) Lambung ikan 3 Navicula E = = = 0,41 (+) Synendra E = = = -0,78 (-)

Flagilaria E = = = 0,25 (+)

Serasah E = = = 1 (+) Flagilaria E = = = - 0,15 (-)

Cymbella E = = = - 0,15 (-)

Keterangan : E = indeks selektivitas ri = persen suatu jenis makanan ke-I yang terdapat dalam lambung ikan pi = persen suatu jenis makanan ke-I yang terdapat dalam perairan Keterangan Nilai E • Bila nilai E bertanda negative (-), maka ikan cenderung memilih makanan alami yang ada dilingkungannya dengan respon negatif. Bila nilai E bertanda positif (+), maka ikan cebderung memilih makanan alami yang ada dilingkungannya dengan respon positif. Bila nilai E bertanda kosong (0), maka ikan cenderubg ikan tidak memilih makanan alami yang ada dilingkungannya.

• •