Anda di halaman 1dari 1

Doa Setelah Sholat Fardhu

-- - --= .--''' - --='


'- +'' - -- - '-
'- -=- --- . '= --=- '- - -- .

-' =-'-' =- =' '- - +'' -=
-= .- '--'= .---- -= .- '-' ---- -`-' --'
-=' . .- '-'=-

-=' . ` =-'-'- '-'-'-

'--'- '-=-=- .-' '- ` '----
-- - -- --=- . .- '- -'-= '--'=-

-= . =- -= .- . ---- -= ' ' =-

'- .--= '- =--= - '---= ' = .
.--= ' = '-

Alhamdullillahi robbil alamin hamdan yuwafi niamahu yukafiu mazidah,
Allahumma shalli ala Sayidina Muhammadin wa ala ahli baytihi wa shohbihi wa
salim.

Allahumma inni as aluka bihaqqil fatihatil muazhzhamati was sabil matsani an
taftaha lana bikulli khayr, wa an tatafadhdhala alaysna bikulli khayr, wa an tu al
milana mu almalanataka ahlil khayr, wa an tajalna min ahli khayr, wamuthi kulli
khayr, wamuthi kulli khayr ,birahmatika ya arhamar rohimin, ya arhamar rohimin,
ya arhamar rohimin.

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekian alam, dengan pujian yang setara dengan tambahan
nikmatnya.Ya Allah, anugerahkanlah rahmat dan kesejerahteraan atas penghulu kami,
Nabi Muhammad s.a.w.dan atas Ahlul Baytnya dan para Sahabatnya.

Ya Allah, Sesungguhnya aku (kami) memohon ke-hadirat-Mu dengan kedudukan surah
Al-Fateha yang Agung dan tujuh ayat yang berulang-ulang, kiranya Engkau berkenan
membukakan bagi kami semua kebaikan, menjadikan kami orang-orang yang berbuat
kebaikan, dan memperlakukan kami dengan perlakuan-Mu kepada orang-orang Ahli
Kebaikan, dan berkenan memelihara kami dalam agama kami, pada diri kami, anak-anak
kami, keluarga kami, para sahabat kami, dan orang-orang kecintaan kami, dari setiap
kesengsaraan dan bahaya.Sesungguhnya Engkau Pemelihara semua kebaikan, dan
Pemberi semua kebaikan .Berkat Rahmat-Mu, Wahai Dzat Yang Paling Penyayang Di
Antara Semua Yang Penyayang, Wahai Dzat Yang Paling Penyayang Di Antara Semua
Yang Penyanyang.