SURAT IZIN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat T.T.L Orang tua dari : Nama Alamat T.T.L : EDI YUSMAN : Jln. Ileng ling 2 rengas pulau medan marelan : Pematang siantar, 08-08-1962 : ARIEF HIDAYAH : Jln. Ileng ling 2 rengas pulau medan marelan : Belawan, 23-12-1993

Dengan ini memberikan izin kepada anak saya untuk mengikuti semua kegiatan dan bekerja di penerbangan. Demikianlah surat keterangan saya perbuat dengan sebaikbaiknya sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya ( )