Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 5 Minggu 1-2 Tema 1. Pencapaian Kendiri Tajuk a.

Pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara • Konsep pendidikan sepanjang hayat • Ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat • Kepentinga n pendidikan sepanjang hayat • Kepentinga n pendidikan sepanjang hayat Objektif Aktiviti Menghasilkan peta minda tentang konsep dan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat Mengadakan sumbang saran langkahlangkah untuk memupuk pembelajaran sepanjang hayat kemahiran pengurusan masa kemahiran berfikir - kemahiran membaca - kemahiran penggunaan ICT - pembelajaran kendir

• •
• •

Menerangkan konsep pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan Negara Menjelaskan ciri-ciri pendidikan sepanjang hayat Menghuraikan kepentingan pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan negara v. Bertindak rasional dalam pelbagai situasi vi. Menghargai kepentingan ilmu

• •

3-4

• • •

Menghuraikan kepentingan pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan negara Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan negar Bertindak rasional dalam pelbagai situasi vi. Menghargai kepentingan ilmu

• •

Mengadakan forum bertajuk “Kepentingan Pendidikan Sepanjang Hayat” Mengumpul keratan akhbar/majalah/ bahan-bahan internet tentang penerokaan ilmu dalam pelbagai bidang oleh individu yang berjaya (contoh: peladang/ usahawan/pemuzik/jurutera Melakonkan situasi empati berdasarkan kad-kad situasi seperti mangsa kebakaran, banjir dan gempa bumi Mengadakan sumbang saran mengenai isu-isu kemanusiaan yang terdapat dalam klip video, poster dan keratan akhbar Membuat lawatan ke pusat

5 6-7

Cuti Tahun Baru Cina b. Perikemanusiaan ke arah kesejahteraan negara - Empati - Menghargai Nyawa • • • Menerangkan konsep perikemanusiaan Menghuraikan isu-isu kemanusiaan Menjelaskan kepentingan nilainilai perikemanusiaan kepada masyarakat •

14 15 Cuti Pertengahan Penggal 1 Ulangkaji Peperiksaan kendalian Sekolah 1 • Ilm u keibupaan • Ke wangan yang stabil • • Kesihatan fizikal dan mental Peraturan perkahwin an mengikut undangundang • • Menghuraikan cirri-ciri ibu bapa yang cemerlang Mengamalkan pengurusan kewangan keluarga yang cekap • Mengadakan pelbagai aktiviti lakonan / perbincangan / main peranan dengan mengaplikasikan ilmu keibubapaan bagi mengatasi konflik keluarga 16 .8-9 • Menjaga maruah . Menyenaraikan cirri-ciri calon pasangan yang baik • • Mengumpul maklumat tentang institusi yang berkaitan dengan perkahwinan / kekeluargaan Membuat karangan bertajuk Membina Keluarga Yang Cemerlang . Hubungan Kekeluargaan a.Cinta akan keamanan • • • 10 2.) Persiapan membina keluarga ke arah pembentuka n masyarakat mapan • Re stu ibu bapa • • • Mengamalkan cara hidup berperikemanusiaan Melibatkan diri secara aktif dalam pembentukan masyarakat penyayang Prihatin terhadap isu-isu kemanusiaan Menghargai kesejahteraan negara Menghargai restu ibu bapa Menerangkan persiapan membina keluarga ke arah pembentukan masyarat mapan • penempatan mangsa bencana dan memberi sumbangan kepada mereka Mengadakan aktiviti perbincangan kumpulan tentang masalah remaja berkaitan dengan isu-isu kemanusiaan (contoh: penderaan dan pembuangan bayi) • Menghasilkan sebuah peta minda berkaitan dengan kepentingan sesebuah keluarga bahagia. 11 12 13 .17 • • • Melengkapkan diri dari segi fizikal dan mental untuk membina keluarga bahagia Menjelaskan kepentingan mematuhi peraturan-peraturan perkawinan mengikut undangundang Negara.

20 3.Badan Bukan Kerajaan (NGO) • • • • • • • • 21 .18 .Media elektronik • Mengenal pasti agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan yang berkhidmat kepada masyarakat Menerangkan kepentingan penglibatan aktif individu dalam aktiviti kemasyarakatan Menyatakan bentuk sumbangan yang boleh diberikan oleh individu dalam aktiviti kemasyarakatan Memberi cadangan dan teguran yang membina kepada agensi kerajaan dalam pembangunan masyarakat Mewujudkan perkongsian pintar dengan pelbagai agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam aktiviti kemasyarakatan kepada golongan yang memerlukan Melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan melalui agensiagensi kerajaan dan badan bukan kerajaan Gembira dapat memberi sumbangan kepada anggota masyarakat yang memerlukan Bersedia memberi sumbangan kemasyarakatan pada setiap masa Melibatkan diri dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan elektronik Memberi sokongan terhadap usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia Menghargai segala usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia • • • • • • • • • • • Mencari maklumat daripada pelbagai sumber tentang peranan agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan Menyediakan kertas cadangan untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan seperti membantu mangsa bencana alam.Media cetak . gotong-royong dan menjaga keselamatan awam Melawat dan memberi khidmat masyarakat kepada rumah kebajikan seperti Rumah Orang Tua/Orang Kurang Upaya/Anak Yatim Merancang dan mencadangkan aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang boleh dijalankan bersama agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan Mengutus surat kepada agensi kerajaan bagi penambahbaikan mutu perkhidmatan kepada masyarakat Menjemput wakil agensi kerajaan atau badan bukan kerajaan untuk memberi ceramah tentang “Keperluan Sumbangan Golongan Remaja dalam Pembangunan Khidmat Masyarakat” Mendokumentasikan aktiviti kemasyarakatan Merumuskan tayangan video tentang warisan budaya Malaysia Menghantar e-mel/surat kepada rakan di dalam atau luar negara untuk memperkenalkan warisan budaya Malaysia 22 – 23 Cuti Pertengahan Tahun . Hidup Bermasyarak at a)Sumbangan terhadap pembanguan masyarakat melalui aktiviti kemasyarakatan .Agensi kerajaan .Individu .

24 4. nyanyian. Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia a) Sumbangan Pelbagai pihak Terhadap Pengekalan Warisan Budaya 25 b) Mempromosikan Warisan Budaya Malaysia di dalam dan di Luar Negara 26 27 .28 Menyenaraikan agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan yang terlibat dalam pengekalan warisan budaya Malaysia • Menghuraikan sumbangan individu. agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan terhadap pengekalan warisan budaya Malaysia • Menjelaskan kepentingan mengekalkan warisan budaya Malaysia • Menyertai sebarang bentuk aktiviti warisan budaya yang dianjurkan oleh pelbagai pihak • Bangga dengan keunikan warisan budaya Malaysia • Mengapresiasi sumbangan pelbagai pihak dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia • Menerangkan cara-cara mempromosikan warisan budaya Malaysia di dalam dan luar negara • Menjelaskan peranan duta kecil dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia • Melibatkan diri dalam mempromosikan warisan budaya Malaysia melalui media cetak dan elektronik • Memberi sokongan terhadap usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia • Menghargai segala usaha mempromosikan warisan budaya Malaysia Ulangkaji Peperiksaan Kendalian Sekolah 2 • • • • • • Menghasilkan brosur berkaitan aktiviti pelbagai pihak dalam mengekalkan warisan budaya Malaysia Meraikan sambutan hari perayaan sesuatu kaum di kelas/sekolah Program 10 minit di perhimpunan sekolah bertemakan “Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia”(contoh: seni mempertahankan diri. pakaian tradisional. tarian) Mengadakan forum bagi membincangkan kepentingan mengekalkan warisan budaya Malaysia Mencipta cogan kata yang bertemakan “Pengekalan Warisan Budaya Malaysia” • • • • • • Mengadakan pameran untuk mempromosikan budaya Malaysia Menghasilkan buletin/poster warisan budaya Malaysia Membina laman web berkaitan warisan budaya Malaysia Merumuskan tayangan video tentang warisan budaya Malaysia Menghantar e-mel/surat kepada rakan di dalam atau luar negara untuk memperkenalkan warisan budaya Malaysia Main peranan sebagai duta kecil bagi mempromosikan warisan budaya Malaysia kepada kaum lain/pelancong .

Rukun Negara • Menghuraikan konsep negara berdaulat • Menjelaskan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam mengekalkan kedaulatan negara • mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara • Melibatkan diri dalam usaha untuk memelihara dan mengekalkan kedaulatan negara • Bersyukur dengan kemakmuran dan kesejahteraan negara • Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada negara Menghuraikan ciri-ciri warganegara yang bertanggungjawab untuk menjadi pewaris negara • Menjelaskan usaha untuk melengkapkan diri bagi mewarisi negara • Mengamalkan ciri-ciri pewaris negara yang bertanggungjawab • Menghayati kesedaran sivik dan kewarganegaraan untuk melengkapkan diri sebagai warganegara yang sempurna Penerangan pelaksanaan Program Khidmat Masayarat Pelaksanaan Program Khidmat Masyarakat • Menerangkan faktor-faktor yang boleh menjana pembangunan negara • Menyenaraikan cabaran warganegara dalam bidang politik.34 6. Cabaran Masa Depan a) Menjana Pembangunan Negara • • • • Berbincang tentang faktor-faktor yang menjana pembangunan negara. Melengkapkan diri untuk mewarisi Negara • • • Melengkapkan borang pengurusan grafik tentang ciri-ciri pewaris negara Menghasilkan buku skrap tentang amalan nilai-nilai murni warganegara Malaysia Mencari maklumat melalui internet tentang negara-negara yang bertamadun tinggi yang boleh dicontohi oleh pewaris untuk mewarisi negara 31 32 33 . ekonomi dan sosial • • • • • Menemuramah anggota keluarga atau warga sekolah tentang prinsip Rukun Negara Mencipta dan mendeklamasikan puisi yang bertemakan “Malaysia Negara Berdaulat” Berbincang tentang kepentingan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara Mengadakan aktiviti mencari maklumat tentang amalan prinsipprinsip Rukun Negara oleh warganegara yang bertanggungjawab 30 b. Menghasilkan folio tentang individuindividu yang berjaya dalam bidang politik. ekonomi dan sosial • Memberi sumbangan untuk menjana pembangunan negara dalam bidang politik. ekonomi dan sosial Perbahasan ala parlimen yang bertemakan “Cabaran Masa Depan Dalam Pembangunan Negara” Melakar dan mempersembahkan ilustrasi reka cipta barangan buatan . Malaysia Negara Berdaulat a. Mengekalkan kedaulatan negara .29 5.

38 c) Mengekalkan dan meningkatkan pengiktirafan Dunia terhadap Negara • • • • • • • • Menyediakan esei bertajuk “Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pelbagai Bidang” Mengadakan lawatan sambil belajar ke pusat/ tempat/institusi kecemerlangan negara Menghasilkan satu fail yang mengandungi maklumat berkaitan pusat kecemerlangan dalam pelbagai bidang di Malaysia Menghasilkan iklan untuk .• • • Bertindak sikap proaktif dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam menjana pembangunan negara Cekal menghadapi cabaran dalam menjana pembangunan negara Saling membantu dan bekerjasama dalam menjana pembangunan negara • Malaysia untuk masa depan Menyediakan kertas cadangan tentang peranan dan tanggungjawab remaja dalam menjana pembangunan negara 35 36 b) Menangani Cabaran Globalisasi Cuti Pertengahan Penggal II • • Memberikan contoh-contoh pusat kecermerlangan di Malaysia Menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan status negara sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara dalam mengekalkan imej baik negara di mata dunia Berkerjasama untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang Memberikan contoh-contoh pusat kecermerlangan di Malaysia Menyatakan langkah-langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan status negara sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang Melibatkan diri dalam usaha meningkatkan pengiktirafan dunia terhadap negara Menjalankan tanggungjawab • • • Menyediakan esei bertajuk “Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pelbagai Bidang” Mengadakan lawatan sambil belajar ke pusat/ tempat/institusi kecemerlangan negara Menghasilkan satu fail yang mengandungi maklumat berkaitan pusat kecemerlangan dalam pelbagai bidang di Malaysia Menghasilkan iklan untuk mempromosikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang • • • • 37 .

43 sebagai warganegara dalam mengekalkan imej baik negara di mata dunia • Berkerjasama untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang Penghantaran Folio Khid. Masyarakat dan markah Individu .39 40 41 42 . Masyarakat Ulangkaji Peperiksaaan Akhir Tahun mempromosikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pelbagai bidang Pemberian Markah Khid.