Anda di halaman 1dari 1

KPN 105/2/29 BORANGTUNTUTAN ELAUN TUGAS MEMANDU KENDERAAN. Rujuk JPA (BGE ) 223/ 3/4/4-3(21) bertarikh 30 julai 2007. No.

/Pangkat /Nama ; L/KPL 114235 BADRI BIN AWANG KECHIK. KONST MPV 4/MPV IPD SELAMA PERAK.

Lampiran 'A'

Jawatan /Tempat tugas ;

Tuntutan elaun memandu bulan ;OKTOBER Tarikh Masa No/Jenis Kenderaan Hingga 700 Nyatakan Arahan Tugas Dengan Terang Jumlah Dan Jelas Jam Jumlah Jam Dalam Sehari

01/092010

Mulai 2300