Anda di halaman 1dari 4

6.

2 AUDIT

Dalam audit, saya telah diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan audit yang telah dipelajari secara teori sebelum ini di Universiti Malaysia Terengganu (UMT) dan saya bertuah kerana pengetahuan yang dipelajari berguna bagi saya untuk belajar sedikit lebih cepat dan lebih percaya diri untuk menghadapi persekitaran kerja nyata. Saya telah belajar bagaimana membezakan syarikat yang tidak aktif dan syarikat yang mempunyai aktiviti. Para syarikat yang tidak aktif tidak memiliki pendapatan atau omset tetapi hanya mempunyai kos pentadbiran seperti kos audit, kos perakaunan, dan kos Kesekretariatan.

Oleh kerana itu, sebelum memulakan proses vouching aku perlu menyemak semula akaun diaudit tahun lalu dan kertas kerja untuk mendapatkan inspirasi tentang syarikat dan memastikan bahawa baki awal akaun sama dengan baki akhir akaun tahun lalu diaudit. Sebelum audit bekerja untuk memulakan, pelanggan biasanya akan menghantar dokumen-dokumen akaun mereka 'penyokong, yang terdiri dari voucher pembayaran, penerimaan, buku kas, laporan bank, dan buku besar, senarai aktiva tetap, senarai pemiutang dan senarai debitur.

Saya juga belajar tentang proses penyusunan vouching dan memeriksa maklumat dari laporan kewangan. Vouching adalah penting dalam audit untuk memastikan transaksi atau jumlah dalam akaun yang benar akumulasi dari jurnal dan buku besar. Hal ini juga untuk memastikan transaksi dalam akaun ini adalah benar dihargai. Jika ada perbezaan, juruaudit akan dapat mengesan kecurangan yang dalam akaun. Dalam kegiatan vouching, saya juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan untuk meminta permintaan dokumen-dokumen atau audit tentang hal-hal tertentu. Contoh-contoh sumber dokumen adalah voucher, penerimaan, butt cek, laporan bank dan slip bank.

Setelah menyelesaikan vouching akaun, saya perlu menyiapkan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi Bank adalah perbandingan kas dan kas di buku kas dengan debit atau kredit dari laporan bank. Prosedur ini diharapkan dapat memastikan bahawa jumlah tepat dan bebas daripada kesalahan.

Kemudian. worksheet Audit perlu untuk setiap penyesuaian dalam baki akaun. satu (1) salinan untuk jabatan cukai.Setelah itu. rancangan akaun akan disiapkan. Setiausaha Syarikat keperluan dua salinan laporan audit kerana salah satu dari itu akan dihantar kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (CCM). Laporan juruaudit dan penyesuaian apapun yang setelah di cek oleh En Halim akan disesuaikan sebagai anak mungkin. audit kertas kerja (worksheet) akan disiapkan. pengesahan. INDEKS BEKERJA UNTUK KERTAS . laporan laba rugi yang telah diaudit. Penyesuaian yang akan berlangsung akan diperbaiki. Setelah mendapat kelulusan untuk mengeluarkan draft pertama akaun dari pengurus. Prosedur audit harus dilaksanakan dalam melakukan bidang audit karya-karya seperti penyelidikan verbal. Draft akaun akan disampaikan ke kepala sekolah atau pengurus bersama-sama dengan kertas audit yang bekerja untuk disemak. Setelah pelanggan puas dengan akaun konsep dan tidak ada penyesuaian lebih lanjut lain yang perlu dilakukan. detail dari setiap item yang mengandungi dalam laporan laba rugi dan neraca untuk tahun penyesuaian diaudit dan audit. Laporan audit benar-benar akan dipersiapkan selama 7 salinan mana empat (2) naskhah untuk pengarah syarikat. konsep akaun akan dihantar ke pelanggan untuk perbincangan mereka dan kelulusan. penyusunan laporan audit akhir dapat dilakukan setelah mendapat semua laman menandatangani. satu (2) copy untuk jabatan audit dan dua (2) naskhah untuk setiausaha syarikat. Laporan audit final akan dihantar ke En Halim ditinjau semula untuk mendapatkan laporan juruaudit. Lembar kerja akan terdiri daripada baki awal. neraca tidak diaudit. neraca diaudit. laporan laba rugi tidak diaudit. pemerhatian dan pengiraan semula untuk memastikan nombor yang diberikan oleh pelanggan.

Syarikat Berkaitan J .Perdagangan Kewajipan Kandungan Pemiutang Cukai Pendapatan tangguhan .Perdagangan Debitur dan Penyisihan Kredit Macet F .Baki Trial USE OF AUDIT WORK DONE/AUDIT TICK Casting Cross cast Carry forward/brought forward and last audited balance In front of amount c/c Underneath total To L/H or R/H side of total . Kawalan dan Review B .Aktiva Jangka Panjang Kandungan K .Kewajipan Lancar Kandungan O . Kos dan Beban Komitmen dan Kontinjensi V .Saham dan Work in Progress G .Pelaburan I .Sumber Maklumat.Jangka Panjang dan S . Korespondensi C .Surat Berharga E .A .Aktiva Lancar Kandungan H .Komitmen dan Kontinjensi T .Penyisihan Cukai P . Cadangan.Pendapatan.Kos tidak berwujud dan tangguhan M .Kas dan Bank Baki D .R N .Aktiva Tetap dan Penyusutan L .Ekuiti.Laporan Kewangan Auditan. Pendaftaran Wajib Minimum dan Berita Acara U .Pendapatan tangguhan dan Kewajipan Kandungan Q .

Vouching to voucher Checking t invoice Checking to official receipt Sighted or physical sighted Checking balance in ledger Calculation checked Checking supplier¶s. bank statement or etc contra Posting of confirmation request Confirmation or certificate received and checked Posting to ledger Extract balance to schedule v Behind of amount Behind of amount R S Behind of amount Behind the amount Behind of amount P st c P Cr E 0 In front of amount Behind balance In front of amount In front of amount Behind of ³P´ In front of amount In front each item of schedule .