Anda di halaman 1dari 27

Tokoh-tokoh Islam Tingkatan 5 2011

Nur Syahirah binti Joha 5 Utarid Ustazah Roziyaton

Tokoh-Tokoh Islam F5

Page 1

Ibnu sina
Bapa Perubatan Dunia

[Biodata]
Nama Tarikh Lahir Tempat Lahir Bapa Perpindahan Al-Husain b Abdullah b AlHassan b Ali b Sina 370H/980M Afsyanah Bukhara, Turkistan Penguasa Kharmathain, Bukhara Pada 390H/1000M setelah bapanya meninggal dunia berpindah ke Khawarizm, Jurjan, Rai dan Hamazan Pakar Perubatan di wilayah Rai Penasihat Agung Amir Ala Al-Daulah di Asfahan 428H/1037M di Hamazan

Jawatan Disandang

Tarikh Meninggal

Tokoh-Tokoh Islam F5

Page 2

ilmu n atili l Quran sejak 5 tahun Belajar ilmu fikah dan tasawuf dari ada Ismail hisab dan rinsi geometri di masjid Belajar ilmu falsafah dari ada bu bdullah l Biruni Ilmu sains dan astronomi dari ada Semasa berusia 16 tahun.[Keper 1) Te n e el i Il c li. oa e ada e fi i n Pe n e e n 4 ) Taat Be agama n] n i o le i) i) Sentiasa ii) Se ing e 3) Pintar e SWT gi e masjid ntuk memo on etunjuk Menguasai el agai ilmu naqliah semasa erusia 8 tahun. beliau menguasai ilmu erubatan dan muncul sebagai akar erubatan ulung Tokoh Tokoh Is F P 3 . 4) Berinovatif i) i) Ban ak membuat en elidikan dan menghasilkan karya dalam bidang erubatan [Pen y y y y y y Mula belajar Menghafaznya semasa 1 tahun k n] l Zahid.

kimia. dan Inggeris) Pencapaian yang telah dilakukan : o Penemuan penyakit baru dan puncanya o Penemuan dalam bidang farmasi o Membangunkan teknologi perubatan y [Kesan Peninggalan Dan Sumbangan] y y y y Memperkenalkan metode pemerhatian dan analisis dalam perubatan hingga kini Penyelidikan dan penulisannya banyak mempengaruhi perkembangan ilmu perubatan moden Menghasilkan 116 karya pelbagai bidang ( falsafah. biologi. matematik. astronomi. mantik. fizik. Mesir Tokoh Tokoh Is F P 4 . dan sains politik) Telah dihimpun oleh omonican Institute For Oviental Studies di Kaherah.[Ket k n Dalam Bidang Peru atan] y y Ke akaran beliau ernah digunakan untuk merawat enguasa Bukhara uh bin Mansur dan enguasa lain Menghasilkan karya erubatan se erti l Qanun Fit Tib (rujukan utama hingga kini) dan banyak lagi karya lain telah diterjemah dalam elbagai bahasa ( atin. ebrew.

Ibnu khaldun Tokoh Sejarawan Ulung [Biodata Nama Tempat Lahir Tarikh Lahir Keturunan Jawatan Pernah Disandang Abdul Rahman b Muhammad b Muhammad Tunisia 732H/1332M Arab Yaman yang berhijrah ke Andalus y Setiausaha negara di stana Sultan Abu shak b Abi Yahya dan Sultan Abu Annun y Anggota Majlis lmiah y Anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abu Salim b Abi Al-Hassan y Ketua Hakim negara Mesir 808H   ¡   Tarikh Meninggal Dunia Tokoh-Tokoh Islam F5 Page 5 .

sains dan matematik) daripada gurunya Muhammad b Ibrahim lAbili Tokoh Tokoh Is F P 6 .[Keperibadian] 1) Tekun Mencari Ilmu a) Ilmu fardhu in dan Fardhu Kifayah b) Bijak membahagikan masa untuk masyarakat dan menuntut ilmu ) Berjiwa Pemimpin a) Menjadi Pegawai Tertinggi Istana dan Ketua akim egara Mesir 3) Kreatif a) Karya Muqaddimah Ibnu Khaldun hasil pengalaman dan kreativiti beliau mengetengahkan sejarah sebagai bidang ilmu. [Pendidikan] y y Mempelajari asas agama dan Bahasa rab daripada bapanya bdul ahman b Muhammad dan ramai lagi Mempelajari ilmu-ilmu fardhu kifayah ( mantik. falsafah.

Pemikirannya sering dijadikan wacana. tema seminar. bengkel dan persidangan ilmu dan judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi Karya agungnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. ekonomi.[Sumbangan Dan Kar a Agung] y y y y Berjaya menganalisis aspek kemasyarakatan. dan berpengaruh kepada pemikiran manusia ebih berkualiti y Tokoh Tokoh Is F P 7 . politik dan pendidikan dalam karyanya Memberi idea dan panduan terbaik tentang aras pembinaan sesebuah tamadun Pelopor pemikiran moden dan berpendapat tamadun adalah hasil kombinasi keunggulan rohani dan jasmani Disanjung masyarakat dan dunia hingga hari ini.

Membandingkan antara peristiwa-peristiwa berdasarkan kaedah sebab musabab 4. Tokoh Tokoh Is F P 8 .[4 Perkara Penting Kepada Sejarah] 1. Mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang berlaku 3. Mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku . Mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan iktibar [Ibnu Khaldun Tokoh Pelbagai Bidang] y y y y y Menganalisis tamadun Tafsiran sejarah Menyandang banyak jawatan penting Penggiat budaya dan kesusasteraan Arab Menghasilkan banyak syair sejak kanak-kanak.

Turki ¤ ¢ £ £ ¥ ¥ Tokoh-Tokoh Islam F5 Page 9 . Kabul. Afghanistan Tarikh Lahir 12 4H/1838M Tarikh Meninggal Syawal 1314H/9 Ma 1897M Tempat Merantau Menyebarkan Mekah dea slah India Mesir Paris Istanbul Iran Rusia Baghdad London Jawatan Pernah Disandang Anggota Kementerian Pendidikan di Istanbul.Sayyid jamluddin al-afghani Pejuang Islam Yang Gigih [Biodata Nama Sayyid Jamaluddin Safdar Al-Afghani Gelaran Sayyid berketurunan Saidina Ali dan Rasulullah SAW) Tempat Lahir Perkampungan Asad Abad.

[Idea Islah] Maksud Islah Pembaikan atau perubahan terancang ke arah yang lebih baik Bentuk Islah ang Dibawa Usaha mengembalikan kecemerlangan umat Islam seperti Zaman Khulafa· Ar-Rasyidin Membina perpaduan tanpa mengira bangsa dan budaya melalui Al-Jamiatul Al-Islamiah Tokoh Tokoh Is F P 0 . cergas dan berpandangan jauh.[Keperibadian] 1) Berani Memperjuangkan Kebenaran i) Petah berpidato menaikkan semangat umat Islam menentang penjajah ) Suka Merantau i) Mengkaji kedudukan umat Islam serta menyebarkan idea Islah yang banyak mempengaruhi perkembangan Islam (Timur) 3) Tekun i) Menguasai pelbagai ilmu dan bahasa 4) Akal Fikiran i) Akal fikiran yang tajam.

v. iv. Fikah vii. Hadis vi. Mantik viii. Ilmu Kalam x. Astronomi ix. vi. iii. Tasawuf ii. Al-Kalimah dan sebagainya y y y y Tokoh Tokoh Is F P . ii.[Pendidikan] 1) Ketika berumur pengetahuan: i. Falsafah iii. Matematik 18 tahun menguasai pelbagai ilmu 2) Bermusafir ke India mendalami ilmu matematik moden 3) Menguasai beberapa bahasa di dunia i. viii. vii. Al-Quran v. Perubatan xi. Nahu iv. Afghanistan Parsi Arab Turki Rusia Inggeris Perancis Urdu [Sumbangan] Dalam Bidang Pemikiran Dan Gerakan Islam Penggerak perjuangan menentang penjajah Merantau untuk menyatukan umat Islam serta mengembalikan keyakinan menentang penjajah Pidatonya bernas dan bersemangat dapat menyuntik semangat umat Islam Menghasilkan beberapa karya berbentuk ilmiah seperti AlA·mal.

[Kesan Islah] y y y Disambung oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Redha Pengaruh di Asia Barat lebih besar Di Malaysia. gerakan Islah dikembangkan oleh siswazahsiswazah dari universiti pengajian Tinggi Mesir. Mekah (Syeikh Tahir) Gerakan ini dapat meningkatkan daya fikir umat Islam Mengkaji pemahaman dana amalan masyarakat Membetulkannya menurut tafsir Al-Quran dan Sunnah Berjaya mengembalikan keyakinan umat Islam tentang kemuliaan dan kekuatan diri mereka. y y y y Tokoh Tokoh Is F P .

Beirut Ketua editor akhbar Ketua Hakim Mahkamah Rayuan Mesir Anggota Majlis Pengurusan Uni ersiti Al-Azhar Mufti Kerajaan Mesir © ¨ §¦ Page 1 Penerbitan Majalah Jawatan Pernah Disandang Tokoh-Tokoh Islam F5 .Syeikh muhammad abduh Tokoh Islam Agung [Biodata Nama Tempat Lahir Tarikh Lahir Tarikh Dibuang Negeri Muhammad b Abduh b Hassan Khairullah Tanta Mesir 12 H/1849M 1882M kerana dituduh terlibat dengan pemberontakan Urabi Penerbitan Majalah AlUrwatul Wusqa bersama Syed Jamaluddin AlAfghani di Peran is Guru di Masjid AlHusaini & Darul Ulum Mesir Guru di Sekolah AlSultaniah.

Menyatakan Idea Islahnya walaupun terpaksa berhadapan banyak pancaroba 2) Berketerampilan i. Mufti Kerajaan Mesir 3) Tegas dan Penyayang i. Menubuhkan Al-Jamiah Al-Khariah Al-Islamiah untuk membantu murid yang menghadapi masalah kewangan [Pendidikan] y y y y y y y Belajar membaca dan menulis daripada bapanya Belajar dan hafaz Al-Quran dalam masa 2 tahun Belajar bahasa Arab di Masjid Al-Ahmadi Belajar tasawuf dan tatabahasa Arab Belajar ilmu hisab dan falsafah di Universiti Al-Azhar 18 6M > Mendalami bidang akademik dan pemikiran Islam 1877M > Memperoleh ijazah daripada Universiti Al-Azhar Tokoh Tokoh Is F P 4 . Diberi kepercayaan menyandang jawatan penting a. Mesir 1314 /1 5M [Keperibadian] 1) Berani i. akim Mahkamah Rayuan Mesir b.Tempat Meninggal Tarikh Meninggal Iskandariah.

[Sumbangan] Dalam Bidang Pendidikan Mewujudkan Mata Pelajaran o Matematik o Geometri o Algebra o Geografi o Sejarah o Seni khat Mewujudkan Farmasi khusus untuk pelajar Universiti AlAzhar Mewujudkan piawaian dalam penganugerahan sijil Menyediakan peruntukan untuk gaji guru daripada perbendaharaan negara dan wakaf negara Memperbaiki asrama pelajar o Menekankan keselamatan dan kesihatan [Metode Islah] 1) Gerakan Islah Perjuangan memakan masa yang panjang Tidak boleh tergopoh-gapah 2) Antara metode melakukan Islah Proses pengajaran di Masjid Al-Husain Darul Ulum dan Universti Al-Azhar Media massa Majalah Al-Urwatul Wusqa Karya-karya ilmiah Risalah Al-Tauhid Tokoh Tokoh Is F P .

Sesuaikan dengan kehendak zaman. geografi) dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan universiti b. Saran bidang ilmu fardhu kifayah (sains. Cadangan diterima baik oleh kerajaan Mesir [Faktor] Syeikh Abduh Melakukan Pengislahan Dalam Pendidikan y y y y Kesedaran terhadap keperluan Islah dalam kurikulum sekolah dan institusi yang ketinggalan zaman Inspirasi gerakan Islah menjurus ke arah mewujudkan integrasi ilmu Sistem pendidikan lebih menjurus ke arah taklid buta dan jumud (pasif) Kurang prasarana pendidikan dan bantuan kerajaan Mesir (golongan miskin terpinggir). falsafah. asal tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah 2) Kecekapan Pentadbiran a. Menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang asli dan murni b.[Aliran Pemikiran Dan Perjuangan] 1) Akidah a. Kadar gaji guru yang rendah Tokoh Tokoh Is F P 6 . Mendapati sistem pentadbiran kehakiman tidak sistematik dan perlu pengislahan yang diabadikan dalam karya-karyanya (Al-Tahrir Fi Islah Al-Mahakim AlSyariah) 3) Integrasi Ilmu a. matematik.

Johor dan Perak Mufti Negeri Johor dan Perak Dikurniakan ketika menjadi Mufti Perak 2 ktober 19 di Perak   Page 1 Tarikh Lahir Tempat Lahir Bapanya Tamat Pengajian Jawatan Pernah Disandang Gelaran Syeikh Meninggal Dunia Tokoh-Tokoh Islam F5 . Parit Jamil. Sumatera Barat. Muar.Syeikh Tahir Jalaluddin Tokoh Pemikir Tanah Air [Biodata Nama Muhammad Tahir b Syeikh Muhammad b Ahmad Jamaluddin 7 No ember 18 9 Ampek Angkek. Madrasah Haji Taib. Indonesia Seorang Ulama terkenal berketurunan Melayu Minangkabau Pada tahun 1900 di Mekah Guru di Madrasah AlMasyhur. Pulau Pinang. Bukit Tinggi.

Mesej Islah beliau : o Mengajak umat Islam mengamalkan ajaran Islam berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah (bebas daripada adat lama) o Menjauhkan pengaruh negatif luar (Barat) o Menolak amalan taklid buta o Berusaha mempelajari pelbagai ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah y Tokoh Tokoh Is F P 8 . Tidak pernah terlewat menghadiri kelas melainkan kerana keuzuran Cinta kepada ilmu a. Gigih menyebarkan idea Islah walaupun ditentang 3) [Idea Islah] y Tertarik dengan idea Islah ketika berkawan dengan Sayyid Muhammad Rashid Redha.[Keperibadian] 1) 2) Menepati masa a. Berjuang bermati-matian memberi kesedaran tentang kebebasan berfikir yang terhindar daripada khurafat dan syirik serta penjajahan luar. Suka membaca dan memiliki perpustakaan kecil di rumah Tekun dan gigih a.

[Pendidikan] y y y y Belayar ke Mekah sewaktu 12 tahun Tinggal bersama saudara sepupunya (pemimpin Mazhab Syafi·e di Masjidil Haram) 18 3 > menyambung pelajaran dalam jurusan ilmu falak di Universiti Al-Azhar. Mesir Tamat belajar kembali ke Mekah dan diberi kepercayaan mengajar di Masjidil Haram [Metode Pen ampaian] y y y Penerbitan majalah Al-Imam pada Jamadil Akhir 1324H bersamaan Julai 1 6 Masihi Melalui jawatan yang disandang sebagai Mufti di Perak dan Johor untuk menyampaikan idea Islah Melalui proses pengajaran o Melaksanakan peluang menyebarkan idea Islah kepada guru-guru dan murid-murid Tokoh Tokoh Is F P .

[Sumbangan] Bidang Pemikiran o Membebaskan masyarakat Melayu daripada sebarang unsur penjajahan fizikal dan pemikiran Bidang Pendidikan o 1 8 > Menubuhkan madrasah Al-Iqbal Al-Islamiah di Singapura Bidang Ilmu Falak o Pengembang ilmu falak di Malaysia o Beliau digelar Al-Falaki Bidang Kesusateraan o Penggiat sastera dan terserlah dalam penulisan dalam majalah Al-Imam Tokoh Tokoh Is F P 0 .

Hamka Permata Nusantara Tokoh-Tokoh Islam F5 Page 21 .

Maninjau. Indonesia Syeikh Abdul Karim seorang ulama terkenal yang membawa pembaharuan di Minangkabau  Bapanya Anugerah Anugerah Guru Besar (Profesor) Anugerah Dr. ! Guru agama di Tebing Tinggi. Pensyarah di Universiti Islam Jakarta dan Universiti Muhammadiah Pahang Panjang Rektor Pengurusan Tinggi Jakarta Pengawal Tinggi Agama Indonesia Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia " Tarikh Meninggal Dunia 24 Julai 1 81 ketika berusia 73 tahun Tokoh Tokoh Is F P   Anugerah Dr. Minangkabau. Kehormat oleh Pengalaman oleh Universiti Moestopo. Sungai Batang. Sumatera Barat. Kehormat oleh Universiti Al-Azhar.[Biodata] Nama Haji Abdul Malik b Syeikh Abdul Karim b Syeikh Muhammad Amrullah Tarikh ahir Tempat ahir 13 Muharram 1362 H @ 16 Februari 1 8 M Desa Tanah Sirat. Mesir (1 5 ) . Jakarta (1 6 ) Universiti Kebangsaan Malaysia (1 74) Medan dan Padang Panjang.

[Keperibadian] y y y Petah Berpidato o Berpidato dalam satu rancangan radio di Arab Saudi Berjiwa Seni o Gaya bahasa dalam karya-karya agungnya Berani o Mengatur siri pidato untuk membangkitkan semangat umat Islam menentang Belanda di Sumatera [Hasil Kar a] y Dalam Bidang Agama o Tafsir Al-Azhar o Sejarah Umat Islam o Tasawuf Moden o Pedoman Mubaligh Islam o Revolusi Agama Dalam Bidang Falsafah o Falsafah Hidup o Lembaga Hidup o Falsafah Ideologi Islam Dalam Bidang Sastera o Tenggelamnya kapal Ven Der Wijck o Di Bawah Lindungan Kaabah o Laila Majnu y y Tokoh Tokoh Is F P 3 .

[Pendidikan] y y y Mempelajari Al-Quran dan asas-asas agama daripada bapanya Pendidikan rendah di Sekolah Desa Padang Panjang dan Sekolah Agama Al-Tawalib yang didirikan oleh bapanya Ikuti pengajian-pengajian di masjid dan surau yang disampaikan oleh ulama terkenal o Syeikh Ibrahim Musa. kesusasteraan. Syeikh Ahmad Rasyid dan ramai lagi Menghabiskan masa lapang di perpustakaan o membaca buku falsafah. sejarah dan politik dunia Memanfaatkan kemahiran dalam bahasa Arab dengan menyelidik karya-karya sarjana Timur Tengah dan karya-karya sarjana Barat yang diterjemah ke dalam bahasa Arab seperti o Carl Marx o Arnold Toynbee y y Tokoh Tokoh Is F P 4 .

melibatkan diri dengan Pertubuhan Muhammadiah dan mengetuai cawangan di Padang Panjang 1 35 > mengasaskan Kolej Al-Muballighin Menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat dan majalah lain berunsur dakwah o Menara o Merdeka o Pemandangan o Panji Masyarakat o Gema Islam 1 53 > Dilantik sebagai anggota Pimpinan Pusat Pertubuhan Muhammadiah Menggunakan kebolehannya berpidato untuk berdakwah kepada masyarakat y y Tokoh Tokoh Is F P .[Kegigihan] Syeikh Abduh Melakukan Pengislahan Dalam Pendidikan y y y y y Berumur 17 tahun telah melibatkan diri dalam kegiatan dakwah (menerbitkan majalah Khatimul Ummah) Di Mekah (1 27) > mengasaskan Persatuan Hindia Timur o Memberi pelajaran agama kepada jemaah haji Indonesia Pulang dari Mekah.

bidaah dan tarikat kebatinan yang sesat yang semakin menular di Indonesia o Mendirikan Pusat Latihan Dakwah Muhammadiah Pidato dan penulisan adalah hidup dan dunianya o Menyampaikan ajaran Islam tanpa rasa takut dan gentar Pernah meringkuk dalam penjara bersama Majlis Syura Muslim Indonesia (MASYUMI) o Tidak patah semangat menganggap sebagai ujian menguji ketabahan dan mematangkan pemikiran y y Tokoh Tokoh Is F P 6 .[Perjuangan] y y Mengetuai Front Pertahanan Nasional o Menyekat kemaraan Belanda di Indonesia Melancarkan penentangan o Khurafat.

kesusasteraan dan falsafah menyentuh secara langsung kehidupan umat Islam Nusantara Penerus idea Islah Ruangan akhbar digunakan mengajak umat Islam mengkaji semula sebahagian kefahaman dan ajaran bertentangan AlQuran dan As-Sunnah o Contohnya tradisi mengutus surat ke Makam Imam Syafi·e untuk memohon keuntungan perniagaan dan mendapatkan jodoh Pendekatan sederhana diterima baik oleh masyarakat Islam di universiti dan antarabangsa y Tokoh Tokoh Is F P 7 .[Sumbangan] y y y y Tokoh Ulama yang membawa pembaharuan besar kepada umat Islam di Nusantara Karya dalam bidang agama.