Anda di halaman 1dari 2

Ulasan

Buku

mengenai

Penjagaan

Muka

dan

Dandanan

Rambut

Modul

Pembelajaran Vokasional Ting 5. Penulisnya adalah Chin Wee Kin, Ajizah Binti Sudiman @ Mohd Shahed dan Wong Joon Lian. Penerbit buku ini adalah Kementerian Pelajaran Malaysia serta Dewan Bahasa Dan Pustaka pada tahun 2004. Mata pelajaran ini adalah salah satu mata pelajaran elektif dan ia merupakan satu mata pelajaran amali yang berteraskan teknologi. Melalui mata pelajaran ini pelajar dapat menguasai kemahiran dan pengalaman menggunakan alat so lekan serta dandanan rambut dengan mengamalkan peraturan keselamatan. Antara kemahiran ini adalah merangkumi mencuci, merawat, menggunting, mengerinting, meluruskan dan mewarnakan rambut. Di samping itu, murid juga dapat kemahiran membela dan merawat muka serta solekan khas. Melalui kemahiran asas ini akan membolehkan pelajar menguruskan perniagaan sendiri atau bekerja di industri persolekan dan dandanan rambut. Selain itu mata pelajaran vokasional ini menggunakan pendekatan modular dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Konsep ini merupakan satu strategi pembelajaran kendiri. Di mana guru hanya berperanan sebagai fasilitator. Seterusnya modul ini disediakan untuk membantu pelajar menguasai sesuatu kompetensi yang diperlukan bersesuaian dengan pentaksir an kompetensi. Pelajar juga dikehendaki menyelesaikan pembelajaran modul secara sistematik dan berperingkat. Di mana pelajar haruslah menguasai setiap kompetensi daripada modul ini sebelum layak meneruskan modul lain. Pelajar juga wajib mencapai objektif yang ditetapkan dalam sesuatu kemahiran seperti di nyatakan. Sekiranya pelajar tidak dapat mencapai kemahiran mengikut tahap ditetapkan pelajar perlu mengulang modul yang sama sebelum meneruskan modul yang lain. Dalam buku ini terdapat tujuh modul iaitu mod ul pertama adalah Solekan Muka yang membincangkan tentang solekan muka untuk majlis tertentu, modul kedua ialah Rawatan Khas Muka yang membincangkan mengenai rawatan khas muka bagi kulit berminyak menggunakan mesin frekuensi tinggi terus, membincangkan ten tang rawatan khas muka bagi kulit kering menggunakan mesin sedut vakum serta ada juga perbincangan mengenai rawatan desinkrustasi menggunakan mesin galvanik dan rawatan lontoforesis menggunakan mesin galvanik. Manakala modul ketiga pula membincangkan tentang rawatan rambut dan kulit kepala normal, kulit kepala

dimana bukan sahaja golongan perempuan malah terdapat juga golongan lelaki yang bekerja serta menjadi profesional dalam bidang kecantikan muka dan dandanan rambut. bangsa dan negara. ruang memaparkan cadangan laman web atau kata kunci untuk mengakses internet supaya pelajar dapat maklumat tambahan dan ruangan memberi panduan yang berguna berkaitan dengan topik yang dipelajari. Seterusnya modul kelima yang bincang mengenai pelurusan rambut dan modul keenam pula tentang pewarnaan rambut dengan pewarna kekal. Semoga bidang ini membantu melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. rohani. melalui modul ini golongan remaja dan wanita juga dapat menimba pengetahuan tentang kecantikkan muka serta rambut selaras dengan alaf kini yang lebih membangun kearah alat solekan dan kosmetik. Modul terakhir adalah keusahawanan dan projek kerjaya. Jaya Malini A/P Palaniandy 800701036002 KPLI Jun 2010 Pengajian Sosial.maklumat penting. kulit kepala kering dan kulit kepala berkelemumur. Dunia pada hari ini lebih maju melalui kerjaya ini.berminyak. Ulasan Buku Daripada. Disamping itu. Selain itu. kriteria penilaian dan latihan. emosi dan jasmani serta produktif dan bertanggungjawab kepada agama. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa m odul ini dapat membantu pelajar menguasai kompetensi yang diperlukan mengikut standard yang ditetapkan dan berkeyakinan dalam bidang penjagaan muka dan dandanan rambut. Sementara modul keempat adalah mengenai keriting rambut iaitu tentang keriting dingin asas dan keriting susuk. tugasan kompetensi. objektif khusus. kandungan modul. . Kesemuaan modul ini mempunyai objektif umum. terdapat juga ruangan sisipan bagi tujuan menambahkan pengetahuan dan pemahaman para pelajar dimana ruang sisipan ini adalah seperti ruang memaparkan maklumat tambahan berkaitan dengan to pik yang dipelajari.