Anda di halaman 1dari 29

GEOGRAFI TINGKATAN 3

KEGIATAN EKONOMI UTAMA DI MALAYSIA

PERTANIAN

PERINDUSTRIAN .

KEGIATAN EKONOMI UTAMA ‡ SEKTOR PRIMER ‡ SEKTOR SEKUNDER ‡ SEKTOR TERTIER .

SEKTOR PRIMER ‡ ‡ ‡ ‡ PERIKANAN PERLOMBONGAN PERTANIAN PEMBALAKAN .

PERIKANAN .

PERLOMBONGAN .

PERTANIAN .

PEMBALAKAN .

SEKTOR SEKUNDER T INDUSTRI BUKAN BERASASKAN SUMBER T INDUSTRI BERASASKAN SUMBER .

INDUSTRI BERASASKAN SUMBER .

INDUSTRI BUKAN BERASASKAN SUMBER .

SEKTOR TERTIER ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ PELANCONGAN PERDAGANGAN KEWANGAN PENDIDIKAN PERHOTELAN PENGANGKUTAN .

PELANCONGAN .

PERDAGANGAN .

KEWANGAN .

PENDIDIKAN .

PERHOTELAN .

PENGANGKUTAN .

Pemindahan Teknologi Proses Pembandaran Peluang Pekerjaan Kepentingan Ekonomi Peningkatan Taraf Hidup Meningkatkan Pendapatan Negara Pengurangan Import Peningkatan Infrastruktur .

PEMINDAHAN TEKNOLOGI .

PELUANG PEKERJAAN .

INFRASTRUKTUR .

PENINGKATAN TARAF HIDUP .

MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA .

MENGURANGKAN IMPORT .

PROSES PEMBANDARAN .