Anda di halaman 1dari 13

BANGKITLAH

Rejab F.I.

MAKSUD SAJAK Rangkap 1 Anak-anak yang sedang lena bangkitlah matahari sudah tinggi di puncak gunung. Maksudnya : - Generasi muda yang semakin leka diseru agar segera bertindak kerana masa semakin pantas berlalu

Rangkap 2 Lihat jernihnya pagi ini burung-burung berterbangan di udara dan pepohon hijau merendang daunnya apa kau masih belum bangkit? Maksudnya : - Keindahan panorama dan kekayaan hasil bumi negara telah tersedia ada untuk diusahakan.Malangnya,generasi muda masih malas untuk merebut peluang tersebut.

Rangkap 3 Bangkitlah jangan sesal nanti madu bumi yang kekeringan isi laut kekosongan dan perut belantara menjadi ladang Maksudnya : -Generasi muda harus segera bertindak untuk menerokai hasil bumi yang banyak sebelum habis dirampas oleh orang lain.

Rangkap 4 Anak-anak esok apa yang akan kaumakan? tanah atau batu atau debu? kau mahu terus nangis tanpa air mata? Maksudnya : -Generasi muda akan berdepan dengan pelbagai masalah jika mereka masih terus leka.Mereka akan menangis kesal sepanjang hayat kerana kehilangan segalagalanya.

Rangkap 5 Kalau tidak bangkitlah matahari belum lagi rembang dan burung-burung belum lagi menjamah awan! Maksudnya : -Generasi muda diingatkan agar insaf dan segera beertindak sebelum terlambat.Hal ini demikian kerana orang lain belum lagi menikmati hasil bumi tersebut.

TEMA - Seruan kepada generasi muda agar segera merebut peluang untuk memajukan diri dan membangunkan tanah air. PERSOALAN - Sikap malas dalam kalangan generasi muda - Penyesalan yang bakal berlaku kesan daripada malas berusaha. - Memulakan langkah untuk merebut peluang sebelum terlambat.

UNSUR BUNYI a) Asonansi i.Pengulangan vokal a -jangan sesal nanti -Kalau tidak ii. Pengulangan vokal e -Anak-anak yang sedang lena -dan pepohon hijau merendang daunnya iii. Pengulangan vokal i -Lihat jernihnya pagi ini iv. Pengulangan vokal u - di puncak gunung - kau mahu terus nangis

b) Aliterasi i. Pengulangan konsonan b burung-burung berterbangan di udara dan burung-burung belum menjamah awan ii. Pengulangan konsonan k isi laut kekosongan esok apa akan kaumakan? iii. Pengulanhan konsonan m madu bumi yang kekeringan matahari belum lagi rembang iv. Pengulangan konsonan t -matahari sudah tinggi -dan perut belantara menjadi ladang

BENTUK Bebas/tidak terikat Terdiri daripada lima rangkap Bilangan baris dalam setiap rangkap tidak sama. - Rangkap 1/2 : Empat baris - Rangkap 3/4: Lima baris - RAngkap 5 : Empat baris Bilangan kata dalam setiap rangkap tidak sama.Antara satu hingga enam patah kata dalam satu baris Bilangan suku kata dalam setiap baris terdiri daripda tiga hingga empat belas suku kata. Rima akhir sajak ini : - Rangkap 1 : abcd - Rangkap 2 : abbc - Rangkap 3 : abccd - Rangkap 4 : abcde - Rangkap 5 : abcd

GAYA BAHASA * Diksi - Anak anak yang sedang lena - Matahari belum lagi rembang * Personifikasi - burung-burung belum lagi menjamah awan! * Simpulan bahasa - Air mata * Hiperbola -madu bumi yang kekeringan -Isi laut yang kekosongan

* Unsur alam -burung-burung -awan * Repitisi -bangkitlah ( rangkap 1,baris 2,rangkap 3,baris 1,rangkap 5,baris 2) * Inversi -esok apa yang kaumakan? (apa yang akan kaumakan esok?) * Sinkope -kau

NILAI Kerajinan Kesyukuran Patriotik PENGAJARAN Kita mestilah rajin berusaha demi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Kita hendaklah bersyukur kerana hidup dalam negara yang kaya dengan hasil bumi. Kita haruslah mempunyai semangat cinta akan tanah air agar hasil bumi negara tidak terlepas ke tangan orang lain.