Anda di halaman 1dari 2

SOALAN SPOT PERKEMBANGAN KANAK-KANAK STRUKTUR 1) perbezaan perkembangan & pertumbuhan 2) bagaimana persekitaran boleh membantu kanak -kanak

3)bagaimana kanak-kanak melakuakan cara adaptasi 4)cara guru mengajar dalam peringkat pra operasi & operasi konkrit 5)ciri personaliti Carl Jung (3) 6)bagaimana guru dapat mbntu mmbentuk konsep kendiri positif 7)ciri -ciri kanakkanak yang mempunyai masalah penglihatan dan cara membantu dan juga masalah pembelajaran lain ESEI 1) ciri pkmbangan kognitif prgkat o perasi konkrit & implikasi pengajaran 2) peranan guru membentuk personaliti distigtif (pemikiran & emosi) 3) kanak-kanak bermasalah fizikal Sumber: IPG Pinang

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ESEI 2) perlaksanaan strategi di PIPP 2006 -2010 -membina negara bangsa -membangunkan insan -memperkasakan sekolah kebangsaan -merapat5kan jurang pendidikan -memertabatkan profesion keguruan -melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan 3) ciri insan guru dalam FPG & bagaimana peranan guru 4)modal kurikulum Lawrence stenhouse (aktiviti) STRUKTUR 1) Dasar pendidikan menurut islam 2)implikasi falsafah pndidikan timur dlm sstm pndidkan Malaysia 3)prinsip utama aliran progresivisme 4)peranan guru mengikut prenialisme 5) prinsip falsafah pndidikan timur (confic ius & rabindranath tagore) 6) sumbangan tokoh (awang hj salleh, aminuddin baki, & zaaba) 7) kemahiran y perlu dikuasai bg melahirkan insan y seimbang 8)peranan guru dalam merealisasikan FPG

Sumber: IPG Pinang

(esei ) sistem pendidikan di malaysia - sebelum,selepas,semasa - banding beza sebelum and selepas menghuraikan kerjaya guru menggunakan konsep modal insan (subjektif) 1.menghuraikan konsep dan prinsip falsafah pendidikan islam dan timur 2.menghuraikan implikasi terhadap perkembangan pen didikan di malaysia 3. perkembangan falsafah pendidikan barat - mencirikan falsafah pendidikan barat tradisional n moden - banding n beza - implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia 4. tokoh2 pendidik barat and timur, negara - ciri2 tokoh pendidik - sumbangan 5. pembentukan pelaksanaan kbsr - pembentukan kurikulum Sumber: IPG Perlis Falsafah (esei) *perkembangan sistem pendidikan di malaysia sebelum,semasa n selepas -banding beza sblm n slps *menghuraikan kerjaya guru menggunakan kons ep modal insan Sub *menghuraikan konsep dan prinsip falsafah pendidikan islam dan timur *menghuraikan implikasi terhadap perkembangan pednidikan di mesia *prkmbgn falsafah penddkn barat -bercirikan plsfh pnddkn barat n tradisional n moden -banding beza -implikasi trhdp perkmbgn pndkkn di mesia *tokoh2 pnddkn barat n timur,negara -ciri2 tokoh pnddk -sumbnagn *pmbntukan pelaksanaan KBSR -pmbntukan kokurikulum From IPG KSM