Anda di halaman 1dari 26

SK BATU SEMBILAN KURSUS KEPIMPINAN

Disediakan oleh: MOHD. SUMALI BIN BASURI

Siapa Pengawas?
adalah individu yang dilantik oleh pihak sekolah daripada kalangan pelajar. } Mereka berperanan menjalankan tugas dalam ruang lingkup yang ditetapkan. } Kebanyakan tugas pengawas adalah membina suasana sekolah harmoni.
} Pengawas

TOPIK
}SIAPA

PENGAWAS? }CIRI-CIRI PEMIMPIN BERWIBAWA }PERANAN UTAMA PENGAWAS

Bagaimana Pengawas Dilantik?


} Dipilih

oleh pihak sekolah berdasarkan syarat dan kriteria yang ditetapkan. } Badan pengawas mencadangkan namanama pelajar yang layak untuk dijadikan pengawas. } Temu duga kepada calon pengawas baharu. } Calon yang layak diterima menjadi pengawas.

Pengawas = Pemimpin Sekolah

Bolehkah saya menjadi pengawas?


i. Tidak tahu bagaimana hendak menjadi pemimpin. ii. Ingin jadi pemimpin yang dihormati. iii. Tidak yakin dengan kemampuan diri.

Boleh ! Saya boleh menjadi pengawas yang bagus kerana.


i. Manusia dipilih Tuhan memimpin dunia. ii. Hanya yang terbaik dipilih oleh sekolah. iii. Ada bakat yang belum diasah.

UBAH DAN BAIKI DIRI


1. 2. 3. Fikiran lebih positif yakin mampu Sikap positif cuba hingga jaya. Cepat belajar - bertanya jika tidak tahu.

Bagaimana Menjadi Pemimpin Berwibawa?


Miliki Visi yang Berpandangan Jauh i. Miliki visi bagi dirinya ii. Miliki visi untuk pasukan iii. Miliki visi untuk organisasi

Sanggup Ambil Risiko i. Sanggup menyahut cabaran ii. Mereka yang gagal menyahut cabaran biasanya tidak melakukan perubahan dan dipandang rendah.

Beri Dorongan Kepada Individu Lain Berkreatif dan Inovatif


i.

ii.

Relakan diri dipengaruhi idea-idea baharu. Individu yang tidak bersedia menerima idea baharu bukan individu yang baik menjadi pemimpin.

Jangan Takut Membuat Kesilapan i. Belajar daripada kesilapan ii. Hindarkan mengulangi kesilapan yang sama. iii. Jangan menyembunyikan kesilapan kita dengan menipu.

Jadi individu yang fleksibel i. Bekerjasama dengan individu mempelajari sesuatu kemahiran. ii. Jangan ego dan meninggi diri.

Lebih baik apabila kita serba boleh i. Pemimpin yang dapat melaksanakan urusan lebih dihormati dan disegani. ii. Dengan itu, keputusan dan arahan kita disenangi dan diterima.

Galakkan kerja berpasukan i. Jangan mengongkong dan menghalang mereka apabila mereka bekerjasama. Keputusan yang dibuat berdasarkan perbincangan bukannya keputusan individu.

ii.

Apakah tugas-tugas yang perlu diutamakan dan difahami oleh pengawas?

} Merealisasikan

visi dan misi sekolah

Cemerlang dalam semua bidang terutama; i. bidang kurikulum ii. Bidang kokurikulum

} Menjayakan

visi dan misi sekolah

i. ii.

Sebagai pemimpin, mampu pengaruhi pelajar lain ke arah mencapai kecemerlangan. Ketrampilan dan gaya kepimpinan fleksibel tidak berfikiran sempit.

} Menjadi

contoh teladan yang baik

i. Elakkan menjadi pemimpin yang hanya tahu bercakap dan memberi arahan tetapi tidak menjadi contoh yang baik. ii. Jangan jadi penyumbang ke arah membusukkan nama sendiri serta nama baik badan pengawas.

Elakkan
i. ii. iii. iv.

Menjadi pemimpin yang suka mengarah Bertindak secara individu Pemimpin yang pemarah Pemimpin yang degil

} Sentiasa

membuat penilaian diri.

i. Kelemahan yang ada pada diri sendiri dikenal pasti serta diatasi. ii. Penting mengatasi kesilapan diri agar kesilapan yang sama tidak diulangi.

Semoga anda semua menjadi pemimpin yang berjaya suatu hari nanti.

} Belajar

daripada kesilapan

Ingat!
Apabila kita melakukan kesilapan, cuba belajar dan elak daripada mengulanginya.

SEKIAN