Anda di halaman 1dari 1

10/6/2011/10:47 AM

Pusat Pengajian Pengurusan

JADUAL WAKTU PENGAJARAN SEMESTER I, S.A.2011/2012

Masa

 

Pagi

   

Petang

 

Malam

Hari

8.00 - 8.50

9.00 - 9.50

10.00 - 10.50

11.00 - 11.50

12.00 - 12.50

1.00 - 2.00

2.00 - 2.50

3.00 - 3.50

4.00 - 4.50

5.00 - 6.50

8.00 - 10.00

   

MinorSains

 

LKM400

         

Isnin

 

*ATW104 (A) [DK D] *ATW395 (A) [BT 118] *ATW395 (B) [BT 117] ACW472 [SK 1]

 

R

BAHASA INGGERIS

KO-K

SHE101 & HTU223

         

Minor Sains

     
 

AOW355 [DK H] AMP354/AMW342 [BT 104] AMW345 [DK Z] ATW212 [DK G]

*ATW251 (A) [DK V] *ATW251 (B) [DK D] AMP353 [SK 4] ACW482 [DK Z]

ATW111 [DK V] ATW202 [DK W]

 

MINOR

Selasa

E

AMP346E [DK O] ACW264 [DK F] ACE450 [DK G]

KOMPUTER

T. Maklumat

 

ACE390 [

]

 
 

Minor Sastera

 

MinorSains

       

Minor Sastera

 

Minor Pengurusan

B. Inggeris

 

AMP350 [BT 149]

AMP352 [DK R]

 

# AKW104 [SK 3]

 
 

*ATW107 (A) [DK G] *ATW107 (B) [SK 3] *ATW262/ATW261 (A) [DK Z] *AFW369E (A) [SK 1]

*ATW394 (A) [DK G] *ATW394 (B) [DK F] ACW352 [DK O]

# AKP202 [SK 4]

Rabu

H

AKP302 [DK A] ATW241 [DK S]

#

ATW397 [DK C]

ATW242 [DK W] ACW170 [SK 2]

APW382 (APP370) [DK C] AOW354 [DK P]

     

Minor Komp.

       

Minor Sastera

   

*ATW262/ATW261 (B) [SK 2] *AFW369E (B) [DK H]

*ATW112E (A) [DK E] *ATW112E (B) [SK 3]

 

# AKW103 [SK 4]

KO-K

Khamis

A

# AKP201 [DK U]

AMP342/AMW340 [DK E] AMW346 [DK F] APW 380 (APP375) [DK J] ACW390 [DK S]

*ATW112E (C) [SK 2] *AFW364 (A) [DK H] APW379 [DK B] ACW271 [DK Z]

AOW356E [DK N] APP381 [DK B] ACW162 [DK E] ACW281 [DK F] ACE451 [DK O]

ACW420 [DK T]

     

Minor Komp.

     

MinorSains

     

ACW110 [DK T] ACE465 [DK T]

   

ATW125 [DK W] *AFW364 (B) [DK T]

 

*ATW104 (B) [DK T]

Jumaat

T

ACW366 [DK H]

TITAS

AMP351 [DK Z]

AMP348/AMW348 [DK R] ACW204/ACW203 [DK Q]

 

Nota : ( # ) - Minor Pengurusan

( * ) - Kursus yang mempunyai 2 slot @ 3 slot

MA/jadual waktu Sem II, SA. 2010/11