Anda di halaman 1dari 10

Sheet1

ANALISIS HASIL UJIAN SEMESTER GENAP

MATA PELAJARAN K E L A S SEMESTER / TAHUN PELAJARAN SEKOLAH

: TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) : VIII.1 (DELAPAN SATU) : GENAP / 2010-2011 : SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE

   

Score Max

Score yang diperoleh untuk nomor soal

 

%

Ketuntasan

No

N I S

1

2

3

4

5

6

7

8

Score

ketercapaian

Belajar

Nama Siswa

5

5

8

7

5

8

4

8

01

 

ANDARIS RUSLAN

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

02

 

ANGGUN. C

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

03

 

ARIANA LENNARI

1

5

8

7

2

8

4

8

43

86

Tuntas

04

 

ASLINDA

5

5

8

7

4

8

4

8

49

98

Tuntas

05

 

ASLAMASARI

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

06

 

ASRIAYU NIAR

               

0

0

 

07

 

ASTRI

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

08

 

BALQIS BULQIAH A.

5

5

8

7

4

8

4

8

49

98

Tuntas

09

 

CAKRA

5

5

8

7

4

8

4

8

49

98

Tuntas

10

 

DWY DIANRA CHAPA

5

5

8

7

2

8

4

8

47

94

Tuntas

11

 

ELY ARISKA. KADIR

5

5

8

7

4

8

4

8

49

98

Tuntas

12

 

EMY ARISMA. KADIR

5

5

8

7

2

8

4

8

47

94

Tuntas

13

 

ARDIANSYAH.P

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

14

 

MERIYANA

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

15

 

NURBIAH ARIFIN

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

16

 

MASTURA. S

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

17

 

MONALISA

5

5

7

7

5

8

4

8

49

98

Tuntas

18

 

MUTYA PALISUI

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

19

 

NURUL MUHLISA

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

20

 

RISMAYANTI

5

4

8

7

1

8

4

8

45

90

Tuntas

21

 

PITASARI

5

5

8

7

1

8

4

8

46

92

Tuntas

22

 

RESKY ANJAS

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

23

 

SAIFUL

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

24

 

RAHMA YUNIAR

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

25

 

SYAHRUL. S

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

26

 

ILO LESTARI

1

5

8

7

2

8

5

8

44

88

Tuntas

27

 

TORIANI

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

28

 

WAIDE IRGA SANDY

5

5

7

7

5

8

4

8

49

98

Tuntas

29

 

WALE TELLU

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

30

 

I WELLA

5

5

8

2

5

8

4

8

45

90

Tuntas

31

 

YOGIANTI

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

Tellu LimpoE, 15 Juni 2011

Guru Mata Pelajaran, ttd S U T I, S.Pd.

Page 1

Sheet1

ANALISIS HASIL UJIAN SEMESTER GENAP

MATA PELAJARAN K E L A S SEMESTER / TAHUN PELAJARAN SEKOLAH

: TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) : VIII.2 (DELAPAN DUA) : GENAP / 2010-2011 : SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE

   

Score Max

Score yang diperoleh untuk nomor soal

 

%

Ketuntasan

No

N I S

1

2

3

4

5

6

7

8

Score

ketercapaian

Belajar

Nama Siswa

5

5

8

7

5

8

4

8

01

 

ABENG

5

5

8

1

0

4

8

4

35

70

Tidak Tuntas

02

 

AMELIA

5

5

8

6

0

8

4

8

44

88

Tuntas

03

 

FITRIYANI

1

2

4

6

1

8

3

8

33

66

Tidak Tuntas

04

 

ARDIANSYAH. P

               

0

0

Tidak Tuntas

05

 

ANDI TENRI ASA

5

0

8

7

1

6

4

8

39

78

Tuntas

06

 

ARIANTO L

5

1

1

1

5

1

1

1

16

32

Tidak Tuntas

07

 

NI'MA KHOIRIAH

5

1

7

7

4

8

1

8

41

82

Tuntas

08

 

DHAERY

2

1

1

7

1

1

1

1

15

30

Tidak Tuntas

09

 

FAJAR SIDIQ

5

1

4

7

1

8

1

1

28

56

Tidak Tuntas

10

 

MUSTIKA

5

2

8

7

4

8

4

8

46

92

Tuntas

11

 

ISLAMIN SIAME

5

1

7

7

0

6

2

5

33

66

Tidak Tuntas

12

 

JUMARNI

4

1

4

7

3

6

1

8

34

68

Tidak Tuntas

13

 

JUSMAN

5

1

5

6

1

8

1

4

31

62

Tidak Tuntas

14

 

JUSTINAYANTI

5

1

4

7

1

8

1

8

35

70

Tidak Tuntas

15

 

ICHE APRILYA

5

5

8

7

4

8

4

8

49

98

Tuntas

16

 

MELIANA

5

1

8

7

1

8

2

8

40

80

Tuntas

17

 

DIAN MASNAENI

5

3

8

7

1

8

4

8

44

88

Tuntas

18

 

NURSANIAH

5

1

2

5

1

7

1

4

26

52

Tidak Tuntas

19

 

RENY ANGGARA

5

5

8

7

1

8

4

8

46

92

Tuntas

20

 

RISKA

1

1

4

7

1

7

1

8

30

60

Tidak Tuntas

21

 

RISMAN YASIN

5

2

4

7

4

8

0

8

38

76

Tuntas

22

 

SARRAH

5

5

8

7

4

8

4

8

49

98

Tuntas

23

 

EVY PRABAWATI

5

1

7

7

3

8

2

8

41

82

Tuntas

24

 

SITTI JAMILAH

5

5

8

7

5

8

4

8

50

100

Tuntas

25

 

SUHENDAR HENDRA

5

1

1

6

1

8

4

8

34

68

Tidak Tuntas

26

 

SUPRIANTO. S

5

3

4

6

1

5

4

7

35

70

Tidak Tuntas

27

 

ST. AISYAH

5

1

1

7

3

8

1

8

34

68

Tidak Tuntas

28

 

ANDIKA KADIR

5

1

1

7

4

8

4

8

38

76

Tuntas

29

 

A. NUGRAHA. R

1

5

7

7

5

8

1

8

42

84

Tuntas

30

 

RIFALDI ALWI

5

1

4

7

1

8

4

8

38

76

Tuntas

Tellu LimpoE, 15 Juni 2011

Guru Mata Pelajaran, ttd S U T I, S.Pd.

Page 2

Sheet1

ANALISIS HASIL UJIAN SEMESTER GENAP

MATA PELAJARAN K E L A S SEMESTER / TAHUN PELAJARAN SEKOLAH

: TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) : VIII.3 (DELAPAN TIGA) : GENAP / 2010-2011 : SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE

   

Score Max

Score yang diperoleh untuk nomor soal

 

%

Ketuntasan

No

N I S

1

2

3

4

5

6

7

8

Score

ketercapaian

Belajar

Nama Siswa

5

5

8

7

5

8

4

8

01

 

ALIF MUKTI KRIDA. L

5

5

8

7

3

8

4

8

48

96

Tuntas

02

 

ANDI AKBAR

1

1

6

5

1

6

1

1

22

44

Tidak Tuntas

03

 

ARDI

5

5

1

7

4

1

1

8

32

64

Tidak Tuntas

04

 

SYARKIAH AMALIAH

5

5

8

7

5

8

1

8

47

94

Tuntas

05

 

IKATI LANGSI

5

3

6

1

1

8

4

6

34

68

Tidak Tuntas

06

 

DIAN SAFITRI

5

2

6

7

5

6

1

8

40

80

Tuntas

07

 

FEBRIANTI

1

1

6

6

1

1

1

8

25

50

Tidak Tuntas

08

 

FITRI

1

1

6

5

3

1

1

8

26

52

Tidak Tuntas

09

 

GOARY. M

5

2

8

5

5

8

1

8

42

84

Tuntas

10

 

GUSRI

1

1

1

1

1

1

1

1

8

16

Tidak Tuntas

11

 

HARIANTO. K

1

1

3

6

1

4

2

8

26

52

Tidak Tuntas

12

 

HERMAN

5

2

8

7

2

8

1

8

41

82

Tuntas

13

 

HERUL SANJAYA P

4

1

4

6

3

8

4

8

38

76

Tuntas

14

 

INCA

5

5

6

7

4

8

4

4

43

86

Tuntas

15

 

IRAJENG

5

5

8

7

1

8

2

8

44

88

Tuntas

17

 

ISMAIL

5

5

8

6

4

8

4

8

48

96

Tuntas

18

 

JUMRIANI

5

1

3

1

1

1

1

4

17

34

Tidak Tuntas

19

 

KASMIATI

5

1

8

5

1

6

2

1

29

58

Tidak Tuntas

20

 

MARIATI

5

1

8

7

2

8

4

8

43

86

Tuntas

21

 

MEGA WISKI

5

1

6

5

1

8

1

0

27

54

Tidak Tuntas

22

 

MUH. BASRI

1

1

7

2

1

1

1

1

15

30

Tidak Tuntas

23

 

MUH. MAQBUL

4

1

4

6

1

1

1

1

19

38

Tidak Tuntas

24

 

MUH. RIDHA R

1

1

6

6

1

8

1

4

28

56

Tidak Tuntas

25

 

MUH. RIDWAN

5

1

2

3

1

2

1

1

16

32

Tidak Tuntas

26

 

ARWINDA

5

2

8

7

5

8

4

8

47

94

Tuntas

28

 

RAHMAT GUNTUR

5

4

6

7

2

8

1

8

41

82

Tuntas

29

 

RIKA

5

5

8

7

3

8

3

8

47

94

Tuntas

30

 

RUSMAN

5

1

4

7

1

8

1

8

35

70

Tidak Tuntas

31

 

YULIANTI

5

1

4

7

1

8

2

8

36

72

Tidak Tuntas

Tellu LimpoE, 15 Juni 2011

Guru Mata Pelajaran, ttd S U T I, S.Pd.

Page 3

Sheet1

ANALISIS HASIL UJIAN SEMESTER GENAP

MATA PELAJARAN K E L A S SEMESTER / TAHUN PELAJARAN SEKOLAH

: TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) : VIII.4 (DELAPAN EMPAT) : GENAP / 2010-2011 : SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE

   

Score Max

Score yang diperoleh untuk nomor soal

 

%

Ketuntasan

No

N I S

1

2

3

4

5

6

7

8

Score

ketercapaian

Belajar

Nama Siswa

5

5

8

7

5

8

4

8

01

 

ABD. JALIL

5

1

5

6

1

8

1

1

28

56

Tidak Tuntas

02

 

AINUN HARUN

5

1

1

7

1

8

1

8

32

64

Tidak Tuntas

03

 

ANDINI PUTRA YANI

5

5

2

6

5

8

1

8

40

80

Tuntas

04

 

ANDI BAKTIAN

5

1

6

2

4

2

1

1

22

44

Tidak Tuntas

05

 

BASTIAN

5

1

6

6

1

7

1

7

34

68

Tidak Tuntas

06

 

DEWI

5

1

1

7

1

8

1

1

25

50

Tidak Tuntas

07

 

FEBY WIJAYANI

5

1

8

6

2

7

1

8

38

76

Tuntas

08

 

FITRI DIANI

5

1

8

7

1

2

4

8

36

72

Tidak Tuntas

09

 

FITRI MUSTAFA

5

1

8

7

1

4

4

8

38

76

Tuntas

10

 

I GUSTI NGURAH R

5

3

8

7

5

8

1

6

43

86

Tuntas

11

 

LA MAJENG

1

1

1

5

1

7

1

1

18

36

Tidak Tuntas

12

 

LA SULO

5

1

8

7

4

8

1

8

42

84

Tuntas

13

 

LINDA

 

Drop Out

 

14

 

MANGAWIH S

5

1

4

7

2

8

1

6

34

68

Tidak Tuntas

15

 

R U S L I

5

1

2

1

1

3

1

1

15

30

Tidak Tuntas

16

 

MUH.SUDARMANTO

5

2

8

7

1

8

4

8

43

86

Tuntas

17

 

MUH.ARIEF M

5

3

7

5

5

8

1

8

42

84

Tuntas

18

 

PASIANGI

5

3

8

7

2

8

4

8

45

90

Tuntas

19

 

RAHMA TASWIN

5

1

6

7

1

4

4

8

36

72

Tidak Tuntas

20

 

RATNA

5

1

1

6

1

4

1

8

27

54

Tidak Tuntas

21

 

WARDIMAN

5

5

8

7

4

8

4

8

49

98

Tuntas

22

 

SARNIA. SN

1

5

8

7

5

8

4

8

46

92

Tuntas

23

 

SUPRATMAN

5

1

8

7

5

8

1

6

41

82

Tuntas

24

 

SURIANTI

1

1

7

7

1

6

1

6

30

60

Tidak Tuntas

25

 

SUJUDI ARSYAD. K

2

1

1

1

1

1

1

1

9

18

Tidak Tuntas

26

 

WAHYUDDIN

3

1

1

1

1

1

1

1

10

20

Tidak Tuntas

27

 

WALE TANTI

5

3

6

7

2

2

1

8

34

68

Tidak Tuntas

28

 

WIRA LIPU

5

5

6

6

2

8

4

8

44

88

Tuntas

29

 

YEPI NATALIA

5

2

7

7

1

2

1

3

28

56

Tidak Tuntas

Tellu LimpoE, 15 Juni 2011

Guru Mata Pelajaran, ttd S U T I, S.Pd.

Page 4

Sheet1

ANALISIS HASIL UJIAN SEMESTER GENAP

MATA PELAJARAN K E L A S SEMESTER / TAHUN PELAJARAN SEKOLAH

: TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) : VIII.5 (DELAPAN LIMA) : GENAP / 2010-2011 : SMP NEGERI 1 TELLU LIMPOE

   

Score Max

Score yang diperoleh untuk nomor soal

 

%

Ketuntasan

No

N I S

1

2

3

4

5

6

7

8

Score

ketercapaian

Belajar

Nama Siswa

5

5

8

7

5

8

4

8

01

 

KHAIRIL ANWAR

               

0

0

Tidak Tuntas

02

 

ANDINI

               

0

0

Tidak Tuntas

03

 

HENDRA MUSU

               

0

0

Tidak Tuntas

04

 

ANNI

               

0

0

Tidak Tuntas

06

 

ROMA KANTONG

               

0

0

Tidak Tuntas

07

 

HERMAN