RANCANGAN KURSUS

Nama Jabatan dan Fakulti : Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan, Fakulti Pendidikan Nama dan Kod Kursus: Teknologi Automotif (SPL 4002) Jumlah Jam Pertemuan: 42 jam Mukasurat : 1 daripada 6

Semester: II Sesi: 2010/2011

Nama Pensya rah No. Bilik No. Telefon Bilik E-mel

:

En. Mohd Fa’iz bin Ahmad

: : :

C13-214 07-5534456 / 017-7951085 mfaiz@utm.my

Sinopsis

:

Kursus ini mempersembahkan pengetahuan teori dan latihan amali berkaitan sistem automotif kenderaan berenjin petrol. Penekanan ditumpukan kepada sistem-sistem dalam sesebuah kenderaan enjin petrol seperti fundamental enjin petrol, sistem bahan api, sistem penyejukan dan pelinciran, sistem brek, sistem penghantaran kuasa, sistem stereng, sistem gantungan dan tayar. Pelajar akan didedahkan dengan kemahiran memeriksa, menservis, membaik pulih dan menguji kenderaan enjin petrol. Pendedahan terhadap aplikasi automotif masa kini juga akan dilaksanakan oleh pelajar dengan menjalankan aktiviti lawatan ke industri.

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir kursus pelajar berkebolehan untuk: No. Hasil Pembelajaran Kursus Hasil Pembelajaran Program yang Berkaitan PO1 PO1, LL1 PO1, PS2, TW1 Kaedah Penilaian

1 2 3

mengenalpasti komponen enjin dan bahagianbahagiannya menerangkan sistem penyejukan dan penyenggaraan peralatan menerangkan sistem penyalaan dan mendiagnos kerosakan sistem penyalaan

K, T, PA PR, T, PA PR, T, PA

Disediakan oleh: Nama: Tandatangan: Tarikh:

Disahkan oleh: (Panel Kursus) Nama: Tandatangan: Tarikh:

Perbincangan dalam kumpulan 3. Fakulti Pendidikan Nama dan Kod Kursus: Teknologi Automotif (SPL 4002) Jumlah Jam Pertemuan: 42 jam 4 5 6 7 menerangkan sistem brek dan mendiagnos kerosakan sistem brek menerangkan sistem penghidup dan mendiagnos kerosakan sistem penghidup menerangkan sistem mengecas. T – Tugasan .RANCANGAN KURSUS Nama Jabatan dan Fakulti : Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan. PS2. PA PR. Pembelajaran Bebas a. Latihan Amali a. Pm – Pembentangan. Perbincangan dalam kumpulan Jam Belajar Pelajar (Jam) 14 14 14 28 c. binaan pada tayar dan juga sistem roda kenderaan melaksanakan lawatan ke industri automotif atau yang berkaitan bagi menghubungkait antara pembelajaran dan aplikasi sebenar di industri. 8. Mendiagnosis. Pembelajaran sendiri b. PA – Peperiksaan Akhir) JAM BELAJAR PELAJAR Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Pembacaan e. K – Kuiz . T. TW1 PO1. Mukasurat : 2 daripada 6 Semester: II Sesi: 2010/2011 PO1. TW1 PR. LL1. LL1 PO1. PA T. TW1 PO1. Pencarian maklumat b. Sumber maklumat perpustakaan d. PR – Projek . membaik pulih & menguji 5. T. PA K. PS2. 7. d. Pm (U – Ujian . T. CS1. 6. Pencarian maklumat c. Syarahan 2. menservis. Tunjuk Cara 4. Melapor kerja amali Lawatan Industri Kuiz (2 x) Ujian Amali (1 x) Peperiksaan (1x) 4 1 3 2 Jumlah 80 .

latihan praktikal secara berkumpulan. pembelajaran bebas. tunjuk cara. perbincangan. Menguji dan Menanda Alat keselamatan dan menservis Enjin Kenderaan Petrol Fundamental Enjin Klasifikasi enjin Binaan Bahagian Atas Enjin Petrol Berbilang Selinder Merombak Bahagian Atas Enjin Petrol Menservis bahagian atas enjin Enjin Kenderaan Petrol Binaan Bahagian Bawah Enjin Petrol Berbilang Selinder Pemeriksaan dan pengukuran komponen Pemasangan bahagian-bahagian bawah enjin petrol berbilang selinder Menservis bahagian bawah enjin Sistem Bahan Api Enjin Petrol Bahan api Sistem Bahan Api Petrol Karburetor Diagnosis. Fakulti Pendidikan Nama dan Kod Kursus: Teknologi Automotif (SPL 4002) Jumlah Jam Pertemuan: 42 jam Mukasurat : 3 daripada 6 Semester: II Sesi: 2010/2011 KAEDAH PENGAJARAN Syarahan. PERANCANGAN MINGGUAN Minggu 1 : Pengenalan Kepada Kursus Keselamatan Bengkel Automotif Alatan Tangan Mengukur. penyelesaian masalah. pembelajaran dalam kumpulan.RANCANGAN KURSUS Nama Jabatan dan Fakulti : Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan. servis dan membaik pulih karburetor Sistem Bahan Api Enjin Petrol Sistem Pancitan Bahan Api Petrol (EFI) Sistem Gas Cecair Petroleum (LPG) Diagnosis dan membaik pulih sistem pancitan bahan api petrol Menyenggara Sistem Bahan api petrol Minggu 2 : Minggu 3 : Minggu 4 : Minggu 5 : .

menservis dan membaik pulih sistem pelinciran enjin petrol Sistem Brek Prinsip hidraulik dan mekanikal Bahagian-bahagian utama dan fungsinya Brek gelondong dan piring Operasi brek kecemasan dan kuasa Mendiagnosis dan membaik pulih sistem brek Cuti Pertengahan Semester LAWATAN INDUSTRI AUTOMOTIF Sistem Penghantaran Kuasa Sistem Penghantaran kuasa Bahagian-bahagian utama sistem penghantar Aliran kuasa sistem penghantar Menyenggara sistem penghantaran kuasa Mendiagnosis. menservis dan membaik pulih selongsong aci pemacu dan penghantar Sistem Stereng Bahagian-bahagian utama sistem stereng Prinsip-prinsip operasi sistem stereng Sistem stereng jenis pautan (lingkage) Sistem stereng jenis rak dan pinan (eack & pinion) Operasi sistem stereng kuasa Mendiagnosis dan membaik pulih sistem stereng Minggu 8 : Minggu 9 Minggu 10 Minggu 11 : : : Minggu 12 : . menyenggara dan membaik pulih sistem penyejukan enjin petrol Minggu 7 : Sistem Penyejukan dan Pelinciran Enjin Petrol Asas sistem pelinciran Menguji.RANCANGAN KURSUS Nama Jabatan dan Fakulti : Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan. Fakulti Pendidikan Nama dan Kod Kursus: Teknologi Automotif (SPL 4002) Jumlah Jam Pertemuan: 42 jam Mukasurat : 4 daripada 6 Semester: II Sesi: 2010/2011 Minggu 6 : Sistem Penyejukan dan Pelinciran Enjin Petrol Asas sistem penyejukan Menguji.

RANCANGAN KURSUS Nama Jabatan dan Fakulti : Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan. New York : McGraw-Hill 2. Charles Fayette. Donald L.(1976). Heywood. 2 nd rev ed. John B. Cambridge . Crouse. Automotive Fuel. William Harry. 3. ujian. and Anglin.. The Internal Combustion Engine: Theory and Practices .. and Maintenance. Mass. Total Design: Integrated Methods for Successful Product Engineering.. New York : McGraw-Hill. Lubricating and Cooling Systems: Construction. (1988). 5 th ed.. London : 4. Fakulti Pendidikan Nama dan Kod Kursus: Teknologi Automotif (SPL 4002) Jumlah Jam Pertemuan: 42 jam Mukasurat : 5 daripada 6 Semester: II Sesi: 2010/2011 Minggu 13 : Sistem Gantungan dan Tayar Bahagian-bahagian utama sistem gantungan dan fungsinya Jenis pegas dan operasinya Penyerap hentak Mendiagnosis dan membaik pulih sistem gantungan Minggu 14 : Sistem Gantungan dan Tayar Binaan pelbagai jenis tayar Kehausan tayar Mengimbang roda Sistem Gantungan dan Tayar Menjajar roda Minggu Ulangkaji & Peperiksaan Akhir Minggu 15 : Minggu 16-18 : RUJUKAN 1.(1985). PEMARKAHAN Peratusan markah serta minggu penilaian dijalankan bagi setiap penilaian (kuiz. Pugh. Addison-Wesley Taylor. Stuart (1991). : MIT Press. tugasan. Internal Combustion Engines: Fundamentals . dan sebagainya) No 1 2 Bilangan Kuiz Laporan + Pembentangan Lawatan Industri 2 1 % bil 5% 20 % % jumlah 10 % 20 % Tarikh Tidak dimaklumkan & tiada requiz 1 minggu selepas lawatan . Operation.

RANCANGAN KURSUS Nama Jabatan dan Fakulti : Jabatan Pendidikan Teknikal dan Kejuruteraan. Fakulti Pendidikan Nama dan Kod Kursus: Teknologi Automotif (SPL 4002) Jumlah Jam Pertemuan: 42 jam 3 4 5 Laporan Kerja Amali (individu) Ujian Amali Ujian Akhir Jumlah Besar 10 1 1 Mukasurat : 6 daripada 6 Semester: II Sesi: 2010/2011 3% 15% 25% 30 % 15 % 25 % 100 % Setiap minggu Minggu 14-15 Minggu u/kaji .