Anda di halaman 1dari 23

Lejar selepas pelarasan

AKAUN PREMIS Tarikh 2011 Jan 1 Butiran Jumlah Rm


135 000

Tarikh 2011 Jan31

Butiran

Jumlah Rm 135 000

Baki b/b

Baki h/b

AKAUN STOK Tarikh 2011 Jan 1 Butiran Jumlah Rm


56 500

Tarikh 2011 Jan31

Butiran

Jumlah Rm 56 500

Baki b/b

Baki h/b

AKAUN KENDERAAN Tarikh 2011 Jan 1 Butiran Jumlah Rm


40 000

Tarikh 2011 Jan 31

Butiran

Jumlah Rm 40 000

Baki b/b

Baki h/b

AKAUN LENGKAPAN Tarikh 2011 Jan 1 Butiran Jumlah Rm


15 000 720

Tarikh 2011 Jan 31

Butiran

Jumlah Rm 15 720

Baki b/b Modal

Baki h/b

AKAUN AMBILAN Tarikh 2011 Jan 5 Butiran Jumlah Rm


910 800

Tarikh 2011 Jan 31

Butiran

Jumlah Rm 1 710

Baki b/b Tunai

Baki h/b

AKAUN BELIAN Tarikh 2011 Jan 3


31

Butiran

Jumlah Rm
2 100 4 400 25 080

Tarikh 2011 Jan 5 31

Butiran

Jumlah Rm 910 30 670

Bank Bank Pelbagai pemiutang

Ambilan Baki h/b

AKAUN PULANGAN JUALAN Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm b/b 5 700 ________ 5 700 _______ 5 700 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran

LA16 Jumlah Rm h/b 5 700 _______ 5 700 ______

Baki

Baki

Feb 1

Baki

b/b

AKAUN RESTORAN ANEKA RASA Tarikh 2011 Jan 1 2 Butiran Jumlah Rm 1 300 6 200 ______ 7 500 ______ Tarikh 2011 Jan 3 Butiran

LJ1 Jumlah Rm 7 190 310

Baki b/b Jualan

Bank Diskaun diberi

______ 7 500 ______

AKAUN PELANGI RESORT BHD Tarikh 2011 Jan 1 18 25 Butiran Jumlah Rm 6 400 7 800 3 900 ______ 18 100 ______ Feb 1 Baki b/b 6 500 Tarikh 2011 Jan 19 20 31 Butiran

LJ2 Jumlah Rm 1 300 10 105 195 6 500 ______ 18 100 ______

Baki b/b Jualan Jualan

Pulangan Jualan Bank Diskaun diberi Baki h/b

AKAUN HOTEL SERI KOTA Tarikh 2011 Jan 1 20 23 28 Butiran Jumlah Rm 12 200 6 600 8 800 11 000 ______ 38 600 _______ 11 000 Tarikh 2011 Jan 10 24 Butiran

LJ3 Jumlah Rm 12 200 4 400 10 450 550 11 000 ______ 38 600 ______

Baki b/b Jualan Jualan Jualan

31

Bank Pulangan jualan Bank Diskaun diberi Baki h/b

Feb 1

Baki b/b

AKAUN INSURANS Tarikh 2011 Jan 10 Butiran Jumlah Rm 600 _______ 600 _______ Tarikh 2011 Jan 31 Butiran

LA20 Jumlah Rm h/b 600 ______ 600 ______

Tunai

Baki

Feb 1

Baki b/b

600

AKAUN PEJABAT (KOMPUTER) Tarikh 2011 Jan 11 Butiran Jumlah Rm 2 800 _______ 2 800 _______
2 800

LA21 Jumlah Rm 2 800

Tarikh 2011 Jan 31

Butiran

Bank

Baki h/b

Feb 1

Baki b/b

AKAUN KADAR BAYARAN

LA8 LA22

Tarikh 2011 Jan 12

Butiran

Jumlah Rm 560 _______ 560 _______

Tarikh 2011 Jan 1 31

Butiran

Jumlah Rm b/b h/b 280 280 _____ 560 ______

Bank

Baki Baki

AKAUN ANGKUTAN MASUK Tarikh 2011 Jan 15 Butiran Jumlah Rm 450 ______ 450 ______ Tarikh 2011 Jan 31 Butiran

LA23 Jumlah Rm 450 _____ 450 ______

Tunai

Baki h/b

Feb 1

Baki b/b

450

AKAUN PROMOSI Tarikh 2011 Jan 18 Butiran Jumlah Rm 500 _______ 500 ______ 500 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran

LA24 Jumlah Rm 500 ______ 500 ______

Bank

Baki h/b

Feb 1

Baki b/b

AKAUN ALAT TULIS Tarikh 2011 Jan 20 Butiran Jumlah Rm 650 ______ 650 ______ 650 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran

LA25 Jumlah Rm 650 _____ 650 ______

Bank

Baki h/b

Feb 1

Baki b/b

AKAUN PENGIKLANAN Tarikh 2011 Jan 22 Butiran Jumlah Rm 300 ______ 300 _____ Tarikh 2011 Jan 31 Butiran

LA26 Jumlah Rm 300 ______ 300 ______

Tunai

Baki h/b

Feb 1

Baki b/b

300

AKAUN BELANJA AM Tarikh 2011 Jan 24 Butiran Jumlah Rm 500 _____ 500 _____ 500 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran

LA27 Jumlah Rm 500 ____ 500 ______

Bank

Baki h/b

Feb 1

Baki b/b

AKAUN DERMA Tarikh 2011 Jan 28 Butiran Jumlah Rm 100 ______ 100 ______ 100 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran

LA28 Jumlah Rm 100 ______ 100 ______

Tunai

Baki h/b

Feb 1

Baki b/b

AKAUN UPAH (PEMBANTU KEDAI) Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 1 040 ______ 1 040 _______ 1 040 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran

LA31 Jumlah Rm 1 040 ______ 1 040 ______

Bank

Baki h/b

Feb 1

Baki b/b

AKAUN GAJI Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 1 000 200 ______ 1 200 _______ 1 200 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran

LA30 Jumlah Rm 1 200 ______ 1 200 ______

Bank Gaji terakru

Baki h/b

Feb 1

Baki b/b

AKAUN FAEDAH ATAS PINJAMAN Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 120 _______ 120 ______ Tarikh 2011 Jan 31

LA29 Butiran Jumlah Rm 120 ______ 120 ______

Bank

Baki h/b

Feb 1

Baki b/b

120

AKAUN DISKAUN DIBERI Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm


1055

LA32 Jumlah Rm 1055

Tarikh 2011 Jan 31

Butiran

Pelbagai penghutang

Baki h/b

AKAUN HUTANG RAGU Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 155 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 155

Peruntukan Hutang Ragu

Baki h/b

AKAUN SUSUT NILAI KENDERAAN Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 8 000 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 8 000

Susut nilai terkumpul kenderaan

Baki h/b

AKAUN SUSUT NILAI LENGKAPAN Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 1 287 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 1 287

Susut nilai terkumpul lengkapan

Baki h/b

AKAUN STOK ALAT TULIS Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 150 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 150

alat tulis

Baki h/b

AKAUN KOMISEN DITERIMA TERAKRU Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 300 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 300

Komisen diterima

Baki h/b

AKAUN PINJAMAN 6% Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 400 21 200 ______ 21 600 ______ Tarikh 2011 Jan 1 Butiran

LA6 Jumlah Rm b/b 21 600 ______ 21 600 ______

Bank Baki

Baki

Feb 1

Baki

b/b

21 200

AKAUN PINJAMAN 4% Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm h/b 3 000 Tarikh 2011 Jan 1 Butiran

LA7 Jumlah Rm b/b 3 000

Baki

Baki

AKAUN PERUNTUKAN HUTANG RAGU Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 525 Tarikh 2011 Jan 1 31 Butiran Jumlah Rm 370 155 _______ 525

Baki h/b

Baki b/b Hutang ragu

AKAUN SUSUT NILAI TERKUMPUL KENDERAAN Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 20 000 Tarikh 2011 Jan 1 Butiran Jumlah Rm 12 000 8 000 ________ 20 000

Baki h/b

Baki h/b Susut nilai kenderaan

AKAUN SUSUT NILAI TERKUMPUL LENGKAPAN Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 4 137 Tarikh 2011 Jan 1 Butiran Jumlah Rm 2 400

Baki h/b

Baki b/b

AKAUN DEPOSIT SEWA Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 2 400 Tarikh 2011 Jan 1 Butiran Jumlah Rm 2 400

Baki h/b

Baki b/b

AKAUN MODAL Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm h/b 218 320 Tarikh 2011 Jan 1 Butiran

LA1 Jumlah Rm 217 600 720

Baki

Baki b/b Lengkapan

________ 218 320 ________

_______ 218 320 _______

AKAUN DIN JATIS Sdn Bhd Tarikh 2011 Jan 7 Butiran Jumlah Rm 8 975 325 Tarikh 2011 Jan 1 5 Butiran Jumlah Rm 2 800 6 500

Bank Diskaun diterima

Baki b/b Belian

_______ 9 300

AKAUN SIVA ENTERPRISE Tarikh 2011 Jan 14 25 31 Butiran Jumlah Rm 1 820 17 930 4 550 Tarikh 2011 Jan 1 12 Butiran Jumlah Rm 15 200 9 100

Pulangan Belian Bank Baki h/b

Baki b/b Belian

________ 24 300

AKAUN LIM FURNITURE Sdn.Bhd Tarikh 2011 Jan 7 Butiran Jumlah Rm Tarikh Butiran Jumlah Rm

Pulangan belian

AKAUN PULANGAN BELIAN Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 4 900 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 4 900

Baki h/b

Pelbagai pemiutang

AKAUN JUALAN Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm h/b 58 100 Tarikh 2011 Jan 5 19 22 25 Butiran

LA15 Jumlah Rm 3 000 1 800 5 200 3 800 ______ 58 100 ______ 58 100

Baki

Bank Tunai Bank Bank

_______ 58 100 _______

Feb 1

Baki b/b

AKAUN SEWA DITERIMA Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm h/b 300
______ 300 ______

LA17 Butiran Jumlah Rm 300 ______ 300 _____

Tarikh 2011 Jan 6

Baki

Bank

Feb 1

Baki

b/b

300

AKAUN KOMISEN Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm h/b 800 ______ 800 _____ Tarikh Butiran

LA18 Jumlah Rm 500 300 _____ 800 _____ 800

Baki

2011 Jan 6 Tunai 8 komisen diterima terakru

Feb 1

Baki b/b

AKAUN DISKAUN DITERIMA Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 556 Tarikh 2011 Jan 3 Butiran Jumlah Rm 556

Baki h/b

Pelbagi pemiutang

AKAUN GAJI TERAKRU Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 200 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 200

Baki h/b

Gaji

AKAUN BAYARAN PINJAMAN TERAKRU Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 3 000 Tarikh 2011 Jan 31 Butiran Jumlah Rm 3 000

Baki h/b

Pinjaman 4%

AKAUN Tarikh 2011 Jan Butiran Jumlah Rm Tarikh Butiran Jumlah Rm

AKAUN Tarikh 2011 Jan Butiran Jumlah Rm Tarikh Butiran Jumlah Rm

AKAUN Tarikh 2011 Jan Butiran Jumlah Rm Tarikh Butiran Jumlah Rm

AKAUN Tarikh 2011 Jan Butiran Jumlah Rm Tarikh Butiran Jumlah Rm

AKAUN Tarikh 2011 Jan Butiran Jumlah Rm Tarikh Butiran Jumlah Rm