Anda di halaman 1dari 1

PAMORING SATRIYO Kawahya ing pewayangan, tumrap satriya sejati Tan pisah lan panakawan, tan kena ginggang

sanyari Ing purwa den wujudi Semar, Gareng, Petruk, Bagong Satriya kang sanyata, panakawan trus kekinthil LAmun pisah sirna pamoring satriya ... Pilihane panakawan, mung para satriya jati Kang memayu yuning jagad, nyingkiri marang tindak dudu Aweh peling supaya enget kasatriyaneki Kuwajiban mrih sirnaning dur angkara Yen satriya datan kodal, wewarah tindak utami Panakawan temah oncat, nora sudi dadi kanthi Iku minangka bukti, Manawa jalma sawegung Tan pilih sudra papa, kanggonan tekad utami Pantes lamun ginugu karya kupiya Yen panakawan oncat, satriyane temah sepi Sirna surem pamorira, tan gatra satriya jati Lena datan ngengeti, bathok bolu isi madu Anggepe sapa padha, anggunggung dhiri pribadi Rumangsane samubarang wis kaasta Panakawan cacah papat, ingesuhan dadi siji Yen salah sijine misah, suh kendho sada cicir Ing purwa den wujudi, lakon Petruk Dadi Ratu Isine among crah, mula den udi manunggil Yen manunggal pranyata dadi sentosa Santosaning panakawan, ngembani satriya adi Mujudake kekuwatan, pambrasthaning tindak sisip Kuwawa angayomi, lir angganing payung agung Yen pinindhahaken candra, sunare wrata awening Amemayu karya yem isineng bawana TUGASNYA DISURUH MEMPARAFRASEKAN "PAMORING SATRIYO" SELAMAT MENGERJAKAN !!! SEMANGAT YA TEMAN2 !!! ^_^

Beri Nilai